Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Kirjeenvaihtoa: THL:n ja STM:n tiedotuslehden Tesson sähköisen julkaisemisen supistaminen

Poiminta uutisvirrastamme 16.2.2011 ja siihen palautteena saamamme kommentti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL), jonka kommentin mukana tulleen pyynnön perusteella julkaisemme sivustollamme.

Poiminta Rokotusinfo ry:n uutisvirrasta

(16.2.2011) THL: Tiedotuslehden (Tesso) jakelu uudistuu - verkkojakelu supistuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muuttaa STM:n kanssa yhteisen tiedotuslehtensä jakelukäytäntöjä. THL:stä kerrotaan, että henkilökuntaa on supistettu, ilmaisjakelua vähennetään ja myös tiedotuslehden artikkelien julkaisua verkossa supistetaan. Tesso on aiempien kolmen lehden seuraaja: Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehden (Kansanterveys), Stakesin Dialogi- lehden ja sosiaali- ja terveysministeriön Socius.

Muutoksen johdosta esimerkiksi Tesso -lehden 1/2011 sisällysluettelossa mainittua artikkelia "Tarttuvat: Rokotusten haittaepäilyt" ei ole julkaistu verkossa. Sisällysluettelossa mainituista reilusta paristakymmenestä kirjoituksen nimestä vain neljä vie artikkeleihin, lisäksi toisaalta löytyy pääkirjoitus viidentenä.

Puheenjohtajan kommentti: Tämäkin toimi vaikuttaa johdonmukaiselta seuraukselta THL:n päätoimittaja Pekka Puskan noudattamasta linjasta, jonka mukaan laitokselle hankitaan mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta. Sellainen toiminta, johon ei paljon ulkopuolista rahoitusta saada, jää helposti taka-alalle. Tämä näyttää johtavan siihen, että perustehtävistä - joihin avoimen yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen mm. tutkimuslaitoksen tulosten kertomisesta tiedotuslehdessä voitaneen lukea - nähtävästi joudutaan valitulla linjauksella tinkimään tai luopumaan yhdestä toisensa jälkeen. Rokotteisiin liittyen tällaisia ratkaisuja ovat olleet esimerkiksi terveyden hoidon ammattilaisille tarkoitetun rokotuksiin liittyvän puhelinneuvonnan supistaminen ja haittaseurannan jääminen taka-alalle niin että tuorein THL:n verkkosivuilta löytyvä tavallisten lapsuuden rokotteiden haittatilasto koskee vuotta 2008.

Onkohan THL:n ja STM:n päättäjien ajatus, että tiedotuslehden verkkojulkaisu uhkaisi lehden tilausmaksujen (25-38 euroa per vuosi) kertymistä? Vaikea uskoa, että tällainen ajatus olisi todella taustalla, mutta vaikea on keksiä muutakaan syytä tehdylle päätökselle. Päätöstä voisi verrata vaikkapa siihen, että Yleisradio päättäisi jatkaa ohjelmantekoa ja -hankintaa kuten ennenkin, mutta jakelukustannuksia säästäkseen jättäisi valtaosan ohjelmistaan lähettämättä ja tarjoaisi niitä vain myyntiin DVD-levyinä.


THL:sta saatu kommentti asiaan

Asia: Tesso-lehden verkkoversio ja jakelu

Vuoden 2011 alussa Tesso-lehden verkkoversiota supistettiin ja lehti muuttui maksulliseksi muille kuin kohderyhmään kuuluville eli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, päätöksentekijöille ja opiskelijoille. Muutosten syynä ovat lehden vähentyneet taloudelliset ja henkilöstöresurssit, joiden takia Tesson budjetti supistui 15 % ja lehti menetti valtion tuottavuusohjelman takia 0,5 henkilötyövuotta eli verkkoasiantuntijan työpanoksen. Päätökset siitä, millä tavalla supistukset vaikuttavat lehteen on tehty Julkaisuyksikössä, jolla on budjettivastuu Tessosta. THL:n pääjohtaja ei ole ollut osallinen päätöksiin.

Supistusten jälkeen Tesson verkkoversiossa julkaistaan toistaiseksi pääkirjoitus, kansliapäällikön kolumni sekä päätoimittajan valitsemat kirjoitukset, joihin viitataan lehdistötiedotteessa. Tehdyn linjauksen mukaan usean vakiopalstan juttuja ei julkaista supistetussa verkkolehdessä.

Viitaten rokotushaitta-aiheiseen juttuun toteamme, että painetussa lehdessä Tarttuvat-palstalla julkaistu kirjoitus on tarkoitettu ohjaamaan lukijoita THL:n verkkosivuille, mistä löytyy paljon enemmän tietoa aiheesta. Tarttuvat-palstan tarkoitus on alusta saakka ollut ensisijaisesti ohjata pelkkää paperilehteä lukevat etsimään syvempää tietoa verkosta. Jutun jättäminen pois Tesson verkkosivuilta ei siten ole vähentänyt THL:n verkkosivuilta saatavilla olevan tiedon määrää, vaan olisi ollut toistoa. Vastaava tieto löytyy THL:n rokotussivuilta.

Koska vuoden ensimmäinen Tarttuvat-palstan juttu liittyi rokotushaittoihin, on ymmärrettävää, että tästä voi syntyä sellainen mielikuva, että juuri tämä juttu olisi haluttu jättää pois verkkopalvelusta. Linjaus siitä, mitä verkossa julkaistaan, tehtiin kuitenkin ennen kyseisen numeron julkaisemista.

Tesson verkkolehti siirretään tämän vuoden aikana uudelle tekniselle alustalle, jolloin sisältö mietitään uudestaan ja samalla selvitetään onko tehtävään mahdollisuutta saada nykyistä enemmän henkilöresursseja. Toistaiseksi joudumme valitettavasti tyytymään supistettuun versioon.

Tesso tarjotaan kohderyhmälleen ilmaiseksi siinä laajuudessa kuin on taloudellisesti mahdollista. Koska painatus ja postitus muodostavat suuren osan Tesson toimintakuluista, ei lehden ilmaisjakelua voida kasvattaa rajattomasti. Lehden jakelu tarkistetaankin tästä syystä määräajoin. Osoitteistoja karsittiin voimakkaasti Tesson syntyessä kaksi vuotta sitten kolmen lehden pohjalta. Budjetin supistuttua on jakelun tarkistaminen ollut paitsi välttämätöntä myös ajankohdaltaan perusteltua.

Tesson tilaustulot kattavat kaksi prosenttia lehden kokonaiskuluista. Ne eivät siten ole merkittävä rahoituslähde, eikä tilaustulojen kasvattaminen sinällään ole tavoitteena. Maksullinen vaihtoehto on alusta saakka tarjottu sitä varten, että myös ilmaisjakelun kohderyhmän ulkopuolelle jäävät voivat näin saada Tesson itselleen.

Helsingissä 25.2.2011

Maria Kuronen, Julkaisuyksikön päällikkö

Päivi Kapiainen, päätoimittaja, Tesso


Puheenjohtajan kommentti

Puheenjohtajan kommentti: Hienoa, että asia mahdollisesti korjaantuu vielä tämän vuoden aikana. Yksi suoraviivainen ja käytännössä varsin toimiva ja kustannuksiltaan kohtuullinen tapa saattaa koko lehden sisältö sähköisenä yleisön luettavaksi saattaisi olla lehden PDF-version julkaiseminen tai muun näköisversion julkaiseminen verkossa. Näin on aiemmin tehty mm. Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehden (Kansanterveys) julkaisun kanssa. Käytettävyys ei tällöin kaikin osin yltäisi aiemmalle tasolle, mutta saavutettavuus olisi kuitenkin nykyistä parempi.

THL:sta saadussa kommenttikirjoituksessa viitataan rokotehaittojen osalta mahdollisesti rokotehaittojen yhteenvetoraportteja sisältävään THL:n verkkosivuun, jonne on helmikuussa ilmestynyt vuoden 2008 rokotehaittatietoja, joita käsittelemme tiedotteessamme 10.2.2011: Rokotusinfo ry: Tiedote: THL julkaisi rokotehaittailmoitustietoja vuodelta 2008: mm. kaksi kuolemantapausta.