Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 26.5.2009: Rokotetutkimuksen salailu oikeuteen

Sivuillla on myös rokotetutkimus -lehdykkä jossa vanhemmille suunnattua tietoa FinIP-rokotetutkimuksesta ja muista Suomessa tehtävistä rokotetutkimuksista. Voit myös jakaa lehdykkää muille perheille tai tulostaa sitä esim. ilmoitustaululle; jos teet näin, pyydämme tulostamaan lehdykän tämän sivun kautta

Rokotusinfo ry: Tiedote 26.5.2009: Rokotetutkimuksen salailu oikeuteen

Kansalaisjärjestön mukaan neuvoloissa tehtävä rokotetutkimus rikkoo Maailman lääkäriliiton eettistä säännöstöä vastaan. Rokotusinfon mukaan tutkimukseen sekä sen eettiseen arviointiin liittyy tiedonsaantioikeuden ja oikeusturvan vastaista salailua. Yhdistys vaatii tutkimuksen eettisiä arvioita julkisiksi.

Suomessa on käynnistynyt lastenneuvoloissa tehtävä laaja rokotetutkimus. Tutkimukseen tavoitellaan n. 90 000 alle puolitoistavuotiasta lasta. Toimeksiantaja on lääkeyhtiö GlaxoSmithKline, joka on tilannut toteutuksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL, entinen Kansanterveyslaitos, KTL).

Kansalaisjärjestö Rokotusinfo ry:n mukaan THL:n tiedotuksessa tutkimuksen tuotekehitysluonne jää piiloon, koska THL puhuu "yhteistyöstä" lääkeyhtiön kanssa. "Ihmetyttää, pyrkiikö lääkeyhtiö hyötymään julkisen toimijan hyvästä maineesta herättääkseen luottamusta niin eettisessä arvioinnissa kuin yleisessä mielipiteessä", pohtii yhdistyksen varapuheenjohtaja Marja Tuomela.

Yhdistyksen havaintojen mukaan tutkimuksessa on muitakin eettisiä ongelmia ja se rikkoo Maailman lääkäriliiton eettisen säännöstön useita kohtia vastaan. Rokotuksiin liittyvän tiedonsaantioikeuden puolesta toimiva yhdistys on kiinnostunut siitä, miten poikkeamisia on eettisissä arvioinneissa mahdollisesti perusteltu.

Salaiset eettisyysarviot ja sopimukset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on katsonut tutkimuksen eettisten arviointien olevan salaisia. Toimikunta perusteli poikkeuksellista ratkaisuaan sillä, että julkistaminen voisi aiheuttaa taloudellista vahinkoa lääkeyhtiölle. Ratkaisu koskee sekä toimikunnan omaa lausuntoa että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteosaston johtajan laatimaa arviota.

Rokotusinfo mukaan julkisuusperiaatteen vaatima lausuntojen ja perustelujen julkisuus on tärkeää kansalaisen tiedonsaantioikeuden ja oikeusturvan vuoksi.

Yhdistys ei ole saanut vastausta myöskään asiakirjapyyntöönsä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta koskien tutkimuksen toimeksianto- ja rahoitussopimusta. Mm. tutkimussuunnitelman laatimista koskevan 2,6 miljoonan euron suuruisen valmistelusopimuksen laitos katsoi kokonaan salaiseksi vastatessaan sitä koskevaan pyyntöön 2008.

Hallinto-oikeus ratkaisemaan

Eettisten toimikuntien juristi valmisteli asian korkeimman hallinto-oikeuden linjaukseen perustuen. Eettinen toimikunta kuitenkin sivuutti valmistelun, ja päätti oleellisesti toisin, salaten asiakirjat lääkeyhtiön tahdon mukaisesti. Rokotusinfon mukaan salauspäätös ja toimikunnan menettely antaa asia lääkeyhtiön ratkaistavaksi eivät perustu lakiin. Asia onkin viety Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lääkeyhtiön ja THL:n/KTL:n tiiviit suhteet

Rokotusinfon mukaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisen THL:n ja lääkeyhtiön suhteet ovat tiiviitä arveluttavuuteen asti, tilaukset ja raha liikkuvat molempiin suuntiin. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on nähnyt riskejä laitoksen toiminnassa lääkeyhtiöiden rahoituksen saajana ja rokotteiden tilaajana.


Taustaa

Lääketieteellisiä tutkimuksia sääntelee Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, 488/1999 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488). Lain mukaan tutkimuksen saa aloittaa vasta, kun siitä on eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Lain mukaan toimikunnan on lausunnossaan esitettävä perusteltu näkemys siitä, onko tutkimus eettisesti hyväksyttävä. Lausunto on tästä tutkimuksesta annettu, mutta eettinen toimikunta pitää lausuntoa salaisena.

Lääketutkimuksista tulee tehdä myös ilmoitus Lääkelaitokselle. Lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on tehnyt tästä tutkimuksesta ilmoituksen.

Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston menojen rahoituksesta tuli vuonna 2007 enemmän rokotevalmistajilta kuin budjettivaroista. Suurin rahoittaja oli lääkeyhtiö GlaxoSmithKline, jolta laitos myös tilasi valtaosan vuonna 2008 hankituista rokotteista. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lääkeyhtiössä tutkimusta luotsaava henkilö on myös THL:n henkilöstöluettelossa. Rokoteosaston menojen rahoitus: http://www.rokotusinfo.fi/tekstit/ktl_roko_rahoitus_2007_html

Lisätietoja

Yhteystiedot: http://www.rokotusinfo.fi/yhd/yhteys_html

Tiedote: Rokotetutkimus rikkoo eettistä säännöstöä (16.3.2009) (mm. tietoa vanhemmille rokotetutkimukseen liittyen)

Muutoksenhaku hallinto-oikeudelta asiakirjajulkisuuteen (PDF-tiedostossa myös eettisen toimikunnan ratkaisu)

Aihetta käsitellään myös tiedotteissa: