Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 1.6.2005: Kansanterveyslaitoksen kaksoisroolista rokotehuollossa tulisi luopua

Rokotusinfo: Kansanterveyslaitoksen kaksoisroolista rokotehuollossa tulisi luopua

Rokotusinfo ry:n mukaan Kansanterveyslaitoksen (KTL) kaksoisroolista rokotuspolitiikassa tulisi luopua. Tällä hetkellä KTL hoitaa monia rokotuksiin liittyviä julkisia tehtäviä, ja on merkittävässä roolissa siitä päätettäessä, mitkä rokotteet tarjotaan Suomessa lapsille verovaroin, sekä hankkii nämä rokotteet. Toisessa roolissaan KTL tekee uusien rokotteiden markkinoilletuloon tähtääviä rokotetutkimuksia. Tutkimusten rahoittajina on yksityisiä lääkeyhtiöitä, joiden toimintaa ohjaavat taloudelliset intressit.

Kaksoisrooli periytyy ajalta, jolloin KTL itse valmisti rokotteita. Eturistiriidoille altistava monella tuolilla istuminen ei usein edes perustu lakiin - esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutusten kirjaaminen ja tilastointi on Lääkelaitoksen tehtävä, mutta käytännössä tehtävää rokotteiden osalta hoitaa KTL, joka välittää vain pienen osan haittailmoituksista Lääkelaitokselle. Käytäntö vinouttaa tilastointia - KTL:n rokotehaittatilaston mukaan v. 2003 pelkästään tuberkuloosirokotteesta kirjattiin 125 haittaa, mikä on enemmän kuin millään muulla lääkkeellä v. 2004 Lääkelaitoksen tilastojen mukaan.

Suomi on väestöönsä nähden lapsilla tehtävien rokotetutkimusten suurvalta. Rokotusinfo ry arvelee, että rokotetutkimushankkeisiin liittyvät intressit voivat olla merkittävä tekijä KTL:n suhtautumisessa rokotehaittoihin, joita KTL on pyrkinyt vähättelemään ja piilottelemaan.

Rokotusinfo katsoo suomalaisten lasten kärsivän rokotepolitiikan nykytilasta. Suomessa luovuttiin säilöntäaineena käytetystä elohopeasta lasten rokotteissa viimeisimpien maiden joukossa. Kolmen viime vuoden aikana on vastasyntyneiden tuberkuloosirokote (Calmette- eli BCG-rokote) aiheuttanut monille vauvoille haittoja valmistajan vaihduttua. Uuden rokotteen aiheuttamien haittavaikutusten hoidossa on tarvittu leikkauksia ja tuberkuloosilääkitystä. Haittojen lisääntyminen näkyy selvästi myös lääkekorvaustilastoissa, ja yksi kuolemantapauskin on kirjattu.

Tuberkuloosirokotteen haitoista kärsineiden lasten vanhemmilta on tullut selvä viesti: riskeistä ja rokotteen vaihtumisesta ei ole etukäteen kerrottu. Erityisen ikäväksi on koettu se, että jo kymmenen vuotta sitten suomalaiset asiantuntijat olivat valmiita luopumaan vauvojen tuberkuloosirokotuksista, mutta tätä päätöstä lykätään jostain syystä jatkuvasti. Useimmissa länsimaissa joukkorokotuksista tuberkuloosia vastaan on luovuttu. Ruotsissa rokotetaan vain riskiryhmät pääsääntöisesti puolen vuoden iässä. Näin vältetään immuunipuutteisten lasten saamat vakavat haitat, sillä puolivuotiaitten lasten joukossa immuunipuutokset on jo useimmiten tunnistettu, ja tällaiset lapset voidaan jättää rokottamatta, kun taas joukkorokotuksissa vastasyntyneet rokotetaan poikkeuksetta.

"KTL:n eri roolit johtavat eturistiriitoihin niin kauan kuin KTL:ssa tehdään merkittävässä määrin lääketeollisuuden rahoittamaa tutkimusta", huomauttaa Rokotusinfo ry:n varapuheenjohtaja Marja Tuomela. Tuomelan mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen KTL:n intressit yksityisrahoitteisen tutkimuksen suhteen voivat vaikuttaa myös siihen, mitä rokotteiden haitoista kerrotaan suurelle yleisölle.

"KTL:n tiedotuksessa ei rokotteiden vakavista, mutta harvinaisista haitoista ja riskeistä yleensä kerrota avoimesti, kuten monissa muissa maissa, joissa katsotaan että perheillä on oikeus tietää riskeistäkin. Asiallinen riskeistä kertominen kuuluu normaaliin käytäntöön lääkemääräyksiä annettaessa, joten sen pitäisi päteä myös rokotteiden kohdalla. Voisiko Suomen tilanteeseen vaikuttaa se, että tutkimusintressit saattavat ohjata tiedotuskäytäntöjä? Mielikuvat rokotteiden riskeistä voivat nimittäin vaikuttaa merkittävästi halukkuuteen osallistua rokotetutkimuksiin.", pohtii Tuomela.

Lisätietoja:

http://www.rokotusinfo.fi