Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 28.10.2010: Narkolepsiatutkimuksissa riskejä

Tiedote 28.10.2010: Narkolepsiatutkimuksissa riskejä

Rokotusinfo ry:n mukaan narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välisen yhteyden selvittämisessä ovat ongelmina eturistiriidat ja ennakkoasenteet.

Syy-yhteyden olemassaoloa selvittävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa rokotevalmistajan toimeksiannosta yli kymmenen miljoonan euron arvoista rokotetutkimusta samaan aikaan, kun selvittää narkolepsian ja saman yhtiön sikainfluenssarokotteen välistä yhteyttä. THL:stä kerrotun mukaan molempien tutkimusten vastaava henkilö on vieläpä sama, rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi.

"- Sama taho on ollut myös voimakkaasti suosittelemassa sikainfluenssarokotteen ottamista ja ollut avainasemassa hankinnasta päätettäessä. Eturistiriidat ovat ilmeisiä", toteaa Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Jyrki Kuoppala

THL:ssä on Rokotusinfon mukaan myös ennakkoasenne tutkimuksen lopputulokseen. THL käsittelee verkkosivustollaan kysymystä "Onko sikainfluenssarokote todella lisännyt narkolepsia-tapauksia?" ja esittää vastauksena kysymykseen: "Yhteys sikainfluenssarokotteeseen on ainoastaan ajallinen." (1)

"Vastaus on hämmästyttävä - näyttää, että lopputulos olisi ratkaistu jo ennen tutkimuksen käynnistymistä", huomauttaa Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Kuoppala.

Verkkosivustollaan ja julkisuudessa THL on arvioinut rokotteen ja narkolepsian syy-yhteyttä epätodennäköiseksi lähinnä sillä perusteella, että tapauksia on raportoitu etupäässä Pohjoismaissa. Tässä jää Kuoppalan mukaan huomiotta se, että nimenomaan Pohjoismaissa tehosteaineellista rokotetta on käytetty sekä lapsilla että raskaana olevilla. Monissa muissa maissa haavoittuvissa ryhmissä ei ole käytetty jo etukäteen riskialttiiksi tiedettyä rokotetta, ja rokotteen on ottanut vain n. 10 % tai vielä pienempi osa väestöstä.

Sikainfluenssarokotetta epäillään narkolepsian aiheuttajaksi 36 suomalaislapsella. Tapaukset ovat ilmenneet vajaan vuoden aikana. Aiemmin narkolepsiaan on sairastunut vain n. kolme lasta vuodessa.

--

Erilaista narkolepsiaa

Rokotusinfo ry:n mukaan rokottamisen jälkeen todetussa narkolepsiassa on eroavuuksia ennen rokotteita todettuihin tapauksiin.

"Narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat ovat kertoneet pitävänsä tärkeänä, että rokotteen jälkeen ilmenneet oireet tutkitaan perusteellisesti - esiintyneissä narkolepsiatapauksissa on vanhempien kertomusten perusteella eroja aiemmin tunnettuun narkolepsiaan." kertoo Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Kuoppala.

Vanhempien mielestä narkolepsiaoireet lapsilla ovat nyt huomattavasti aiempia tapauksia laajemmat ja vakavammat, ja osalla lapsista on vaikeaan aivovaurioon sopivia oireita.

Narkolepsiaa on rokotusten jälkeen esiintynyt aiempaa nuoremmissa ikäryhmissä. Narkolepsia puhkeaa normaalisti nuoruusikäisillä tai aikuisilla. Lapsilla narkolepsia on aiemmin ollut hyvin harvinainen, keskimäärin arviolta kolme tapausta vuodessa. Alle kymmenvuotiaiden narkolepsia on nyt yleisempää - narkolepsiaan on sairastuttu EU-alueella neljän vuoden iästä alkaen (2) ja Suomessa viiden vuoden iästä. Rokotettujen narkolepsia on myös kehittynyt poikkeuksellisen nopeasti.

Rokotusinfo ry pitää tärkeänä riittäviä potilastutkimuksia, jotta sairastuneet saavat tarvitsemaansa hoitoa. Yhdistys nostaa esille myös erityisrahoituksen mahdollisuuden.

"Lintu- ja sikainfluenssavarautumisessa käytettiin varovastikin arvioiden selvästi yli sata miljoonaa euroa. Nyt kun on hyvinkin mahdollista, että varautumisesta on tullut ennakoimattomia seurauksia, olisi tärkeää että niiden riippumaton selvittäminen hoidon mahdollistamiseksi turvattaisiin. THL:n tutkimustyö koskee syy-yhteysarviota, potilaiden ja taudin tutkiminen hoitomielessä on toisten tahojen asia ja sille puolelle voi olla tarpeen kohdistaa lisäresursseja", arvioi Kuoppala.

---

Lisätietoja: Rokotusinfo ry, http://www.rokotusinfo.fi

(1) http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/sikainfluenssa/usein_kysyttya/narkolepsia_ja_sikainfluenssarokote

(2) EU:n lääkeviraston tiedote 23.9.2010