Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 15.12.2010: Sosiaali- ja terveysministeriö levittää virheellistä tietoa pakkorokottamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö levittää virheellistä tietoa pakkorokottamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö kritisoi tämänpäiväisessä tiedotteessaan yli 8000 nimeä kerännyttä nettiadressia, jossa vedotaan pakkorokotuksia koskevan lakipykälän muutoksen hylkäämiseksi ja nykyiseen lakiin sisältyvien pakkorokotusten poistamiseksi.

Ministeriön mukaan pakkorokotuksia koskevan "pykälän mukaan pakolliset rokotukset voisivat tulla harkittaviksi, jos jokin erittäin vaarallinen tauti alkaisi levitä Suomessa ja aiheuttaisi paljon kuolemantapauksia."

Ministeriön tiedote on virheellinen ja voimakkaasti harhaanjohtava. Lakipykälässä ei pakkorokotusten edellytyksenä ole suuri määrä kuolemantapauksia eikä taudin suuri vaarallisuus.

Todellisuudessa lakipykälän mukaan pakollisia joukkorokotuksia voidaan määrätä mahdollisesti huomattavaa vahinkoa aiheuttavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai "muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä". Lisäksi lain mukaan puolustusvoimissa toimeenpannaan pakolliset rokotukset tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.


Lisätietoja: Rokotusinfo ry, http://www.rokotusinfo.fi


Taustaa:

Lain ja lakimuutoksen sisältö:

Kyseessäoleva tartuntatautilain 12 pykälä nykyisin voimassaolevassa muodossaan kuuluu seuraavasti:

"12 § (14.11.2003/935)"

"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Kansanterveyslaitoksen lausunto, jollei Kansanterveyslaitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä."

"Milloin pakollisen rokotuksen järjestämistä on pidettävä erityisen kiireellisenä, sosiaali- ja terveysministeriö voi tehdä sen toimeenpanemiseksi väliaikaisen päätöksen. Päätös on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jonka on päätettävä asiasta lopullisesti."

"12 a § (14.11.2003/935)"

"Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Kansanterveyslaitoksen lausunnon."

Eduskunnan jo hyväksymässä, 1.1.2011 voimaan astuvaksi kaavaillussa muodossaan lakipykälän uusi sisältö on:

"12 §"

"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä."

"12 a §"

"Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon."