Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 12.2.2009: KTL:n pneumokkirokotetutkimus arveluttava

Aihetta käsitellään myös tiedotteissa:

Asiaan liittyy myös Tiedote 21.2.2009 Räikeää epäeettisyyttä rokotetutkimuksessa

Rokotusinfo ry: Tiedote 12.2.2009

Kansanterveyslaitoksen (KTL) rokoteosasto on pyytänyt kuntia mukaan neuvoloissa tehtäväksi suunniteltuun rokotetutkimukseen (FINIP). Rokotetutkimusta aiotaan tehdä 2-18 kk ikäisillä lapsilla alkaen maaliskuussa 2009. Tutkimuksen rahoittaa lääkeyhtiö GlaxoSmithKline.

Osassa kunnista terveydenhoitajille aiotaan maksaa henkilökohtainen palkkio kustakin tutkimukseen mukaan lähteneestä lapsesta, josta on täytetty suostumuslomake. (1) Rokotuksiin liittyvien potilaan oikeuksien puolesta toimivan Rokotusinfo ry:n mukaan palkkiomenettely on eettisesti arveluttava ja vaarantaa suostumuksen riippumattomuuden.

Lääkelaitos (2) ja asianomaisen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta ovat toiseen tutkimukseen liittyen ottaneet vuonna 2007 kielteisen kannan suostumuksen allekirjoittamiseen perustuvaan värväyspalkkioon.

Yhdistyksen mukaan eettisyyden kannalta arveluttavaa on myös, että suostumuksen vastaanottaa perheeseen hoitosuhteessa oleva terveydenhoitaja. Perhe on lapsensa terveyden seurannan suhteen riippuvuussuhteessa terveydenhoitajaan, jolloin perhe voi tuntea olevansa velvollinen osallistumaan tutkimukseen.

Maailman lääkäriliitto on määritellyt ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettiset periaatteet Helsingin julistuksessaan. (3) Helsingin julistuksen mukaan tietoon perustuvan suostumuksen hankkiminen on tällaisessa tapauksessa uskottava asiaan perehtyneelle lääkärille, joka ei osallistu tutkimukseen ja on täysin riippumaton tästä suhteesta.

Helsingin julistuksen mukaista menettelyä ei kuitenkaan aiota GlaxoSmithKlinen ja Kansanterveyslaitoksen (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tutkimuksessa tässä suhteessa noudattaa.

Lisätietoja:

Rokotusinfo ry: pneumokokkirokotetutkimus
FINIP-tutkimus: http://www.finip.fi

(1) Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 1/2009, Reisjärven kunta - http://www.reisjarvi.fi/sosiaali-jaterveys/2009%5CSositervltk%2026_1_2009.pdf

(2) Lääkelaitoksen tiedote 3.1.2007: "Epäeettistä rekrytointia kliinisiin lääketutkimuksiin"
http://www.laakelaitos.fi/ajankohtaista/uutiset/3/epaeettista_rekrytointia_kliinisiin_laaketutkimuksiin

(3) Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus, 23 kohta: "Hankkiessaan tietoon perustuvaa suostumusta lääkärin tulee olla erityisen varovainen, jos tutkittava on häneen riippuvuussuhteessa tai tutkittava voi tuntea olevansa velvollinen suostumaan. Tällaisessa tapauksessa on tietoon perustuvan suostumuksen hankkiminen uskottava asiaan perehtyneelle lääkärille, joka ei osallistu tutkimukseen ja on täysin riippumaton tästä suhteesta." http://www.laakariliitto.fi/etiikka/helsinginjulistus.html