Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 1.9.2011: Rokotusinfo: THL:ssa ratkaisujen aika

Rokotusinfo ry:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
toiminnassa olisi syytä siirtää painopistettä lääkeyhtiörahoituksen
hankinnasta ihmisoikeuksien ja potilaan oikeuksien
toteutumiseen. Yhdistys kiinnittää huomiota erityisesti pääjohtaja
Pekka Puskan antamiin harhaanjohtaviin tietoihin
sikainfluenssarokotekampanjassa, ja toivoo, että asiasta tehtäisiin
tarvittavat johtopäätökset.

Pääjohtaja Puska on aiemmin hyväksynyt ihmisoikeuksia ja lakia
noudattamattomia käytäntöjä Kansanterveyslaitoksen (KTL)
tutkimuksissa, ja on saanut asiasta toistuvasti nuhteita
oikeusasiamieheltä. Puska on myös kannattanut mm. nimillä "Salaa
vanhemmilta" ja "Lex Puska" tunnettua, KTL:n saamien nuhteiden
vaikutuksesta laadittua lakiehdotusta, jolla lapset olisi voitu ottaa
lääketieteellisen tutkimuksen koehenkilöksi ilman vanhempien
suostumusta ja vanhemmilta salaa.

Pekka Puskan noudattama linjaus on, että THL hankkii mahdollisimman paljon
ulkopuolista rahoitusta. Pekka Puskan johtama THL:n toiminta
sikainfluenssarokotteen tiedotuksessa osoittaa halveksuntaa
ihmisoikeuksia ja potilaslain tiedonsaantioikeutta koskevia määräyksiä
kohtaan. Puska kertoi julkisuuteen, että Pandemrix-rokote on "täysin
turvallinen
", ja viittasi harhaanjohtavasti laitoksen kokemuksiin
tavallisista kausi-influenssarokotteista.

Toisin kuin Pandemrix-rokotteessa, kausi-influenssarokotteissa ei
skvaleeniadjuvanttia ollut.  Adjuvantillisen rokotteen käytöstä ja
erityisesti lapsia koskevan tutkimustiedon puutteesta varoitettiin
mm. rokotteen valmisteyhteenvedossa, ja tämä oli myös THL:n tiedossa.
Tutkimustiedon vähäisyydestä johtuen mm. Saksan lääkäriliitto
suositteli, että lapsia ei rokoteta Pandemrix-rokotteella,
ja Sveitsin lääkeviranomaiset eivät hyväksyneet Pandemrixia
lapsilla käytettäväksi. Pääjohtaja Pekka Puska vaati näistä
viranomais- ja asiantuntijakannoista kertoita vastuuseen
"rokotusvastaisuudesta".

THL:n loppuraportti viittaa siihen, että nimenomaan adjuvantti saattaa
olla narkolepsiaan myötävaikuttanut rokotteen ainesosa.

"Monessa maassa olisi selvää, että pääjohtajan edellytykset
jatkaa tehtävässään tällaisten tekojen jälkeen ovat vähäiset
",
katsoo Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Jyrki Kuoppala.


Raportti: narkolepsiaa rokotetuilla 12,7 -kertaisesti

Rokotusinfon mukaan THL:n loppuraportin näyttö narkolepsian ja
rokotteen yhteydestä on varsin selkeä, vaikka hyvin erikoista onkin,
että raportin laatinutta työryhmää johti Pandemrix-rokotteen
valmistajan rahoittamaa miljoonatutkimusta johtava henkilö.

Sen sijaan tiedotuksesta ja rokotehaittojen käsittelyn ohjeistuksesta
THL:n toiminta ei Rokotusinfolta kiitosta saa. Jos olisi toimittu
THL:n ohjeiden mukaan, ensimmäistäkään korvaushakemusta ei olisi tehty
ennen tätä päivää ja korvauskäsittelyssä oltaisiin täysin alkutekijöissä.
Vanhemmat ovat kuitenkin olleet aktiivisia, ja tehneet korvaushakemuksia
THL:n ohjeista huolimatta.


Oikeuskansleri vaatii jatkoselvityksen

Oikeuskansleri antoi elokuussa ratkaisun THL:n ja lääkeyhtiöiden
kytköksiin liittyviin kanteluihin.  Oikeuskansleri pyysi sosiaali- ja
terveysministeriötä ilmoittamaan viimeistään 30.3.2012 millaisiin
mahdollisiin toimenpiteisiin hänen havaintonsa ovat antaneet aihetta.


Erovaatimuksia mielenosoituksessa


Pääjohtaja Pekka Puskan ja THL:n rokotejohdon erottamista vaativaan mielenosoitukseen
on Facebookissa ilmoittautunut yli sata henkeä. Mielenosoitus
järjestetään THL:n edessä perjantaina 2.9.2011.


Lisätietoja:


Rokotusinfo ry: http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet_html

Mielenosoitus: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=7&id=946