Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Rokotusinfon tiedotusta koskevasta palautteesta

2.12.2009

Rokotusinfon tiedotusta koskevasta palautteesta

Rokotusinfo on saanut eri tahoilta - joista tuorein Skepsis ry aamupäivällä 2.12. (*) - palautetta siitä, että yhdistyksen tiedotus on liiaksi painottunut rokotuskriittisyyden tai "rokotuskielteisyyden" suuntaan. On toivottu tai vaadittu, että rokotusten hyvistä puolista kerrottaisiin enemmän.

Palautteen antajien kertomat tavoitteet ovat olleet vaihtelevia - yhdet ovat halunneet lisätä, toiset vähentää Rokotusinfon näkyvyyttä ja uskottavuutta. Kolmannet ovat halunneet lisätä keskustelua.

Toistuva huoli palautteissa on ollut, että painottuneisuus voi johtaa Rokotusinfon sivuja lukevat jättämään rokotteita ottamatta, ja ihmiset voivat sairastua ja kuolla.

Toisaalta, Calmette-rokotteen hyötyjä suuremmat haitat ja pikkulasten kuolemantapaukset Suomessa vuosina 2002-2006 antavat aihetta kysyä, olisiko Rokotusinfon ollut syytä tuoda rokotehaittoja vielä selvemmin esille. Olisiko siten voitu välttää joitakin Calmette-rokotteen aiheuttamia kuolemantapauksia tai vaikeita sairauksia?

Rokotusinfon tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaan mm. edistää "mahdollisimman monipuolisen, laadukkaan, totuudenmukaisuuteen pyrkivän ja tarkistettavissa olevan rokotuspäätökselle merkityksellisen informaation saatavilla oloa". Tämä ei tarkoita sitä, että yhdistys itse tuottaisi kaiken informaation. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää keskustelua ja tiedon saantia mm. pyrkimällä tekemään rokotteiden haittojakin koskevasta keskustelusta hyväksyttyä.

Jokainen tiedonvälittäjä on omalla tavallaan painottunut. Lääkeyhtiön lukuun tutkimuksia tekevä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee omalla tavallaan painottunutta tietoa. Rokotusinfolla on omat painotuksensa. Vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuissa tutkimuksissa on niissäkin omat painotuksensa. Tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että rahoittajalla on merkittävä vaikutus tutkimuksen lopputuloksiin.

Eri näkemysten esilläolo johtaa toivottavasti siihen, että kukin voi arvioida tietoa monipuolisesti ja muodostaa oman käsityksensä. Päätöksiä ei kannata tehdä pelkästään yhden lähteen perusteella. Vastuuta päätöksistään ei voi ulkoistaa, vaikka jotkut lääkeyhtiöitä lähellä olevat, lääkeyhtiön ja väestön välillä olevan portinvartijan roolin tuotteistaneet tahot niin haluavatkin uskotella.

Kiitän Rokotusinfo ry:n puolesta Skepsis ry:tä tämänpäiväisestä huomionosoituksesta. On hienoa, että Suomessa on sanan- ja kokoontumisvapaus, joka mahdollistaa järjestöjen toimimisen oman vakaumuksensa mukaan ja omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Skepsiksen aamupäivällä esittämä puheenvuoro on tervetullut lisä keskusteluun.

Jyrki Kuoppala
puheenjohtaja
Rokotusinfo ry

Lisätietoa:

Pohjolan Sanomien uutinen Skepsiksen palkinnosta 2009
Skepsis ry - tieteellinen yhdistys? - 30.11.2010

(*) Skepsis ry:n palaute aamupäivällä 2.12.2009

"Skepsis ry:n mielestä rokotekriittisen tiedon sijasta Rokotusinfo ry levittää tietoa, joka on suurimmaksi osaksi rokotuksille kielteistä. Rokotteiden myönteisistä vaikutuksista kerrotaan esim. yhdistyksen internetsivuilla hyvin vähän.

Rokotusinfo ei näytä tuntevan vastuuta siitä, että kielteisen tiedon vuoksi vanhemmat saattavat kokonaan luopua lastensa rokottamisesta, jonka seurauksena on lisääntynyt todennäköisyys sairastua vakavaan tautiin ja saada loppuelämään vaikuttavia haittoja.

Puheenjohtaja Pertti Laineen mukaan Skepsis ry kannattaa sananvapautta, eikä tahdo palkinnollaan sanoa lääketeollisuuden ja viranomaisten olevan aina oikeassa. Palkinnollaan Skepsis ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, ettei kyse ole mistään mielipideasiasta. Kriittinen asioiden tarkastelu tarkoittaa nimenomaan sekä rokotusten haittojen että hyötyjen käsittelyä perustuen tieteelliseen tutkimukseen, jota on helposti kaikkien saatavissa.

Pertti Laine"