Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Miksi vanhemmat rokotuttavat lapsiaan?

Tässä esimerkkejä vaihtelevista perusteista minkä perusteella eri ihmiset voivat ajatella rokotuksilla olevan hyötyjä ja/tai päätyvät siihen, että hankkivat rokotuksia itselleen tai lapsilleen. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus ottaa millään tavalla kantaa siihen, ovatko nämä syyt perusteltuja lääketieteen tai jonkun muun viitekehyksen valossa, ainoastaan mainita joitakin niistä moninaisista syistä minkä perusteella ihmiset ratkaisuja tekevät.

 • näkemys, että rokotusten hyödyt ovat kiistattomat ja haitat ovat niin pienet (kuume ja paikallisreaktiot), että niihin on turha paneutua ja rokotukset kannattaa ilman muuta ottaa
 • näkemys, että ei ole aikaa tai mahdollisuuksia perehtyä tauteihin ja niiden hoitoon, ja näistä asioista olisi syytä olla perillä jos ei rokotuttaisi
 • ajatellaan, että olisi uhkapeliä jättää rokotuttamatta, vaaralliset ja jopa tappavat taudit voivat tarttua esim. ulkomaisilta, vaikka kaikkia ei Suomessa nyt välttämättä esiinnykään, ja osaa esiintyy nykyäänkin.
 • katsotaan, että taudit palaavat, mikäli rokottaminen vähenee oleellisesti, jolloin on velvollisuus rokotuttaa yhteisen hyvän vuoksi
 • taudit pelottavat enemmän kuin rokotukset
 • nähdään rokotusten mahdollisten haittojen riskit pienempinä kuin mahdollisesta tautien sairastamisesta aiheutuvat riskit
 • luottamus siihen, että Suomessa rokotuspolitiikasta päättävät ja rokotuksiin liittyvää tiedotusta antavat tietävät, mikä on lapsen kannalta parasta ja toimivat sen mukaan
 • ei uskalleta jättää rokottamatta, vaikka rokotusten riskejä voidaankin pitää merkittävinä
 • jos sairastumisen seurauksena tapahtuisi jotakin, olisi vaikea tulla toimeen syyllisyyden kanssa, jota kokisi
 • halutaan suoja tauteja vastaan, mutta ei haluta saada sitä sairastamalla
 • katsotaan, että taustalla oleva perussairaus tekisi sairaudesta tavallista isomman riskin, jonka vuoksi rokotus on tavallistakin tarpeellisempi
 • ei tiedossa ketään, joille rokotuksista olisi ollut haittaa, ja itse pysynyt terveenä rokotukset saatuaan
 • ei tietoa siitä, että rokotukset ovat vapaaehtoisia ja että niitä voi valita (vapaaehtoisuus tai valinnanmahdollisuus selvinnyt vasta myöhemmin)
 • ei tietoa siitä, että rokotuksissa on myös vakavien, mutta harvinaisten haittojen riski (sellaisen kertoma, jonka myöhemmän käsityksen mukaan riski on)
 • ajatellaan, että jos tekee suositusten mukaan, ei joudu ottamaan vastuuta päätöksestä, kun taas jos poikkeaisi suosituksesta, vastuu olisi itsellä, ja se olisi liian raskas jos jotain ei-toivottua tapahtuisi

Nuoli ylös