Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Rokotteiden koostumus > Tiomersaali (elohopeayhdiste)

Tiomersaali (thiomersal, thimesoral) on orgaaninen elohopeayhdiste (etyylielohopeatiosalisylaatti), joka sisältää 49,6 painoprosenttia elohopeaa. Sitä käytetään estämään bakteerien ja sienten kasvua eli säilöntäaineena(1).

Elohopean myrkyllisyyteen vaikuttaa suuresti sen olomuoto: metallinen (kiinteä) elohopea on vähemmän myrkyllistä kuin höyrymuodossa oleva (hengitetty) elohopea. Orgaaniset elohopeayhdisteet, joihin rokotteiden sisältämä tiomersaalikin kuuluu ovat kuitenkin kaikkein haitallisimpia. Metyylielohopean on todettu olevan voimakas hermostoon vaikuttava aine. Tiomersaalin elohopean arvellaan yleisesti muuntuvan etyylielohopeaksi, ja vaikka tämän aineen vaikutuksista tiedetään vähemmän, se voidaan oletaa jokseenkin yhtä myrkylliseksi kuin metyylielohopea.

Tiomersaalia on käytetty myös useissa (muttei kaikissa) immunoglobuliini- ja K-vitamiini-valmisteissa.

Teollisuus käyttää orgaanisia elohopeayhdisteitä mm. torjunta-aineissa, viljan peittauksessa, paperiteollisuudessa, muoveissa jne. Orgaaniset elohopeayhdisteet (metyylielohopea) aiheuttivat Japanissa Minamata-lahden rannalla vuosina 1953-56 useita myrkytyksiä saastuneita kaloja syöneille kalastajille. Elohopea oli joutunut lahteen vinyylikloriditehtaan jätteen mukana. (2)

Suomessa käytössä olevissa rokotteissa valtaosassa ei nykyään (2008) ole tiomersaalia säilöntäaineena. Vuonna 2008 koko väestölle hankitussa lintuinfluensssarokotteessa tiomersaalia kuitenkin käytetään säilöntäaineena. Lisäksi joissakin rokotteissa käytetään tiomersaalia valmistuksessa, jolloin rokotteessa on jäämiä. Jäämiä ei aina ilmoiteta valmisteyhteenvedossa tai pakkausselosteessa.

Autistisilla lapsilla, jotka ovat saaneet tiomersaalia sisältäviä rokotteita kuten PDT ja Hepatiitti-B, on todettu moninsatakertaisia elohopeapitoisuuksia. On myös esitetty, että elimistöön kertynyt elohopea altistaisi MPR-rokotuksen tuhkarokkovirukselle, jota on löydetty autististen lasten suolistosta ja selkäydinnesteestä, mistä voidaan päätellä viruksen vaikuttavan myös aivoissa(3).

USAn kongressi tutkii elohopean käyttöä, ja sitä tosiasiaa että sitä on käytetty vuodesta 1930, vaikka sen vaarallisuus mm ihmisen hermostolle oli jo silloin tiedossa. Republikaaninen kongressinedustaja Dan Burton vaatii rikostuomiota niille virastoille, jotka ovat syyllisiä (4).

Lähteet:
1. NCIRS - Thiomersal fact sheet. (http://www.ncirs.usyd.edu.au/facts/f-thiomersal.html). Hakupäivä 7.9.2002.
2. Lauwerys, R.R.. Teollisuustoksikologia 1. 1977. Jyväskylä: K. J. Gummerus Oy:n kirjapaino.
3. ICDRC - Bradstreetin kirjoittama todistus USA:n kongressille. (http://www.house.gov/reform/pdf/bradstreet.pdf). Hakupäivä 7.9.2002.
4. Kongressinedustaja vaatii rikostuomiota elohopearokote-kuulusteluissa. (http://www.mercola.com/2002/jul/3/vaccine_mercury.htm). Hakupäivä 7.9.2002.

Nuoli ylös