Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote: Rokotusinfo toivoo rokotehuollolta potilaan valinta- ja tiedonsaantioikeuksien kunnioitusta

Tiedote: Rokotusinfo toivoo rokotehuollolta potilaan valinta- ja tiedonsaantioikeuksien kunnioitusta

Rokotusinfo ry toivoo, että rokotehuollossa kaavaillun viitosrokotteen vaihtoehtona olisi jatkossakin vanhempien valittavissa yksittäis-, kaksois- ja kolmoisrokotteita ja että MPR-yhdistelmän vaihtoehtona olisi valittavissa yksittäisrokotteita. Yhdistys toivoo myös toimenpiteitä potilaan tiedonsaantioikeuden turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on syksyn aikana päättämässä vuoden 2005 rokotusohjelmasta eli kuntien maksuttomasti valtion varoilla tarjoamista vapaaehtoisista rokotuksista. Kansanterveyslaitoksen rokotevalmistuksen loppuessa vuoden 2003 loppuun mennessä on ohjelmaan tulossa muutoksia.

Kansanterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan siirryttäisiin käyttämään nykyistä usempaa tautia vastaan suunnattuja yhdistelmärokotteita, jolla tavoitellaan pistosten määrän vähenemistä mutta suojan säilymistä nykyisellään. Esimerkiksi vanhasta mm. hinkuyskää vastaan tarkoitetusta kolmoisrokotteesta ehdotetaan siirtymistä viitosrokotteeseen, jonka hinkuyskäosuus olisi tutkimusten mukaan oleellisesti vähempihaittainen ja jossa ei enää olisi nykyisin tarjotussa rokotteessa olevaa elohopeaa.

Suunnitelman hyvänä puolena on haittavaikutuksen ja haitta-aineiden vähenemisen ohella yhdistelmärokotteiden käytännöllisyys. Rokotteita haluavien neuvolakäyntikerrat vähenisivat joka miellyttäisi varmaankin myös kuntien rahapussin vartijoita. Vähemmillä pistoksilla saataisiin piikitettyä periaatteessa samat rokotesarjat kuin nykyäänkin.

Huonojakin puolia yhdistelmärokotteissa on, mm. rokoteturvallisuuden seurannan vaikeutuminen. Euroopan komission rahoittama ja komission asettaman rokotteiden turvallisuuden tarkkailua parantavan ohjelman johtokunnan jäsen, rokotusten turvallisuuden tutkija Thomas Jefferson on huolissaan siitä, että kun lapsille voidaan antaa viisi, kuusi tai seitsemänkin rokotetta kerralla, yksittäisen rokotteen aiheuttamien haittojen saaminen esille käy miltei mahdottomaksi. (1)

Yhdistelmärokotteet voivat heikentää myös potilaan oikeuksien toteutumista ja vanhempien mahdollisuuksia rokotuttaa lapsiaan. Markkinoilta jää pois Kansanterveyslaitoksen valmistamia yksittäis- ja kaksoisrokotteita, ja kun kaupallisten rokotevalmistajien intresseissä voi olla myydä ensisijaisesti uusia monirokotteita, voi valinnan mahdollisuus oleellisesti heikentyä. Tällöin voivat jotkut lapset vastoin vanhempien tahtoa jäädä rokottamatta. Esim. vanhempien valitessa DT-rokotteen tai DTaP-rokotteen, voi rokotus jäädä ottamatta, jos tarjolla onkin ainoastaan DTaP-IPV-Hib -yhdistelmärokote. Monet ovat myös halunneet MPR-yhdistelmän sijaan pojalle sikotautirokotteen ja tytölle vihurirokkorokotteen, mutta näiden puuttuessa markkinoilta ovat rokotukset jääneet saamatta.

Rokotusinfo toivoo valinnan mahdollisuuden turvaamista siten, että rokotusohjelman puitteissa tai yksityisesti olisi ehdotetun viitosrokotteen (hinkuyskä ym.) ohella jatkossakin valittavissa myös yksittäis-, kaksois- ja kolmoisrokotteita, ja tämä valintamahdollisuus tulisi myös kolmoisrokotteen (tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti) vaihtoehdoksi.

Yhdistys toivoo Sosiaali- ja terveysministeriön rokotusasioita valmistellessaan ryhtyvän toimenpiteisiin potilaan tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi. Yhdistyksen saamien tietojen mukaan monet vanhemmat ovat saaneet harhaanjohtavia ja jopa virheellisiä tietoja esim. vähempihaittaisen DTaP-rokotteen saatavuudesta. Rokotusten vapaaehtoisuudesta ei aina ole muistettu kertoa, ja rokotteiden haittoja koskevat asiakkaille kerrotut tiedot ovat toisinaan olleet puutteellisia ja jopa harhaanjohtavia. Osassa neuvoloista jaettava Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Kansanterveyslaitoksen kirjoittama "Neuvolan rokotusopas" on kertonut rokotteiden olemassaolevista, valmisteyhteenvedoissa lakisääteisesti kuvatuista haitoista puutteellisesti, ja otsikointi on tehnyt oppaassa olevasta vain lieviä haittavaikutuksia kuvaavasta taulukosta suorastaan harhaanjohtavan.

Rokotusinfo ry on rokotuksiin liittyviä potilaan oikeuksia puolustava, vuonna 2002 perustettu järjestö. Yhdistys mm. ylläpitää Rokotusinfo -verkkosivustoa vanhempien ja muiden rokotuksista päättävien palvelemiseksi.

(1) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/10/27/nvacc27.xml

Lisätietoja: http://www.rokotusinfo.fi