Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Meddelande 29.10.2011: Rokotusinfo: Läkare från THL ifrågasätter ovaccinerade barns patienträttigheter

Hanna Nohynek, vaccinsäkerhetsläkare vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), ifrågasatte ovaccinerade barns patienträttigheter vid ett allmänt informationstillfälle i Jakobstad 26.10.

Enligt en mamma som var närvarande ifrågasatte Nohynek ovaccinerade barns rätt till sjukvård ifall barnet får en sjukdom som det ingår vaccin mot i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Enligt Nohynek (1) är det fråga om ett missförstånd – hon anser sig inte ha ifrågasatt rätten till vård, utan istället föräldrarnas rätt att besluta om sina ovaccinerade barns hälso- och sjukvård.

Vid onsdagens informationstillfälle i Jakobstad fanns sjukvårdspersonal från nejden samt allmän publik. Enligt Pietarsaaren Sanomat (28.10) var tillfället mycket välbesökt. Deltagaren Linda Karlström berättar att föräldrarna var upprörda över vaccinsäkerhetsläkarens uttalande:

"Bristen på respekt för föräldrarnas beslut i vaccinationsfrågan är skrämmande. Vaccination är frivilligt. De som tackar nej till vaccin betalar lika mycket skatt som andra. Vem är det som i slutänden bekostar vården av alla de biverkningar som uppstår på grund av vaccin? Det är också skattebetalarna!"

Rokotusinfo: Patienträttigheterna gäller alla

Enligt Rokotusinfo är lagen och de mänskliga rättigheterna tydliga på denna punkt – vaccinationer är frivilliga i Finland, och enligt patientlagen skall vården ske i samförstånd med patienten eller dennes vårdnadshavare. Rätten till vård beror inte på vaccineringsbeslut.

Att lämna någon utan vård med motiveringen att föräldrarna inte gett barnet exempelvis svininfluensavaccin vars risker de bedömer som alltför stora är naturligtvis inte tillåtet”, konstaterar Jyrki Kuoppala, ordförande för Rokotusinfo ry.

Rokotusinfo kräver ett respektfullt ställningstagande från THL vad gäller patientens rättigheter

Rokotusinfo anser det problematiskt att en tjänsteman vid THL i sin roll som vaccinsäkerhetsläkare inför allmänhet och sjukvårdspersonal framför en synpunkt som strider mot den gällande patientlagen. Kommentarerna var speciellt allvarliga och hotfulla eftersom de framfördes på ett informationstillfälle arrangerat av social- och hälsovårdsverket. Nohyneks funderingar berör en ändring av hälsolagstiftningen och hör enligt Rokotusinfo hemma på ett politiskt diskussionstillfälle, inte på ett vaccininformationstillfälle för föräldrar och lokal sjukvårdspersonal.

Man kan få den uppfattningen att vaccinsäkerhetsläkarens åsikt och exempel utgör direktiv från THL till kommunerna. Att påtala risken att bli utan vård kan uppfattas som ett lämpligt sätt att upplysa föräldrar i vaccinfrågan. Nohyneks åsikter kan dock sätta patienträttigheterna på spel. Ett vaccineringsbeslut som avviker från THL:s rekommendationer kan då i värsta fall anses vara ett godtagbart skäl för att vägra patienten vård”, fortsätter Kuoppala.

Med anledning av det skedda borde THL kontrollera att kommunerna klart och tydligt känner till vikten av att hörsamma gällande patienträttigheter, och vid behov även uppdatera kunskaperna i frågan hos vaccinavdelningens personal.

Bakgrund

Det exceptionella besöket av THL:s vaccinpersonal bland föräldrar i Jakobstad torde ha att göra med vaccineringsvalen i svenska Österbotten. Enligt Keski-Pohjanmaa valde 15 procent av föräldrarna till barn som föddes förra året i Esse, Pedersöre, att inte vaccinera (2). THL:s generaldirektör Pekka Puska sade vid ett besök i Vasa i oktober, att den pågående debatten i Sverige om vilken inverkan vacciner, kost, öl och tobaksprodukter har på hälsan påverkar människors åsikter i Finland (3).

(1)

Enligt den e-post som Hanna Nohynek sände till Rokotusinfo 28.10 kan hennes framförda budskap på infotillfället sammanfattas så här (översättad till svenska, alkuperäinen suomeksi):

" Läkare från THL ifrågasatte vaccinkritiska föräldrars rätt att frånta sina barn rätten till vaccin

Vaccinsäkerhetsläkaren Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) ifrågasatte vid ett allmänt informationstillfälle i Jakobstad 26.10 samhällets skyldighet att respektera föräldrarnas åsikter i de fall som de fråntar sina barn rätten att få de vacciner som ingår i det nationella programmet. Barnen är berättigade till dessa vacciner. Nohynek undrade hur man bör hantera sådana situationer och vem som ansvarar för dessa barns hälsa och sjukvård.

"THL:n lääkäri kyseenalaisti rokotuksista kieltäytyvien vanhempien oikeuden evätä lapsiltaan oikeuden rokotuksiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteturvallisuuslääkäri Hanna Nohynek kyseenalaisti Pietarsaaressa 26.10. pidetyssä yleisötilaisuudessa yhteiskunnan velvollisuuden kunnioittaa niiden vanhempien näkemyksiä, jotka epäävät lapsiltaan oikeuden saada ne kansallisen rokotusohjelman rokotteet, joihin nämä lapset ovat oikeutettuja. Nohynek kysyi, miten tällaiset tilanteet pitäisi hoitaa ja kuka näiden lasten terveydestä ja sairaanhoidosta vastaa.
"

(2)
http://yle.fi/alueet/keski-pohjanmaa/2011/10/rokottamattomuudesta_voi_seurata_hengenvaarallinen_epidemia_2980616.html

(3)
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=26795