Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Skepsis ry - tieteellinen yhdistys?

Skepsis ry:n puheenjohtaja palasi Skepsis-lehdessä 4/2010 Skepsis ry:n hallituksen Rokotusinfo ry:lle myöntämään Huuhaa-palkintoon 2009.

Syötti ja vaihto

Ymmärtääkseni erilaisiin huijauksiin ja silmänkääntötemppuihin hyvin perehtyneessä Skepsis ry:ssä hyvin tunnetaan monenlaiset temput ihmisten hämäämiseksi ja huijaamiseksi.

Yksi peruskeinoista on syötti ja vaihto, bait-and-switch. Yksi muoto on, että ostajalle myydän vaikkapa kamera, ja kun kaupat on tehty, pakataan kamera takahuoneessa. Ostaja löytääkin paketista vähempiarvoisen mallin kuin mikä oli esillä ostopäätöstä tehdässä. Toinen versio on, että mainoksella luvattua hyvää ostosta ei kaupasta löydykään, ja tilalle tarjotaan vähemmän edullinen tuote.

Syötti

Saatuamme tiedon Skepsis ry:n vuona 2009 meihin kohdistamasta huomionosoituksesta, pyysimme heti päätöksen perustelut. Vastauksena saimme perustelutekstin, jonka perusteella kommentoimme asiaa kirjoituksella[1], jonka sisältöä julkaistiin myöhemmin mm. Skepsis ry:n lehdessä.

Syöttiä seurasi vaihto, joka tuli ilmi myöhemmin samana päivänä, kun Skepsis julkaisikin palkinnolleen eri perustelut mitä oli meille lähettänyt.

Perustelujen vaihto

Skepsis ry:n puheenjohtaja Pertti Laineen vastaus perusteita koskevaan kysymykseeni sisälsi palkinnon "lyhyet perustelut". Laine myös kertoi, että "näiden palkintojen tarkoitus on keskustelun herättäminen, eikä palkintotekstiin saa mahdutettua kovin paljon perusteita." Tällä saatteella syötti meni täydestä - ei tullut mieleen epäillä, että meille lähetetyt lyhyet perustelut eroaisivat palkintoon kirjatuista, koska palkintotekstiinkään ei Laineen mukaan kovin paljon perusteita mahtunut.

Perusteet kuitenkin erosivat. Meille lähetetyissä perusteluissa oli 103 sanaa, verkkosivulle kirjatuissa[2] ja meille lähettämisen jälkeen julkisuuteen annetuissa 182 sanaa.

Skepsiksen pitemmät perustelut

Perusteiden vaihdon vuoksi meiltä jäi tuolloin kommentoimatta muutama kohta Skepsis ry:n hallituksen tekstistä. Palaamme näihin nyt, kun Skepsis ry:n puheenjohtaja Pertti Laine on ottanut Rokotusinfon, sikainfluenssan ja Skepsiksen huomionosoituksen uudestaan esille Skepsis ry:n lehdessä [3].

1) Skepsis ry:n hallitus väittää, että Rokotusinfo "ei oikaise sivuillaan julkaistua virheellistä tietoa". Väite on virheellinen. Mikäli sivustolla ilmenee virhe ja siihen on saatavilla korjaus, virhe korjataan - esimerkkejä on.

2) Skepsis ry:n hallituksen mukaan "Esimerkiksi MPR-rokotteella esitetään olevan syy-yhteys autismin lisääntymiseen."

Rokotusinfo ry:llä ei ole tällaista kantaa. Sivuilla esitetään viitteitä tutkimuksiin, julkaisuihin ja näkemyksiin, joiden mukaan viitteitä yhteyden olemassaolosta on, samoin kuin sellaisiin, joiden mukaan on viitteitä siihen, että yhteyttä ei ole.

Esimerkiksi Skepsiksen huomionosoituksen myöntämishetkellä tuorein asiaa koskevalla sivulla[4] ollut uutismerkintä oli syyskuussa 2009 kirjattu ja viittasi BBC:n uutiseen. Merkintä alkoi: "BBC: Tuoreet autismiluvut puoltavat MPR-rokotteen turvallisuutta - uutisen mukaan uusimmat autismitilastot viittaavat siihen, että MPR-rokote ei aiheuta autismia kuten on epäilty."

3) Skepsis ry:n hallitus esittää - väitteiden sisällöstä ilmenevästä lääketieteellisen asiantuntemuksen puutteesta huolimatta - pitkälle meneviä lääketieteen alaan kuuluvia väitteitä, esimerkiksi tuberkuloosin vähenemisestä rokotteen ansiosta. Kun tällaista tekstiä on tieteellisenä itseään pitävän järjestön kannanotossa, jossa Rokotusinfo ry:tä paheksutaan samasta asiasta, on vaikea tietää, pitäisikö itkeä vai nauraa.

Skepsis - tieteellinen vai vankan vakaumuksellinen yhdistys?

Pertti Laineen kirjoitus Skeptikko -lehdessä 4/2010[3] on myös varsin tyypillinen esimerkki Skepsiksen piirissä tapahtuvasta toiminnasta. Lehden päätoimittaja on julkaissut kirjoitukseen kahdeksan kohdan oikaisun kirjoituksen asiavirheisiin, jotka olisivat olleet helposti pienellä taustatyöllä vältettävissä. Näiden ohella huomiota voi kiinnittää muutamaan seikkaan:

1) Laine puhuu samaan hengenvetoon MPR-rokotteen ja autismin mahdollista yhteyttä selvittäneen Andrew Wakefieldin tulosten julkaisusta ja elohopean ja autismin yhteydestä. Mahdollinen yhteys MPR-rokotteen ja autismin ja toisaalta säilöntäaineena käytettävän elohopean ja autismin välillä ovat kuitenkin kaksi aivan eri kysymystä.

2) Skepsisläinen vankka vakaumus ja uskontunnustus ilmenee selvimmin loppukaneetista: "rokotuksissa, kuten muussakin lääkinnässä, on aina riski, mutta rokottamatta jättämisen riski on suurempi." Tällainen laajasti yleistävä väite on paljastava - se ei kuulu järjen saati skeptisyyden alaan, vaan uskon ja vakaumuksen alueelle.

Valitettavasti tämä skepsisläinen uskontunnustus on osoittautunut todellisuuden kanssa ristiriitaiseksi esimerkiksi Suomessa 2000-luvulla. Calmette-rokotetta käytettiin neljän vuoden ajan niin, että siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.[5]

Omaa tarinaansa Skepsiksen toiminnasta kertovat myös sanat ja teot suhteessa keskusteluun. Skepsis ry:n puheenjohtajan mukaan Skepsis ry:n palkintojen tarkoitus on keskustelun herättäminen. Numerossa 4/2010 Skepsis ry:n puheenjohtajan puheenvuoro jatkoi osaltaan vuonna 2009 Rokotusinfolle myönnetyn palkinnon käsittelyä. Kun kysyimme, olisiko mahdollista jatkaa keskustelua meidän puheenvuorollamme Skepsis ry:n lehdessä, vastaus oli, että oikaisun jälkeen he eivät "näe syytä jatkaa keskustelua missään muodossa lehden sivuilla". Tähän ratkaisuun yhdistykselle on tietenkin täysi oikeus.

Sikainfluenssarokote ja narkolepsia

Laineen kirjoitus Skeptikko-lehdessä liittää Skepsiksen Rokotusinfoa kohtaan kohdistaman huomion vahvasti sikainfluenssarokotteeseen ja ottaa esille narkolepsian. Ei ole varmaa tietoa, onko narkolepsialla ja Pandemrix-sikainfluenssarokotteella yhteyttä. Skepsiken puheenjohtajan Pertti Laineen mukaan vaikuttaa "epätodennäköiseltä, että narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välillä olisi muuta kuin ajallinen yhteys".

Tiedetään kuitenkin, että Suomen ja Ruotsin viranomaisten julkaisemien tietojen ja arvioiden mukaan Suomessa ja Ruotsissa on käytetty yli puolet kaikista lapsille annetuista Pandemrix-rokotteista. Suomessa ja Ruotsissa on myös havaittu merkittävä lisäys lasten narkolepsiassa. Nähtäväksi jää, millaisia tuloksia mahdollista yhteyttä koskien jatkossa saadaan. Omat ongelmansa asiassa aiheuttaa se tosiseikka, että tutkimuksia Suomessa johtavat taho ja henkilö, joilla on läheiset suhteet sikainfluenssarokote Pandemrixia valmistavaan lääkeyhtiöön.

Jyrki Kuoppala
pj, Rokotusinfo ry

[1] http://www.rokotusinfo.fi/yhd/kirjeenvaihtoa/tiedotuspalautteesta_091202_html
[2] http://www.skepsis.fi/palkinto/huuhaa_2009.html
[3] http://www.skepsis.fi/lehti/2010/2010-4-laine.html
[4] "Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys?", http://www.rokotusinfo.fi/tekstit/mpr_autismi_html
[5] Kaikki vastasyntyneet kattavista tuberkuloosirokotuksista siirrytään nopealla aikataululla riskiryhmärokotuksiin, Kansanterveyslaitoksen tiedote 19.5.2006, http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/rokottaminen/ajankohtaista/?bid=2798

Jälkikirjoitus

Ylläolevan kommentin kirjoittamisen jälkeen kävi ilmi hämmästyttävä seikka - Skepsis ry:n puheenjohtaja jatkaa oikaisun jälkeen asian käsittelyä Skeptikko -lehden verkkoversiossa.

Hämmästyttävää tämä on siksi, että ehdotukseen keskustelun jatkamisesta päätoimittaja vastasi näin: "Mielestämme saitte oikaisussanne tuotua esiin teitä erityisesti vaivanneet asiat, emmekä näe syytä jatkaa keskustelua missään muodossa lehden sivuilla".

Skepsis ry:n puheenjohtaja Pertti Laineen kommentit ja vastaväitteet oikaisun kahteen kohtaan on liitetty välittömästi kahdeksankohtaisen oikaisun yhteyteen.

Oliko Skepsis ry mukana kampanjassa? Minkä puolesta?

Pertti Laine tarttuu kommentissaan Rokotusinfon uutisvirrassa esiintyneeseen sanaan "kampanja". Nykysuomen sanakirja kuvaa kampanja -sanaa seuraavasti:

"kampanja s. (aattellinen) kamppailu, rynnistys, iskutoiminta jnk hyväksi."

Kuten kuvauksestakin voi päätellä, kampanja eli aatteellinen kamppailu ei välttämättä tarkoita mitään sovittua yhteistyötä. Monet tahot usein toimivat toisistaan riippumatta saman aatteen puolesta. Niin nähdäkseni myös ns. skeptikkoaatteen, jyrkimmässä muodossaan tieteeseen vetoavan fundamentalismin, kannattajat.

Nostettakoon kiinnostuneille vielä esille puheenaoleva, neuvostovastaisuuden torjumisen aikoja muistuttavaan itsesensuuriin kannustamista käsittelevä uutisvirran merkintä (8.12.2009) kokonaisuudessaan:

  • (8.12.2009) Keskustelu jatkuu: Ilkka -lehden kolumnista "Kroonisesti utelias valtiomahti" ilmenee, että myös jotkut kansalaiset ovat lähteneet mukaan THL:n pääjohtaja Pekka Puskan aloittamaan ja mm. arkkiatrin, Lääkärilehden, Tehy-lehden ja Skepsis ry:n jatkamaan kampanjaan. Kampanjan keskeinen viesti näyttää olevan, että koska meillä on sananvapaus, kaikki saavat keskustella asioista - toisaalta keskustelun sisältö tulee ymmärtää rajata joko keskustelijoiden tai tiedotusvälineiden toimesta. Kampanjan edistäjien mielestä oleellinen rajoitus ilmeisesti on, että muut kuin lääketieteen edustajien viiteryhmään kuuluvat eivät saa keskustelupuheenvuoroissaan esittää kritiikkiä lääketieteen nimissä toimivien edesottamuksia kohtaan. Kampanjan viesti on myös, että rajaus ei ulotu muuhun kuin kritiikkiin - näyttää olevan hyväksyttävää ja jopa erittäin suotavaa ja toivottavaa, että tiedotusvälineet ja muutkin kuin lääketieteen alan viiteryhmään kuuluvat esittävät hyvin yleistäviä ja tosiasioihin perustumattomiakin väitteitä, kunhan ne ovat päättäjien tekemille ratkaisuille suosiollisia. Tämä ilmenee vaikkapa siitä, kuinka jo kuukausia julkisessa tiedotuksessa on korostettu sitä, kuinka turvallinen ja tehokas sikainfluenssarokote on, mutta tuoreen uutisen mukaan itse asiassa nyt vasta aletaan tutkia rokotteen turvallisuutta ja tehoa.