Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 16.6.2010: Rokotemainonnasta tutkintapyyntö

Rokotemainonnasta tutkintapyyntö

- Pneumokokkirokotteen markkinointi viranomaisen tutkittavaksi

Rokotusinfo ry on pyytänyt lääkevalvontaviranomaista (Fimea) tutkimaan erityisesti lapsiperheille suunnatuissa verkkopalveluissa tapahtuvan aggressiivisen pneumokokkirokotteen markkinoinnin, jossa mainoslauseena on "Lasten korvatulehdusta voi ehkäistä rokotteella".

Rokotteiden kuten muidenkin reseptilääkkeiden markkinointi väestölle on kiellettyä.

Rokotusinfo pitää rokotteen markkinointia myös harhaanjohtavana - rokotteen tehoa korvatulehduksia vastaan vasta tutkitaan, jolloin on ennenaikaista väittää mainonnassa sen torjuvan korvatulehduksia. Aiemmista tutkimuksista on tuloksia, joiden mukaan samantyyppiset rokotteet eivät ole merkittävästi vaikuttaneet korvatulehdusten määrään rokotetussa väestönosassa.

Rokotteen markkinointi liittyy rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinen kunnallisissa lastenneuvoloissa tekemään FinIP-rokotetutkimukseen. Rokotevalmistaja on tilannut tutkimuksen toteutuksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Rokotusinfo ry:n mukaan markkinoinnin aggressiivisuuteen ilmeisesti vaikuttavat lääkeyhtiön läheiset suhteet THL:n kanssa. Yhdistys kritisoi sitä, että viranomaistehtäviäkin hoitava julkinen tutkimuslaitos THL toimii asiassa lääkeyhtiön toimeksiannosta ja rahoittamana.

Rokotusinfo ry ei suosittele perheille FinIP-rokotetutkimukseen osallistumista siihen liittyvien eettisistä periaatteista poikkeamisten vuoksi. Tutkittavaa rokotetta ei verrata aiemmin tunnettuun parhaaseen ehkäisykeinoon kuten lääketutkimusten eettisen säännöstön pääsääntö edellyttäisi.

Rokotusinfo kertoo, että pneumokokkirokotteen haluavilla perheillä on mahdollisuus hankkia rokote apteekista. Tutkimukseen koehenkilöksi ryhtymällä rokotetta eivät kaikki saa, vaikka tutkimuksen harhaanjohtava värväyslause "Osallistumalla tutkimukseen lapsilla on mahdollisuus saada jo nyt pneumokokkirokote" niin antaakin ymmärtää.

Pneumokokkirokote tulee syksyllä rokotusohjelmaan niin, että 1.6.2010 ja sen jälkeen syntyneet lapset saavat rokotteen lastenneuvolasta maksutta.

Taustaa:

THL on ollut tutkimustoiminnassaan ja lääkeyhtiösuhteissaan toistuvasti valvovan viranomaisen moitteiden kohteena.

THL on kahdesti saanut oikeusasiamiehen moitteet lääketieteellisistä tutkimuksista, joihin ei ole hankittu molempien vanhempien suostumusta kuten laki edellyttää, eikä kaikkia asiaankuuluvia tietoja ole kerrottu vanhemmille. Menettelyjensä korjaamisen sijaan THL on kannattanut lakimuutosta, jolla vanhempien suostumuksen vaatimuksesta olisi luovuttu kokonaan. Myöskään FinIP-rokotetutkimukseen ei THL kysy molempien vanhempien suostumusta kuten laki edellyttää.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota THL:n lukuisten roolien aiheuttamiin eturistiriitoihin.

Viime vuonna THL tilasi sikainfluenssarokotteet ilman tarjouskilpailua GSK:lta, joka rahoitti THL:n toimintaa kuudella miljoonalla eurolla. Oikeusprosessit hankinta-asiakirjojen ja rokotetutkimusasiakirjojen julkisuudesta ovat edelleen kesken. THL ja lääkeyhtiö pyrkivät salaamaan sikainfluenssarokotehankintaa ja rokotetutkimusta koskevat asiakirjat, mukaanlukien rokoteosaston johtajan Terhi Kilven kirjoittaman, tutkimuksen eettisiä näkökohtia koskevan asiakirjan.

Jääviysongelmista:

THL:n pneumokokkirokotehankinta on tällä hetkellä markkinaoikeuden käsiteltävänä, ja THL:n yhteistyökumppanin kilpailijan mukaan THL:llä on motiivi siltä tutkimuksen tilanneen rokotevalmistajan suosimiseksi. Markkinaoikeuden asiakirjoista ilmenee, että lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen mukaan hinnoittelun ja FinIP-rokotetutkimuksen välillä on yhteys eli hinta on "koplattu" FinIP-rokotetutkimuksen tekemiseen Suomessa.

Peruspalveluministeri Paula Risikko on kertonut, että rokotehankinnat siirretään ilmenneiden ongelmien vuoksi pois THL:stä. Tähän on vaikuttanut myös valtiontalouden tarkastusviraston THL:n eturistiriitoihin kiinnittämä huomio.

Lisätietoja:

Rokotetutkimus rikkoo eettistä säännöstöä - http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_090316_html
Rokotetutkimukselle moitteita - http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_090829_html
Rokotusinfo ry:n yhteystiedot: p. 050-572 2062, http://www.rokotusinfo.fi http://www.rokotusinfo.fi/yhd/yhteys_html