Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Linkit

Huom: Katso myös Rokotteet ja Taudit-sivujen alta löytyvät rokotekohtaiset linkit!

Yhdistyksen alaan liittyviä keskustelupalstoja

Infoa rokotuksista ja taudeista

Rokotuksia käsittelevää kirjallisuutta

Linkkihakemistoja

Toimijoita

 • Kansanterveyslaitoksessa toimii rokoteosasto, jonka valmistamia rokotteita käytettiin Suomessa n. vuoteen 2004 asti. Nykyään osasto maahantuo rokotteita, huolehtii että rokotteet toimitetaan terveyskeskuksiin lääketukun kautta, tekee rokotetutkimusta (mm. kliiniset, myyntilupaan tähtäävät kokeet) lääkevalmistajien lukuun, valvoo rokotteiden laatua ja turvallisuutta, seuraa rokotteiden haittavaikutuksia, laatii rokotussuosituksia ja -ohjeita, valmistelee Sosiaali- ja terveysministeriölle suosituksia lainsäädännöksi, joka määrittää mitä rokotteita kuntien tulee tarjota maksutta sekä tuottaa vanhemmille suunnattua rokotuksia koskevaa tiedotusmateriaalia.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto mm. antaa eettisiä lausuntoja lääketutkimuksista, joissa kokeillaan uusia rokotteita myyntiluvan hankkimista varten, ja määrittää, kuka antaa lausunnot kansainvälisistä monikeskustutkimuksista, ellei anna sitä itse - toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
 • Valtioneuvoston nimittämä valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE - toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
 • Suomen Potilasliitto ry - liiton tavoitteina mm. edistää yleistä terveydenhuoltoa, kiinnittää terveysviranomaisten huomiota terveydenhuollon alalla vallitseviin epäkohtiin ja tehdä esityksiä niiden poistamiseksi, seurata, että potilaat saavat kaikkialla maassamme mahdollisimman tasa-arvoisen ja huolellisen tutkimuksen, hyvän hoidon ja asiallisen kohtelun, parantaa potilaan sosiaali- ja oikeusturvaa, seurata potilasasiamiesjärjestelmän toimivuutta maassamme ja ajaa kuluttajaoikeuksia potilaille.
 • Organisaation uhrit - "perustettu toukokuussa 2002 suomalaisille, jotka kokevat vääryyttä suomen oikeuslaitoksissa ja vakuutusyhtiöissä". Tavoitteina verkkosivujen mukaan (1/2004) saada potilaille puolueeton ja riippumaton valituslautakunta, saada potilaista käytännöksi antaa lääkärinlausuntoja ainoastaan vakuutus-ja eläkeyhtiöistä riippumattomat ja puolueettomat, potilaan tutkineet lääkärit, joiden lausuntoja jokainen on velvollinen noudattamaan, saada terveydenhuolto oikeusturvakeskuksesta vakuutuslääkärit pois sekä saada suomen oikeuslaitoksista vakuutusjuristien omat kokoonpanot ja määräaikaisvirat pois.

 • Stakes ja sen FinOHTA
 • Maksuttomien, kuntien tarjoamien rokotteiden valikoimasta päättävässä Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii tartuntatautien neuvottelukunta
 • Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
 • Lääkelaitos myöntää myyntilupia rokotteille kuten muillekin lääkkeille ja pitää rekisteriä lääkkeiden (sisältäen rokotteet) haittavaikutuksista. Lääkelaitoksen ohje 4/2001 haittavaikutusten ilmoittamisesta
 • Eudraportal - EU-tason lääkesääntelyn portaali
 • EMEA - EU-tasolla lääkkeitä (mm. rokotteita) hyväksyvä viranomainen
 • Lääkevahinkovakuutuspooli - "Suomessa kulutukseen luovutettavia lääkkeitä maahantuovilla, valmistavilla, myyvillä ja tutkimustoimintaa harjoittavilla, Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskuntaan kuuluvilla yrityksillä on lääkevahinkovakuutus. Sen on osuuskunnalle myöntänyt Lääkevahinkovakuutuspooli. Poolin muodostavat vahinkovakuutusyhtiöt."
 • Potilasvakuutuskeskus - "Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Keskuksen jäseniä ovat potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt."
 • Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy on terveydenhuollon juridiikkaan keskittynyt lakiasiaintoimisto.
 • IANPHI on vuonna 2006 perustettu kansanterveyslaitosten yhteistyöjärjestö, jonka varapresidentiksi nimitettiin 2006 Pekka Puska ja joka on saanut perustettaessa merkittävää Bill & Melinda Gates -säätiön rahoitusta.

Rokotuksiin liittyviä lakeja ja viranomaisnormeja

Suomen lakeja ja asetuksia koskevat laki- ja asetuslinkit johtavat Valtion säädöstietopankkiin Finlexiin, linkitetty luvalla.

Yhdistykset ja rokotussivustot muualla

Sekalaiset linkit suomenkielisiin sivuihin

Linkit vieraskielisiin