Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Punnittuja puheenvuoroja > Lääkeyhtiörahoitus vaikuttaa rokotuksiin

Julkaistu Aamulehdessä 12.7.2009 otsikolla "Rokoteosaston yhtiörahoitus huolestuttaa".

Lääkeyhtiörahoitus vaikuttaa rokotuksiin

Suomessa rokotuksiin liittyvät keskeiset toiminnat ovat joko ajautuneet tai ne on hankittu merkittävää lääkeyhtiörahoitusta saavalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteosastolle. Laitos nimittää asiantuntijaryhmät, kirjaa rokotehaitat ja hankkii rokotteet.

Lääkeyhtiöiden rahoitus THL:n rokoteosaston menoista oli vuonna 2007 suurempi kuin budjettirahoitus. Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnitti huomiota asiaan helmikuussa 2009. Suuren lääkeyhtiön lukuun tehtävän FinIP-tutkimuksen myötä rokoteosaston lääkeyhtiöltä saamat tulot kasvavat.

Useissa laitoksen nimittämissä rokotussuositustyöryhmissä jäsenten enemmistö raportoi sidonnaisuuksia lääkeyhtiöihin.

Suurimman lääkeyhtiörahoittajan, GlaxoSmithKlinen, toiminta julkissektorin laitoksissa ei näytä kestävän päivänvaloa. Yrityksen toimeksiannoista neuvoloissa tehtävän FinIP-tutkimuksen eettiset arviot ja rahoitussopimukset on katsottu yhtiön liikesalaisuuksiksi.

Neuvoloissa ja kouluissa tehtävissä rokotetutkimuksissa on eettisiä ongelmia. Tutkimuksessa ei esim. vertailuryhmälle anneta nykyistä parasta näyttöön perustuvaa ehkäisyä kuten Maailman lääkäriliiton eettisen säännöstön pääsääntö edellyttäisi.

Lääkealan uudelleenjärjestelyissä tulee kiinnittää huomiota lääkeyhtiöiden rahoitukseen ja erottaa viranomais- ja asiantuntijaluonteiset tehtävät ja lääkeyhtiön lukuun tehtävä rokotetutkimus.

Jyrki Kuoppala
puheenjohtaja, Rokotusinfo ry