Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Oikeuskanslerinvirastolle 10.9.2010

Rokotusinfo ry

Kirje on julkaistu liitteistä hiukan lyhentäen.

Kirje oikeuskanslerinvirastoon

Hyvä oikeuskansleri,

Liittyen käsiteltävänänne olevaan, Terveyden ja hyvinvoinnin THL:n lääkeyhtiörahoitukseen ja -suhteisiin liittyvään asiaan 1480/1/2009, haluan saattaa Rokotusinfo ry:n puolesta oikeuskanslerin tietoon seuraavaa:

1) Valtiontalouden tarkastusviraston on kiinnittänyt THL:n rokotehankintaan liittyviin eturistiriitoihin huomiota muistiossaan helmikuussa 2009. Vuoden 2010 alussa ministeri Paula Risikko kiinnitti huomiota samaan asiaan. Vuonna 2010 valmistellaan mm. eturistiriitojen vuoksi rokotehankintojen siirtoa THL:stä sosiaali- ja terveysministeriöön, ja asiaa koskevan lakimuutoksen odotetaan astuvan voimaan aikaisintaan keväällä 2011.

2) Hufvudstadsbladetissa julkaistussa mielepidekirjoituksessa (liite 1) lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen edustajat kertovat, että kantelun kohteena oleva pneumokkirokotetutkimus ja toinen, niinikään lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen rahoittama HPV-rokotetutkimus, ovat käynnistyneet Kansanterveyslaitoksn (nyttemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) tutkijoiden aloitteesta.

3) Aamulehden 29.8.2010 mukaan "Kesällä 2007 Arto Palmu ja Terhi Kilpi olivat ottaneet yhteyttä tutkimusorganisaatiomme Belgiassa." Terhi Kilpi on KTL:n ja nyttemmin THL:n rokoteosaston johtaja, ja päävastuullinen (tutkimuksesta vastaava henkilö) GlaxoSmithKlinen rahoittamassa pneumokokkirokotetutkimuksessa. Kaksoisroolissaan lääkeyhtiön toimeksiannosta tehtävän tutkimuksen vastuuhenkilönä ja rokoteosaston johtajana hänellä on keskeinen vaikutusvalta rokotushankintoihin.

4) Terhi Kilpi ja muu THL:n henkilökunta on raportoinut Kansanterveyslaitokselle tekemissään sidonnaisuusilmoituksissaan vastaanottaneensa suoria palkkioita eri lääkeyhtiöiltä, mm. GlaxoSmithKlinelta. Ajankohtaiset tiedot ilmoitetuista sidonnaisuuksista löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

5) Pneumokokkirokotetutkimusta koskevassa tiedotteessaan 9.9.2008 (liite 2) Kansanterveyslaitos kytkee yhteen rokotetutkimuksen tekemisen ja rokotteen ottamisen rokotusohjelmaan: "Kansanterveyslaitos pitää tärkeänä, että lääkeviranomaisen hyväksymät uudet rokotteet arvioidaan tämän tutkimuksen tapaan mahdollisimman monipuolisesti ennen kansalliseen rokotusohjelmaan ottamista." Asiaa käsitellään myös Rokotusinfo ry:n tiedotteessa 28.9.2008, kts. http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_080928_html

6) Haluamme saattaa oikeuskanslerin tietoon Rokotusinfo ry:n Helsingin rikospoliisille vuoden 2008 joulukuussa tekemän tutkintapyynnön (tutkintapyynnön teksti: liite 3). Asiat eivät Rokotusinfon tiedon mukaan ole tällä hetkellä poliisin tutkittavina, koska poliisi teki tammikuussa 2009 päätöksen olla aloittamatta tutkintaa asiassa.

7) Liitteenä 4 on Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatu dokumentti "THL ja lääkeyritysten rahoitus laskutustietoihin perustuen", josta ilmenee mm., että vuonna 2009 THL on laskuttanut lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinea n. 7,3 miljoonaa euron arvosta, ja arvonlisävero on peritty vajaan 2 miljoonan laskutuksesta

8) Kansanterveyslaitoksen toimiessa sen rokoteosastolle kohdistettu valtionrahoituksen budjettiosuus on vuosittain ollut reilut 1 miljoona euroa

9) Verottajan yhteisrahoitteista toimintaa (joka on vapautettu arvonlisäverosta) koskevan verotusohjeen ( http://www.vero.fi/?article=9213&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN ) mukaan "Yhteisrahoitteisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa osa rahoituksesta on julkista ja osa rahoituksesta saadaan esimerkiksi yrityksiltä." Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuitenkin tulkitsee käsitteen "yhteisrahoitteinen tutkimus" niin, että tutkimuksella ei tarvitse olla julkista rahoitusta. Rokotusinfo ry:n tietojen mukaan FinIP-rokotetutkimuksen ja HPV-rokotetutkimuksen rahoitus on kokonaan tai miltei kokonaan yrityksen rahoittamaa. Oikeuskanslerin olisi mahdollisesti hyvä ryhtyä toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, onko lääkeyhtiön toimeksiannosta tapahtuvasta tutkimustoiminnasta maksettu sen luonteen mahdollisesti edellyttämä arvonlisävero.

10) Näkemyksemme mukaan on kyseenalaista, onko Kansanterveyslaitoksella ja sen seuraajalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella lain antamia valtuuksia toimia toimeksiantosuhteessa lääkeyhtiöön kuten se on rokotetutkimusten suhteen toiminut. Kts. myös liite 3.

ystävällisin terveisin
Jyrki Kuoppala
puheenjohtaja, Rokotusinfo ry
p. 050-572 2062

Liite 1: Kirjoitus HBL:ssä 16.9.2008, josta selviää että Kansanterveyslaitoksen (nyk. THL) henkilökunta on ollut aktiivinen rokotetutkimusten rahoituksen hankkimisessa lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta.

"Hufvudstadsbladet 16.9.2008 MEDICIN Ensidigt av Rokotusinfo
[ ... ]
Både den planerade pneumokock- och den pågående HPV-vaccinundersökningen är initierade av Folkhälsoinstitutets forskare som behöver beslutsunderlag för en nationell vaccinationsstrategi.
GSK finansierar dessa undersökningar eftersom man i Finland pålitligt kan beräkna helhetsnyttan av nya vacciner för hela befolkningen.
[ ... ]
Petteri Knudsen
medicinsk direktör
Taneli Puumalainen
medicinsk rådgivare
GlaxoSmithKline

Liite 2: Kansanterveyslaitoksen tiedote 9.9.2008

Liite 3 Tutkintapyyntö Helsingin rikospoliisille

Tutkintapyynnöstä on kerrottu Rokotusinfo ry:n tiedotteessa 4.1.2009: Tutkintapyyntö rokotehaitoista sekä KTL:n rahoituksesta

Liite 4 Tietoja THL:n lääkeyhtiörahoituksesta 2009 ja 1-8/2010