Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Yhdistetyt rokote- ja tauti-infot > Calmette-info

Huom!

Tuoreempaa tietoa BCG-rokotteesta löytyy BCG-rokotesivultamme

Calmette-info

Suomessa vastasyntyneiden vanhemmat päättävät yleensä jo synnytyslaitoksella, rokotetaanko vauvalle vapaaehtoinen, maksuton Calmette- eli BCG-rokote. Tämä rokote on rutiinisuosituksena vastasyntyneille EU-maista Suomen ohella käytössä ainoastaan Portugalissa ja osassa Irlantia [EU4], ja mm. USA:ssa rokote ei ole käytössä edes riskiryhmille [CDC2].

Tämän kysymysten ja vastausten muotoon kirjoitetun johdannon tarkoitus on tarjota vastauksia joihinkin niistä asioista mitä vanhemman on hyvä tietää tehdessään päätöstä valitseeko lapsensa rokottamisen.

Tämä viimeksi 27.2.2002 muutettu teksti on vapaasti kopioitavissa ja jaeltavissa muuttamattomana siten että uusinta www.rokotukset.info:ssa julkaistua tekstiä saa kopioida sekä jaella paperilla ja sähköpostissa muuttamattomana lähteen mainiten. Aiempien tekstin versioiden tai muutetun tekstin kopiointi ei ole sallittua, ei myöskään web-uudelleenjulkaisu. Tämä jotta mahdollinen virheellinen ja vanhentunut informaatio jää johtamaan harhaan mahdollisimman vähän. Ennen kopiointia ja jakelua on siis tarkistettava tekstin ajantasaisuus päiväyksestä osoitteessa www.rokotukset.info.

Kritiikki ja palaute sekä muutos- ja lisäysehdotukset ovat tervetulleita (calmette-palaute@rokotukset.info).


Sisällys:

K0: Mitä on tuberkuloosi? Mikä sen aiheuttaa? Miten se tarttuu? Onko siihen hoitoa?
K1: Onko BCG-rokotus pakollinen?
K2: Mitä hyötyjä BCG-rokotteella rokottamisella tavoitellaan?
K3: Mitä haittavaikutuksia BCG-rokotteella rokottamisesta voi seurata?
K4: Mitkä perusteet puhuvat rokotuksesta luopumisen puolesta ja millä perusteella rokotussuositusta päätettiin v. 1995 jatkaa?
K5: Mitä rokotevalmistajat ja KTL pitävät yksilötasolla rokottamisen vasta-aiheena (rokotusta ei suositella)?
K6: Mihin BCG-rokote rokotetaan?
K7: Saavatko kaikki rokotetut suojan tuberkuloosia vastaan? Kuinka kauan suoja kestää? Miltä tuberkuloosimuodoilta BCG-rokote suojaa ja miltä ei?
K8: Mikä on rokotteen koostumus?
K9: Kuinka yleisiä BCG-rokotteen aiheuttamat haittavaikutukset ovat?
K10: Missä muissa maissa on suosituksena vastasyntyneiden BCG-rokotus?
K11: Eikö muissa Suomen kaltaisissa läntisissä teollisuusmaissa sitten rokoteta tuberkuloosia vastaan?
K12: Kun useimmissa läntisissä teollisuusmaissa ei tuberkuloosia vastaan ole vastasyntyneiden rutiinirokotuksia, esiintyykö niissä lasten tuberkuloosia ja muuta tuberkuloosia enemmän kuin Suomessa?
K13: Mistä saan lisätietoja BCG-rokotuksesta ja muista rokotuksista?K0: Mitä on tuberkuloosi? Miten se tarttuu? Mikä sen aiheuttaa? Onko siihen hoitoa?

V: Tuberkuloosi on tarttuva sairaus, joka voi olla pitkään piilossa ja aktivoitua kun immuunijärjestelmä on heikko. Vain keuhkotuberkuloosiin sairastuneet tartuttavat toisia. Kolmasosa maailman väestöstä on saanut tuberkuloositartunnan, ja 5-10 prosenttia tartunnan saaneista sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa. Tarttumisreitti on hengittää ysköksistä, puheesta, aivastuksesta tai syljestä ilmaan tulleita tuberkuloosibasilleja. [WHO6]. USA:n tartuntatautiviraston CDC:n mukaan yleisin aiheuttaja ihmisessä on bakteeri nimeltään Mycobacterium tuberculosis, mutta tuntematon osuus ihmisten tuberkuloosista on Mycobacterium bovis-nimisen bakteerin aiheuttamaa. Karjan Mycobacterium bovis-esiintyvyyden ja ihmisten tuberkuloosisairastavuuden välillä on teollisuusmaissa todettu suora riippuvuussuhde. Sairastuneesta ei voida kliinisesti todeta kumpi bakteeri on sairauden aiheuttanut. [CDC3] Suomessa oli v. 1994 tartuntavaarallista tuberkuloosia sairastavia potilaita 176 kpl. Potilaiden enemmistö (54 %) oli yli 65-vuotiaita, ja tartunnanvaarallisen muodon ilmaantuvuus oli 3,5 per satatuhatta. [KTL9]. Hengitysliiton mukaan tuberkuloosi on nykyään yksi parhaiten paranevia sairauksia, ja hoito on varmasti tehokas ja voittaa tuberkuloosin lopullisesti jos lääkkeitä otetaan ohjeiden mukaan ja riittävän kauan, kerran päivässä. Lääkitys kestää tavallisesti 6-9 kuukautta. [HELI1]   
Nuoli ylös

K1: Onko BCG-rokotus pakollinen?

V: Ei, se on Suomessa täysin vapaaehtoinen, kuten pääsääntöisesti kaikki muutkin rokotukset [KTL2]. Valtioneuvosto voi kuitenkin määrätä pakollisia rokotuksia toimeenpantavaksi eräillä ehdoilla ja sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa toimeenpanosta väliaikaisia määräyksiä sekä määrätä pakollisista rokotuksista puolustusvoimissa. [FINLEX1]   
Nuoli ylös

K2: Mitä hyötyjä BCG-rokotteella rokottamisella tavoitellaan?

V: Tavoite on ehkäistä tuberkuloosia ja erityisesti sen vaarallisimpia muotoja. "Lähes varmoja ollaan siitä, että BCG-rokotus antaa noin 80 prosentin suojan pikkulasten tuberkuloottista aivokalvontulehdusta ja tuberkuloosin yleiskylvöä vastaan, jotka ennen aina johtivat kuolemaan." [KTL1,KTL4]   
Nuoli ylös

K3: Mitä haittavaikutuksia BCG-rokotteella rokottamisesta voi seurata?

V: Tavanomaisena reaktiona rokotuskohtaan ilmestyy paukama, josta tulee haavauma, joka tavallisesti paranee 2kk kuluessa ja jättää arven. Epätavallisena reaktiona voi ilmetä märkäpesäke, kraaterimainen märkäreaktio, imusolmukkeiden märkimä. [KTL1] Rokotteen haittoina v.1995 tiedon mukaan oli tuberkuloosilääkkeillä hoidettavaa luutulehdusta kuudelle (6) rokotetulle per satatuhatta [KTL4] Joskus rokotteella on ollut vakavampia seurauksia laajemminkin, 1929-1930 Lyypekissä 251 lasta sai 10 ensimmäisen elinpäivänsä aikana suun kauta BCG-rokotetta. Rokotetuista 72 kuoli tuberkuloosiin 2-5 kuukauden kuluessa, 135 sai tuberkuloosin mutta toipui, ja 44 tuli testipositiivisiksi ja pysyi terveenä. Tutkimuksissa selvisi että rokote sisälsi elinvoimaista tuberkuloosibasillia, mutta tähän johtaneet olosuhteet eivät lukuisista tunnettujen bakteriologien tekemistä kansainvälisistä tutkimuksista huolimatta koskaan selvinneet. Yksikään 161 rokottamattoman lapsen samaan aikaan syntyneestä vertailuryhmästä ei kuollut tuberkuloosiin. [PAST1] USA:n tartuntatautiviraston CDC:n mukaan tuntematon osuus ihmisten tuberkuloosista on BCG-rokotteen sisältämän Mycobacterium bovis-bakteerin aiheuttamaa. [CDC3]. Ehkä syynä Lyypekin tragediaan oli inhimillinen huolimattomuus valmistusprosessissa ja siitä seurannut saastuminen, ehkä rokotteen vaihtuminen bakteeriviljelmään, ehkä jokin muu. Koska syy ei ole selvinnyt, on hyvin vaikea arvioida voiko tapaus toistua.   
Nuoli ylös

K4: Mitkä perusteet puhuvat rokotuksesta luopumisen puolesta ja millä perusteella rokotussuositusta päätettiin v. 1995 jatkaa?

V: Suomessa on harkittu BCG-rokotuksesta luopumista v. 1995 ja harkitaan uudelleen tätä kirjoitettaessa (loppuvuosi 2001). Kansainväliset luopumisen kriteerit ovat olleet Suomessa täyttyneet jo v. 1995. [KTL1,KTL4] Luopumista pohdittiin 1995 näin: "Tuberkuloositilanteemme on nyt niin hyvä, että vastasyntyneiden BCG-rokotusta ei voida enää pitää ehdottoman tarpeellisena, varsinkaan melko korkean sivuvaikutusriskin vuoksi." [KTL4] Rokottajan käsikirja nykyään: "Tuberkuloosi on imeväisiässä kuitenkin vakava sairaus ja tartunta on mahdollista saada Suomessakin." [KTL1] V. 1995 pohdintaa: "Muualla vastasyntyneiden BCG-rokotuksen lopettamisen jälkeen lasten tuberkuloosi on tilapäisesti lisääntynyt. Rokotussuoja saattaa ulottua myös nuoriin aikuisiin, mikä on tarpeen tuberkuloositilanteen näyttäessä pahenevan hyvänkin elintason maissa. Nyt vastasyntyneiden BCG-rokotuksen vaikuttavuudesta ja lopettamisen seurauksista on tehtävä perusteellinen selvitys. Ainakin siihen saakka rokotusta jatketaan, jotta voidaan varmistaa yhtä hyvä päätös kuin uusintarokotuksesta luopuminen." (Suomessa BCG-uusintarokotuksista 11-13-vuotiaille luovuttiin 1990) [KTL4]   
Nuoli ylös

K5: Mitä rokotevalmistajat ja KTL pitävät yksilötasolla rokottamisen vasta-aiheena (rokotusta ei suositella)?

V: KTL:n mukaan rokotusta ei tule antaa tuberkuliinitestissä positiivisille lapsille. Testiä ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on alle 6kk ikäinen rokottamaton lapsi, joka ei tiettävästi ole altistunut tuberkuloosille. Rokotusta ei saa antaa lapsille, joilla on synnynnäinen tai sairauden tai hoidon aiheuttama immuunipuutos, yleistynyt ihottuma tai ihoinfektio. Syntymäpainoltaan alle 2 500 g:n painoisten vauvojen rokotus voidaan lastenlääkärin harkinnan mukaan siirtää myöhemmäksi. [KTL1] KTL ei suosittele rokotusta kun henkilöllä on kuumeinen infektiotauti, immuunipuutostila tai voimakas yliherkkyys jollekin rokotteen ainesosalle. [KTL7] Rokotevalmistaja Evans luettelee lukuisia vasta-aiheita rokottamiselle, mm. lymfooma, leukemia, Hodgkinin tauti, muu immuunijärjestelmän häiriö ja suosittelee kertomaan lääkärille mm. jos on epäily allergiasta jollekin ainekselle, jos on kuumeinen olo tai jos on mikä tahansa infektio, ja sanoo että kaikki yli 3kk vanhat tulisi testata ihotestillä. [EVANS1]   
Nuoli ylös

K6: Mihin BCG-rokote rokotetaan?

V: Valmistaja Evansin mukaan rokottaa tulee käsivarteen (arm), ehdottomasti ihonsisäisesti, ihonalaista pistosta tulee välttää. Jalkaan (leg) rokottamiseen liittyy vastasyntyneiden vakavampia rokotusreaktioita ja sitä tulee välttää. [EVANS1] Suomessa rokotus annetaan vasemman reiden ulkosivulle, ihonsisäisesti, ei missään tapauksessa ihon alle. Rokotetta ei saa pistää pakaraan. [KTL1]   
Nuoli ylös

K7: Saavatko kaikki rokotetut suojan tuberkuloosia vastaan? Kuinka kauan suoja kestää? Miltä tuberkuloosimuodoilta BCG-rokote suojaa ja miltä ei?

V: Rokotus suojaa Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan 0%:sta (Etelä-USA, eteläinen Intia) 80%:iin (Iso-Britannia) rokotetuista, eikä teho riipu BCG-kannasta eikä rokotevalmistajasta - erojen syistä ei ole yhteisymmärrystä. Suoja ei myöskään korreloi ihotestin kanssa. Jotkut tutkimukset ovat johtaneet hypoteesiin että rokote ei suojaa keuhkoissa kasvavilta pesäkkeiltä [WHO1]. EU:n mukaan rokote suojaa n. puolia [EU1], KTL:n mukaan rokote antaa useita vuosia kestävän suojan 80%:lle keuhkotuberkuloosilta ja enemmän vaikeilta tautimuodoilta. [KTL1] KTL:n Rokottajan käsikirjan mukaan BCG-rokotteen osuudesta tuberkuloosin esiintyvyyden vähenemiseen kiistellään mutta rokote suojaa imeväisiä ja pieniä lapsia erityisesti taudin vakavilta, henkeä uhkaavilta muodoilta. [KTL1] Käsitys suojasta tosin on myös KTL:n mukaan kiistanalainen: "Tehdyissä tutkimuksissa BCG:n teho on vaihdellut 80 prosentista nollaan ja kiistat rokotuksen ympärillä jatkuvat. Lasten tuberkuloosin väheneminen on johtanut rokotusohjelmien tarpeellisuuden pohtimiseen ja niinpä moni läntisen Euroopan maa rokottaa enää riskiryhmiä." [KTL4]   
Nuoli ylös

K8: Mikä on rokotteen koostumus?

V: Rokote sisältää kylmäkuivattuja, eläviä, heikennettyjä Bacillus Calmette-Guérin -bakteereita. [KTL1] WHO:n mukaan rokote on alunperin glyserolissa, lehmän sapessa ja perunanviipaleissa kasvatettu Mycobacterium bovis, stabilointiaineena käytetään natriumglutamaattia tai albumiinia. [WHO2] Rokotevalmistaja Evans Medical:in pakkausselosteen mukaan rokotteessa on heikennettyä Mycobacterium bovis-bakteereita (Kööpenhamina-kantaa 1077), samaa tyyppiä jotka aiheuttavat tuberkuloosia, mutta Evansin mukaan heikennetty bakteeri ei voi aiheuttaa sairautta. Selosteen mukaan kuitenkin tuberkuloosihoitoa voi olla paikallaan harkita paiseen muodostuttua. Rokote sisältää myös dekstraania, glukoosia, Triton WR 1339:ta ja vettä. [EVANS1] Rokottajan käsikirjan paperiversion mukaan Triton WR 1339:n tilalla on tyloksapoolia. [KTL5]   
Nuoli ylös

K9: Kuinka yleisiä BCG-rokotteen aiheuttamat haittavaikutukset ovat?

V: 90-95%:lle rokotetuista tulee paikallinen kudosvaurio, joka alkaa kahden tai useamman viikon jälkeen rokotuksesta näppynä, joka muuttuu haavaumaksi ja paranee usean kuukauden jälkeen jättäen arven. [WHO5] KTL:n mukaan rokote aiheuttaa tuberkuloosilääkkeillä hoidettavaa luutulehdusta kuudelle (6) rokotetulle per satatuhatta, johon luku pieneni v. 1978 esiintymistiheydestä 74 per satatuhatta kun siirryttiin ruotsalais-tanskalaisesta rokotteesta englantilaiseen ja annos puolitettiin. [KTL4] Maailman terveysjärjestön mukaan luutulehdusta ilmenee 0,1-70 tapausta per satatuhatta 1-12 kuukauden kuluessa rokotuksesta, "suppurative lymphadenitis" 100 - 1000 tapausta per satatuhatta 2-6 kk kuluessa ja "Disseminated BCG-itis" 0,2 per satatuhatta 1-12 kk kuluessa. [WHO2]   
Nuoli ylös

K10: Missä muissa maissa on suosituksena vastasyntyneiden BCG-rokotus?

V: EU-maista Suomen lisäksi ainoastaan Portugalissa ja osassa Irlantia [EU2,EU4]. Australiassa, Kanadassa, USA:ssa ja Uudessa-Seelannissa taas ei ole yleistä BCG-rokotussuositusta [CDC2,HC1,WHO3,WHO4]. Kiinassa rokotetaan vastasyntyneet BCG:llä ja Intiassa 1,5 kk ikäisinä. [WHO3,WHO4] Kaikista maailman lapsista vuoden ikäisenä oli BCG-rokotettu n. 85 % v. 1995 [KTL4] - tämä selittyy paljolti rokotuksilla suuriväestöisissä maissa. [WHO3,WHO4]

WHO:n listan mukaan vastasyntyneiden rokottaminen on käytössä suuressa määrässä Afrikan ja läntisen Tyynenmeren maita, samoin monissa Etelä-Amerikan maissa, Euroopan alueella Albaniassa, Armeniassa, Azerbaistanissa, Bosnia-Herzegovinassa, Bulgariassa, Kroatiassa, Georgiassa, Kazakstanissa, Kirgistanissa, Latviassa, Liettuassa, Makedoniassa, Moldovan tasavallassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Suomessa, Tadzekistanissa, Turkmenistanissa, Ukrainassa, Unkarissa, Uzbekistanissa, Valko-Venäjällä, Venäjällä, Virossa, ja Jugoslaviassa sekä itäisellä Välimeren alueella Afganistanissa, Djiboutissa, Iranissa, Irakissa, Libyassa, Marokossa, Omanissa, Pakistanissa, Qatarissa, Saudi-Arabiassa, Somaliassa, Sudanissa, Syyriassa, Tunisiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. [WHO4]   
Nuoli ylös

K11: Eikö muissa Suomen kaltaisissa läntisissä teollisuusmaissa sitten rokoteta tuberkuloosia vastaan?

V: Joissakin maissa rokotusta ei suositella lainkaan, joissakin suositellaan riskiryhmille, joissakin suositus on että rokotetaan vauvaiän jälkeen. Australiassa, Belgiassa, Espanjassa, Kanadassa, Italiassa, Tanskassa, USAssa ja Uudessa Seelannisa BCG ei kuulu rokotussuosituksiin; Itävallassa, Iso-Britanniassa, Luxemburgissa, Ranskassa ja Saksassa suosituksena on riskiryhmien rokottaminen vastasyntyneenä; Ruotsissa ja Alankomaissa riskiryhmille suositellaan rokottamista 6kk ikäisenä tai sen jälkeen; Irlannissa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Kreikassa, Portugalissa ja Ranskassa yleisenä rokotussuosituksena on rokottaminen myöhemmin [EU2,CDC2,NIH1,HC1]   
Nuoli ylös

K12: Kun useimmissa läntisissä teollisuusmaissa ei tuberkuloosia vastaan ole vastasyntyneiden rutiinirokotuksia, esiintyykö niissä lasten tuberkuloosia ja muuta tuberkuloosia enemmän kuin Suomessa?

V: Esim. USA:ssa, jossa rokotetta ei käytetä eikä ole koskaan laajamittaisesti käytetty [KTL4], tuberkuloosisairastuvuus ei ole korkeampi kuin Suomessa. Iäkkäässä väestössä se on selkeästi pienempi, vähän yli neljäsosa Suomen sairastuvuudesta. Koko väestössä Suomessa tuberkuloosisairastuvuus oli v. 1995 tienoilla kymmenen per satatuhatta [KTL4], USA:ssa v. 1994 sairastuvuus koko väestössä oli 9,4 per satatuhatta [CDC1]. V. 1999 sairastuvuus ikäluokassa 0-14 vuotta oli 1,8 per satatuhatta, koko väestössä 6,4 per satatuhatta. Yli 65-vuotiaiden sairastuvuus USA:ssa oli v. 1999 11,7 per satatuhatta [CDC1], Suomessa 65-vuotiaiden tai vanhempien sairastuvuus v.2000 oli 39,5 per satatuhatta. [KTL6] Länsi-Euroopassa (mm. kaikki EU-maat) joista suurimmassa osassa ei rutiinituberkuloosirokotuksia ole, 0-4 -vuotiaiden sairastuvuus on keskimäärin n. 5 per satatuhatta ja yli 65-vuotiaiden sairastuvuus n. 20 per satatuhatta. Yli 65-vuotiaiden suurta sairastuvuutta selitetään vanhan tuberkuloosi-infektion uudellenaktivoitumisella. [EU3] Ruotsissa yleinen BCG-rokotussuositus on lopetettu 1975, jolloin lopettamista seurasi lasten tuberkuloosin odotettu, mutta vähäinen ja ohimenevä lisääntyminen. [KTL4]   
Nuoli ylös

K13: Mistä saan lisätietoja BCG-rokotuksesta ja muista rokotuksista?

V1: Kansanterveyslaitoksen yleisen rokotusohjelman neuvonta, Rokoteosasto puh. (09) 4744 8243, arkisin klo 9-12 Ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille. [KTL3,KTL8]

V2: Kansanterveyslaitos: Rokottajan käsikirja (olemassa myös painettuna kirjana) http://www.ktl.fi/oppaita/roko/

V3: Lääkärit ja terveydenhoitajat - KTL:n mukaan "kaikkien avohoidossa työskentelevien lääkäreiden ja terveydenhoitajien on tunnettava yleisen rokotusohjelman rokotteet, niiden hyödyt ja haitat." [KTL2]

V4: http://www.rokotukset.info - vanhemmille kunkin oman rokotuspäätöksen tueksi tarkoitettu vanhemman perustama sivusto ja keskustelufoorumi, jonka piirissä tämä johdanto BCG-rokotukseen on kirjoitettu - foorumin sähköpostiosoite on rokotukset@rokotukset.info ja liittyä voi lähettämällä minkä tahansa sähköpostin osoitteeseen rokotukset-subscribe@rokotukset.info, jolloin automaatti liittää listalle. Ihmiselle listaan tai tähän johdantoon liittyvää postia voi lähettää joko ryhmään tai osoitteeseen calmette-palaute@rokotukset.info   
Nuoli ylös

Lähteet:

[KTL1]: Kansanterveyslaitos: Rokottajan käsikirja BCG-rokote
http://www.ktl.fi/oppaita/roko/rok_bcg.htm

[KTL2]: Kansanterveyslaitos: Rokottajan käsikirja Johdanto
http://www.ktl.fi/oppaita/roko/roko01.htm

[KTL3]: Kansanterveyslaitos: Yleinen rokotusneuvonta
http://www.ktl.fi/palvelut/yleinen_rokotusneuvonta.html

[KTL4]: Kansanterveyslaitos: Kansanterveys-lehti 1/1995: BCG puntariin
http://www.ktl.fi/ktlehti/arkisto/1995/1/7.html

[KTL5]: Kansanterveyslaitos: Rokottajan käsikirja, painettu

[KTL6]: KTL: Tartuntatautivuosiraportti 2000,
http://www.ktl.fi/ttr/gen/rpt/vrap2000.html
Tilastokeskus: Suomi lukuina, väestö v. 2000,
http://www.stat.fi/tk/tp/tasku/taskus_vaesto.html

[KTL7]: KTL: Vasta-aiheet rokottamiselle
http://www.ktl.fi/oppaita/roko/roko04.htm#roko4_1

[KTL8]: Kansanterveyslaitos: palvelut
http://www.ktl.fi/palvelut/palvelut.htmlw

[KTL9]: Kansanterveyslaitos: Kansanterveys-lehti 10/1995: Tuberkuloosi Suomessa 1994
http://www.ktl.fi/ktlehti/arkisto/1995/10/9.html

[WHO1]: Maailman terveysjärjestön WHO:n rokotuspolitiikkakatsaus 3/1996
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF/www9401.pdf

[WHO2]: Maailman terveysjärjestö WHO: Arvioita haittavaikutusten yleisyydestä
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF00/www562.pdf

[WHO3]: Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastoja eri maiden rokotuskäytännöistä
http://www-nt.who.int/vaccines/globalsummary/Immunization/CountryProfileSelect.cfm

[WHO4]: Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedot eri maiden rokotuskäytännöistä
http://www-nt.who.int/vaccines/globalsummary/Immunization/ScheduleResult.cfm

[WHO5]: Maailman terveysjärjestön informaatiota BCG:n haittatapahtumista
http://www.who.int/vaccines-diseases/safety/infobank/bcg.shtml

[WHO6]: WHO: Tietoa tuberkuloosista
http://www.who.int/inf-fs/en/fact104.html

[EU1]: http://europa.eu.int/comm/research/leaflets/health/fi/03.html

[EU2]: Eurosurveillance (Eurooppalainen tartuntatautien seurantaraportti)
http://www.ceses.org/eurosurveillance/n0/en0-224.htm

[EU3]: EuroTB, Euroopan tuberkuloosiseuranta 1998,
http://www.eurotb.org/eurotb/rap_eurotb_98/rapport_text.pdf

[EU4]: Eurosurveillance Weekly 10.12.1998
http://www.eurosurv.org/1998/981210.html

[CDC1]: USA:n terveysvirasto CDC:
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/surv/surv99/surv99.htm

[CDC2]: USA:n sairaustentorjuntavirasto CDC: Lasten rokotusohjelma
http://www.cdc.gov/nip/recs/child-schedule.htm#Quick

[CDC3]: Tuberkuloosi Mycobacterium Bovisin aiheuttamana
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol4no1/cosivi.htm

[NIH1]: Japanin terveysvirasto: Tuberkuloosi ja BCG
http://www.nih.go.jp/yoken/gakuyukai/open_to_outside/vaccine/vacbcg.html

[HC1]: Kanadan kansallisen komitean rokotussuositus
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/paediatr/vol3supb/pche_d.html

[PAST1]: Pasteur-instituutti Ranskassa:
http://www.pasteur.fr/applications/euroconf/safety/safety-abs.html

[EVANS1]: Kauppanimi "Intradermal BCG Vaccine, BP", lastenneuvolasta saatu pakkausseloste, Evans Medical Limited, Regent Park, Leatherhead, KT22 7PQ, England, pakkausselostetta viimeksi muutettu maaliskuussa 1997.

[HELI1]: Hengitysliiton tuberkuloosiopas
http://www.hengitysliitto.fi/terveysinfo/oppaat/tuberkuloosi.pdf

[FINLEX1]: Tartuntatautilaki ja -asetus
http://finlex4.edita.fi/dynaweb/stp/stp/1986sd/@ebt-link?showtoc=false;target=IDMATCH(id,19860583.sd)
http://finlex4.edita.fi:80/dynaweb/stp/stp/1991sd/@Generic__BookTextView
http://finlex4.edita.fi/dynaweb/stp/stp/1991sd/@ebt-link?showtoc=false;target=IDMATCH(id,19910407.sd)

Nuoli ylös