Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Rokotusinfo: HPV-myytinmurtaja

Myytinmurtaja: HPV-rokotteet

Tekstin ajantasainen versio löytyy osoitteesta http://www.rokotusinfo.fi/tekstit/hpv_myytinmurtaja_html

Johdanto

Tämä teksti on laadittu tuomaan lähteisiin perustuvaa asiatietoa HPV-rokotteita koskevaan tiedotukseen.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiatiedon sijasta painottanut toimintansa rokotetta koskevaan mielikuvamarkkinointiin. THL on laatinut mainostoimiston ja sekä lapsista että vanhemmista koostuvan koeyleisön avulla markkinointikampanjan, jolla HPV-rokotetta markkinoidaan tunteisiin vetoavasti, mm. vetoamalla kuudesluokkalaisten tyttöjen kuolemanpelkoon. Tällaisesta mielikuvamarkkinoinnista helposti muodostuu myyttejä, joskus markkinoinnin tekstissä mainitsemattomia, joskus suoraan tiedotuksessa kerrottuja virheellisiä käsityksiä. Myyttejä ja väärinkäsityksiä muodostuu tietenkin myös muutoinkin kuin THL:n toiminnan seurauksena, ja niitä muodostuu myös THL:n toiminnasta huolimatta silloinkin kun THL pyrkii asialliseen tiedotukseen.

THL:n kampanja koostuu mm. lehtiartikkeleiden muotoon puetusta markkinoinnista, youtube-videosta, "Tyttöjen juttu" -verkkosivustosta ja Google-mainonnasta. [THLKAMPANJA]

Tekstin sisältö

Tässä tekstissä pyritään tuomaan asiatietoa THL:n asiatiedoiltaan hyvin niukan ja useassa kohden harhaanjohtavan kampanjoinnin rinnalle. On mahdollista, että tekstissä on virheitä, joita pyrimme korjaamaan. Rokotetta koskevia asioita kannattaa tarkistaa eri lähteistä. Eri tutkimuksissakin voi olla HPV-rokotetta koskevista tiedoista eri tuloksia. Tätä tekstiä päivitetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Osio 1: HPV, kohdunkaulansyöpä ja HPV:n ehkäisy

Myytti: Väestöstä 80 prosentilla on HPV-infektio / 80 prosenttia on HPV-kantajia [TIEDEKESK,THLLEINO,TUULENTUPAKESK,STM]
Tieto: THL:n mukaan 80 prosenttia saa jossakin vaiheessa elämäänsä HPV-infektion. HPV-infektio kuitenkin yleensä poistuu itsestään muutaman vuoden kuluessa ongelmia aiheuttamatta. Tutkimuksissa on havaittu naisia tutkittaessa HPV-infektiolöydösten osuuden väestössä olevan esim. 12 prosenttia. [JCV]

Myytti: Kohdunkaulansyöpä on leimallisesti alle 40-vuotiaiden tauti.
Tieto: Sairastuvien keski-ikä diagnosointivaiheessa on 60 vuotta. [SYOPAJ] Kohdunkaulansyöpään kuoli vuonna 2011 yhteensä 47 naista, joista yksi (1) oli 30-34 -vuotias ja kaksi (2) 35-39 -vuotiaita, 40-64 -vuotiaita oli 16 ja 65 tai yli 28. [TILASTO]

Myytti: Kondomi ei suojaa HPV:ltä [THL2,DEMI]
Tieto: Kondomin suojan HPV-infektiota vastaan arvioidaan olevan 70 prosenttia. [NEJM]

Myytti: Rokotusten myötä papa-seulontojen tarve poistuu
Tieto: Kummankin rokotteen valmisteyhteenvedossa (lääkevalmistajan laatima, lääkevalvontaviranomaisen hyväksymä ja jakeleva "tuoteseloste") lukee, että rokote ei poista papa-seulonnoissa käymisen tarvetta. [EMA1,EMA2] Ote Cervarix -rokotteen valmisteyhteenvedosta: "Rokotus ei korvaa kohdunkaulan seulontatutkimuksia. Mikään rokote ei ole 100 % tehokas eikä Cervarix ei suojaa kaikilta HPV-alatyypeiltä eikä olemassa olevilta HPV-infektioilta. Tästä syystä kohdunkaulan seulontatutkimukset ovat edelleen ratkaisevan tärkeitä ja niiden osalta tulee noudattaa paikallisia suosituksia."

Osio 2: HPV-rokotteiden hyödyt ja haitat

Myytti: Kaikki tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että on selvää, että rokotteen hyödyt ilman muuta ylittävät haitat
Tieto: HPV-rokotteen kehittämisessä merkittävässä asemassa ollut, molemmille rokotusvalmistajille työskennellyt tutkija Diane Harper on todennut CBS Newsin mukaan, että "rokotteen käytön jälkeen on raportoitu niin paljon vakavia haittavaikutuksia, että rokote saattaa osoittautua vaarallisemmaksi kuin kohdunkaulansyöpä, jota ehkäisemään se on tarkoitettu". [CBSNEWS]

Myytti:Tutkimusnäyttö osoittaa, että HPV-rokote suojaa kohdunkaulansyövältä [THL4]
Tieto: Tutkimuksia, jotka osoittaisivat HPV-rokotteiden vähentävän kohdunkaulansyöpää, ei ole. Tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että HPV-rokotetuilla on ollut vähemmän solumuutoksia eli ns. kohdunkaulansyövän esiasteita kuin vertailuryhmällä (esim. hepatiittirokotteella rokotetut, mahd. HPV-rokotteen apuainecoctailia saaneet). Toisaalta joissakin tutkimuksissa HPV-infektion jo saaneiden kohdalla tilanne oli toisinpäin, HPV-rokotetuilla solumuutoksia oli enemmän kuin vertailuryhmällä.

Myytti: Miljoonan ruotsalais- ja tanskalaistytön tietoja katsonut tutkimus osoittaa Suomen HPV-rokottamisen turvalliseksi [THL1]
Tieto: Ruotsalaisia ja tanskalaisia tietoja tarkastellut tutkimus ei koske Suomen rokotusohelman Cervarix-rokotetta, vaan kilpailevan valmistajan Gardasil-rokotetta. Tutkimuksessa tuli ilmi rokotteen yhteyksiä autoimmuunitauteihin. [BMJ1]

Myytti: Suomessa käytettävä Cervarix-rokote estää 95 prosenttia HPV-infektioista [THL3]
Tieto: Rokotteessa on HPV-tyypit 16 ja 18. Laajassa kohdunkaulansyövän koepaloja tutkimuksessa todettiin, että henkilöillä, joilla oli HPV:tä, tyyppejä 16 ja 18 esiintyi 71 prosentilla. HPV:tä oli 85 prosentissa syöpätapauksista. Tästä laskettuna HPV-tyyppejä 16 ja 18 esiintyi kohdunkaulansyövän saaneiden koepaloissa n. 60 prosentilla. [JCV] Valmisteyhteenvedon mukaan rokoteteilla oli rokotteen saamisen jälkeen 92,9 prosenttia vähemmän 12 kuukautta kestäneitä infektiota kuin vertailuryhmällä [EMA1] Tästä saadaan laskennallinen rokotteen suojateho HPV-infektioita vastaan: 0,85*0,71*0,929 = n. 56 prosenttia.

Myytti: HPV-rokotteen suojateho on 93 prosenttia [STM]
Tieto: On eri tapoja laskea rokotteen tehoa. Miltei millä tahansa tavalla laskettuna teho on huomattavasti pienempi. Esimerkiksi valmisteyhteenvedossa kerrotaan tutkimustuloksista niin, että loppuanalyysissa HPV-rokotteen saaneilla kohdunkaulan hoitoja oli 33,2 prosenttia, ja valikoidussa osajoukossa (joilta ei löytynyt HPV-DNA:ta tutkimuksen aloitusvaiheessa) 70,2 prosenttia. Lainaus valmisteyhteenvedosta: "Tutkimuksen loppuanalyysissa Cervarix vähensi lopullisia kohdunkaulan hoitoja (mukaan lukien sähkösilmukkahoito (LEEP), veitsikonisaatio ja laserhoidot) 70,2 %:lla (95 % CI: 57,8;79,3) ilman HPV-altistusta olevassa alaryhmässä ja 33,2 % (95 % CI: 20,8;43,7) TVC-ryhmässä"[EMA1]
Tieto: Sillä osajoukolla, joka oli jo altistunut HPV-tartunnalle, rokotteen teho oli negatiivinen vertailuryhmään verrattuna eli HPV-rokotetuilla solumutoksia (ns. kohdunkaulansyövän esiasteita) oli enemmän kuin vertailuryhmälllä.[FDA]

Myytti: Ei ole viitteitä siitä, että HPV-infektion jo saaneille koituisi rokotuksesta haittaa.
Tieto: Sillä osajoukolla, joka oli jo altistunut HPV-tartunnalle, rokotteen teho oli negatiivinen vertailuryhmään verrattuna eli HPV-rokotetuilla solumutoksia (ns. kohdunkaulansyövän esiasteita) oli enemmän kuin vertailuryhmälllä.[FDA]

Myytti: Tiedetään, että HPV-rokotteista ei ole haittaa lisääntymiskyvylle [mm. THLF1]
Tieto: Cervarix-rokotteen valmisteyhteenvedon mukaan "Tietoja vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavilla." [EMA1]
Tieto: Ote Gardasil-rokotteen valmisteyhteenvedosta: "Hedelmällisyys Eläinkokeet eivät osoita suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia lisääntymistoksisuutta koskien (ks. kohta 5.3). Rotilla ei havaittu vaikutuksia urosten hedelmällisyyteen (ks. kohta 5.3).

Lisäksi: Cervarix-rokotteella tehdyssä tutkimuksessa Cervarix-rokotetta ei vertailtu lumeryhmään, vaan hepatiitti A -rokotteeseen. Tämän vuoksi on vaikea tehdä luotettavia johtopäätöksiä rokotteen vaikutuksista lisääntymiseen. Tutkijat toteavat, että lisääntyneen keskenmenoriskin mahdollisuutta kolmen kuukauden kuluessa rokottamisesta alkaneisiin raskauksiiin ei voida sulkea pois. Tutkijoiden mukaan keskenmenoja havaittiin HPV-rokotteen saaneiden ryhmässä enemmän kuin hepatiitti A -rokotteen saaneiden vertailuryhmässä, ja tämä saattaa selittyä sattumallakin, mutta antaa huolenaiheen kun rokotetta aletaan käyttää miljoonilla ihmisillä. [BMJ2] Japani on päättänyt olla suosittelematta HPV-rokotetta mm. liittyen hedelmällisyyttä koskevana huoleen.

Myytti: Suomen rokotusohjelmassa käytettävä HPV-rokote sisältää ainetta nimeltä polysorbaatti 80, jota oli myös Pandemrixissä
Tieto: Rokotusohjelmaan on valittu GlaxoSmithKlinen Cervarix -rokote, jonka valmisteyhteenvedossa ei ole mainintaa aineesta nimeltä polysorbaatti 80. Toisen valmistajan, Merckin (EU:ssa nimellä Sanofi Pasteur) Gardasil-rokotteessa (kuten myös GlaxoSmithKlinen Pandemrixissa) on polysorbaatti 80:a. [EMA1,EMA2]

Myytti: Rokotusohjelmaan valittu Cervarix-rokote suojaa kondyloomalta
Tieto: Rokotusohjelmaan valittu Cervarix ei ole tarkoitettu suojamaan kondyloomalta [EMA1]. Toisen valmistaja Gardasil-rokotteen käyttöaiheena on kohdukaulaunsyövän ehkäisyn lisäksi suojaaminen kondyloomalta [EMA2].

Osio 3: HPV-rokottamisen suostumuskäytännöt

Myytti: Lain mukaan 12-vuotias saa itse päättää rokottamisestaan, joten vanhempien mielipiteellä ei ole merkitystä
Tieto: Laissa ei ole tuollaista ikärajaa. [FINLEX]

Myytti: Lain mukaan 15-vuotias saa itse päättää rokottamisestaan, joten vanhempien mielipiteellä ei ole merkitystä
Tieto: Laissa ei ole tuollaista ikärajaa. [FINLEX]

Myytti: Yksi vanhempi päättää lapsen terveydenhoidosta.
Tieto: Vanhemmat päättävät lastensa terveydenhoidosta pääsääntöisesti yhdessä.

Myytti: Kaikkialla Suomessa rokotetaan kouluissa ilman vanhempien lupaa ja kaikki 12-vuotiaat rokotetaan vanhempien kieltoa vastaan jos 12-vuotias itse haluaa rokotteen
Tieto: Esim. Keski-Suomessa JYTE-alueella tiedotteen mukaan rokotetaan vain vanhemman luvalla, ja lupa kysytään vanhemmilta. [JKL]

Osio 4: HPV-rokotetta ja rokotteita koskeva tiedotus

Myytti: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on riippumaton asiantuntijalaitos. Mahdollinen tilaustutkimus on erotettu asiantuntija- ja viranomaistoiminnasta.
Tieto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyrkii hankkimaan niin paljon ulkopuolista rahoitusta kuin mahdollista. Tätä rahoitusta hankitaan yrityksiltä. THL:n rokoteosasto tekee GlaxoSmithKlinen toimeksiannosta yli 10 miljoonan euron pneumokokkirokotetutkimusta, jota johtaa rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi. Rokoteosaston valtiolta saaman rahoituksen budjetti on ainakin aiempina vuosina ollut miljoonan euron luokkaa vuodessa.

Myytti: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL perustelee tietonsa, suosituksensa ja väitteensä tutkimusnäytöllä
Tieto: THL esittää varsin harvoin väitteidensä tueksi tutkimusviitteitä. Mainostoimiston laatima HPV-kampanjamateriaali joka koostuu vaaleanpunaisesta Tyttöjen juttu -sivustosta ja vaaleanpunaisista kirjeistä ei sisällä lainkaan lähdeviitteitä, vaan pyrkii vaikuttamaan perustelujen sijasta mainonnan keinoin.

Myytti: Rokotusinfo ry vastustaa HPV-rokotteen ottamista rokotusohjelmaan
Tieto: Yhdistyksella ei ole kantaa HPV-rokotteen ottamiseen rokotusohjelmaan. Yhdistys ei suositele rokotteen ottamista tai rokotteen jättämistä väliin, vaan katsoo, että kunkin kannattaa hankkia itse tietoa ja tehdä itse päätös. [RI1]

Lähteet

Myytit: Myyttien lähteitä

[STM]: Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriö: "Cervarix-rokotteen valmisteyhteenvedon mukaan aiemmin HPV:lle altistumattomilla tytöillä rokotteen teho korkea-asteisiin kohdunkaulan muutoksiin (CIN3, joka vaatii esiasteen kirurgisen poiston) HPV-tyypistä riippumatta oli 93,2%."http://yle.fi/uutiset/kysy_hpv-rokotteesta_-_laakari_vastaa_kysymyksiinne_klo_14_asti/6919819
[THL1]: THL:n mielikuvamarkkinointi, esim. Yle Aamu-TV 25.10.2013, http://areena.yle.fi/tv/2067457
[THL2]: THL:n mielikuvamarkkinointi, esim. "Tartuntaa ei pysty täysin estämään kondomin käytölläkään.", http://tyttojenjuttu.fi/assets/ladattavat-tiedostot/THL-HPV-Kirje-7-9lk-SUOMI-web.pdf
[THL3]: Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen rokotusohjelmayksikön päällikkö Hanna Nohynek: ”Jos HPV-infektio estyy, niin kuin tiedämme, että 95 prosenttisesti näin tulee käymään Suomessa käytettävällä Cervarix-rokotteella, ilman muuta papa-seulontoja tarvitaan vähemmän”, Nohynek kertoo. http://tutka.pro/?p=3565&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hpv
[THL4]: "Tyttöjen HPV- eli papilloomavirusrokotukset ehkäisevät kohdunkaulan syöpää" http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=34651
[THLF1]: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Facebook-viesti, "HPV-rokote ei heikennä hedelmällisyyttä eikä aiheuta lapsettomuutta" https://www.facebook.com/thl.fi/posts/568369029901370?comment_id=4538634&offset=0&total_comments=11
[THLLEINO]: "HPV-infektio on ”kansantauti”, n. 80% saa tartunnan.", "HPV-infektio on erittäin yleinen". videonet.fi/thl/20131002/leino/leino.pdf

Myytit: Suoria myyttien ilmenemisiä

[DEMI] Demi-lehden vt. päätoimittajan Satu Koiviston tviitti: "Demin asiantuntijalääkäri vastaa HPV-kysymyksiin. Esim. kondomi ei suojaa tartunnoilta. #HPV http://www.demi.fi/lehti/artikkelit/%E2%80%9Daiotko-ottaa-hpv-rokotteen%E2%80%9D#.Um4si2HQzDE.twitter " https://twitter.com/SatuKoivisto/status/394756213461635072
[THL4]: "Tyttöjen HPV- eli papilloomavirusrokotukset ehkäisevät kohdunkaulan syöpää" http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=34651
[TIEDEKESK]: Nimimerkki "väläys": "Myös tuossakin Tiede -lehden nettiartikkelissa puhutaan HPV-viruksesta sukupuolitautina, kuitenkin virus voi tarttua muillakin tavoin kuin seksistä. Miten sitten HPV-virusta löytyy toisinaan neitsyiltä ja kuinka melkein 80 prosenttia suomalaisista voisi olla tämän viruksen kantajia, jos seksi olisi ainut tartuntapa?", http://www.tiede.fi/keskustelut/la-a-ketiede-ja-terveys-f11/hpv-viruksen-tartuntatavat-t33973.html
[TUULENTUPAKESK]: "Ja vastaus tuohon sun kyssäriin on se, että 70%lla suomen väestöstä on jo papyllooma-virus, joten rokote pitäisi ottaa ennen kuin aloittaa seksielämän. " http://vindstuga.blogspot.fi/2013/10/hpv-rokote.html

Tiedot

[BMJ] Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study (Autoimmuuni-, neurologiset ja verisuonien tromboemboliset haittatapahtumat nelivalentilla rokotteella [Gardasil] rokottamisen jälkeen Tanskassa ja Ruotsissa) http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5906

[BMJ2] "Nonetheless, we cannot completely rule out the possibility of an increased risk among pregnancies conceived within three months of vaccination." "A small increase seen in risk of miscarriage in the subgroup of pregnancies conceived within three months of vaccination is compatible with chance, but does raise concern for a vaccine that is likely to be administered to millions of women of reproductive age" http://www.bmj.com/content/340/bmj.c712

[CBSNEWS] CBS News 29.9.2009, http://www.cbsnews.com/stories/2009/08/19/cbsnews_investigates/main5253431.shtml

[EMA1] Cervarix-rokotteen valmisteyhteenveto: Teho kun mitataan 12 kk kestävän pysyvän infektion vähenemistä HPV- ja vertailuryhmässä: 92,9%

"Hedelmällisyys

Tietoja vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavilla."
http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf

[EMA2] Gardasil-rokotteen valmisteyhteenveto: http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000703/WC500021142.pdf

[FDA]Cervarix-rokotteen arviointiraportti (USA, FDA), http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM237976.pdf

HPV-virus-positiivisista rokotteen saaneista oli CIN2+ -tapahtumia, ts. solumuutoksia ns. kohdunkaulansyövän esiasteita tai kohdunkaulansyöpää enemmän rokotetuilla kuin rokottamattomilla.

Toisin sanoen, taulukon 136 (sivu 218) mukaan rokotteen teho tässä ryhmässä CIN2+ -tapahtumien suhteen oli negatiivinen, -31,2 ja -48,1 prosentin välillä, eli rokote ei tulosten mukaan vähentänyt vaan lisäsi tapahtumia joita se oli tarkoitettu ehkäisemään.

Tutkimus josta tulokset ovat on suomalaisilla tehty HPV-008 -tutkimus, clinical trials -tietue: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01393470

Tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

[FINLEX] Potilaslaki, 785/1992, "Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa." http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

[JCV] "RESULTS: We found that the HPV-positive rate was 12.6%." http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23849649

[JKL] "JYTE-kunnissa, Jyväskylässä, Hankasalmella, Muuramessa ja Uuraisilla, rokotteita annetaan vain vanhempien luvalla. - Jos 12 vuotta täyttänyt haluaa rokotteen, mutta vanhemmat kieltävät, on kouluterveydenhuolto näissä tapauksissa vielä erikseen yhteydessä vanhempiin, sanoo Riitta-Maija Hautamäki." http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/1/0/64498

[NEJM] "Condom use and the risk of HPV infection.", N Engl J Med. 2006 Sep 28;355(13):1388-9; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17014039 Uutisartikkeli tutkimuksesta: http://abcnews.go.com/Health/ReproductiveHealth/story?id=2102991&page=1 Myös THL viittaa tutkimuksen tuloksiin: "Kondomin arvioidaan estävän noin 70 prosenttia tartunnoista." http://www.thl.fi/fi_FI/web/rokottajankasikirja-fi/hpv-infektio

[RI1] "Yhdistyksen tarkoitus ei ole ottaa kantaa rokotuksia vastaan tai niiden puolesta, ei yksittäisten rokotusten osalta eikä yleensä rokotusten suhteen, siinä mielessä emme ota myöskään kantaa STM:n vahvistaman rokotusohjelman sisältöön, eli emme ole rokotusten vastustajia emmekä puolustajia. Tavoitteemme on toimia rokottamisen itsemääräämisoikeuden puolesta, ja itsemääräämisoikeutta ei edistäisi jos rokotukset olisivat kiellettyjä tai pakollisia, joten kieltämisen kannalla emme ole, emmekä myöskään rokotusten pakolliseksi tekemisen. STM:n vahvistamaa rokotusohjelmaa ja muutenkin rokotuspolitiikka varmaankin on mahdollista kehittää enemmän itsemääräämisoikeutta ja asiakkaan oikeuksia kunnioittavaksi, näissä suhteissa saatamme ottaa ohjelmaan kantaa", http://www.rokotusinfo.fi/yhd/q_a_html

[SYOPAJ] "Potilaiden keski-ikä taudin toteamishetkellä on noin 60 vuotta.", Syöpäjärjestöt http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/kohdunkaula/

[THLKAMPANJA] Rokotusinfon muistiinpano aiheesta "THL:n harhaanjohtava HPV-rokote -mainoskampanja", https://www.facebook.com/notes/rokotusinfo/thln-harhaanjohtava-hpv-rokote-mainoskampanja/10151679604014639

[TILASTO] Tilastokeskus: Suomen virallinen tilasto - Kuolemansyyt 2011: Kohdunkaulan syöpään kuoli kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2011 yhteensä 47 ihmistä, joista 16-64-vuotiaita oli 19, yli 65-vuotiaita oli 28.

Tarkemmalla tietokantakyselyllä selviää, että kuolleista yksi (1) oli 30-34 -vuotias ja kaksi (2) 35-39 -vuotiaita.

http://193.166.171.75/database/StatFin/Ter/ksyyt/ksyyt_fi.asp http://www.stat.fi/til/ksyyt/2011/ksyyt_2011_2012-12-21_fi.pdf

Lisätietoja:


Nuoli ylös