Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 20.11.2009: THL:n yritysrahoitus uhkaa lasten oikeuksia

THL:n yritysrahoitus uhkaa lasten oikeuksia

Savon Sanomat kertoi, että rokotteiden hankintaa ollaan eturistiriitojen vuoksi siirtämässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä muualle.

Rokotusinfo ry:n mukaan pelkästään hankintaan puuttuva ratkaisu olisi lähinnä kosmeettinen, eikä poistaisi eturistiriitoja.

Rokotusinfo katsoo, että THL:n toiminnan siirtäminen yhä enemmän lääkeyhtiöiden rahoitettavaksi on uhka jopa lasten oikeuksien toteutumiselle. THL tekee lastenneuvoloissa lääkeyhtiöön rokotetutkimusta lakia noudattamattomin menettelytavoin. THL on jo kahdesti saanut asiasta moitteet oikeusasiamiehen toimistosta.

Laajalti tyrmätty lakialoite, jolla lapset olisi voitu ottaa lääketutkimuksiin vanhempien tietämättä, on ministeriön virkamiehen mukaan laadittu vastauksena apulaisoikeusasiamiehen THL:n toimintaan kohdistamiin moitteisiin.

Apulaisoikeusasiamies nuhteli THL:ää siitä, että se ei rokotetutkimuksessa pyytänyt lupaa molemmilta vanhemmilta kuten laki vaatii, vaan vain yhdeltä. THL:n menettelyjen korjaamisen sijaan ministeriö laati lakialoitteen, jolla EU-direktiivin ja lasten oikeuksien vastainen käytäntö siunattaisiin lainsäädännöllä ja vaatimus vanhempien suostumuksesta poistettaisiin kokonaan.

Yhdistys kertoo, että THL:n toimintaan liittyvät eturistiidat ovat vain lisääntymässä. Vireillä olevien lakialoitteiden toteutuessa THL hoitaisi ensi vuonna oikeuslääketieteellisten kuolinsyyntutkinnat myös rahoittajanaan toimivien lääkeyhtiöiden tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjen tapausten osalta. Laitokselle ehdotetaan myös annettavaksi valtuudet luovuttaa suomalaisten potilastietoja mm. lääkeyhtiöille tutkimustarkoituksiin.

Rokotusinfon mukaan sopimuksenvarainen yritysrahoituksella tehtävä tilaustutkimus ja viranomaistehtävät eivät sovi saman katon alle, ja ratkaisuja eturistiriitoihin kannattaisi etsiä yritysrahoituksen kanavoimisesta muualle kuin viranomaistehtäviä hoitavaan laitokseen.

Rokotusinfo ry

Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto tutkimuslakimuutoksesta

Uutisvirran teksti tutkimuslakimuutoksesta

Turun Sanomat 10.11.2009:

"Kaartamon mukaan lakimuutoksen taustalla on oikeuskanslerin kannanotto, jonka mukaan alaikäisiä koskevaan rokotetutkimukseen olisi pitänyt pyytää lupa molemmilta vanhemmilta. Kannanoton jälkeen lakipykälät otettiin uuteen tarkasteluun ja 15 vuoden ikäraja haluttiin poistaa."

Rokotusinfo ry: Tiedote 29.8.2009: Rokotetutkimukselle moitteita - apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu HPV-tutkimukseen
http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_090829_html

Aiheen käsittelyä blogeissa ja muiden tahojen tiedotteissa:

Lakiesitys lapsen lääketieteellisestä tutkimuskäytöstä - lakimuutoksen kokoava blogikirjoitus ja keskustelua
http://sahrami.blogspot.com/2009/11/lakiesitys-lapsen-laaketieteellisesta.html

Kirsi Ojansuun (vihr.) ja ministeri Risikon (kok) keskustelu eduskunnan kyselytunnilla "Alaikäisten osallistuminen lääketutkimuksiin" 12.11.2009
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/skt_105_2009_172_p.shtml

SDP Kirkkonummi: LAPSET SALAA VANHEMMILTA LÄÄKETIETEELLISIIN TUTKIMUKSIIN?
http://www.sdp-kirkkonummi.fi/uutiset.html?54

Kokoomusnuoret: Lex Puska myy lasten oikeudet
http://www.kokoomusnuoret.fi/index.php/kannanotot/181-kokoomusnuoret-lex-puska-myy-lasten-oikeudet

Hallituksen esitys kuolemansyyntutkimusten siirtämisestä THL:ään, HE 151/2009
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090151
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?kanta=&OLETUSHAKU=&LYH=LYH&PALUUHAKU=%2Ftriphome%2Fbin%2Fvexhaku.sh%253Flyh%3D%27%27%253Fkieli%3Dsu&haku=suppea&KAIKKIHAKU=&ASIASANAT=&TUNNISTE2=%24&TUNNISTE=he+151%2F2009&VPVUOSI=1989*&PVMVP1=&PVMVP2=&SAADKOK=