Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Rokotuskäytäntö

1. KTL:n rokottajan käsikirjan mukaan rokotettavalle tai hänen vanhemmilleen tulee kertoa rokotteiden hyödyistä ja haitoista (1), ja on tärkeää verrata rokottamisen vaaroja ja rokottamatta jättämisen vaikutuksia yksilölle ja yhteisölle.

2. Valtaosa suomalaisista lapsista rokotetaan KTL:n rokotussuositustyöryhmän suositusten mukaisesti kuntien terveydenhuoltojärjestelmän piirissä toimivissa neuvoloissa tarjotuilla perheelle maksuttomilla, verovaroilla kustannetuilla rokotuksilla. Yleisesti ajatellaan olevan rokotusten ansiota, että monien aiemmin yleisten taruntatautien aiheuttamat vakavat jälkitaudit ja niiden aiheuttamat vammautumiset ja kuolemat ovat harvinaisia. Toisaalta tautitilastojat tarkastelevat osoittavat, että monien tautien esiintyminen oli jyrkässä laskussa jo ennen laajamittaisten rokotusten käyttöönottoa.

3. Lasta, jolla on kuumeinen infektiotauti, ei Kansanterveyslaitoksen julkaisema rokottajan käsikirja (2) suosittele rokotettavaksi, eivät yleensä myöskään valmistajat. KTL:n rokottajan käsikirjan mukaan lieväoireinen infektiotauti (esim. nuha, korvatulehdus) tai infektiotaudin toipilasvaihe ei ole este rokottamiselle, mutta mm. koska rokotusten epäiltyjen immuunipuolustusvaikutusten ajatellaan aiheutuvan mahdollisesti rokotuksen ja infektion yhteisvaikutuksesta, jotkut vanhemmat varmuuden vuoksi rokottavat vain silloin kun lapsi on aivan terve.
Nuoli ylös

4. Aiempi rokotusreaktio (3) voi olla merkki tavallista suuremmasta mahdollisuudesta saada rokotuksesta vakavia oireita tai vaurioita. Jotkut ajattelevat lähisuvussa esiintyneiden reaktioiden kertovan mahdollisesta geneettisestä suuremmasta alttiudesta saada rokotuksista vakavia haittoja.

5. Akuutteja oireita rokotuksista (keskushermosto-oireita ym.) voi ilmetä esim. 48 tai jopa 72 tunnin kuluessa rokotuksesta - rokotusten riskeistä varoittavat tahot suosittelevat jatkuvaa lapsen tarkkailua 24 tuntia vuorokaudessa jotta lapsi voidaan tarvittaessa viedä sairaalahoitoon.
Nuoli ylös

6.Vanhemmilla on oikeus saada kopio lapsensa rokotustiedoista ja rokotteiden pakkausmerkinnöistä.

Lähteet:
1. Rokotukset (http://www.ktl.fi/oppaita/roko/roko05.htm) Hakupäivä 16.8.2002.
2. Rokottamisen todelliset ja luullut vasta-aiheet (http://www.ktl.fi/oppaita/roko/roko04.htm) Hakupäivä 16.8.2002.
3. Rokotusten haittavaikutukset (http://www.ktl.fi/oppaita/roko/roko07.htm) Hakupäivä 16.8.2002.

Nuoli ylös