Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 13.9.2010: Pneumokokkirokote voi lisätä antibioottiresistenttien bakteerien esiintymistä

Tiedote 13.9.2010: Pneumokokkirokote voi lisätä antibioottiresistenttien bakteerien esiintymistä

Hollantilainen tutkijaryhmä on äskettäin julkaissut tuloksen, jonka mukaan antibioottiresistenttien pneumokokkibakteerien osuus lisääntyi pneumokokkirokoteen saaneiden lasten hengitysteissä. Tutkimus ilmestyi arvostetussa JAMA-tiedelehdessä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea hollantilaista lapsiryhmää, joista kaksi sai pneumokokkirokotetta. Pneumokokkirokote (PCV-7) sisälsi seitsemän eri infektioita aiheuttavaa Sreptococcus pneumoniae serotyyppiä, ja se tunnetaan tuotenimillä Prevnar ja Prevenar. Lapsiryhmistä yksi sai kaksi rokoteannosta sekä tehosteannoksen (2+1), toinen kaksi rokoteannosta ilman tehosteannosta (2) ja kolmas ryhmä oli verrokkiryhmä, eikä saanut yhtään rokoteannosta. Tutkimuksesessa tarkasteltiin säännöllisin väliajoin kahden vuoden ajan lasten kantamia pneumokokkikantoja. Erityisesti oltiin kiinnostuneita 19A serotyypin kannoista, jotka aiheuttavat hengitystieinfektioita ja ovat usein multiresistenttejä eli antibioottiresistenttejä usealle eri antibiootille.

Resistenttien bakteerien esiintyminen on huolestuttavaa, koska antibioottilääkitys ei toimi näiden bakteereiden aiheuttamiin infektioihin. Tutkimuksessa myös testattiin olivatko lasten kantamat bakteerit multiresistentteja. Hollannissa antibiootteja käytetään suhteellisen vähän verrattuna muihin Euroopan maihin, joten väestö on sopiva tämän kaltaisen tutkimuksen tekoon: antibioottien laaja käyttö voi nimittäin olla tärkeä syy multiresistenttien bakteerikantojen esiintymiselle.

Tutkimuksessa todettiin, että rokoteannosten määrä korreloi lasten hengitysteissä kantamien 19A-pneumokokkien määrään ja ero 2+1-ryhmän ja rokottamattomien lasten ryhmän välillä oli merkitsevä. Kaikissä ryhmissä käytettiin yhtä paljon antibiootteja, joten suurempi antibioottien käyttö 2+1-ryhmässä ei voinut selittää eroa, vaan ero oli todennäköisesti rokotusten aiheuttama.

Tutkijaryhmä päättelee tulosten perusteella, että kun rokotteen sisältämien pneumokokkikantojen määrä rokotetun hengitysteissä vähenee, jää "tilaa" muille pneumokokkikannoille, jolloin 19A serotyypin kannat lisääntyvät rokotettujen ryhmässä. Ilmiö oli kaikkein selvin tehosteannoksen jälkeen 11 kuukauden ikäisillä lapsilla. Tutkijat huomauttavat, että ilmiö on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa, mutta tätä ennen sitä ei ole pystytty todentamaan yhtä johdonmukaissesti. He myös olettavat, että kun rokote annetaan täytenä eli 3+1 annostuksena, multiresistenttiä kantaa esiintyy vieläkin suurempi osuus.

Rokotusinfo ry on huolissaan, että Suomenkin rokotusohjelmaan tullut pneumokokkirokotus voi lisätä antibioottiresistenttien bakteerien esiintymistä Suomessa, ja siten vaarantaa infektiotautien hoidon.

Lähteet:

van Gils E.J.M., Veenhoven R.H., Hak E., Rodenburg G.D., Kejzers W.C.M., Trzcinski K., Bruin J.P., van Alphen L., van der Ende A., Sanders E.A.M. (2010) Pneumococcal conjugate vaccination and nasopharyngeal acquisition of pneumococcal serotype 19A strains. JAMA 304, 1099-1106.