Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Terveys ja sairaus - erilaisia näkökulmia

Terveys ja sairaus - erilaisia näkökulmia

Ihmisen terveyden ja sen puuttumisen, tai puutteellisuuden, suhteen on monta eri teoriaa joihin pohjautuen ihmisille tarjotaan terveyden ylläpitämiseen tai oireiden ehkäisemiseen tai poistamiseen neuvoja ja hoitoa.

Ns. koululääketiede, länsimaissa vakiintunut lääketiede, lienee monelle tutuin. Tämän näkemyksen mukaan infektiotaudit aiheutuvat mikro-organismeista, eli viruksista ja bakteereista. Joitakin tällaisia tauteja vastaan on kehitetty rokotteita. Näitä tauteja pyritään ehkäisemaan massarokotuksilla joiden avulla pyritään luomaan vasta-aineiden muodossa vastustuskyky sekä yksilössä etta yhteisössä.

Sairauden sattuessa hoitotoimenpiteilla pyritaan vähentämään tai poistamaan sairauden oireita ja välttymaan ns jälkitaudeilta. Joskus hoitotoimenpiteellä pyritään ehkäisemaan taudin puhkeaminen (tetanusrokote tai immunoglobuliini syvän haavan sattuessa) tai sen leviämisen estäminen (antibiootit hinkuyskätapauksessa). Tapaturmissa länsimaisella lääketieteellä on erikoisasema.

Lähes poikkeuksetta muut ihmisen terveyteen ja sairauteen liittyvistä näkemyksistä ovat holistisempia, eli kokonaisvaltaisempia. Niissä yleensa korostuu enemmän kuin valtion subventoimassa lääketieteessä terveyden yllapitäminen ja ihmisen yleisterveyden merkitys sairauksien ehkaisyssä. Sairauden perimmäisinä aiheuttajana ei yleensä nähdä niinkaan mikro-organismeja vaan elimistön heikkeneminen. Ihmisessa ajatellaan olevan peruselinvoima, kiinalaisessa lääketieteessä Qi tai Chi, Ayurvedassa Prana ja homeopatiassa Vital force.

Näiden näkemysten mukaan ihmisen keholla ja mielellä on suuri kyky parantua. Hoidon päämääränä on usein tämän typpisisssä hoitomuodoissa elimistöä vahingoittamatta poistaa parantumista estäviä tekijöitä ja tukea elimistön omaa parantavaa voimaa, ja täten samalla parantaa yleisterveyttä. Useimpien holististen hoitomuotojen päämääränä ei ole ainoastaan oireiden poistaminen vaan todellisen terveyden mahdollistaminen. Tällainen tila on olotila jossa ihmisen onnellisuudelle, luovuudelle ja hyödyllisyydelle ei ole fyysisiä eikä psyykkisiä esteitä.

Jos näitä hoitomuotoja haluaa käyttää olisi tämän takia syytä tutustua kyseiseen hoitomuotoon seka valitsemaansa ammatinharjoittajaan, jos sellaisen palveluja haluaa käyttää, jo ennen kuin terveyteen liittyva kriisi uhkaa. Näin voi hakeutua hoitoon jos sellaiseen tulevaisuudessa ilmenee akuuttia tarvetta, ja ennen kaikkea voi oppia miten sairastumista voi välttää.

Eri hoitomuotoja voi myos yhdistää, joten kyse ei valttämattä ole ikään kuin leirin valinnasta ja siina uskollisesti pysymisestä. Eri hoitomuodot voivat tietyissä tilanteissa tukea toinen toisiaan, ja niiden yhdistäminen voi olla hyvä idea. Toisaalta hoitomuotojen yhdistäminen voi myös tietyissä tilanteissa joko tehdä jonkun hoidon tehottomaksi tai vaarantaa potilaan terveyttä, ja mitään hoitomuotoa ei kannattaisi asiaan perehtymattä kokeilla.

Lastemme vanhempina vastuu seka perusterveyden tukemisesta etta mahdollisen sairauden hoidosta lankeaa harteillemme. Riippumatta siitä minka koulukunnan hoitomuotoon päätyy on aina syytä oppia valistuneeksi kuluttajaksi. Jokaiseen hoitomuotoon sisältyy potentiaalisia riskejä, joskin toiset hoitomuodot ovat toisia huomattavasti turvallisempia, ja jokaisen hoitomuodon edustajista löytyy taitavampia ja vähemmän taitavia ammatinharjoittajia.

Tiedon avulla voimme tehokkaasti valita ja vaikuttaa esimerkiksi lastemme hoitoon.

Terveellisen ympariston luominen on yksi tärkeimmistä terveyttä tukevista tekijöistä. Terveelliseen ympäristöön kuuluvat mm psyykkinen ja fyysinen perusturvallisuus, jatkuvan stressin vähentäminen, myrkyllisten tai muuten haitallisten aineiden vähentäminen esimerkiksi kotiympäristössä, terveellinen ruokavalio, riittävän unensaannin turvaaminen jne. Nämä perusasiat kuuluvat myös lähes kaikkiin hoitomuotoihin, joskin eräät korostavat niitä toisia enemmän.

Alla joitakin holististen hoitomuotojen lähteitä. Lähteisiin ei ole lisätty koululääketieteeseen liittyviä linkkeja, koska kirjoittaja olettaa etta tämä vaihtoehto on lukijalle seka entuudestaan tuttu etta helposti saatavilla.


Perinteinen kiinalainen lääketiede, sisältäen akupunktuurin Antroposofinen laaketiede Ayurveda Homeopatia Osteopatia Kasvilääkintä/Fytoterapia ja Naturopatia, Aromaterapia Yleistä