Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 31.1.2009: Yksityistä rokotetutkimusta tehdään yliopiston nimissä

Rokotusinfo ry: Tiedote 31.1.2009

Nordic Research Network Oy on saanut monikansalliselta Novartis Vaccines -yhtiöltä toimeksiannon lintuinfluenssarokotetutkimukseen. Rokotusinfo ry:n mukaan suomalainen yritys toimii Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen tiloissa ja nimissä harhaanjohtavalla tavalla.

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja (1) on yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja. Yliopiston mukaan yrityksen toiminta ei ole yliopiston toimintaa, mutta yritys vuokraa yliopistolta tiloja.

Yritys on käyttänyt toiminnassaan yliopiston kirjekuoria, leimoja, nimeä, henkilökuntaa ja puhelinyhteyksiä. Yritys on värvännyt Novartis Vaccines -yhtiön toimeksiannosta tehtävään lintuinfluenssarokotetutkimukseensa koehenkilöitä harhaanjohtavilla kirjeillä, joissa on yliopiston rokotetutkimuskeskuksen nimi, logo sekä yhteystiedot.

Kirjeet yritys on lähettänyt Tampereen maistraatista yliopiston nimissä tilattuihin, väestörekisteristä poimittuihin osoitteisiin eri puolilta Suomea. Maistraatista yliopisto on osoitetarrojen ohella tilannut syntymäaikojen perusteella järjestettyjä henkilötietoluetteloja yrityksen käyttöön. Tietojen käyttölupa on myönnetty kuitenkin vain yliopistolle, sillä lupa kieltää tietojen luovuttamisen kolmannelle osapuolelle.

Rokotusinfo ry:n mukaan värväystapa on omiaan johtamaan värvättävät virheellisesti uskomaan, että kyseessä on yliopiston toiminta. Yhdistyksen mukaan ongelmana on myös, että samoille toimeksiantajille tehtävä yritystoiminta aiheuttaa eturistiriitoja rokotetutkimuskeskuksen henkilöstön toiminnassa.

Tampereen yliopisto tekee lääkeyhtiöille maailmanlaajuisestikin katsoen paljon tilaustutkimusta, jota käytetään rokotteiden tuotekehityksen osana. (A) Meneillään on mm. kymmeniä tuhansia koululaisia värväävä papilloomavirusrokotetutkimus. Tähän kouluissa tehtävään lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen tilaamaan tutkimukseen on sen käynnistymisen jälkeen ohjattu myös syöpäjärjestöjen lahjoituksina saamia varoja.

Laajoja rokotetutkimuksia Suomessa tekee myös Kansanterveyslaitoksen (KTL) rokoteosasto. Myös Kansanterveyslaitoksen toimintatapoihin kuuluu lääke- ja elintarvikeyhtiöiden kokonaan tai miltei kokonaan rahoittamien tutkimusten ja tilaustutkimusten tekeminen. KTL:n rokoteosasto sai vuonna 2007 enemmän rahoitusta lääkeyhtiöiltä kuin laitoksen budjetista. (2)

Vuonna 2009 aiotaan käynnistää kaksi laajaa lastenneuvoloissa tehtävää lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen rahoittamaa pneumokokkirokotetutkimusta, joiden toteuttajina ovat KTL ja Tampereen yliopisto.

Rokotusinfo ry on huomauttanut, että Kansanterveyslaitoksella ei ole lainsäätäjän valtuuksia yritysrahoituksen vastaanottamiseen (3). Yhdistys on myös kritisoinut lääkeyhtiöiden taloudellista vaikutusta suomalaiseen rokotuspolitiikkaan (4).

(1)

lähde: 020300200.com -yrityshakemisto (tiedot PRH:sta 1.6.2008)

(2) Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston rahoitus 2007

http://www.rokotusinfo.fi/tekstit/ktl_roko_rahoitus_2007_html

(3) Rokotusinfo ry: Tiedote 4.1.2009

- Tutkintapyyntö rokotehaitoista sekä KTL:n rahoituksesta

http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_090104_html

(4) Tiedote 9.12.2007: Rokotuspolitiikka ajautunut yritys- ja talousohjaukseen http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_071209_html

(A)

Taustaa Tampereen yliopiston rokotetutkimuksesta:

Suurin osa Tampereen yliopiston tutkimuksesta on lääkeyhtiöiden lukuun toteutettavaa lasten rokotteiden kokeilua suomalaisilla vapaaehtoisilla. Tuotteen myyntiluvan saamisen edellytytyksenä on rokotteen laaja testaaminen koehenkilöillä. Yliopiston tutkimusten koehenkilömäärät vaihtelevat laajalti, ensimmäistä kertaa ihmisillä rokotetta kokeilevissa I-vaiheen tutkimuksissa koehenkilömäärä voi olla vain muutamia kymmeniä, laajoissa III- ja IV-vaiheen tutkimuksessa koehenkilöitä on tuhansia tai kymmeniä tuhansia.

Tampereen yliopiston henkilökunnan sivutoimia koskeva ohjeisto löytyy osoitteesta http://www.uta.fi/hallintokeskus/suunnittelu/palvsuhde/sivutoimiohje.html