Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 13.11.2010: Narkolepsiatapauksia jo yli sata - vanhemmat peräävät hoitoa edistäviä tutkimuksia

Tiedote 13.11.2010: Narkolepsiatapauksia jo yli sata - vanhemmat peräävät hoitoa edistäviä tutkimuksia

Euroopassa yli sata rokotehaitaksi epäiltyä narkolepsiatapausta, valtaosa Suomessa ja Ruotsissa
- Sairastuneiden lasten vanhempien huolenaiheet

Rokotehaitaksi epäiltyä narkolepsiaa on Rokotusinfo ry:n viranomaisilta saamien tietojen mukaan Suomessa 37, Ruotsissa 43, Norjassa 9, Ranskassa 10 ja Portugalissa 1, yhteensä sata. Lisäksi kaksi tapausta ilmenee Sleep -lehdessä julkaistusta katsauksesta.

Narkolepsiaa on havaittu Pandemrixin kaltaisella rokotteella rokottamisen jälkeen myös Kanadassa.

Sleep -lehti tarkastelee 1.11. ilmestyneessä numerossaan yhteensä 16 narkolepsiatapausta, joista kolme (3) on tehosteaineetonta rokotetta saaneilla, yksi sellaisella jolla on todettu H1N1-infektio, yksi sellaisella jolla on epäilty H1N1-infektiota. Loput 11 ovat tehosteaineellista, Pandemrixia tai sen Kanadassa valmistettua sisarrokotetta Arepanrixia saaneita.

Sleep -lehden aineistossa on myös eurooppalaisia Pandemrix-rokotettuja - yksi 10-vuotiaana narkolepsian saanut Sveitsistä, yksi 3,5-vuotiaana narkolepsian saanut Britanniasta ja kuusi Ranskasta. Sleep -lehden aineisto nostaa eurooppalaisten rokottamisen haitaksi epäiltyjen narkolepsiatapausten määrän yli sadan. Kanadasta tapauksia on Sleep-lehden aineistossa neljä, kaikki Arepanrix-rokotteen saaneita, joista alaikäisiä kaksi - Ranskan yhteensä kuudesta tapauksesta alaikäisiä on neljä.

Suomen ja Ruotsin yhteensä 80 epäiltyä tapausta muodostavat n. 78 prosenttia Euroopassa esille tulleista narkolepsiaepäilyistä. THL:n mukaan Pandemrixia on käytetty lapsilla yhteensä neljällä miljoonalla lapsella. THL:n rokotuskattavuusarvion perusteella näistä 800 000 eli n. 20 % on Suomessa. Ruotsin rokotuskattavuus koko väestössä oli suurempi kuin Suomessa.

Mikäli Ruotsin rokotuskattavuus lapsissa oli sama kuin Suomessa, on Ruotsissa ja Suomessa yhteensä yli 50 % kaikista rokotetuista lapsista. Näin oleen Suomen ja Ruotsin 78 % osuus pelkästään Euroopan epäillyistä narkolepsiatapauksista rokotettujen määrään suhteutettuna ei ole ollenkaan ihmeteltävä.

Sairastuneiden lasten vanhempien huolenaiheet

Rokotusinfoon yhteydessä olleet vanhemmat ovat toivoneet, että lasten terveydentila tutkittaisiin mahdollisimman hyvin ja perusteellisesti ja pian, ja selvitettäisiin, onko narkolepsian lisäksi aiheutunut muita vaurioita.

Vanhemmat ovat tietoisia THL:n narkolepsian ja rokotteen syy-yhteyttä selvittävistä tutkimuksista. Syy-yhteyden selvittäminen ei kuitenkaan lähtökohtaisesti edistä lasten saamaa hoitoa. Se ei ole sitä lasten hoitoon liittyvää tutkimusta, jota vanhemmat ovat peränneet.

Vanhempien ajatusten mukaan voisi olla hyvä ohjata THL:n tutkimuksiin suunniteltuja taloudellisia ja muita resursseja sellaisiin tutkimuksiin, joista voisi olla lapsille hyötyä.