Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Yhdistys: Rokotusinfo ry > Kysymyksiä ja vastauksia Rokotusinfo ry:stä

(teksti pääosin vuosilta 2002-2004, tarkistettu ja päivitetty 11/2009)

1. Keitä Rokotusinfo ry:ssä toimii, miksi ja millä asiantuntemuksella?

Meitä yhdistää se, että olemme lasten vanhempia jotka haluavat tehdä jotakin parantaakseen rokotuksia koskevan informaation saatavuutta. Alkuvaiheessa mukana olleista yksi toimi hoitoalalla mutta ei ole enää mukana toiminnassa, toinen on luonnontieteiden tohtori. Lääkärin koulutusta tai muuten lääketieteellistä tutkintoa ei ole kenelläkään hallituksessa. Yhdistyksen hallituksessa toimii viisi ihmistä.


2. Oletteko rokotusten vastustajia? 

Tulkitsen, että rokotusten vastustamisella tarkoitetaan sitä, että rokotuspolitiikkaa pitäisi muuttaa esim. rokotuksia vähentämällä, maksuttomat rokotukset poistamalla tai peräti rokotukset kieltämällä. Näin ollen emme ole rokotuksia vastustava yhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole ottaa kantaa rokotuksia vastaan tai niiden puolesta, ei yksittäisten rokotusten osalta eikä yleensä rokotusten suhteen, siinä mielessä emme ota myöskään kantaa STM:n vahvistaman rokotusohjelman sisältöön, eli emme ole rokotusten vastustajia emmekä puolustajia. Tavoitteemme on toimia rokottamisen itsemääräämisoikeuden puolesta, ja itsemääräämisoikeutta ei edistäisi jos rokotukset olisivat kiellettyjä tai pakollisia, joten kieltämisen kannalla emme ole, emmekä myöskään rokotusten pakolliseksi tekemisen. STM:n vahvistamaa rokotusohjelmaa ja muutenkin rokotuspolitiikka varmaankin on mahdollista kehittää enemmän itsemääräämisoikeutta ja asiakkaan oikeuksia kunnioittavaksi, näissä suhteissa saatamme ottaa ohjelmaan kantaa.

Yhdistyksessä toimivilla saattaa olla myös henkilökohtaisia mielipiteitä rokotuspolitiikasta, ja niihin jokaisella on toki oikeus. Näitä mahdollisia henkilökohtaisia mielipiteitä emme ole sen tarkemmin selvittäneet, kukin voi niitä kertoa siinä määrin kun haluaa.Nuoli ylös

 

3. Oletteko te jotenkin oleellisesti parempia lääketieteen tuntijoita kuin terveysviranomaiset, tutkijat, lääkärit ja terveydenhoitajat, vai miksi katsotte olevanne oikea taho kertomaan rokotuksista, kun kuitenkin myös asianmukaisesti koulutetut ihmiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja kunnissa niistä kertovat? 

Emme usko olevamme parempia, mutta näkökulmamme ja tavoitteemme on hiukan erilainen - rokotuksista kertomisessa monet tahot pitävät rokotuskattavuuden ja rokotusmyöntyvyyden ylläpitoa hyvin tärkeänä, ja tämä vaikuttaa julkaistavaan aineistoon ja tiedotukseen. Ikävä kyllä ilmeisesti rokotuskattavuuden ylläpitämiseksi joskus sekä riskeistä että hyödyistä kerrotaan kovin ylimalkaisesti ja joskus harhaanjohtavastikin. Meidän tarkoituksemme yhdistyksenä ei ole lisätä rokotuskattavuutta (vaikka ei toki myöskään vähentää), vaan tuoda esille monipuolista informaatiota jotta kullakin on eväitä tehdä päätöksiä omalla kohdallaan.

Mitä tulee esimerkiksi rokotusasioissa monissa rooleissa toimivan KTL:n asiantuntemukseen, ongelmana ei ole niinkään asiantuntemus, vaan jääviys. Tutkija, joka on saanut palkkansa/palkkioita rokotuksia valmistavalta yritykseltä, on jäävi tekemään puolueettomia päätöksiä rokotusohjelman suhteen. Olemme Rokotusinfossa huolestuneita lääketeollisuuden vaikutuksesta koko väestöä koskeviin rokotuspäätöksiin. Esimerkiksi vuonna 2006 n. 23 prosenttia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edeltäjän Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston rahoista tuli pelkästään yhdeltä lääkeyhtiöltä GlaxoSmithKlinelta, kts. erittely.

Tarkoituksemme ei myöskään ole olla missään suhteessa "paremmintietäjiä" rokotusten tai terveydenhoidon suhteen, ei siis tehdä johtopäätöksiä ihmisten puolesta mitä kannattaa tehdä tai jättää tekemättä, vaan pikemminkin kirjaston tavoin tarjota pääsyä rokotuksia koskevaan informaatioon jotta jokainen voi itse muodostaa kantansa. Sivuillamme mahdollisesti esiintyvät mielipiteet ovat tekstien kirjoittajien, eivät yhdistyksen kannaottoja, ellei niitä erikseen yhdistyksen kannanotoiksi mainita.
Nuoli ylös


4. Ettekö luota Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden ammattitaitoon - sillä laitoshan on yleensä rokotustiedotuksen aineiston kirjoittaja, esimerkiksi Neuvolan rokotusoppaan ja Rokottajan käsikirjan ja muiden kuntien terveyshenkilöstön käyttämien tekstien sisällön tekijä? 

Terveyden ja hyvinvoinnin julkaisee monenlaista aineistoa, eikä meillä ole syytä epäillä laitoksen tutkijoiden ammattitaitoa, joskaan ei myöskään osaamista arvioida heidän ammattitaitoaan kokonaisuutena. Ei kuitenkaan tarvita ravitsemusopin loppututkintoa siihen, että voi todeta, että lihakauppias ei välttämättä ole puolueettomin mahdollinen taho antamaan ravitsemussuosituksia, vaikka lihakauppias olisikin erittäin ammattitaitoiseksi ja luotettavavaksi tiedetty ja yhteisössään arvostettu ihminen. Lihakauppiaalta toki kannattaa kysyä hänen asiantuntemuksensa alaan kuuluvista asioista, mutta ravitsemussuositusten laadinnassa ja vaikkapa lihanmyynnin valvonnassa on tapana käyttää myös riippumattomia tahoja.

Samaan tapaan pidämme rokotusalan keskittymistä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen useita rooleja hiukan riskialttiina ja mahdollisesti liikaa toisiinsa vaikuttavina. Samalle taholle on keskitetty tai keskittynyt kovin monta tehtävää - rokotuskattavuuden ylläpito, haittavaikutusseuranta, rokotteiden valmistus ja maahantuoti, rokotussuositusten laadinta, rokotusten tuotekehitys, rokotusten tehoa ja turvallisuutta mittaavien käyttöönottotutkimusten teko jne.
Nuoli ylös


5. Rokotuksiin kriittisesti suhtautuvat kiinnittävät usein huomiota terveysviranomaisten ja tukijoiden sidoksiin rokotevalmistajiin, esim. tutkimusrahoitukseen, sivutehtäviin tai urakiertoon. Onko teillä yhdistyksessä toimivilla joitakin vastaavia sidoksia, joista lukijoiden olisi hyvä tietää? Omistatteko rokotusvalmistajien osakkeita tai työskentelettekö jotenkin alalla, joka liittyy rokotuksiin tavalla tai toisella, on esim. jotenkin "vaihtoehto" rokottamiselle? 

Katsotaanpa - varsinaisia sidoksia ei taida olla, mutta yksi alkuvaiheessa mukana olleista opiskeli homeopaatiksi, jonka tavallaan voi jotain tuonsuuntaista ajatella olevan. Yksi on töissä Internet-alalla, toinenkin tietojenkäsittelyalan ihminen, ehkäpä näidenkin voi ajatella olevan homeopatian tavoin "vaihtoehto", jos rokotuksiin suhtautuu kriittisesti niin tietoa voi hakea vaikkapa Internetistä tai homeopaateilta, edistäen siten noilla aloilla toimivien elinkeinoa.
Nuoli ylös


6. Ahaa, nythän tämä selvisi, te olettekin joku homeopatian markkinointijärjestö! Kun ihmiset jättävät rokottamatta, niin he sitten hakeutuvat homeopaattien pakeille hakemaan korvaavia palveluita joko ennen sairastumista tai sairastumisen jälkeen, vaikkapa homeopaattisia rokotteita, niinkö? 

Jotkut saattavat näin tehdä. Toisaalta homeopatiaa opiskeleva ihmisemme on kertonut, että homeopaattiset rokotteet eivät edes ole varsinaista homeopatiaa, vaan isopatiaa, ja mikäli muistikuvani on oikea niin hän ei moisia suosittele.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole suositella mitään hoitomuotoja, vaan myös sairauksien hoito ja muukin ehkäisy kuin rokotukset on mielestämme täysin jokaisen oma valinta. Meidän mielestämme tämä oikeus ulottuu myös yhdistyksessä toimiviin ihmisiin, joilla on oikeus omiin mielipiteisiinsä ja valintoihinsa. Joku ei homeopatiaa käytä, joku toinen ehkä käyttää, emme yhdistyksenä voi emmekä halua lähteä puuttumaan myöskään yhdistyksessä toimivien henkilökohtaisiin valintoihin sen enempää kuin muidenkaan. Yhdistyksenä saatamme tarjota informaatiota eri hoitomuodoista, mutta emme suosittele ihmisiä valitsemaan mitään hoitoja ja jättämään toisia käyttämättä.Nuoli ylös


7. Olisi mukava kuulla teidän kertovan hiukan itsestänne, ihan vaan uteliaisuudesta, millaiset ihmiset yhdistyksessä toimivat! 

Tähän asti olemme keskittyneet varsinaiseen aiheeseen liittyvään aineistoon, mutta kunhan tässä keritään, eiköhän jotain tälläkin rintamalla saada esille. Aika näyttää mitä, meidän mielestämme myös yhdistystoimintaan kuuluu oikeus yksityiselämään, on jokaisen oma valinta missä määrin yhdistyksen puitteissa tulee esille. 
Nuoli ylös


8. Mitä mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosen edeltäjä Kansanterveyslaitos, lääkärit ja muu terveydenhoitohenkilökunta ovat olleet yhdistyksestä? Kokevatko he varpailleen astutun? Miten lääkärit ja muut alan ammattilaiset ovat suhtautuneet julkaisemaanne informaatioon ja toimintaanne muuten?

Meille tullen palautteen ja julkisuudessa näkyneen perusteella pääsääntöisesti hyvin asiallisesti ja myönteisesti. Kehujakin olemme saaneet, alkuvuosina (arviolta 2003/2004) Tampereen yliopistollisen sairaalan lääketieteellisen kirjaston sivuilla luonnehdittiin sivustoa tekstillä "sivusto sisältää paljon hyvää, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa". Enemmän suoria kehuja olemme saaneet vuonna 2009, kun rokotteista on tullut kaiken kansan kiinnostuksen aihe sikainfluenssan myötä.

Kansanterveyslaitoksen asettama rokotussuositustyöryhmä on kertonut kunnioittavansa yhdistyksen sääntöihin kirjattuja tarkoitusperiä ja pitävänsä tarkoitusta hyvänä.

Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston johtaja esitti TV-haastattelussa alkuvuodesta 2003 näkemyksenään, että sivuilla on monipuolisesti linkkejä, mutta huomautti, että valitettavasti tieteellisesti arveluttavampi aineisto on yksinkertaisempaa tuottaa, joten jos kerätään kaikenlaista tietoa, niin lopputulos painottuu, ei tule oikeaa kuvaa siitä kuinka tutkittua ja oikeaa tieto on. Johtaja suosittelee siksi Suomen Kansanterveyslaitoksen ja muiden kansanterveyslaitosten sivuja asiallisen tiedon lähteenä.

Yhdistyksen perustaminenkin on tavallaan lähtenyt liikkeelle yhteydenpidosta Kansanterveyslaitokseen, vastauksena ehdotukseen haittoja koskevan tiedon lisäämisestä Rokottajan käsikirjaan tai muuhun tiedotukseen rokotussuositustyöryhmän puheenjohtaja kertoi, että Rokottajan käsikirjan haittoja koskevaa osuutta ei ollut suunnitelmia laajentaa eikä muitakaan suunnitelmia asian suhteen ole, joten päätimme yrittää itse edistää asiaa.


Nuoli ylös


9. Oletteko tarkistaneet, että kaikki sivuillanne esittämänne lainaukset ja linkit perustuvat tieteellisiin tosiasioihin?

Meillä ei ole mahdollisuuksia arvioida kaikkea mihin viittaamme ja mitä lainaamme, emmekä myöskään pyri esittämään kantaa, onko joku väite totta vai ei, vaan kirjaston tavoin pyrimme tarjoamaan työkaluja ja viitteitä joilla ihmiset voivat itse kriittisesti arvioida lukemaansa. Kts. myös kysymys 3 ja vastaus siihen.
Nuoli ylös


10. Hieno juttu että tällainen yhdistys on perustettu, miten voin tulla mukaan toimintaan?

Verkkosivuillamme voit täyttää jäsenilmoituslomakkeen, ja jäsenyydestä riippumatta voit liittyä yhdistyksetä erilliseen mutta myös yhdistyksen asioita käsittelevään rokotukset-keskusteluryhmään, josta osaltaan saa käsitystä yhdistyksen toiminnasta. Tai jos et halua liittyä keskusteluryhmään, mutta haluat tehdä jotain muuta, voit sivuillamme kertoa mistä olet kiinnostunut ja myös ilmoittautua jäseneksi.
Nuoli ylös