Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Miksi vanhemmat eivät rokotuta lapsiaan?

Tässä esimerkkejä vaihtelevista perusteista minkä perusteella eri ihmiset voivat ajatella rokotuksilla olevan haittoja ja/tai päätyvät siihen, että eivät hanki rokotuksia itselleen tai lapsilleen. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus ottaa millään tavalla kantaa siihen, ovatko nämä syyt perusteltuja lääketieteen tai jonkun muun viitekehyksen valossa, ainoastaan mainita joitakin niistä moninaisista syistä minkä perusteella ihmiset ratkaisuja tekevät.

 • rokotusten kehittely aloitettiin, kun ihmisen immuunipuolustusjärjestelmästä tiedettiin vähemmän kuin nykypäivänä. Tiedon kasvaessa on huomattu, että järjelmä on huomattavasti monimutkaisempi kuin alunperin oletettiin, eikä elimistön vasta-aineiden muodostus yksin takaa välttamättä immuniteettia taudille
 • ajatellaan, että suurin osa rokotteiden tehoon, turvallisuuteen ja haittavaikutuksiin perustuvista tutkimuksista ovat täysin tai osittain itse valmistajien rahoittamaa ja sen takia eivät ole objektiivisia ja luotettavia
 • rokotteiden riskit nähdään suurempina kuin tautien sairastamisesta aiheutuvat riskit
 • pelätään rokotteiden mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia, joita ei ole tutkittu
 • rokote on epäluonnollista puuttumista ihmisen elimistöön, siinä ohitetaan elimistön luontaiset puolustusmekanismit (esim. iho, ruoansulatuskanava, limakalvot)
 • terveysviranomaisten mukaan jotkut rokotteet harvoissa tapauksissa aiheuttavat pysyviä vakavia aivovaurioita. Lieviä aivovaurioita on hyvin vaikea todeta, tämän perusteella ajatellaan että on luultavaa että on huomattavia määriä lieviä rokotusten aiheuttamia aivovaurioita joita ei koskaan huomata tai voida todeta rokotusten aiheuttamiksi (esim. osan autismista, käytöshäiriöistä jne. voidaan ajatella olevan mahdollisesti tällaisia)
 • epäilijöiden mielestä rokotteet voivat aiheuttaa erilaisia tauteja ja tiloja tai lisätä riskiä niihin, mm. AIDS, ADD, allergia, astma, diabetes, syöpä, autismi, reuma, aivotulehdukset, aivovauriot, epilepsia, käytöshäiriöt, Guillan-Barre-oireyhtymä, kätkytkuolema, kouristukset, ne sairaudet joita rokotuksilla on tarkoitus ehkäistä jne. jne. (kts. esim. http://www.whale.to/vaccines/diseases.html)
 • rokotteiden myrkylliset ja haitalliset säilöntäaineet pelottavat: esim. elohopea, formaldehydi
 • rokotteiden apuaineiden (adjuvantit) epäillyt haitat pelottavat: esim. alumiini-yhdisteet
 • epäily rokotteiden saastumisesta tuntemattomilla viruksilla
 • rokotteiden ajatellaan heikentävän luontaista immuunipuolustusta
 • rokotteiden ajatellaan herkistävän juuri niille taudeille joita vastaan ne on tarkoitettu
 • lastentautien sairastamisen ajatellaan olevan immuunipuolustusjärjestelmän kehityksen tai muun lapsen kehityksen kannalta hyödyllistä
 • rokotteiden antaman suojan tauteja vastaan ajatellaan olevan huonomman kuin taudin sairastamisen, ja se tyypillisesti ei ole elinikäinen kuten sairastamisen tuoma suoja monessa taudissa on.
 • rokotteiden antamaa suojaa pidetään hyvin epävarmana
 • rokotusten tehoa mitataan vasta-aineiden muodostumisella, mutta ei ole selvää että vasta-aineet ovat hyvä suojan mittari
 • joillakin on immuniteetti mutta ei vasta-aineita ja joilla vasta-aineita mutta ei immuniteettia
 • ajatellaan että Pausteurilainen lääketieteen "pöpöteoria" jossa ajatellaan että tauteja aiheuttavat taudinaiheuttajina toimivat mikro-organismit (mm. bakteerit ja virukset) ja tauteja voidaan estää tappamalla näitä pöpöjä tai ehkäisemällä niiden toimintaa lääketieteen keinoin, on lähtökohdaltaan väärä, sen sijaan että tutkitaan ja ehkäistään sairauksia pitäisi keskittyä terveyden tutkimiseen ja siihen miten elimistön terveyttä (immuunipuolustusta, tasapainoa jne.) voidaan edistää.
 • on uskonnollinen vakaumus, joka ei salli rokottamista
 • on vakuututtu homeopatian paremmuudesta ns. allopaattiseen (homeopatiaa käyttävien käyttämä termi ns. koululääketieteestä) verrattuna, ja ajatellaan, että rokotukset ovat aivan liian brutaaleja ja rankkoja tapoja pyrkiä suojaamaan elimistöä
 • ajatellaan, että lääketehtaat ja viranomaiset pyrkivät vähättelemään rokotusten riskejä, ja tämän perusteella koko rokotusten perusta epäilyttää ja ajatellaan että on turvallisempaa olla rokottamatta kun saatavilla olevaan tietoon ei voi luottaa
 • ajatellaan että rokotuksilla saattaa olla merkittävä rooli rokotusten käytön lisääntymisen kanssa samaan aikaan huomattavasti yleistyneissä immuunijärjestelmän häiriöihin liittyvissä pitkäaikaissairauksissa kuten esim. astma, allergiat, autismi, reuma, lapsuusiän diabetes
 • vihurirokko: ajatellaan, että vihurirokko on mahdollisesti vaarallinen raskaana olevan naisen sikiölle ensimmäisillä raskausviikoilla, ja rokotuksen antaminen rokotussuosituksen mukaisessa iässä voi johtaa siihen että suojaa ei enää synnytysiässä ole, sen sijaan taudin sairastamisen ajatellaan antavan pysyvän suojan, tai ellei tautia sairasta niin otetaan rokote lähempänä lisääntymisikää
 • sikotauti: ajatellaan, että sikotauti on vaarallinen ainoastaan lisääntymisikäisille miehille, ja rokotuksen antaminen rokotussuosituksen mukaisessa iässä voi johtaa siihen että suojaa ei enää tuossa iässä ole, sen sijaan taudin sairastamisen ajatellaan antavan pysyvän suojan, tai ellei tautia sairasta niin otetaan rokote lähempänä lisääntymiskykyistä ikää
 • ajatellaan, että äidin immuniteetti ja täysimetys antavat lapselle ainakin ensimmäisen puolen vuoden tai vuoden aikana paljon passiivista immuniteettia, ja tämän jälkeen sairaudet kestää paremmin
 • ajatellaan, että rokotuksien laajamittaisen käyttöönoton perusteena olevat luvut sairauksien vaarallisuudesta perustuvat aivan toisenlaisiin oloihin kuin nykyään: huono hygienia, ahtaat olot, suuret määrät ihmisiä (tehdastyöntekijät) päivittäin tapasivat toisiaan ahtaissa oloissa, lapsia ei imetetty vaan olivat päiväkodissa, ja että täysimetetty lapsi saa apua äitinsä immuunipuolustuksesta eikä siksi tarvitse rokotteita samalla tavalla kuin muut
 • ajatellaan, että rokotussuositukset on laadittu ensisijaisesti väestön etu mielessä, jolloin yksilön etu ja riskit on tietoisesti jätetty vähäiselle huomiolle jotta väestön rokotusmyöntyvyys pysyisi hyvänä, ja tämän perusteella todetaan että yksilötasolla asiasta on saatavilla riittämättömästi tietoa jolloin on turvallisempaa olla ottamatta mahdollisesti vaarallisia rokotteita
 • koska rokotuksissa on käytetty Britanniasta peräisin olevia lehmän kudoksia, ajatellaan että rokotteesta voi saada Creutzfeld-Jakobin taudin
 • on perehdytty rokotuksen tehoa ja haittoja mittaaviin tutkimuksiin, ja ollaan sitä mieltä että tutkimuksissa ei ole riittävästi osoitettu rokotusten tehoa, ja haittoja ei ole seurattu riittävän pitkältä ajalta jossa niistä voitaisiin luotettavasti sanoa jotain.Australialaisen rokotusjärjestön 10 syytä miksi vanhemmat kyseenalaistavat rokotukset
Nuoli ylös