Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Rokotteet > Rotavirusrokote

Yleistä

Rotavirusrokote kuuluu lakisääteisesti kaikille vasta-aiheettomille tarjottaviin rokotteisiin (ns. yleinen rokotusohjelma) syyskuusta 2009 alkaen alkaen 1.7.2009 ja sen jäleen syntyneille lapsille. Rotavirusrokote on hyväksytty keväällä 2006.

Syyskuussa 2006 markkinoilla olevan rotavirusrokotteen haittoja on aktiivisesti seurattu vain 14 vuorokautta rokotteen annon jälkeen.

Tietoa ennen hyväksymistä: Suomessa on käynnissä laaja, tutkimusklinikoiden lähistöllä miltei kaikille vastasyntyneiden vanhemmille esitteellä ja värväyssoitolla tiedotettu rotavirusrokotekokeilu Merckin rokotteilla. Kyseessä on kansainvälinen tutkimus joka tähtää rokotteen markkinoille eli käyttöön saantiin. Tavoitteena on saada tutkimukseen 60 000 lasta, joista puolet Suomesta. Marraskuun alkuun 2002 mennessä on tutkimukseen Suomessa osallistunut n.14.000 perhettä. Tutkimuksesta tiedotetaan mm. neuvoloiden kautta. Osallistumisprosentti on 30-50% välillä eri paikkakunnilla. Muut tutkimukseen osallistuvat maat ovat USA, Saksa, Belgia, Ruotsi, Costa Rica ja Chile. Yhteensä on rokotettu yli 30.000 lasta (marraskuu 2002).

Rotavirusrokote (engl. rotavirus vaccine) on eläviä viruksia sisältävä rotavirusripulin haittoja vastaan suunnattu, suun kautta otettava rokote. USA:ssa myyntiin 31.8.1998 hyväksytyn myös aiemmin Suomessa kokeillun ja tutkitun Wyethin Rotashield-rotavirusrokotteen on valmistaja sittemmin USA:ssa vetänyt pois markkinoilta suolentuppeumariskin vuoksi. Joidenkin lähteiden mukaan markkinoiltavetämiseen johtanut suolentuppeumariski on todellisuudessa huomattavasti pienempi kuin alunperin päätöstä tehtäessä arvioitiin. Rokotteen hyväksyntä on edelleen voimassa USA:ssa. Nyt mm. Suomessa tutkittava rokote on toisen valmistajan hiukan erilainen rokote.

Tekstejä Rokotusinfon sivustolla

  • ei tekstejä

Hyväksymisinformaatio

Uutisvirta (2010)

(14.2.2017) Vauva kuoli rotarokotteen jälkeen

(23.9.2012) Imettämättömillä lapsilla on kymmenkertainen todennäköisyys kuolla rotavirusripuliin, kertoo uutisotsikko.

Terveyttä edistäviä keinoja miettiessä voi esim. tulla eteen punninta, satsatako mm.lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti siihen, että ihmiset tietävät imetyksen eduista ja opettaa perheitä käyttämään näitä tietoja terveyden saavuttamiseksi, vai hankkiako lääkeyhtiöltä rokotteita.

(2.9.2012) "Imettämättömillä lapsilla on kymmenkertainen todennäköisyys kuolla rotavirusripuliin"

Imettämättömillä lapsilla on kymmenkertainen todennäköisyys kuolla rotavirusripuliin, kertoo uutisotsikko. Terveyttä edistäviä keinoja miettiessä voi esim. tulla eteen punninta, satsatako mm.lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti siihen, että ihmiset tietävät imetyksen eduista ja opettaa perheitä käyttämään näitä tietoja terveyden saavuttamiseksi, vai hankkiako lääkeyhtiöltä rokotteita.

(30.10.2011) Hufvudstadsbladet: Vanhemmat protestoivat rokotelääkärin hyökkäystä rokotusten vapaaehtoisuutta vastaan

Vanhemmat puolustavat potilaan oikeuksia rokoteturvallisuuslääkärin kannanottojen jälkeen. Vanhempien mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteturvallisuuslääkäri Hanna Nohynek on Pietarsaaressa 26.10. julkisen terveydenhoidon järjestämässä tiedotustilaisuudessa kyseenalaistanut rokottamattomien lasten oikeuden hoitoon. Nohynekin mukaan kyseessä on väärinkäsitys, joka voi Nohynekin mukaan johtua siitä, että monet tiedotustilaisuuden osallistujat eivät ymmärtäneet suomea, tai siitä, että rokotusten vastustajat haluavat vääristellä Nohynekin viestiä.

Tilaisuudessa paikalla ollut Linda Karlström ei usko Nohynekin väitettä väärinkäsityksestä: "Soitin viidelle henkilölle, jotka olivat mukana tilaisuudessa ja kuulivat Nohynekin sanovan: Vad skulle hända ifall vi lämnade barn ovaccinerade, ska vi verkligen också vårda dem? Yksi yleisön joukosta esitti Nohynekille vastarepliikin sanoen, että puhe on pelottavaa. Miksi Nohynek ei korjannut väärinkäsitystä silloin? Uskon että Nohynek tuli katumapäälle."

Lehti kertoo, että Nohynekin mukaan keskustelu [vanhempien päätäntävallan poistamisesta] on tärkeää juuri nyt, koska niin monet Pietarsaaressa ovat päättäneet, että eivät ota uusia rotavirus-, pneumokokki- ja kausi-influenssarokotteita. Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Jyrki Kuoppala pitää keskustelua rokotuspolitiikasta tervetulleena, mutta katsoo, että Nohynek on ottanut asian esille aivan väärässä paikassa tavalla joka vaarantaa potilaan oikeudet.

Asiaa käsittelee myös Rokotusinfo ry:n tiedote 29.10.2011: Rokotusinfo: THL:n lääkäri kyseenalaistaa rokottamattomien lasten potilaan oikeudet. Rokotusinfon sääntöihin kirjattuna tavoitteena on mm. toimia rokotusten vapaaehtoisuuden puolesta, joten Rokotusinfon kanta on selvä: päätösvallan rokotuksista tulee pysyä perheessä.

(29.10.2011) Tiedote 29.10.2011: Rokotusinfo: THL:n lääkäri kyseenalaistaa rokottamattomien lasten potilaan oikeudet

"Tilaisuudessa läsnä olleen äidin mukaan Nohynek kyseenalaisti rokottamattomien lasten oikeuden terveydenhoitoon tilanteessa, jossa lapsi on sairastunut johonkin rokotusohjelman tautiin."

"Nohynekin näkemyksen (1) mukaan kyseessä on väärinkäsitys. Hän ei mielestään kyseenalaistanut oikeutta hoitoon, vaan rokottamattomien lasten vanhempien oikeuden päättää lapsensa terveydenhoidosta."

"Rokotusinfo: Potilaan oikeudet koskevat kaikkia"

"Rokotusinfon mukaan laki ja ihmisoikeudet ovat asiassa selviä - rokotukset ovat Suomessa vapaaehtoisia, ja potilaslain mukaan hoidon tulee tapahtua yhteisymmärryksessä potilaan tai tämän huoltajien kanssa. Oikeus hoitoon on rokotusvalinnasta riippumatta."

(28.2.2011) 6 minutes (Australia): Rotavirusrokote lisää suolentuppeumia

Lisäys on havaittu sekä Rotarix- että Rotateq-rokotteilla. Pakkauksiin lisätään varoitus suolentuppeumaista. Rotavirusrokotetta tarjotaan myös Suomen neuvoloissa.

(5.10.2010) Wall Street Journal: Tutkimus: GlaxoSmithKlinen rotavirusrokote lisäsi suolentuppeumariskiä

Uutisen mukaan USA:n lääkevalvoja FDA tiedotti alustavia tuloksia Rotarix -rotavirusrokotetta koskevasta tutkimuksesta, jonka mukaan rokotteen jälkeen suolentuppeumariski lisääntyi. THL:n Rokottajan käsikirjan rotavirusrokoteosion mukaan Suomen yleisen rokoteohjelman rokote on Rotateq ajalla 2009-2011.

Aiemmin on vedetty suolentuppeumariskin vuoksi markkinoilta yksi Wyethin (nyk. Pfizer) rotavirusrokote. Asiasta kerrotaan mm. Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehdessä.

(23.9.2010) EU:n lääkevirasto EMA: Rotarokotteen sikavirus ei ole terveysuhka

(25.3.2010/8.4.2010/9.4.2010/17.4.2010/1.6.2010/16.6.2010) CNN Health: Viranomaiset: GlaxoSmithKlinen rotavirusrokote Rotarix saastunutta, ei tule käyttää - päivitys 1.6. - myös Suomessa käytettävä Rotateq-rotavirusrokote saastunutta

Päivitys 16.6..: Suomen lääkeviranomaisen Fimean tiedote 16.6.: "Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea ei pidä minkään rotavirusrokotteen käytön rajoittamista tarpeellisena" - Poliklinikka.fi:n uutinen 16.6.

Päivitys 1.6.: Vaccine Awakening (Barbara Loe Fisher): Rokotteiden saastuminen - uhka ihmisen terveydelle.

Barbara Loe Fisherin kirjoituksen mukaan siinä, missä tilapäisen käyttämättömyyssuosituksen USA:ssa saanut Rotarix on saastunut sikaviruksella, joka ei sairastuta sikoja, Suomessakin käytettävä Rotateq sisältään osia sian viruksesta, joka tappaa porsaita. Myös Dr Mercola käsittelee asiaa.

Aiempi uutinen:

Saastuminen sikaviruksella havaittiin, kun akateeminen tutkimusryhmä testasi rokotetta uudella tutkimustekniikalla. Suositus on olla käyttämättä rokotetta toistaiseksi. Lääkevalvontaviranomaiset kokoontuvat lähiviikkoina antamaan suosituksia ja keräämään tietoa uudesta tutkimustekniikasta. Rokottajan käsikirjan mukaan "Kansalliseen rokotusohjelman osana maksuttomaan rokotteeseen ovat oikeutettuja kaikki 1.7.2009 ja sen jälkeen syntyneet lapset. Julkisen tarjouskilpailun perusteella lasten rokotusohjelmaan on valittu RotaTeq-valmiste vuosiksi 2009-2011." eli neuvoloista jaellaan toisen valmistajan Rotateq-rokotetta. Apteekeissa Rotarix-rokote on myynnissä Suomessakin. CNN:n uutisen mukaan ei ole näyttöä siitä, että toisen valmistajan rokote olisi saastunut; uutisen mukaan alustavissa Rotateq-rokotteen testeissä ei ole havaittu merkkejä saastumisesta sikaviruksella.

Yahoo Financen mukaan Rotarix-rokote on hyllytetty Sveitsissä ja Doctor's Guiden mukaan EU:n lääkevalvontavirasto EMEA on myös tietoinen asiasta. Suomen lääkevalvontaviranomaisen sivuilla asiasta ei toistaiseksi ole mainintaa.

Watching the watchers -sivustolla olevan, Virologia-blogissa alunperin julkaistun kirjoituksen mukaan saastuminen on ollut Rotarix-rokotteessa alusta asti, myös mm. Suomessa tehdyissä rotavirusrokotteen kliinisten kokeiden (rokotetutkimusten) aikana.

Aiemmin vieraan lajin viruksella saastumisen riskistä on varoittanut mm. Janine Roberts kirjassaan "Fear of the Invisible": Highly contaminated vaccines - MMR Contaminated

Päivitys 8.4.: Barbara Loe Fisher kertoo lisää aiheesta - myös Suomen yleisessä rokotusohjelmassa syksystä alkaen olleessa Rotateq-rotavirusrokotteessa sekä MPR-rokotteessa on hänen mukaansa havaittu eläinviruksen DNA:ta.

Päivitys 9.4.: USA:n lääkevalvojan FDA:n kysymyksiä & vastauksia -sivu, jossa FDA lupaa pitää vanhemmat ajan tasalla erillisellä informaatiosivulla.

Asiaan liittyen on uutisvirrassamme ollut 30.3.2010 alkaen esillä myös Fimean (ent. Lääkelaitos) tiedote "Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea ei suosittele Rotarix-rokotteen käytön rajoittamista" sekä linkki EU:n lääkeviraston EMEA:n tiedotteeseen ja Lääkärilehden uutiseen aiheesta.

Päivitys 17.4.: Myös Dr Mercola kirjoittaa aiheesta.

(30.3.2010) Fimea (ent. Lääkelaitos): Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea ei suosittele Rotarix-rokotteen käytön rajoittamista

EU:n lääkeviraston EMEA:n tiedote aiheesta - Lääkärilehden uutinen

(30.1.2010) YLE: Rotavirusrokote vähentäisi köyhien maiden lapsikuolleisuutta

YLE:n uutinen viittaa AFP:hen ja tuoreisiin tutkimuksiin, joiden mukaan rotavirusrokote pelastaisi köyhissä maissa miljoonia lapsia. Rotavirustaudissa paha ripuli, oksentelu ja kuume voi johtaa nopeasti kuivumiseen. Vuosittain maailmassa kuolee yli puoli miljoona alle 5-vuotiasta lasta viruksen seurauksena, eniten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Köyhissä maissa rokotteen käyttöä estää rahan puute.

Linkit (2009)