Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Usein kysyttyjä kysymyksiä rokotuksista vastauksineen

Usein kysyttyjä kysymyksiä rokotuksista

(Usein Kysyttyjä Kysymyksiä eli UKK, engl. Frequently Asked Questions eli FAQ)

Katso myös Väitteitä ja vastaväitteitä rokotuksista

Rokotuksiin liittyen tulee usein esille samoja kysymyksiä. Olemme koonneet tänne niistä joitakin ja koetttaneet vastata ja koota lisätietolinkkejä joiden kautta asioihin voi perehtyä ja muodostaa oman käsityksen.

K: Onko saatavilla yksittäisrokotteita MPR-yhdistelmärokotteen tilalle?

V1: Lain mukaan EU-maista on mahdollista tilata lääkkeitä postitse omaan käyttöön. Reseptilääkkeiden kohdalla edellytyksenä on resepti, ja että myyjä on oikeutettu myymään rokotteen myyntimaan lainsäädännön mukaan. Tiedossamme mahdollisesti olevat valmistaja- ja tuotetiedot löytyvät MPR-rokotesivultamme.

V2: Ulkomailla markkinoilla olevia yksittäisrokotteita voi olla mahdollista tilata suomalaisen apteekin kautta Suomeen. Tiedossamme mahdollisesti olevat valmistaja- ja tuotetiedot löytyvät MPR-rokotesivultamme. Jos ulkomaisen valmistajan tuotetta analyysitodistuksineen on saatavilla suomalaiseen apteekkiin, on rokotetta lain mukaan mahdollista tilata käyttäen suomalaista apteekkia, joka neuvoo käytännön menettelyissä. Tällaisilla ulkomaisilla rokotteilla ei yleensä ole myyntilupaa Suomessa (eli tehoa ja turvallisuutta ei ole Suomessa tutkittu), jolloin niiden saamiseksi on haettava Lääkelaitokselta potilaskohtainen erityislupa, josta peritään maksu (n. 10 euron luokkaa). Lisäksi tulee kustannuksia rokotteiden yleensä vaatimasta kylmäkuljetuksesta; jos kerralla tilataan useampi rokoteannos, kustannusta per annos saadaan pienemmäksi.

K: Onko yksittäistä jäykkäkouristusrokotetta saatavilla?

V: Tietääksemme Suomesta ei ole saatavilla pelkkää jäykkäkouristusrokotetta muuten paitsi ehkä joidenkin kuntien vanhoista varastoista Kansanterveyslaitoksen valmistamia tiomersaalia (elohopeayhdiste) sisältäviä rokotteita, jotka kuitenkin lienevät pian käyttöpäivältään vanhenevia (tilanne keväällä 2005). Ulkomailta hankinnan osalta katso vastaus jäljempänä koskien apteekin kautta tilaamista ja ylempää vastaukset kysymykseen MPR-yksittäisrokotteiden saatavuudesta.

Kansanterveyslaitos välittää (= neuvolan kautta jaellaan) diTeBooster (SSI) - rokotetta, joka on kurkkumätä- jäykkäkouristustehoste, ei tiomersaalia, joka on varsinaisesti tarkoitettu yli 5-vuotiaiden tehosteisiin (KTL:n jakelemana aikuisten tehosteena vuodenvaihteen 2004-2005 tienoilta). Kurkkumätä- ja jäykkäkouristustoksoidien määrä on pienempi kuin varsinaisissa alle 5-vuotiaiden ensirokotussarjaan tarkoitetuissa jäykkäkouristusrokotteissa. Samat määrät (tark. 2/08) jäykkäkouristus- ja kurkkumätäantigeeneja on dtap-rokotteessa nimeltä Boostrix, joka on tarkoitettu 4-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Näitä rokotteita ei ole tarkoitettu ensimmäiseksi sarjaksi, jolloin on reseptiä kirjoittavan lääkärin arvioitava katsooko hän voidaankin niitä käyttää ns. off-label -tarkoitukseen ensirokotussarjana, ts. toiseen käyttöön kuin mihin ne on varsinaisesti tarkoitettu. Rokotteen voi joutua hankkimaan itse apteekista.

Ulkomailta saattaa olla saatavissa yksittäisrokotetta, esimerkiksi Novartis Vaccines:in (ent. Chiron) Tetanol on yksi valmiste. Jos ulkomainen valmistaja löytyy, on suomalaisella apteekilla mahdollisuus toimittaa rokotetta. Tällaisilla ulkomaisilla rokotteilla ei yleensä ole myyntilupaa Suomessa (eli tehoa ja turvallisuutta ei ole Suomessa tutkittu), jolloin niiden saamiseksi on haettava Lääkelaitokselta potilaskohtainen erityislupa, josta aiemmin perittiin 10 euron maksu. Lisäksi tulee kustannuksia rokotteen yleensä vaatimasta kylmäkuljetuksesta; jos kerralla tilataan useampi rokoteannos, kustannusta per annos saadaan pienemmäksi. Yliopiston apteekki on lopettanut yksittäisrokotteiden tuonnin alkuvuodesta 2007. Ulkomailta tilaaminen esim. postimyynnin kautta voi olla mahdollista, kts. vastaus ylempänä MPR-yksittäisrokotteen kohdalla.

K: Voiko rokotusaikataulua muuttaa? Jos voi, mitä muutoksissa kannattaa huomioida?

V: Rokotusaikataulua voi muuttaa. Tällöin kannattaa miettiä, katsooko rokotussuojaa tarvittavan jossain tietyssä iässä (esim. huomioida äidiltä mahdollisesti tulevat vasta-aineet istukan ja/tai imetyksen kautta) ja missä vaiheessa katsoo lapsen immuunijärjestelmän valmiiksi saamaan kunkin rokotteen. Rokotteiden samanaikaisen ottamisen ja ottovälien suhteen on myös tiettyjä minimiaikarajoja, joihin kannattaa perehtyä. Kansanterveyslaitoksen Rokottajan käsikirjan mukaan elimistö ei unohda saamiaan rokotteita, joten mahdollisia taukoja pidettäessä jatketaan siitä mihin on edellisellä kerralla jääty - tässä mielessä Kansanterveyslaitoksen käyttämä termi "yleinen rokotusohjelma" voi viedä ajatukset hiukan harhapoluille. Jos käyttää pohjana Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista tai Kansanterveyslaitoksen rokotusaikataulua pohjana, kannattaa ehkä miettiä, miltä osin ne perustuvat rokotuskattavuuden tavoitteluun ja rokottamisen käytännöllisyyden tavoitteluun.

Lisätietoja:
Kansanterveyslaitoksen rokotusopas: Poikkeamat yleisen rokotusohjelman aikataulusta

K: Mitä vaihtoehtoisia rokotusaikatauluja on olemassa?

V: Esimerkiksi USA:ssa tehty Dr. Millerin käyttäjäystävällinen aikataulu (Dr. Mercolan sivuilla, englanniksi)

K: Onko neuvolan normaalisti tarjoamille rokotteille vaihtoehtoja?

Joillekin on, joillekin ei. Näyttää siltä, että lääkeyhtiöiden intresseissä on nykyään tarjota yhä useampaa tautia vastaan tarjottuja monirokotteita, ja muiden rokotteiden saatavuus heikkenee. Olemme pyrkineet kokoamaan rokotekohtaisille sivuillemme maininnat sellaisista vaihtoehtoisista rokotteista joita on saatavilla. Lisäksi voi olla mahdollista saada vaihtoehtoisia rokotteita ulkomailta, katso yksittäistä jäykkäkouristusrokotetta koskeva kysymys.

K: Soitin KTL:n vaihteeseen, ja kerroin että haluan keskustella rokotuksista. Vaihde yhdisti minut henkilölle, joka ilmoitti että KTL ei missään tilanteessa anna yleisölle rokotusneuvontaa, ja oman neuvolan tulee ottaa tarvittaessa KTL:ään yhteyttä. Yritin kertoa, että neuvola ei halua ottaaa yhteyttä, mutta henkilö vain puhui päälle eikä kuunnellut. Mistä voin saada rokotusneuvontaa?

K2: Soitin KTL:n yleisen rokotusohjelman neuvontaan kysyäkseni rokotuksista. Puhelimeen vastasi henkilö, joka hyvin töykeästi ilmoitti, että neuvonta palvelee vain terveydenhoidon ammattilaisia. Mistä voin saada rokotusneuvontaa?

V: Kansanterveyslaitoksen verkkosivuilla Palvelut -osiossa sivulla "Yleisen rokotusohjelman neuvonta" kerrotaan, että "Yleisen rokotusohjelman neuvontapuhelin on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuoltoalan ammattilaisille." Tästä neuvontapuhelimesta osa vanhemmista kertoo saaneensa rokotusneuvontaa, osa taas kertoo saaneensa ylläolevan kaltaisen vastauksen. Kansanterveyslaitoksen vaihde kertoi 11.2.2008, että rokoteosasto on antanut heille ohjeet, että KTL ei anna rokotusneuvontaa yleisölle. Rokotusneuvonnasta kieltäytyvä KTL:n henkilökunta kertoo, että kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä omaan neuvolaan, joka tarvittaessa hankkii lisätietoja KTL:stä.

Rokotustietoa voi kysyä oman kunnan terveydenhoitohenkilökunnalta (terveydenhoitajat, lääkärit) tai yksityisten terveydenhoitopalvelujen tarjoajilta. Useimmiten muissa maissa rokotuskysymyksiin vastaavat lääkärit. Suomessa kuitenkin rokotukset ovat enemmän terveydenhoitajien kuin lääkärien arkea. Myös KTL:n yleisen rokotusohjelman neuvonnassa puheluihin vastaavat terveydenhoitajat. Konkreettisissa tiettyä lasta koskevissa rokotekysymyksissä kannattanee kääntyä rokotusasioihin perehtyneen lääkärin puoleen.

Yleisellä tasolla rokotuksiin koskeviin kysymyksiin vastauksia voi etsiä esim. kirjallisuudesta ja erilaisista Internet-palveluista. Rokotusinfo ry:llä ei ole varsinaista neuvontapuhelinta, mutta mahdollisuuksien mukaan pyrimme auttamaan soittajia tiedonhaussa.

K: KTL:n rokoteosaston neuvonta kertoi, että lapsille ei ole saatavissa mitään vaihtoehtoisia rokotteita viitos- ja nelosrokotteiden tilalle. Onko näin?

V: Apteekista on mahdollista hankkia omalla kustannuksella dtap- ja dt -rokotteita (kauppanimiä ainakin Boostrix ja diTeBooster). Näihin tarvitaan resepti. KTL:n ohjeistuksen mukaan KTL:stä neuvolaan toimitettuja rokotuksia ei käytetä vaihtoehtoisina rokotteina.

K: Kansanterveyslaitos julkaisee tietoa rokotteista. Onko se asiallista ja puolueetonta?

V: Osa toki perustuu asiallisiin tieteellisen prosessin läpi käyneisiin lähteisiin. Toisaalta esimerkiksi verkkosivuilla on paljon tarkoitushakuiselta näyttävää ja jopa myös täysin paikkansapitämätöntä tietoa esim. rokotteiden haitoista, esim. väitetään että MPR-rokotteella ei tutkimusten mukaan ole muita haittavaikutuksia kuin lyhyt, ohimenevä kuume tai että MPR-rokote on "täysin vaaraton". Myös Kansanterveyslaitoksen kirjoittamassa, MLL:n jakelemassa Neuvolan rokotusopas -vihkosessa rokotteiden haittoina on esitetty vain pieni osa todellisista.

Kun jonkin tahon elinkeinona on välittää rokotteita ja tutkia rokotteita mm. yksityisten rokotevalmistajien rahoituksella, ei kyseessä ole neutraali taho. Kansanterveyslaitoksen toimintakertomusten mukaan viime vuosina 17-19 prosenttia on ollut ns. yhteisrahoitteista tutkimusta johon tulee yksityistä rahaa, ja suurimpien yksityisten rahoittajien joukossa on suuria yksityisiä rokotevalmistajia. Suomi on rokotekokeilujen "suurvalta" väestöönsä nähden, ja uusia rokotteita esim. suomalaisilla lapsilla testaavan rokotetutkijan etu toki on, että ihmisten suhtautuminen rokotteisiin on mahdollisimman myönteistä, sillä tavallahan koehenkilöiksi lapsensa antavien vanhempien osuus on mahdollisimman suuri. Tämä näyttää myös käytännössä vaikuttavan Kansanterveyslaitoksen tiedotuskäytäntöihin.

K: Miten ja minne rokotteiden haitoista ilmoitetaan? Voiko haitoista saada korvausta?

Lakisääteisesti lääkkeiden haittoja seuraa Lääkelaitos. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 421/2004 mukaan "Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava rokotusten aiheuttamat vakavat tai odottamattomat haittavaikutukset tähän tarkoitetulla lomakkeella Kansanterveyslaitokselle." Lääkelaitokseen voi haitasta ilmoittaa myös vanhempi itse (Kansanterveyslaitoksesta kerrotaan, että tällaisia ilmoituksia ei siellä oteta käsittelyyn), mutta suositeltavaa on, että terveydehuollon ammattilainen ilmoittaisi. Mikäli näin ei kuitenkaan tapahdu, on vanhemman hyvä ilmoittaa haitta Lääkelaitokseen. Ilmoitus on parasta tehdä nimenomaan rokotusten haittojen ilmoittamista varten varatulla lomakkeella. Lääkelaitos toimittaa saamansa ilmoituksen myös Kansanterveyslaitokseen.

Haitoista voi hakea korvausta lääkevahinkovakuutuspoolilta, katso muut yhteystiedot - joissakin tapauksissa (hoitovirhe) myös potilasvahinkolain mukainen korvaus voi tulla kyseeseen.

K: Olemme matkustamassa parin kuukauden päästä. Mitä rokotuksia tarvitsemme itsellemme ja lapsille?

Kohdemaat vaativat matkailijoilta rokotuksia vain muutamassa poikkeustapauksessa. Yhdistyksemme toiminta pyrkii tukemaan ihmisten yksilöllisiä rokotuspäätöksiä. Emme anna rokotussuosituksia, vaan haluamme edistää tiedonkulkua rokotusten vaikutuksista jokaisen päätöksen tueksi.

Jotkut muut tahot antavat suosituksia rokotteista. Matkailijan rokotteista tietoa löytyy esim. osoitteista http://www.rokote.fi/rokoteopas.html ja Kansanterveyslaitoksen Matkailijan terveysopas

K: Mitä pitäisi tietää vastasyntyneiden K-vitamiinista? Onko siinä elohopeaa?

V: Toisin kuin joissakin muissa maissa käytetyissä (käytettävissä?) K-vitamiinivalmisteissa, elohopeaa ei Suomessa käytettävässä Konakion Novum-valmisteessa ole. K-vitamiini on mahdollista ottaa myös suun kautta; tällöin valmiste on sama, mutta sekoitetaan veteen.

Lisätietoja:

http://www.vaccination.inoz.com/VitaminK.html
http://www.suomenlastenlaakariyhdistys.fi/suositukset/k_vit_sly.html
http://spc.nam.fi/humspc/k/108197.xml?Template=/html/spctemplate.html
Wikipedia: K-vitamiini

Mitä rokotuksia käsittelevää kirjallisuutta on suomeksi?