Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Vanhempainjärjestöt: Elohopea pois rokotteista

Vanhempainjärjestöt: Elohopea pois rokotteista

Rokotusinfo ry ja Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiirehtivät rokotteiden elohopeasta luopumista myös Suomessa. Valtion varoista maksettavissa yleisen rokotusohjelman osana käytettävissä pikkulasten rokotteissa on Suomessa edelleen ainesosana elohopeayhdiste tiomersaali, vaikka EU:n lääkearviointivirasto on kehottanut suosimaan elohopeattomien rokotteiden käyttöä pikkulasten rokotteissa jo v. 2000. Myös esim. yhdysvaltalainen lastenlääkärijärjestö AAP on yhdessä Yhdysvaltain julkisen terveyden palvelulaitoksen (USPHS) kanssa jo vuonna 1999 suositellut elohopean poistamista rokotteista niin pian kuin mahdollista. Monissa maissa rokotteiden elohopean käytöstä onkin luovuttu jo vuosia sitten tai sitä on vähennetty.

Suomalainen rokotevalmistajan Kansanterveyslaitoksen asettama ryhmä kuitenkin ehdottaa Sosiaali- ja terveysministeriölle, että Suomessa käytettäisiin 3-5 kk ja 2v ikäisten pikkulasten rokottamiseen laitoksen valmistamia elohopeaa sisältäviä rokotteita vielä vuoden 2004 ajan. Sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus syksyn aikana päättää vuoden 2005 rokotusohjelmasta.

Järjestöjen mielestä elohopean suhteen olisi aiheellista alkaa noudattaa EU:n lääkearviointiviraston v. 2000 antamaa kehotusta jo ennen vuotta 2005, ja luopua elohopeasta pikemminkin korkeintaan muutaman kuukauden kuin yli vuoden päästä.

Monet vanhemmat hankkivat jo nykyään omalla kustannuksellaan apteekista elohopeattomia, muutenkin hinkuyskäkompontenttinsa suhteen vähempihaittaiseksi tiedettyjä ns. soluttomia rokotteita neuvoloissa tarjottujen elohopeaa sisältävien kokosolurokotteiden sijaan. Esim. Kanadassa tehdyn tutkimuksen mukaan kuumekouristukset vähenivät viidesosaan vähempihaittaisen rokotteen käyttöönoton myötä.

Elohopean haitoista on julkaistu tänä vuonna useita tutkimusartikkeleita, jotka yhdistävät elohopean eri maissa rajusti yleistyneisiin autismiin ja muihin keskushermostohäiriöihin. Tutkimustulokset eivät ole yksiselitteisiä ja kiistattomia joten lisätutkimukset ovat tarpeen, mutta usean eri tutkijan samansuuntaiset tulokset viittaavat siihen, että elohopea on haitallista myös rokotteiden mukana saatuna, kuten muitakin reittejä elimistöön tullessaan.

Rokotusinfon mukaan elohopeasta luopuminen on tärkeää tarpeettomien riskien välttämiseksi. Elohopea tunnetaan hermostolle vaarallisena aineena ja erityisesti pienten lasten kehittymätön hermosto on altis sen haitoille. EU-tason kehotus luopumiseksi on annettu jo kauan sitten ja vähempihaittainen vaihtoehto on olemassa ja Suomessakin saatavilla, joten todellisia esteitä luopumiselle ei pitäisi olla. Jos tuoreet tutkimustulokset pitävät paikkansa, elohopean osuus autismin ja muiden viime vuosina ja vuosikymmeninä rajusti yleistyneiden vakavien sairauksien synnyssä on merkittävä, ja ylimääräisestä elohopeasta on erityisen tärkeää luopua niin pian kuin mahdollista.

Rokotusinfo ry on rokotuksiin liittyvien potilaan oikeuksien puolesta toimiva, vuonna 2002 perustettu valtakunnallinen järjestö. Yhdistys mm. ylläpitää Rokotusinfo -verkkosivustoa vanhempien ja muiden rokotuksista päättävien palvelemiseksi.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry eli Lape on valtakunnallinen, vuonna 2001 perustettu järjestö. Päätavoitteinaan Lapella on lapsiperheiden yleisen henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen. Järjestö haluaa osaltaan olla kehittämässä rokotustoimintaa lapsiystävällisemmäksi. Tämän lisäksi Lape toivoo jaettavan nykyistä enemmän rokotteisiin liittyvää puolueetonta tietoa lapsen rokotuksista päättäville henkilöille.

Lisätietoja järjestöistä:

Rokotusinfo: http://www.rokotusinfo.fi

Lapsiperheiden Etujärjestö: http://www.lape.fi