Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Kirjeenvaihtoa: THL:n ja STM:n tiedotuslehden Tesson kolumni "Sikainfluenssarokotusten jälkipyykki"

Poiminta uutisvirrastamme 27.3.2011 koskien STM:n ja THL:n tiedotuslehden Tesson STM:n kansliapällikkön kolumnia ja siihen palautteena lähetetty kommentti.

Hyvä kansliapäällikkö Kari Välimäki,

Kirjoituksessanne STM:n tiedotuslehdessä (1) tulee jälleen esille se joulukuisen tiedotustilaisuuden yhteydessä esille tuotu virheellinen väite, että neurologit olisivat epäilleet sikainfluenssan aiheuttavan narkolepsiaa. Tämä yksinkertaisesti ei pidä paikkaansa, kts. esim. verkkosivustollamme 14.12. julkaistu kirjoitus alla. Toivon, että Tessossa julkaistaan väitteelle oikaisu.

Väitätte myös sikainfluenssarokottamisen saavutuksia Suomessa merkittäväksi. Tähän haluan tuoda esille professori Heikki Peltolan asiasta esittämän näkemyksen (2), jonka mukaan väite merkittävästä hyödystä ei ole uskottava.

Kirjoitatte myös:

"Tietääkseni ei ole olemassa sellaista rokotetta tai lääkettä, joka sopisi ilman haittavaikutuksia koko maailman väestölle. Yhdenkään lääkkeen tai rokotteen ei voida millään etukäteistutkimuksilla taata olevan vaaraton kaikille ihmisille.
"

Harmi, että tämä tieto tulee STM:stä ja sen hallinnonalan THL:stä julkisuuteen vasta nyt. Sikainfluessarokotuskampanjan aikanahan STM:n ja THL:n tiedotuslinja oli aivan toinen. Tästä esimekkinä THL:n pääjohtajan Pekka Puskan lausuntoa A-studiossa 21.10.299: "Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus" (3)

Ymmärrätte varmaankin, millaista vaikutusta rokotuksiin, STM:ään ja THL:n kohdistuvalle luottamukselle omaksumanne tiedotuslinja on ollut omiaan aiheuttamaan. Kirjoituksenne perusteella näyttää kuitenkin siltä, että teillä ei ole minkäänlaista halua tai kykyä keskittyä itsetarkastelussanne tähän oleellisimpaan puoleen asiasta, jota esim. WHO on jonkin verran omassa itsearvioinnissaan käsitellyt, vaan itsetarkastelunne tuloksen perusteella näyttää siltä, että kaikki jatkuu ennallaan, myös luottamuksen väheneminen. Tämä on valitettavaa. Nähdäkseni olisi korkea aika, että tehdyt virheet otettaisiin tarkasteluun ja tarvittavat johtopäätökset ja korjaukset tehtäisiin.

yst.terv.
Jyrki Kuoppala
pj, Rokotusinfo ry


(1)
http://dialogi.stakes.fi/FI/tesson+arkisto/kolumnit/2.htm

"Narkolepsiaa ei osattu odottaa rokotteen seurauksena – sen sijaan eräät asiantuntijat pelkäsivät itse sikainfluenssan aiheuttavan narkolepsiaa."


(2)

(6.9.2010) Keskustelu jatkuu: professori Heikki Peltola (Lääkärilehti): Narkolepsiakysymyksen ratkaisu vie aikaa

Professori Peltola mm. arvioi rokotuskampanjan tehoa:

"Hyvää tarkoittavat toimet jättävät kuitenkin tällä kerralla kiusallisen kysymyksen, oliko rokotuksista ylipäätään apua."

"Väestötason hyötyä ei saavutettu kahdesta syystä: rokote ei odotusten mukaisesti ehtinyt ajoissa, ja - ennen kaikkea - SSIVA tarttuu kehnonlaisesti (Juupajoen kouluepidemia ja Rovaniemi ovat poikkeuksia). Tanska, Viro ja Puola eivät ryhtyneet massarokotuksiin lainkaan - missä ovat joukkosairastumiset ja -kuolemat siellä? Näkemys, jonka mukaan Suomessa estettiin paljon sairastumisia ja useita kuolemia, ei ole uskottava."


(3)

(21.8.2010) THL:n pääjohtaja Pekka Puska sikainfluenssarokotteen turvallisuudesta, vakavien haittojen riskeistä ja narkolepsiatapauksista

Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."

Pekka Puska STT / Nelosen uutiset 21.8.2010

"Puska myöntää, että kaikissa Pohjoismaissa käytettyä sikainfluenssarokotetyyppiä Pandemrixia ei ole tutkittu tarpeeksi."
"(14.12.2010) Iltalehti: Narkolepsiatutkijat pelkäsivät sikainfluenssaa jo etukäteen

Tämä näyttää olevan yksi eilisen viranomaisten tiedotustilaisuuden pääviesteistä.

"Tutkijat pelkäsivät sikainfluenssaviruksen lisäävän narkolepsiasairastumisia."

"Unitutkija Markku Partisen mukaan huoli nukahtelusairauden yleistymisestä nousi esille ennen kuin sikainfluenssa levisi pandemiaksi eli kesällä 2009."

"- Viruksena se muistuttaa vuonna 1918 Euroopassa jyllännyttä virusta, jota nimitettiin Espanjantaudiksi. Siihen influenssavirukseen liittyi, että miljoonia eurooppalaisia sairastui myös poikkeavaan uneliaisuuteen. Me pelkäsimme, että nyt käy samoin."

Maineenhallinta (*):

Ongelma: Sikainfluenssarokotteeseen ja sen käyttöön liittyvä kritiikki voimistuu. Narkolepsiaan ovat sairastuneet vain rokotetut lapset. Lasten narkolepsia ei näytä yleistyneen ennen sikainfluenssarokotuksia. Narkolepsian lisääntymiselle ei tunnut löytyvän muita uskottavalta vaikuttavia syitä kuin rokote.

Hallintakeino(t): Espanjantaudin (1917-1920) kanssa osittain samoihin aikoihin (1915-1926) liikkui tauti nimeltä Enecephalitis lethagica, eurooppalainen unitauti, joka on epätyypillisen aivotulehduksen seurausta. Tauti ei ole narkolepsia, mutta kuten lainauksesta ja lukijoiden kommenteista eri medioissa nähdään, aivotulehdukseen liittyvä unitauti kyllä muuttuu narkolepsiaksi toimittajan näppäimistöllä tai viimeistään lukijan mielikuvissa - unitauti kuin unitauti. Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan (tutkimusartikkeli) encephalitis lethargica on yhteydessä streptokokkibakteeriin, eikä yhteyttä influenssavirukseen tai mihinkään muuhunkaan virukseen etsinnöistä huolimatta löydetty. Lukuisien lähteiden mukaan tällä unitaudilla on vain osittainen ajallinen yhteys espanjantautiin, kerrotaan mm., että pelottavaksi espanjantaudin teki se, että sen loppuvaiheessa oli samanaikaisesti liikkeellä tappavaa aivotulehdusta eli unitautia (encephalitis lethargica). Maineenhallinnan kannalta näiden yhteyksien puute on kuitenkin sivuseikka - harva jaksaa perehtyä yksityiskohtiin, joten vetämällä surutta ja perusteetta yhtäläisyysmerkkejä eri asioiden (unitauti = narkolepsia, espanjantauti = unitaudin aiheuttaja) välillä saadaan suurelle joukolle ihmisiä luotua mielikuva, että ehkäpä itse asiassa rokotuksilla saatiinkin ehkäistyä narkolepsiaa, ja ei voi tietää olisiko narkolepsiaa kuitenkin esiintynyt peräti enemmän ellei olisi rokotettu. Asia on ehkäpä omiaan uppoamaan yleisöön myös siksi, että kanadalaisessa TV-sarjassa "virussota" (ReGenesis) on esitetty kuvitteellisia tutkimustuloksia espanjantaudin ja encephalitis lethargican yhteydestä.

(*): Maineenhallinta, spin: tapahtumien tulkinta tai värittäminen tiedotuksessa parhain päin, niin että ne näyttävät ulospäin hyvältä omalta kannalta: voidaan suomentaa myös sanoilla harhautus, hämäys, sumutus tai värittäminen, jotka kuvaavat sitä, miten spin toteutuu, mutta nämä ovat ehkä sävyltään tuomitsevampia kuin spin. Viralliskielessä asiasta käytettävä termi ilmeisesti on maineenhallinta. Maineenhallinta on otettu käyttöön valtionhallinnon uudessa viestintäsuosituksessa."