Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 22.11.2011: Jo kolmessa H1N1 -kausi-influenssarokotteessa haittaongelmia

Rokotusinfo: Jo kolmessa H1N1 -kausi-influenssarokotteessa haittaongelmia

Baxterin valmistama Preflucel -niminen kausi-influenssarokote on vedetty kaikessa hiljaisuudessa lokakuun lopussa pois markkinoilta Suomessakin, koska rokotteella ilmeni odottamaton määrä haittoja. Suomen lääkeviranomainen Fimea ei ole tiedottanut haitoista, toisin kuin esim. Britannian viranomaiset, jotka antoivat asiasta välitöntä toimintaa vaativan ykkösluokan varoituksen (1).

Kyseessä on jo kolmas sikainfluenssaviruksen (H1N1) rakenneosia sisältävä kausi-influenssarokote, jolla on ilmennyt odottamattoman runsaasti haittavaikutuksia. CSL-nimisen valmistajan rokote vedettiin markkinoilta Australiassa, koska alle viisivuotiailla rokotetuilla ilmeni enemmän kouristuksia verrattuna aiempien vuosien rokotuksiin. Suomen lääkeviranomainen Fimea varoitti syksyllä Suomessakin myytävän Inflexal V-kausi-influenssarokotteen aiheuttavan jopa 39-40 asteen kuumetta.

Viime aikoina julkisuudessa on virheellisesti esitetty, että AS03-tehosteaine olisi varmistunut narkolepsian aiheuttajaksi GlaxoSmithKlinen Pandemrix-rokotteessa. Tosiasiassa narkolepsian syy ei näin tarkkaan ole tiedossa - tehosteaine on mahdollisesti osasyyllinen narkolepsian puhkeamiseen, mutta H1N1-komponentin osuutta ei ole poissuljettu. Usean eri valmistajan samankaltaiset ongelmat H1N1-rakenneosaa sisältävien influenssarokotteiden kanssa viittaavat siihen, että H1N1-rakenneosa voi olla osallisena haittoihin.

Influenssarokotteen teho

Tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimusartikkelissa (2) arvioitiin aikuisten tavallisen kausi-influenssarokotteen antavan 59 % suojan. Kriteerit täyttäviä tutkimuksia tehon osoittamiseksi ikäryhmissä 2-17 vuotta tai yli 65 vuotta ei löytynyt, toisin sanoen luotettava näyttö inaktivoidun kausi-influenssarokotteen tehosta näissä ikäryhmissä puuttuu.

Kirjallisuuskatsaukseen tarkemmin tutustunut Natural News (3) kertoo tarkemmin tarkasteltujen tutkimusten yksityiskohdista. Natural Newsin mukaan tutkimuksien vertailuryhmissä oli yhteensä 13 095 rokottamatonta aikuista. Näistä 357 eli 2,7 prosenttia sai influenssan. Rokotettujen ryhmästä sairastui Natural Newsin mukaan 1,2 prosenttia.  Toisin sanoen tutkimuksen tulosten mukaan sadalla rokoteannoksella ehkäistiin puolitoista influenssatapausta. Tästä laskien yhden influenssatapauksen estäminen vaati, että 67 henkilöä sai rokotteen. Natural Newsin mukaan rokotteesta näin harvalle aikuiselle koituva hyöty tarkoittaa, että haitat voivat muodostua merkittäviksi suhteessa hyötyyn.

Influenssan torjuntakeinoja

Natural News viittaa myös tutkimukseen, jossa D-vitamiinin ottamisella saavutettiin huomattavasti parempia tuloksia influenssan ehkäisyssä kuin rokotteilla.

Rokotusinfo pitää myönteisenä, että myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa osataan kiinnittää huomiota muihinkin influenssan torjuntakeinoihin kuin teholtaan kyseenalaisiin rokotuksiin. Aamulehti kysyi 2.11.2011 "Miten influenssan voi parhaiten välttää?", ja näin vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska:

"Ylivoimaisesti tärkein asia influenssan ehkäisyssä on hyvä käsihygienia ja aivastushygienia, koska tauti leviää pisaratartuntana. On ikuinen kiistanaihe, auttaako C-vitamiini, mutta tuskin siitä haittaakaan on. Olen Vaasan rannikolta kotoisin ja lorautan aina tyrnimehua aamumysliin. Ja sitten on tietysti rokotus, jota suositellaan riskiryhmille."

(1) http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetywarnings/DrugAlerts/CON132025 Välitöntä toimintaa vaativa brittiviranomaisten varoitus: "Class 1 Drug Alert (Action now – including out of hours): Baxter Healthcare - Preflucel Vaccine - EL (11)A/24 Rev 1"

(2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22032844
Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belongia EA. (2011) Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. In Press, available online 25 October 2011.

(3) http://www.naturalnews.com/033998_influenza_vaccines_effectiveness.html