Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Punnittuja puheenvuoroja > Kukin joutuu arvioimaan rokotteen hyödyt ja haitat

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 30.10.2009.

Kukin joutuu arvioimaan rokotteen hyödyt ja haitat

Kaleva (24.10.2009) käsittelee Rokotusinfo ry:tä. Kalevan mukaan rokotuskielteisiä asenteita levitettäessä ollaan hengenvaarallisilla vesillä.

Rokotusinfo ry:n tarkoitus on mm. edistää rokotteita koskevan tiedon saatavuutta. Hyödyistä kerrotaan runsaasti tiedotusvälineissä, haitoista harvemmin. Ei ole mielekästä toistella kaikkea muualla kerrottua. Tämä johtaa riskien suurempaan osuuteen yhdistyksen viestinnässä. Maltillinen ja asiallinen kertominen riskeistä ei ole kielteisyyttä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on rakentanut rokotteesta epärealistista ja epäuskottavaa, tutkimusnäyttöön perustumatonta kiiltokuvaa. THL on pyrkinyt leimaamaan esim. tutkimustiedon vähäisyydestä mainitsevat yleisvaarallisiksi rokotusten vastustajiksi.

Rokote saattaa ehkäistä tautia tehokkaasti, vaikka tehosta ei ole toistaiseksi luotettavaa näyttöä. Turvallisuustiedon puute ei tarkoita, että rokote olisi haitallinen. Ruotsissa on annettu rokotetta yli miljoona annosta. Laajoja vakavia haittoja ei ole raportoitu.

Jokainen joutuu punnitsemaan omassa tilanteessaan sikainfluenssarokotteen hyödyt ja haitat ja tautiin liittyvät riskit. Rokotteen suomenkielinen valmisteyhteenveto on hyvä apuväline, se kertoo mitä tiedetään ja mitä ei. Tämän lisäksi jokainen voi käyttää eri tahojen arvioita sekä rokotteen että taudin odotettavissa olevista seurauksista.

Raskaana oleville Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijaryhmä on suosittanut ensisijaisesti adjuvantittoman rokotteen käyttöä. Suomeen ei ole tällaista rokotetta hankittu. Jos adjuvantitonta rokotetta ei ole käytettävissä, voidaan WHO:n suosituksen mukaan käyttää muunlaisiakin rokotteita.

THL:n tiedotuslinja pikemminkin herättää kuin hälventää rokotetta koskevia epäilyksiä, etenkin kun huomioi THL:n taloudelliset sidokset.

THL on tilannut rokotteet ilman tarjouskilpailua yritykseltä, jolle se toteuttaa tänä vuonna alkaneen miljoonien eurojen rokotetutkimuksen. Rokotevalmistajilta saatu sopimuksenvarainen rahoitus on rokoteosaston johtajan mukaan tänä vuonna arviolta kuusi miljoonaa euroa. Budjettirahoitus rokoteosastolle on viime vuosina ollut reilu miljoona.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt eturistiriitaan huomiota. THL:n toimintaan on ollut lainvalvojilla muutakin huomauttamista. Rokotetutkimukseen pyydetään suostumus vain yhdeltä vanhemmalta. Lain mukaan suostumus tulee pyytää molemmilta. THL on jo kahdesti saanut suostumuksen pyytämisestä moitteet eduskunnan oikeusasiamieheltä. Silti käytäntöä ei ole korjattu.

THL:n tyritty tiedotus tai asiattomat käytännöt eivät toki osoita, että sikainfluenssarokote olisi vaarallinen tai tehoton. Kyseessä ei ole pudotuspeli, jossa jäljelle jää joko Rauni-Leena Luukanen-Kilde tai Petri Ruutu.

Kalevan suositus pään kylmänä pitämisestä sikainfluenssasta kerrotun suhteen on paikallaan. Päätöstä kannattaa punnita rokotteen hyötyjen ja riskien sekä taudin riskien perusteella.

Jyrki Kuoppala
puheenjohtaja
Rokotusinfo ry