Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys?

Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys?

Olemme koonneet tälle sivulle tuoretta tutkimuksiin perustuvaa informaatiota sekä sivuillamme olleita mainintoja MPR-rokotteen ja autismin mahdolliseen yhteyteen liittyen.

(29.1.2012) Palautteena saamiamme videolinkkejä rokotehaitoista: HPV-rokote, hepatiitti B, tuberkuloosirokote (BCG), MPR-rokote

Kuvaukset linkkivinkkien antajan. Kiitos palautteesta ja linkeistä!

(28.1.2012) Palautteena saamiamme linkkejä: Rokotetutkimukset, USA:n viranomaisten rokotussuhtautuminen, HPV-rokote, rokotehaitat, alumiini ja autismi

Kuvaukset linkkivinkkien antajan. Kiitos palautteesta ja linkeistä!

  • Tässä tutkimuksessa hinkuyskärokotteet johtivat 40-kertaiseen hinkuyskän (B. parapertussis kantaa) lisääntymiseen

(The Pourcyrous Study: a Major Landmark in Medical History, Journal of Pediatrics, 2009; 151: 167-172.)

(1.11.2011) Tutkimusuutinen: Apinoilla tehtävä tutkimus totesi rokotteita saaneissa apinoissa samankaltaisia aivomuutoksia kuin on havaittu autistisilla lapsilla

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

(31.10.2011) Dokumenttielokuva: The Greater Good

Rokotuskeskustelu ja rokotuskysymystä käsittelevä, erittäin suositeltava dokumentti on maksutta katsottavissa 5. marraskuuta asti. Elokuvan DVD on myynnissä mercola.com -sivustolla 10 dollarin hintaan. Elokuvan sivustolta löytyy lisätietoa elokuvasta. Myös Mercola on julkaissut tietoa elokuvasta. Elokuvassa on mm. haastateltu Diane M. Harperia, joka on ollut kehittämässä HPV-rokotetta ja nyt varoittaa sen holtittoman käytön ja mainostuksen riskeistä. Elokuvassa haastatellaan monia lääkäreitä, niin rokotuksia puolustavia kuin niitä kohtaan kriittisiäkin.

Dokumentin nimi tulee sanoista "Suuremman hyvän vuoksi" ja viittaa ajatukseen, että enemmistön hyvinvoinnin vuoksi uhrataan joidenkin, rokotteista haittoja saavien hyvinvointi.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut HPV-rokotetta rokotusohjelmaan. THL:n suosituksen laatineen 13-jäsenisen työryhmän jäsenistä valtaosa raportoi sidonnaisuuksia HPV-rokotteiden valmistajiin. Alan yleisestä käytännöstä ja omien johtajiensa (Terhi Kilpi ja Juhani Eskola, Lääkärilehti 37/2010) linjauksista poiketen THL ei julkistanut näitä sidonnaisuuksia raportissaan. Rokotusinfo on julkistanut sidonnaisuusilmoitukset verkkosivuillaan. Yhdistys on hankkinut sidonnaisuusilmoitukset julkisuuslain nojalla. Lisätietoa tiedotteessa Rokotusinfo: THL:n lääkeyhtiöyhtiösidokset edelleen ongelma.

Elokuvassa on kuvamateriaalia siitä, kuinka USA:ssa rokotusten pakollisuuden toteuttamista viedään eteenpäin poliisikoirien ja aseistettujen poliisien avulla. Sama saattaa olla edessä Suomessa, mikäli THL:n rokoteturvallisuuslääkärin Hanna Nohynekin hyökkäys roketteiden vapaaehtoisuutta vastaan on merkki yleisemmästä poliittisesta tavoitteesta ja mikäli kansalaiset eivät asetu pyrkimyksiä vastaan.

(31.10.2011) Tiedote 31.10.2011: Rokotusinfo: Rokotteilla on vakaviakin haittoja

Kausi-influenssarokote ja imukudossyöpä * MPR-rokote ja autismi * Tuberkuloosirokote ja tuberkuloosi * Hepatiitti B -rokote ja MS-tauti * (Sokeripala)poliorokote ja halvauttava hermostollinen sairaus * Laki velvoittaa kertomaan rokotteiden riskeistä

(31.10.2011 - kertausta, aiemmin julkaistu 12.1.2011) Tutkimuksen eettisyys, oma patentti, rahoituksesta kertomatta jättäminen, tutkiminen ilman eettisen toimikunnan hyväksyntää

  • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille ja eettiselle toimikunnalle patentista, jonka edunsaajana oli
  • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille, että tutkimus oli tutkimuksen aiheesta mahdollisesti hyötyvän tahon rahoittama
  • Tutkimusta tehtiin ilman tutkimusetiikan ja lain vaatimaa eettisen toimikunnan hyväksyntää
  • Tutkimukselle ei ollut nimitetty lain vaatimaa tutkimuksesta vastaavaa henkilöä

Yllämainittu luettelo ei käsittele rokotetutkimusta, vaan Eduskunnan oikeusasiamiehen havaitsemia, Kansanterveyslaitoksen pääjohtajan Pekka Puskan ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtajan Juhani Eskolan hyväksymiä menettelytapoja Kansanterveyslaitoksen toiminnassa. Esimerkiksi ylijohtaja Eskola katsoi lääketieteellisen lehden päätoimittajalle lähettämässään kirjeessä, että tutkimuksen asiat olivat kunnossa, vaikka Eduskunnan oikeusasiamies oli ylläolevat asiat todennut.

Ylin suomalainen laillisuusvalvoja, eduskunnan oikeusasiamies asettui näkemyksissään varsin eri kannoille kuin Puska ja Eskola - hän löysi useita puutteita ja virheitä ja kohtia, joissa lakia ei ollut noudatettu. Asiasta kertoo esim. Yleisradio verkkosivuillaan. Myös Eduskunann oikeusasiamien ratkaisu on luettavissa verkossa ja lisätietoa löytyy myös sivulta Findia-kantelu.

Rokotusasioita seuraavalla lukijalle saattoi tulla otsikosta ja tapahtumakuvauksen alusta mieleen tutkija nimeltään Andrew J. Wakefield ja vuonna 1998 The Lancetissa julkaistu ja sittemmin "tieteen kirjoista poistettu" tapaussarja-artikkeli. Tutkimuksen julkaisuun liittyvän tiedotustilaisuuden kommentteihin ja MPR-rokotepolitiikkaan ja yleensä rokotepolitiikkaan liittyvät jälkimainingit lyövät edelleen myös suomalaismediassa - jolle näyttää olevan tässä asiassa varsin tyypillistä raportoida asiasta hyvin yksipuolisesti, lähinnä asiaa vuosikausia esillä pitäneen toimittajan Brian Deerin näkemysten perusteella ja faktoja tarkistamatta - esimerkiksi em. uutisessa brittiläinen tapaussarja-artikkeli on muuttunut yhdysvatalaiseksi rokotetutkimukseksi. Rokotusinfo on sivunnut asiaa sivullaan Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys? joka tosin keskittyy enemmän muihin asioihin kuin toimittaja Brian Deerin käymään Wakefield-kampanjaan.

On mielenkiintoista verrata, millaista median toiminta on ollut Kansanterveyslaitoksessa tehtyjen, eduskunnan oikeusasiamiehen toteamien laiminlyöntien suhteen ja varsin samankaltaisilta vaikuttavien, Wakefieldin tekemiksi osin väitettyjen ja osin brittiläisen lääkärien kurinpitolautakunnan GMC:n toteamien tekojen suhteen.

Yhtymäkohtia on myös MPR-rokotteen ja autismin epäillyn yhteyden ja sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian mahdollisen yhteyden välillä - on kiintoisaa verrata MPR-autismi -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Wakefieldin ja sikainfluenssarokote-narkolepsia -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Markku Partisen hyvin erilaisia suhtautumistapoja siihen, kun paine alkoi kasvaa. Myös Partinen oli julkaisemassa tapaussarja-artikkelia, mutta näyttää siltä että asia on mahdollisesti viivästynyt tai jäänyt toteutumatta ministeriön puhuttelun, peruspalveluministerin TV-uutisissa nimeltä mainiten esittämän tuomion ym. jälkeen. Näkemyksiä siitä, että myös GMC:n Wakefield-ratkaisu oli motiiveiltaan enemmän poliittinen kuin objektiivinen, on myös esitetty.

Wakefield-syytökset ja puolustukset ovat laaja asia, eivätkä ole Rokotusinfon kannalta kovin keskeisiä, mm. koska alkuperäisen vuoden 1998 Lancet-tutkimuksen tarkoituskaan ei ollut millään tavalla osoitaa, että rokotteen ja autismin välillä olisi selvä yhtey, eikä tällaista tulosta sen johtopäätöksissä ollut. Niinpä tuskin niihin kovin syvällisesti perehdymm sivuillamme - monet briutti- ja yhdysvaltalaismediat kuitenkin näyttävät käsittelevän asiaa ainakin kahdelta puolelta, antaen tilaa sekä toimittaja Deerin näkemyksille että Wakefieldin näkemykselle, joten asiasta kiinnostuneille löytynee runsaasti tietolähteitä goolella. Pyrimme myös tarjoamaan joitakin linkkejä asiaan liittyen. Wakefieldin omat näkemykset löytynevät selvimpinä hänen kirjastaan "Callous Disregard". Wakefield kommentia asiaa myös tuoreessa esiintymisessä CNN:llä.

(7.4.2011) Adventures in Autism (blogikirjoitus): "Olen valtiolta ja haluan auttaa"

Yhdysvalloissa rokotukset ovat useimissa osavaltioissa muodollisesti pakollisia niin, että ne ovat esim. koulunkäynnin ehto. Poikkeuksia on vaihtelevasti, lääketieteellisiin ja elämänkatsomukseen tai vakaumukseen liittyvin perustein.

Mainessa on nyt tehty lakiehdotus, jolla kiellettäisiin pakollisten rokotusten käyttö osavaltiossa. Rokotevaurioisen lapsen äiti kertoo keskusteluistaan edustajan kanssa.

Keskustelulla on joitakin yhtymäkohtia narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhempien ja valtiovallan edustajien kohtaamisten, mutta tutumpaa kohtaamisen kuvaus lienee muille rokotusten haitoista valtion edustajien kanssa keskusteluja avanneille.

(6.4.2011) Uusi tutkimus rokotteiden ja autismin yhteydestä (mm. MPR-rokote)

CBS News kertoo, että niille, jotka luulivat rokotteiden ja autismin välistä yhteyttä koskevan keskustelun olevan ohi, tiedoksi, että uusi Helen V. Ratajczak:in artikkeli viittaa toiseen suuntaan. Uutisen mukaan tutkimusartikkeli käy läpi kaikkia rokotteisiin liittyviä autismiteorioita - niin MPR-rokotteen epäillyn yhteyden, elohopeayhdiste tiomersaalin yhteyden kuin muutkin.

Uutisen mukaan autismin esiintymisen lisääntyminen osuu samaan ihmiskudosten MPR-rokotteessa käytön aloittamisen kanssa, ja rokotteessa olevalla ihmisen DNA:lla saattaa olla yhteys aivovaurioihin ja autismiin. Ratajczakin mukaan autismin lisäys ilmeni myös vuonna 1995 kun vesirokkorokotetta kasvatettiin ihmiskudoksissa.

Uutisen mukaan useat tutkijat ovat kertoneet joutuneensa järjestettyjen lokakampanjojen kohteeksi julkaistuaan rokoteturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia. CBS News kysyi Helen V. Ratajczak:ilta, miten hän tuli ottaneeksi tutkimuksensa kohteeksi tämän aiheen. Tutkija vastasi, että työskenneltyään vuosia lääkeyhtiöille oli rajoitettua, mitä hän pystyi julkaisemaan. "Nyt olen eläkkeellä ja voin julkaista mitä haluan", hän totesi nykytilanteesta.

(16.3.2011) BMJ: Oikaisu Wakefieldin MPR-rokote ja autismi -tutkimukseen liittyen

BMJ (tunnetaan myös nimellä British Medical Journal) julkaisee oikaisuna aiempiin artikkeleihinsa tiedon BMJ:n lääkeyhtiösidonnaisuuksista mm. kahteen MPR-rokotteen valmistajaan. Tarkempia lehden kommentteja asiaan on päätoimittajan kommentissa lehden keskustelupalstalla.

Mikä on BMJ:n päätoimittajan vastaus siihen, miksi lehti ei kertonut taloudellisista sidonnaisuuksistaan artikkelissa, jossa syytti Wakefieldiä mm. juuri sidonnaisuuksien kertomatta jättämisestä? "Asia ei vain tullut mieleemme". ("We didn't declare these competing interests because it didn't occur to us to do so.")

Web-toimittajan kommentti: Vaiteliaisuutta ja/tai mieleen juolahtamattomuutta omien sidonnaisuuksien kertomisen suhteen näyttää esiintyvän myös suomalaisessa Lääkärilehdessä. Lääkärilehti käsitteli narkolepsia-asiaa lehdessä, mutta ei julkaissut toimittajan ja haastatellun sidonnaisuuksia, jotka ilmenevät esim. vanhempien kannanotosta kirjoitukseen.

(7.2.2011) Pitkä videoesitys Wakefieldistä, MPR-rokotteesta ja autismista

(7.2.2011) Andrew Wakefield vastaa kriitikoille

(7.2.2011) Bill Gates: Rokotteet eivät aiheuta autismia

Kirjoitus viittaa CNN:n Gates-haastatteluun (YouTube) jossa Gates puhuu mm. Andrew Wakefieldistä.

(24.1.2011) ABC News (USA): Andrew Wakefield haastattelussa (MPR-rokote, autismi)

(13.1.2011) MTV3: Sikainfluenssa on tämän talven kausi-influenssa

(12.1.2011) Tutkimuksen eettisyys, oma patentti, rahoituksesta kertomatta jättäminen, tutkiminen ilman eettisen toimikunnan hyväksyntää

  • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille ja eettiselle toimikunnalle patentista, jonka edunsaajana oli
  • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille, että tutkimus oli tutkimuksen aiheesta mahdollisesti hyötyvän tahon rahoittama
  • Tutkimusta tehtiin ilman tutkimusetiikan ja lain vaatimaa eettisen toimikunnan hyväksyntää
  • Tutkimukselle ei ollut nimitetty lain vaatimaa tutkimuksesta vastaavaa henkilöä

Yllämainittu luettelo ei käsittele rokotetutkimusta, vaan Eduskunnan oikeusasiamiehen havaitsemia, Kansanterveyslaitoksen pääjohtajan Pekka Puskan ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtajan Juhani Eskolan hyväksymiä menettelytapoja Kansanterveyslaitoksen toiminnassa. Esimerkiksi ylijohtaja Eskola katsoi lääketieteellisen lehden päätoimittajalle lähettämässään kirjeessä, että tutkimuksen asiat olivat kunnossa, vaikka Eduskunnan oikeusasiamies oli ylläolevat asiat todennut.

Ylin suomalainen laillisuusvalvoja, eduskunnan oikeusasiamies asettui näkemyksissään varsin eri kannoille kuin Puska ja Eskola - hän löysi useita puutteita ja virheitä ja kohtia, joissa lakia ei ollut noudatettu. Asiasta kertoo esim. Yleisradio verkkosivuillaan. Myös Eduskunann oikeusasiamien ratkaisu on luettavissa verkossa ja lisätietoa löytyy myös sivulta Findia-kantelu.

Rokotusasioita seuraavalla lukijalle saattoi tulla otsikosta ja tapahtumakuvauksen alusta mieleen tutkija nimeltään Andrew J. Wakefield ja vuonna 1998 The Lancetissa julkaistu ja sittemmin "tieteen kirjoista poistettu" tapaussarja-artikkeli. Tutkimuksen julkaisuun liittyvän tiedotustilaisuuden kommentteihin ja MPR-rokotepolitiikkaan ja yleensä rokotepolitiikkaan liittyvät jälkimainingit lyövät edelleen myös suomalaismediassa - jolle näyttää olevan tässä asiassa varsin tyypillistä raportoida asiasta hyvin yksipuolisesti, lähinnä asiaa vuosikausia esillä pitäneen toimittajan Brian Deerin näkemysten perusteella ja faktoja tarkistamatta - esimerkiksi em. uutisessa brittiläinen tapaussarja-artikkeli on muuttunut yhdysvatalaiseksi rokotetutkimukseksi. Rokotusinfo on sivunnut asiaa sivullaan Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys? joka tosin keskittyy enemmän muihin asioihin kuin toimittaja Brian Deerin käymään Wakefield-kampanjaan.

On mielenkiintoista verrata, millaista median toiminta on ollut Kansanterveyslaitoksessa tehtyjen, eduskunnan oikeusasiamiehen toteamien laiminlyöntien suhteen ja varsin samankaltaisilta vaikuttavien, Wakefieldin tekemiksi osin väitettyjen ja osin brittiläisen lääkärien kurinpitolautakunnan GMC:n toteamien tekojen suhteen.

Yhtymäkohtia on myös MPR-rokotteen ja autismin epäillyn yhteyden ja sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian mahdollisen yhteyden välillä - on kiintoisaa verrata MPR-autismi -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Wakefieldin ja sikainfluenssarokote-narkolepsia -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Markku Partisen hyvin erilaisia suhtautumistapoja siihen, kun paine alkoi kasvaa. Myös Partinen oli julkaisemassa tapaussarja-artikkelia, mutta näyttää siltä että asia on mahdollisesti viivästynyt tai jäänyt toteutumatta ministeriön puhuttelun, peruspalveluministerin TV-uutisissa nimeltä mainiten esittämän tuomion ym. jälkeen. Näkemyksiä siitä, että myös GMC:n Wakefield-ratkaisu oli motiiveiltaan enemmän poliittinen kuin objektiivinen, on myös esitetty.

Wakefield-syytökset ja puolustukset ovat laaja asia, eivätkä ole Rokotusinfon kannalta kovin keskeisiä, mm. koska alkuperäisen vuoden 1998 Lancet-tutkimuksen tarkoituskaan ei ollut millään tavalla osoitaa, että rokotteen ja autismin välillä olisi selvä yhtey, eikä tällaista tulosta sen johtopäätöksissä ollut. Niinpä tuskin niihin kovin syvällisesti perehdymm sivuillamme - monet briutti- ja yhdysvaltalaismediat kuitenkin näyttävät käsittelevän asiaa ainakin kahdelta puolelta, antaen tilaa sekä toimittaja Deerin näkemyksille että Wakefieldin näkemykselle, joten asiasta kiinnostuneille löytynee runsaasti tietolähteitä goolella. Pyrimme myös tarjoamaan joitakin linkkejä asiaan liittyen. Wakefieldin omat näkemykset löytynevät selvimpinä hänen kirjastaan "Callous Disregard". Wakefield kommentia asiaa myös tuoreessa esiintymisessä CNN:llä.

(12.1.2011) Guardian/Brian Deer: Lääketieteellinen establismentti suojasi Wakefieldiä petossyytöksiltä

Deer syyttää lääkärikuntaa kollegiaalisuudesta ja Wakefieldin suojaamisesta, ja haastaa lääkärit paljastamaan toisensa. Hän kirjoittaa, että häneltä meni 13 vuotta MPR-hirviön lyömiseen, ja 13 vuotta on liian pitkä aika. Deer hehkuttaa saavutustaan lainaamalla BMJ:n pääkirjoitusta, joka kiittää Deeriä "petoksen näyttämisestä".

(12.1.2011) BMJ/Brian Deer: MPR-rokote-autismi -yhteysepäilyä esillä pitäneellä Wakefieldillä liiketoimintahankkeita sairaalan ja lääkeyhtiöiden kanssa

Deer kertoo liiketoimintasuunnitelmista Royal Free Hospitalin (Wakefieldin työnantaja), Wakefieldin ja lääkeyhtiöiden kesken käydyistä neuvotteluista yhtiön perustamiseksi ja liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Tätä Deerin artikkelia ei ole vertaisarvioitu.

(12.1.2011) CNN BMJ:n/Brian Deerin juttusarjan toisesta osasta: Rokotetutkimuksen tekijällä oli asiaan liittyvä patentti

CNN:n uutinen käsittelee BMJ:n juttusarjan toista osaa, jossa toimittaja Brian Deerin syytökset Wakefieldiä kohtaan jatkuvat. Deer kertoo patentista, ja Wakefield kommentoi asiaa BMJ:lle. Tieto patentista ei ole uusi, esim. Rokotusinfo on maininnut patentista Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys? -sivullaan 8.2.2009.

(12.1.2011) BMJ/Brian Deer: Kuinka juttu MPR-rokotetta vastaan oli pedattu

Toimittaja Brian Deer on jo vuosia kirjoittanut MPR-rokotteen ja autismin mahdollisesti yhteydestä epäilyjä esittäneen Wakefieldin toiminnasta hyvin tuomitsevia näkemyksiä. Wakefieldin mukaan Deer on myös ollut aloittajana kantelussa brittiläiselle lääkärien kurinpitoelimelle GMC:lle, jonka päätöksellä Wakefieldin läkärioikeudet Britanniassa on lakkautettu. Wakefieldin mukaan Deer on maksettu "hitman", jonka toiminnan tarkoituksena on luoda varoittava esimerkki, ja kyseessä on häikäilemätön pyrkimys musertaa kaikki perusteltu rokoteturvallisuuteen kohdistuva tutkimus. Ulkopuolisen näkökulmasta näyttää siltä, että Deerillä on hyvin vahva omistautuminen Wakefieldiä koskevien näkemystensä esilletuomiseksi.

On mielenkiintoinen käänne, että toimittaja Brian Deerin kirjoituksia julkaistaan nyt BMJ:ssä (tunnetaan myös nimellä British Medical Journal). Julkaisua on pidetty poikkeuksellisena - kyseessähän on lääketieteellinen lehti, ja Deerin artikkeli on toimittajan kirjoittama, ei lääketieteellistä tutkimusta. Toisaalta BMJ on lähimenneisyydessä julkaissut muitakin taloudellis-poliittiseksi tai tutkivaksi journalismiksi luokiteltavia kirjoituksia, ainakin WHO:n toimintaa ja eturistiriitoja pandemian suhteen käsittelevän artikkelisarjan, josta kävi ilmi että WHO:n pandemia-asioita valmistelleilla henkilöillä oli vakavia eturistiriitoja lääkeyhtiöisuhteidensa vuoksi.

Suurelta osin BMJ:ssä julkaistu artikkeli näyttäisi olevan vanhan kertausta, koostuen pääosin samoista syytöksistä ja väitteitä joita Deer on aiemminkin Wakefieldin toimista toistellu, joita on käsitelty GMC-käsittelyssä ja jotka Wakefield on pääosin kiistänyt mm. kirjassaan. Kuten otsikosta käy ilmi, Deer syyttää Wakefieldiä tulosten "fixaamisesta", peukaloinnista, siitä että juttu "MPR-rokotetta vastaan" oli "fixattu". Peukalointisyytöksetkään eivät ole uusia vaan Deer on esittänyt niitä aiemmpinkin, mutta ilmeisesti nyt mukana on aiempia suorempi syytöksiä aineiston peukaloinnista, autismiin liittyvien oireiden kirjaamisesta tarkoitushakuisesti. Syytöksiään Deer perustelee mm. Wakefieldin tapaussarjan lasten vanhemmilta saaduiksi kerrotuilla tiedoilla. Aiemmin Deer on perustellut samankaltaisia syytöksiä lasten luottamuksellisia terveystiedoilla.

Deerin artikkelista kertoo mm. Helsingin Sanomat uutisessa "Raportti: Tutkimus autismin ja MPR-rokotteen yhteydestä oli peukaloitu".

Monen tiedotusvälineen uutisointi tapahtuneesta vaikuttaa hyvin erikoiselta siinä mielessä, että tapaussarja-artikkelin tulkitaan väittäneen tai osoittaneen sen kirjoittajien mielestä, että autismin ja MPR-rokotteen välillä olisi yhteys. BMJ:n julkaisemat syytökset epärehellisyydestä ja peukaloinnista taas tulkitaan osoitukseksi siitä, että yhteyttä ei ole. Nämä johtopäätöksen eivät perustu tapahtuneeseen. Tutkimus ei sisältänyt johtopäätöstä tai väitettä, että MPR-rokote aiheuttaa autismia, eikä kyseinen tapaussarjatutkimus ole ollut merkittävä tekijä esim. USA:ssa rokotevauriorahastosta autistisille lapsille myönnetyissä korvauksissa. Wakefieldin ja kumppaneiden tapaussarjakuvaus toki oli artikkeli, jossa esitettyyn ajatus lisätutkimuksista mahdollisen yhteyden eslvittämiseksi, mutta sen merkitys syy-yhteyden arvioimisessa ei ole ollut merkittävä, koska siinä ei tapaussarjaluonteen vuoksi olisi voitukaan syy-yhteyttä osoittaa.

Referointia ja kommentteja:

http://www.ageofautism.com/2011/01/the-british-medical-journal-shows-misjudgement-bias-in-further-attack-on-andrew-wakefield.html Age of Autism -kirjoitus] joka käsittelee myös aiempia Deerin kirjoituksia ja kertoo, kuinka viime vuonna BMJ:n sivuilta poistettuun kommentteja oikeudellisten valitusten jälkeen.

Asiaa on kommentoitu myös BMJ:n julkaiseman kolmen artikkelin kommenttiketjuissa (kaksi Deerin artikkelia, yksi Fiona Godleen ym. pääkirjoitus).

(17.9.2010/22.9.2010) CBS (USA): Nimi vaikuttaa - rokotteet, enkefalopatia (aivovaurio) ja autismi

Uutisen mukaan rokotteet ovat pelastaneen miljoonia ihmishenkiä, ja valtaosalla rokotteen ottavista ei ole rokotteista ongelmia. Kolikolla on uutisen mukaan kuitenkin toinenkin puoli: toisinaan rokotteet aiheuttavat vammoja ja kuolemia. Hyvin harvoin vanhemmat huomaavat lapsensa saaneen enkefalopatian, joka on uutisen mukaan lääketieteellinen termi aivovauriolle.

CBS on löytänyt miltei 1300 tapausta, joissa rokotteeseen liittyvästä aivovaurioista on maksettu oikeudellisia korvauksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Keskustelu rokotteen ja autismin mahdollisesta yhteydestä käy edelleen kuumana. Lääketieteellisten toimijoiden ylivoimainen valtaosa kiistää, että rokotteilla ja autismilla olisi yhteys. Monet samoista asiantuntijoita kuitenkaan eivät kiistä rokotteen ja aivovaurioiden yhteyttä.

Autistisia oireita saaneet lapset ovat saaneet korvauksia rokotevaurioista, kunhan ovat korostaneet yleisiä, laajalti hyväksyttäjä vaurioita aivoille, eivätkä erityisesti austimia. Kun autismi tai autistiset oireet on esitetty korvaushakemuksessa pääasiallisena rokotushaittana, jutut on hävitty.

Perheille, jotka näkevät autismin yhtenä rokotteiden aiheuttaman aivovaurion muotona, korvauskäytännössä ei ole järkeä. Sen sijaan rokoteturvallisuusasiantuntijana toimineen tohtori Brian Stormin mukaan tilanne on täysin järjellinen - vallitseva lääketieteellinen näkemys hänen mukaansa on, että lääketieteellisesti rokotukset ovat yhteydessä enkefalopatiaan, mutta eivät ole yhteydessä autismiin. "Vaikka henkilö kärsisi sekä enkefalopatiasta että autismista, se ei tarkoita, että rokote olisi aiheuttanut molemmat." "Jos rokote aiheutti enkefalopatian, se ei välttämättä tarkoita sitä, että rokote aiheutti autismin - kyseessä on kaksi eri kysymystä."

Uutisen mukaan vanhempien keskuudessa kiertää neuvo: autismi -sanan käyttäminen korvaushakemuksessa tekee varmaksi, että korvausta ei myönnetä. Uutisen mukaan käytännön kokemus vahvistaa tämän: autismidebatin vuoksi autismiepäilyjen käsittely kestää vuosia ja korvauksia todennäköisesti ei saa, kun taas rokotteen aiheuttamasta aivovauriasta korvauksen voi saada nopeasti.

Päivitys 22.9.2010: Adventures in autism on julkaissut Fox News:in uutisen aiheesta

(13.9.2010) Radio86: Rokotuskampanja tuhkarokkoa vastaan herättää pelkoja Kiinassa

Uutisen mukaan epäluulo rokotuksia kohtaan on yleistä aikaisempien skandaalien vuoksi. Myrkkymaitoskandaali sekä useat epidemiat, joiden puhkeamista viranomaiset ovat peitelleet, ovat koetelleet kansalaisten luottamusta. Aivotulehdusta, hepatiitti B:tä sekä muita tauteja vastaan annettujen rokotteiden epäillään aiheuttaneen neljän lapsen kuoleman ja usean sairastumisen yhdessä provinssissa. Viranomaisten mukaan kyseiset rokotteet oli varastoitu väärin.

(10.9.2010) CBC News (USA): Ensimmäinen korvaus rokotteisiin liittyvästä autismitapauksesta

Uutisen mukaan korvauksena maksetaan kertasumma 1,5 miljoonaa dollaria sekä hoitokuluihin 500 000 dollaria vuodessa. Uutisen mukaan valtio on päätynyt Hannah Polingin vahingot myöntäessään siihen, että rokotteet eivät "aiheuttaneet" ("cause") Hannah Polingin autismia, vaan sen sijaan rokotusten "tuloksena oli" ("resulted") Hannah Polingin autismi. Hannah Poling oli terve 18-kuukautinen, kunnes sai yhtenä päivänä rokotteet tuhkarokkoa, sikotautia, vihurirokkoa, poliota, vesirokkoa, kurkkumätää, hinkuyskää, jäykkäkouristusta ja Hib-tauteja vastaan.

Tapausta kommentoi mm. Adventures in Autism.

(1.6.2010) BMJ (Huomioita): Wakefieldin jälkeen - todelliset kysymykset joita pitää käsitellä

Kirjoituksessa esitetään, että MPR-rokotteen ja autismin mahdollisen yhteyden esittäneen, Britannian lääkärirekisteristä poistetun tohtori Andrew Wakefieldin tultua poistettua lääkärirekisteristä tulisi siirtyä käsittelemään todellisia kysymyksiä. Kirjoittajan, tohtori Evan Harrisin mielestä tulisi kiinnittää huomio siihen, miten tutkimuslaitos tai tutkimuksen julkaissut lehti eivät huomannut lääkärineuvosto GMC:n katsomia väärinkäytöksiä tai toimineet riittävän ajoissa niiden perusteella. Aiheesta on syntynyt keskustelu, jossa jotkut esittävät mahdollisuuden, että tutkimuslaitos, joka ei väärinkäytöksi nähnyt, olisikin oikeassa ja GMC olisi erehtynyt tälläkin kertaa kuten joissakin aiemmissa tapauksissa joissa GMC:n ratkaisu on kumottu tuomioistuimessa. Keskustelussa käsitellään myös sitä, tulisiko epäillyt väärinkäytökset tuoda esille lääketieteellisissä julkaisuissa, vaikka asiasta ei vielä lopullista ratkaisua olisikaan, ja ongelmallisuutta tilanteessa, jossa lääketieteellinen lehti ei voi alkaa valamiehistöksi ja tuomariksi mikäli väärinkäytösepäily on tullut esille.

Asia koskettaa myös Suomea, sillä oikeusasiamiehen toimistosta on annettu kahdesti moitteet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edeltäjälle Kansanterveyslaitokselle, koska tutkimuksissa ei ole noudatettu lain vaatimia menettelyjä mm. tietoon perustuvan suostumuksen hankkimiseksi. Näyttää kuitenkin siltä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei tuloksia julkaistessaan ole kertonut julkaisevalle lääketieteelliselle julkaisulle näistä moitteista. Päinvastoin - ylijohtaja, professori Juhani Eskola THL:n edustajana on vakuuttanut ylimmän laillisuusvalvojan näkemyksen kanssa täysin ristiriitaisesti lääketieteellisen julkaisun päätoimittajalle, että lakeja on noudatettu.

(26.5.2010) Adventures in Autism: Andrew Wakefield radiossa

Wakefieldin näkemyksiä GMC-päätöksen tiimoilta kuultaneen myös radiossa, jossa Wakefield on haastateltavana. Blogikirjoituksessa kerrotaan myös, että Wakefieldin kirja Kylmä välinpitämättömyys: Autismi ja rokotteet - totuus murhenäytelmän takana ("Callous Disregard:Autism and Vaccines: The Truth Behind the Tragedy") on noussut Amazonin parhaiten myyvien kirjojen joukossa sijalle 12. Tätä kirjoitettaessa kirja on tilaston sijalla 11 ja eniten myyvä kirja mm. vanhemmuus-luokassa.

(24.5.2010/25.5.2010) BBC: "MPR-rokotetohtori" menetti lääkärinoikeutensa Britanniassa

MPR-rokotteen ja autismin yhteyden mahdollisuuden maininneen tutkimuksen pääkirjoittaja, nykyään Yhdysvalloissa toimiva Andrew Wakefield on poistettu Britannian lääkärirekisteristä eli on menettänyt mahdollisuutensa harjoittaa lääkärintointa. Ratkaisu, jonka teki Britannian lääkärineuvosto GMC, oli odotettavissa ja yllätyksetön tammi-helmikuussa sivuillammekin esillä olleen GMC:n raportin jälkeen - yksityiskohtia ja näkemyksiä puolin ja toisin löytyy alempana tammi-helmikuun kohdalta. Autismin ja MPR-rokotteen mahdolliseen yhteyteen GMC ei asiassa ottanut kantaa. Wales Online:n mukaan myös toinen kolmesta arvioinnin kohteena olleesta lääkäristä poistettiin rekisteristä, mutta kolmatta ei todettu syylliseksi. Wales Onlinen mukaan Wakefield aikoo valittaa päätöksestä. GMC:n päätös on verkossa.

Times Onlinen mukaan Wakefield katsoo, että GMC-prosessi on ollut pyrkimys mustamaalata ja hiljentää Wakefield hallituksen suojelemiseksi Pluserix -MPR-rokoteskandaalilta. Edelleen Timesin mukaan GMC puolestaan katsoi, että se, että Wakefield ei myönnä väärinkäytöksiään, on sinänsä jo hyvä peruste lääkärinoikeuksien elinikäiseksi poistamiseksi. Verkosta löytyy myös teksti, joka kuvauksen mukaan on Wakefieldin toissapäiväinen kannanotto asiaan.

(6.2.2010) Age of Autism Wakefield-raportista

Kirjoituksessa käsitellään Wakefieldin ja kaksi hänen kollegansa tuomitsevaa raporttia sekä Wakefieldin uutta tutkimustyötä, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin kolme kuukautta sitten. Lisää tuloksia on tulossa lähiaikoina. Kyseessä on apinoilla tehty tutkimus, jossa tutkitaan USA:n yleisen rokotusohjelman vaikutuksia. Tutkimus selvittää, mitkä ovat yleisen rokotusohjelman vaikutukset apinoiden elintoimintoihin - vertailuryhmä ei saa rokotteita. Kirjoituksen mukaan ensimmäisissä tuloksissa kävi ilmi, että rokotetut apinat menettivät monia elintärkeitä refleksejä verrattuna rokottamattomiin. Tulokset on julkaistu.

(6.2.2010) Northern Echo: Wakefield ratkaisu oli poliittinen

Northern Echo -lehdessä haastatellun Paul Shattockin mukaan Britanniassa MPR-rokotteen ja autismin mahdollisen yhteyden selvittämisen puolesta toimineen Andrew Wakefieldin ja muiden tutkimusryhmän jäsenten saama langettava ratkaisu oli poliittinen. Shattockin mukaan Wakefieldin ja ryhmän toimista eivät ole valittaneet potilaat. Artikkelia on kommentoitu niin, että valituksen on tehnyt News Corporationille työskentelevä toimittaja Brian Deer. New Corporation pääjohtaja - jolle Brian Deer Shattockin mukaan viime kädessä työskentelee - on kommentin mukaan James Murdoch, joka on myös rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinen hallituksessa vastuualueenaan ulkoiset asiat jotka voivat vakavasti vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja maineeseen.

(4.2.2010) YLE Pohjois-Karjala: Lieksassa alkaa vertaistukiryhmä autistilasten vanhemmille

Eri puolilla Pohjois-Karjalaa käynnistyy kevään kuluessa useita vertaistukiryhmiä lapsiperheille. Esimerkiksi Lieksassa alkaa autistilasten vanhemmille tarkoitettu ryhmä. Lisäksi maakunnassa koulutetaan parhaillaan uusia ohjaajia vertaistukitoimintaan. Toiminnan rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriön ns. KASTE-ohjelma.

(3.2.2010) Brittien lääkärineuvoston GMC:n ns. Wakefield-raportti

Raportti GMC:n sivustolla - BMJ:n kirjoitus aiheesta

(30.1./1.2.2010) New Scientist: Lääkärineuvostolta langettava raportti tohtori Andrew Wakefieldille, John Walker-Smithille ja Simon Murchille

Uutisen mukaan brittiläisiä lääkäreitä valvova neuvosto on päätynyt raportissaan langettavaan ratkaisuun MPR-rokotteen ja autismin mahdollisen yhteyden tutkimusryhmänsä kanssa esille nostaneen lääkärin, Andrew Wakefieldin toimista. Uutisen mukaan Wakefield ja kaksi muuta tutkimusryhmän jäsentä saattavat menettää oikeuden harjoittaa lääkärintointa Britanniassa - ratkaisu tässä asiassa on odotettavissa 7. huhtikuuta alkavien kuulemisten jälkeen. Nyt laadittu raportti ei koske MPR:n ja autismin mahdollista yhteyttä, vaan Wakefieldin ja hänen kahden kollegansa ammatillisen toiminnan asiallisuutta.

Päivitys 1.2.: Asia herättää keskustelua: Age of Autism: Wakefield-inkvisition on vain sensuurijäävuoren huippu, Wakefieldin kollegan, myös raportin kohteena olevan John Walker-Smithin tiedote asiasta, (vanhempi, ennen raporttia kirjoitettu teksti: Ben Goldacre (Bad Science): Puolustan Wakefieldiä, nyt haukutaan MPR-peloista väärää puuta - katseet tulee kääntää mediaa ja Leo Blairia kohtaan, Daily Telegraphin uutinen jonka kommenteissa paljon keskustelua National Vaccine Information Centerin Barbara Loe Fisherin kommentit (Barbara Loe Fisherin puhe videona. Myös Los Angeles Times ja Sky News käsittelevat asiaa. Aiempia taustoja valaisevat esim. aiemmat BBC:n ja Guardianin uutiset. Myös Wakefieldin johtama Thoughtful House on kommentoinut asiaa.


IOM: raportti 18.5.2004

MPR:n ja autismin mahdolliseen yhteyteen liittyvä julkisuus 2-3/2004

Iso-Britanniassa on jälleen kohuttu MPR-rokotteen ja autismin mahdolliseen yhteyteen viittaavasta noin kuusi vuotta sitten tehdystä tutkimuksesta. Kohua on uutisoitu Suomessa mm. niin, että alkuperäisistä tutkijoista suurin osa on sanoutunut irti MPR-rokotteen ja autismin yhteydestä. Iso-Britanniassa on kiistelty myös siitä, jättikö MPR:n ja autismin yhteydestä eniten puhunut Wakefield asianmukaisesti ilmoittamatta rahoitusta, joka olisi katsottava eturistiriidan aiheuttajaksi.

On hiukan harhaanjohtavaa väittää, että alkuperäinen tulos MPR:n ja autismin mahdollisesta yhteydestä olisi vedetty takaisin. Alkuperäinen artikkeli nimittäin ei edes väittänyt, että yhteys on olemassa, vaan viittasi siihen, että yhteys saattaa olla olemassa. Alkuperäisen tutkimusartikkelin kirjoittajista suuri osa on sanoutunut irti virheelliseksi katsomastaan alkuperäisartikkelin tulkinnasta, vieläpä muiden tekemistä, ei itse artikkelista.

Sillä välin tutkimustuloksia suuntaan ja toiseen on muissa tutkimuksissa noussut esille - siis sekä yhteyteen viittaavia, että siihen viittaavia, että yhteyttä ei ole. Keskustelu epäilemättä jatkuu. Tuore julkisuus ja kiista näyttävät liittyvän enemmänkin MPR-rokotteeseen liittyvän miljoonien puntia julkisrahoitusta saaneen oikeudenkäynnin julkisrahoituksen loppumiseen kuin tiedemaailman MPR-tutkimuksiin.

Ed Yazbak BMJ:ssä 28.2.2004: Britannian MPR-kattavuus laskussa jo ennen kohututkimusta

Lastenlääkäri, tutkija, autismitutkimsuinstituutin johtaja Ed Yazbak kertoo, kuinka Britannian MPR-rokotuskattavuus oli reippaassa laskussa (n. 16% vuosien 1994 ja 1998 välillä) jo vuosia ennen kohuttua tutkimusta, ja huomauttaa, että Wakefield ei suinkaan ole vaatinut rokotuksia lopetettaviksi, vaan että MPR:n ohella olisi tarjolla myös erillisrokotteita tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan pääsääntöisen terveydenhoitojärjestelmän puitteissa. Tämä tarjonta olisi Yazbakin mukaan päinvastoin lisännyt rokotettujen osuutta jos sitä olisi noudatettu, ei vähentänyt, kuten julkisuudessa on sanottu Wakefieldin tutkimustulosten julkisuudessa esilläolon tehneen.

Yazbakin mukaan väitteet siitä, että Wakefieldin ajatuksille ei löydy tukea myöhemmistä tutkimuksista, eivät pidä paikkaansa. Yazbakin mukaan vastaavia MPR:n ja autismin yhteyteen viittaavia tutkimustuloksia on runsaasti.

Yazbak viittaa myös Wakefieldien vastaisten kommenttien levittäjien yhteyksiin kohutun MPR-rokotteen valmistajaan, rokotusohjelmaan ja terveysviranomaisiin.

Daily Mail Wakefield-jutusta 23.2.2004 - Daily Mailissa Melanie Phillips kirjoittaa aiheesta otsikolla "Andrew Wakefieldin lokaaminen". Phillipsin mukaan Wakefieldia on määrätietoisesti yritetty mollata henkilöönkäyden heti tutkimuksen julkaisemisesta alkaen, ja viime viikonloppuna kampanja näytti viimein onnistuneen.

Phillipsin mukaan yksityiskohtainen tarkastelu kuitenkin kertoo muuta - The Sunday Times esitti Wakefieldia vastaan sarjan syytöksiä, jotka itse asiassa The Lancet torjui yhtä lukuunottamatta, ja tuo yksi oli tämä eturistiriita. Phillipsin mukaan tosiasioita tarkastelemalla eturistiriitakin alkaa näyttää hiukan erilaiselta kuin minkä kuvan siitä alunperin sai.

Phillipsin mukaan Wakefieldiä syytetään eturistiriidasta jota ei tapahtumahetkellä ollut olemassa, tarkoituksena luoda virheellinen vaikutelma että hänja kollegansa vääristivät lasten valintaa oman teoriansa tueksi. Phillipsin mukaan tämä näyttää silkalta mustamaalaukselta, jonka ajoituksen pitäisi nostaa kulmakarvoja - Legal Services Commission on nyt lopettanut oikeusavun vanhemmilta, joka uhkaa lopettaa koko oikeusprosessin. Sattumoisin tämä päätös on oikeudessa kyseenalaistettu viikko sitten, joten Phillipsin mukaan mustamaalauksessa näyttää olevan kyse yrityksestä vaikuttaa oikeuskäsittelyyn ja varmistaa, että MPR-rokotusten haittoja koskeva oikeusprosessi kuolee.

Phillipsin mukaan panokset eivät voisi olla korkeammat - lääketehtailla, hallituksella ja lääkealan valtaapitävillä on kaikki syyt pelätä oikeusprosessin etenemistä.

The Guardian (27.2.2004): Wakefield ei piilottanut oikeusapulautakunnan rahoitusta. Wakefield kertoi rahoituksesta alle kolme kuukautta tutkimuksen julkaisun jälkeen The Lancetissa julkaistussa kirjeessään. Lehden mukaan tämä uusi käänne herättää kysymyksiä, miksi The Lancet ei alunperinkin jo heti tuoreeltaan kiistänyt tutkimusta nyt esille nostetuilla eturistiriidoilla, vaan teki niin vasta nyt, miltei kuusi vuotta myöhemmin kun The Sunday Times nosti samat eturistiriitasyytökset esille.

The Lancet ei ole kommentoinut tätä käännettä, mutta erään lääkelehtikustantajan edustajan mukaan kirje ei tuonut avoimesti eturistiriitaa esille, koska se tuli vasta kolme kuukautta artikkelin julkaisun jälkeen, viittasi lakiapututkimukseen vain epäsuorasti eikä maininnut maksua.

(24.2.2004) Evening Standard / This is London: MPR-eturistiriitoja - Artikkelissa luetellaan Wakefieldin väitetyn eturistiriidan lisäksi muita MPR-rokotteeseen liittyviä eturistiriitoja ja kerrotaan terveysjohtajia syytetyn tekopyhiksi Wakefieldin eturistiriitojen esille nostamisen vuoksi. Artikkelin mukaan autismikampanjoijat ovat paljastaneet, että ainakin 19 asiantuntijalla rokotteen turvalliseksi julistaneista valtion nimittämistä komiteoista on myös eturistiitoja. Joillakin lääkäreillä ja tutkijoilla on osakkeita rokotteita valmistavissa yrityksessä, ja toiset ovat saaneet niiltä tutkimusrahoitusta.


Skotlanti: 14 kansanedustajan aloite yksittäisrokotteiksi MPR:n vaihtoehdoksi

The Scotsman 17.12.2003: 14 kansanedustajaa jättänyt Skotlannin parlamentille aloitteen, että rokotusten ottamismahdollisuuksia tulisi parantaa tarjoamalla yksittäisrokotteita kiistellyn MPR-rokotteen ohella

ic Wales: Tutkijat: MPR-rokotteella ja autismilla suora yhteys

http://icwales.icnetwork.co.uk/0100news/0200wales/page.cfm?objectid=13103096&method=full&siteid=50082

ic Wales -verkkopalvelu 24.6.2003: USAlaiset tutkijat sanovat voivansa todistaa, että merkittävä määrä lapsia kärsi epänormaalista vasteesta MPR-rokotteesta, ja tämä laukaisi autismin.

Artikkelin mukaan löydökset tukevat tohtori Andrew Wakefieldin viisi vuotta sitten julkaisemia tuloksia, jotka käynnistivät laajat epäilyt MPR-rokotteen ja autismin mahdollisesta yhteydestä.

Vijendra Singhin ja Ryan Jensenin (Utahin valtiollinen yliopisto) tutkimuksessa oli näytteitä 52 autistisen MPR-rokotetun lapsen elimistöstä, ja tuloksena oli, että tuhkarokko-vastaainetasot olivat merkittävästi korkeampia autististen lasten ryhmässä kuin ei-autististen lasten vertailuryhmässä. Yli 80 %:lla autististen lasten ryhmässä oli näitä vasta-aineita verrattuna nollaan lapseen ei-autististen lasten ryhmässä (koko 30) ja autististen lasten sisarusten ryhmässä (koko 15).

Journal Paediatric Neurology -lehdessä julkaistu artikkeli on lehden mukaan seurausta tutkijaparin teoriasta, että virukset ovat laukaiseva tekijä autoimmuunisairauksissa, joissa elimistö hyökkää itseään vastaan, ja autismiin saattaisi liittyä viruksen aiheuttama autoimmuunireaktio, joka johtaa autismiin.

Artikkelissa käsitellään myös mm. kohua herättänyttä oikeustapausta, jossa oikeus päätti, että neljä- ja kymmenvuotiaille lapsille annetaan huoltajaäidin vastustuksesta huolimatta poissaolevan isän vaatimuksesta kiistanalainen MPR-rokote. (lisätietoa tästä oikeudenkäynnistä esim. The Guardian -lehden sivustolta http://www.guardian.co.uk/medicine/0,11381,618095,00.html, kohdassa "MMR")

Autism Canada: Singhin ym. artikkeli


Tutkijat: MPR-rokotteella ja autismilla suora yhteys

Toinen linkki em. tutkimusartikkelia koskien:

http://www.autism-arch.org/june2003-2.htm

Jutussa mainitaan lisäksi, että yli 1000 MPR-rokotteen jälkeen ilmennyttä autismitapausta on tulossa oikeuden eteen Lontoossa huhtikuussa 2004.


Tässä vähän vanhempi arvio MPR:n ja autismin mahdollisesta yhteydestä, perustuu julkaisemattomaan tutkimukseen:

http://society.guardian.co.uk/publichealth/story/0,11098,745673,00.html

The Guardian 28.6.2002: Sutherlandin yliopiston autismintutkimuskeskuksen johtaja uskoo, että Wakefield esittämässä MPR-rokoteyhteydessä on sisältöä, ja perustelee, että koska Wakefield esittää vain osan autismista olevan mahdollisesti MPR-rokotteen aiheuttamaa, ei tämä välttämättä tulisi esille MPR:n turvallisuuden osoittamista varten tehdyissä laajoissa tutkimuksissa (joita esim. Suomessa ja Tanskassa kerätyn aineiston perusteella on tehty) . Guardianin otsikon mukaan MPR-rokote 'saattaa aiheuttaa yhden kymmenestä autismitapauksesta'.


Brittilehti The Guardian: 1500 haastamassa MPR-valmistajia oikeuteen

http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,977951,00.html

The Guardian 15.6.2003: Yli 1500 perhettä on haastamassa MPR-rokotteen valmistajia (GlaxoSmithKline, Aventis Pasteur ja Merck and Co.) ryhmäkantein oikeuteen syystä, että katsovat rokotteen vahingoittaneen lapsiansa.


MPR-rokote ja sikaperäinen liivate

(27.6.2003) http://www.theherald.co.uk/news/archive/27-6-19103-0-20-55.html

The Herald -lehden mukaan Iso-Britanniassa MPR-rokotteen ja autismi- ja suolistosairauksien yhteyden takia vähentynyt MPR-rokotteen käyttö voi ehkä vähetä entisestään, jos vanhempien uskonnollista vakaumusta ei huomioida. Skotlannin terveystyöntekijöille on annettu opastusta, joka korostaa uskonnon huomioimista. Sysäyksenä opastukselle oli se, että yksi isovanhempi nosti esille, että MPR-rokote voi sisältää sikaperäisiä aineksia. Artikkelin mukana The Herald paljasti eilen, että yhdessä MPR-rokotteessa on sikaperäistä liivatetta, jonka Islam kieltää. Lääkäreitä on opastettu varoittamaan sikaperäisestä ainesosasta ja tarjoamaan sen sijaan toista rokotetta, jossa sikaperäisiä aineksia ei ole. Toisaalta jotkut lääkärit pelkäävät rokotteiden ainesosista kertomisen entisestään vähentävän rokotusmyöntyvyyttä.

Linkkejä

Muutamia aiemmin Rokotusinfo ry:n sivuilla julkaistuja (ja muita) linkkejä MPR:ään ja autismiin liittyen:
Nuoli ylös