Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Rokotteet > Hepatiittirokotteet (HAV, HBV)

Yleistä

Hepatiittirokotteista tietoja täydennetään myöhemmin resurssien puitteissa.

Elohopeayhdiste tiomersaali mainitty hyväksymisinformaatiossa (Engerix B): Kyllä

(12.12.2007) Le Parisien hepatiitti B -rokotteen haitoista - Babelfish-konekäännös (laatu ei vastaa ihmisen kääntämää) - artikkelin mukaan rokotevalmistaja voi saada syytteen kuolemantuottamuksesta - Le Parisien / Viva: Hepatiitti B -rokotevalmistajat tutkinnan kohteeksi haittojen kertomatta jättämisestä? GlaxoSmithKline ja AventisPasteur MSD mainittu. Babelfish-konekäännös (laatu ei vastaa ihmisen kääntämää)

(29.9.2005) Dr. Girard: Hepatiittirokote vaaraksi lapsille; Ranskan terveysviranomaiset ovat piilotelleet vakavia riskejä (kuten MS-tauti) osoittavia tutkimuksia. Girard epäilee myös, että EMEA:n hyllytys ei liity rokotteen tehoon kuten EMEA on kertonut, vaan rokotteen turvallisuuteen. Girard ei pidä perusteltuna brittiläisen lääkärijärjestön suositusta Hepatiitti B -rokotteen yleisestä käytöstä.

(29.9.2005) Hepatiitti B -rokotteita vedetty markkinoilta. EU:n lääkearviointi- ja valvontaviranomaisen EMEAn elokuisen tiedotteen mukaan markkinoilta on valmistajan pyynnöstä vedetty "markkinoinnillista syistä" Infanrix HepB-nelosrokote ja 20. syyskuuta on varotoimena hyllytetty EMEAn toimesta Hexavac-kuutosrokote Hepatiitti B:ltä suojaamiseen liittyvien pitkäaikaista suojaa (5-10 vuotta) koskevien epäilyjen vuoksi. Aiemmin Hexavac ja Infanrix Hexa -rokotteet ovat olleet tehostetussa tarkkailussa rokotteen saaneissa ilmenneiden kuolemantapausten vuoksi. (Lääkelaitoksen tiedote). (Vaccine, toukokuu 2005, kuusi 48 tunnin kuluessa rokotuksesta tapahtunutta kuolemaa) Rokotteet eivät ole kuuluneet Suomessa neuvoloissa joukkorokotuksina tarjottavien joukkoon, mutta Hexavac -rokotetta on käytetty ainakin yhdessä rokotetutkimuksessa. Lisäksi ainakin yhdessä papilloomavirusrokotetutkimuksessa Suomessa osa koehenkilöistä saa kokeellista Hepatiitti B -rokotetta. Hepatiitti B -rokote on yhdistetty MS-tautiin - esim. ainakin yhden Suomessa myynnissä olevan hepatiitti B -rokotteen valmisteyhteenvedossa mainitaan haittavaikutuksissa MS-tauti ja Iso-Britannian aineiston perusteella MS-taudin riski on 3,1-kertainen hepatiitti B -rokotteen jälkeen (Neurology 2004; 63:838-42). EMEAn teksti Infanrix HepB-rokotteen markkinoiltavedosta. EMEAn teksti Hexavac-rokotteen hyllyttämisestä

(9.6.2005) Hepatiitti A-rokotetta mainostava TV-, lehti- ja kadunvarsitiedotus ei enää sallittua kesäkuun loputtua. Rokotteiden kuten yleensä reseptilääkkeiden markkinointi kuluttajille on kielletty lääkelaissa, mutta lääkeasetuksen mukaanb markkinointia ei ole "viranomaisen hyväksymiä rokotuskampanjoita koskeva tiedottaminen väestölle." Vuodesta 2000 vuoteen 2005 Suomessa on Lääkelaitoksen linjauksella poikkeuksellisesti sallittu hepatiittirokotetta mainostava tiedotus. Perusteena on ollut Kansanterveyslaitoksen mm. ulkomaisiin tutkimustuloksiin perustuva suositus käyttää hepatiittisuojan tavoitteluun ensisijaisesti rokotetta, lyhytaikaisemmin vaikuttavan immunoglobuliinin sijaan. Aluksi tiedotuksessa olikin viestinä Kansanterveyslaitoksen viesti rokotuksen eduista immunoglobuliiniin nähden, mutta myöhemmin mainonta on näyttäytynyt varsin tyypillisenä lääkemainontana. Kansanterveyslaitoksesta kerrotun mukaan muita vastaavia kampanjoita ei tällä hetkellä ole harkinnassa.

Hepatiitti B -rokote on yhdistetty MS-tautiin - esim. ainakin yhden Suomessa myynnissä olevan Hepatiitti B -rokotteen valmisteyhteenvedossa mainitaan haittavaikutuksissa MS-tauti ja Iso-Britannian aineiston perusteella MS-taudin riski on 3,1-kertainen hepatiitti B -rokotteen jälkeen (Neurology 2004; 63:838-42).

Tekstejä Rokotusinfon sivustolla

  • ei tekstejä

Hyväksymisinformaatio

Linkit

Haitat Lääkelaitoksen tilastosta

Taustaa

Tiedot on saatu Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteristä. Tietoja ei voida pitää määrällisesti eikä laadullisesti kattavina, eikä tietoja voi tulkita Lääkelaitoksen kannanotoksi lääkkeen ja haittavaikutuksen syy-yhteydestä. Eri lääkkeiden tai valmisteiden vertailu on oikeutettua vain poikkeustapauksissa.

Lääkelaitoksen haittavaikutustilastoon kirjatut havaitut tai epäillyt hepatiittirokotteiden erilaiset haitat 2004:
  • Anaphylactoid reaction
  • Hepatitis
  • Fever
  • Muscle weakness
  • Hypoaesthesia
  • Diarrhoea