Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Punnittuja puheenvuoroja > Vastine Kansanterveyslehden 8/2008 kirjoitukseen

Julkaistu Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehdessä (Kansanterveys, 9/2008, sivulla 28 ja verkkoversiossa otsikolla Vastine) niin, että lakisääteiseen vastineoikeuteen perustuen laaditusta vastineesta oli poistettu Rokotusinfon tiedotustoiminnan sisältöä koskeva virke "Sen sijaan se kohdistuu mm. rokotteiden epäasiallisiin käyttötapoihin (ilman myyntilupaa käytettävät rokotteet) ja rokotuspolitiikan arveluttavuuksiin ja epäkohtiin (mm. KTL:n rokoteosaston saama lääkeyhtiörahoitus joka jopa ylittää budjettirahoituksen).". Poisto tapahtui lehden päätoimittajan ja laitoksen pääjohtajan päätöksellä. Poistosta ei neuvoteltu vastineen kirjoittajien kanssa, kuten Julkisen sanan neuvoston vastinetta koskevan lausuman mukaan hyvän lehtimiestavan mukaista olisi, laitoksen juristien kanssa kyllä. JSN:stä ehdotettiin vastineen julkaisemisesta kokonaisuudessaan lehden verkkosivuilla, ja ehdotus välitettiin päätoimittajalle, mutta koska asia olisi pitänyt uudelleen viedä KTL:n pääjohtajan käsiteltäväksi, vedimme ehdotuksen takaisin ja totesimme että järkevintä lienee että vastine julkaistaan samassa muodossa lehden paperi- ja verkkoversioissa. Alla vastine on kokonaisuudessaan.

Vastine

Haluamme oikaista joitakin artikkelin "Rokotuskriittisyys - viestinnän haasteita asiantuntijalle" virheitä (KTlehti 8/08).

Artikkelissa käsiteltiin vuonna 2002 perustetun Rokotusinfo ry:n ja siinä toimivien henkilöiden toimintaa, nimiä mainitsematta mutta tunnistettavasti.

Esimerkiksi yhdistyksen lähettämistä tiedotteista - http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet_html - on helppo todeta, että artikkelissa annettu kuva yhdistyksen ja siinä toimivien henkilöiden toiminnasta ei pidä paikkaansa. Tiedotteissa esitetty kritiikki - milloin sitä on - ei ole yleistä rokotusten vastustamista. Sen sijaan se kohdistuu mm. rokotteiden epäasiallisiin käyttötapoihin (ilman myyntilupaa käytettävät rokotteet) ja rokotuspolitiikan arveluttavuuksiin ja epäkohtiin (mm. KTL:n rokoteosaston saama lääkeyhtiörahoitus joka jopa ylittää budjettirahoituksen).

Rokotusinfo ry:n välittämä tieto käsittää runsaasti esim. vertaisarvioitujen tieteellisten tutkimusten ja tutkimuskatsausten tietojen välittämistä. Toiminta ei perustu "maallikkoauktoriteetteihin" tai "rokotusten vastustamiseen" kuten artikkelissa annetaan ymmärtää. Yhdistyksen verkkosivuilla todetaan myös selvästi, että yhdistyksen tarkoitus ei ole ottaa kantaa rokotuksia vastaan tai niiden puolesta, ei yksittäisten rokotusten osalta eikä yleensä rokotusten suhteen.

Rokotusinfo ry toimii rokotusten vapaaehtoisuuden ja rokotuksia koskevan tiedon paremman saatavuuden sekä rokotuksia koskevan valinnanvapauden puolesta. Valinnanvapauden toteutumista edistää, että mahdollisimman hyviä rokotteita sekä niitä koskevaa tietoa on saatavilla. Tätä palvelee, jos asioista voidaan keskustella asiallisesti.

Jyrki Kuoppala
puheenjohtaja, Rokotusinfo ry
Marja Tuomela
varapuheenjohtaja, Rokotusinfo ry

Asiaa käsitellään myös kirjoituksessa Kansanterveyslaitoksen (KTL) rokotuskriittisyyttä ja "rokotusten vastustamista" koskevasta viestinnästä