Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 28.9.2008: KTL:n rokoteosasto lääkeyhtiöiden leivissä - tiedotus uusista rokotteista ei perustu näyttöön

Rokotusinfo ry: Tiedote 28.9.2008

Potilasjärjestö: KTL:n rokoteosasto lääkeyhtiöiden leivissä - tiedotus uusista rokotteista ei perustu näyttöön

Tiivistelmä

Potilasjärjestö Rokotusinfo ry:n mukaan kahden uuden rokotteen etuja korostava Kansanterveyslaitoksen (KTL) tiedotus ei perustu tutkimusnäyttöön. Yhdistyksessä epäillään, että taloudelliset eturistiriidat vaikuttavat rokotusohjelmaan ja -suosituksiin. Vuonna 2007 Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston lääkeyhtiöiltä saama rahoitus on noussut budjettirahoitusta suuremmaksi. Rokotusinfo ry vaatii, että päättäjien täytyy puuttua asiaan ja turvata riippumaton asiantuntemus ja rokotehuolto.

Tutkimusnäyttö

Suomalaislapsille tarjotaan entistä enemmän rokotteita. Influenssarokotetta on Kansanterveyslaitoksen päätöksellä alettu hankkia kaikille lapsille verovaroin vuonna 2007.

Pneumokokkirokotetta Kansanterveyslaitos suositti kaikille lapsille keväällä 2008.

Pneumokokkirokotteen hyödyt näyttävät KTL:n tiedotukseen perustuvissa uutisissa selviltä. Uutisten mukaan pneumokokkirokote estäisi vuodessa mm. 30 000 korvatulehdusta.(1)

Rokotusinfon mukaan riippumaton tutkimusnäyttö ei tue tällaista väitettä. Pneumokokkirokotteesta arvostettu Cochrane Collaboration on todennut, että sen "laajamittainen käyttö ei ole perusteltua äkillisen välikorvantulehduksen ehkäisyyn." (2)

Yhdistyksen mukaan myös influenssarokotteen hyödyt ovat tutkimusnäytön perusteella monissa tapauksissa vähäiset tai olemattomat. (3,4,5)

KTL:n asettama asiantuntijaryhmä on keväällä suosittanut pneumokkirokotteen ottamista kaikille lapsille tarjottavien rokotteiden joukkoon.

Toisin kuin muutamaa kuukautta aiemmin suositeltu rotavirusrokote, pneumokokkirokote ei ole tulossa käyttöön verovaroin hankittuna vuonna 2009. Sen sijaan KTL aikoo toteuttaa GlaxoSmithKlinen (GSK) rahoittaman laajan rokotekokeilun vuosina 2009-2011. Osalle lapsista annettaisiin pneumokokkirokote ja osalle hepatiitti A- tai hepatiitti B -rokote. Nämä rokotteet eivät kuulu Suomessa rokotusohjelmaan.

Rokotusinfo ry:n varapuheenjohtaja Marja Tuomela oudoksuu tilannetta ja tutkimusasetelmaa:

"- KTL:n asiantuntijat suosittelivat pneumokokkirokotetta rokotusohjelmaan, mutta tutkimuksessa vain osa lapsista saa suositellun rokotteen. Tutkimuksen kannalta taas on outoa, että tutkittavaa rokotetta verrataan muihin rokotteisiin. Rokotteen mahdollisista haittavaikutuksista ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä, kun hepatiittirokotteet voivat myös aiheuttaa samanlaisia haittoja kuin tutkittava rokote. Oikea tapa olisi verrata lumeeseen, jos taudille ei ole näyttöön perustuvaa ehkäisykeinoa, tai parhaaseen näyttöön perustuvaan ehkäisykeinoon jos sellainen on.

Rahoitus ja eturistiriidat

Vuonna 2006 KTL:n rokoteosaston rahoituksesta 23 % tuli maailman suurimmalta rokotevalmistajalta GSK:lta.(6) Vuonna 2007 rokoteosasto sai lääkevalmistajilta 35 % enemmän rahaa kuin budjettirahoituksena. (11) Pneumokokkirokotetta suosittaneen asiantuntijaryhmän jäsenten enemmistö raportoi taloudellisia sidonnaisuuksia rokotevalmistajiin (7)

"- Tyrmistyttävää asiassa on se, että Kansanterveyslaitos koplaa rokotusohjelman laajentamisen lääkeyhtiöiden rahoittamaan tutkimukseen. KTL ajaa tiedotteessaan politiikkaa, jossa tutkimuslaitokselle maksettaisiin tutkimusrahoituksen muodossa kynnysraha siitä, että rokote otetaan verovaroin kustannettavaksi", toteaa Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Jyrki Kuoppala.

Kuoppala viittaa Kansanterveyslaitoksen tiedotteeseen 9.9. (8), jonka mukaan muutkin uudet rokotteet tulisi arvioida samaan tapaan kuin GSK:n laajassa tutkimuksessa.

Rokotusinfon mukaan eturistiriidat lääkeyhtiörahoituksessa ovat ilmeisiä. Yhdistys vaatii, että päättäjien täytyy tarttua tähän asiaan rokotehuollon ja lääkealan hallinnon uudelleenjärjestelyissä ja turvata riippumaton asiantuntemus ja rokotehuolto.

Potilasjärjestön mukaan lääkeyhtiörahoitus on ongelma myös, koska Kansanterveyslaitos hoitaa viranomaistehtäviä rokotteisiin liittyen ja vastaa kymmenien miljoonien eurojen rokotehankintojen kilpailuttamisesta.

Taustaa

KTL on avainasemassa rokotusohjelman laajentamisessa eli päätöksenteossa, mitkä rokotteet rokotevalmistajilta hankitaan. Esim. influenssarokotteen käytöstä se voi päättää varsin pitkälti itse, muiden rokotteiden osalta päätöksen tekee Sosiaali- ja terveysministeriö, mutta nämäkin päätökset ovat KTL:n valmistelemia.

KTL kilpailuttaa nykyään n. 10 miljoonan euron vuosittaiset rokotehankinnat. Jos KTL:n uudet suositukset toteutuvat, kasvavat hankinnat huomattavasti suuremmiksi. Lisäksi KTL vuonna 2008 tilasi lintuinfluenssarokotteita lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta n. 36 miljoonalla eurolla peruttuaan sitä ennen aiemman n. 20 miljonan euron rokotetilauksen kertoen syyksi toimittajan vaikeudet pysyä aikataulussa.

Kansanterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES lakkautetaan vuoden loppuun mennessä ja niiden tehtäviä jatkaa pääosin uusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotuksiin liittyvien tehtävien sijoittamisesta ei vielä ole julkisuudessa esitetty yksityiskohtaisia ratkaisuja.

Suomalaisen selvityksen mukaan "proteiinikonjugoidun pneumokokkirokotteen teho akuutin otiitin ehkäisyssä on vähäinen." (9)

Rokotusinfo ry on vuonna 2002 toimintansa aloittanut potilaan oikeuksien puolesta toimiva kansalaisjärjestö, joka jakaa tietoa rokotteista, puolustaa rokotteiden vapaaehtoisuutta ja toimii rokotusturvallisuuden parantamiseksi.

Cochrane Collaboration on näyttöön perustuvaa terveydenhoitoa edistävä kurinalaisen ja järjestelmällisen satunnaistutkimusten arvioinnin ryhmä joka koostuu yli 115 000 ihmisestä yli 90 maassa. Tavoite on auttaa tutkimustietoon perustuvien päätösten tekemistä ja edistää järjestelmällisten terveydenhoitoa koskevia tutkimusten saatavuutta. Cochrane Collaboration ei ota vastaan eturistiriidoille altistavaa rahoitusta. (10)

LÄHTEET

(1) Åbo Underrättelser: Läkare avråder från onödiga vaccin http://www.abounderrattelser.fi/au/1802349.php

(2) Cochrane: "Pneumococcal vaccines only make a small difference to the number of middle ear infections in young children" http://www.cochrane.org/reviews/en/ab001480.html (englanniksi)

Pneumokokkirokotteet ja välikorvan tulehduksen preventio http://personal.fimnet.fi/laaketiede/hanski.tapiovaara/cochrane_kirjasto.htm (suomennos)

(3) Terve.com: Influenssarokotusten vaikutus kuolleisuuteen ehkä luultua vähäisempi http://www.terve.com/News_Item.2008-09-09.4134

(4) 4: Study: Flu vaccine doesn't lower death rates in elderly http://www.4.umn.edu/cidrap/content/influenza/general/news/aug2908vaccine-jw.html

(5) BMJ / Tom Jefferson, Cochrane: Influenza vaccination: policy versus evidence http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/333/7574/912?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&author1=jefferson&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT

Turun Sanomat: Influenssarokotteen teho lapsilla on lumelääkkeen tasolla http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2008-08-27,104:2:560971,1:0:0:0:0:0:

(6) Kansanterveyslaitos / Rokotusinfo: Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston rahoitus 2006 http://www.rokotusinfo.fi/tekstit/ktl_roko_rahoitus_2006_html

(7) Kansanterveyslaitos: Pneumokokkirokotustyöryhmän raportti http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2008/2008b12.pdf

(8) "Kansanterveyslaitos pitää tärkeänä, että lääkeviranomaisen hyväksymät uudet rokotteet arvioidaan tämän tutkimuksen tapaan mahdollisimman monipuolisesti ennen kansalliseen rokotusohjelmaan ottamista."

http://www.ktl.fi/portal/suomi/pressihuone/lehdistotiedotteet?bid=3024&vid=44

(9) Näytönastekatsaus: Konjugoitu pneumokokkirokote akuutin otiitin ehkäisyssä

Proteiinikonjugoidun pneumokokkirokotteen teho akuutin otiitin ehkäisyssä on vähäinen.

http://www.terveysportti.fi/pls/kh/kh_julkaisu.NaytaArtikkeli?p_artikkeli=nak04536

(10) http://en.wikipedia.org/wiki/Cochrane_Collaboration http://www.cochrane.org/

(11) Kansanterveyslaitos / Rokotusinfo: Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston rahoitus 2007 http://www.rokotusinfo.fi/tekstit/ktl_roko_rahoitus_2007_html