Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Etsi WWW:stä sivustolta
Rokotusinfo in English - Svenska avdelningen

Sikainfluenssarokotus - Uutisvirran tuoreimmat

Media release 2010-10-28: Narcolepsy and swine flu: Conflicts of interest in Finnish research

(19.8.2010) YLE: Several times the normal rate of narcolepsy in Finnish children after GlaxoSmithKline's Pandemrix swine flu vaccine.

Jaa kirjanmerkki

2017

AJANKOHTAISTA!

Onko sinulla vaikutusvaltaa ministereihin ja valtioneuvoston päätöksiin? Nyt on hyvä aika käyttää sitä!

Valtioneuvosto päättää hyvin todennäköisesti torstaina 16. tai 23.2.2017 uuden tartuntatautilan #pakkorokotus'ten ja #karanteeni'määräysten mahdollisesta laajentamista koskemaan tuhkarokkoa. Tällä hetkellä laki ei salli karanteenimääräyksiä tuhkarokon nojalla. Nykyisen tartuntatauti-asetuksen määräysten nojalla uuden lain mukaisia pakkorokotuksia ei voida määrätä tuhkarokkoon. Ministeriö on kuitenkin valmistellut asetuksen muutosta, joka ohittaisi eduskunnan tahdon, tuhkarokon rajaamisen ulos pakkokeinoista!

Lainsäätäjän tahdon mukaan pakkorokotuspykälä on varattu hyvin poikkeuksellisiin tilanteisiin kuten bioterrorismiin, eikä sitä ole kymmenien vuosien aikana koskaan käytetty, mutta nyt ministeriö on valmistellut pakkorokotuspykälän mahdollistamista tuhkarokkoa vastaan!

Lisätietoa: Pakkorokotukset sittenkin Suomessa käyttöön - tuhkarokko aiotaan muuttaa yleisvaaralliseksi

Uutisvirta (Ajankohtaista, uusimmat)

(31.3.2017) Alekirjoita kansalaisaloite: Pakko ei kannusta, järkeä tartuntatautilakiin: 1) Ei pakkorokotuksia sosiaali- ja terveysaloille 2) tahdonvastaiset karanteeni- ja pakkolääkitysvelvoitteet pois 3) tiedonsaantioikeus paremmaksi rokotustilanteessa 4) ammattilaisille takaisin velvollisuus ilmoittaa rokotehaitoista Kansalaisaloitetteen teksti ja kannatuslinkki

(18.2.2017) Ministeriö ja THL valmistelevat eduskunnan tahdon vastaisesti pakkorokotuksia tuhkarokkoa vastaan - asiaan voi vielä vaikuttaa! Lisätietoa: Tartuntatautiasetus 2017

(14.2.2017) Vauva kuoli rotarokotteen jälkeen

(13.2.2017) Ministeriö ja THL valmistelevat eduskunnan tahdon vastaisesti pakkorokotuksia tuhkarokkoa vastaan - asiaan voi vielä vaikuttaa! Lisätietoa: Pakkorokotukset sittenkin Suomessa käyttöön - tuhkarokko aiotaan muuttaa yleisvaaralliseksi

(12.2.2017) Vakava HPV-rokotteen haittatapaus Suomessa - HPV-rokote, haitta

(9.2.2017) AJANKOHTAISTA!: Onko sinulla vaikutusvaltaa ministereihin ja valtioneuvoston päätöksiin? Nyt on hyvä aika käyttää sitä! - Valtioneuvosto päättää hyvin todennäköisesti torstaina 16. tai 23.2.2017 uuden tartuntatautilan pakkorokotusten ja karanteenimääräysten mahdollisesta laajentamista koskemaan tuhkarokkoa. Tällä hetkellä laki ei salli karanteenimääräyksiä tuhkarokon nojalla. Nykyisen tartuntatauti-asetuksen määräysten nojalla uuden lain mukaisia pakkorokotuksia ei voida määrätä tuhkarokkoon. Ministeriö on kuitenkin valmistellut asetuksen muutosta, joka ohittaisi eduskunnan tahdon, tuhkarokon rajaamisen ulos pakkokeinoista! - Lainsäätäjän tahdon mukaan pakkorokotuspykälä on varattu hyvin poikkeuksellisiin tilanteisiin kuten bioterrorismiin, eikä sitä ole kymmenien vuosien aikana koskaan käytetty, mutta nyt ministeriö on valmistellut pakkorokotuspykälän mahdollistamista tuhkarokkoa vastaan! - Lisätietoa: Pakkorokotukset sittenkin Suomessa käyttöön - tuhkarokko aiotaan muuttaa yleisvaaralliseksi

(1.11.2013) Rokotusinfo: HPV-myytinmurtaja Facebook-sivuna - tekstinä

(31.10.2013) Tutkijat huolissaan GSK:n HPV-rokote Cervarixin keskenmenoriskistä

(30.10.2013) Rokotusinfon Facebook-muistiinpanot mm. HPV-rokotteesta

(3.10.2013) THL:n HPV-rokotetta koskeva tiedotuskäytäntö tuo mieleen Pandemrix-rokotteen kanssa noudatetun

(27.9.2013) Eduskunta: Kirjallinen kysymys HPV-rokotteen haitoista

(27.9.2013) Demari HPV-rokotteesta: Kansanedustaja varoittaa rokotteesta: "Haitat saattavat olla moninkertaiset"

(27.9.2013) Suomen Terveysjärjestö: HPV-rokotteilla on vakavia haittoja

(27.9.2013) Rokotusinfo: HPV-rokote ja narkolepsia - toistaako historia itseään?

(27.9.2013) Jerusalem Post: Rokottaa HPV-rokotteella vai ei?

(27.9.2013) TV2, Tanska: 19-vuotias Astrid pyörätuolissa HPV-rokotteen jäljiltä

(27.9.2013) Tutkimus: Influenssarokotteen saaneilla 5,5-kertainen määrä hengitystieinfektioita (Health Impact News)

(27.9.2013) Paholaisen Asianajaja -blogi Iltalehden rokotusjutun saamasta JSN:n langettavasta päätöksestä

Paholaisen Asianajaja -blogi kertoo Julkisen Sanan Neuvoston (JSN) ratkaisusta, jossa JSN antoi Iltalehdelle huomautuksen siitä, että Iltalehden rokotehaittoja ja rokotehaittaseurantaa käsittelevän jutun kannen otsikko ("Aleksi-vauvasta tuli neuvolarokotteen uhri") ja lehden lööppi ("Aleksi-vauva kuoli rokotteen takia") eivät JSN:n näkemyksen mukaan vastaa jutun sisältöä. Jutusta ei JSN:n näkemyksen mukaan löydy väitteille katetta.

Paholaisen Asianajajan suositukseen JSN:n koko päätöksen lukemisesta on helppo yhtyä. Kannattaa myös lukea Paholaisen Asianajajan kirjoitukseen jätetyt kommentit, joista ilmenee, että JSN:lle kanteli Sosiaali- ja terveysministeriön rokotevirkamies, jonka taustan JSN näyttää pyrkivän ratkaisussaan piilottamaan. Kyseinen rokotevirkamies ennen STM:öön siirtymistään työskenteli lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelle, jonka valmistaman rokotteen haittoja Iltalehti käsitteli. Samsta kommentista ilmenee JSN:n ratkaisussa ollut asiavirhe.

Kannattaa lukea kommenteista myös Iltalehden päätoimittajan perusteellinen ja hyvin perusteltu näkemys siitä, miksi Iltalehti pitää juttuaan hyvän journalistisen tavan mukaisena ja miksi Iltalehti katsoo, että sillä on ollut riittävät perusteet kertoa vauvan olleen rokoteohjelman uhri.

Iltalehti pysyy kannassaan, että perusteet sille, että vauva oli rokoteohjelman uhri, ovat olemassa mm. rokotteiden haittaseurannan puutteiden ja haittoihin reagoinnin muodossa.

(27.9.2013) Tesso: Tartuntatautilakia uudistetaan, pakkokeinoja tai vapauden rajoituksia voi tulla lisää

"Lisäksi olemme pohtineet­ yksilön vapauden ja vastuun rajoja. Kun lailla halutaan suojella koko väestöä, tartuntavaara voi pakottaa rajoittamaan kansalaisten vapauksia."

(27.9.2013) Lääkäri Suzanne Humphries - Seminaari rokotuksista Tampereella la 23.11 ja Helsingissä 24.11.2013

(17.4.2013) Suomen Luontaisterveyden Liitto ry, tiedote: "FinIP-tutkimuksen rokotehaittaepäilyt selvitettävä välittömästi"

Poimintoja:

"syy-yhteys pneumokokkirokotteeseen yksin tai yhdessä muiden rokotteiden kanssa annettuna?

TV-ohjelmissa esillä olleen lapsen kohdalla syy-yhteys tutkimusrokotteeseen on THL:n sivustoilta löytyvien kriteerien perusteella todennäköinen. Perheeltä saamiemme sairauskertomuskopioiden perusteella syy yksivuotiaan lapsen kehityksen viivästymiselle oli yliopistosairaalassa tehdyissä perusteellisissa selvityksissä jäänyt avoimeksi. Lisäksi GlaxoSmithKlinen viranomaisille toimittamasta turvallisuuskatsauksesta löytyy yhteensä lähes 50 tapausta, jossa lapselle on kehittynyt hyvin samantyyppinen oireisto kuin ohjelmassa olleelle lapselle. Yhteistä näille kaikille tapauksille on myös se, että ennen oireiden alkamista lapset oli rokotettu samanaikaisesti myös viitos- tai kuutosrokotteella. Suomalaiset vauvat ovat siis voineet saada tutkimusrokotteen (tai verrokkiryhmässä olleet lapset hepatiittirokotteen) antamisen yhteydessä myös viitos- ja/tai Rotavirus -rokotteen."

"Haittavaikutuksista ilmoittaminen?"

"FinIP-tutkimuksessa on noudatettu ns. passiivista ilmoitusmenettelyä, joka ei ole luotettava menetelmä uuden valmisteen riskien arvioimiseksi. Tässä ns. spontaaniraportointiin perustuvassa seurannassa hoitava lääkäri tai terveydenhoitaja on velvoitettuja tekemään haittavaikutusilmoituksen vain epäillessään syy-yhteyttä edeltäneeseen rokotukseen/rokotuksiin. Pneumokokkirokotetta on neuvoloissa pidetty yleisen käsityksen mukaisesti turvallisena eikä lasten terveydentilassa tapahtuneilla muutoksilla ole ajateltu olevan yhteyttä rokotteeseen. Tämä "usko" pneumokokkirokotteen turvallisuuteen lienee syy siihen, että homeopaattien tietoon tulleista haitoista ei neuvoloissa ole tehty haittavaikutusilmoituksia. Näin olisi kuitenkin tutkimusrokotteen kyseessä ollen ehdottomasti pitänyt tapahtua."

"Kliinisissä tutkimuksissa tulee ilmoittaa kaikki koehenkilön terveydentilassa tapahtuneet muutokset riippumatta siitä, että epäilläänkö todellista syy-yhteyttä vai ei. Ainoastaan vertaamalla tutkimus- ja kontrolliryhmässä esiintyneiden haittavaikutusten määriä voidaan arvioida uuden valmisteen todellinen haittavaikutusprofiili. Näin ei ole tapahtunut FinIP-rokotetutkimuksessa, jossa selvitettiin ensisijaisesti rokotteen hyötyjä."

"Vastuukysymykset?

Lääketieteellisesti ongelma on yksiselitteinen mutta juridisesti ja vastuiden osalta monimutkainen. Juridinen vastuu potilaslain noudattamisesta on paikallisilla terveydenhoitajilla ja lääkäreillä, jotka ovat tiettävästi toimineet THL:lta saamiensa ohjeiden mukaisesti. On mahdollista, ettei neuvolan henkilökunnalla ole ollut riittävästi tietoa noudattaakseen velvollisuuksiaan haittavaikutusilmoitusten jättämisen osalta. THL:llä puolestaan ei ole hoitovastuuta, joten se ei ole terveydenhoidon lainvalvojien valvonnan kohteena potilaan oikeuksien toteutumisen suhteen.

FinIP-tutkimuksen toteutuksessa tehtiin myös muita virheitä jolloin osa lapsista sai tutkimuksen rokotesarjan kahteen kertaan. Rokotetutkimukseen ei myöskään pyydetty molemmilta huoltajilta suostumusta. Eduskunnan Oikeusasiamies on antanut tästä käytännöstä nuhteita THL:lle kahteen kertaan vuosina 2006 ja 2009."

"Ongelma ja sen ratkaisu?

Aluksi tutkimuskäytössä ja nyttemmin kansallisessa rokotusohjelmassa olevalla pneumokokkirokotteella saattaa olla vakavia haittavaikutuksia, jotka eivät ole tulleet ilmi FinIP-tutkimuksen yhteydessä käytetyin ns. passiivisin seurantamenetelmin. Mikäli tutkimukseen osallistuneiden lasten seuranta olisi toteutettu maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen mukaisia eettisiä periaatteita noudattaen, olisivat vanhempien homeopaateille kertomat haittaepäilyt tulleet asianmukaisesti rekisteröidyiksi ja täten todelliset haitat identifioiduksi.

Jotta lapsemme eivät joutuisi altistumaan huonosti tutkitulle ja terveysriskeiltään tuntemattomalle rokotteelle, rokotetutkimukseen osallistuneiden lasten terveydentilassa tapahtuneet muutokset ja niiden mahdolliset syy-yhteydet tutkimusrokotteeseen (yksin tai yhdessä muiden samanaikaisesti annettujen rokotteiden kanssa) on selvitettävä viipymättä yleisesti hyväksyttyjä, tieteellisiä toimintatapoja noudattaen."

(17.4.2013) Tiedote: KHO siunasi neuvolatutkimuksen salailun, rokotteiden haittaseurannasta uusia kanteluita

(13.4.2013) Tiedote: Rokotukset ovat vapaaehtoisia - tiedonsaantioikeus riskien suhteen toteutuu vaihtelevasti

(19.3.2013) Rokotteilla on vakaviakin haittoja: Rokote vei Joakim-vauvan

(18.3.2013) Suomen Luontaisterveyden Liitto pyytää yhteydenottoja liittyen pneumokokkirokotteen haittoihin

"Suomen Luontaisterveyden Liiton tietoon on tullut, että pneumokokkirokotekokeilussa olleita lapsia on sairastunut vakavasti. Lapset ovat sairastuneet erilaisiin tulehduskierteisiin ja mukana on myös vakavia neurologisia ongelmia. Neurologisina oireina on mm. puhe- ja liikuntakyvyn menetys sekä silmien karsastus.

Jos sinulla on tiedossa vastaavanlaisia tapauksia, niin ota yhteyttä yhdistykseemme. Myös muiden rokotteiden jälkeen alkaneista oireista voit olla meihin yhteydessä.

Merja Lindström

Puheenjohtaja

http://www.luontaisterveys.info/?valikko=valikko&sivu=etusivu

___________________________________________

Suomen Luontaisterveyden Liitto ry

Toimisto: Yrjönkatu 15, 28100 PORI

p. 044 355 8540

sltl@luontaisterveys.info"

(18.3.2013) Iltalehti / The Voice: IL: Vauva kuoli neuvolarokotteen jälkeen

Tämän päivän (maanantai) Iltalehden lööppi: "Aleksi-vauva kuoli rokotteen takia". The Voice kertoo hiukan lisää Iltalehden ensimmäisen aukeaman pneumokokkirokoteartikkelista, joka on tämän päivän Iltalehdessä lööppi- ja kansikuvajuttuna ja lehden ensimmäisen aukeaman juttuna.

(18.1.2013) Päivitystietoa - Syksyn aikana webbisivulla päivitykset ovat olleet tauolla, mutta päivityksiä löytyy Facebook-sivultamme, jota lukeakseen ei tarvitse olla kirjautunut tai edes rekisteröitynyt Facebookiin

Tarkoitus on ottaa syksyn Facebook-päivitykset myös tänne verkkosivulle luettavaksi, koska kaikille Facebook ei ole yksityisyys- tai muista syistä mieleinen järjestelmä. Jatkossa pyrimme saamaan päivitykset molempiin.

Rokotusinfon Facebook-sivuilla on myös käyty jonkin verran keskusteluja päivitysten aiheista.

Rokotusinfolla on myös twitter-tili.

(16.1.2013) Verkkomedia: Salainen EU-raportti paljastaa Suomessa testattavan vauvojen kuutosrokotteen vakavat haitat

(23.9.2012/1.10.2012) Tutkimusartikkeli: Näyttöä taudin korvautumisesta toisella rokotteen vaikutuksesta, rokotteen vaikutus korvatulehduksiin vähäinen

Tutkimusartikkeli: GlaxoSmithKlinen THL:llä teettämä FinIP: Näyttöä taudin korvautumisesta toisella rokotteen vaikutuksesta, rokotteen vaikutus korvatulehduksiin vähäinen.

Kotimaassa THL pelaa aivan toisilla korteilla: "Tutkimus: Pneumokokkirokote vähentää lasten antibioottikuureja"

Päivitys 1.10.2012: On epäselvää, onko yllämainittu tutkimustulos GlaxoSmithKlinen rahoittaman FinIP-tutkimuksen osa, vaikka sen kirjoittajat ovatkin FinIP-tutkimuksessa. Mainittu korvatulehduksiin liittyviä tuloksia käsittelevä artikkeli ei kuitenkaan käsittele FinIP-tutkimuksen dataa, vaan FinOM -tutkimuksessa eli THL:n nettisivujen mukaan "Tampereella, Kangasalla ja Nokialla vuosina 1995-99" kerättyä data analysoiden sitä uudelleen.

Eli GlaxoSmithKlinen rahoittaman tutkimuksen tekijät raportoivat nyt uusina tuloksina Wyethin, Merckin ja Pasteur Mérieux Connaught:in 13-17 vuotta sitten rahoittamasta FinOM -tutkimuksesta, jossa käytettiin Wyethin (nykyään Pfizer) rokotetta, että Wyethin rokote aiheutti korvautumista ja teho oli heikko.

Toisin sanoen GlaxoSmithKlinen yli 10 miljoonan euron FinIP-tutkimuksessa työskentelevät tutkijat eivät löytäneetkään serotyyppikorvautumisongelmaa ja rokotteen vaatimattomaan tehoon liittyvää löydöstä GlaxoSmithKlinen rokotteesta, vaan GSK:n ilmeisesti merkittävimmän kilpailijan Pfizerin 13-17 vuotta sitten tutkitusta rokotteesta.

Tiedossamme ei toistaiseksi ole FinIP -tutkimuksesta saatuja korvatulehduksiin tai serotyyppikorvautumiseen liittyviä tutkimustuloksia, mutta pyrimme seuraamaan asiaa.

(23.9.2012) Imettämättömillä lapsilla on kymmenkertainen todennäköisyys kuolla rotavirusripuliin, kertoo uutisotsikko.

Terveyttä edistäviä keinoja miettiessä voi esim. tulla eteen punninta, satsatako mm.lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti siihen, että ihmiset tietävät imetyksen eduista ja opettaa perheitä käyttämään näitä tietoja terveyden saavuttamiseksi, vai hankkiako lääkeyhtiöltä rokotteita.

(23.9.2012) Nordic Vaccine Meetingin antia: PDT-rokote lisää kuolleisuutta.

Frank Shannin mukaan korkean kuolleisuuden alueilla inaktivoidut (inanimate), tapettua / infaktivoitua taudinaiheuttajaa sisältävät(PDT-rokote (hinkuyskä, jäykkäkouristus , kurkkumätä), influenssarokotteet kuuluvat tähän luokkaan samoin HPV-rokote) _lisäävät kuolleisuutta_ muihin tauteihin kuin mitä vastaan ne on tarkoitettu, lähinnä verenmyrkytykseen ja keuhkokuumeeseen

- sitten taas BCG-rokote eli tuberkuloosirokote ja tuhkarokkorokote (molemmat aktiivisia eli elävää taudinaiheuttajaa sisältäviä, tarkoitus aiheuttaa nautatuberkuulosi-infektio / lievä tuhkarokko) vähentävät kuolleisuutta _muihin kuin tuberkuloosiin ja tuhkarokkoon_, lähinnä verenmyrkytykseen ja keuhkokuumeeseen.

A-vitamiini sitten Shannin mukaan vahvistaa näitä vaikutuksia.

Esityksen aiheena ovat rokotteiden "ei-tarkat" (non-specific) vaikutukset, eli rokotteiden vaiktuukset muihin tauteihin / muista syistä aiheutuneeseen kuolleisuuteen kuin mitä vastaan rokotteet on tarkoitettu.

Pohjoismaisen rokoteväen (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sisarorganisaatiot muissa maissa) kokouksen sponsoreina olivat rokotevalmistajat, mm. GlaxoSmithKline.

(23.9.2012) Pfizer: Pneumokokkirokotteen myynnin odotetaan olevan 4,4 miljardia dollaria tänä vuonna.

Pfizerin rokote sai WHO:n hyväksynnän yli 50-vuotiaila käytettäväksi. USA:n viranomaiset odottavat vielä tuloksia siitä, ehkäiseekö rokote keuhkokuumetta aikuisissa. Näitä tuloksia odotetaan vasta ensi vuodeksi, mutta tämä ei ole estänyt Pfizeriä etenemästä markkinoinnissaan.

(23.9.2012) THL:n rokotusohjelmayksikön päällikkö vaihtui - Tuija Leinon tilalle Hanna Nohynek

Aiempi rokotusohjelmayksikön päällikkö Tuija Leino tuli tunnetuksi mm. lausunnoistaan, joiden mukaan Sveitsin päätös olla hyväksymättä Pandemrix-rokotetta lapsille (koska turvallisuudesta ei ollut riittävästi tietoa) oli kauppapolitiikkaa ja erikoisuuden tavoittelua.

Myös uusi yksikön päällikkö Hanna Nohynek on herättänyt huomiota ja ollut uutisaiheena lausunnoillaan - Pietarsaaressa hän kyseenalaisti rokottamattomien lasten potilaan oikeudet. (Rokotusinfo ry - Tiedote 29.10.2011: Rokotusinfo: THL:n lääkäri kyseenalaistaa rokottamattomien lasten potilaan oikeudet)

(23.9.2012) THL:n pääjohtaja Pekka Puska ja väärät terveysväitteet

THL:n pääjohtaja Pekka Puska kertoo THL:n tiedotteessa, että "epäterveellisiä vaihtoehtoja ei pitäisi puolustaa väärillä terveysväitteillä". Tästä on helppo olla samaa mieltä. Harmi ettei pääjohtaja Puska noudattanut omaa neuvoaan vuonna 2009 - jos olisi noudattanut, ehkäpä meillä olisi vähemmän narkolepsiaan sairastuneita lapsia.

(23.9.2012) Ranskalaistutkimus: Narkolepsialla ja Pandemrix -rokotteella yhteys myös aikuisväestössä

- suomalaistutkimus ei ole tätä yhteyttä löytänyt

(23.9.2012) Terveysvirastojen johtajien erilaisia suhtautumisia Suomi / USA

"Rokoteturvallisuudessa on vastaamattomia kysymyksiä. Ketään ei pitäisi uhata tämän tiedon etsimisen vuoksi. Tässä ei ole puolia - vain lasten hyvinvoinnista huolestuneita ihmisiä." - Tri Bernadine Healy, aiempi johtaja, USA:n kansallinen terveysinstituutti

"-Jos tulee kuolemantapauksia henkilöille, jotka ovat kieltäytyneet rokotuksesta uskoen näihin perättömiin huhuihin, niin se on tietysti ikävä asia. Silloin huhujen levittäjille tulee tiettyä painetta päänsä päälle, ja heillä on jonkunlainen osavastuu kuolemista, Puska sanoo Suomenmaassa." (viitaten Pandemrix-sikainfluenssarokotteeseen liittyvistä Maailman terveysjärjestyön WHO:n kannoista tiedottaneeseen Rokotusinfo ry:hyn vuonna 2009)

http://www.facebook.com/vaccineepidemic/info

(23.9.2012) Kertausta: THL:n pääjohtajan linjaama ja johtama Pandemrix -tiedotuslinja

Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

Rokotusinfon tiedote 1.9.2011:

"Pääjohtaja Puska on aiemmin hyväksynyt ihmisoikeuksia ja lakia noudattamattomia käytäntöjä Kansanterveyslaitoksen (KTL) tutkimuksissa, ja on saanut asiasta toistuvasti nuhteita oikeusasiamieheltä. Puska on myös kannattanut mm. nimillä "Salaa vanhemmilta" ja "Lex Puska" tunnettua, KTL:n saamien nuhteiden vaikutuksesta laadittua lakiehdotusta, jolla lapset olisi voitu ottaa lääketieteellisen tutkimuksen koehenkilöksi ilman vanhempien suostumusta ja vanhemmilta salaa.

Pekka Puskan noudattama linjaus on, että THL hankkii mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta. Pekka Puskan johtama THL:n toiminta sikainfluenssarokotteen tiedotuksessa osoittaa halveksuntaa ihmisoikeuksia ja potilaslain tiedonsaantioikeutta koskevia määräyksiä kohtaan. Puska kertoi julkisuuteen, että Pandemrix-rokote on "täysin turvallinen", ja viittasi harhaanjohtavasti laitoksen kokemuksiin tavallisista kausi-influenssarokotteista.

Toisin kuin Pandemrix-rokotteessa, kausi-influenssarokotteissa ei skvaleeniadjuvanttia ollut. Adjuvantillisen rokotteen käytöstä ja erityisesti lapsia koskevan tutkimustiedon puutteesta varoitettiin mm. rokotteen valmisteyhteenvedossa, ja tämä oli myös THL:n tiedossa. Tutkimustiedon vähäisyydestä johtuen mm. Saksan lääkäriliitto suositteli, että lapsia ei rokoteta Pandemrix-rokotteella, ja Sveitsin lääkeviranomaiset eivät hyväksyneet Pandemrixia lapsilla käytettäväksi. Pääjohtaja Pekka Puska vaati näistä viranomais- ja asiantuntijakannoista kertoita vastuuseen "rokotusvastaisuudesta".

THL:n loppuraportti viittaa siihen, että nimenomaan adjuvantti saattaa olla narkolepsiaan myötävaikuttanut rokotteen ainesosa.

"Monessa maassa olisi selvää, että pääjohtajan edellytykset jatkaa tehtävässään tällaisten tekojen jälkeen ovat vähäiset", katsoo Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Jyrki Kuoppala."

(4.9.2012) Facebook terveys- ja rokotuskeskustelun kanavana

Rokotusinfo ry on ottanut Facebook-sivunsa käyttöön keväällä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Facebook-sivu on ollut käytössä vuoden 2010 joulukuusta lähtien, ja rokotuksiin liittyviä asioita on käsitelty ensimmäisen kerran syyskuussa 2011, kun kerrottiin että narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen syy-yhteys vahvistui THL:n työryhmän loppuraportissa, sittemmin pariin otteeseen keväällä.

Ns. sosiaalisessa mediassa mukanaolo näyttää olevan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yksi ravinto-, rasva- ja karppauskeskustelun kanava.

(4.9.2012) HPV-rokotteen ottaminen rokotusohjelmaan kohtaa vastustusta

Facebookiin on perustettu ryhmä "Vastustamme HPV-rokotteen lisäämistä rokotusohjelmaan".

(2.9.2012) Suomen Lääkäriliitto ja rokotetutkijat sponsoroivat Nature -lehden liitettä

Ajankohtaisen HPV-rokotteen tiimoilta nähtiin kuluneella viikolla mielenkiintoinen episodi.

Lääkärilehti uutisoi "Suomalainen HPV-rokotetutkimus herättää kansainvälistä kiinnostusta".

Lääkärilehden mukaan "Suomalaisten tekemä tutkimus HPV-infektioiden ja niiden pahanlaatuisten seurausten torjunnasta herättää kansainvälistä kiinnostusta. Nature-lehti kertoo erikoisnumerossaan tutkimuksesta, jossa on muun muassa osoitettu HPV-rokotuksen ehkäisevän paikallista syöpää.".

Tosiasiassa kyseessä ei ollut Nature -lehden erikoisnumero kuten Lääkärilehti väitti, vaan Nature -lehden sponsoroitu liite, jossa kaksi kolmesta sponsorista olivat suomalaisia: Lääkärilehden julkaisija Suomen Lääkäriliitto sekä rokotetutkijoiden yhteenliittymä Vactia.

Nature on erittäin arvostettu tiedejulkaisu. Lukijalle syntyy Naturesta ja tutkimuksesta helposti käsitys, että nyt on saatu tämän arvostetun tiedejulkaisun tiukasta tieteellisestä seulasta läpi tutkimusartikkeli. Tamperelaisesta Vactiasta kerrotun mukaan kuitenkaan Vactian sponsoroima liite ei laisinkaan ole vertaisarvioitu julkaisu.

Vaikutelmaa Naturessa esiintymisen merkittävyydestä vahvistaa Tampereen yliopiston tiedote, joka on otsikoitu "Suomalainen HPV-rokotetutkimus kansainvälisenä edelläkävijänä". Tiedotteen mukaan "Suomalaisten tekemä tutkimus ihmisen papilloomavirus (HPV) -infektioiden ja niiden pahanlaatuisten seurausten torjunnasta on saanut kansainvälistä huomiota luonnontieteen johtavan Nature -lehden 30. elokuuta julkaistussa erikoisnumerossa."

Lääkärilehden lisäksi Tampereen yliopiston tiedote meni läpi myös STT:ssä ja Helsingin Sanomissa.

Saatuaan palautetta asiasta Lääkärilehti lisäsi uutiseensa maininnan julkaisijansa yhteydestä. Lisäksi Lääkärilehti muutti otsikkonsa hiukan vähemmän "huomiota" hehkuttavaan muotoon:

"Suomalainen HPV-rokotetutkimus herättää kiinnostusta"

- toisin sanoen Lääkärilehti tiputti otsikostaan pois sanan "kansainvälistä".

Mikä näissä tapahtumissa sitten on huomionarvoista?

Tampereen yliopiston tiedote julkaistiin "Tutkimusuutisia" -otsikolla. Tämä johdattaa lukijan ajattelemaan, että nyt on kyseessä merkittävä tutkimusjulkaisu, kun vielä mainitaan hyvin arvostettu Nature -lehti.

Vastauksena kysymykseen, onko tavallista, että sponsoroidusta julkaisusta laaditaan tiedote, Tampereen yliopiston tiedotusorganisaatiosta kerrottiin, että on tavallista, että näinkin merkittävästä julkaisusta kuin Nature -lehden, tiedotetaan. Kuinka moni lukija tuli harhaanjohdetuksi uskomaan, että kyseessä oli Naturessa julkaistu merkittävä tieteellinen artikkeli?

(2.9.2012) Verkkomedia: Kiistelty HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan

(2.9.2012) Tutkimus: HPV-rokotteesta löydettiin HPV-viruksen DNA:ta

HPV-rokotteesta löydettiin adjuvantin nanopartikkeleihin sitoutuneena HPV-viruksen DNA:ta. Yhdeksän maan terveydenhuollon ammattilaiset lähettivät näytteitä, kun epäilivät rokotteen haittoja valmistusprosessin DNA-jäänteiden aiheuttamaksi. Tutkittiin, löytyikö viruksen DNA:ta, ja tuore vertaisarvioiduissa tiedejulkaisussa julkaistu artikkeli kertoo, että virus-DNA:ta löytyi kaikista näytteistä.

(2.9.2012) "Imettämättömillä lapsilla on kymmenkertainen todennäköisyys kuolla rotavirusripuliin"

Imettämättömillä lapsilla on kymmenkertainen todennäköisyys kuolla rotavirusripuliin, kertoo uutisotsikko. Terveyttä edistäviä keinoja miettiessä voi esim. tulla eteen punninta, satsatako mm.lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti siihen, että ihmiset tietävät imetyksen eduista ja opettaa perheitä käyttämään näitä tietoja terveyden saavuttamiseksi, vai hankkiako lääkeyhtiöltä rokotteita.

(2.6.2012) Rokotusinfo nyt myös Facebookissa

(7.5.2012) Tiedote 7.5.2012: Rokotusinfo: Lapset jäivät vaille hepatiittirokotetta - THL ja GSK eivät noudattaneet tutkimusetiikan periaatteita

(16.3.2012) Punnittuja puheenvuoroja: Rokotuspolitiikka kaipaa muutosta

(16.3.2012) Opinnäytteitä sikainfluenssarokotteeseen ja narkolepsiaan liittyen

Molemmat opinnäytteet ovat luettavissa verkosta ja ovat ajatuksia herättäviä ja mielenkiintoista luettavaa. THL:n kanssa yhteistyössä Metropoliassa tehty opinnäytetyö perustuu sikainfluenssarokotteeseen liittyviin terveydenhoitajien haastatteluihin, joilla pyritään luotaamaan vanhempien asenteita ja keinoja muokata niitä, ja sosiologian gradu käsittelee Suomi24 -pandemiakeskustelupalstan puheenvuorojen heijastamia näkemyksiä sikainfluenssarokotteesta, rokotteista yleensä ja terveysviranomaisten ja median toiminnasta, sisältäen mielenkiintoisen ja lukemisen arvoisen katsauksen rokottamista ja terveyspolitiikkaa koskeviin yhteiskuntatieteellisiin näkemyksiin.

(16.3.2012) Verkkomedia: "Sikainfluenssakohun seuraus: Rokotteesta aiheutui tuhansien suomalaisten pysyvä painajainen"

(16.3.2012) Suomen Akatemia: Oliko sikainfluenssarokote kaksoisrokotetutkimus ja käytettiinkö siinä nanopartikkeleja? Mitä aineita toinen samaan aikaan käytetty rokote sisälsi?

(7.3.2012) Punnittuja puheenvuoroja: Keskisuomalainen (mielipide): Rokotesodan veteraanit ihmeissään

(15.2.2012) YLE: Svenska Dagbladet: Sikainfluenssaan kuolleisuus sama Saksassa ja Ruotsissa

"Sikainfluenssaan kuolleisuus oli Saksassa yhtä suurta kuin Ruotsissa, kirjoittaa Svenska Dagbladet. Ruotsissa tautia vastaan rokotettiin noin 60 prosenttia väestöstä, kun Saksassa kansasta rokotettiin vain kahdeksan prosenttia."

"Ruotsin tartuntatauti-instituutin mukaan rokotusten ansiosta Ruotsissa säästyi kuusi ihmishenkeä. Ruotsissa rokotettiin yli viisi miljoonaa ihmistä yhdessä maan historian kalleimmista rokotuskampanjoista."

Svenska Dagbladetin mukaan kyseessä oli yksi kalleimmista Ruotsissa tehdyistä panostuksista terveydenhuoltoon. Lehden mukaan laskennallisen laatupainotetun elinvuoden (quality adjusted life-years, QALY) kustannus oli tuplasti sen, mikä katsotaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi, ja laskelmassa ei ole edes huomioitu narkolepsian kustannuksia.

(5.2.2012) Aftonbladet: 177 narkolepsiatapausta, kasvohalvaus, muita Pandemrix-haittoja

Aftonbladet on julkaissut myös toisen artikkelin: vähintään 161 lasta sai vaurioita Pandemrixistä .

(29.1.2012) Palautteena saamiamme videolinkkejä rokotehaitoista: HPV-rokote, hepatiitti B, tuberkuloosirokote (BCG), MPR-rokote

Kuvaukset linkkivinkkien antajan. Kiitos palautteesta ja linkeistä!

(28.1.2012) Palautteena saamiamme linkkejä: Rokotetutkimukset, USA:n viranomaisten rokotussuhtautuminen, HPV-rokote, rokotehaitat, alumiini ja autismi

Kuvaukset linkkivinkkien antajan. Kiitos palautteesta ja linkeistä!

 • Tässä tutkimuksessa hinkuyskärokotteet johtivat 40-kertaiseen hinkuyskän (B. parapertussis kantaa) lisääntymiseen

(The Pourcyrous Study: a Major Landmark in Medical History, Journal of Pediatrics, 2009; 151: 167-172.)

(14.1.2012) Ylen Strada -ohjelma narkolepsiakorvauksista

Yle julkaisee kuvamateriaalia narkolepsiakorvausneuvotteluista.

(13.1.2012) Verkkomedia: Ensimmäiset Pandemrix-narkolepsiakorvaukset maksettu

Lainaus:

"Talven 2009-2010 sikainfluenssaepidemian aikana käytetyn Pandemrix-rokotteen on todettu aiheuttaneen narkolepsian yli sadalle lapselle ja nuorelle.

Euroopan neuvosto (CoE) sekä lääkärilehti British Medical Journal (BMJ) totesivat sikainfluenssaepidemiaa selvitelleissä raporteissaan, ettei mitään pandemiaa ollut, mutta eturistiriitoja ja taloudellisia kytköksiä sitäkin enemmän. Lähes kaikilla WHO:lle pandemiasuosituksia ja -suunnitelmia laatineilla tahoilla oli kytköksiä rokotteita valmistaneisiin lääkeyhtiöihin. WHO taas muutti tuolloin pandemian määritelmää siten, että tavallinen nuhakin voi täyttää pandemiakriteerit."

(11.1.2012) YLE: Narkolepsiakorvauksista kerrotaan tänään

Lääkevahinkovakuutuspoolin tiedote korvauksista

YLE: Narkolepsiaan sairastunut nuori: korvaukset säälittäviä

(6.1.2012) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luottoyhteistyökumppanille sakkoja rokotetutkimusmenettelyistä

Mm. Verkkomedia (Suomi), CNN (USA), Yahoo News (Iso-Britannia), Buenos Aires Herald (Argentiina), Sky News (Britannia) ja Pharmalot raportoivat lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen saamista 400 000 peson (n. 73 000 euroa) sakoista Argentiinassa tehtyjen pneumokokkirokotetutkimusten johdosta. Uutisissa kerrotaan 14 lapsen kuolleen rokotetutkimuksessa, ja lapsia on uutisten mukaan otettu tutkimukseen ilman lain edellyttämää suostumusta. Uutisissa kerrotaan lääkeyhtiö GlaxoSmithKlineni väärentäneen suostumusasiakirjoja.

Kyseessä on Synflorix -nimisen pneumokokkirokotteen tutkimus. Samaa rokotetta on tutkittu Suomen kunnallisissa lastenneuvoloissa niinikään lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen rahoittamassa tutkimuksessa, ja käytetään tällä hetkellä yleisessä rokotusohjelmassa. GlaxoSmithKline on käyttänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rokoteosaston palveluja tutkimuksen toteutuksessa. Toistaiseksi salaisen sopimuksen (julkisuus edelleen käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa) arvo on THL:n kertoman mukaan yli kymmenen miljoonaa euroa.

Lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on toiminut THL:n yhteistyökumppanina paitsi rokotetutkimuksen tilaajana, myös luotettuna rokotteiden toimittajana. Narkolepsiaa aiheuttaneen sikainfluenssarokote Pandemrixin yksi hankintaperuste ilman tarjouskilpailua järjestetyssä hankinnassa oli, että aiemman 37 miljoonan euron lintuinfluenssarokotehankinnan perusteella GlaxoSmithKlinea pidettiin luotettavana toimittajana myös sikainfluenssarokotteelle.

Buenos Aires Heraldin uutisen mukaan GlaxoSmithKline on maksanut Argentiinassa kustakin tutkimukseen otetusta n. 15 000 lapsesta 8 000 pesoa (n. 1 450 euroa). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemien tietojen mukaan Suomessa GlaxoSmithKline maksoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle reilusta 40 000 tutkimukseen osallistuneesta lapsesta yli 10 miljoonaa euroa, joka on n. 250 euroa lasta kohden.

Kuten Argentiinassa, myös Suomessa lääketieteellisten tutkimusten suostumusmenettelyissä on ollut puutteita lain vaatimaan tasoon nähden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toistuvasti saanut nuhteita oikeuskanslerilta syystä, että ei ole noudattanut lain vaatimuksia molempien vanhempien suostumuksen hankkimiseksi lääketieteellisiin kokeisiin. THL:n pääjohtaja Pekka Puska on myös kannattanut lakimuutoshanketta, jolla vanhempien suostumuksen vaatimuksesta olisi luovuttu. Lisätietoja Rokotusinfo ry:n tiedotteissa.

(2.1.2012/6.1.2011) Magneettimedia Rokotusinfo ry:stä ja Skepsis ry:stä, Verkkomedia skeptikkojärjestöjen toimintatavoista

Aiheesta myös:

Päivitys 6.1.2011: Verkkomedia / Viihdeuutiset: Skeptikkoyhdistys Vetenskap och Folkbildning nimitettiin vuoden 2011 Harhaanjohtajaksi - artikkeli antaa varsin erikoisen kuvan pohjoismaisten skeptikkoyhdistysten toimintatavoista

(6.1.2012) Österbottens Tidning: Odottamattoman moni lapsi sairastui hinkuyskään - THL:n lääkäri: "Tämä oli odotettua"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteturvallisuuslääkäri Hanna Nohynek lehden mukaan: "Tämä oli odotettua. Tartunnan leviämiseen riittää, että kymmenen prosenttia lapsista on rokottamatta."

Hanna Nohynek esiintyi Pietarsaaressa lokakuussa suomeksi merkittävässä määrin ruotsinkielisen yleisön edessä tökerösti kyseenalaistaen rokotuksiin liittyviä lakisääteisiä potilaan oikeuksia.

Lehden mukaan ylilääkäri Pia-Maria Sjöström ei näe hinkuyskän lisääntymiselle muuta syytä kuin sen, että hinkuyskäbakteeri leviää helpommin kun rokottamattomien määrä kasvaa. Myöskään THL:n rokoteturvallisuuslääkäri Hanna Nohynek ei lehdessä esitä muita syitä hinkusykätartuntojen määrän vaihtelulle.

Vuonna 2008 ja vuonna 2011 julkaistujen väitöskirjojen mukaan muitakin syitä hinkuyskän vaihtelulle on ja arvellaan olevan, mm. luontainen epidemiasykli ja mahdollinen rokotusohjelman hinkuyskää muuntava vaikutus joka on saattanut viime aikoina lisätä hinkuyskää - lainauksia tiedotteista:

 • "Rokotusohjelman uudistuksen jälkeen hinkuyskää on esiintynyt vähän. Tämä saattaa kuitenkin johtua taudin luontaisesta epidemiasyklistä, joten uuden rokotusohjelman todellinen tehokkuus selviää vasta seuraavan epidemian aikana. Elomaan väitöskirjatyössä havaittiin, että useat vastasyntyneet sairastuvat hinkuyskään, koska ovat vielä liian nuoria saamaan rokotusohjelman mukaisen ensimmäisen hinkuyskärokotuksensa."
 • "Hinkuyskää aiheuttava bakteeri on muuntunut rokotteiden aikakaudella"
 • "Hinkuyskää aiheuttava bakteeri on muuntunut rokotusten aloittamisen jälkeen"
 • "Mahdollisesti rokotteiden synnyttämä immuniteetti on suosinut bakteerikantoja, jotka eivät muistuta vanhoja käytössä olleita rokotekantoja."'
 • "Bakteerin muuntuminen ehkä syynä hinkuyskän lisääntymiseen"

Puheenjohtajan kommentti: Asian käsittely julkisuudessa muistuttaa jossain määrin odotettua "ensimmäistä sikainfluenssakuolemaa". Ensimmäiseksi sikainfluenssaan kuolleeksi julistettu henkilö kuoli hoitavan lääkärin mukaan perussairauteensa. ("Tässäkin tapauksessa nämä muut asiat olivat merkittävämpiä tämän potilaan kuolemisen kannalta, mutta toki jonkinlainen osuus sillä influenssalla on voinut siinä tilanteessa") Tämä hoitavan lääkärin arvio ei estänyt Sosiaali- ja terveysministeriötä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta julistamasta tiedotetta, jonka mukaan ensimmäinen sikainfluenssakuolema oli tapahtunut. Näyttää siltä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa jatkuu Pekka Puskan viitoittama tiedotuslinja, jossa tutkimusnäyttö ja tietoon perustuva näkemys saavat väistyä rokotuskattavuuden tavoitteen tieltä ja rokotuskattavuutta tavoitellaan keinoja kaihtamatta. Vrt. myös Pekka Puskan lausunto Pandemrix -rokotteesta: "Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus."


luokat:influenssa,sikainfluenssa,mpr,dtp,polio

(2.1.2012) Vaccin.me - Idag lanserades sajten Vaccin.me för de som skadats av vaccin

29.12.2011 avattiin ruotsinkielinen rokotushaittoihin Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa liittyvä sivusto. Päätoimittaja Linda Karlström: "Olemme haittaa kärsineiden puolella. Tavoitteena on, että keräämme haittavaikutusilmoituksia niiltä tuhansilta ihmisiltä jotka kärsivät rokotteiden haitoista ja erityisesti sikainfluenssarokotteen haitoista.

(18.12.2011) Medical Observer (Australia): Kiista rokotuskriittisen AVN:n puheenjohtajan oikeudesta osallistua kansanfestivaaliin

Uutisen mukaan terveysministeri Geoff Wilson on sitä mieltä, että AVN:n puheenjohtajan Meryl Doreyn rokotuskritiikki on hölynpölyä, mutta ministeri puolustaa Doreyn sananvapautta. Ministeri suosittelee lämpimästi rokotuksia, jotka hänen mukaansa ovat ihmeenomainen tieteellinen saavutus, joka on pelastanut miljoonia henkiä. Ministerin mukaan Woodfordin festivaaleilla on paikka kaikille, mutta Meryl Doreyn puheita ei kannata ottaa liian vakavasti.

Uutisessa lainattu Australian skeptikkojen johtaja Tim Mendham kuitenkin katsoo, että sananvapaudella on rajansa: "On aikoja, kun täytyy sanoa, että sinulla ei ole oikeutta puhua, koska asiat joita sanot, ovat tulenarkoja ja harhaanjohtavia."

Web-toimittajan kommentti: Mielenkiintoinen yhteensattuma, että noin kaksi vuotta sitten samoin kuin nyt sekä Australian että Suomen skeptikkojärjestöt ovat osoittaneet merkittävää huomiota rokotuksia kohtaan kriittisiä näkemyksiä esittäneitä tahoja kohtaan. Skepsis ry myönsi kunnianosoituksensa vuonna 2011 näkyvää ja laajalle levinnyttä rokotekritiikkiä julkaisevan Magneettimedian kustantamisesta tavaratalo J. Kärkkäiselle. Suomen skeptikot ei ole julkilausumissaan ottanut Australiassa toimivan sisarjärjestönsä kanssa samanlaista kantaa sananvapauteen, mutta tiettyä samankaltaisuutta kannoissa on nähtävissä. Alla poimintoina kaksi reilun kahden vuoden takaista merkintäämme Australian ja Suomen skeptikkojärjestöjen palkinnoista.

(2.12.2009) Pohjolan Sanomat: Skepsis ry on antanut tämän vuoden Huuhaa-palkinnon Rokotusinfolle - kirjoitus Rokotusinfon tiedotusta koskevasta palautteesta - käsittelee eri tahoilta tullutta palautetta, myös Skepsis ry:n aamupäivällä päätöksensä johdosta Rokotusinfolle lähettämää päätöksen perustelutekstiä. Wikipedian mukaan Skepsis ry on vuonna 1987 perustettu suomalainen tieteellinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on edistää paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden objektiivista ja puolueetonta tieteellistä tutkimusta sekä kyseenalaistaa näennäistieteitä. Yhdistyksen keskustelupalstalla on varsin usein käsitelty rokotuksia, joka on herättänyt kysymyksen, mitä yhteyttä paranormaaleilla ilmiöillä ja rokotuksilla joidenkin mielissä on.

(1.12.2009) Australialaisen rokotetietoverkoston puheenjohtaja kommentoi skeptikkojärjestöltä saamaansa taivutetun lusikan palkintoa - Meryl Dorey, Australian Vaccination Networkin (AVN) puheenjohtaja, on ylpeä saatuaan Australian skeptikoiden taivutetun lusikan palkinnon vuodelle 2009. AVN on sunnuntaisen tiedotteen mukaan rokoteturvallisuutta vartioiva järjestö. Meryl Dorey kilpaili sunnuntaisen tiedotteen mukaan palkinnosta mm. filosofin ja bioetiikkakirjoittajan Peter Singerin kanssa.

"Olen hyvin kiitollinen Skeptikkojen kaltaisen organisaation tunnustuksesta", sanoo Dorey. "Tunnustus innostaa minua toimimaan vielä ahkerammin vapaan ja tietoon ja tieteeseen perustuvan terveyspalveluiden valinnanvapauden puolesta."

Tiedotteen mukaan Australian Skeptics -niminen skeptikkojärjestö on uskonnollinen järjestö, jonka vakaumuksen mukaan mikä tahansa minkä länsimainen lääketiede hyväksyy, on aina oikein - toisaalta kuka tahansa joka kyseenalaistaa lääkkeiden, rokotteiden tai kirurgian turvallisuuden, on aina väärässä. Tiedotteen mukaan skeptikot piilottelevat "näennäistieteen" kaltaisten käsitteiden takana siitä huolimatta että tarjolla on runsaasti vertaisarvioituun tutkimustietoon perustuvaa näyttöä siitä, että kaikki lääkinnälliset menettelyt eivät ole turvallisia tai tehokkaita. Tiedotteen mukaan skeptikot toimivat paljolti keskiaikaisen kirkon tapaan: pääkeinot ovat pyrkiä tekemään naurunalaiseksi ja pyrkiä vaientamaan kaikki, jotka puhuvat skeptikoiden sokeaa, uskoon perustuvaa vakaumusta vastaan.

(17.12.2011) The Sun: GSK:n Britannian lääketieteellinen johtaja: "Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista näyttöä sen puolesta, että Pandemrixin ja narkolepsian välillä on syy-yhteys."

Brittipäämajaisen GlaxoSmithKlinen johtajan tohtori Pim Konin mukaan minkäänlaista näyttöä syy-yhteydestä ei ole: "There is currently no evidence at all to suggest there is a causal link between Pandemrix and narcolepsy." Myös The Telegraph käsittelee asiaa, samoin Daily Mail ja Sky News. Brittiuutisiset lainaavat mm. ministeri Paula Risikkoa, ja artikkelissa kerrotaan, että Suomessa katsotaan syy-yhteyden olevan ja valtio ottaa vastuta korvauksista.

Lääkärilehden mukaan myöskään brittiläisen alan lehden The Lancetin toimituskunta ei ole hyväksynyt suomalaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väen artikkeleita Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian syy-yhteydestä. Lääkärilehden mukaan "'suomalaistutkijat vetosivat Lancetin pää­toimittajaan, jotta hän pyörtäisi ­toimituskunnan hylkäyspäätöksen, mutta turhaan. Perusteluina oli, että lehdellä on arvioitavana sen lukijakuntaa paljon ­kiinnostavampia käsikirjoituksia.". Lääkärilehti kertoo myös, että THL:n Pandemrix -narkolepsia -työryhmää johtavan rokotejohtaja Terhi Kilven mukaan tyrmäykset eivät horjuta suomalaistutkijoiden käsitystä kausaliteetista. Lääkärilehti kertoo myös, että artikkelien tarjoamista tiedelehtiin jatketaan.

Päivitys: Pandemrixin ja narkolepsian yhteys on saanut julkisuutta myös BBC:n alueellisessa ohjelmassa joulukuussa. Lääkeyhtiö GlaxoSmithKline kiistää Pandemrixin ja narkolepsian syy-yhteyttä koskevan näytön myös 12.12. päivätyssä tiedotteessaan. GlaxoSmithKlinen mukaan syy-yhteyttä rokotteen ja narkolepsian välillä ei ole osoitettu. GlaxoSmithKline käyttää tiedotteessaan sanamuotoja kuten "vanhemmat jotka uskovat lastensa saaneen narkolepsian ja katapleksian rokottamisen seurauksena." Brittiläisen narkolepsiajärjetön sivun mukaan Briteissä korvausjärjestelmä Pandemrixin haitoista on ollut toiminnassa jo yli vuoden, kun Suomessa vasta selvitetään korvausperiaatteita ja odotetaan joitakin sääntöjä olevan valmiina tämän vuoden aikana.

(9.12.2011) Lääkärilehti (Ulla Järvi): Lancet palautti THL:n tutkijoiden narkolepsia-artikkelit

"Kansain­välinen tiedeyhteisö kuitenkin epäilee yhä ­suomalaisten ja ruotsalaisten havaintoja sika­influenssarokotteen ja narkolepsian ­yhteydestä. Konkreettisesti tämän ovat havainneet suomalaistutkijat, jotka ­yrittävät saada arvostettuihin ulkomaisiin lääketieteen lehtiin julki tieteellisiä artikkeleitaan aiheesta."

"Äskettäin mm. Lancet palautti tutkijoille artikkelin, jossa pyrittiin osoittamaan kausaliteetti. "Yksityiskohtaisen ja pitkän keskustelun jälkeen tieteellinen toimitus katsoi parhaaksi hylätä kaksi narkolepsia-artikkelianne, koska selittävää mekanismia ei tunneta...", ilmoitettiin suomalais­tutkijoille. Toisena hylkäysperusteena oli tieteellinen bias eli vääristymä, joka liittyy narkolepsian saamaan valtavaan ­julkisuuteen. Sen ajatellaan ehkä ­synnyttäneen ylidiagnosointia."

Web-toimittajan kommentti: Lancetille on kyllä kelvannut Bill & Melinda Gates -säätiöltä rahoitusta saavan THL:n rokotejohtaja Terhi Kilven ja ylijohtaja Juhani Eskolan artikkeli, jossa Kilpi ja Eskola korostavat yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön eli mm. THL:n lääkeyhtiöiltä hankkiman rahoituksen tärkeyttä. Artikkelin sidonnaisuusilmoituksista muuten käy ilmi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteosasto on saanut rahoitusta pandemiarokotevalmistaja Pandemrixin lisäksi myös toiselta valmistajalta, Solvaylta, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen pandemiarokotteen hankinnasta.

Verkkomedia kertoo Bill & Melinda Gates -säätiön rahoittaneen Lancetin rokote-erikoisnumeron, ja säätiöltä vuonna 2010 tullut rahoitus Lancetin malarianumerolle on myös herättänyt huomiota. Vuonna 2009 Lancetissa julkaistiin kritiikkiä Bill & Melinda Gates -säätiön vaikutuksesta, joka herätti keskustelua. Gates -seurantablogin mukaan Gates -säätiö ostaa journalisteja, mutta toivottavasti ei voi ostaa Lancetin sisältöä.

(25.11.2011) Tutkimus: Lasten vuosittaiset influenssarokotukset häiritsevät soluvälitteisen immuniteetin kehittymistä

Tutkimus voi selittää havaintoja, joiden mukaan kausi-influenssarokotteen saaneista useampi sairastui sikainfluenssaan kuin niistä, jotka eivät olleet saaneet kausi-influenssarokotetta.

(25.11.2011) Mediuutiset: Väitös: Hinkuyskää aiheuttava bakteeri on muuntunut rokotusten takia

"Hinkuyskää aiheuttava Bordetella pertussis -bakteeripopulaatio on muuntunut hinkuyskärokotusten aloittamisen jälkeen, ilmenee FM Teemu Kallosen väitöstutkimuksesta.

Kallonen selvitti molekyylibiologisin menetelmin hinkuyskää aiheuttavan bakteerin muuntumista Suomessa ja muualla maailmassa. Muuntumista oli tapahtunut kaikissa tutkituissa maissa. Syynä tähän saattavat olla kussakin maassa käytetyt erilaiset rokotteet. "

(24.11.2011) Kaleva / Terve24: Harva haluaa influenssarokotetta

"Kausi-influenssarokotusten kattavuus ei ole koskaan hyvä ollutkaan", muistuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusosaston johtaja, ylilääkäri Terhi Kilpi.

Ilmaiseksi rokotuksen saavista 65 vuotta täyttäneistä rokotteen on ottanut yleensä puolet ja alle kolmevuotiaista noin 40 prosenttia.

"Viime vuonna 65 vuotta täyttäneistä influenssarokotteen sai 40 prosenttia ja pikkulapsista 23 prosenttia. Rokotuskattavuus on siis laskenut", Kilpi kertoo.

Web-toimittajan kommentti: Alle kolmevuotiaiden rokotuskattavuus ei tietojemme mukaan ole yltänyt ennenkään 40 prosenttiin, vaan on ollut enimmillään noin kolmasosa, vrt. esim. Mediuutiset 10.2.2011: "Pienten lasten kausi-influenssarokotuskattavuus koko maan tasolla on kolmena kautena ollut miltei sama. Noin joka kolmas lapsi on saanut kausi-influenssarokotukset suosituksen mukaisesti.".

(22.11.2011) Tiedote 22.11.2011: Rokotusinfo: Jo kolmessa H1N1 -kausi-influenssarokotteessa haittaongelmia

(21.11.2011) MPR-rokotteeseen ja tuhkarokkoon yhdistetty harvinainen, mutta kohtalokas aivosairaus SSPE

Sunnuntain 21.11.2011 Sunnuntaisuomalainen (Keskisuomalaisen, Ilkan, Pohjalaisen, Etelä-Suomen Sanomien, Karjalaisen ja Savon Sanomien sunnuntaisivusto) kertoo SSPE-aivosairaudesta ja tuhkarokkoa vastaan rokottamisesta.

Tätä SSPE-nimistä, kuolemaan johtavaa, hitaasti etenevää aivosairautta esiintyy raporttien mukaan tuhkarokon jälkitautina ja MPR-rokotteen harvinaisena haittavaikutuksena. Sunnuntaisuomalainen käsittelee terveysasiakirjojensa mukaan tuhkarokkoa vastaan tarkoitetut rokotteet saanutta suomalaislasta, joka on sairastunut SSPE:hen. SSPE mainitaan esimerkiksi USA:ssa markkinoilla olevan Merckin valmistaman MPR-rokotteen valmisteyhteenvedon haittavaikutusluettelossa. Myös Suomen rokotusohjelmaan vuonna 2001 kuuluvan M-M-RvaxPRO:n valmisteyhteenvedossa pidetään mahdollisena rokotteen aiheuttamaa SSPE:tä.

Raporttien mukaan Britanniassa on maksettu korvauksia rokotteen aiheuttamaksi katsotuista haitoista useammalle kuin yhdelle henkilölle, ja myös Japanissa raportoidaan SSPE:tä esiintyneen rokotetuilla henkilöillä, jotka eivät ole sairastaneet tuhkarokkoa.

Harvinaisen ja hitaasti etenevän taudin alkuperän osoittaminen voi olla hyvin vaikeaa ja epävarmaa. SSPE:n yhteys tuhkarokkovirukseen siten, että SSPE kehittyy mutatoituneesta tuhkarokkoviruksesta on nykyisin vallitseva teoria jota SSPE:n vähentyminen samaan aikaan tuhkarokkovirusten käyttöönoton kanssa tukee, mutta kaikki eivät ole vakuuttuneita tämän näkemyksen paikkansapitävyydestä.

SSPE:n esiintyvyysarviot tuhkarokon ja rokotteen jälkeen vaihtelevat, mutta yleensä lääketieteellisissä arvioissa esiintymisen tuhkarokon jälkeen arvioidaan olevan selvästi yleisempää kuin rokotteen jälkeen. Esiintyvyysarvio tuhkarokon jälkeen vaihtelee alueesta ja tutkimuksesta riippuen esim. 0,7 - 110 tapauksen välillä miljoonaa sairastunutta kohti, ja esim. MPR-rokotevalmistaja Merck arvioi rokotetuilla henkilöillä esiintymisen olevan yksi tapaus miljoonaa rokotettua kohti. Koko väestössä esiintymisen arvioidaan nykyään olevan maailmanlaajuisesti 0,04 - 2 tapausta miljoonaa kohti.

(19.11.2011) Ianin ääni: Ian Larsen Gromowskille omistettu Ianin vanhempien perustama sivusto. Ian Larsen Gromowski kuoli vauvana saamaansa hepatiitti B -rokotteeseen.

Ianin vanhemmat haluavat puhua turvallisemman rokotteiden käytön puolesta. Heidän mielestään rokotteissa on hyvää, mutta myös riskejä. He kertovat, että hepatiitti B tarttuu seksissä, huumeneuloista ja verensiirroissa, ja rokote sisältää tunnetun allergeenin, ja kysyvät, miksi hepatiitti B -rokote kuuluu massarokotuksiin.

(19.11.2011) Keskustelu jatkuu: Lääketiede ja korruptio, luottamus, luottamuksen palauttaminen

Patologi Gersonin ajatuksia: "Hippokraattisen valan lisäksi me lääkärit usein vannomme myös omertan, mafian vaikenemisen valan," Gerson valittaa. "Jos lentäjät koulutettaisiin kuin lääkärit, hautausmaat olisivat täynnä lentofirmojen kanta-asiakkaita."

Samanaikaisesti vakava korruptio muokkaa kenttää, kuten tuntemani endokrinologi sanoo: "Jopa monien alan julkaisujen dataan ja tutkimuksiin ei voi luottaa. Lääkefirmojen sponsoroimat tutkimukset vääristävät tuloksia. Tutkijat eivät huijaa useinkaan tietoisesti, mutta jos firma A maksaa miljoonia heidän tutkimuksestaan, he helposti tulevat sponsorille myötämielisiin tuloksiin."

"Luottamus on siitä erikoinen asia, että se on hyvin helppo menettää. Jotta kerran menetetty luottamus saataisiin palautetuksi, tarvitaan valtavan paljon työtä ja kärsivällisyyttä.

Edessä onkin suuri urakka, jotta luottamus suomalaisiin terveydenhoidon järjestäjiin ja heitä valvoviin virkamiehiin saataisiin rakennetuksi uudelleen."

Luottamuksen palauttamisen keinoja käsittelevät lainaukset ovat hiukan vanhempia:

"Myös keskustelu asiantuntijuuden riippumattomuudesta on ottanut viime aikoina mielenkiintoisen käänteen, jossa D-K -ilmiöllä on merkittävä rooli.

Tulilinjalla eivät enää olekaan korruptoituneet ilmastotutkijat tai lääkefirmojen taskusta kurkkivat terveydenhuollon viranomaiset. Syyttävä sormi osoittaa kohti typeriä kansalaisia, jotka kuvittelevat antavansa vaikkapa ilmasto- tai rokotekeskusteluun lisäarvoa kehittymättömillä ja alkeellisilla maallikon näkemyksillään.

Kansalaiskritiikin merkitys haastetaan D-K -ilmiön pohjalta nyt ihan tosissaan.

"Omilla aivoilla ajattelu menee nyt liian pitkälle." Kirjoittaa muun muassa tiedetoimittaja Marko Hamilo THL:n sikainfluenssapainia ja Ilmatieteenlaitoksen viestintälinjauksia käsittelevässä Vihreän langan reportaasissaan "Totuuden hullut päivät"."

"Perusviesti itsenäisyyttä juhlistavalle kansalaiselle tuntuu olevan seuraava:

"Et tiedä riittävästi kyetäksesi päättämään tästä asiasta.""

"Länsimaissa erityisesti on merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi muodostumassa erilaiset koulukunnat, joissa lääkärit ja/tai vailla lääketieteellistä koulutusta olevat henkilöt ja tahot joko itse tekevät taikka suosittelevat kansalaisille hoitopäätöksiä ja terveydenhuoltoon liittyviä ratkaisuja sivuuttaen tieteellisin metodein aikaansaadut tulokset. Ratkaisut perustuvat uskomuksiin, joiden noudattaminen saattaa johtaa merkittäviin terveydellisiin joko yksilöä tai koko yhteiskuntaa kohtaaviin riskeihin."

"Länsimaisen demokratian kulmakivi on sananvapaus. Joukkotiedotuksen osalta sananvapaus voi toteutua vain edellytyksin, että toimituksellisia ratkaisuja ei missään olosuhteissa luovuteta toimituksen ulkopuoliselle."

(18.11.2011) Keskustelu jatkuu: Potilastietojen keskittäminen - fasismia(1)? * media keskitetyn terveyspolitiikan kritiikittömänä palvelijana - sananvapaus? * terveydenhuollon taso * luottamus terveydenhoidon toimijoihin

"Iso veli on siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tiivis taloudellispoliittinen yhteistyö lääketeollisuuden kanssa tuli esille sikainfluenssarokotusten yhteydessä. Potilaalla ei ole minkäänlaisia käytännön mahdollisuuksia valvoa omien tietojensa kulkua, varastointia tai käyttöä.

Mikään hyvyysvakuutus ei voi poissulkea tämän fasistisen järjestelmän väärinkäyttöä, jolle vain mielikuvitus on rajana. Tieto siitä, että EU:n tasolla ainoa lakialoitteenteko-oikeus terveydenhuollon osalta on komission "ministeriössä" nimeltään "Yritystoiminta ja teollisuus", ei myöskään tuo lohtua terveydenhuoltomme tulevaisuuden näkymiin."

"Kehen voi enää luottaa, kun jopa saman koulutuksen saaneet ihmiset puhuvat ristiin?

Välillä on tietysti hyvä kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja tuoda esiin vaihtoehtoisia näkemyksiä. Totuuskin muuttuu.

Kaikki terveysasiat eivät kuitenkaan ole mielipidekysymyksiä. Joihinkin kysymyksiin on vain yksi oikea vastaus.

Oman kokemuksen lisäksi kannattaa luottaa asiantuntijaan. Viethän autosikin remontoitavaksi hyvälle autonkorjaajalle etkä esimerkiksi jääkaapin myyjälle."

(1) Puheenjohtajan kommentti: Sana fasismi - vaikka sanaa käytetäänkin joskus myös yleisenä haukkumissanana - on asiateksissä tietynlaista poliittista aatesuuntausta kuvaava poliittis-aatteellinen käsite. Mirjaleena Isoaho luonnehtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää AvoHILMO -järjestelmää fasistiseksi. Fasismiin on liitetty mm. autoritäärisyys ja keskusjohtoisuus sekä ajatusten iskostaminen ja kritiikittömyyteen kannustaminen (kts. alla).

En juuri tunne AvoHILMOksi ristittyä hoitoilmoituksia keräävää järjestelmää, joten en ala sitä tässä yhteydessä arvioimaan. Näin henkilötietojen paljastumisen aikoina potilastietojärjestelmien toteutus ja potilastietojen haltijat ovat toki tärkeä aihe, jota käsittele myös valtio-opin professori Matti Wiberg kirjoituksessaan Suomen Kuvalehdessä.

Isoahon luonnehdinta paljon potilastietoja sisältävästä hoitoilmoitusjärjestelmästä ja tiedot THL:n toiminnasta Pohjanmaalla ja pohjalaisia ruotsinkielisiä ja tavallista useammin valtionuskonnosta hiukan eroaviin suuntauksiin kuuluvia perheitä kohtaan nostavat kuitenkin esille kysymyksen, onko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotuksiin liittyvällä toiminnalla ja fasismilla yhtymäkohtia.

Englanninkielisen wikipedian mukaan fasismi on autoritäärinen (auktoriteetille alistumiseen perustuva) kansallismielinen poliittinen ideologia, joka pyrkii poistamaan voimat, ajatukset, ihmiset ja järjestelmät joiden ajatellaan olevan kulttuurin ja yhteiskunnan rapaantumista ja turmeltumista edistäviä. Wikipedian mukaan fasismin keinoihin kuuluvat indoktrinaatio (kyseenalaistamattomuuden iskostaminen), liikuntakasvatus, kuri ja perhepolitiikka (mm. eugeniikka), ja valtiota johtaa itsevaltiutta valtion, liikkeen ja muiden valtioinstituutioiden yli harjoittava ylivoimainen johtaja. Wikipedian mukaan fasistiset hallitukset kieltävät ja tukahduttavat vastustusta.

Nykysuomen sanakirjan (1980) mukaan fasismi on "kommunismin- ja marxilaisuudenvastainen, korporatiivista valtiojärjestelmää kannattava kansallismielinen liike Italiassa; myös muualla esiintyvien samansuuntaisten liikkeiden nimitys", ja korporatiivinen puolestaan on termi "valtiollisesta järjestelmästä tms., joka perustuu ammattiedustukseen."

Joskus fasismiin kuvataan liittyvän myös valtiollisten toimijoiden ja yksityisten yhtiöiden läheinen yhteistyö, ja esim. Antti Heikkilän mukaan fasismille on tyypillistä ajaa omia etuja terrorin ja pelon avulla.

Pääjohtajavirastona THL on hyvin keskusjohtoinen ja yhden vahvan johtajan alaisuudessa toimiva - laitoksen kannan päättää pääsääntöisesti pääjohtaja Pekka Puska. Autoritäärisyys näyttää olevan keskeinen käytäntö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiminnassa - toistuvasti vedotaan "asiantuntija" -käsitteellä luonnehdittuihin kansallisiin auktoriteetteihin. Sairauksia vastaan kohdistuvan pelon lietsominen on keskeinen keino THL:n rokotustiedotuksessa. Myös ammattiedustuksen tärkeys lääkärin ammatin osalta ja vastutuksen poistaminen ovat olleet THL:n pääjohtajan Pekka Puskan esittäminä esillä. Vähintäänkin vihjauksia suomalaisen kansallisen päätöksenteon ylivertaisuudesta on THL:n piiristä toistuvasti esitetty, ainakin rokotusohjelmayksikön johtajan lausunnoissa, mm. luokittelemalla Sveitsin lääkeviranomaisten toiminta "poliittiseksi" ja "erikoisuuden tavoitteluksi" kun Sveitsin lääkeviranomainen kielsi Pandemrixin lapsilta vuonna 2009. "Kansallisen rokotusohjelman" lisäksi kansalliseen yhteishenkeen ja yhteen hiileen puhaltamiseen vetoamista ja ulkomailta tulevaan uhkaan viittaamista ilmenee myös mm. pääjohtaja Pekka Puskan tiedotteessa "Suomalainen terveyskeskustelu saa vaikutteita Ruotsista". Fasismiin liittyvän yhteiskunnan totalitaarisen kontrollin suuntaa meneviä pyrkimyksiä voi löytää myös merkinnästämme 14.11.2011, jossa kerrotaan siitä, kuinka THL kyseenalaistaa vanhempien päätösvallan lastensa rokotuksista.

(14.11.2011) Daily Mail: Tyttö nukkuu 23 tuntia päivässä HPV-rokotuksen jälkeen

(14.11.2011) Kymmenen ähtäväläisperheen rokotusvalintojen seuraus: THL nosti keskusteluun vanhempien lapsiaan koskevan päätösvallan poistamisen

Pedersören Ähtävän alueella syntyi viime vuonna 67 vauvaa. Vauvojen perheistä kymmenen (15 prosenttia) valitsi, ettei ottanut vauvoille neuvolassa tarjottuja vapaaehtoisia rokotuksia. Tämä rokotusvalinta on johtanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kampanjointiin, jossa on nostettu esille jopa se, että vanhempien päätösvalta lapsensa rokotusten suhteen voitaisiin poistaa. 14.11.2011 Hufvudstadsbladetissa THL:n pääjohtaja Pekka Puska ottaa kantaa, että jos "vastarinta" rokotuksia kohtaan kasvaa, THL ottaa vapaaehtoisuudesta luopumisen esille keskusteluissa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun pääjohtaja Pekka Puska on kannattanut vanhempien päätösvallan vähentämistä lastensa elämän suhteen kun on kyse Puskan johtaman laitoksen alan asioista. Vuonna 2009 Puska kannatti mm. nimellä "Salaa vanhemmilta" tunnettua lakialoitetta, jolla olisi mahdollistettu lasten ottaminen kokeellisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin vanhempien tietämättä, mikäli tutkija olisi arvioinut lapsen kykeneväksi päättämään itse kokeiluun osallistumisesta. Oikeusasiamies on myös enemmän kuin kerran nuhdellut Puskan johtaman THL:n toimintaa siitä, että THL ei ole hankkinut lain edellyttämällä tavalla lääketieteelliselle kokeelle molempien vanhempien suostumusta.

Asia on esillä tämän päivän (14.11.) Hufvudstadsbladetin lisäksi FST5:n Närbild (Yle Areena: Närbild 13.11.2011, alkaen n. kohdasta 7.00).

Hyökkäys rokotusten vapaaehtoisuutta vastaan on huolestuttava. THL viittaa joidenkin maiden (esim. USA) pakollisiin rokotuksiin. THL:n suhtautuminen rokotusten vapaaehtoisuuteen kuitenkin poikkeaa mielenkiintoisesti suhtautumisesta USA:ssa - kun USA:ssa pakollisista rokotuksista on mahdollisuus yleensä saada uskontoon perustuva vapautus, THL:n rokoteturvallisuuslääkäri kyseenalaistaa Hufvudstadsbladetissa nimenomaan uskonnolliseen vakaumukseen liittyvän rokotusvalinnan. Tämä näkökulma nousee esille myös Närbildin lähetyksessä. Uskonnollisuuden ohella THL näyttää näkevän ei-toivotun rokotusvalinnan riskitekijänä ruotsinkielisyyden ja Ruotsin läheisyyden. THL:n strategia näyttää olevan ajaa asiaa tällä kertaa niin, että lähdetään ensin kyseenalaistamaan vähemmistöryhmiin kuuluvien oikeutta valita, ehkä jotta valtaväestön vastareaktio ei niin helposti kumoa oikeuksien poistamista kuten "Salaa vanhemmilta" -lakihankkeen kanssa kävi. THL:n edeltäjän KTL:n viestinnässä on aiemminkin viitattu asiaan kuulumattomalla tavalla etniseen alkuperään ja käsitelty laitoksen suosituksesta eroavan valinnan tekeviä dehumanisoivalla tavalla.

Asiaa käsittelee myös Rokotusinfon tiedote 29.10.2011: "THL:n lääkäri kyseenalaistaa rokottamattomien lasten potilaan oikeudet".

(12.11.2011) Baxterin Preflucel vedetty markkinoilta - Jo kolmannessa H1N1-sisältöisessä kausi-influenssarokotteessa ongelmia

Kaikki nykyiset kausi-influenssarokotteet sisältävät sikainfluenssaosan eli H1N1-osan. Viime aikoina monet mediat Suomessa ovat virheellisesti esittäneet, että Pandemrix -rokotteessa narkolepsian aiheuttajaksi olisi todettu GlaxoSmithKlinen AS03-tehosteaine. Tämä ei pidä paikkaansa - on viitteitä siihen, että tehosteaineella on osuutensa narkolepsiassa, mutta ei ole varmistettu, että H1N1-komponentilla ei olisi merkitystä. Usean eri valmistajan ongelmat H1N1-osan sisältävien influenssarokotteiden kanssa viittaavat siihen, että H1N1-osassa saattaa olla ongelmia.

Aiemmin olemme kertoneet Australiassa valmistetun CSL-valmistajan rokotteella ilmenneistä kouristuksista alle viisivuotiailla, ja varoituksesta Inflexal V-rokotteen seurauksena ilmenevästä kuumeesta (jopa 39-40 astetta).

Tuorein ongelmatilanne on Baxterin Preflucel-rokotteen kohdalla. Britannian lääkeviranomaisen tiedotteen mukaan Preflucelin joidenkin erien rokotteiden käytön jälkeen on ilmennyt odotettua enemmän haittoja, ja mitään rokote-erää ei tule enää käyttää. Mm. Daily Mail on käsitellyt asiaa.

Preflucel on myös Suomen markkinoilla. Rokotusinfo selvitti perjantaina tilannetta Suomen osalta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei ole tiedottanut Preflucelin ongelmista. Fimean rokotepuolen henkilö oli tietoinen ongelmista sillä tasolla että oli nähnyt ulkomailla asiasta esillä ollutta, mutta ei osannut sanoa, miksi Fimealla ei ole ollut tiedotetta aiheesta kuten tavallisesti lääkkeisiin liittyvistä ongelmista. Rokotepuolen henkilö ei ollut kartalla Preflucelin luonteesta, vaan oli käsityksessä, että kyseessä on keskitetyn EU-tason myyntiluvan piirissä oleva rokote, jolloin EU:n lääkevirasto EMA hoitaisi tiedottamisen ja Fimean rooliksi jäisi lähinnä tiedotteen jakelu Suomessa. Tosiasiassa Preflucel on kansallisen hyväksyntämenettelyn piirissä. Markkinoiltavedot eivät olleet tämän henkilön työsarkaa, ja yhteydenoton aikaan ei ollut tavoitettavissa asiasta enemmän tietäviä henkilöitä.

Rokotusinfon perjantaina apteekin kautta saaman tiedon mukaan Suomessa on ollut tukkurilla (Tamro) myynnissä erä Preflucel -rokotetta, mutta haittavaikutusten vuoksi valmistaja (Baxter) on vapaaehtoisesti vetänyt rokotteen pois myynnistä.

(9.11.2011/10.11.2011) Tuore tutkimus: Influenssarokotteiden teho - päivitetty kommentteja tehosta ja influenssan välttämisestä muilla keinoin

Tutkimusartikkelissa arvioitiin aikuisten tavallisen kausi-influenssarokotteen antavan 59 % suojan. Metatutkimuksen kriteerit täyttäviä tutkimuksia tehon osoittamiseksi 2-17 -vuotiaissa tai yli 65 -vuotiaissa ei löytynyt, eli luotettava näyttö inaktivoidun kausi-influenssarokoteen tehosta näissä ikäryhmissä puuttuu. Elävää influenssarokotetta (jonka tarkoitus on aiheuttaa potilaassa lievä influenssa) sisältävällä rokotteella saatiin inaktivoituja korkeampia lukuja.

Tutkimusta on käsitellyt suomeksi mm. Terve24 -sivusto.

Päivitys: Natural News kertoo tarkemmin, mitä tutkimuksen yhteenvedossa esille tuotu 59 % suoja tarkoittaa käytännössä. Natural Newsin mukaan tutkimuksen vertailuryhmässä oli 13 095 rokottamatonta aikuista. Näistä vain 357 eli 2,7 prosenttia sai influenssan. Rokotettujen ryhmän ja vertailuryhmän ero oli Natural Newsin mukaan 1,5 per sata. Toisin sanoen, tutkimuksen tulosten mukaan sadalla rokotteella saatiin ehkäistyä puolitoista influenssatapausta - jotta saatiin yksi influenssatapaus estettyä, piti siis antaa 67 rokotetta. Natural News huomauttaa, että kun hyötyä rokotteesta on näin harvalle, haitat voivat muodostua merkittäviksi suhteessa hyötyyn.

Natural News viittaa myös tutkimukseen, jossa D-vitamiinin ottamisella saavutettiin huomattavasti parempia tuloksia influenssan ehkäisyssä kuin rokotteilla. Natural News esittää myös kritiikkiä tutkimusta kohtaan, kertoen mm. käytännöstä, jossa vertailuryhmäkin saa pistoksen (joko rokotteen apuaineet sisältävän tai toisen rokotteen).

Tähän ei ole tällä erää tarjolla tutkimusviitettä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n väki valitettavan harvoin tarjoaa tutkimusviitteitä neuvojensa perusteiksi), mutta myös C-vitamiinista voi joiden lähteiden mukaan olla hyötyä. Aamulehti kysyi 2.11.2011 "Miten influenssan voi parhaiten välttää?", ja näin vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska:

"Ylivoimaisesti tärkein asia influenssan ehkäisyssä on hyvä käsihygienia ja aivastushygienia, koska tauti leviää pisaratartuntana. On ikuinen kiistanaihe, auttaako C-vitamiini, mutta tuskin siitä haittaakaan on. Olen Vaasan rannikolta kotoisin ja lorautan aina tyrnimehua aamumysliin. Ja sitten on tietysti rokotus, jota suositellaan riskiryhmille."

(7.11.2011) Svenska Dagbladet: Maailman terveysjärjestö WHO kriisikokouksessa Genevessä

Uutisen mukaan YK:n orgnisaation Maailman terveysjärjestön WHO:n hallitus on kokoontunut WHO:n uskottavuuskriisin vuoksi ylimääräiseen kriisikokoukseen Geneveen. Järjestö on uutisen mukaan ryvettynyt sikainfluenssan myötä lääke- ja rokoteteollisuussuhteiden noustua keskusteluun. Kriisistä ulospääsyksi ehdotetaan mm. jääviyssääntöjen tiukentamista.

Svenska Dagbladet viittaa mm. omaan aiempaan WHO:n ja rokoteteollisuuden kytköksiä käsittelevään uutisointiinsa. Svenska Dagbladet kertoi joulukuussa 2009 mm. Suomen THL:n kakkosmiehen, ylijohtaja Juhani Eskolan lääkeyhtiösidonnaisuuksista.

(2.11.2011) Kirjeenvaihtoa: Pyyntö THL:lle korjata virheellinen influenssarokotteita koskeva tiedotteen väite

Suomessa markkinoilla olevissa influenssarokotteita on säilytysaineita, joille osa ihmisistä on allergisia, ja tämä tulee huomioida rokotetta ottaessa. Suomessa on myynnissä tehosteaineellinen influenssarokote. Muissa maissa on myynnissä tehosteaineellisia influenssarokotteita ja elohopeayhdistettä säilytysaineena käyttäviä influenssarokotteita.

(2.11.2011) Keskustelu jatkuu: Tietokäsitys, tiedotusvälineiden rooli, sananvapaus

Median ja roolit ja toimintatavat ja median ja kansalaisten suhtautuminen asiantuntija-auktoriteettien ja muiden toimijoiden viesteihin ovat nousseet puheenvuoroihin monella eri foorumilla.

 • Sanni Halttunen: Tieto varjostaa totuutta (Suomen Kuvalehti -blogi, kirjoittajat pääkaupunkiseutulaisia nuori. Kirjoittaja on yksi Megafoni -blogin kirjoittajista ja kuuluu Nuorten Ääni -toimitukseen, joka on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hanke.)

"Olen jokin aika sitten lukenut artikkelin, joka käsitteli suomalaisten luottoa valtion eliitteihin. Suomalaisten luotto esimerkiksi virkavaltaan, pankkeihin ja lääketeollisuuteen oli Euroopan kärkiluokkaa. Kertooko tämä valtion luotettavuudesta vai ainoastaan kansalaisten sinisilmäisyydestä? Itsekin pidän Suomea luotettavana maana, mediaa tärkeänä kansan tiedottajana ja ammattikuntia osaavina." ... "Kriittinen ja avoin asennoituminen on siis välttämätöntä tulkitessamme uutta tietoa, kun yritämme pysyä ajan tasalla totuuksista ja niiden tuomasta hyödystä, sekä ehkäistä malliajattelua. Harhakuvien ja väärän tiedon välttäminen on kuitenkin mahdottomuus onnistuneidenkin tutkimusten ohella, mutta siksi olisikin äärimmäisen tärkeää osata korjata asiat ja muuttaa ajattelumaailmaa tarpeen mukaan, myöntää virheensä."

"Miksi toimittajien ammattikunta on kadottanut kunniallisuuden tajuaan? Se ryntäilee pintaperhona milloin minkin kohuhunajapurkin perässä ja kavahtaa arkijärkeä. Sivistynyt harkinta on älylliseksi eliitiksi itsensä kokevissa journalisteissa kadonnut piirre."

"tulkitsen otsikon kysymykseen viitaten, että päätoimittajan Ruokasen mielestä lehden sananvapauden toteutuminen edellytti, että Suomen Kuvalehti päätti keskustelun asiasta omaan puheenvuoroonsa.

Julkisen sanan neuvosto näyttää olleen Ruokasen kanssa eri mieltä siitä, että yhdeksänsivuisen jutun kohteen reilun sadan sanan kannanoton julkaisu olisi tarkoittanut toimituksen päätösvallan luovuttamista ulkopuoliselle. Ratkaisusta löytyy kohta:

"Neuvoston käsityksen mukaan lehti olisi myös voinut antaa keskustelun tärkeästä ja mielenkiintoisesta aiheesta jatkua sivuillaan vaarantamatta journalistista päätösvaltaansa.""

"Karppauksen paras puoli taitaa olla tuossa sen sisältämässä yhteiskunnallisessa agnedassa. Näen tässä jutussa jotain positiivista vähän syvemmälläkin tasolla. Yksi on se, että vanha sosialistiseen järjestelmään tukeutuva suomi on viimein murtumassa liitoksissaan. Proffille buuataan aivan avoimesti, kuten kuuluukin."

(1.11.2011) Tutkimusuutinen: Apinoilla tehtävä tutkimus totesi rokotteita saaneissa apinoissa samankaltaisia aivomuutoksia kuin on havaittu autistisilla lapsilla

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

(1.11.2011) Lisähuomioita aiheeseen "non-Hodgkinin lymfooman ja kausi-influenssarokotteen yhteys"

Vakavien rokotehaittojen mahdollisuutta käsittelevän tiedotteemme kausi-influenssarokotteen ja imukudossyövän (non-Hogkdinin lymfooman) yhteyttä osoittavaa tutkimusta koskeva osa on herättänyt kiinnostusta ja johtanut yhteydenottoihin mm. omalla kohdalla epäillyn rokotehaitan johdosta. Asian johdosta joitakin kommentteja ja lisätiedon lähteitä:

 • Mikäli epäilet, että sinulla todettu non-Hogkinin lymfooma tai muu vakava tauti on yhteydessä Pandemrix -rokotteeseen tai kausi-influenssarokotteeseen, kannattaa huolehtia että epäilystä tehdään ilmoitus epäilystä rokotehaitasta. Terveydenhuollon ammattilaisilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa epäillyistä rokotteiden haitoista, mutta harvinaisten ja ennalta tuntemattomien haittojen kohdalla mahdollisuus ei välttämättä tule lääkärille mieleen. Näin ollen omista epäilyistä kannattaa mainita ja pyytää lääkäriä tekemään haittailmoitus. Haittailmoitus on mahdollista tehdä myös itse, mutta on suositeltavaa, että sen tekee terveydenhuollon ammattilainen. Haittojen ilmoittaminen on tärkeää, jotta rokotteiden haittoja voidaan tutkia ja rokotteita tarvittaessa kehittää turvallisemmiksi. Kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) rokoteturvallislääkäri totesi esityksensä lopuksi 26.10.2011: "Haittaseuranta ja -tutkimus on tärkeää, jotta tietopohjamme kasvaa". Lisätietoa haitoista sivulla Rokotteiden ja rokottamisen haitat ja riskit.
 • Toisin kuin Nelosen uutiset kirjoittaa, Rokotusinfolla ei ole influenssarokotteeseen liittyvää kampanjaa. Nelosen uutiset oli poiminut useita todettuja ja epäiltyjä vakavia rokotehaittoja käsittelevästä tiedotteestamme ajankohtaisena aiheena kausi-influenssarokotetta koskevan tutkimusviitteen, ja täydensi sitä koskevaa tietoa haastattelemalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteturvallisuuslääkäriä.
 • Riskikertoimista ei voi suoraan päätellä syy-yhteyttä, koska muut tekijät voivat olla syy-yhteydessä riskikertoimilla mitattaviin seikkoihin - tunnetuin esimerkki tästä lienee yhteys hukkumiskuolemien ja jäätelön kulutuksen lisääntymisen välillä. Yhteisenä tekijänä molempien taustalla on lämpötila. Yleensä korrelaation lisäksi syy-yhteyden vahvistamiseksi pyritään löytämään selittävä biologinen mekanismi, joka selittäisi millä tavalla yhteydessä olevien asioiden syy-yhteys käytännössä toimisi. Viittaamamme tutkimuksen perusteella voisi spekuloida, että taustalla oleva mekanismi saattaisi olla vaikkapa ns. hygieniahypoteesin mukainen - mikrobi-infektiot (kuten rokotteessa saadut aktiiviset taudinaiheuttajat, isorokkorokotteen vaccinia-virus ja poliorokotteen aktiivinen poliovirus) aiheuttavat ihmisen immuunijärjestelmän Th1-suuntaista vastetta, ja infektioiden vähenemisen on ajateltu johtavan siihen, että varhaislapsuuden Th2-voittoinen vaste jää vallitsevaksi (vrt. Duodecim-artikkeli "Miksi tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on kasvanut Suomessa toisen maailmansodan jälkeen?").
 • Nelosen uutisessa THL:n rokoteturvallisuuslääkäri kommentoi viittaamaamme tutkimusta näin: "-Se on yksi tärkeä tutkimus muiden tutkimusten joukossa. Jos katsoo Institute of Medicinen elokuussa julkaisemaa kirjaa rokotusten haitoista, niin siellä Non-Hodgkin lymfoomista ei ole voitu vetää tällaista johtopäätöstä, että influenssarokote niitä aiheuttaisi. Tarvitaan lisää näyttöä ja hyvin tehtyjä tutkimuksia, jotta voimme joko hyväksyä tai hylätä tällaisen työhypoteesin." Lisäyksenä tähän, että Institute of Medicinen raportissa ei lainkaan mainita non-Hodgkinin lymfoomaa.

(31.10.2011) Lääkärilehti: Ruotsalaistutkimus Pandemrix-haitoista: Rokotetuilla tukholmalaisilla oli kasvohermohalvauksia, parestesioita ja tulehduksellisen suolistosairauden aktivoitumisia jonkin verran enemmän kuin rokottamattomilla.

(31.10.2011) Dokumenttielokuva: The Greater Good

Rokotuskeskustelu ja rokotuskysymystä käsittelevä, erittäin suositeltava dokumentti on maksutta katsottavissa 5. marraskuuta asti. Elokuvan DVD on myynnissä mercola.com -sivustolla 10 dollarin hintaan. Elokuvan sivustolta löytyy lisätietoa elokuvasta. Myös Mercola on julkaissut tietoa elokuvasta. Elokuvassa on mm. haastateltu Diane M. Harperia, joka on ollut kehittämässä HPV-rokotetta ja nyt varoittaa sen holtittoman käytön ja mainostuksen riskeistä. Elokuvassa haastatellaan monia lääkäreitä, niin rokotuksia puolustavia kuin niitä kohtaan kriittisiäkin.

Dokumentin nimi tulee sanoista "Suuremman hyvän vuoksi" ja viittaa ajatukseen, että enemmistön hyvinvoinnin vuoksi uhrataan joidenkin, rokotteista haittoja saavien hyvinvointi.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut HPV-rokotetta rokotusohjelmaan. THL:n suosituksen laatineen 13-jäsenisen työryhmän jäsenistä valtaosa raportoi sidonnaisuuksia HPV-rokotteiden valmistajiin. Alan yleisestä käytännöstä ja omien johtajiensa (Terhi Kilpi ja Juhani Eskola, Lääkärilehti 37/2010) linjauksista poiketen THL ei julkistanut näitä sidonnaisuuksia raportissaan. Rokotusinfo on julkistanut sidonnaisuusilmoitukset verkkosivuillaan. Yhdistys on hankkinut sidonnaisuusilmoitukset julkisuuslain nojalla. Lisätietoa tiedotteessa Rokotusinfo: THL:n lääkeyhtiöyhtiösidokset edelleen ongelma.

Elokuvassa on kuvamateriaalia siitä, kuinka USA:ssa rokotusten pakollisuuden toteuttamista viedään eteenpäin poliisikoirien ja aseistettujen poliisien avulla. Sama saattaa olla edessä Suomessa, mikäli THL:n rokoteturvallisuuslääkärin Hanna Nohynekin hyökkäys roketteiden vapaaehtoisuutta vastaan on merkki yleisemmästä poliittisesta tavoitteesta ja mikäli kansalaiset eivät asetu pyrkimyksiä vastaan.

(31.10.2011) Tiedote 31.10.2011: Rokotusinfo: Rokotteilla on vakaviakin haittoja

Kausi-influenssarokote ja imukudossyöpä * MPR-rokote ja autismi * Tuberkuloosirokote ja tuberkuloosi * Hepatiitti B -rokote ja MS-tauti * (Sokeripala)poliorokote ja halvauttava hermostollinen sairaus * Laki velvoittaa kertomaan rokotteiden riskeistä

(31.10.2011 - kertausta, aiemmin julkaistu 12.1.2011) Tutkimuksen eettisyys, oma patentti, rahoituksesta kertomatta jättäminen, tutkiminen ilman eettisen toimikunnan hyväksyntää

 • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille ja eettiselle toimikunnalle patentista, jonka edunsaajana oli
 • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille, että tutkimus oli tutkimuksen aiheesta mahdollisesti hyötyvän tahon rahoittama
 • Tutkimusta tehtiin ilman tutkimusetiikan ja lain vaatimaa eettisen toimikunnan hyväksyntää
 • Tutkimukselle ei ollut nimitetty lain vaatimaa tutkimuksesta vastaavaa henkilöä

Yllämainittu luettelo ei käsittele rokotetutkimusta, vaan Eduskunnan oikeusasiamiehen havaitsemia, Kansanterveyslaitoksen pääjohtajan Pekka Puskan ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtajan Juhani Eskolan hyväksymiä menettelytapoja Kansanterveyslaitoksen toiminnassa. Esimerkiksi ylijohtaja Eskola katsoi lääketieteellisen lehden päätoimittajalle lähettämässään kirjeessä, että tutkimuksen asiat olivat kunnossa, vaikka Eduskunnan oikeusasiamies oli ylläolevat asiat todennut.

Ylin suomalainen laillisuusvalvoja, eduskunnan oikeusasiamies asettui näkemyksissään varsin eri kannoille kuin Puska ja Eskola - hän löysi useita puutteita ja virheitä ja kohtia, joissa lakia ei ollut noudatettu. Asiasta kertoo esim. Yleisradio verkkosivuillaan. Myös Eduskunann oikeusasiamien ratkaisu on luettavissa verkossa ja lisätietoa löytyy myös sivulta Findia-kantelu.

Rokotusasioita seuraavalla lukijalle saattoi tulla otsikosta ja tapahtumakuvauksen alusta mieleen tutkija nimeltään Andrew J. Wakefield ja vuonna 1998 The Lancetissa julkaistu ja sittemmin "tieteen kirjoista poistettu" tapaussarja-artikkeli. Tutkimuksen julkaisuun liittyvän tiedotustilaisuuden kommentteihin ja MPR-rokotepolitiikkaan ja yleensä rokotepolitiikkaan liittyvät jälkimainingit lyövät edelleen myös suomalaismediassa - jolle näyttää olevan tässä asiassa varsin tyypillistä raportoida asiasta hyvin yksipuolisesti, lähinnä asiaa vuosikausia esillä pitäneen toimittajan Brian Deerin näkemysten perusteella ja faktoja tarkistamatta - esimerkiksi em. uutisessa brittiläinen tapaussarja-artikkeli on muuttunut yhdysvatalaiseksi rokotetutkimukseksi. Rokotusinfo on sivunnut asiaa sivullaan Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys? joka tosin keskittyy enemmän muihin asioihin kuin toimittaja Brian Deerin käymään Wakefield-kampanjaan.

On mielenkiintoista verrata, millaista median toiminta on ollut Kansanterveyslaitoksessa tehtyjen, eduskunnan oikeusasiamiehen toteamien laiminlyöntien suhteen ja varsin samankaltaisilta vaikuttavien, Wakefieldin tekemiksi osin väitettyjen ja osin brittiläisen lääkärien kurinpitolautakunnan GMC:n toteamien tekojen suhteen.

Yhtymäkohtia on myös MPR-rokotteen ja autismin epäillyn yhteyden ja sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian mahdollisen yhteyden välillä - on kiintoisaa verrata MPR-autismi -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Wakefieldin ja sikainfluenssarokote-narkolepsia -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Markku Partisen hyvin erilaisia suhtautumistapoja siihen, kun paine alkoi kasvaa. Myös Partinen oli julkaisemassa tapaussarja-artikkelia, mutta näyttää siltä että asia on mahdollisesti viivästynyt tai jäänyt toteutumatta ministeriön puhuttelun, peruspalveluministerin TV-uutisissa nimeltä mainiten esittämän tuomion ym. jälkeen. Näkemyksiä siitä, että myös GMC:n Wakefield-ratkaisu oli motiiveiltaan enemmän poliittinen kuin objektiivinen, on myös esitetty.

Wakefield-syytökset ja puolustukset ovat laaja asia, eivätkä ole Rokotusinfon kannalta kovin keskeisiä, mm. koska alkuperäisen vuoden 1998 Lancet-tutkimuksen tarkoituskaan ei ollut millään tavalla osoitaa, että rokotteen ja autismin välillä olisi selvä yhtey, eikä tällaista tulosta sen johtopäätöksissä ollut. Niinpä tuskin niihin kovin syvällisesti perehdymm sivuillamme - monet briutti- ja yhdysvaltalaismediat kuitenkin näyttävät käsittelevän asiaa ainakin kahdelta puolelta, antaen tilaa sekä toimittaja Deerin näkemyksille että Wakefieldin näkemykselle, joten asiasta kiinnostuneille löytynee runsaasti tietolähteitä goolella. Pyrimme myös tarjoamaan joitakin linkkejä asiaan liittyen. Wakefieldin omat näkemykset löytynevät selvimpinä hänen kirjastaan "Callous Disregard". Wakefield kommentia asiaa myös tuoreessa esiintymisessä CNN:llä.

(30.10.2011) Hufvudstadsbladet: Vanhemmat protestoivat rokotelääkärin hyökkäystä rokotusten vapaaehtoisuutta vastaan

Vanhemmat puolustavat potilaan oikeuksia rokoteturvallisuuslääkärin kannanottojen jälkeen. Vanhempien mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteturvallisuuslääkäri Hanna Nohynek on Pietarsaaressa 26.10. julkisen terveydenhoidon järjestämässä tiedotustilaisuudessa kyseenalaistanut rokottamattomien lasten oikeuden hoitoon. Nohynekin mukaan kyseessä on väärinkäsitys, joka voi Nohynekin mukaan johtua siitä, että monet tiedotustilaisuuden osallistujat eivät ymmärtäneet suomea, tai siitä, että rokotusten vastustajat haluavat vääristellä Nohynekin viestiä.

Tilaisuudessa paikalla ollut Linda Karlström ei usko Nohynekin väitettä väärinkäsityksestä: "Soitin viidelle henkilölle, jotka olivat mukana tilaisuudessa ja kuulivat Nohynekin sanovan: Vad skulle hända ifall vi lämnade barn ovaccinerade, ska vi verkligen också vårda dem? Yksi yleisön joukosta esitti Nohynekille vastarepliikin sanoen, että puhe on pelottavaa. Miksi Nohynek ei korjannut väärinkäsitystä silloin? Uskon että Nohynek tuli katumapäälle."

Lehti kertoo, että Nohynekin mukaan keskustelu [vanhempien päätäntävallan poistamisesta] on tärkeää juuri nyt, koska niin monet Pietarsaaressa ovat päättäneet, että eivät ota uusia rotavirus-, pneumokokki- ja kausi-influenssarokotteita. Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Jyrki Kuoppala pitää keskustelua rokotuspolitiikasta tervetulleena, mutta katsoo, että Nohynek on ottanut asian esille aivan väärässä paikassa tavalla joka vaarantaa potilaan oikeudet.

Asiaa käsittelee myös Rokotusinfo ry:n tiedote 29.10.2011: Rokotusinfo: THL:n lääkäri kyseenalaistaa rokottamattomien lasten potilaan oikeudet. Rokotusinfon sääntöihin kirjattuna tavoitteena on mm. toimia rokotusten vapaaehtoisuuden puolesta, joten Rokotusinfon kanta on selvä: päätösvallan rokotuksista tulee pysyä perheessä.

(29.10.2011) Tiedote 29.10.2011: Rokotusinfo: THL:n lääkäri kyseenalaistaa rokottamattomien lasten potilaan oikeudet

"Tilaisuudessa läsnä olleen äidin mukaan Nohynek kyseenalaisti rokottamattomien lasten oikeuden terveydenhoitoon tilanteessa, jossa lapsi on sairastunut johonkin rokotusohjelman tautiin."

"Nohynekin näkemyksen (1) mukaan kyseessä on väärinkäsitys. Hän ei mielestään kyseenalaistanut oikeutta hoitoon, vaan rokottamattomien lasten vanhempien oikeuden päättää lapsensa terveydenhoidosta."

"Rokotusinfo: Potilaan oikeudet koskevat kaikkia"

"Rokotusinfon mukaan laki ja ihmisoikeudet ovat asiassa selviä - rokotukset ovat Suomessa vapaaehtoisia, ja potilaslain mukaan hoidon tulee tapahtua yhteisymmärryksessä potilaan tai tämän huoltajien kanssa. Oikeus hoitoon on rokotusvalinnasta riippumatta."

(27.10.2011) Tutkimus: Influenssarokote yhteydessä lisääntyneeseen non-Hodgkinin lymfoomaan

Tutkimus pyrki selvittämään eri rokotteiden ja non-Hodgkinin lymfooman mahdollisia yhteyksiä. Tulosten mukaan poliorokotteen ja isorokkorokotteen saaminen oli yhteydessä vähäisempään non-Hogdinin lymfooman esiintymiseen, influenssarokotteen saaminen puolestaan oli yhteydessä lisääntyneeseen riskiin. Yhteydet vaihtelivat lymfooman histologisen tyypin mukaan.

Duodecimin terveyskirjasto.fi:n artikkelin mukaan non-Hodgkinin lymfooma on aiemmin yhdistetty apinaperäiseen SV40-virukseen, jonka tartuntatie ihmiseen on artikkelin mukaan ollut aiemmin käytössä ollut poliorokote, joka sisälsi rhesusapinan munuaissoluista tuotettuja eläviä soluja.

(27.10.2011) Kirjeenvaihtoa: Kantelu Julkisen sanan neuvostoon 17.4.2011 ja päätös 26.10.2011

(27.10.2011) YLE: Malariarokote voi puolittaa lasten tartunnat

"Ennen käyttöönottoa rokotetta pitää kuitenkin tutkia vielä runsaasti lisää. Tutkimuksissa pitää muun muassa sulkea pois mahdollisuus, että rokote lisäisi lasten aivokalvotulehduksia. Tutkimuksessa huomattiin, että ne olivat yleisempiä malariarokotetta saaneilla."

"Jos jatkotutkimukset ovat yhtä lupaavia, WHO aikoo suosittella rokotetta osaan Afrikan maista jo vuonna 2015."

(27.10.2011) VTT (tiedote): VTT:n uusi spin-off Desentum Oy kehittää uuden sukupolven allergiarokotteita

(27.10.2011) Kausi-influenssarokotteen sesonki on käynnistymässä

(27.10.2011) Pietarsaaren alue kohdennetun rokotuskattavuuskampanjan kohteena

(26.10.2011) Suomen lääkeviranomaisen (Fimea) varoitus alle 5-vuotiaiden influenssarokotteesta: Lisääntynyt kuumeriski

(25.10.2011) Keskustelu jatkuu: Breivik, Suomen syyrialaiset ja ruoka-aktivistit - mutta pelottavimpia olivat rokotuskriittiset

"Pelottavimpina kuitenkin koin rokotuskriittisten piirien vainon"

"Järvi pitää vainona esimerkiksi sitä, että hänen "työhistoriaa[nsa] pengottiin ja arvosteltiin ja [hänestä] toimittajana luotiin epäluotettava kuva.", toisin sanoen hänen ammatissa tapahtuneesta yhteiskunnallisesta toiminnastaan esitettiin sanallisia tietoja tai väitteitä."

(25.10.2011) Verkkomedia: Judicial Watch: Rokotekuolemia ja muita haittavaikutuksia on piiloteltu (HPV-rokote)

(22.10.2011) Kirjeenvaihtoa: Pääjohtaja Pekka Puska - kaksi vuotta sikainfluenssarokotusten aloittamisesta

(15.10.2011) Seinäjoen Sanomat: Narkolepsiaan sairastuneen pojan persoonallisuus muuttui täysin

"Arki on pojan sairastumisen myötä mennyt raiteiltaan. Perheen isän mukaan rokotteen aiheuttamasta narkolepsiasta on monilla kuva vain tahatonta nukahtelemista aiheuttavana vaivana.

- Tämän tyyppiseen narkolepsiaan liittyy niin paljon muitakin oireita kuin nukahteleminen tai univaikeudet. Psyykkiset oireet ovat todella rajuja ja pahinta"

(11.10.2011) Vantaan Sanomat: Yhä useammat vantaalaisperheet ovat huolissaan neuvoloissa annettavien rokotusten turvallisuudesta

(6.10.2011) Eduskunnan kyselytunti: Pandemrix-korvausten riittävyys (käsiteltävänä myös THL:n rokotehankinnan perusteet ja vastaavien tapahtumien ehkäisy)

Kyselytunnin Pandemrix -osuus löytyy myös videolähetyksenä 6.10.2011, kohta n. 48 minuuttia.

(5.10.2011) Nelonen: Narkolepsiaan sairastuneet saavat valtiolta korvauksia

Nelonen haastattelee (videolla) sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston päällikkö Outi Antilaa, jonka mukaan korvauksia voidaan maksaa jopa 80 vuotta, ja korvausten maksamiseksi ollaan säätämässä lakia.

(5.10.2011) Ministeri Risikko oli jo sairastanut sikainfluenssan näyttäessään rokotteen ottamisen mallia mediassa

Mediassa (mm. Keskisuomalainen 22.1.2010: "Risikko halusi näyttää mallia julkisella piikityksellä") kerrottiin ja näytettiin laajasti, kuinka tammikuussa 2010 peruspalveluministerinä toiminut Paula Risikko otti julkisesti sikainfluenssarokotteen.

Vähemmällä huomiolle julkisuudessa on jäänyt, että rokotteen ottaessaan ministeri Risikko oli jo sairastanut sikainfluenssan. Ministeri kertoo sairastumisestaan syyskuussa 2011 ilmestyneeseen Mediaplanetin Flunssa -ilmoitusliitteeseen kirjoittamassaan kolumnissa. Rokotusinfolle ministeri Risikko vahvisti sairastuneensa marras-joulukuun vaihteessa 2009. Ministerin mukaan tieto tästä on ollut julkisuudessa aiemminkin.

(5.10.2011): Narkolepsiakorvauksista periaatepäätös tänään, vanhempien ja korvausvelvollisten välillä neuvotteluja

Lääkevahinkovakuutuspoolilla on korvausten periaatelinjauksesta tiedotustilaisuus tänään klo 12. Odotettavissa on, että pooli viimein virallisesti julkistaa kannan, että korvauksia maksetaan, ja että valtio on mukana kattamassa niitä kustannuksia, joihin Lääkevahinkovakuutuspoolin 30 miljoonan korvaussumma ei riitä. Kovin yksityiskohtaisia tietoja esim. korvaustasoista tuskin tänään julkisuuteen tulee. Vanhemmat neuvottelevat korvausasioista poolin ja viranomaisten kanssa juristien välityksellä, tästäkin on odotettavissa lisää tietoa tänään.

Päivitys: Lääkevahinkovakuutuspooli on nyt julkaissut tiedotteensa. Huomionarvoisena voi pitää kohtaa: "Lääkevahinkovakuutuspooli katsoo, että valtiolla on rokotuksen toimeenpanijana ensisijainen vastuu rokotuksen haittavaikutuksista." - tässä suhteessa tiedotteen voi katsoa vahvistavan aiemmin esitettyjä näkemyksiä, että Korkeimman oikeuden sokeripalapolio -rokotetta koskeva ennakkopäätös pätee myös tähän tapaukseen. Käytännössä kuitenkin valtion korvausvastuun toteutus ilmeisesti on tarkoitus hoitaa Lääkevahinkovakuutuspoolin kautta, tiedote jatkuu: "Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jäsen Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnassa, joka on ottanut lääkevahinkovakuutuksen poolilta. Tästä vakuutuksesta katetaan valtion vahingonkorvausvastuuta vakuutusehtojen mukaisesti.". Huomionarvoista ja ennakkoarveluiste poikkeavaa tiedotteessa on myös, että tiedotteessa ei julkisteta 30 miljoonan korvausvastuun ylittävän osan käsittelyn periaatteita. Ilmeisesti odotuksista poiketen valtion ja poolin neuvottelut eivät vielä ole johtaneet julkistettavissa olevaan tulokseen, koska tiedotteessa todetaan neuvottelujen olevan edelleen kesken: "Pooli käy parhaillaan neuvotteluja valtion kanssa vastuunjakoon liittyvistä muista järjestelyistä."

Tiivistettunä kaksi poolin aiemmin julkisuuteen tiedottamasta poikkeavaa asiaa: 1) näyttää siltä, että pooli ei toistaiseksi ole päässyt valtion kanssa tavoiteltuun lopputulokseen neuvotteluissa 30 miljoonan ylittävästä osasta, ja 2) pooli nostaa esille valtion korvausvastuuta.

Riskinä tällaisessa kahden korvausvastuullisen tilanteessa tietysti on, että vahinkoa kärsineet jäävät välikäteen kahden vastuuta toisilleen vierittävän korvausvelvollisen välissä. Mikäli asiat eivät ratkea neuvotteluteitse, on vanhemmilla ratkaistavana mm. se, vaatiako korvauksia valtiolta yleiseen vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuen vai poolilta vakuutusehtojen perusteella. Vakuutusehdoissa korvaussumma on kuitenkin rajoitettu 30 miljoonaan euroon, joten vakuutusehtojen perusteella kaikki eivät välttämättä toteutuneita vahinkoja kattavia korvauksia saa. Tässä viitekehyksessä ja myös poolin tiedotteen valtion vastuuta korostavan osan valossa voi tulkita, että pooli tuo esille näkemyksiä, joiden mukaan mahdollisessa riita-asiassa vastapuolena on pikemminkin valtio kuin pooli. Vahinkoa kärsineiden kannalta kahden korvauksen maksajan tilanne on hyvin ikävä ja epäkäytännöllinen. Toivottavasti aiemmin julkisuudessa esitetyt poliittiset lupaukset valtion mukaantulosta 30 miljoonan ylittävältä osalta toteutuvat.

Päivitys 2: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen "Valtio sitoutuu korvaamaan Pandemrix-rokotteesta aiheutuneita lääkevahinkoja" mukaan "Valtio sitoutuu vastaamaan korvauskaton ylittävistä korvauksista." Tämä viittaisi siihen, että ministeriössä on tehty jonkinlainen periaatepäätös korvauksista. Käytännön yksityiskohtia koskevia sopimuksia ja mahdollista lainsäädäntöä tiedotteen mukaan valmistellaan. Edelleen ministeriön tiedotteen mukaan valtio ja pooli ovat sopineet, että valtiokonttori maksaa korvauksia ensipäätösten jälkeen:

"Valtion korvausvastuuta ja maksujärjestelyjä koskevia sopimuksia ja mahdollisesti tarvittavaa lainsäädäntöä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Tarkoituksena on turvata korvausten hakijoiden asema. Lisäksi selkiytetään hallinnollista menettelyä valtion ja Lääkevahinkovakuutuspoolin kesken. Jotta hakijat saisivat korvaukset mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, valtio ja pooli ovat sopineet, että ensipäätösten jälkeen korvauspäätökset ja maksatukset tekee Valtiokonttori. Näin taataan se, että maksatuksessa ei tarvitse tehdä muutoksia siinä vaiheessa, kun korvauksen rahoittaa Lääkevahinkovakuutuksen sijasta valtio."

(3.10.2011): Eduskunta (Tuula Peltonen /sd): Kirjallinen kysymys: Narkolepsiapotilaiden ja heidän perheidensä tukeminen

(3.10.2011): Verkkouutiset: Narkolepsiaan sairastuneiden lasten korvausasia etenee

"Muutos ei tuo Lääkkeiden hintalautakunnan puheenjohtajan Lauri Pelkosen mukaan helpotusta niille perheille, joissa lapsen narkolepsiaa hoidetaan lääkkeillä, joilla ei ole myyntilupaa lapsille. " - uutisen mukaan narkolepsialääkkeet saattavat maksaa jopa reilusti yli 8 000 euroa vuodessa.

(28.9.2011): Siri Kolu: "Pelko ihmisissä" - Sanomalehtien Liiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen "Luetko sinä?" -kampanjaa varten kirjoitettu novelli

 • Osallistuvat 8. luokat ja sanomalehdet
 • Oudosta PI-epidemiasta, sen leviämisestä ja mm. siihen liittyvistä rokotuksista kertova novelli on luettavissa jatkokertomuksena mm. Kangasalan sanomissa alkaen 23.9.2011
 • Kirjailija Siri Kolua on haastateltu Kangasalan Saomissa 29.7.2011: "Siri Kolukin jatkaa PI-teeman kehittelyä. Sillä se meinaa tapahtua taas. - Mä en vielä tiedä, mikä Pelko ihmisisissä isona on. Onko se näytelmä vai romaani?"

(27.9.2011): Yle Radio Suomi: Aikuisten rokotesuoja, tuhkarokko - keskustelijoina THL:n rokoteosaston johtaja ja Rokotusinfon puheenjohtaja (kohta 12.40)

(12.9.2011): Turun Sanomat: Pandemrix-rokotteen ja diabeteksen yhteyttä tutkitaan

(5.9.2011): Keskustelu jatkuu: Rokotemyyttejä - Toiseen näkökulmaan tutustumista - "NanoNano"

(5.9.2011): Kertausta: (21.11./30.11.2009/22.8.2010) Onko nanorokotteilla ja sikainfluenssarokote Pandemrixillä jotain yhteistä?

Aiemman tekstin perusteella nanorokotteet ovat toistaiseksi varsin varhaisessa kokeiluvaiheessa ihmisillä. Verkossa esitetyt huolet nanorokotteista sikainfluenssarokotteen yhteydessä herättävät kysymyksiä. Onko nanorokotteilla ja Pandemrixillä jotain yhteistä? Mitä riskejä nanorokotteisiin mahdollisesti sisältyy?

Pandemrix -rokotteen valmisteyhteenvedossa kerrotaan, että Pandemrix toimitetaan kahdessa pakkauksessa suspensiona ja emulsiona, jota sekoitetaan 10 annoksen pakkauksessa ennen käyttöä. Suspensio on antigeeni (virusosa) ja emulsio on adjuvantti. Valmisteyhteenvedon mukaan "emulsio on melkein valkoinen homogeeninen neste."

Aimmin viittasimme tekstiin, jonka mukaan nanohiukkaset (nanopartikkelit) eivät vaurioita useimpia soluja. Nanoemulsiota käsittelevän wikipedia-artikkelin mukaan mikroemulsioita käytetään mikrobien tappamiseen ja rokotteiden välittämiseen. Artikkeli kertoo, että näitä tekniikoita käytettävessä käytetään tyypillisesti soijaöljyn nanoemulsioita joissa partikkelit ovat halkaisijaltaan 400-600 nanometriä eli 0,4-0,6 mikrometriä. Wikipedia-artikkelin mukaan soijaöljyemulsio ei vahingoita useimpia soluja, poikkeuksena siittiösolut ja verisolut jotka ovat haavoittuvia nanoemulsioille kalvorakenteensa johdosta.

Entäpä sitten sikainfluenssarokote Pandemrix? Valmisteyhteenvedon mukaan Pandemrix sisältää skvaleenia. Kaupallisiin tarkoituksiin käytetty skvaleeni saadaan yleensä hainmaksaöljystä. Verkossa gesundheitlicheaufklaerung -sivustolla esitetyn varoituksen (konekäännös englanniksi) mukaan Pandemrixissä olisi yhden mikrometrin (1000 nanometriä) kokoisia hiukkasia. Kirjoitus sisältää ennestään tutut varoitukset siitä, että uutta adjuvanttia ei ole vielä kovinkaan paljon tutkittu.

Päivitys 30.11.2009: Vertaisarvioidun Molecules -lehden artikkeli rokotteiden ja lääkkeiden skvaleeniemulsioista kertoo enemmän skvaleenista, skvaleeniadjuvanteista ja Suomeenkin tilatussa sikainfluenssarokotteessa käytettävästä AS03-adjuvantista. Tutkimusartikkelin mukaan skvaleenilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä ihanteellisen vakaiden ja myrkyttömien nanoemulsioiden tekemiseen. Artikkelissa käsitellään myös eri valmistajien sikainfluenssarokotteissa käytettyjen nanohiukkasten hiukkaskokoja - GlaxoSmithKlinen AS03-adjuvantin hiukkaskooksi kerrotaan 150-155 nm, Novartiksen MF59-adjuvantin hiukkaskooksi 165 nm ja Sanofi-Aventiksen AF03-adjuvantin (jota on kokeiltu Suomessa lapsilla tehtävissä sikainfluenssarokotekokeissa) hiukkaskooksi alle 100 nm.

Tieto Molecules -lehden sikainfluenssarokotteiden adjuvantteja ja nanoemulsioita käsittelävästä artikkelista on julkaistu ensin Mirjaleena Isoahon blogin kommenteissa

Päivitys 22.8.2010: Mirjaleena Isoahon blogissa käsitellään edelleen nanorokotteita ja Pandemrixiä.

(4.9.2011) MTV3: THL aikoo keskittää ruumiinavaukset 21 paikasta viiteen paikkaan

(3.9.2011/4.9.2011) Sikainfluenssarokote Pandemrix ja narkolepsia: keskustelu jatkuu (pääkirjoituksia ym.)

(3.9.2011) Tutkimus: Lapsikuolleisuudella korrelaatio lapsen saamien rokoteannosten määrän kanssa

Human & Experimental Toxicology -lehdessä julkaistun verkossa maksutta luettavissa olevan tutkimusartikkelin mukaan lapsen saamien rokoteannosten määrä korreloi lapsikuolleisuuden kanssa. Tutkimuksessa käytiin läpi 34 maan lapsikuolleisuus ja maan rokotusohjelmassa annettujen rokotteiden määrä. Tutkimuksen yhteenvedon mukaan rokoteannosten määrällä ja lapsikuolleisuudella suuri ja tilastollisesti merkitsevä korrelaatio niin, että lapsikuolleisuus kasvoi lineaarisesti rokoteannosten määrän kasvaessa.

Tutkimus on julkaistu toukokuussa 2011 ja siitä on heinäkuussa kertonut suomeksi Magneettimedia.

(toim. huom: Web-toimittaja hiukan kummastelee kritiikkiin liittyvä alatyyliä, mutta pitää tärkeänä tudoa kriittistäkin näkökulmaa esille, joten lukija olkoon täten asiasta ja tyylistä ennalta tietoinen). Tutkimusta kohtaan on niinikään heinäkuussa esittänyt kritiikkiä sarjakuvantekijä, skeptikko, [oman ilmoituksen mukaan änkyrätieteellistä maailmankatsomusta edustavaa] Suomen Kuvalehden Tähän on tultu -blogia kirjoittava Pertti Jarla blogikirjoituksessaan "Rokote ei suojaa Millerin ja Goldmanin kökkötutkimukselta". Jarlan kritiikki on enimmäkseen lainatavaraa ja suomennosta nimimerkiltä Orac blogin "Respectful insolence" kirjoituksesta "Vaccines and infant mortality rates".

(1.9.2011/3.9.2011) Radio Rock: sikainfluenssa ja narkolepsia aiheena pe 2.9. klo 9.00

Päivitys 3.9.2011: Kuuntele lähetys (Anu Lindroosin haastattelu)

(2.9.2011/3.9.2011) Nelosen uutiset: "Vihaiset mielenosoittajat vaativat THL:n johtoa eroamaan" (video)

"Mielenosoittajat syyttävät THL:ää väärän tiedon levityksessä ja auktoriteettiasemansa väärinkäytöstä."

Nelosen uutinen

Suomen Kuvalehden kuva mielenosoituksesta

Blogikirjoitus: Mirjaleena Isoaho: Onko keskustelu avattu mediassa nanoteknologian haittojen tutkimattomuudesta?

Blogikirjoitus: Mirjaleena Isoaho: THL:n tulisi lopettaa valehtelu ja palauttaa luottamus

Päivitys 3.9.2011: Verkkomedian kautta löytyy myös pitempi tallenne mielenosoituksesta, jossa kohdasta 13.39 alkaen voi kuunnella mielenosoittajien esiintymistä ja perusteluita näkemyksilleen.

Päivitys 3.9.2011: HS: THL:n väki ei suostunut haastatteluun - "THL on rajannut mielenosoittajat pois piha-alueeltaan. Laitos on kutsunut ylijohtaja Juhani Eskolan, pääjohtaja Pekka Puskan ja rokoteosaston johtaja Terhi Kilven kansalaishaastatteluun vastaamaan mielenosoittajien kysymyksiin, mutta kukaan ei ole suostunut. Puska on ilmoittanut olevansa ulkomailla."

Päivitys 3.9.2011: Suomen Kuvalehti: Toinen kuva mielenosoituksesta - Kolmas kuva

(1.9.2011) Turun Sanomat narkolepsiaan sairastuneiden voinnista

Turun Sanomat haastatteli neurologi Markku Partista


"- Kun sairastumisia alkoi tulla ilmi viime vuonna, oireet olivat todella rajuja. Nyt näyttää onneksi siltä, että monella oirekuva on lieventynyt, Partinen kertoo."

"Kaikilla asiat eivät kuitenkaan ole hyvin.

- Yhä on potilaita, jotka ovat huonossa kunnossa ja joilla on hyvin paljon ongelmia ja vaikeita oireita. Pahimmilla tapauksilla ilmenee yhä esimerkiksi äkkinäistä väkivaltaisuutta."

(1.9.2011) Susi!, Susi!

Nelosen uutisissa THL:n rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi kommentoi H3N2-virusta: "

"- Sikainfluenssavirus vaarallisuus oli siinä, että se oli aivan uusi virus, kun taas tämä on vanhan muunnelma. Kiertävät influenssavirukset voivat tietenkin olla varsinkin iäkkäille ihmisille vaarallisia.

H3N2:ta vastaan tepsii aivan tavallinen influenssarokote. Kilpi muistuttaa, että se kannattaa myös ottaa.

"- Pelkona on, että narkolepsiakohu saa ihmiset pelkäämään aivan tavallisia rokotteita - kuten influenssarokotteita - joita on testattu ja käytetty vuosikymmeniä. "

(1.9.2011) Tiedote: THL:ssa ratkaisujen aika

"Rokotusinfo ry:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toiminnassa olisi syytä siirtää painopistettä lääkeyhtiörahoituksen hankinnasta ihmisoikeuksien ja potilaan oikeuksien toteutumiseen. Yhdistys kiinnittää huomiota erityisesti pääjohtaja Pekka Puskan antamiin harhaanjohtaviin tietoihin sikainfluenssarokotekampanjassa, ja toivoo, että asiasta tehtäisiin tarvittavat johtopäätökset."

(1.9.2011) THL:n raportti - skvaleeniadjuvantin merkitys?

"Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty, että skvaleeni-pitoinen adjuvantti (MF59) ei ihmisellä aiheuta vasta-ainemuodostusta rokotuksen jälkeen. (7) THL:n immuunivasteyksikössä tehdyt havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että Pandemrix-rokotteen skvaleeni-pitoinen AS03-adjuvantti voi saada aikaan vasta-ainemuodostuksen."

Asia on merkityksellinen mm. THL:n pääjohtajan Pekka Puskan vastuun kannalta - sikainfluenssarokotteen käyttöönottoa suunniteltaessa niin asiantuntijoiden kuin maallikoiden keskuudessa oltiin huolestuneita nimenomaan skvaleeniadjuvantin merkityksestä. Yksi merkityksellinen seikka, joka käänsi Suomen rokotuskattavuuden suhteellisen korkeaksi verrattuna moniin muihin maihin, lienee ollut pääjohtaja Pekka Puskan harhaanjohtava väite TV-lähetyksessä:

Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."

Pekka Puska STT / Nelosen uutiset 21.8.2010

"Puska myöntää, että kaikissa Pohjoismaissa käytettyä sikainfluenssarokotetyyppiä Pandemrixia ei ole tutkittu tarpeeksi."

Puskan johtama tiedotuslinjaus, jossa rokotteeseen liittyvistä tuntemattomista tekijöistä ja tutkimusten vähäisyydestä vaiettiin, on johtanut THL:ää ja muitakin uusia rokotteita kohdistuvan luottamuksen merkittävään vähenemiseen.

(1.9.2011) THL / YLE: THL vahvistaa Pandemrix-rokotteen yhteyden narkolepsiaan

"Sikainfluenssaa vastaan annettu Pandemrix-rokote lisäsi narkolepsiatapauksia Suomessa, vahvistaa kansallisen narkolepsiatyöryhmän tänään julkistettu loppuraportti. 4-19 -vuotiaiden ryhmässä riski sairastua narkolepsiaan oli yli 12-kertainen."

THL:n tiedote - Loppuraportti - Raportin mukaan narkolepsian ilmaantuvuus oli rokotetuilla 12,7-kertainen rokottamattomiin verrattuna. Raportin mukaan vasta-aineita sikainfluenssalle oli narkolepsiaan sairastuneilla vähemmän kuin vertailuryhmällä, joten havainnot eivät tuo H1N1-infektion osuutta narkolepsiassa: "Havaitsimme, että alle 10 %:lla narkolepsiapotilaista on vasta-ainemuodostusta sikainfluenssan NS1-proteiinia kohtaan. Verrokkihenkilöillä NS1-vasta-aineita oli suhteellisesti jopa hieman enemmän (n. 15 %)." "Virologiset tutkimukset viittaavat siihen, että Pandemrix-rokotuksen jälkeen narkolepsiaan sairastuneilla potilailla ei näytä esiintyneen pandeemisen H1N1-viruksen aiheuttamaa influenssainfektiota kuin vain yksittäisillä potilailla."

(31.8.2011) Verkkomedia: Microsoftin Bill Gates 'kansanterveyden ja rokotteiden puolesta' - myös Suomessa

Artikkeli käsittelee Bill & Melinda Gatesin säätiön (BMGF) ja IANPHIn toimintaa sekä THL:n pääjohtajan Pekka Puskan roolia järjestön varapuheenjohtajana. Artikkelin mukaan säätiö on rahoittanut THL:n toimintaa.

Artikelin ohessa on myös linkki sivuun "Mielenosoitus THL:n toiminnasta perjantaina 2.9.2011: Mielenosoitus: THL:n johto on erotettava!" Mielenosoituksen Facebook-sivulla mielenosoitukseen on ilmoittautunut jo yli sata henkeä.

(17.8.2011) YLE Keski-Pohjanmaa: Lääkäriä huolettaa rokotteiden pelko

"Terveydenhoitaja, terveyskasvatuksen suunnittelija Riitta Kujala Kokkolan terveyskeskuksesta vahvistaa, että samansuuntainen trendi vaikuttaa myös Kokkolassa eli osa vanhemmista kieltäytyy rokotuksista. Erityisesti uusia, hiljattain rokoteohjelmaan lisättyjä pneumokokki- ja rotavirusrokotetta karsastetaan. THL:lla on myös lukuja rokotteiden yleisyydestä."

Keskustelu jatkuu runsaana uutisen kommenteissa.

(16.8.2011) Keskustelu jatkuu: Aamulehti (pääkirjoitus): "Ilmaisen lounaan hinta" (sikainfluenssarokote ja THL:n lääkeyhtiökytkökset)

(15.8.2011) THL:n tiedote: "THL tyytyväinen oikeuskanslerin päätökseen" (sikainfluenssarokote)

MTV3: "THL:n Puska tyytyväinen oikeuskanslerin päätökseen"

Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."

Pekka Puska STT / Nelosen uutiset 21.8.2010

"Puska myöntää, että kaikissa Pohjoismaissa käytettyä sikainfluenssarokotetyyppiä Pandemrixia ei ole tutkittu tarpeeksi."

(15.8.2011) Oikeuskanslerin tiedote: Oikeuskansleri ratkaisi sikainfluenssarokotetta koskevat kantelut

Tiedotteen mukaan "itse rokotteen hankintamenettelystä ei löytynyt huomautettavaa. Sen sijaan oikeuskansleri totesi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen saama tutkimusrahoitus lääkeyhtiöiltä voi heikentää yleistä luottamusta laitoksen viranomaistoimintaan."

Lisäksi "Asiassa nousi kuitenkin esille kysymys siitä, että virkamiehen osallistuminen ulkopuolisen tahon kustantamana erilaisiin tilaisuuksiin voi herkästi luoda luottamusta virkatoimien puolueettomuuteen varantavan asetelman, mikäli virkamies joutuu virkatehtävissään osallistumaan päätöksentekoon, joka koskee kustantajatahoa. Tämän vuoksi oikeuskansleri kiinnitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huomiota siihen, että sen olisi hyvä arvioida vastaisen varalle, miten osallistuminen lääketeollisuuden järjestämiin tilaisuuksiin hoidetaan."

Oikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan viimeistään 30.3.2012 millaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin havainnot ovat antaneet aihetta.

Oikeuskanslerin asiaa koskeva päätös on julkaistu verkossa.

Oikeuskansleri käsittelee ratkaisussaan mm. GlaxoSmithKlinen THL:lle toimeksiantaman FinIP-rokotetutkimussopimuksen solmimisen ja sikainfluenssarokotteen hankintapäätöksen ajallista läheisyyttä. Päätöksestä selviää mm., että "THL:n selvityksen mukaan laitos on saanut vuodesta 2009 vuoden 2010 elokuun loppuun mennessä GSK:lta tutkimusrahoitusta yhteensä 8 847 340,65 euroa.". Oikeuskansleri pohtii: "Lopullisen sopimuksen tekeminen ja sikainfluenssarokotteen hankintapäätös ovat ajallisesti osuneet hyvin lähelle toisiaan, mistä ei kuitenkaan voi vielä tehdä johtopäätöksiä rokotehankinnan ja tutkimusrahoituksen oikeudellisesti merkityksellisestä yhteydestä toisiinsa."

(10.8.2011) AP / HS: WHO: Maailmanlaajuinen sikainfluenssaepidemia on ohi

"WHO ennakoi sikainfluenssan käyttäytyvän jatkossa kausittaisen flunssaviruksen tapaan ja leviävän vielä joitakin vuosia.

Eurooppalaiset päättäjät ovat syyttäneet Maailman terveysjärjestöä sikainfluenssan vaaran yliarvioimisesta ja lääketeollisuuden pussiin pelaamisesta. Lääketeollisuus sai miljoonien voitot epidemian puhjettua."

Suomessa odotetaan loppukesästä oikeuskanslerin ratkaisua kymmeniin kansalaisten kanteluihin jotka koskevat mm. sitä, meneteltiinkö sikainfluenssarokotehankinnassa asiallisesti, kun rokote hankittiin ilman tarjouskilpailua lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta, jonka toimeksiannosta hankintaa suositellut THL tekee miljoonien eurojen rahoituksella lääketutkimusta. Kanteluissa moititaan myös THL:n sikainfluenssarokotetta koskevaa tiedotusta.

Päivitys: YLEn mukaan uutistoimisto AP kertoo, että "sen julkaisema uutinen Maailman terveysjärjestö WHO:n ilmoituksesta maailmanlaajuisen sikainfluenssaepidemian loppumisesta oli vanhaa tietoa."

(10.8.2011) Keskustelu jatkuu: Koltta karppaa: Vastuun pakoilu (sikainfluenssa, narkolepsia, THL)

(5.8.2011) Punnittuja puheenvuoroja: Rokotuspolitiikka kaipaa glasnostia / Rokotus on lääketieteen sakramentti

(1.8.2011) YLE: Oikeusasiamies: Rokottamiseen pitää olla molempien vanhempien lupa - THL saa oikeusasiamieheltä nuhteet siitä, että sen laatimat sikainfluenssarokotusten mallilomakkeet eivät noudattaneet lainsäädännön vaatimuksia; ratkaisun mukaan lomakkeet eivät olleet sopusoinnussa lain kanssa myöskään 16-17 -vuotiaiden omalla päätöksellä rokottamisen osalta

"Eduskunnan oikeusasiamies antaa nuhteita Kokkolan kaupungille lasten sikainfluenssarokotus-käytännöstä. Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan yhteishuoltajuudessa olevan alakouluikäisen rokottamiseen pitää olla molempien vanhempien lupa."

"Oikeusasiamiehen mukaan Kokkolassa käytössä oleva lomake huoltajan luvasta lapsen rokottamiseen ei ole sopusoinnussa lainsäädännön kanssa. Jääskeläinen toteaa, että sikainfluenssarokotuksen antamisessa ei ole kyse sellaisesta terveydenhuollon rutiiniluontoisesta toimenpiteestä, johon riittäisi vain toisen huoltajan suostumus."

Oikeusasiamiehen ratkaisu verkossa: "Huoltajien lupa lapsen sikainfluenssarokotukseen"

"Pidän asianmukaisena menettelynä sitä, että tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijalaitoksena toimiva THL on pyrkinyt ohjeillaan ja lupia koskevilla mallilomakkeillaan yhdenmukaistamaan sikainfluenssarokotuskäytäntöä. Huomioni kiinnittyy kuitenkin siihen, että huoltajan lupia koskevat mallilomakkeet ja ohjaus 16-17-vuotiaiden opiskelijoiden rokottamisesta heidän omalla päätöksellään eivät olleet sopusoinnussa edellä todetun lainsäädännön kanssa.

Myöskään Kokkolan terveyskeskuksen laatima lomake huoltajan rokotusluvasta ei ollut sopusoinnussa lainsäädännön kanssa, koska siinä THL:n mallilomakkeen tavoin edellytettiin vain toisen huoltajan lupaa lapsen rokottamiseen.

Potilaslaista ei löydy ratkaisua siihen tilanteeseen, että hoidostaan päättämään kykenemättömän lapsen huoltajien näkemykset lapsen hoidosta eroavat toisistaan. Pidän tätä puutteena. Mielestäni lainsäädäntöä tulisi täsmentää tältä osin. Totean, että täysi-ikäisen hoidostaan päättämään kykenemättömän potilaan kohdalla tällaisesta tilanteesta on potilaslaissa nimenomainen säännös (6 §:n 3 momentti): Jos potilaan laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen näkemykset hoidosta eroavat toisistaan, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena."

(31.7.2011) Keskustelu jatkuu: Tuhkarokkko: Häämöttänyt voitto kääntyi tappioksi

"Terveysjärjestöjen tavoite hävittää tuhkarokko Euroopassa vuoteen 2010 mennessä jäi haaveeksi. Viime vuonna maanosassamme tavattiin tuhkarokkotartuntoja enemmän kuin vuosiin."

"Rokotuksista kieltäytyneissä eurooppalaisperheissä tuhkarokko voi olla pelkkää harmitonta potemista korkean elintason, hygienian ja terveyspalvelujen oloissa, mutta todellinen tappaja tuhkarokko on yhä köyhien maiden aliravittujen ja vastustuskyvyltään heikkojen lasten keskuudessa. Vielä vuosikymmen sitten tuhkarokko tappoi kehitysmaissa vuosittain lähes 900 000 lasta. Jos vanhemmat Euroopassa katsovatkin, että heillä on oikeus itsenäisiin rokotuspäätöksiin, se ei voi tuoda heille oikeutta levittää torjuttavissa olevan taudin vitsausta ihmisiin, joilla tuota valinnan mahdollisuutta ei ole."

(28.7.2011) Keskustelu jatkuu: Keskisuomalainen (pääkirjoitus): Viranomaisten kannettava vastuu ja otettava opiksi

"Pandemrix-rokotteen käytön puolustelijat ovat sanoneet, että rokote pelasti todennäköisesti monia, jota eivät olisi sikainfluenssaa kestäneet. Näinkin varmaan on, mutta virhe on kuitenkin kiistaton. Se merkitsee sairauden rakasta taakkaa ainakin sadassa suomalaisessa perheessä."

"Tapahtunut horjuttaa suomalaisten luottamusta terveyspolitiikan asiantuntijoihin. Luottamus palautuu hitaasti ja vain, jos sattuneesta virheestä otetaan opiksi. Terveysviranomaisten on analysoitavat tapaus perusteellisesti ja selvitettävä, tarvitaanko muutoksia esimerkiksi uusien rokotteiden ja lääkkeiden käyttöönotossa. Käytäntöjen muuttamisen tarpeeseen viittaavat julkisuudessa olleet tiedot Saksan lääkäriliiton suosituksesta, että lapsia ei rokotettaisi Pandemrixillä."

(24.7.2011 / 26.7.2011) Keskustelu jatkuu: Pääkirjoituksia

 • Turun Sanomat: Korvauspäätöksiä odotetaan (23.7.2011)
 • Helsingin Sanomat: Rokotusvahingot on korvattava (23.7.2011)
 • 26.7.2011: Ilkka: "Viranomaisten kannettava vastuu loppuun saakka"
  • "Tärkeää on pohtia, mitä tästä kaikesta pitäisi oppia. Narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmat ovat kokeneet, että yhteiskunnan tuki on ollut tähän mennessä riittämätöntä ja hidasta. Myös viranomaisten tiedotusta ja vastuunkantamista arvostellaan. Vastuullisten ministerien ja virkamiesten on syytä ottaa tämänkaltainen palaute vakavasti.
  • Asiantuntijavaltaan nojaava terveyspolitiikka on saanut kolauksen, mikä heikentää pahimmillaan suomalaisten luottamusta koko terveydenhuoltojärjestelmään. Kansalaisilla pitää olla tunne siitä, että hän pystyy edelleen luottamaan viranomaisiin. Jos tuo luottamus on kerran menetetty, se ei kovin herkästi palaa takaisin. Asiantuntijoilla pitää olla kyky käydä keskustelua myös niiden kanssa, joiden terveyspoliitiset näkemykset eroavat valtavirrasta."
 • 26.7.2011: Aamulehti: Nukahteleva virkakunta
  • "Ei voi välttää hämmästelyä siitä, miten hitaasti viranomaiset ovat edenneet narkolepsiatapausten korvausasiassa, nukahdellen."
  • "Joukkorokotuksista vastuulliset näyttävät liittyvän samaan joukkoon kuin maineestaan tunnetut vakuutusyhtiöitten asiantuntijalääkärit, nuo kuuluisat näkymättömät miehet."
 • 23.7.2011: Keskipohjanmaa: Rokotteen uhrien saatava korvaus
  • "Korvausten myöntäminen osoittaisi vastuunottoa vahingoista, joista lapset ja heidän vanhempansa eivät voineet tietää ennakolta."
  • "Vastuunotto saattaisi myös vähentää niitä pelkoja, joita ilmitulleet sairastumiset ovat synnyttäneet kaikkia rokotuksia kohtaan."

(23.7.2009 / 23.7.2011) YLE: Sikainfluenssa on miljardibisnes

Jo täsmälleen kaksi vuotta sitten, kauan ennen päätöksiä siitä ketkä Suomessa rokotetaan sikainfluenssaa vastaan, oli Ylen uutisen mukaan selvä käsitys siitä, että sikainfluenssa oli osoittautunut "liki tavalliseksi influenssaksi". Oli myös ennakointia, että rokottamisessa on riskinsä, ja lääketieteen asiantuntijoista suinkaan kaikki eivät kannattaneet kaikkien suomalaisten rokottamista.

Lääkeyhtiön miljardituloista puheen ollen, GlaxoSmithKlinen Suomen organisaation kommentteja narkolepsiakorvauksiin ei ole viime aikoina näkynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos solmi GlaxoSmithKlinen kanssa salaisen sopimuksen, jossa julkisuudessa kerrottujen tietojen mukaan on jonkinlainen vastuuvapautuspykälä. Juridiikan asiantuntijoiden mukaan sopimuksen solmijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei kuitenkaan voi ohittaa sopimuksella ohittaa lakia. Juridisista koukeroista riippumatta monet ovat sitä mieltä, että lääkeyhtiön mukanaolo olisi vähintäänkin kohtuullista ja monien mieleen tuleva kysymys on, millä tavalla lääkeyhtiö osallistuu rokotevahinkojen korvauksiin?

(23.7.2011) Tiedote: Rokotuspolitiikkaan tarvitaan muutoksia

(20.7.2011) MTV3: "Euroopan lääkevirasto: Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä yhteys"

Uutisen mukaan viraston katsoo, että Ruotsissa ja Suomessa saadut tulokset osoittavat, että rokotetuilla lapsilla oli suurempi riski saada narkolepsia kuin rokottamattomilla. Uutisen mukaan virasto suosittelee, ettei Pandemrixia annettaisi alle 20-vuotiaille.

EU:n lääkeviraston EMAn tiedote

GlaxoSmithKlinen tiedote

Suomen lääkeviranomaisen Fimean tiedote

EMA:n mukaan Suomen ja Ruotsin tutkimustulokset kertovat, että rokotetuilla oli 6-13 -kertainen narkolepsiariski verrattuna rokottamattomiin, vastaten 3-7 lisätapausta jokaista 100 000 rokotettua kohti. Lisäriskiä ei EMAn mukaan esiintynyt yli 20-vuotiailla. Riskin lisääntymistä ei ole vahvistettu muissa maissa, mutta sitä ei voida myöskään sulkea pois.

(20.7.2011) Puutiaisaivokuumerokote: Rokotetta välittävän yrityksen toimitusjohtaja: Punkkipelko on hyödyllistä

Puffiksikin käyvässä YLEn uutisessa YLE: Leviävä puutiaisaivokuume herättää pelkoa on haastateltu punkkirokotetta aktiivisesti markkinoivan Saaristolääkärit -yrityksen toimitusjohtajaa.

"Vastaavan lääkärin Janne Castrénin mukaan punkkeja on syytä pelätä ja pelko voi olla jopa hyödyllistä.

"- Pelko kannustaa ihmisiä suojautumaan punkkien puremilta ja tarkastuttamaan puremia lääkärin vastaanotolla, Castrén toteaa."

Kriittisempää näkökulmaa punkkirokotesuitsutukseen ottaa mm. Mediuutisten kolumnisti kolumnissaan: "Borrelioosirokote on vasta tulossa".

(18.7.2011) YLE: Narkolepsiakorvaukset selviävät todennäköisesti vasta elokuun lopussa

"Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenedistämisen yksikön johtajan Taru Koiviston mukaan Lääkevahinkovakuutuspooli tekee ratkaisunsa todennäköisesti vasta elokuun lopussa. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin kertoi viime viikolla, että korvauspäätösten aikataulu olisi aikaistunut kuukaudella.

Ministeriön mukaan Guzenina-Richardsonin tiedot, joiden mukaan korvauspäätöksiä olisi luvassa jo tämän viikon lopulla, eivät pidä paikkaansa."

(15.7.2011) Ilkka: Narkolepsialasten määrä nousemassa yli sadan - korvauksista päätökset syksyllä

Uutinen perustuu lääkevahinkovakuutuspoolin johtajan haastatteluun. "Tavoitteena on saada kaikki hakemukset ratkaistua tämän vuoden puolella."

(15.7.2011) YLE (FST): Narkolepsiakorvausten saanti kestää, narkolepsia lisääntynyt myös Norjassa

(14.7.2011) Nelonen: Jo lähes sata sairastunutta: "Opiksi pitää ottaa" - "tarvitaan avoimempaa tiedotusta, nopeampaa toimintaa ja reagointia."

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson kommentoi narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen yhteyttä: "Pitää ottaa opiksi".ästä on otettava.

"- Kyllä tästä pitää ottaa opiksi. Näin vakavissa kysymyksissä tarvitaan avoimempaa tiedotusta, nopeampaa toimintaa ja reagointia."

(14.7.2011) HS: Ministeri Guzenina-Richardson: "Syy-yhteys on varmasti ilmeinen ja korvauksia tullaan maksamaan."

(14.7.2011) YLE: Ministeri lupaa tukea narkolepsiaperheille

"Ministerin mukaan valtio tulee mukaan korvaustalkoisiin, jos vahinkovakuutuspoolin rahat loppuvat kesken. Poolin muodostavat vahinkovakuutusyhtiö If, Pohjola Vakuutus ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola.

- Poolin korvausvastuu on 30 miljoonaan euroon asti, jonka jälkeen valtio korvaa samoin perustein. Korvaukset katsotaan tapauskohtaisesti ja kertaluonteisesti tai haitan mukaan, sanoo Guzenina-Richardson."


"Ministerin mukaan Pandemix-rokotteen ja narkolepsiatapausten yhteys on ilmeinen ja korvauksia tullaan maksamaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on aiemmin todennut, että rokotteen ja narkolepsian yhteyttä on vaikea osoittaa."

(14.7.2011) YLE: Narkolepsiakorvauksista tulossa pikainen päätös

"Lääkevahinkovakuutuspooli päättänee narkolepsiakorvauksista aiottua aiemmin, ehkä jo ensi viikon lopulla. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston johtajan Outi Antilan mukaan korvausten maksusta päätetään, kunhan Euroopan lääkevirasto EMA antaa Pandemrix-sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian yhteydestä asiantuntija-arvionsa. "

(14.7.2011) Herald (Irlanti) 11.7.2011: Sikainfluenssarokote yhteydessä narkolepsiaan

Uutisen mukaan Irlannissa on havaittu yli tusinan verran tapauksia GlaxoSmithKlinen Pandemrix -rokotteeseen yhteydessä olevia narkolepsiatapauksia.

(14.7.2011) MTV3: Ministeri: Päätös narkolepsiakorvauksista jo ensi perjantaina

(14.7.2011) Aamulehti: Narkolepsia: Jo lähes sata sairastunutta, kenellekään ei korvauksia

"Tapauksia tulee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietoon koko ajan lisää. Kolmen viikon sisällä on paljastunut viisi uutta tapausta."

Tapauksia on uutisen mukaan nyt 95. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 1.6., että se keskustelee lääkevahinkovakuutuspoolin kanssa korvauksista ennen kesälomia.

(21.6.2011) Tiedote: Rokotehankinnat: Laki muuttui, käytäntö ei - THL hoitaa rokotekilpailutusta edelleen

(14.6.2011) Aamulehti: Korvauspäätökset tehtävä heti (pääkirjoitus, narkolepsia ja sikainfluenssarokote)

"Viimeisimpien tietojen mukaan sikainfluenssarokotteesta on sairastunut narkolepsiaan liki 90 lasta tai nuorta.

Mutta vieläkään sosiaali- ja terveysministeriö ja Lääkevahinkovakuutuspooli eivät ole päässeet sopimukseen edes narkolepsiaan tarvittavien lääkkeiden erityiskorvattavuudesta."

"Lääke maksaa satoja euroja. Osa perheistä joutuu nyt maksamaan täyden hinnan ainoasta markkinoilla olevasta lääkkeestä, vaikka tautitapaukset havaittiin pian rokotteiden antamisen jälkeen talvella 2009-2010.

Samaan aikaan kun narkolepsiaperheet kärsivät taudin aiheuttamista ongelmista joka päivä, lääkevakuutuspooli odottelee EU:n lääkeviranomaisten kantaa, maksetaanko korvauksia ollenkaan. Tilanne on kestämätön."

(14.6.2011) Tiedote: Rokotusinfo: THL:n lääkeyhtiöyhtiösidokset edelleen ongelma

"Oikeuskansleri selvittää edelleen lahjontaepäilyjä liittyen vuoden 2009 huhtikuussa päätettyyn sikainfluenssarokotehankintaan. Kanteluissa epäillään rokotteen valmistajalta saadun miljoonien eurojen rahoituksen olevan yhteydessä hankintapäätökseen. Myös rahoitussopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2009."

"Rokotusinfo ry haluaa THL:n roolit uudelleentarkasteluun. THL on aiemmin perustellut lääkeyhtiörahoitustaasn asiantuntemuksen ylläpitämisellä voidakseen arvioida mitä ja millaisia rokotteita Suomessa tarvitaan. Vastineen mukaan THL tukeutuu kuitenkin arvioissaan EU:n lääkevirastoon, jonka hyväksyntä on THL:n mukaan riittävä peruste rokotteen hankinnalle ja käytölle. Tässä on selkeä ristiriita."

"Rokotusinfon mukaan THL:n lääkeyhtiösidonnaisuuksien käsittelyssä on tuoreitakin ongelmia. THL on vastikään julkistanut suosituksensa kohdunkaulansyöpää torjumaan tarkoitetun tyttöjen HPV-rokotteen käytöstä. (6)

Suosituksen laatineen 13-jäsenisen työryhmän (3) jäsenistä valtaosa raportoi sidonnaisuuksia (4,5) HPV-rokotteiden valmistajiin. Alan yleisestä käytännöstä ja omien johtajiensa (Terhi Kilpi ja Juhani Eskola, Lääkärilehti 37/2010) (1) linjauksista poiketen THL ei julkistanut näitä sidonnaisuuksia raportissaan. Rokotusinfo on julkistanut sidonnaisuusilmoitukset verkkosivuillaan. Yhdistys on hankkinut sidonnaisuusilmoitukset julkisuuslain nojalla."

"Oikeuskanslerin ratkaisua rokotehankintaan ja -tiedotukseen liittyvistä kanteluista odotetaan alkusyksyksi.'""

(3.6.2011) Keskustelu jatkuu: Aate- ja arvopuntarissa luonnontieteiden asema, nykytila ja ns. tieteellinen maailmankatsomus

 • Takkirauta: Tieteen kriisi - "Luonnontieteet ovat uskottavuuskriisissä." "Luonnontieteet ovat olleet perinteisesti ihmiskunnan tietämyksen ja osaamisen korkein kruunu." "Luonnontieteet ovat kriisissä. Modernismin viimeisen linnakkeen muurien alla on iso ruutitynnyri, ja tulilanka palaa jo. Postmodernismi on ottamassa voiton ihmisjärjen viimeisestä vartiotornista. Luonnontieteillä ei ole enää erityisasemaa objektiivisen, absoluutin ja luotettavan tiedon lähteenä, vaan luonnontieteet ovat jäämässä vain yhdeksi kertomukseksi horoskooppien, magian, kansanperinteen ja kynäilijöiden kanssa."
 • Luonnontieteiden Akateemisten Liitto: Vihamielisen median pyörityksessä - kirjoituksen mukaan tutkijoihin kohdistuu entistä enemmän "vihajournalismia" Mm. sikainfluenssan ja GlaxoSmithKline-rahoituksensa johdosta julkisuudessa kritiikkiä saanut THL:n rokoteosaston johtaja "ei vähättele julkisen vihamielisyyden merkitystä. Hänen mukaansa paine voi hyvinkin johtaa siihen, että moni haluaa kertoa kiistanalaisista ja tunteita herättävistä havainnoista vain valikoidulle piirille. Tämä olisi tieteen "perustuslain" vastaista ja johtaisi tutkijayhteisön käpertymiseen itseensä."

Takkiraudalla on muitakin ajatuksia herättäviä kirjoituksia ihmisten maailmankuvista ja suhtautumisesta tieteeseen, tieteelliseen maailmankuvaan, "suuriin kertomuksiin", uskontoihin jne. Esimerkiksi ajatus "Uskonnollisuus pääsääntöisesti suojaa irrationaalisuudelta ja taikauskolta. Sensijaan korkeakoulututkinto ei." tuo mieleen sen, mitä moderni lääkintä on jo edesmenneen lastenlääkäri Robert S. Mendelsohnin mukaan: kristinuskon muuntuma joka korvannut uskonnon, ja rokotukset ovat sen sakramentti, joka vastaa kristinuskon kastetta.

(20.4.2011) Mediuutiset: Hoitohenkilökunta vierastaa influenssarokotuksia - henkilökunnan pakollisia rokotuksia ehdotetaan

"Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnasta vain 37 prosenttia otti kausi-influenssarokotteen, kertoo Husin yhteisölehti Husari.

Hus teki aktiivista rokotekampanjaa henkilöstölleen, mutta siitä huolimatta rokotekattavuus jäi 39 prosenttiin. Tavoitteena oli 75 prosenttia."

"Infektiolääkäri Eeva Ruotsalainen toteaa Husarissa, että hän kannattaisi terveydenhuoltohenkilökunnan pakollisia kausi-influenssarokotuksia."

(20.4.2011) Mediuutiset: Rokotusohjelma vetää kohusta huolimatta

(18.4.2011) Mediuutiset: Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus sulkee toimipisteitä

"Vauvoja on entistä vaikeampi saada rokotetutkimuksiin. Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus sulkee toimipisteet Kotkassa, Länsi-Vantaalla ja Kuopiossa."

"Kaikkiaan tutkimuskeskuksessa on töissä noin 70 työntekijää.

Laitoksen johtajan, Timo Vesikarin mukaan kyse on muustakin kuin vauvojen saamisen vaikeudesta.

- Tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Rotavirustutkimuksessa oli mukana 10 000 henkeä. Vastaavan kokoisia projekteja ei ole tulossa, vaikka tutkimusta tehdäänkin koko ajan, sanoo Vesikari."

(17.4.2011) EU:n lääkevirasto EMA: Pandemrix -sikainfluenssarokotteen valmisteyhteenvetoon merkintä narkolepsiasta

Tiedotteen mukaan kyseessä on väliaikaistoimi, kunnes tutkimustulokset valmistuvat - odotusaika on heinäkuu 2011. Tiedotteen mukaan rokotetta lapsilla ja nuorilla käytettäessä tulisi tehdä yksilöllinen riskiarvio. Ratkaisu perustuu mm. suomalais- ja ruotsalaistutkimusten alustaviin tuloksiin.

Asiasta kertovat myös mm. The One Click Group, Tanskan lääkelaitos, Suomen lääkeviranomainen Fimea, Vasabladet ja Fox Business / Dow Jones.

(14.4.2011) Lääkärilehti: Seminaari: Infektiot & Rokotteet

Aiheina mm:

 • Miten kohtaan rokotuskielteisen potilaan?
 • Onko rokotuskielteisyys nousussa?
 • Lisääntyykö rokotuskielteisyys myös hoitohenkilökunnan keskuudessa?

(13.4.2011) EU:n lääkeviraston EMA:n kokouksessa tällä viikolla Pandemrix ja narkolepsia

EU:n lääkeviraston EMAn kalenterin mukaan kokous on 11.-14.4. Kokousraportit on julkaistu yleensä n. viikon kuluttua kokouksesta.

(10.4.2011) Yle: Ruotsalaislehti: Pandemrixin ja narkolepsian yhteys yhä selvempi

- EU:n lääkeviraston EMA:n komitea käsittelee asiaa ensi viikolla, komitean varapuheenjohtaja ehdottaa Pandemrix-rokotteen käytön lopettamista.

"Ruotsin Lääkevirasto arvioi alustavien tutkimusten pohjalta, että narkolepsiaan on saattanut sairastua noin 150 rokotteen saanutta lasta tai nuorta. "

"Tapaukset ovat esillä ensi viikolla myös Euroopan lääkeviraston Lääkevalmistekomiteassa (CHMP). Komitean varapuheenjohtaja Tomas Salmonson sanoo ehdottavansa kokouksessa Pandemrix-rokotteen käytön lopettamista. "

Sydsvenskanin artikkeli, johon Yle viittaa.

(8.4.2011) Aamulehti: Narkolepsiatapauksia myös Irlannissa ja Britanniassa - Muuttaako Euroopan lääkevirasto kantaansa?

"Independentin mukaan narkolepsia on todettu ainakin kahdeksalla irlantilaisella, jotka ovat saaneet sikainfluenssarokotuksen."

(7.4.2011) Adventures in Autism (blogikirjoitus): "Olen valtiolta ja haluan auttaa"

Yhdysvalloissa rokotukset ovat useimissa osavaltioissa muodollisesti pakollisia niin, että ne ovat esim. koulunkäynnin ehto. Poikkeuksia on vaihtelevasti, lääketieteellisiin ja elämänkatsomukseen tai vakaumukseen liittyvin perustein.

Mainessa on nyt tehty lakiehdotus, jolla kiellettäisiin pakollisten rokotusten käyttö osavaltiossa. Rokotevaurioisen lapsen äiti kertoo keskusteluistaan edustajan kanssa.

Keskustelulla on joitakin yhtymäkohtia narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhempien ja valtiovallan edustajien kohtaamisten, mutta tutumpaa kohtaamisen kuvaus lienee muille rokotusten haitoista valtion edustajien kanssa keskusteluja avanneille.

(7.4.2011) Lääkärilehti: Hyytyikö terveystiedon nettiportaali?

"Portaali avautui toukokuussa 2009, mutta nyt sen etusivulla kerrotaan, että osa tiedosta saattaa olla vanhentuneita, sillä TerveSuomea ei ylläpidetä.

Terveyttä tukeva yhden luukun palvelu on hyytynyt rahoituksen loppumiseen, kertoo THL:n viestintä- ja vaikuttamisosaston johtaja Päivi Väyrynen.

- Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus loppui, kun hanke saatiin valmiiksi. Vuoden alusta budjetti on ollut nolla euroa, joten resursseja sivuston ylläpitoon ei ole."

(6.4.2011) Medpagetoday: Pahasti maitoallergiset voivat reagoida DTP-rokotteiden maitoproteiineihin

Uutisen mukaan tutkimusartikkeli varoittaa, että kolmoisrokotteessa (jäykkäkouristus, hinkuyskä ja kurkkmätä; Suomessa yleensä nelos- ja viitosrokotteena) oleva lehmänmaidosta peräisin oleva proteiini näyttää aiheuttaneen allergisia reaktioita keskimäärin 11-vuotiaissa lapsissa. Tutkijoiden mukaan rokote-erissä voi olla maitoproteiinia, jota käytetään rokotteen valmistuksessa.

(6.4.2011) Uusi tutkimus rokotteiden ja autismin yhteydestä (mm. MPR-rokote)

CBS News kertoo, että niille, jotka luulivat rokotteiden ja autismin välistä yhteyttä koskevan keskustelun olevan ohi, tiedoksi, että uusi Helen V. Ratajczak:in artikkeli viittaa toiseen suuntaan. Uutisen mukaan tutkimusartikkeli käy läpi kaikkia rokotteisiin liittyviä autismiteorioita - niin MPR-rokotteen epäillyn yhteyden, elohopeayhdiste tiomersaalin yhteyden kuin muutkin.

Uutisen mukaan autismin esiintymisen lisääntyminen osuu samaan ihmiskudosten MPR-rokotteessa käytön aloittamisen kanssa, ja rokotteessa olevalla ihmisen DNA:lla saattaa olla yhteys aivovaurioihin ja autismiin. Ratajczakin mukaan autismin lisäys ilmeni myös vuonna 1995 kun vesirokkorokotetta kasvatettiin ihmiskudoksissa.

Uutisen mukaan useat tutkijat ovat kertoneet joutuneensa järjestettyjen lokakampanjojen kohteeksi julkaistuaan rokoteturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia. CBS News kysyi Helen V. Ratajczak:ilta, miten hän tuli ottaneeksi tutkimuksensa kohteeksi tämän aiheen. Tutkija vastasi, että työskenneltyään vuosia lääkeyhtiöille oli rajoitettua, mitä hän pystyi julkaisemaan. "Nyt olen eläkkeellä ja voin julkaista mitä haluan", hän totesi nykytilanteesta.

(6.4.2011) Ajan henki on tuore suomalainen dokumenttielokuva, joka käsittelee mm. pandemiaoita, narkolepsiaa ja lääketeollisuuden roolia yhteiskunnassa ja aatteissa.

Elokuvan voi katsoa maksutta verkossa. Tätä kirjoitettaessa elokuva ei näy varsinaisesta osoitteestaan www.ajanhenki.com, mutta sen voi katsoa Vimeosta.

Elokuvassa on haasteltu mm. Antti Heikkilää, Esko Valtaojaa, Eero Paloheimoa ja Tere Vadénia. Pandemiaakin käsittelevä terveyteen liittyvä osuus alkaa n. kohdasta 59:30, mutta web-toimittaja suosittelee lämpimästi katsomaa koko ajatuksia herättävän elokuvan.

(5.4.2011) Suomen Kuvalehti: Narkolepsia: "Paula Risikon vastuu haihtuu ilmaan"

"Risikko ei luvannut suoria valtion korvauksia. Suomi oli vakuuttanut sikainfluenssarokotteen, Pandemrixin. Vakuutuksesta - ja korvauksista - vastaa Lääkevahinkovakuutuspooli."

"Suomen tulokset ovat valmiina elokuussa. Kansainvälisten tulosten piti valmistua kesäkuussa. Euroopan tautivirasto ECDC:stä kerrotaan Suomen Kuvalelehdelle, että yhdeksän maan lopulliset tulokset ovat käytössä vasta syksyllä; kaksi maata on pyytänyt jo lisäaikaa.

Korvauskysymys mutkistuu ja venyy. Euroopan lääkevirasto sallii yhä Pandemrixin käytön, ja on mahdollista, että kansainväliset tutkimukset eivät tue rokotteen ja narkolepsian syy-yhteyttä. Entä jos Suomen tutkimus taas vahvistaa syy-yhteyden?

"Siitä voi tulla ongelmallinen tilanne", myöntää ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jos Lääkevahinkovakuutuspooli ei maksa korvauksia, pallo siirtyy takaisin poliittisille päättäjille. Hansson katsoo, että Risikon lupaus sitoo myös seuraavaa hallitusta.

"Ei ole sellaista hallitusta, joka ei siinä tilanteessa harkitsisi erityiskorvausten maksamista.""

(4.4.2011) Britannia: Sikainfluenssa ja narkolepsia: GlaxoSmithKline: Johtopäätöksiä (yhteydestä) ei voida tehdä, Viranomaiset: Hyödyt ylittävät mahdolliset haitat]

Daily Mail kertoo ensimmäisestä julkisesta sikainfluenssarokotteen aiheuttamaksi epäillystä narkolepsia/katapleksia -tapauksesta. Uutisen mukaan sikainfluenssarokotteen valmistajan GlaxoSmithKlinen edustaja kommentoi: "johtopäätöksiä ei voida tehdä ja mitään muutoksia Pandemrix-suositukseen ei ehdoteta". Lääkkeitä valvova viranomainen kommentoi: "Rokottamisen hyödyt ylittävät kaikki mahdolliset haitat." Uutisen mukaan kuusi miljoonaa ihmistä Britanniassa on saanut sikainfluenssarokotteen.

(4.4.2011) Keskustelu jatkuu (sikainfluenssa, rokotteet)

Kirjoitus käsittelee kysymystä, miksi THL nosti yhden tuhkarokkotapauksen näin laajasti esille. Kirjoituksen mukaan muistutus ja varoitus taudista oli paikallaan.

Web-toimittajan kommentti: THL:n tietojen perusteella tuhkarokon alkuperä on epäselvä ja se on mahdollisesti peräisin ulkomailta, ei todennäköisesti kuten Turun Sanomien pääkirjoitustoimittaja kirjoittaa. THL:n Petri Ruudun mukaan lapsi oli käynyt Latviassa ja Ruotsissa, ja Ruudun mukaan kuten Suomessakin, myös näissä maissa tuhkarokon esiintyminen on hyvin harvinaista.

(31.3.2011) Turun Sanomat: Viranomaisilla ei ole tietoa potilasturvallisuuden tilasta

"- Suomessa ei ole olemassa koko maan kattavaa potilasturvallisuuden tietokeskusta vaan kaikki tieto on hajallaan. Osa on Valvirassa ja osa aluehallintovirastoissa. Lisäksi tietoa on paljon Potilasvakuutuskeskuksessa, Kelassa ja THL:ssä. Kukaan ei kokoa niitä yhteen, Henriksson selvittää."

(30.3.2011/31.3.2011) Rokotehaittarekisteriin merkittyjen narkolepsia- ja tai katapleksiatapausten (sikainfluenssarokote) määrä on ylittänyt 70.

THL:sta kerrotun mukaan nyt rokotehaittarekisteriin on kirjattu narkolepsia/katapleksiaa 73 tapausta, lisäksi pelkkää katapleksiaa kaksi (2) tapausta. Tapauksista lapsilla ja nuorilla on 70.

Verkkouutisten mukaan helmikuun 1. päivänä THL:n pitämässä tiedotustilaisuudessa, kun tapauksia oli uutisen mukaan 52, arvioitiin, että "lisäsairastumisia tuskin on odotettavissa".

Päivitys 31.3.2011: Tapauksia on THL:sta kerrotun mukaan nyt 76.

(30.3.2011) Aftonbladet narkolepsiasta (sikainfluenssarokote)

(30.3.2011) Uusi GlaxoSmithKlinen toimeksiantama ja rahoittama tutkimus: THL: FinIP-kantajuustutkimus (pneumokokkirokote)

(30.3.2011) Keskustelu jatkuu: narkolepsia, tuhkarokko, luottamus

"Tapaus on ikävä, mutta tiedottamisen laajuus kertonee enemmän THL:n omista motiiveista kuin sairauden vaarallisuudesta. Vaikka tuhkarokko voikin aiheuttaa vakavia seurauksia keskushermostoon tai jopa pelätyn aivotulehduksen, ovat nämä riskit todellisuudessa hyvin harvinaisia. Onhan suurin osa ennen vuotta 1982 syntyneiden ikäluokista tuhkarokon sairastanut ja selvinnyt siitä ilman jälkiseuraamuksia.

THL:n tarkoituksena lieneekin ennen kaikkea saada rokottamiselle myönteistä julkisuutta sikainfluenssarokotteen aiheuttaman kohun jälkeen. Narkolepsiatapaukset kun ovat saaneet osan kansalaisista empimään myös muiden rokotteiden ottamista."

"Epäilykset sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian yhteydestä kylvivät epäluuloa lasten rokottamista kohtaan.

Vanhempia hirvittää ajatus, että he hyvää tarkoittaessaan sairastuttavatkin lapsensa.

Uutinen rokottamattoman lapsen sairastumisesta tuhkarokkoon tuo sekin eteen tilanteen, jota vanhemmat eivät valinnallaan ole tavoitelleet.

Visiitit ulkomaille rokottamattomien lasten kanssa lisäävät tartuntariskiä, niin kuin Kainuussakin nyt kävi."

"Asiantuntijat epäilevät, että rokote on aiheuttanut sairastumiset yhdessä jonkin muun tekijän kanssa. Muu tekijä voi olla esimerkiksi sikainfluenssa- tai enterovirus.

Vaikka tämän muun tekijän selvittäminen ei sairastuneita enää parannakaan, on sen eteen tehtävä töitä. Epäilyksistä olisi siirryttävä faktaan mahdollisimman pian.

Niin kauan kuin asiasta ei ole saatavissa tarkkaa tietoa, kansalaisten luottamus terveysviranomaisiin horjuu."

(30.3.2011) Mediuutiset: Työterveyslaitos ajaa nanoturvallisuutta hallitusohjelmaan

Pandemrix-sikainfluenssarokotteen mahdollisesta nanoluonteesta on keskusteltu mm. Turun Sanomien mielipidekirjoituksissa. THL:n rokoteturvallisuuslääkärin Hanna Nohynekin mukaan "Pandemiarokotetta tai muita kansallisen rokotusohjelman rokotteita ei ole valmistettu nanoteknologialla."

(30.3.2011) THL: Prevenar-rokotukset jatkuvat taas Japanissa

"Japani keskeytti maaliskuun alkupuolella Prevenar- ja ActHIB-rokotukset, koska neljä lasta oli kuollut rokottamisen jälkeen."

"Japanilaisten asiantuntijaryhmien mukaan rokotuksilla ei ole selvää ja suoraa syy-yhteyttä pikkulasten kuolemiin."

(29.3.2011) MTV3: Uusia narkolepsiatapauksia ilmi viikoittain

"Narkolepsiaan sairastuneiden määrä kasvaa Suomessa viikoittain muutamalla tapauksella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaikkien yhteydestä sikainflunssarokotteeseen ei ole varmuutta.

- On ilmeistä, että pandemiarokote on nostanut lasten ja nuorten riskiä sairastua narkolepsiaan yhdeksänkertaiseksi. Nyt rokotusten antamisesta on kuitenkin niin pitkä aika, ettei uusissa tapauksissa ole täyttä varmuutta rokotteen ja sairauden yhteydestä, toteaa THL:n ylilääkäri Terhi Kilpi."

(29.3.2011) Karjalainen: Ruotsi: H1N1-rokote nelinkertaisti narkolepsiariskin

(28.3.2011) THL: Tuhkarokkotapaus Kainuussa

Asiasta kertoo mm. Savon Sanomat: "THL: Historiallinen tuhkarokkotapaus Kainuussa"

Kainuun Sanomien mukaan lapsi on saanut kaikki neuvolaohjelman rokotteet, ja aika yleisen ohjelman mukaisessa aikataulussa annettavalle MPR-rokotteelle oli varattu huhtikuun alkuun.

(27.3.2011) Keskustelu jatkuu

Entä Viro, jolla ei ollut varaa lainkaan hankkia rokotetta, ei sieltä ole uutisoitu hälyttäviä sikainfluenssakuolemia. Tai Puola, johon ei tarkoituksellisesti hankittu rokotetta, koska ei katsottu sen olevan riittävän turvallinen, onko siellä tapahtunut massakuolemia? Nohaynek vähättelee 73 (nyt jo siis 16 enemmän kuin tammikuussa 2011) narkolepsiatapausta, kuinka monta vakavaa loppuelämän parantumatonta sairautta asiantuntijat oikein voivat pitää hyväksyttävänä, vaikka ei oikeasti edes tiedetä estettiinkö rokotuskampanjalla yhtään kuolemaa Suomessa?

"Narkolepsia on vakava tauti, ja siihen sairastuneiden lasten ja heidän omaistensa tuska ja ahdistus on suuri. Tästä syystä on ihan oikein, että meitä päätöksentekijöitä vaaditaan vastuuseen. Vaikka vastuullisten osoittaminen ja korvausten maksaminen ei sinänsä poista perheiden hätää tai lievitä sairautta, avoimessa yhteiskunnassa tällaiset asiat on käytävä perusteellisesti läpi.

Meidän on rohjettava tehdä oikeat kysymykset ja vastattava niihin avoimesti. Tässä muutama kysymys, jonka olen asettanut itselleni, ja vastaukset, joihin tässä vaiheessa olen päätynyt."

Kts. myös palaute ko. kirjoitukseen.

(16.3.2011) BMJ: Oikaisu Wakefieldin MPR-rokote ja autismi -tutkimukseen liittyen

BMJ (tunnetaan myös nimellä British Medical Journal) julkaisee oikaisuna aiempiin artikkeleihinsa tiedon BMJ:n lääkeyhtiösidonnaisuuksista mm. kahteen MPR-rokotteen valmistajaan. Tarkempia lehden kommentteja asiaan on päätoimittajan kommentissa lehden keskustelupalstalla.

Mikä on BMJ:n päätoimittajan vastaus siihen, miksi lehti ei kertonut taloudellisista sidonnaisuuksistaan artikkelissa, jossa syytti Wakefieldiä mm. juuri sidonnaisuuksien kertomatta jättämisestä? "Asia ei vain tullut mieleemme". ("We didn't declare these competing interests because it didn't occur to us to do so.")

Web-toimittajan kommentti: Vaiteliaisuutta ja/tai mieleen juolahtamattomuutta omien sidonnaisuuksien kertomisen suhteen näyttää esiintyvän myös suomalaisessa Lääkärilehdessä. Lääkärilehti käsitteli narkolepsia-asiaa lehdessä, mutta ei julkaissut toimittajan ja haastatellun sidonnaisuuksia, jotka ilmenevät esim. vanhempien kannanotosta kirjoitukseen.

(16.3.2011) Seminaari: Infektiot & Rokotteet`11

"THL:n Terhi Kilpi ja Hanna Nohynek: Miten kohtaat rokotuskielteisen potilaan?

Mitä tuloksia on pandemrixin ja narkolepsian yhteydestä? Entä miten haittavaikutuksista tulisi raportoida tai kuinka kohdata rokotuskielteinen potilas? Infektiot & Rokotteet'11 -seminaari ottaa kantaa ajankohtaisiin ja kiperiinkin kysymyksiin mm. THL:n Terhi Kilven ja Hanna Nohynekin johdolla."

Tapahtumaan osallistuminen maksaa 600-700 e + alv.

(16.3.2011) Yle Akuutti: Rokoteohjelma kestää tyrskyt

(15.3.2011) Turun Sanomat: Onko narkolepsia vain jäävuoren huippu? (mielipide)

"Omassa tuttavapiirissämme olemme saaneet kuulla kuluneen vuoden aikana neljällä lapsella/nuorella puhjenneesta epilepsiasta ja iäkkään henkilön äkillisesti kehittyneestä vaikeasta dementiasta. Nämä voivat luonnollisesti olla sattumaa, mutta neurologisten sairauksien ilmaantuvuus rokotteen jälkeen lienee asiantuntijoiden "top ten" selvityslistalla?"

(14.3.2011) Topnews USA: Sanofi Aventis vetää 200 000 annnosta Hib-rokotetta markkinoilta

- Japanissa hyllytettiin yhtiön Hib-rokote. Viiden lapsen kuolemilla on havaittu ajallinen yhteys rokotteeseen. Nyt lääkeyhtiön päättämä 13 rokote-erän poisveto on seurausta siitä, että kahdessa ruiskussa havaittiin vierasaineita. Uutisen mukaan yhtiö kertoo, että saastumisen on täytynyt tapahtuva valmistusprosessissa.

(11.3.2011) Iltalehti: Poliisi tutkii sikainfluenssaan sairastuneen 8-vuotiaan menehtymistä rikoksena

"Henkilöitä epäillään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta.

Äiti soitti useita kertoja Länsi-Pohjan keskussairaalaan, mutta sairasta tyttöä ei missään vaiheessa huolittu lääkäriin, ei edes tuntia ennen hänen kuolemaansa.

Tornion terveyskeskuksessa asiaan ei suhtauduttu paremmin. Oireita ei otettu vakavasti, vaikka äiti käytti lasta siellä kuolinpäivänä. Marraskuisena yönä tyttö kuoli omaan sänkyynsä äidin valvoessa vierellä.

Poliisi odotti tutkinnan käynnistämistä toista vuotta, sillä ensin piti odottaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran käsittelyn päättymistä. Valvira selvitti mitä hoitoa tytölle oli annettu ja miten oli toimittu."

(11.3.2011) Sosiaali- ja terveysministeriö (tiedote): Lääkevahinkovakuutus vastaa ensisijaisesti narkolepsiakorvauksista

""Kansallisen narkolepsiatyöryhmän väliraportissa julkaistujen tulosten mukaan rokote myötävaikutti narkolepsian puhkeamiseen. Tämän perusteella on kohtuullista, että korvauksia maksetaan", Risikko totesi tilaisuudessa.

Korvausten arviointi tehdään lääkevahinkovakuutuksen käytäntöjen mukaan. Koska rokote oli vakuutettu, ensisijaisesti korvausvelvollinen on lääkevahinkovakuutus, josta Suomessa vastaa Lääkevahinkovakuutuspooli. Poolin päätösten jälkeen arvioidaan valtion rooli korvauksissa."

Web-toimittajan kommentti: Toisin sanoen näyttää siltä, että korvauskäsittely kestää luultavasti vähintään ensi vuoteen, eikä ministeri Risikon lupaus korvausten kiirehtimisestä ole toteutumassa. Vrt. Rokotusinfon tiedote 10.3.2010:

"Peruspalveluministeri Paula Risikko lupasi eduskunnan kyselytunnilla 3. helmikuuta ottaa asiakseen korvausten kiirehtimisen, ja arvioi silloin, että Lääkevahinkovakuutuspoolin silloin arvioima elokuu korvausten käsittelyn ajankohtana on "aivan liian myöhään".

Rokotusinfo ry:n mukaan tämän jälkeen ministeri ja THL:n johto ovat kuitenkin vedonneet Lääkevahinkovakuutuspoolin ratkaisuihin, ja näyttää että Risikon lupaus kiirehtimisestä on vaarassa jäädä toteutumatta. Lääkevahinkovakuutuspoolin arvio korvausten käsittelyn aloitusajankohdasta on siirtynyt myöhemmäksi, vuoden loppuun, ja ministeri Risikko on kommentoinut julkisuuteen, että valtio odottaa Lääkevahinkovakuutuspoolin ratkaisuja."

Lääkevahinkovakuutuspooli on helmikuussa tiedottanut alkavansa ratkaisemaan hakemuksia vasta kun suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset valmistuvat - Aamulehdessä lääkevahinkovakuutuspoolista arvioitiin helmikuun puolivälissä, että tämä tapahtuisi ehkä vuoden loppuun mennessä.

(11.3.2011) Smocka (s. 3): "Vaccinens risker döljs för föräldrarna"

(11.3.2011) Punnittuja puheenvuoroja: Rokotehaitat selvitettävä perusteellisesti

"Narkolepsiaan sairastuneen lapsen isänä olen sitä mieltä, että rokotushaitat Suomessa on selvitettävä perusteellisesti koko 2000-luvun ajalta.

On ällistyttävää, että sadat lapset saavat aivovaurioita, vakavan tuberkuloosin, ADHD:n ym. ja lapsia jopa kuolee rokotteisiin, mutta kukaan ei edes tutki asioita saati kanna vastuutaan. Jo Suomen lakien mukaan vastuu kuuluu viranomaisille, puhumattakaan yleisen edun ja turvallisuuden ylläpidosta, minkä olemme aina luulleet olevan juuri THL:n velvollisuus. "

(11.3.2011) Yle: Sikainfluenssarokotteen narkolepsiahaittapahtumia nyt 69, haittatapahtumia yhteensä 900, joista 182 vakaviksi luokiteltuja.

(10.3.2011) Yle: WHO saa kovat nuhteet sikaflunssan tiedotuksesta

"WHO oli tärkeässä roolissa vuosina 2009 - 2010, kun maailmalla riehui H1N1-sikainfluenssa. WHO julisti taudin pandemiaksi, mikä johti voimakkaisiin toimiin taudin torjumiseksi. Monissa maissa ihmisiä mm. painostettiin ottamaan rokote.

Asiantuntijat moittivat YK-järjestöä epäonnistuneesta tiedottamisesta. Järjestö ei kyennyt antamaan oikea-aikaisia ohjeita kansallisille terveysviranomaisille.

Järjestön internet-sivuilla oli mm. erilaisia määritelmiä sille, milloin tautiepidemia määritellään pandemiaksi."

"Monilla WHO:n johtajilla oli kytköksiä lääkeyhtiöihin."

(10.3.2011) Tiedote: Rokotusinfo: Narkolepsiakorvauksissa ei pidä viivytellä - ministeri Risikon tulee toimia lupauksensa mukaan

"Peruspalveluministeri Paula Risikko lupasi eduskunnan kyselytunnilla 3. helmikuuta ottaa asiakseen korvausten kiirehtimisen, ja arvioi silloin, että Lääkevahinkovakuutuspoolin silloin arvioima elokuu korvausten käsittelyn ajankohtana on "aivan liian myöhään"."

"Rokotusinfo ry:n mukaan tämän jälkeen ministeri ja THL:n johto ovat kuitenkin vedonneet Lääkevahinkovakuutuspoolin ratkaisuihin, ja näyttää että Risikon lupaus kiirehtimisestä on vaarassa jäädä toteutumatta. Lääkevahinkovakuutuspoolin arvio korvausten käsittelyn aloitusajankohdasta on siirtynyt myöhemmäksi, vuoden loppuun, ja ministeri Risikko on kommentoinut julkisuuteen, että valtio odottaa Lääkevahinkovakuutuspoolin ratkaisuja."

(10.3.2011) BBC: Nature-lehden artikkelin mukaan valtioiden tulisi aloittaa rokotuskampanja H2N2-influenssaa vastaan

Uutisen mukaan Nature -lehden artikkelin kirjoittajat katsovat, että H2N2-virus voi aiheuttaa sikainfluenssa -nimellä tunnetun H1N1(v) -viruksen tapaan pandemian. Uutisen mukaan yhdysvaltalaiskirjottajien artikkeli kertoo, että rokottaminen nyt voisi säästää miljardeja dollareita. Artikkelin mukaan turvallinen rokote on jo olemassa - 1960-luvulla lopetettiin H2N2-rokotteen käyttö.

(9.3.2011) Yle: Lääketeollisuuden ja tutkijoiden kytkökset usein hämärän peitossa

"Lääketeollisuuden rahoittamat lääketutkimukset päätyvät usein firman kannalta suotuisiin tuloksiin. Tämän takia rahoituksesta ja tutkijoiden muista sidonnaisuuksista on mainittava tutkimuksissa. Uuden selvityksen perusteella nämä sidonnaisuudet kuitenkin sivuutetaan, kun lääketutkimuksista tehdään meta-analyysejä, monen tutkimuksen aineistot yhdistäviä katsaustutkimuksia."

"Tutkijat löysivät lisäksi seitsemän meta-analyysia, joiden jokainen tutkimus oli kokonaan tai osin lääkefirman rahoittama, tai sen tehneet tutkijat olivat taloudellisesti kytköksissä lääkkeen valmistaneeseen lääketehtaaseen. Näistä seitsemästä meta-analyysista kuitenkin vain yksi mainitsi tutkimusten sidonnaisuudet. "

(7.3./9.3.2011) Tiedote: Calmette-rokotehaitoista pyydetään onnettomuustutkintaa

Päivitys 9.3.: Nelosen uutisen video aiheesta

Aihetta käsittelee mm. Nelosen uutiset 7.3.2011 (kohta 06:45) - myös muissa medioissa asiaa käsitellään:

(9.3.2011) Medpagetoday: Japani päätti jatkaa Hib-rokotteen ja pneumokokkirokotteen hyllytystä

Rokotteet hyllytettiin neljän lapsen kuoltua pian Prevenar-rokotuksen saamisen jälkeen. Kolme lapsista sai myös ActHIB-rokotteen ja kurkkumätä-, jäykkäkouristus ja hinkuyskä- yhdistelmärokotteen samaan aikaan.

Päivitys: THL tiedottaa Japanin rokotekuolemista ja yhdestä Suomessa rokotehaittaepäilyksi ilmoitetusta kuolemasta.

(8.3.2011) YLE: Japani keskeyttää rokotteiden käytön lapsikuolemien takia

YLE: Japanissa kiellettyä rokotetta ei käytetä enää Suomessa rokotusohjelmassa

Rokote on edelleen apteekkimyynnissä Suomessa. "THL:n erikoistutkijan Hanna Nohynekin mukaan vuonna 2008 todettiin Suomessa yksi kätkytkuolema, viikko rokotteen saannin jälkeen."

(4.3.2011) MTV3: MTV3 selvitti narkolepsiakorvaukset: alimmillaan 8000 euroa vuodessa

(3.3.2011) MTV3: Keskisuomalainen: "Narkolepsiaan sairastuneiden korvaukset voivat jäädä vajaiksi"

MTV3:n uutisen mukaan lääkevahinkovakuutuksesta saatava korvaus voi jäädä vajaaksi 30 miljoonan euron korvaussumman tullessa täyteen.

Web-toimittajan kommentti: Lääkevahinkovakuutuksesta saatava korvaus ei ole ainoa korvausmahdollisuus, vaikka onkin osapuolten kannalta yksinkertaisin. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen mukaan valtiolla oli poliorokotteen aiheuttamaksi katsotusta haitasta vahingonkorvausvelvollisuus, vaikka syy-yhteyttä ei lääketieteellisessä mielessä kiistattomasti osoitettukaan.

(1.3.2011) Mediuutiset: Meningokokki B -rokotetutkimus alkaa Suomessa

Uutinen kertoo Pfizerin kehitteillä olevalla rokotteella tehtävästä tutkimuksesta, johon pyritään värväämään koehenkilöiksi 11-17 -vuotiaita 1000 kpl. Koehenkilöitä haetaan Helsingistä, Vantaalta, Espoosta, Järvenpäästä, Lahdesta, Tampereelta, Turusta, Porista, Seinäjoelta, Kokkolasta ja Oulusta.

Rokotetta ovat uutisen mukaan ennen Suomessa tehtävä kokeilua saaneet muutamat sadat aikuiset ja lapset Yhdysvalloissa.

Rokotusinfon sivuilla on muistilista rokotetutkimukseen osallistumista harkitseville.

Pfizerin uutisessa mainittua pintavalkuaista sisältävän rokotteen tutkimukset ovat ClinicalTrials.gov -tietueen mukaan vasta 2-vaiheessa. Suomea ei clinicaltrials.gov -tietueessa mainita, kokeilualueeksi kerrotaan Islanti, joten on mahdollista että kyseessä on eri tutkimus, toisaalta kyse voi olla myös siitä että Suomessa tehtävästä osuudesta ei vielä ole päivitetty tietoa clinicaltrials.gov -tietueeseen.

Tutkimuksesta on tiedote Rokotetutkimuskeskuksen sivuilla.

(1.3.2011) Keskustelu jatkuu: narkolepsia ja sikainfluenssarokote

Lääkeala: Mediuutiset puolustaa THL:n rokotuspolitiikkaa ja koettaa nähdä luottamuksen romahtamisen jälkeen narkolepsiaan sairastumisiin liittyviä valopuolia peräti kolmen artikkelin verran:

Mielipidepalstat:

 • Narkolepsiaan sairastuneen lapsen äiti valottaa vanhempien näkökulmaa luottamusasiassa: Tämä narkolepsia ei ole ensimmäinen mittava rokotushaitta-asia Suomessa. Calmette-tuberkuloosirokotukset vuosina 2002-2006 aiheuttivat satoja vakavia tuberkuloosivaivoja vauvoille ja ainakin yhden vauvan kuoleman tuberkuloosiin. Miksi minä en äitinä saanut tästäkään rokotteesta, jota lapsiini pistettiin, mitään tietoa, varsinkin kun haittoja oli rekisteröity huomattava määrä?

Eduskunta:

Web-toimittajan kommentti: Mediuutisten henkilöivä puolustuskampanja ei oikein osu kohteeseen. Ei kyse ole yhden henkilön valinnoista, vaan kyse on järjestelmään kohdistuvasta luottamuksesta, kun virheet toistuvat ja niitä ei käsitellä, eikä mitään tehdeä terveydelle haitallisten virheiden toistumisen ehkäisemiseksi. Rokotusinfon tiedotteessa 25.2.2011 aihetta käsitellään mm. näin: Calmette-haittojen käsittelyn ihmeellisyyksiä ja jopa harkitun tahalliselta vaikuttavaa tarpeetonta terveyden vaarantamista kuvaa Rokotusinfon mukaan esimerkiksi Etelä-Saimaa -lehdessä 20. marraskuuta 2005 ilmestynyt haastattelu. Silloisen Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston johtaja, nykyinen THL:n rokotejohtaja Terhi Kilpi kertoi, että rokotteen haitat ovat hyötyjä suuremmat. Samassa haastattelussa Kilpi kuitenkin kertoo, että laajoja rokotuksia on tarkoitus jatkaa vuoden 2008 alkuun.

(28.2.2011) Kouristusriski influenssarokotteissa

Lisääntynyt riski havaittiin annettaessa influenssarokote yhdessä jonkin toisen rokotteen kanssa, ja erityisesti pneumokkorikote oli yhteydessä kouristusten lisääntymiseen.

(28.2.2011) 6 minutes (Australia): Rotavirusrokote lisää suolentuppeumia

Lisäys on havaittu sekä Rotarix- että Rotateq-rokotteilla. Pakkauksiin lisätään varoitus suolentuppeumaista. Rotavirusrokotetta tarjotaan myös Suomen neuvoloissa.

(16.2.2011/25.2.2011) THL: Tiedotuslehden (Tesso) jakelu uudistuu - verkkojakelu supistuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muuttaa STM:n kanssa yhteisen tiedotuslehtensä jakelukäytäntöjä. THL:stä kerrotaan, että henkilökuntaa on supistettu, ilmaisjakelua vähennetään ja myös tiedotuslehden artikkelien julkaisua verkossa supistetaan. Tesso on aiempien kolmen lehden seuraaja: Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehden (Kansanterveys), Stakesin Dialogi- lehden ja sosiaali- ja terveysministeriön Socius.

Muutoksen johdosta esimerkiksi Tesso -lehden 1/2011 sisällysluettelossa mainittua artikkelia "Tarttuvat: Rokotusten haittaepäilyt" ei ole julkaistu verkossa. Sisällysluettelossa mainituista reilusta paristakymmenestä kirjoituksen nimestä vain neljä vie artikkeleihin, lisäksi toisaalta löytyy pääkirjoitus viidentenä.

Puheenjohtajan kommentti: Tämäkin toimi vaikuttaa johdonmukaiselta seuraukselta THL:n päätoimittaja Pekka Puskan noudattamasta linjasta, jonka mukaan laitokselle hankitaan mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta. Sellainen toiminta, johon ei paljon ulkopuolista rahoitusta saada, jää helposti taka-alalle. Tämä näyttää johtavan siihen, että perustehtävistä - joihin avoimen yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen mm. tutkimuslaitoksen tulosten kertomisesta tiedotuslehdessä voitaneen lukea - nähtävästi joudutaan valitulla linjauksella tinkimään tai luopumaan yhdestä toisensa jälkeen. Rokotteisiin liittyen tällaisia ratkaisuja ovat olleet esimerkiksi terveyden hoidon ammattilaisille tarkoitetun rokotuksiin liittyvän puhelinneuvonnan supistaminen ja haittaseurannan jääminen taka-alalle niin että tuorein THL:n verkkosivuilta löytyvä tavallisten lapsuuden rokotteiden haittatilasto koskee vuotta 2008.

Onkohan THL:n ja STM:n päättäjien ajatus, että tiedotuslehden verkkojulkaisu uhkaisi lehden tilausmaksujen (25-38 euroa per vuosi) kertymistä? Vaikea uskoa, että tällainen ajatus olisi todella taustalla, mutta vaikea on keksiä muutakaan syytä tehdylle päätökselle. Päätöstä voisi verrata vaikkapa siihen, että Yleisradio päättäisi jatkaa ohjelmantekoa ja -hankintaa kuten ennenkin, mutta jakelukustannuksia säästäkseen jättäisi valtaosan ohjelmistaan lähettämättä ja tarjoaisi niitä vain myyntiin DVD-levyinä.

Päivitys 25.2.2011: Olemme saaneet kommenttikirjoituksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) tähän uutisvirran tekstiin liittyen. Alla on lainauksena siitä tähän uutisvirtamerkintään liittyvät pääkohdat. THL:sta esitetyn pyynnön johdosta julkaisemme THL:sta saamamme kirjoituksen myös lyhentämättömänä yhdessä alkuperäisen uutisvirran kirjoituksemme kanssa.

"Vuoden 2011 alussa Tesso-lehden verkkoversiota supistettiin ja lehti muuttui maksulliseksi muille kuin kohderyhmään kuuluville eli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, päätöksentekijöille ja opiskelijoille. Muutosten syynä ovat lehden vähentyneet taloudelliset ja henkilöstöresurssit, joiden takia Tesson budjetti supistui 15 % ja lehti menetti valtion tuottavuusohjelman takia 0,5 henkilötyövuotta eli verkkoasiantuntijan työpanoksen. Päätökset siitä, millä tavalla supistukset vaikuttavat lehteen on tehty Julkaisuyksikössä, jolla on budjettivastuu Tessosta. THL:n pääjohtaja ei ole ollut osallinen päätöksiin.

Supistusten jälkeen Tesson verkkoversiossa julkaistaan toistaiseksi pääkirjoitus, kansliapäällikön kolumni sekä päätoimittajan valitsemat kirjoitukset, joihin viitataan lehdistötiedotteessa. Tehdyn linjauksen mukaan usean vakiopalstan juttuja ei julkaista supistetussa verkkolehdessä.

Viitaten rokotushaitta-aiheiseen juttuun toteamme, että painetussa lehdessä Tarttuvat-palstalla julkaistu kirjoitus on tarkoitettu ohjaamaan lukijoita THL:n verkkosivuille, mistä löytyy paljon enemmän tietoa aiheesta. Tarttuvat-palstan tarkoitus on alusta saakka ollut ensisijaisesti ohjata pelkkää paperilehteä lukevat etsimään syvempää tietoa verkosta. Jutun jättäminen pois Tesson verkkosivuilta ei siten ole vähentänyt THL:n verkkosivuilta saatavilla olevan tiedon määrää, vaan olisi ollut toistoa. Vastaava tieto löytyy THL:n rokotussivuilta."

"Tesson verkkolehti siirretään tämän vuoden aikana uudelle tekniselle alustalle, jolloin sisältö mietitään uudestaan ja samalla selvitetään onko tehtävään mahdollisuutta saada nykyistä enemmän henkilöresursseja. Toistaiseksi joudumme valitettavasti tyytymään supistettuun versioon."

"Tesson tilaustulot kattavat kaksi prosenttia lehden kokonaiskuluista. Ne eivät siten ole merkittävä rahoituslähde, eikä tilaustulojen kasvattaminen sinällään ole tavoitteena."

Maria Kuronen, Julkaisuyksikön päällikkö

Päivi Kapiainen, päätoimittaja, Tesso"

Puheenjohtajan kommentti: Hienoa, että asia mahdollisesti korjaantuu vielä tämän vuoden aikana. Yksi suoraviivainen ja käytännössä varsin toimiva ja kustannuksiltaan kohtuullinen tapa saattaa koko lehden sisältö sähköisenä yleisön luettavaksi saattaisi olla lehden PDF-version julkaiseminen tai muun näköisversion julkaiseminen verkossa. Näin on aiemmin tehty mm. Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehden (Kansanterveys) julkaisun kanssa. Käytettävyys ei tällöin kaikin osin yltäisi aiemmalle tasolle, mutta saavutettavuus olisi kuitenkin nykyistä parempi.

THL:sta saadussa kommenttikirjoituksessa viitataan rokotehaittojen osalta mahdollisesti rokotehaittojen yhteenvetoraportteja sisältävään THL:n verkkosivuun, jonne on helmikuussa ilmestynyt vuoden 2008 rokotehaittatietoja, joita käsittelemme tiedotteessamme 10.2.2011: Rokotusinfo ry: Tiedote: THL julkaisi rokotehaittailmoitustietoja vuodelta 2008: mm. kaksi kuolemantapausta.

(25.2.2011) WHO:n pääjohtajan puhe tammikuussa: Epäluottamusongelma on laajempi kuin vain influenssarokotteet

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja kertoi tammikuisessa puheessaan, että yleisön taivuttaminen ottamaan rokotuksia on nykyään jopa vaikeampaa kuin pandeman aikaan. Pääsihteerin mukaan "yleinen epäluottamus on laajentunut muuallekin kuin pelkästään influenssarokotteisiin." Pääjohtajan mukaan "joudumme ehkä hyväksymään sen tosiasian, että yleiset rokoteturvallisuutta koskevat näkemykset voivat pysyvästi muuttua perusteettomien pelkojen johdosta sellaisiksi, että mikään määrä näyttöä ei voi muuttaa yleisön mieltä. Tämä on huolestuttava uusi kehityssuunta joka täytyy ottaa huomioon."

"In some cases, persuading the public to seek vaccination has become even more problematic than during the pandemic. As documented in the report on immunization, the problem of public mistrust extends well beyond influenza vaccines.

We may need to accept the fact that public perceptions about vaccine safety can be permanently changed by unfounded fears, to an extent that no amount of evidence can change the public´s mind. This is a worrisome new trend that needs to be addressed."

Web-toimittajan kommentti: Mitenkäs sitä sanotaankaan, "tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku". WHO:n pääjohtajan puheessa voi nähdä jonkinlaista tosiasioiden tunnustamisen alkua - epäluottamus myönnetään. Alkua pitemmällä asiassa ei tässä puheessa edetä - huolimatta esimerkiksi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen raportista ja lukuisista muista arvioista, joiden mukaan WHO:n toimet olivat omiaan luottamuksen menettämiseksi, ei WHO:n pääjohtaja puheessaan käsittele sitä, mitkä syyt ovat luottamuksen menettämiseen johtaneet.

(25.2.2011) Tiedote 25.2.2011:Rokotuspolitiikan virheet pitää arvioida - haitalliseksi tiedetyn tubirokottamisen jatkaminen selvitettävä

"Rokotusinfo ry ja omaiset (6,7) kysyvät, miksi tubirokotteen haittoihin liittyen ei ryhdytty varotoimiin ja miksi virhearvioon johtaneita tapahtumia ei ole pääjohtaja Puskan vakuuttelusta huolimatta selvitetty.

Julkisuudessa on keskusteltu viime vuosikymmenen Calmette-rokotteen haitoista. Sadat vauvat kärsivät haittoja rokotteesta, josta oli Kansanterveyslaitoksen omankin arvion mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä. (1,2) Rokotetta käytettiin neljän vuoden ajan, vaikka ensimmäiset varoitusmerkit olivat näkyvissä ja julkisuudessa jo puoli vuotta rokotteen käyttöönoton jälkeen (7). Kuolemantapauksiakin kirjattiin rokotteesta haittaa kärsineille. Virheen kohtalokkaita seurauksia olisi voitu vähentää ripeällä toiminnalla."

(24.2.2011) Iltalehti (paperilehti): "THL rypee rokotusskandaaleissa" - "THL:n ylijohtaja Juhani Eskola on kuitenkin varma, että systeemi toimii."

Iltalehti kertoo Calmette-rokotteen käytöstä vuosina 2002-2006. Noiden vuosien ajan rokotteesta oli enemmän haittaa kuin hyötyä, ja rokotehaittarekisteriin kirjattiin mm. useita kuolemantapauksia rokotteesta haittaa kärsineille.

Iltalehden artikkelin perusteella näyttää siltä, että THL:n rokotepuolen johtajat eivät kuitenkaan katso minkäänlaisia virheitä tapahtuneen, eikä THL:n rokotusohjelmayksikön päällikön mukaan ihmisten ole edelleenkään syytä miettiä, onko rokotteen ottaminen tarpeen tai mitä se voi aiheuttaa.

THL:n rokotusohjelmayksikön pällikkö Tuija Leino: "Kaikki kansallisessa rokotusohjelmassa olevat rokotteet ovat harkittuja sekä yksilö-että väestötasolla. Ei ole tarpeen miettiä kotona, onko rokotteen ottaminen tarpeen tai mitä se voi aiheuttaa - sellaisia rokotteita ohjelmassa ei ole, joita ei kannata ottaa." Vajaa viikko sitten THL:n rokoteturvallisuuslääkäri kertoi päinvastaista viestiä: Rokotukset ovat vapaaehtoisia - suomalaiset voisivat oppia ottamaan vastuuta ja kyseenalaistamaan. Tällöin kyse oli virheellisesti annetusta rokotteesta - kun jotain menee pieleen, THL:n tapa on siirtää vastuu vanhemmille.

Lehti kertoo, että rokotealan ylijohtajan Juhani Eskolan mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa "myönnetään tarvittaessa virheet ja muutetaan systeemiä". Calmetten tai Pandemrix-rokotteen suhteen virheitä ei ole myönnetty, joten nähtävästi niitä ei THL:n näkökulmasta ole tapahtunut.

Etelä-Saimaa -lehden (20. marraskuuta 2005) mukaan Terhi Kilpi arvioi jo marraskuussa 2005 BCG-rokotteen haittojen olevan hyötyjä suuremmat. Samassa haastattelussa hän kertoi, että BCG-rokotetta on tarkoitusta kuitenkin käyttää vielä vuoden 2008 alkuun asti. Rokotukset kuitenkin siirrettiin vain riskiryhmälle ilmeisesti tuberkuloosintorjuntayhdistys Filha ry:n puututtua asiaan ja mm. Iltalehden tänään raportoiman, vuonna 2005 tapahtuneen kuolemantapauksen tultua keväällä 2006 kirjatuksi haittarekisteriin.

Kun ilmeisesti virheitä ei THL:n näkemyksen mukaan ole tapahtunut, nähtävästi sitten enemmän haittoja kuin hyötyjä omaavan rokotteen käyttö oli tietoista ja suunniteltua (vrt. KTL:n ja nyttemmin THL:n rokoteosaston johtajan Terhi Kilven haastattelu).

(24.2.2011) Eduskunta: Kirjallinen kysymys rokotuspolitiikasta

Kysymyksessä arvioidaan mm. THL:n rokotusohjelmavalmistelua, joka ei kysyjän mukaan täytä mm. tiedotuksensa suhteen vaatimuksia jotka asioiden valmistelutyön tulisi täyttää:

"Yleisen rokotusohjelman ongelmaksi Suomessa on nähty ohjelman kehittäminen. Uusien rokotteiden liittämisen ohjelmaan ei ole olemassa ennalta määriteltyä prosessia, sen vaiheita ei ole selkeästi ja julkisesti määritelty, eikä prosessin kulusta anneta tietoa siten kuin valmistelutyössä nykynormien mukaan tulisi tapahtua.

Viimeisten vuosien aikana ohjelma on kyllä täydentynyt useammalla uudella lasten rokotteella, mutta arviointiprosessien kesto ja erityisesti useiden vuosien mittaiset viiveet prosessin aloittamisessa ovat saaneet osakseen runsaasti kritiikkiä. Tämän vuoden alusta rokotteiden hankintapäätökset siirrettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sosiaali- ja terveysministeriöön. Tämä muutos koskee kuitenkin käytännössä ainoastaan hallinnollista päätöstä julkisesta tarjouskilpailusta, mutta sillä ei ole vaikutusta varsinaisen arviointiprosessin aloittamiseen tai etenemiseen."

(24.2.2011) Ilta-Sanomat: Tubirokote vahingoitti satoja vauvoja

Aiheesta myös Rokotusinfon sivuilla: Calmette-aikajana, BCG-rokote, Tiedote: Tutkintapyyntö rokotehaitoista sekä KTL:n rahoituksesta, Tiedote: Vauvojen tubirokotteen laillisuus selvitettäväksi, Laillisuuskantelun asiakirjoja, Vanhempien yhdistys hämmästelee rokotelupakäytäntöä ja -tiedotusta.

(23.2.2011) Aamulehti: Äiti kertoo: Vauvani kuoli rokotteeseen) (Calmette-rokote)

(20.2.2011) Turun Sanomat: Avoin keskustelu vakavista rokotehaitoista puuttuu Suomessa

"Miksi meillä ei saa esittää avointa kritiikkiä rokotteista, kuten monissa Euroopan maissa on vapaus tehdä? Miksi jopa vauvojen rokotuskuolemista vaietaan Suomessa 2000-luvulla? Mitkä ovat näiden tuberkuloosista, narkolepsiasta tai muista rokotushaitoista kärsineiden lasten ihmisoikeudet Suomessa?"

(20.2.2011) Apu: THL: Narkolepsia-yhteys ehkä joissain maissa löytämättä

(18.2.2011) Risikko: Valtion osuus narkolepsiakorvauksista arvioidaan myöhemmin

"Peruspalveluministeri Paula Risikko (kok) korostaa lääkevahinkovakuutuspoolin osuutta korvauksissa.

- Katsomme, miten pooli reagoi asiaan, ja arvioimme valtion roolia vasta sitten, Risikko kertoi Yle Uutisten haastattelussa.

Ministeri sanoo, että lääkevahinkovakuutuspooli on jo ryhtynyt käsittelemään vahinkoilmoituksia, joita on tullut tähän mennessä parikymmentä."

Lääkevahinkovakuutuspooli on aiemmin tiedottanut alkavansa ratkaisemaan hakemuksia vasta kun suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset valmistuvat - viimeksi tällä viikolla Aamulehdessä lääkevahinkovakuutuspoolista arvioitiin, että tämä tapahtuisi ehkä vuoden loppuun mennessä. Ministeri Risikko puolestaan on aiemmin antanut ymmärtää, että valtio ottaa aktiivisen roolin korvauksissa ja on kertonut pyrkivänsä kiirehtimään ratkaisuja.

(18.2.2011) EU:n lääkevirasto EMA: Ei muutoksia Pandemrix-käyttösuosistuksiin Suomen THL:n väliraportin vuoksi, virasto ei katso vielä syy-yhteyttä osoitetuksi

Asiasta kertoo myös Yle.

Tiedotteen mukaan ECDC:n / VAESCO:n useissa maissa tehtävästä syy-yhteyttä selväittävästä tutkimuksesta odotetaan tuloksia kesäkuun loppuun mennessä.

The English version of the interim study report from the Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) is now available.

(18.2.2011) Punnittuja puheenvuoroja: Avoin keskustelu vakavista rokotehaitoista puuttuu Suomessa (Kaleva, mielipidekirjoitus]

(17.2.2011) Yle: Narkolepsiaan sairastuneelle jopa miljoonakorvaus?

"Sikainfluenssarokotuksista mahdollisesti aiheutuneiden narkolepsiatapausten korvaukset voivat nousta jopa kymmeniin miljooniin euroihin. Lääkevahinkovakuutus korvaa vahinkoja yhtä lääkettä kohden enimmillään 30 miljoonaa euroa. Henkilövahinkojen asiantuntija arvioi, että enimmäiskorvaus ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia rokotteesta aiheutuneita haittoja."

"- Kun vahinkoa kärsineitä, narkolepsiaan sairastuneita on kaikkiaan 52 henkilöä, on täysin mahdollista, että tuo 30 miljoonaa ei heille kaikille riitä. Se riippuu pitkälti siitä, millaiseksi näiden ihmisten työ- ja ansiokyky tulevaisuudessa muodostuu, Männistö sanoo. "

"Valtioneuvoston asetuksen mukaan ansiotuloksi, jonka alle 18-vuotiaana vammautunut henkilö olisi ilman vahinkoa saanut, katsotaan noin 1,6 miljoonaa euroa.

- Sitä, minkä suuruisiksi ansionmenetykset muodostuvat, on mahdotonta sanoa näin yleisellä tasolla. Yhteensä tämä 1,6 miljoonaa koko työuran mittaisena ansionmenetyksenä perustuu tähän valtioneuvoston asetukseen. Tämä on sellainen luku, mitä käytetään silloin, jos muuta ei voida näyttää, Männistö sanoo."

(16.2.2011/17.2.2011/18.2.2011) HBL: Väärä rokote säikäytti - THL:n rokoteturvallisuuslääkäri: Rokotukset ovat vapaaehtoisia - suomalaiset voisivat oppia ottamaan vastuuta ja kyseenalaistamaan (tarjottuja rokotteita)

HBL:n 16.2. paperilehdessä ilmestyneessä uutisessa kerrotaan tapauksesta, jossa lapsi uutisen mukaan joutui ilman vanhempien suostumusta lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen toimeksiannosta lastenneuvoloissa tehtävän rokotetutkimuksen koehenkilöksi.

Päivitys 18.2.: HBL:stä saadun tiedon mukaan toisin kuin paperilehden uutisessa kerrotaan, lasta ei käytetty vastoin vanhempien tahtoa koehenkilönä GSK/THL-tutkimuksessa, vaikka lapsi saikin ylimääräisen rokotuksen - HBL:stä saamamme tiedon mukaan uutisen tämä kohta perustui väärinkäsitykseen. HBL kuitenkin edelleen pysyy haastattelulainauksessa, jonka mukaan terveydenhoitaja ei ollut ymmärtänyt, että lapsi ei ole mukana tutkimuksessa.

Kommentti päivitykseen: Mikäli terveydenhoitaja oli käsityksessä, että lapsi on mukana tutkimuksessa ja terveydenhoitaja antoi tässä käsityksessä rokotteen, miten voisi olla niin, että lapsi kuitenkaan ei ollut vastoin vanhempien tahtoa mukana tutkimuksessa?

Yksi mahdollinen selitys on, että asiassa tapahtui kaksi virhettä. Ensinnäkin, terveydenhoitaja luuli virheellisesti lapsen olevan mukana tutkimuksessa. Toiseksi, terveydenhoitaja ei antanutkaan tutkimuksessa mukana olevaksi luulemalleen lapselle tutkimusrokotetta (joka on sokkoutettu eli terveydenhoitaja ei tiedä saako lapsi pneumokokkirokotetta vai vertailurokotteena annetavaa hepatiittirokotetta), vaan alle 1-vuotiaille rokotusohjelmassa kuuluvaa pneumokokkirokotetta.

Toinen mahdollinen selitys on, että jossakin keskustelussa "rokotusohjelma" ja "rokotetutkimus" ovat sekaantuneet, ja kyse onkin ollut siitä, että terveydenhoitaja ei ole tuntenut yleistä rokotusohjelmaa, vaan on luullut, että yksivuotiaalle kuuluu antaa pneumokokkirokote.

Oli miten oli, rokotetutkimusten teko tavallisissa lastenneuvoloissa on omiaan lisäämään väärinkäsitysten ja virheiden riskiä.

Äidin pohdinta - kuinka monen lapsen kohdalla sama virhe mahdollisesti on tapahtunu - on myös merkityksellinen. Ovatko myös jotkut tutkimuksessa olevat yksivuotiaat lapset saaneet heille tarkoitetun tutkimusrokotteen sijasta rokotusohjelmaan kuuluvan pneumokokkirokotteen?

Kyseinen tutkimus tuottaa THL:lle 12 miljoonan euron rahoituksen, ja oikeuskansleri tutkii tämän tutkimusrahoituksen mahdollista lahjomanluonteista vaikutusta ja siihen mahdollisesti liittyviä jääviysongelmia.

Iltalehden haastattelussa äiti moittii itseään, ettei huomannut kyseenalaistaa kahta piikkiä, mutta kertoo luottaneensa terveydenhoitajaan.

Rokoteturvallisuuslääkärin toiveeseen on helppo yhtyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suhtautuminen rokotussuosituksiin, rokotusten vapaaehtoisuuteen on kuitenkin järjestelmällisen kaksijakoinen - tuollaisia suosituksia ei yleensä näe ennen rokotuspäätöstä.

Ennen rokotuspäätöstä THL korostaa yhteisvastuuta, laumasuojaa ja rokottamisen tärkeyttä koko yhteisölle sekä heikompien (esim. immuunipuutteisten) suojaamiseksi. Tiedotuksessa käytetään tunteisiin vetoavia termejä kuten "vapaamatkustaja" ja "laumasuoja". Rokotettavalle sälytetään vastuu koko yhteisön suojasta, yleensä tarkemmin perustelematta esimerkiksi sitä, millä rokotteilla laumasuojan katsotaan toteutuvan.

Kun jokin rokotuksissa menee pieleen, suhtautuminen muuttuu. THL alkaakin korostaa rokotusten vapaaehtoisuutta ja vanhempien tai rokotettavan omaa yksilötason valintaa ja vastuuta. Viestintä on omiaan syyllistämään vanhempia siitä, että nämä eivät ole riittävän tietoisia rokotuksista ja niiden riskeistä. Vastuu rokotteen ottamisesta siirtyy tässä vaiheessa vanhemmilla tai rokotettavalle itselleen, yhteisöllä tai rokotusta suositelleella THL:lla ei enää olekaan asiaan osuutta.

Lisäksi tässä vaiheessa saattaa käydä niin, että THL lisää verkkosivuilleen (joista useinkaan eivät päivityshistoria ja päivitysten päiväykset käy ilmi) haitoista mainintoja, joita siellä ei aikaisemmin ole ollut, ja saattaa poistaa mainintoja rokotteiden haitattomuudesta. Näin vanhemmalle helposti tulee aiheetonta syyllisyydentunnetta virheellisestä käsityksestä, että THL olisi kertonut riskeistä ja vanhempi ei olisi niistä ottannut selvää, kun tosiasiassa THL ei ole kertonut riskeistä ennen niiden realisoitumista, vaan on lisännyt niitä koskevat tiedot vasta kun riskit ovat suuressa määrin käyneet toteen. Näin on tapahtunut ainakin Calmette-rokotteen kohdalla.

Räikeimmillään ja raadollisimpana THL:n suhtautumisen kaksijakoisuus näkyy, kun verrataan HBL:n jutussa olevaa rokoteturvallisuuslääkärin lausuntoa jossa hän perää vanhempien vastuuta ja THL:n edeltäjän Kansanterveyslaitoksen ohjetta vanhemmille Ylen Akuutti -ohjelman verkkosivuilla: "Toivoisin, että ihmiset voisivat turvallisin mielin mennä neuvolaan ja sen enempää miettimättä antaa terveydenhoitajan rokottaa lapsen, että siihen ei tarvitsisi ihmisen tuhlata energiaa, että onko tämä päätös oikein vai ei, kun joku muu on sen päätöksen jo tehnyt parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Satu Rapola."

(17.2.2011) On jälleen puutiaisaivokuume- eli TBE-rokotteen markkinointisesonki: Baxter: "Punkit lisääntyvät Suomessa - Kuopio ja Kotka uusia puutiaisaivotulehduksen riskialueita" (lehdistötiedote)

(17.2.2011) Keskustelu jatkuu

(17.2.2011) STT/Verkkouutiset: Rokotuspolitiikkaan kaivataan remonttia

"Suomi on ainoa Pohjoismaa, missä rokotteita ei ole edes mahdollista saada sairausvakuutuskorvausten piiriin.

- Nykyisin rokote joko kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja on maksuton tai kuluttaja maksaa siitä täyden markkinahinnan. Mitään välimuotoa ei ole, sanoo yhteiskuntajohtaja Hannu Halila Lääkäriliitosta."

"Tartuntatautiyksikön ylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä pitää tilannetta hyvin epäoikeudenmukaisena. Suomessa on hyviä rokotteita, joista monet hyötyisivät esimerkiksi keuhkokuumeen ehkäisyssä, mutta niitä ei osata käyttää potilaiden hyväksi."

"Broas kummastelee, ettei sairaanhoitopiireille ei ole annettu minkäänlaista roolia rokotteiden ohjeistuksissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tottunut toimimaan yksin ja keskittynyt pääasiassa ehkäisemään lasten tartuntatauteja rokoteohjelmalla. Hänen mielestään rokotuspolitiikan kehittäminen on saatava seuraavaan hallitusohjelmaan."

Suomen Kuvalehden mukaan Lapin sairaanhoitopiirin infektioyksikön ylilääkäri Markku Broas puhui asiasta 16.2.2011 lääkeyhtiöiden kansanedustajille järjestämässä, rokotuspolitiikkaa käsittelevässä tilaisuudessa.

Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja on kommentoinut rokotteiden Kela-korvauksia Keskisuomalaisessa 30.4.2009 niin, että asiaa kannattaisi harkita. Usein esille tuleva vasta-argumentti Kela-korvauksia vastaan on, että yleinen korvaus usein vain nostaa tuotteesta perittävää hintaa ja koituu lisätuloa tuotteen myyjälle. Esim. MTV3:n uutinen vajaan vuoden takaa ("Rokotevalmistajat himoitsevat parempia tienestejä yhteiskunnan tuella") käsittelee kriittisesti Kela-korvauksia.

Päivitys: Kyseessä oli lääkeyhtiöiden eduskunnassa järjestämä tilaisuus. Markku Broas oli tilaisuudessa sairaanhoitopiirien asialla ja kustantamana, ja halusi nostaa esille koulutuksen merkitystä ja lisätä lääkärien rokotusosaamista. Ongelmana on rokotusosaamisen ohuus, jota tulisi lisätä koulutuksella. Kela-korvauksien esille nostaja ei ollut Broas, vaan muut tahot, ainakin Lääkäriliiton Hannu Halila, joka MTV:n uutisessa kertoo, että Lääkäriliitto haluaa Kela-korvauksen neljälle rokotteelle: "- Katsomme että pneumokokki-, puutiaisaivokuume, papilloomavirus- sekä tuleva vyöruusurokote tulee ottaa lääkekorvauksen piiriin.".

(16.2.2011) Yle: Infektiolääkäri: Suomi aikuisten rokottamisessa sata vuotta jäljessä

"Kyse on hänen mielestään osin lääkäreiden tiedon puutteesta.

- Esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja osataan ehkäistä lääkityksellä ja ruokavaliolla, mutta tartuntatautien yhteydessä monelle lääkärille ei tule edes mieleen, että tauti voitaisiin ehkäistä rokotuksella.

Erityisen huolissaan infektiolääkärit ovat siitä, että kausi-influenssarokotuksia otetaan Suomessa hyvin vähän. Sikainfluenssarokotuksesta alkanut keskustelu on laimentanut intoa edelleen.

- Lääkäreiden olisi otettava tässä asiassa suurempi rooli ja edesauttaa rokotteiden lisäämistä, Broas sanoo.

Sairaalahoidon maksaa yhteiskunta

Lääkefirmat haluaisivat mielellään nähdä rokotusten lisääntyvän, mutta Broasin mielestä kustannukset eivät välttämättä lisääntyisi merkittävästi.

- Monet rokotteet eivät ole erityisen kalliita, esimerkiksi influenssarokotus on parikympin luokkaa."

"Aikuisille lisättäviä rokotuksia voisivat olla esimerkiksi influenssarokote, keuhkokuumetta ehkäisevä pneumokokkirokote ja tietyillä alueilla puutiaisaivokuumerokote."

(16.2.2011) Lääkärilehti: Sikainfluenssa johti keuhkonsiirtoon Suomessa

(16.2.2011) Mediuutiset: Lääketeollisuus odottaa parempaa vuotta

Aiemmin Helsingin Sanomat kertoi, että Lääketeollisuus ry:n ykköstavoite on "päästä mukaan kaikkeen lääkealaan liittyvän lainsäädännön valmisteluun jo varhaisvaiheessa.".

Nyt GlaxoSmithKlinen toimitusjohtaja on tyytyväinen yhteistyöhön viranomaisten kanssa ja siihen, että lääkeyhtiö saa äänensä kuuluville ennen päätöksentekoa.

"Pandemiakeskustelu painui mieleen

GlaxoSmithKlinen toimitusjohtajan Harry Råstedtin mieleen viime vuodesta on jäänyt etenkin poikkeuksellinen pandemiakeskustelu.

- En muista koko uraltani mitään vastaavaa. Se toi esiin myös sosiaalisen median merkityksen, kun rokotetta oli kommentoimassa monenlaisia pseudoasiantuntijoita."

"Råstedt kertoo suhtautuvansa tähän vuoteen "poikkeuksellisen hyvillä fiiliksillä", vaikka yrityksen myynnin kasvu tuleekin olemaan lähellä nollaa.

Hänen mielestään myönteistä on etenkin viranomaisten ja lääkeyritysten suhteen muuttuminen.

- Dialogia on aiempaa enemmän ja viranomaiset keskustelevat yritysten kanssa ennen kuin tekevät päätöksiä. Vielä muutama vuosi sitten tuntui, että päätöksenteko tapahtui piilossa takahuoneissa."

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka tutkii, liittyykö GlaxoSmithKlinelta ostetun sikainfluenssarokotteen hankintaan mahdollisesti jääviysongelmia tai lahjontaa.

(16.2.2011) Yle: Rokotetutkimus arveluttaa vapaaehtoisia

"Kohu Pandemrix rokotteen ja narkolepsian yhteydestä on vähentänyt rokotetutkimuksiin osallistuvia vapaaehtoisia. Rokotetutkimuskeskuksen professori Timo Vesikarin mukaan vaikutus on kuitenkin ollut vähäinen ja nyt kannattaa pitää pää kylmänä.

Vesikarin mukaan pitkään jatkunut epätietoisuus tilanteen ympärillä on haitannut yleistä suhtautumista rokotuksiin. Hän kokee kuitenkin helpottavana, että ongelma voidaan nyt rajata yhteen rokotukseen.

- Pandemrix rokotteessa käytettyä apuainetta oli tutkittu ja käytetty vain vähän ja ilmeisesti nämä haittavaikutukset liittyivät siihen. Missään muussa rokotteessa ei vastaavaa apuainetta ole kuitenkaan käytetty."

MTV3:n uutisessa 13.2. Vesikari kertoi, että vaikutus osallistua rokotetutkimuksiin on ollut selvä.

Web-toimittajan kommentti: On helppo yhtyä Vesikarin sanoihin, että rokotetutkimuksiin osallistumista harkitessa kannattaa todellakin pitää pää kylmänä ja tarkasti harkita ja punnita riskejä esimerkiksi verraten Vesikarin keskuksen houkuttimena käyttämien rokotteiden taloudelliseen arvoon. Professori Vesikarin johtama rokotetutkimuskeskus tekee lääkeyhtiöiden toimeksiannosta rokotteiden tuotekehitykseen liittyviä tutkimuksia. Keskuksessa tehdään suomalaisilla jopa ykkösvaiheen rokotetutkimuksia, jolloin rokotetta annetaan ensimmäistä kertaa ihmisille tai kohderyhmälle. Näin ollen rokotetutkimuskeskuksen tutkimuksissa voi olla vielä paljon vähemmän tutkittuja rokotteita kuin Pandemrix oli hyväksymisvaiheessa. Riskit ovat todellisia, kun tutkimustietoa rokotteen vaikutuksista ihmisiin on niukasti. Esim. Iltalehti kertoo epäillystä vakavasta haitasta Vesikarin keskuksen tutkimukseen osallistumisen jälkeen.

(15.2.2011) Keskustelu jatkuu: MTV3:n Epikriisi -blogin kirjoitus "Lasten rokotetutkimus sikapiikin sivutuotteena" käsittelee narkolepsiaa ja sikainfluenssaa.

Blogikirjoituksen kommenteissa käydyssä keskustelussa käsitellään varsin laajasti myös muita rokotuspolitiikkaan ja mm. haittakorvauksiin liittyviä asioita sekä suomalaisten suhtautumista lääkeyhtiöiden toimeksiannosta tehtäviin rokotetutkimuksiin ja yleisen rokotusohjelman rokotteisiin.

Puheenjohtajan kommentti: On hienoa, että MTV3 nostaa keskusteluun rokotuksiin liittyviä aiheita mm. mielipidetutkimuksella rokotuksiin kohdistuvista näkemyksistä. MTV3 esitteli kansallisella tasolla sekä tutkimuksellisesti että taloudellisesti merkittävän lääkeyhtiöiden toimeksiannosta rokotetutkimuksia tekevän tutkimusyksikön (Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen) johtajan Timo Vesikarin näkemyksiä Kymmenen uutisissa 14.2.2011. MTV3 valotti tutkimuksia ja professori Vesikarin näkemyksiä ansiokkaasti. Kuitenkin - siinä vaiheessa, kun professori Vesikari vakuuttaa yksikkönsä jakelemien rokotteiden turvallisuutta verraten sitä Pandemrixiin ja kertoen että yksikön rokotteilla ei ole mitään tekemistä Pandemrixin kanssa, tulee mieleen ajatus: mihin MTV3:lta ovat unohtuneet yhdestä lähdeestä tehdyssä jutussa Journalistin ohjeet:

"10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin - myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus."

Kun yksikköä johtavaa professoria haastatellaan asiantuntijana esim. rokotteiden turvallisuudesta niin, että taloudellisia sidoksia lääkeyhtiörahoitukseen ei mainita, jää lukijalle helposti vaikutelma, että professorin kertoma on luokiteltavissa tosiasiaksi enemmänkin kuin mielipiteeksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo kilpailevansa ulkopuolisten rahoittajien tutkimuksista toisten tutkimuslaitosten kanssa. Yksi näistä toisista tutkimuslaitoksista on professori Vesikarin johtama yksikkö. On hyvin tiedossa, että professori Vesikari on kritisoinut tiukkaankin sävyyn THL:n toimintaa mm. katsoen Lääkärilehdessä n. 44/2010 (5.11.2010), että rokotteiden haittaseuranta Suomessa on retuperällä. THL:ssä puolestaan on katsottu haittaseurannan olevan kunnossa. Myös näkemykset kokeellisten, jopa ensimmäistä kertaa ihmiskokeissa Vesikarin johtaman laitoksen jaeltavina olevien rokotteiden turvallisuudesta lienevät luokiteltavisa kiistanalaisiksi asioiksi ja tietenkin taloudellisesti hyvinkin mittavaa toimintaa lääkeyhtiöiden lukuun tekevän rokotetutkimuskeskuksen johtajalla voidaan katsoa olevan mukana myös hyötymistarkoituksen.

(14.2.2011) Een Vandaag: Rokote ja narkolepsia

Hollantilainen ajankohtaisohjelma Een Vandaag kävi Suomessa sikainfluenssan ja narkolepsian yhteyden tiimoilta. Ohjelma on katsottavissa etusivulla tekstin "Bekijk de laatste uitzending" alla.

(11.2.2011/14.2.2011) Kansan Uutiset: Rokotetutkimusten yhteistyön oltava tasavertaista

"Palmu selvitti, että hänellä onkin merkittäviä sidonnaisuuksia GSK:hon, josta THL ja hän henkilökohtaisesti on saanut korvauksia yhteensä 12 miljoonaa."

"Rokotteiden hankintaan käytetään Suomessa tänä vuonna 25 miljoonaa euroa. Lääkekorvauksia Kela maksaa vuodessa noin 140 miljoonaa euroa ja sairauspäivärahoja 800 miljoonaa euroa."

Päivitys 14.2.2011: Artikkelissa yllä yliviivattuna ollut teksti on muutettu 14.2. allaolevaan muotoon:

"Palmu selvitti, että hänellä onkin merkittäviä sidonnaisuuksia GSK:hon, josta hänen johtamansa THL:n yksikkö on saanut korvauksia FinIP-rokotetutkimuksen toteutukseen yhteensä 12 miljoonaa."

Web-toimittajan kommentti: THL:n Arto Palmu saattoi alkuperäistekstin muutoksen tietoomme, ja katsoi, että Kansan Uutisista poimimamme alkuperäinen teksti oli selkeästi harhaanjohtava. Palmun henkilökohtaisten palkkioiden kannalta näin lieneekin - THL:n saamien 12 miljoonan ohella Rokotusinfon saaman tiedon mukaan Palmun saama suuruusluokaltaan tuhansien eurojen henkilökohtainen palkkio on todellakin varsin eri suuruusluokkaa kuin THL:n 12 miljoonaa eikä rinnastus vaikuta mielekkäältä.

Toisaalta näyttää, että muutettu teksti on toisella tavalla harhaanjohtava - siitä muodostuu helposti käsitys, että 12 miljoonaa euroa olisi kohdistettu nienomaan Palmun johtamaan yksikköön, kun alkuperäisessä puhutaan selkeästi THL:n rahoista. Rokotusinfon saamien tietojen mukaan tällaisista maksuista THL:ssä tilitetään ns. projektiverona osuus THL:n yleiseen kassaan. THL on kuitenkin kieltäytynyt vastaamasta kysymyksiin siitä, kuinka suuri osuus laitokselle jää tai on ollut tarkoitus jäädä yhteiseen kassaan tavallaan "voittona" FinIP-tutkimushankkeesta, vedoten liike- ja ammattisalaisuuteensa.

(14.2.2011) Keskustelu jatkuu: TAAS UUSI TAUTI - JEE! (blogikirjoitus)

"Winnie arvaa, että pian Terhi Kilpi ja kumppanit järjestävät suuren rokotusmyönteisen kampanjan. Koska sikainfluessarokotteen aiheuttaman kohun vuoksi ihmiset eivät enää suostu koekaniineiksi rokotetutkimuksiin."

"Se on jännää, miten paljon nykyään tehdään tutkimuksia ja kehitetään lääkkeitä ja ihmiset vain sairastelevat. Uusia tauteja ja allergoita syntyy. Lääkkeistä tulee sivuvaikutuksia ja sitten keksitään lääke sivuvaikutuksiin.

Ja niinhän se Terhikin sanoin uutisissa ihan suoraan, että hyvä kun rokotteesta aiheutui jotakin (narkolepsia) niin sitten voidaan tutkia narkolepsiaa ja miksi se tuli siitä rokotteesta. Nerokasta!"

(14.2.2011) ScienceDirect: Tutkimus: Sosiaali- ja terveysministeriön nimimerkeillä tapahtuva interventio verkkomediassa näytti epäonnistuvan

Kirjoituksen mukaan epäonnistumisen tai jopa tavoitteisiin verrattuna kielteisten vaikutusten aiheutumisen syyksi arvioidaan ainakin liian vähäiset resurssit ja liian myöhään liikkeellä olo - suomalaisten luottamus viranomaisiin ei laajentunut verkkomaailmaan.

Web-toimittaja voisi lisätä mahdollisiin epäonnistumisen syihin sosiaali- ja terveysministeriön verkkokampanjoijien tarjoamien väitteiden epäluotettavuuden, vrt. lainaus uutisvirrastamme 4.12.2009:

Keskustelu jatkuu: Sosiaali- ja terveysministeriön sikainfluenssakeskustelijat ovat aloittaneet keskustelupalstoilla. Ensimmäinen Iltalehden palstalla silmiin osunut "virallista tietoa" edustava viesti on nimimerkiltä "STM-influenssainfo" STM, joka kirjoittaa seuraavasti:

"Rokotteessa oleva "elohopoea" on orgaanista elohopeaa ja poistuu elimistöstä muutaman päivän kuluessa. Mm. kaloista ja sienistä saatava elohopea on puolestaan epäorgaanista ja se taas kerääntyy elimistöön. Syödessään aklaa tai sieniä ihminen saa "Kerta-annoksena" enemmän elohopeaa kuin sika-influenssa rokotteesta.

Anne-Marie STM:Influenssainfo"

Elintarvikeviraston julkaisun RISKIRAPORTTI - ELINTARVIKKEIDEN JA TALOUSVEDEN KEMIALLISET VAARAT mukaan taas kalojen elohopea on enimmäkseen orgaanista metyylielohopea: "Ravinnon mukana tulleesta epäorgaanisesta elohopeasta imeytyy noin 7 %, mutta metyylielohopeasta yli 90 %. Kalan sisältämästä elohopeasta on keskimäärin 90 % metyylielohopean muodossa" ja "Elohopea on ympäristössä luonnostaan esiintyvä myrkyllinen raskasmetalli. Luonnossa esiintyviä eloho- peayhdisteitä ovat metallinen elohopea, epäorgaaniset elohopeasuolat ja orgaaniset elohopeayhdisteet (esim. metyyli- ja etyylielohopea)."

Helsingin yliopiston kemian laitos puolestaan kertoo raskasmetallit -sivullaan näin: "Epäorgaaninen elohopea voi myös muuttua orgaaniseksi metyylielohopeaksi, joka imeytyy tehokkaammin kuin epäorgaaninen elohopea. Orgaaninen elohopea kertyy elimistössä keskushermostoon ja aivoihin saattaen vaurioittaa niitä. Epäorgaaninen elohopea taas kertyy munuaisiin.

Ihminen altistuu näille yhdisteille pääasiassa ravinnon kautta. Esimerkiksi kaloista ja sisäelimistä on mitattu suuria elohopeapitoisuuksia. "

Mitenkäs se ministeriön tavoite tässä keskusteluun osallistumisessa menikään? Lainataanpa Iltalehdessä haastateltua sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksikön tiedottajaa Anne Koskelaa:

"- Haluamme keskusteluun osallistumalla tarjota luotettavaa tietoa ja saattaa keskustelijat luotettavan tiedon ääreen THL:n verkkosivustoille. Sinne on keskitetty kaikki tieto sikainfluenssasta, Koskela kertoo."

(13.2.2011) MTV3: Mielipidekysely osoittaa aiempaa kielteisempää suhtautumista rokotteisiin

"MTV3 uutisten teettämän kyselyn mukaan kaikkiaan liki puolet on sitä mieltä, että oma suhtautuminen rokotuksiin on muuttunut kielteisemmäksi kuin ennen narkolepsiatapausten ilmituloa.

14 prosenttia kansasta suhtautuu tätä nykyä selvästi kielteisemmin rokotuksiin ja 34 prosenttia hieman kielteisemmin kuin aiemmin."

"Kyselytutkimus rokoteasenteista tehtiin 2.- 10. helmikuuta. Siihen vastasi 2 574 henkilöä. Vastaajat ovat iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen edustava otos täysi-ikäisistä suomalaisista. Tutkimuksen teki MTV3:n toimeksiannosta Think If Laboratories Oy."

"Alaikäisen lapsensa rokottamisen aikoo kieltää totaalisesti vain yksi prosentti vastanneista, mutta 41 prosenttia on sitä mieltä, että aikoo estää lapsensa rokottamisen osalla rokotteista. Hieman suurempi osa eli 42 prosenttia vastanneista ei aio estää lapsensa rokottamista.

Asiaan ei osannut sanoa kantaansa runsaat 16 prosenttia vastaajista."

Web-toimittajan kommentti: Rokotusohjelmaan kuuluvia pikkulasten kausi-influenssarokotteita on viime vuosina ottanut n. 20-30 prosenttia kohderyhmästä. Muiden rokotteiden osalta rokotuskattavuustiedot voivat THL:n käytännöillä olla jopa kuusi vuotta vanhoja, joten tuoreita tietoja ei ole käytettävissä. Julkaistujen selvitysten mukaan kuitenkin 2000-luvulla syntyneiden lasten rokotuskattavuus muilla rokotusohjelmaan kuuluvilla rokotteilla kuin sika- ja kausi-influenssarokotteilla on yleensä ollut yli 95 prosenttia.

(13.2.2011) MTV3: Narkolepsian jälkeen Tampereen yliopiston lintuinfluenssarokotetutkimus vaikeuksissa

"Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Timo Vesikari kertoo, että narkolepsiakohulla on selvä vaikutus suomalaisten halukkuuteen osallistua rokotetutkimuksiin."

"Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on huolissaan, kun testeihin ei löydy halukkaita kansalaisia.

- Pandemrix-tapausten osalta kovasti peräänkuulutettiin, että oliko rokotetta tutkittu riittävästi. Jos rokotetutkimuksia nyt aletaan vieroksua, niin sehän johtaa tilanteeseen, että meillä ei pian ole riittävästi tutkittuja rokotteita käytössä, rokotejohtaja Terhi Kilpi summaa."

(13.2.2011) Punnittuja puheenvuoroja: Rokotuspolitiikka kaipaa terveempää suuntaa

(11.2.2011) Kaleva: Luotatko suomalaiseen rokotusohjelmaan? Sunnuntain puheenvuoro

"Pidätkö suomalaista rokotusohjelmaa turvallisena? Ovatko hyödyt suurempia kuin haitat?"

(11.2.2011) Pandemrix -sikainfluenssarokotteen mahdolliset haittavaikutukset hedelmällisyyteen keskusteluttavat

Narkolepsiayhteys on herättänyt uudestaan keskusteluja myös muista Pandemrix-rokotteeseen mahdollisesti liittyvistä haitoista. Yksi tällainen keskustelunaihe on rokotteen sisältämän polysorbaatti 80 -emulgointiaineen mahdolliset haitat lisääntymisterveydelle. Keskusteluissa viitataan vuonna 1993 julkaistuun tutkimusartikkeliin, jossa naarasrotille annetut 0,1 ml polysorbaatti 80 -liuosruiskeet 1,5 ja 10 prosentin vesiliuoksina olivat yhteydessä lisääntymiseen liittyviin kehityshäiriöihin.

Rokotusta suositelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanta asiaan näytti olevan ainakin ennen rokotuksia selvä:

Helsingin Sanomat: Vieraskynä, tutkimusprofessori Petri Ruutu (23.10.2009)

"Rokote ei sisällä aineita, jotka ovat haitallisia sikiölle tai raskauden kululle."

(11.2.2011) STM: Pandemiarokotteiden yhteishankintaa edistetään EU:ssa

(11.2.2011) Keskustelu jatkuu: Dagens Nyheter: Pandemian jälkeisiä tutkimuksia (pääkirjoitus)

Ruotsissakin ollaan huolestuneita rokotuskattavuuden vähenemisestä. Kirjoituksen mukaan voidaan käsitellä, jos aikuiset jättävät influenssarokotukset väliin, mutta tavallisten lastentautien rokotusten pois jättämisestä seuraisi katastrofi.

(11.2.2011) Yle: Prisma Studio: Terhi Kilpi suosittelemansa rokotteen aiheuttamasta narkolepsiasta: Arvokas aineisto

Video on nähtävissä myös tiedeuutisen yhteydessä.

THL:n rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi: "Kyllä tää on sellainen aineisto, joka tulee antamaan meille vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin. Sekä tieteen että ihmisten terveyden kannalta meillä on hyvin arvokasta tietoa käsissämme ja analysoitavana."

Terhi Kilpi on ollut avainasemassa narkolepsiaan johtaneen sikainfluenssarokotteen hankinnasta päätettäessä. Hän myös johtaa tutkimuksia, joiden tehtävä on tehtäväksiannon mukaan selvittää, onko sikainfluenssarokotuskampanjalla ja narkolepsialla yhteys. Kilpi johtaa myös lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen toimeksiannosta tehtävää, n. 12 miljoonan euron FinIP-rokotetutkimusta. Terhi Kilpi ei ole nähnyt tehtävissä jääviysongelmia, ei myöskään THL:n pääjohtaja Pekka Puska, joka on Kilven tehtävään nimittänyt. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka selvittää jääviyskysymyksiä ja lahjontaepäilyjä sikainfuenssarokotteen hankintaan ja narkolepsiatutkimukseen liittyen.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Kilven johtaman työryhmän tehtävämäärityksen mukainen työ eli narkolepsian ja rokotteen syy-yhteyden toteaminen näyttää olevan jo pääosin selvä ja syy-yhteys on löytynyt. Nyt mielenkiinto tutkimuksissa näyttää kohdistuvan pääosin muihin kuin tehtäväksiannon mukaisiin tehtäviin.

Narkolepsiaan sairastuneista lapsista ("aineistosta") odotetaan olevan hyötyä narkolepsian ja ehkä muidenkin autoimmuunisairauksien synnyn selvittämisessä. Kun vielä syksyllä Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin, että määrärahoja ei löydy yhdenkään narkolepsiaan sairastuneiden perheille tarkoitetun tilaisuuden järjestämiseen, nyt ministeriö on ilmoittanut rahoittavansa tutkimusta, jolla kartoitetaan laajasti narkolepsiaan sairastuneiden lasten perimää.

(10.2.2011) Keskustelu jatkuu: THL:n rokotusturvallisuuslääkäri, kansallisen narkolepsiatyöryhmän sihteeri: Pakkovalintojen edessä

(10.2.2011) Aamulehti: kolumni: Kuinka iso on 9-kertainen riski? (sikainfluenssarokote ja narkolepsia)

"Suomessa annetun Pandemrix-rokotteen ylimääräinen narkolepsiariski oli yli 60 sairastunutta miljoonaa rokotettua kohden. Se on valtava riski. Sellaista ei yhdelläkään myyntiluvan saavalla rokotteella saa olla."

(10.2.2011) Sanevax (blogi): Pandemrix oli ehkä epäviisas valinta

Kirjoittaja käy läpi Pandemrixin käyttöön liittyneitä, ennakoitavissa olevia riskitekijöitä: elohopea, polysorbaatti 80 jota kirjoittajan mukaan käytetään veri-aivoesteen läpäisiin, skvaleeniadjuvantti jne.

(10.2.2011) Rokotusinfo ry: Tiedote: THL julkaisi rokotehaittailmoitustietoja vuodelta 2008: mm. kaksi kuolemantapausta

(10.2.2011) THL julkaisi rokotehaittailmoitustietoja vuodelta 2008: mm. kaksi kuolemantapausta

THL:n rokotehaittaseurannan tietoja on päivitetty - vielä äskettäin tuoreimmat tiedot olivat vuodelta 2007, mutta nyt on julkaistu vuotta 2008 koskeva haittaraportti ja listaus luokitelluista ilmoituksista.

Vuonna 2008 on ilmoitettu mm. rotavirusrokotteen haitaksi epäilty Kawasakin tauti sekä 16-vuotiaan pojan kuolemaan johtanut hepatiitti A -rokotehaitta (diagnoosi ADEM, akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti, yksivaiheinen tulehduksellinen keskushermoston myeliiniä vaurioittava sairaus sekä keuhkokuume). Myös viitosrokotteen epäiltynä haittana ilmoitettiin yksi kuolemantapaus, diagnoosina kätkytkuolema.

Rotavirusrokotteen ja viitosrokotteen jälkeen ilmoitettiin havaitun myös suolentuppeumia, mm. suolentuppeuma ja kuolio kolmikuukautisella tyttövauvalla.

MPR-rokotetta ilmoitettiin seuranneen useita tuhkarokon kaltaiseen tautiin sairastumisia. MPR-rokotteen jälkeen raportoitiin myös epänormaalia itkua (ns. aivoitku).

Nelosrokotteen ei-vakavana haittana raportoitiin mm. hallusinaatioita kolmivuotiaalla. Influenssarokotteen kohdalla raportoitiin mm. kouristuksista. MPR- ja hepatiittiyhdistelmärokotteelle ilmoitettiin mm. kasvohermohalvaus.

Haittataulukko on muuten suomenkielinen, mutta tautien nimet on listattu englanniksi.

(10.2.2011) Mediuutiset: 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotuskattavuus talvena 2009-2010 laski aiemmasta n. 50 prosentista 43 prosenttiin

Pikkulasten rokotuskattavuus oli noin kolmannes, eli n. joka kolmas otti rokotusohjelmassa tarjotun rokotteen. Tässä ei uutisen mukaan tapahtunut oleellisia muutoksia aiempiin talviin verrattuna.

(10.2.2011) Fimean (suomalainen lääketurvaviranomainen, ent. Lääkelaitos) tiedote Pandemrix-hyväksynnästä ja haittojen tutkimisesta

(10.2.2011) Keskustelu jatkuu: Lapin Kansa: Piikkikammoa ei pidä lietsoa (pääkirjoitus)

"Rokotusongelman yleistämiseen ei pidä syyllistyä.

On kuitenkin kyse vain yhdestä rokotuskampanjasta ja murto-osasta rokotettuja.

Jokainen sairastunut lapsi on liikaa ja tutkimuksiin on satsattava.

Jos virheitä tai laiminlyöntejä ilmaantuu, vastuut on selvitettävä lääketehtaisiin saakka."

"On muistettava, että pääosa muista rokotuksista on toiminut ja toimii edelleen, niin kuin pitääkin. Laajemmalle piikkikammolle ei ole perusteita."

(10.2.2011) Keskustelu jatkuu: Aikamatkustajan blogi: Suomalaista rulettia

"Maalaisjärjellä kuvio täyttää kaikki korruption tunnusmerkit, mutta oikeus ei näytä toteutuvan - kukaan ei ota vastuuta tapahtuneesta. Toiseksi en ymmärrä vieläkään, miksi väitetään että päätös rokotuksista tehtiin parhaan olemassaolevan tiedon mukaan. Jos minä maallikkona tiesin uudentyyppisen rokotteen riskeistä, niin kyllä siitä tiesivät asiantuntijatkin. Kolmanneksi en ymmärrä miksi meitä niin aggressiivisesti painostettiin ja peloteltiin ottamaan piikki, jos tarkoitus oli puhtaasti hyvä kuten annetaan ymmärtää."

(8.2.2011) YLE: Maailman terveysjärjestö WHO: narkolepsiatapauksia 12 maassa

"Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan 12 maata on ilmoittanut narkolepsiatapauksista, joilla epäillään olevan yhteys sikainfluenssarokotteeseen."

WHO:n kannanotto asiaa löytyy WHO:n sivuilta

(8.2.2011) HS: Rokotuksista kieltäytyminen toisi hävinneet taudit taas Suomeen

Web-toimittajan kommentti: THL:n pääjohtaja Pekka Puska katsoi narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen yhteyttä käsittelevässä tiedotustilaisuudessa, että tästä on opittu paljon. Ei siltä näytä ainakaan tiedotuksen suhteen - vanhat, rokotusten riskittömyyttä markkinoivat ja kaikki rokotteet perusteetta yhteen niputtavat hokemat ovat edelleen käytössä. Lainaus THL:n rokotusohjelmayksikön päällikön lausunnosta Helsingin Sanomissa:

"Rokotteiden yhteyttä vakaviin sairauksiin on silloin tällöin epäilty, mutta tutkimukset eivät ole vahvistaneet niitä", Leino sanoo.

Onko niin, että narkolepsia ei ole Tuija Leinon mielestä vakava sairaus? Vai katsooko Leino, että tutkimus ei ole vahvistanut narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen yhteyttä?

(8.2.2011) Satakunnan Kansa: THL aikoo paneutua sikapiikin ja keskenmenojen yhteyksiin

Paperilehdestä:

"Ensimmäiset haittailmoitukset rokotteisiin ajallisesti yhdistetyistä raskauskomplikaatioista tulivat joulukuun 2009 alkuun mennessä. Usea media uutisoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) aloittavan tutkimukset. Mitä tutkimuksissa ilmeni, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotejohtaja, ylilääkäri Terhi Kilpi?

- Tämä on mediassa ymmärretty väärin. Tutkimisella tarkoitin sen tarkkailemista, jos rokotteista ilmenisi jotain epätavallista, kuten odotettua enemmän jotain sittemmin todetun narkolepsian kaltaista. Ei ole keinoa, jolla voisi selvittää yksittäistapauksesta, johtuiko keskenmeno sikapiikistä.

Paljonko raskauteen liittyviä haittailmoituksia on tehty?

- Maanantaihin mennessä haittailmoituksia on tullut kaikkiaan 880 kappaletta, joista 25 raskauskomplikaatioihin liittyviä. Valtaosin ilmoitetut komplikaatiot ovat olleet alkuraskauden, mutta myös toisen kolmanneksen aikaisia keskenmenoja, joille ei ole löytynyt selkeää syytä."

"Miksi monet näyttävät kokevan jonkin yhteyden rokotuksen ja keskenmenon välillä?

- Ei sitä voi selittää kuin laskennallisella tavalla. Jos keskenmenoja tapahtuu tuhansia vuodessa, niitä vain tulee joka tapauksessa. Jos kenellekään ei tulisi keskenmenoa rokotteen jälkeen, sehän tarkoittaisi, että rokote ehkäisisi keskenmenoja.

- Vuoden 2009 raskauskomplikaatiotilastossa ei ilmennyt minkäänlaista keskenmenopiikkiä.

Aiotteko tutkia rokotteen ja keskenmenojen mahdollista yhteyttä tarkemmin?

- Ilman muuta. Olemme jo tarkkailleet ongelmien ilmenemistä rokotuksia seuranneina viikkoina. Pyrimme myös selvittämään, kuka oli raskaana piikin saadessaan. Vertaamalla tietoja keskenmeno-ja rokotustilastojen sekä rokottamattomien kanssa saamme vielä tarkempia tietoja."

(7.2.2011) Pohjalainen (narkolepsia ja sikainfluenssa): Äiti: "Haluan, että tehty virhe myönnetään"

(7.2.2011) Iltalehti: Saiko lapsesi sivuvaikutuksia rokotteesta?

(7.2.2011) Keskustelu jatkuu: Suomen kuvalehti: Parempi maailma ilman Pandemrixiä? (blogikirjoitus)

(7.2.2011) Tiedotteitamme GlaxoSmithKlinen toimeksiannosta lastenneuvoloissa tehtävän FinIP-pneumokokkirokotetutkimuksen' eettisistä ongelmista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen toimeksiannosta n. 12 miljoonaa euroa maksavaa FinIP-rokotetutkimuksta. Tutkimuksen vastuuhenkilö on THL:n rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi. Värväys tutkimukseen on päättynyt, mutta tutkimus on edelleen meneillään. Alla tutkimukseen liittyviä tiedotteitamme.

(7.2.2011) STT/Iltalehti: Flunssarokote voi ehkä estää sikainfluenssapandemian puhkeamisen

Flunssaa ja influenssaa on tähän asti pidetty eri virustyyppien aiheuttamina tauteina, mutta STT:n uutisen mukaan uusi flunssarokote voisi torjua myös sikainfluenssaa.

STT viittaa tähän Guardian uutiseen, josta löytyy lisätietoa.

(7.2.2011) Eduskunnan kyselytunti 3.2.2010: Narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja heidän perheidensä tukeminen

(7.2.2011) Pitkä videoesitys Wakefieldistä, MPR-rokotteesta ja autismista

(7.2.2011) Andrew Wakefield vastaa kriitikoille

(7.2.2011) Bill Gates: Rokotteet eivät aiheuta autismia

Kirjoitus viittaa CNN:n Gates-haastatteluun (YouTube) jossa Gates puhuu mm. Andrew Wakefieldistä.

(6.2.2011) Snabbisen (blogikirjoitus): Median rooli narkolepsiassa (myös lääkärien roolista)

Ruotsalaisblogisti Mellanmanin mukaan Suomessa media etsii syyllisiä ja Terhi Kilvestä on tullut syntipukki. Blogistin mukaan Ruotsissa media ei etsi narkolepsiaan syyllisiä, koska ymmärtää, että on itse ollut pääagitaattorina - jos viranomaisten päätös on johtanut 60 narkoleptikkoon, mikä oli median rooli otsikontekijänä, kansanvalistajana ja uutisten tärkeysjärjestyksen päättäjänä? Samaa aihetta käsittelee itse(media)kriittisesti Aamulehden kirjoitus "Olisitte kuunnelleet meitä" (paperilehdessä), poimintoja:

"Just tällasta se on, kun turvallisuusprosesseista ei välitetä, mun kyl piti varoittaa niitä, mut olin matkoilla!

"Kaikessa lääkitsemistä ja rokottamista koskevassa arvioinnissa pitää muistaa, että jos lääkkeellä tai rokotteella on tehoa, sillä on todennäköisesti myös sivuvaikutuksia." ( HS 2.2. 2011 pääkirjoitus).

Just tota mä sanoin jo yli vuos sitten! Tai en sanonut, mut mun piti! Kun sikainfluenssarokotteen ja narkolepsiatapausten yhteys alkoi näyttää yhä selvemmältä, media valitsi keskustelussa itselleen sen roolin, joka medialle parhaiten sopii eli jälkikäteisen syyllistäjän roolin."

"Rokottamisen alkuvaiheessa äänen saivat vielä Antti Heikkilän tapaiset pirteät, THL:n Pekka Puskan eroa jo tuolloin vaatineet skeptikot, mutta heidät siirrettiin nopeasti sivummalle, kun rokottaminen nostettiin kansalliseksi yhtenäisyysprojektiksi.

Lukijoita peloteltiin sikainfluenssan vaaroilla, ja kansan rokottamisen etenemistä seurattiin kuin urheilukilpailua. Jos rokottaminen jossain päin Suomea vähän kangerteli, etsittiin syyllistä sille, miksi näin on, kyseessä on sentään tappava pandemia.

THL puolusti rokotetta ja rokotevelvollisuutta vimmaisena syyllistäen, ja media raportoi THL:n lausunnot niitä liikoja kyseenalaistamatta. Tärkeintä kaikille oli tuolloin se, että THL toimi rokotteen saamisessa Suomeen nopeasti, ei huolellisesti.

THL:sta tuli rokotusohjelman sankari, joka toimi ripeästi ja vain kansalaisten turvallisuutta ajatellen. Nyt on kaikki toisin. Nyt THL:n edustajat myöntävät virheensä, vauhtisokeutensa ja rokotteen haittavaikutukset.

Onneksi me emme menneet täällä mediassa siihen mukaan. Nyt nolottaisi."

Web-toimittajan kommentti: On myös joitakuita, jotka ennen narkolepsiaan sairastuneiden lasten rokottamista vaativat Pandemrix-rokottamista keskeytettäväksi. Lääkäri Mirjaleena Isoaho vaati jo marraskuussa 2009 rokotuksia keskeytettäväksi, ja kirjoitti mm:

"Salaa vanhemmilta lapset lääketieteelliseen tutkimuksiin -lakiesitys on vain puu, meidän on kuitenkin nähtävä koko metsä!" ja keräsi nimiä Selvitysvaatimus kansalaisturvallisuudesta -adressiin sekä kirjoitti aiheesta verkon keskustelupalstoilla.

Tämä adressi ei saavuttanut kuitenkaan läheskään yhtä suurta suosiota kuin saman henkilön käynnistämä THL:n pääjohtajan Pekka Puskan kannattamaa "Salaa vanhemmilta" alias "Salaa valmisteltu" alias "Lex Puska" -lakiesitystä vastustava adressi.

Mirjaleena Isoaho viittasi jo marraskuussa 2009 Puolan terveysministeriön kantaan, josta MTV3 kertoi helmikuussa 2011. Samoin teki toinen lääkäri, Antti Heikkilä blogissaan marraskuussa 2009.

Kolmaskin suomalaislääkäri, Heikki Peltola, on suhtautunut johdonmukaisen epäilevästi koko väestön joukkorokotuksia kohtaan jo ainakin kesästä 2009 alkaen.

(6.2.2011) Ilta-Sanomat (paperilehti): Diabeteksen ja rokotteiden yhteysepäily: Professori Olli Simellin mukaan "pitäisi tutkia, onko rokotuksilla mitään merkitystä", viitaten diabetekseen

"Professorin mukaan vallitsevan näkemyksen mukaan yhteyttä ei ole.

- Tuntuma on, että jos rokotteiden ja diabeteksen välillä olisi yhteys, se ei missään tapauksessa ole kovin suuri.

Voisiko se kuitenkin selittää yksittäisi tapauksia?

- Ehkä näin voisi ajatella, Simell pohtii."

Ilta-Sanomat on haastatellut äitiä, joka on miettinyt, aiheuttiko Pandemrix-sikainfluenssarokote tai usea rokote yhdessä lapsen sairastumisen 1-tyypin diabetekseen.

Ilta-Sanomien mukaan diabetes yleistyy Suomessa hurjaa vauhtia, lehti siteeraa Olli Simelliä niin, että yksi lapsi 120:stä tulee sairastumaan diabetekseen.

Turun Sanomat kertoi jo tammikuussa, että tutkimuksissa, joissa mm. Olli Simell on mukana, etsitään diabeteksen syitä niin viruksista, ravinnosta, ympäristöstä kuin rokotteistakin.

Tutkimuksissa selvitetään myös mahdollisuutta kehittää rokotteita 1-tyypin diabetesta ehkäisemään. Tammikuun lopussa kerrottiin, että uusi diabetekseen ja rasvapoikkeamiin liittyvä löytö mahdollistaa rokotteen kehittämisen.

Aiemmin mm. Classen & Classen ja Tuomilehto ovat tutkineet suomalaisaineiston perusteella diabeteksen ja rokotteiden mahdollista yhteyttä.

(6.2.2011) Aamulehti: Puheenaihe: Tässä syy, miksi narkolepsia yllätti

"Arkkiatri Risto Pelkonen kannatti reilu vuosi sitten suomalaisten laajaa rokottamista sikainfluenssaa vastaan."

"Kannattaisiko arkkiatri Pelkonen edelleen väestön laajaa rokottamista, ja mitä mieltä arkkiatri on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja rokotuksen valmistaneen lääkeyrityksen GlaxoSmithKlinen yhteyksistä?"

(6.2.2011) Keskustelu jatkuu: HS: Lobbaus on ruma sana

"Sitten on ollut lääkefirma GlaxoSmithKline, joka tuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusta miljoonilla. Kas vain, Suomi päätti sitten suojata kansalaiset sikainfluenssalta juuri Glaxon Pandemrix -rokotteella. Ilman kilpailutusta.

Ja tuoreimpana on Espoon juttu, jossa syynätään Espoon teknisen toimen johtajan Lapin-reissuja ja maratonmatkoja, joiden maksajina ovat olleet muun muassa rakennusfirmat.

Jos olisin lobbari, kihisisin raivosta näiden amatööritöhertäjien touhuille.

"Parantamisen varaa olisi", myöntää Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes Talouselämä-lehdessä. Hän viittaa Pandemrix-tapaukseen, johon liittyviä lahjontaepäilyjä oikeuskansleri nyt tutkii.

Entinen punainen diiva Siimes on nykyään lääkefirmojen ykköslobbari. Talouselämässä hän ilmoittaa kakistelematta oman etujärjestönsä strategian ensi vaalikaudella: "Meidän ykköstavoitteemme on päästä mukaan kaikkeen lääkealaan liittyvän lainsäädännön valmisteluun jo varhaisvaiheessa."

Näin puhuu ammattimainen lobbari, joka ei häpeä työtään eikä peittele tavoitteitaan."

(6.2.2011) Hbl: Narkolepsia-asiassa paljon tutkittavaa

(6.2.2011) Narkolepsiaa käsitteleviä ohjelmia Yle Areenassa: A-talk * Jälkiviisaat * Presidentin kanslia

(5.2.2011) Tiedote: Arkkiatri: THL:n lääkeyhtiökytkyt pois - Rokotusinfo kritisoi THL:n tiedotusta

(5.2.2011) The Telegraph: kausi-influenssarokotteesta kova pula

Uutisen mukaan asiantuntijaneuvot olivat selvät, että muita lapsia kuin riskiryhmiin kuuluvia ei rokoteta.

Web-toimittajan kommentti: Suomessa kausi-influenssarokotteita on uutisten mukaan ainakin toistaiseksi jäänyt runsaasti käyttämättä. Aiempina vuosina eri ryhmissä rokotteita on eri ryhmissä mennyt haaskuuseen vajaa puolet tai jopa 75 prosenttia, ja tänä talvena innostus rokotteiden ottamiseen on uutisten mukaan laskenut entisestään.

(5.2.2011) Keskustelu jatkuu: Pandemrix-sikainfluenssarokotteesta epilepsiaa?

(5.2.2011) Keskustelu jatkuu: Jälkiviisautta (blogikirjoitus)

(5.2.2011) Valtiolle.fi: THL:lla rokotehankintajohtajan paikka auki

"THL:n lääketukkukaupan johtaja vastaa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien THL:n omistamien rokotteiden hankinnasta ja jakelusta sopimuslääketukkukaupan kautta."

Sikainfluenssarokotehankinnassa lääketukkukaupan johtaja on allekirjoittanut muistion, jonka perusteella Iltalehti kertoo Suomen päätyneen ostamaan Pandemrix-rokotteen.

(5.2.2011) Iltalehti: Rokotevalmistajat pakenevat vastuuta

"- Valmistajilla on kuitenkin aina tuotevastuu, painottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)erikoistutkija Rose-Marie Ölander. Hän vastaa kansallisen rokotusohjelman rokotehankinnoista ja jakelusta."

(5.2.2011) Magneettimedia: Onko THL:lla meneillään mediakampanja maineen palauttamiseksi?

(5.2.2011) Risikko: Rokotteiden testausjärjestelmä voi mennä täysin uusiksi

"Narkolepsiatapausten seurauksena kaikkien rokotteiden testausjärjestelmä saattaa muuttua.

Peruspalveluministeri Paula Risikko arvioi Sanoman maakuntalehdille, että jos tutkimukset paljastavat pohjoismaalaisten alttiuden sivuvaikutuksiin, voi löytö vaikuttaa koko rokoteturvallisuuden tutkimukseen"

"Ministeri suhtautuu varauksellisesti kansainvälisten lääkejättien haluun tehdä erityistestauksia yhtä markkina-aluetta varten.

Sen sijaan Risikko kiirehtii EU:n yhteistä rokotteiden hankintaa. Hänen mukaansa myös Pohjoismaiden yhteistä lääkehankintaa ja lääkkeiden valmistusta on pohdittu, mutta niitä ei pidetä taloudellisesti kannattavina."

Web-toimittajan kommentti: On vaikea hahmottaa, mitä ministeri Risikko tarkoittaa lausunnollaan. Rokotteiden hyväksyntä tapahtuu nykyään miltei poikkeuksetta EU-tasolla (EU-komissio myöntää myyntiluvan), ei kansallisella hyväksynnällä. Osana EU:ta Suomen markkinoilla ovat EU:ssa hyväksytyt rokotteet. Kilpailulainsäädäntö asettaa rajoituksia julkisille hankinnoille. Tarkoittaako ministeri yhteisen myyntilupajärjestelmän purkamista ja palaamista kansallisiin myyntilupiin? Vai vaatimusta laajemmasta testauksesta ennen myyntiluvan myöntämistä - tulisiko ennen myyntilupaa testata rokotteet aiempaa useammassa maassa?

(5.2.2011) Kirjeenvaihtajat kertovat: Rokotekeskustelu on maailmalla suomalaista kriittisempää

"Nurminen muistuttaa, että Sveitsissä ei käytetty samaa sikainfluenssarokotetta, jota Suomi käytti, raskaana oleville naisille ja lapsille.

- Suomessa se tulkittiin poliittiseksi ratkaisuksi. Ajateltiin, että sveitsiläiset halusivat saada kotimaisen lääkkeen. Kyllä keskusteluun Sveitsissä kuitenkin aivan selvästi liittyivät myös rokotteeseen liittyvät riskit.

Nurminen arvioi, että Saksassa rokotetaan lapsia vähemmän kuin Suomessa.

- Saksassa ei määrätä myöskään antibiootteja yhtä herkästi kuin Suomessa. Meillä on muitakin terveydenhuoltoon liittyviä eroja. Täällä ei lapsilla ole esimerkiksi samanlaisia korvatulehduskierteitä eikä allergioita kuin Suomessa. En tiedä, mistä se johtuu, mutta jotain tekemistä sillä on terveydenhuoltosysteemin kanssa."

(5.2.2011): Satakunnan Kansa: Massarokotukset olivat virhe (narkolepsiaan sairastuneen lapsen äidin mielipidekirjoitus)

(5.2.2011) Pohjolan Sanomat 5.2.2011: Arkkiatri Risto Pelkonen haluaa THL:n erilleen lääkefirmojen tutkimuksista

Artikkelissa lainataan myös professori Timo Vesikarin kantaa, että viranomaistehtävät ja lääkeyhtiötutkimus pitää erottaa.

(5.2.2011) Keskustelu jatkuu: Eduskuntavaaliehdokas Riikka Söyring ottaa kantaa rokotekeskusteluun

(4.2.2011) Katse tapahtuneeseen, osa 11 - Narkolepsiaepäilyn tulo julkisuuteen

Kuten niin monet asiat (vrt. Kekkosen aikaa koskeva kirjoitus tapahtumakatsauksen osassa 10), narkolepsiaepäilystä alettiin keskustella kun asia oli esillä ruotsalaislehdistössä.

(24.8.2010) THL: tiedote: THL suosittaa Pandemrix-rokotusten (sikainfluenssarokote) keskeyttämistä

Tiedotteen mukaan Pandemrix-rokotukset keskeytetään muuten kokonaan, mutta "yksilöllisen harkinnan perusteella rokotetta voidaan kuitenkin käyttää, esimerkiksi epidemia-alueille matkustaville." Tiedotteen mukaan kausi-influenssarokotussuositukset pysyvät ennallaan.

Web-toimittajan kommentti: Päätöksessä on muutama yllättävä ja ristiriitaisuuksia viestivä seikka:

 • Vaikka on kesken selvitys, onko rokotteella syy-yhteys narkolepsiaan, eikä tiedetä, onko syy-yhteys mahdollisesti rokotteen adjuvantin vai H1N1- eli sikaviruskomponentin, jo tässä vaiheessa sanotaan, että kausi-influenssarokotussuositukset pysyvät ennallaan. Australian kokemusten (kouristusten moninkertaistuminen lapsella siirryttäessä H1N1-kausi-influenssarokotteeseen) perusteella on mahdollista, että H1N1-komponentissa on ongelmia.
 • Ennakolta kerrottiin, että ollaan harkitsemassa lähinnä lasten ja nuorten rokotussuositusta. THL päätyi kuitenkin rokottamisen lopettamiseen (lähes) kaikilta.
 • Aiemmin uutisoitiin ensin, että Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) päättää asiasta. Sitten kertomus vaihtui sellaiseksi, että KRAR ehdottaa, THL suosittaa. Päättäjästä ei THL:n tiedotteessa mainita yhtään mitään.
 • THL:n mainitsee tiedotteessaan narkolepsiatapausten määrän erittäin harhaanjohtavalla tavalla verrattuna siihen, mitä neurologit ovat varmistetuista narkolepsiatapauksista kertoneet julkisuuteen. Neurologien mukaan tapauksia on puolen vuoden aikana parisenkymmentä, joista 14 on varmistettuja. Edelleen on kerrottu, että kaikki ovat saaneet sikainfluenssarokotteen. Tapausten normaalimäärä on vuodessa neurologien mukaan kolme. Jos oletetaan, että edes yksi puolesta tusinasta epävarmoja tapauksia varmistuu, on narkolepsiatapausten määrä kymmenkertainen normaaliin verrattuna. Mutta THL tiedottaa asiasta näin: "Tähän mennessä THL:n haittavaikutusrekisteriin on ilmoitettu kuusi tapausta, joissa narkolepsia on ilmaantunut rokotuksen jälkeen. Tämä vastaa vuosittaista narkolepsian normaalia ilmaantuvuutta". THL:n tiedotus näyttää osoittavan varsin tietoista harhaanjohtamista, mikäli lähdemme siitä, että kliinistä työtä tekevillä neurologoille on tieto narkolepsiatapauksista.

(23.8.2010) Huomionarvioisia asioita rokotehaitoista, narkolepsiasta, sikainfluenssarokotteesta ja riskin merkeistä

 • Mitä neurologit sanovat sikainfluenssan ajallisesta yhteydestä narkolepsiaan? Entä rokotteen ajallisesta yhteydestä narkolepsiaan? Mitä THL sanoo?
 • THL:n linja julkisuuteen narkolepsiaepäilyssä näyttää olevan kokolailla: Emme voineet tietää, kukaan ei voinut tietää, muutkin maat päättivät samoin (pääjohtaja Pekka Puska Nelosen TV-uutisissa 21.8.2010, rokoteosaston johtaja, GlaxoSmithKlinen toimeksiantaman rokotetutkimuksen vastuuhenkilö Terhi Kilpi MTV3 23.8.2010). Kuitenkin - Pandemrix-rokotteen valmisteyhteenvedossa kerrottiin, että tutkimustuloksia käytöstä raskaana olevilla ja lapsilla ei ole. Esim. Sveitsi päätti tämän vuoksi rajoittaa rokotteen käyttöä näissä ryhmissä, turvallisuuden vuoksi. Mitä tähän sanoi THL? Syytti Sveitsiä päätöksenteosta kauppapoliittisin perustein, vaikka THL:n rokoteosasto itse teki ja tekee edelleen tutkimuskauppaa Pandemrixin valmistajan kanssa, eli vastaanottaa miljoonia euroja GlaxoSmithKlinen tilaaman tutkimuksen toteuttamiseen. Esim. epidemiologi, rokotetutkimusten asiantuntija, Cochrane Collaboration Tom Jefferson varoitti jo vuosi sitten, että uusista rokotteista (huom. mm. Pandemrixin uusi adjuvantti) tulee aina odottamattomia haittoja. Riskeistä oli saatavilla ennakkotietoa, ja jotkut maat toimivat varovaisesti riskien johdosta. Suomessa THL ja STM toimivat toisin.
 • Calmette-rokotteen kohdalla jo vuonna 2003 ilmeni varsin runsaasti odottamattomia haittoja; rokotteen käyttämistä kuitenkin jatkettiin Kansanterveyslaitoksen päätöksellä näistä varoitusmerkeistä huolimatta. Lopputuloksena oli, että käytettiin neljä vuotta rokotetta, josta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. 2000-luvulla Calmette-rokotteen seurauksena on ilmennyt useita kuolemantapauksia. Ellei historiasta opita, historialla on taipumusta toistaa itseään.

(23.8.2010) MTV3: Asiantuntijan mukaan H1N1-rokotukset on keskeytettävä

"- Mielipiteeni on, että kun on selvä ajallinen yhteys, rokotetta ei tulisi käyttää ennen kuin meillä on tarkempi selvitys asiasta, toteaa neurologian dosentti, unitutkija Markku Partinen Helsingin uniklinikalta."

(22.8.2010) Nelonen (TV-uutiset): Joakim-vauvan äiti syyttää THL:ää lapsensa rokotekuolemasta (teksti ja video)

Kyse on BCG- eli Calmette-rokotteen aiheuttamasta kuolemasta. Aihetta käsiteltiin myös Nelosen uutisissa klo 18.45 (katsottavissa verkossa uutisina ja erillisenä uutisjuttuna) ja mahdollisesti käsitellään myös 23.00. Asiasta on myös tekstimuotoinen uutinen Nelosen sivuilla, mm: "Joakimin äiti pelkää, että sikainfluenssarokote voi vaatia samankaltaisia uhreja kuin hänen poikansa."

Joakimin äiti Annika "Sundell toivoo, että Suomen rokotusohjelmasta käytäisiin perusteellinen keskusteltu. Sundellin mielestä viranomaiset ovat mitä suurimmassa määrin vastuussa Joakimin kuolemasta."

"- Kyllä vastuu on Kansanterveyslaitoksella ja rokoteosastolla. Äitinä minä luotin, että rokotukset ovat turvallisia, Sundell sanoo."

(21.8.2010/22.8.2010) Times of Malta.com: Ruotsissa tutkitaan narkolepsiatapausten yhteyttä sikainfluenssarokotteeseen

AFP:n mukaan Ruotsi tutkii GlaxoSmithKlinen valmistaman Pandemrix-rokotteen mahdollista yhteyttä narkolepsiaan. Ruotsin lääkelaitos on saanut kuusi ilmoitusta narkolepsiatapauksista, joiden epäillään aiheutuneen H1N1-rokotteesta. Ilmoitukset koskevat 12-16 -vuotiaita nuoria, joiden oireet ovat alkaneet 1-2 kuukauden kuluttua H1N1-rokotteen ottamisesta.

Hufvudstadsbladetin mukaan tämänvuotiset narkolepsiatapaukset Suomessa koskevat "iältään huomattavasti nuorempia lapsia" kuin yleensä. Aamulehden uutisen mukaan aiemmat tapaukset ovat koskeneet alle 16-vuotiaita lapsia.

Päivitys 22.8.2010: Apotheke adhocin mukaan Suomessa epäiltyjä haittoja on ilmoitettu 5-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten osalta. Diagnoosit on tehty joulu-helmikuun aikana.

(21.8.2010) Nelonen: Uutisjuttu: Pääjohtaja Pekka Puska on täysin yllättynyt narkolepsiatapauksista

Uutisen mukaan THL tiesi epäilyistä jo toukokuussa, mutta Puskan kertoman mukaan hänen tietoonsa asia tuli vasta muutama päivä sitten.

(21.8.2010) THL:n pääjohtaja Pekka Puska sikainfluenssarokotteen turvallisuudesta, vakavien haittojen riskeistä ja narkolepsiatapauksista

Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."

Pekka Puska STT / Nelosen uutiset 21.8.2010

"Puska myöntää, että kaikissa Pohjoismaissa käytettyä sikainfluenssarokotetyyppiä Pandemrixia ei ole tutkittu tarpeeksi."

(21.8.2010) THL:n pääjohtaja Pekka Puska vastuusta ja rokotehaitoista, Nelosen uutiset video 21.8.2010

Toimittaja: "Oletteko te valmis henkilökohtaisesti tässä kantamaan minkäänlaista vastuuta, jos näitä tapauksia nyt paljastuu vielä enemmälti ja lisää haittavaikutuksia?"

Pekka Puska: "Niin, kysymys on siitä, että mitä vastuuta tässä otetaan. Me toimimme silloin parhaan tiedon perusteella, niinkuin muutkin maat - todennäköisesti tällä on voitu pelastaa suuri määrä ihmishenkiä. Se, että tuliko tässä yllättäviä sivuvaikutuksia rokotetteesta, selvitetään. Tämä on se elämä, jossa me terveydenhuollosta vastuussa olevat joudumme toimimaan."

Toimittaja: "Rokotusinfo perää nyt sitä, että nyt pitäisi tämä 2000-luvun alun Calmette-kampanjakin tutkia, ja siellä mahdollisesti ilmenneet nämä kuolemantapaukset ja haittavaikutukset. Miten te kommentoitte tätä?"

Pekka Puska: "No tätä asiaahan jatkuvasti selvitellään, ja minusta on hyvä, että kaikki mahdolliset epäilyt aina tutkitaan."

(20.8.2010) Aamulehti: THL tiesi narkolepsiaepäilystä jo toukokuussa - Asiaa ei tutkittu

Puheenjohtajan kommentti: On nähdäkseni varsin suoraa seurausta pääjohtaja Pekka Puskan linjauksista - hankkia THL:lle mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta mm. lääkeyhtiöiltä - että esim. rokotteisiin liittyvistä haitoista ja riskeistä kertominen ja niiden tutkiminen jäävät THL:n toiminnassa usein taka-alalle. Tietoisuus haitoista ja riskeistä kun voisi vähentää vanhempien halukkuutta antaa suostumuksensa lastensa osallistumiseen lääkeyhtiöiden THL:ltä tilaamiin rokotetutkimuksiin. On myös suoraa seurausta pääjohtaja Puskan linjasta, että THL ei enää kykene suoriutumaan yhdestä rokotteisiin liittyvästä lakisääteistä perustehtävästään, rokotteiden hankinnasta - jääviysongelmien vuoksi rokotushankinnat ollaan siirtämässä THL:stä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Jos rokoteasioissa noudatettaisiin muusta yhteiskunnasta tuttuja jääviys- ja sopivaisuuskäytäntöjä, olisi täysin poissuljettua tämän hetken tilanne, että THL on johtavassa roolissa selvitettäessä sen itsensä suositteleman ja sen suurrahoittajan valmistaman Pandemrix-rokotteen mahdollista syy-yhteyttä lisääntyneeseen narkolepsiaan, ja asiasta tiedotettaessa avainhenkilönä on GlaxoSmithKlinen miljoonatutkimuksen vastuuhenkilö, rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi. Tilanne myös osoittaa hyvin sen, että rokoteostojen siirtäminen pois THL:stä ei suinkaan ratkaise THL:n tiiviistä lääkeyhtiöisuhteista aiheutuvia jääviysongelmia.

(20.8.2010) Uusi Suomi: H1N1-epäilijöitä syyllistänyt Puska narkolepsiasta ja sikainfluenssarokotteesta: "Tämä on järkyttävä tilanne"

Pääjohtaja Pekka Puska: "Tämä täytyy selvittää ilman muuta". "Täytyy silti muistaa, että vuosikymmenten ajan rokotteet ovat olleet ehkäisevän terveystyön yksi suuria keinoja".

Puheenjohtajan kommentti: On hienoa, että THL:stä löytyy nyt halua asioiden selvittämiseen. Ehdotan, että pääjohtaja Puska aloittaa rokotehaittojen selvittämisen käynnistämällä riippumattoman selvityksen niistä tapahtumista, jotka 2000-luvulla Suomessa johtivat useaan Calmette-rokotteen saaneen pikkulapsen kuolemantapaukseen ja siihen, että vastasyntyneille annettiin n. neljän vuoden ajan Calmette-rokotetta, josta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. THL:n päätösten johdosta rokotetta jaeltiin ilman lain vaatimaa myyntilupaa ja pistettiin paikkaan, josta valmistajan mukaan oli enemmän haittaa kuin myyntiluvan mukaisesta pistokohdasta. Tapahtumista ei tähän mennessä ole järjestetty minkäänlaista kokonaisselvitystä, ja vastuulliset jatkavat edelleen THL:ssä rokotehuollon avaintehtävissä, oltuaan tällä välin avainrooleissa lintu- ja sikainfluenssarokotehankinnoissa.

Pääjohtaja Puska on johdonmukaisesti pyrkinyt hankkimaan KTL:lle ja nyttemmin THL:lle mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta. Puskan linjauksen seurauksena esim. vuonna 2009 rokoteosaston tuloista yli kuusi miljoonaa euroa tuli lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta, kun valtion budjetista rokoteosastolle tavallisesti tuleva rahoitus on hiukan yli miljoona euroa. Osana pyrkimyksiään laajentaa rokotteiden kokeilutoimintaa ja siitä saatavaa lääkeyhtiörahoitusta pääjohtaja Puska mm. ajoi lakimuutoshanketta, jolla olisi poistettu vanhemmilta mahdollisuus päättää lastensa osallistumisesta lääkeyhtiön rahoittamiin ja THL:n toteuttamiin rokotetutkimuksiin. Pääjohtaja Puskan voimakkaasti edistämä läheinen yhteistyö lääke- ja elintarvikeyhtiöiden kanssa on tähän asti saattanut asettaa omat rajoituksensa tämäntyyppisten asioiden selvittämiselle ja rokotehaittojen avoimelle käsittelylle, mutta on hienoa jos tilanne nyt on muuttumassa, mihin Puskan esiintyminen viittaa.

(16.8.2010) Iltalehti: H1N1-rokotteesta unisairaus?

Uutinen kertoo Ruotsissa ja Suomessa sikainfuenssarokotteen aiheuttamaksi epäillystä narkolepsiasta.

(16.8.2010) YLE: Tutkimus: Lääkefirmojen tutkimukset rahoittajilleen myönteisiä

(15.8.2010) Aftonbladet: Sairaina sikainfluenssarokotteesta

Aftonbladetin mukaan 12-vuotias Caroline ja 5-vuotias Reidar ovat sairastuneet Pandemrix-sikainfluenssarokotteen jälkeen äkkinukahtamisia aiheuttavaan aivosairauteen, narkolepsiaan. Iltalehti 14.8.2010 kertoo, että myös Suomessa on ilmoitettu sama tauti Pandemrixin haittavaikutuksena.

(4.2.2011) Yle: Työryhmä koordinoimaan narkolepsiaan sairastuneiden lasten hoitoa

Uutisen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö myös rahoittaa uutta tutkimusta:

"Ministeriö rahoittaa myös tutkimusta, joka selvittää, vaikuttiko sikainfluenssarokotteen saaneiden lasten perimä narkolepsian puhkeamiseen. Tarkoitus on tutkia useiden kymmenien narkolepsiaan sairastuneiden lasten perimä.

- On käynnistymässä uusi tutkimus, jolla tutkitaan nimenomaan Suomessa sairastuneiden lasten perimää. Löytyykö sieltä sellaista, joka kenties voisi jollain tavalla selittää, että lapset ovat sairastuneet narkolepsiaan. Kysymys on paljon perusteellisemmasta tutkimuksesta, kuin mitä THL:n toimesta on tehty, kertoo johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä."

(4.2.2011) Lääkärilehti: GlaxoSmithKlinen Arepanrix -rokote antoi hyvän suojan kansalaisille

(4.2.2011) MTV3: Puola jätti rokotteet tilaamatta - terveysministeristä tuli sankari

"Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa maaliskuussa 2010 Kopaz kertoi Puolan päätyneen eteläisen pallonpuoliskon sairastelua analysoituaan siihen, että kyseessä oli lievä pandemia.

Tästä huolimatta Puola ryhtyi varmuuden vuoksi muiden Euroopan maiden tavoin neuvottelemaan lääkefirmojen kanssa rokote-erän hankkimisesta. Sopimus jäi kuitenkin solmimatta.

Kopaz perusteli H1N1-rokotteen tilaamaatta jättämistä muun muassa sillä, että sopimustekstissä vastuu rokotteen kaikista mahdollisista sivuvaikutuksia jäi hankinnan tekevälle hallitukselle.

Lisäksi Kopazia arvelutti muualta tihkuva tieto rokotteen aiheuttamista sivuvaikutuksista ja epäilyistä sen roolista joissain kuolemantapauksissa."

Puolan terveysministerin Ewa Kopazin puhe Puolan parlamentissa 15.11.2009 (tekstitys suomeksi)

(4.2.2011) Keskustelu jatkuu: Etelä-Saimaa: Puskan on otettava vastuu (mielipide)

(4.2.2011) Uusi Suomi: Vanhemmat varovaisen tyytyväisiä tapaamiseen ministeriössä

"Vanhemmat tapasivat tänään ministeriön virkamiehiä, jotka kertoivat perustavansa työryhmän koordinoimaan lasten tutkimuksia ja hoitoa. Samalla heille kerrottiin, että vanhempien edustajat pääsevät keskustelemaan asiasta maaliskuussa peruspalveluministeri Paula Risikon kanssa.

- Meidän on tarkoitus julkaista tuolloin väliraportti vanhempien näkökulmasta. Neuvottelemme tuolloin myös korvausasiasta. Nämä ovat vielä avoimia kysymyksiä.

Vanhempia häiritsee kuitenkin vielä THL:n käyttäytyminen narkolepsia-asiassa. Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian yhteyttä tutkivan työryhmän puheenjohtajana toimii THL:n rokotejohtaja ylilääkäri Terhi Kilpi.

Aamulehti kertoi aiemmin, että Suomen rokotehankintaan vaikutti erityisen paljon Kilven laatima epävirallinen muistio rokotteesta. Kilpi tutki samaan aikaan pneumokokkirokotetta.

Kilven tutkimuksen rahoittaja on GlaxoSmithKline, jolta myös Suomen sikainfluenssarokotteet tilattiin. Aamulehden tietojen mukaan tilaus tehtiin täysin salaisessa muistiossa ehdotetulla tavalla.

Suomi hankki syksyllä 2009 GSK:lta Pandemrix-rokotetta pikavauhtia ja kilpailuttamatta.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka selvittää tilannetta.

- Terhi Kilven on poistuttava narkolepsiatyöryhmän puheenjohtajan paikalta. Se on pienin siirto, mikä tässä pitäisi tehdä, vanhempi sanoo Uudelle Suomelle."

(4.2.2011) The One Click Group: Pandemrix-sikainfluenssarokote hyllytettiin Virossa Suomen narkolepsiayhteyden vuoksi

Uutisen alkuperäislähde

(4.2.2011) Apteekkari: THL:n rokoteturvallisuuslääkäri: Kausi-influenssarokote on yhä turvallinen - epäily kohdistuu Pandemrixin skvaleeniin tai muuhun tehosteaineosaan

"- Kaikki proteiiniosaset itse viruksessa on inaktivoitu. Niiden ei tiedetä aiheuttavan sellaista inflammatorista reaktiota kuin mitä on nähty narkolepsiaan sairastuneissa. Epäilyn sormi osuu Pandemrixissä käytettyyn skvaleeniin tai muuhun tehosteaineosaan, sanoo THL:n rokoteturvallisuuslääkäri Hanna Nohynek."

"Miksi nimenomaan skvaleenin epäillään myötävaikuttaneen narkolepsian puhkeamiseen suomalaislapsilla?

- Skvaleenia on käytetty ennenkin rokotteissa, mutta ei lapsille annetuissa rokotteissa, eikä varsinkaan miljoonilla alle 20-vuotiailla. Narkolepsia on hyvin harvinainen haittavaikutus ja se tulee esiin vain massarokotuksissa, joten siitä ei tiedetty ennen rokotusten aloittamista, kertoo THL:n immuunivasteyksikön päällikkö Outi Vaarala."

(4.2.2011) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 10 - teema Valepandemia ja WHO:hon liittyvät jääviyskysymykset

(22.9.2010) Euroopan unionin neuvoston 13.9. julkaistu pandemiaraportti: Mitä opittiin

(huom. kyseessä ei ole Euroopan neuvoston raportti kuten aiemmin virheellisesti otsikoimme ja mihin raportin nimessä oleva CoE viittaa).

Yhteenveto suomeksi

(27.8.2010) WHO:n liiketoimintasuunnitelma (McKinsey) pandemiavarautumiseksi

Otsikon linkistä avautuu WHO:n rokotetutkimussivuilla julkaistu, osoitteesta päätellen Suomenkin hallituksen käyttämän McKinsey-konsulttitoimiston laatima liiketoimintasuunnitelma pandemiavarautumiseksi. Dokumentin päiväys on helmikuu 2008. Dokumentissa suunnitellaan influenssarokotetuotannon kasvattamisen keinoja.

WHO:n sivuilta löytyy myös toinen dokumentti, varustettuna päiväyksellä 19. lokakuuta 2007. Tässä dokumentissa käsitellään WHO:n liiketoimintasuunnitelmaa (business plan) ja varoitetaan pandemiavarautumisen riskeistä, kertoen WHO:n kokouksen pohdinnoista:

"A major risk factor is the underlying assumption that there will infact be a pandemic. If there is not a pandemic within the next five years, there may be loss of interest and political awareness, and other public health needs may shift investment away from pandemic influenza. Therefore, it is critical to identify the best possible strategy to maintain political commitment and WHO is working with partners (UNICEF) and donors to mitigate this risk. The Advisory Group appreciated that the business plan was developed by independent consultants following discussions with country representatives and other stakeholders to achieve buy-in by the international community, and to prevent the GAP from being considered a bureaucrat-driven solution"

Suurena riskitekijänä nähtiin suunnitelmien taustalla oleva oletus, että pandemia tulee. Pohdittiin, että mikäli seuraavien viiden vuoden aikana ei pandemiaa tule, mielenkiinto ja poliittinen tietoisuus pandemioiden suhteen voi lopahtaa, ja terveydenhuollon painopisteet voivat siirtää investoinnit pois pandemiavarautumista. Niinpä katsottiin tavoitteen kannalta oleellisen tärkeäksi luoda paras mahdollinen strategia poliittisen omistautumisen säilyttämiseksi, ja WHO työskenteli lahjoittajien ja yhteistyökumppanien (UNICEF) kanssa riskin hallitsemiseksi. Kokous arvosti sitä, että liiketoimintasuunnitelman olivat tehneet riippumattomat konsultit, jotka olivat keskustelleet valtioiden edustajien ja muiden eturyhmien kanssa saavuttaakseen kansainvälisen yhteisön hyväksynnän, ja ehkäistäkseen vaikutelmaa, että suunnitelma on byrokraattien ajama ratkaisu.

Vuoden 2007 kokouksesta kertovan WHO-dokumentin perusteella voisi melkein päätyä johtopäätökseen, että ellei pandemiaa olisi tullut, se olisi pitänyt keksiä. Mutta hetkinen, mitä sanoikaan Euroopan neuvoston - Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö - parlamentaarisen yleiskokouksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Paul Flynn liittyen Euroopan neuvoston WHO-arviointiraportin julkistamiseen:

"Billions of pounds in public money were wasted worldwide on buying drugs to combat a swine flu "pandemic that never was", says Newport West MP Paul Flynn."

"Miljardeja puntia julkisia varoja tuhlattiin maailmanlaajuisesti lääkkeisiin, joilla torjuttiin sikainflunssapandemiaa "jota ei koskaan ollut"".

(Lähde: BBC)

(23.8.2010) MTV3: Laaja selvitys WHO:n suhteista lääketeollisuuteen

Uutisen mukaan "Euroopan neuvoston asettama riippumaton asiantuntijaryhmä on ryhtynyt selvittämään, miten pandemialääkkeiden valmistajat mahdollisesti vaikuttivat WHO:n toimintaan, kun järjestö julisti sikainfluenssaepidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi kesällä 2009. Raportin odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä."

(26.6.2010) Euroopan neuvoston yleiskokous hyväksyi terveysvaliokunnan pandemiaraportin ja suositukset

Euroopan neuvoston tiedote 24.6.2010

EN hyväksyi 4.6. julkaistun terveysvaliokunnan raportin. Euroopan neuvoston mukaan epäasiallisia vaikutuksia vastaan tarvitaan nykyistä parempaa turvaa. EN:n mukaan Maailman terveysjärjestön WHO:n toiminta johti suurten rahasummien tuhlaukseen ja turhiin pelkoihin. EN:n mukaan on runsaasti näyttöä siitä, että WHO vahvasti liioitteli pandemiaa, ja tämän seurauksena julkisen terveydenhuollon tärkeysjärjestys vääristyi. WHO:n toimien seurauksena romahtava luottamus voi EN:n mukaan olla tuhoisaa mahdollisessa tulevassa vakavassa pandemiassa.

EN:n yleiskokous antoi kiireellisiä suosituksia läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja epäasiallisten vaikutusten torjumiseksi, ja pyysi mediaa olemaan lähtemättä mukaan sensaatiohakuisuuteen ja pelotteluun terveyden alalla.

(7.6.2010/8.6.2010/12.6.2010/26.6.2010) Mediakatsaus: WHO:n pandemiatoimintaa koskevat raportit

Suomalaisvaltamediasta WHO:n rooleja, läpinäkyvyyttä ja pandemiatoimintaa ruotivia Euroopan neuvoston ja BMJ:n raportteja sekä torstaista tiedotustilaisuutta on toistaiseksi käsitellyt ruotsalaisomisteinen MTV3, joten tarjoamme viitteet myös muutamaan maailmalla asiasta kirjoitettuun uutiseen. Sitä ennen kuitenkin muutama blogi- ja kansalaismedian maininta asiasta: Kissankulmasta, Kissankulmasta: H1N1-huijaus ja jälkipuinti joka käy yksityiskohtaisesti läpi BMJ:n raportin suomeksi, pandemia.fi, nwo.11syyskuu.net, Kari Arvola.

Päivitys 26.6: Iltalehti: "Euroopan neuvosto: WHO liioitteli sikainfluenssan uhkaa" - Iltalehti välitti uutisen AFP:n / STT:n kautta ilmeisesti Euroopan neuvoston yleiskokouksen tiedotteeseen perustuen. Uutinen on myös monissa muissa suomalaismedioissa: Plaza.fi - Pohjalainen - Elisa.net - Nelonen.fi - HS - Kaleva jne.

Ulkomailla kesäkuun alkuviikoilla julkaistuissa uutisissa kerrotaan mm., että WHO:n pääjohtajan eroa on vaadittu asian johdosta: Washington Post: Raportit syyttävät WHO:ta sikainfluenssauhan liioittelusta ja yhteyksistä lääkevalmistajiin, ABC News: WHO:n tiedemiehet yhdistetty rokotevalmistajiin, The Jerusalem Post: WHO:n sikainfluenssaneuvonantajat työskentelivät lääkeyhtiöille, Le Monde: Uusia syytöksiä sikainfluenssasta WHO:ta kohtaan, 6 minutes (Australia): Salaisen komitean jäsenet pysyvät salaisina, Guardian (Britannia): Raportti tuomitsee sikainfluenssa-asiantuntijoiden siteet lääketeollisuuteen, BBC: WHO:n sikainfluenssa-asiantuntijat sidoksissa lääkeyhtiöihin.

Päivitys 12.6.2010: Blogikirjoituksessaan Tarttuva skandaali Euroopan neuvoston yleiskokouksen terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Britannian parlamentin jäsen Paul Flynn kertoo, kuinka valiokunnan raportista on tullut maailmanlaajuinen uutisaihe. Hän kertoo haastatteluja olleen viime päivinä Valko-Venäjän, Kanadan, Sveitsin, Japanin TV:n sekä Al Jazeeran kanssa, ja maanantaiksi on varattu Saksan televisio. Flynnin mukaan Daily Mailia lukuunottamatta brittilehdistö ei ole löytänyt raporttia. Paul Flynn haluaa, että WHO:n maine palautetaan, ja tämä voidaan häneen mielestään tehdä vasta sen jälkeen kun tehdyt virheet on myönnetty.

(8.6.2010) Maailman terveysjärjestön WHO:n pääsihteeri vastaa sikainfluenssapandemiakritiikkiin

BMJ:ssä julkaistuun artikkeliin on nyt julkaistu WHO:n pääsihteerin Margaret Chanin lähettämä WHO:n vastaus artikkelin pikavastaussivulla. Pääsihteeri mm. kiistää pandemiamääritelmän muuttamisen ja kaupallisten näkökohtien vaikutuksen päätöksiinsä ja kertoo, että salaisen hätäkomitean jäsenten henkilöllisyys julkistetaan, kun WHO:n asettama pandemian hoitoa arvioiva työryhmä saa työnsä päätökseen.

(8.6.2010) Median toiminta - elämmekö pandemian suhteen neuvostovastaisuuden varomisen ja Kekkosen aikaa?

Web-toimitus: Valtamediat Suomessa eivät ruotsalaisomisteista MTV3:a lukuunottamatta näytä olevan juurikaan kiinnostuneita kertomaan uutisia Euroopan neuvostossa esitetystä WHO-kritiikistä, sen enempää kuin BMJ:ssä esitetystä kritiikistäkään. Suomalaismedian vaikeneminen Euroopan neuvoston ja BMJ:n pandemiaraporteista palauttaa mieleen, kuinka Helsingin Sanomat muisteli artikkelissa "Juhani Eskolasta tuli pandemian siviiliuhri" (sunnuntaina 23.5. - verkkoversio vaatii tilauksen tai maksun) Kekkosen aikaa seuraavin sanoin:

"Suomeen kohu levisi tavalla, joka muistutti Kekkosen ajasta. Silloinhan uutisia kerrottiin ruotsalaislehtiä siteeraamalla: 'Ruotsalaislehti: Suomalainen asiantuntija salasi kytköksensä.'"

Kekkosen ajan mainitseminen tuo mieleen ajan käsitteet "neuvostovastaisuus" ja "yleiset syyt". Neuvostovastaisuudessa ja rokotevastaisuudessa on yhtymäkohtia. Tiedotusvälineet eivät halua tulla leimatuksi rokotevastaisiksi, mikä näkyy esimerkiksi suomalaisessa pandemiaa ja rokotuksia koskevassa uutisoinnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä jotkin tiedotusvälineet ovat pyrkineet mitätöimään esimerkiksi Rokotusinfon esittämän kritiikin THL:n lääkeyhtiösuhteita tai muita kiusallisia asioita koskien leimaamalla Rokotusinfon rokotusvastaiseksi yhdistykseksi.

Wikipedia kertoo neuvostovastaisuudesta muun muassa näin:

"Neuvostovastaisuudesta tuli tässä ilmapiirissä negatiivisesti latautunut käsite, jota kukaan ei halunnut ottaa harteilleen. Neuvostovastaisen leiman saaminen ei edistänyt poliittisten pyrkimysten toteuttamismahdollisuuksia. Ilmiötä alettiin paheksua Saksan liittotasavallan kristillisdemokraattisen lehdistön termein suomettumisena. Pisimmälle kehitys meni 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella."

"Neuvostovastaisuutta saattoi olla tässä tarkastelussa mikä tahansa Neuvostoliittoa vähänkin arvosteleva lausunto tai vain sellaiseksi tulkittu. Muihinkin poliittisiin ryhmiin muodostui jakoja suhtautumisessa Neuvostoliittoon ja neuvostosuhteisiin.

Koska presidentti Urho Kekkonen oli ulkopoliittisen linjan takaaja vähitellen neuvostokriittinen suhtautuminen käsitettiin myös kekkosvastaisuudeksi."

"Neuvostovastaisuustabu merkitsi Suomessa pidättyvyyttä Neuvostoliiton olojen arvostelussa tai Neuvostoliiton olojen arvostelemista muihin tietolähteisiin vedoten. Tekniikka, missä neuvostoliittolaisia lähteitä käytettiin Neuvostoliiton arvostelemiseen Suomessa kutsuttiin neulanpistopolitiikaksi. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi Uuden Suomen artikkeleissa sitä, että siellä siteerattiin Literaturnaja gazetassa olleita kriittisiä kirjoituksia neuvostotaloudesta tai neuvostoliittolaisesta yhteiskuntaelämästä, mikä oli poliittisesti korrekti tapa, koska kirjoitukset oli hyväksytty julkaistavaksi Neuvostoliitossa ja jo julkaistu. Myös Suomen kuvalehti oli mielipideartikkeleissaan neuvostoskeptinen."

Yhtymäkohtia takavuosiin voi löytää myös Rokotusinfon omasta toiminnasta: Rokotusinfon sivustolla siteerataan mm. lääketieteellisen BMJ:n (aiemman British Medical Journalin) esittämiä kriittisiä kirjoituksia WHO:n toimista. Nämä kirjoitukset on hyväksytty julkaistaviksi lääketieteellisen yhteisön piirissä. Myös Euroopan neuvoston selvityksen alkuunpanevana voimana oli lääkäri, saksalainen kansanedustajalääkäri.

Elääkö mediassa neuvostovastaisuus-tabun perinne muuntuneena ja sovellettuna? Takavuosien yleiset syyt ja itänaapurin arvostelun kavahtaminen ovat korvautuneet - niin, millä?

Lääkekorvausjärjestelmää koskevassa kiistassa ja poliittisessa päätöksenteossa on perusteltu omia kantoja sillä, että Suomi voi jäädä ilman tärkeitä lääkkeitä, mikäli Suomen suhteet vieraan valtion lääkeyhtiöihin eivät ole kunnossa.

Yhtymäkohdilla on rajansa - toki median toiminnalle on muitakin selityksiä kuin yllä mainittu. Tärkeitä niin median kuin maallikkojenkin suhtautumista ohjaavia tekijöitä ovat ajatusmalli taistelusta tauteja vastaan sekä voimakas luottamus tekniikkaan ja tieteeseen ja niiden hyvää tekevään vaikutukseen ja voittokulkuun.

Pandemiassa on ollut voimakkaasti mukana sodan retoriikka. Torjuttavana hyökkääjänä on ollut sikainfluenssavirus, jonka torjunnassa tiedotusvälineet ovat olleet hyvässä maanpuolustushengessä vahvasti mukana. Esimerkkinä ylimmän sodanjohdon eli sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tiedotteiden sisällön uskollisen toistamisen lisäksi vaikkapa Suomen Kuvalehden artikkeli "Näin Suomi torjui sikainfluenssan" (1.4.2010).

Vahvoja viestejä olivat myös THL:n pääjohtajan, professori Pekka Puskan sekä arkkiatri Risto Pelkosen lokakuiset ärähdykset rokotteisiin kriittisesti suhtautuville. Käskyluonteiset suositukset kohdistuivat niin rivimiehiin ja -naisiin eli terveydenhoidon ammattilaisiin kuin siviileihinkin eli maallikoihin, ja tietysti myös mediaan. Itsenäisyyden sijaan taisteltiin terveydestä ja ylipäällikkö Pekka Puska puhui "huhujen levittäjistä", kuten sota-aikana tapana on.

Sodan retoriikalla on oma vaikutuksensa pandemiaa koskevaan tiedonvälitykseen - kaikkihan muistamme, mikä sanonnan mukaan on sodan ensimmäinen uhri - totuus.

(5.6.2010/7.6.2010) Euroopan neuvosto: Yleiskokouksen terveysvaliokunta tuomitsee aiheettoman sikainfluenssapelottelun ja siihen liittyvän julkisten varojen haaskauksen.

Eilen julkaistua raporttia koskevan tiedotteen sivulta löytyvät myös linkit terveysvaliokunnan raporttiin ja videona keskustelu, jossa mm. lääketieteellisen lehden BMJ:n päätoimittaja Fiona Godlee kertoo BMJ:n tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä tuloksista. Terveysvaliokunnassa on suomalaisjäsenenä kansanedustaja, lääkäri Sirpa Asko-Seljavaara. Raporttia käsitellään Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa 24. kesäkuuta, jolloin kokouksessa on edustettuna myös Suomen valtuuskunta.

Web-toimittajan kommentti: Video kannattaa katsoa, siitä löytyy varsin selkeää yhteenvetomateriaalia siitä, mistä on kyse, mm. terveysvaliokunnan puheenjohtajan Paul Flynnin ja BMJ:n päätoimittajan puheenvuoroista. Aiemmin viitatun MTV3:n uutisen mukaan raportti kritisoi WHO:ta erityisesti avoimuuden ja läpinäkyvyyden puutteesta. WHO ei näytä tapojaan tässä suhteessa parantaneen tänäkään vuonna - esimerkiksi maaliskuussa nimitettiin WHO:n rokotusasiantuntijaryhmän SAGE:n meningokokkirokotetyöryhmä, ks. WHO:n sivu työryhmästä. WHO ei sivullaan kerro suomalaisen THL:n ylijohtajan, professori Juhani Eskolan WHO:lle (WHO:n erillisen lisäraportointipyynnön jälkeen) raportoimista taloudellisista sidonnaisuuksista eli kuuden miljoonan euron rahoituksesta THL:lle GlaxoSmithKlinelta yksin vuonna 2009.

(27.1.2010) Paul Flynn: Ei anteeksipyyntöä WHO:lta

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen osallistuja, viime kauden terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Paul Flynn käsittelee 800 miljonaa ihmistä ja 47 valtiota edustavan Euroopan neuvoston WHO-kuulemista. Hän kertoo sanoneensa WHO:n edustajalle Keiji Fukudalle, että on hyvin pettynyt Fukudan vastauksiin. Paul Flynn kertoo myös, että hänet on valittu kirjoittamaan asiasta raportti, joka valmistuttuaan esitetään Euroopan neuvostolle hyväksyttäväksi.

(27.1.2010) Xinhuanet (Kiina): WHO kiistää valepandemiasyytökset

Xinhuanetin uutisen mukaan Maailman terveysjärjestö WHO vastaa Euroopan neuvoston terveysvaliokunnan väitteisiin kiistämällä syytökset valepandemiasta ja lääkeyhtiöiden vaikutuksesta WHO:n päätöksiin.

Web-toimittajan kommentti: Mielenkiintoista, kuinka Kiinan tiedotusvälineissä ylittää uutiskynnyksen asia, joka liittyy Euroopan neuvostoon ja Suomessa ei, vaikka Suomi on EN:n jäsenmaa ja kuulemisessa käsitellään mm. suomalaisasiantuntijan toimintaa. Taannoin verkkokeskustelussa hämmästeltiin, kuinka Suomen pandemiavalmistautumiseen ja suomalaisten asiantuntijoiden rooleja koskevia uutisia pitää katsoa Intian televisiosta, ja kotimaiset tiedotusvälineet vaikenevat asiasta. Pikainen haku ei löytänyt hakusanoilla "Euroopan neuvosto" suomalaisraportointia EN:n pandemiakäsittelystä, vaikka kuulemisessa käsiteltiin mm. THL:n ylijohtajan Juhani Eskolan roolia WHO:n asiantuntijana kun THL saa mittavaa lääkeyhtiörahoitusta.

(27.1.2010) Third World Network (Singapore) Kritiikkiä WHO:ta kohtaan pandemian hoidosta

Uutinen käsittelee perusteellisesti eri maiden kritiikkiä WHO:ta kohtaan sikainfluenssapandemian hoitoon liittyen. Esillä ovat syytökset WHO:n taloudellisista kytköksistä ja keskustelu pandemiamäärittelyssä, myös Suomen THL:n ylijohtajan rooli WHO:n asiantuntijaryhmässä ja GlaxoSmithKlinen THL:lle antama kuuden miljoonan euron rahoitus on mainittu.

(4.2.2011) Keskustelu jatkuu: Mirjaleena Isoaho: A-talk / addressi "Vaadimme Paula Risikon, Terhi Kilven sekä Pekka Puskan eroa (lääkärin blogikirjoitus)

"Syksyllä 2009 Pekka Puska totesi, että jos tulee kuolemantapauksia henkilöille, jotka ovat kieltäytyneet rokotuksista perättömien huhupuheiden mukaan (viittaus erityisesti Rokotusinfoon), silloin tietojen levittäjälle tulee tiettyä painetta päänsä päälle ja heillä on jonkinlainen osavastuu kuolemista.

Kysynkin nyt Pekka Puskalta, Terhi Kilveltä & kumppaneilta:

Myönnätte yhteyden Pandemrixin ja narkolepsian välillä. Syvällä THL:n sisimmässä tiedätte myös, että narkolepsia on pelkkä jäävuoren huippu, mitä tulee haittavaikutuksiin ja että oikeus ja oikeusturva ei ole toteutunut rokotteiden jälkeen kuolleiden ja muiden haittavaikutusten osalta. Te tiedätte, että minkäänlaista vähäistäkään tarkempaa haittatapahtumaseurantaa ei ole suoritettu.

Tunnetteko te nyt itse tätä tiettyä painetta päänne päällä ja tunnetteko te edes jotakin vastuuta koko kansan kusettamisesta, kun jätitte - ja edelleen jätätte - kertomatta tehosteaineen todellisen luonteen?"

(4.2.2011) Iskuryhmä: "Se oli virhe, eipäs ollutkaan, tutkittiin, no eihän me mitään tutkittu ... " (blogikirjoitus)

(4.2.2011) Mediuutiset: GSK ei saa syytettä narkolepsiatapauksista

"Tavallisesti tuotevastuu on lääkeyrityksellä ja viranomainen vastaa omista päätöksistään. On kuitenkin mahdollista erikseen sopia, että vahingonkorvausvastuu siirtyy tuotteen ostajalle.

- Kyllä sopimuksen perusideologia on sellainen, että THL vastaa korvauksista, toteaa hallintojohtaja Jaakko Penttinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta."

(4.2.2011) HS-raadin vastaukset kysymykseen: Luotatko Suomen terveysviranomaisten kykyyn arvioida rokotusten hyötyjä ja haittoja?

"Tavalliselle kansalaiselle rokotteita koskevan puolueettoman tiedon löytyminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi internetissä päätyy hakukone Googlea käyttämällä helpommin GlaxoSmithKlinen ylläpitämälle rokote.fi -sivustolle tai rokotuskriittisen Rokotusinfo-kansalaisjärjestön sivulle kuin esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämälle sivulle, jossa kerrotaan kansallisesta rokotusohjelmasta. "

(3.2.2011) Yle: Professori: Sikainfluenssarokotteen tehosteainetta ei ollut tutkittu

Uutineen viittaa professori Timo Vesikarin esiintymiseen A-talk -keskusteluohjelmassa.

(3.2.2011) Aamulehti: Jätevedessä olevan polioviruksen alkuperää selvittävä tutkimus alkaa

"Tutkimuksen kohteena ovat immuunipuutoksesta kärsivät tamperelaiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähettää parhaillaan ensimmäisiä näytteenottopurkkeja klinikoille. Viruslähteen selvittämiseksi vapaaehtoisten tutkimukseen osallistujien ulostenäytteet käydään läpi."

(3.2.2011) HS: Risikko aikoo kiirehtiä rokotekorvauksia

"Risikko sanoi eduskunnan kyselytunnilla neuvottelevansa käsittelyn nopeuttamisesta korvauksista ensisijaisessa vastuussa olevan lääkevahinkovakuutuspoolin kanssa. Risikon mukaan vakuutuspoolin alustavasti kaavailema elokuu on aivan liian myöhään."

(2.2./3.2.2011) Lääkärilehti: Pääjohtaja Puska on neuvotellut lakimuutoksesta tutkimusten helpottamiseksi

"Terhi Kilven mukaan rekisteritutkimus kesti näin pitkään, koska lääketieteellisten tutkimusten edellyttämien lupien ja tietojen saanti on Suomessa nykyisin hidasta ja monimutkaista."

"- Olemme neuvotelleet sosiaali- ja terveysministeriön kanssa lakimuutosta, jotta tämän kaltaisissa ongelmatilanteissa tutkimuslupien ja rekisteritietojen saantia voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa, totesi THL:n pääjohtaja Pekka Puska."

Pekka Puska on aiemminkin kannattanut tutkimuksiin liittyvien suostumusten ja lupakäytäntöjen helpottamista - hän on mm. puoltanut "Salaa vanhemmilta", "Lex Puska" alias "Salaa valmisteltu" -nimillä tunnettua lakimuutoshanketta, jonka toteutuessa lapsilla tehtävistä lääketieteellisistä kokeiluista ei olisi ollut velvoitetta kertoa vanhemmilla ja lapsen oma suostumus tutkimukseen olisi riittänyt.

Lääkärilehden uutisesta ei käy ilmi, onko keskusteluissa kyse tämän saman muutoshankkeen tuomisesta uudelleen valmisteluun lisättynä muulla lupamenettelyn keventämisellä vai jostakin muusta.

Puskan johtamat Kansanterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat saaneet toistuvasti oikeusasiamiehen virastosta moitteita siitä, että ne eivät ole noudattaneet voimassaolevaa tutkimuslakia, joten halu muuttaa lakeja on toki Puskan näkökulmasta ymmärrettävä, jotta aiempaa toimintaa voitaisiin jatkaa ilman kiusallisia nuhteita.

Päivitys 3.2.: Saamiemme lisätietojen perusteella kyse ei liene kliinisten (fyysiseen koskemattomuuteen puuttuvien) tutkimusten suostumus- tai lupakäytäntöjen muutoksista, vaan ilmeisesti rekisteritutkimuksista ja rekisteritietojen käytöstä. Kaavaillaan, että kansallisesti tärkeissä ja akuuteissa tilanteissa viranomaiset saisivat selvityksen vaatimat tiedot nopeammin ilman useamman kuukauden tutkimuslupabyrokratiaa. STM:n pohdittavana olevat muutokset liittyvät yleisemminkin laitosten toimialalla olevien kriisitilanteiden vaatimiin selvityksiin.

(2.2.2011/3.2.2011) Mediavinkki: YLE TV1 Keskiviikko 3.2. klo 21:05: A-talk Sikarokotteesta narkolepsiaa. Vieraana: rokotejohtaja Terhi Kilpi, professori Timo Vesikari sekä dosentti Markku Partinen.

Taustoja

(3.2.2011) Yle: Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari kysyy Pandemrixistä EU-komissiolta

(3.2.2011) Karjalainen: Rokotteita kartetaan jo Joensuussakin

(3.2.2011) Suomenmaa: Partinen: Narkolepsiapotilaat voivat usein elää lähes normaalisti

(3.2.2011) MTV3: Pandemrix-rokotteelle myyntilupa vain vähäisten testien jälkeen

(3.2.2011) EMA (EU:n lääkevalvontavirasto) 18.1.2011: GlaxoSmithKline on vetänyt sikainfluenssarokote Arepanrixin pois markkinoilta EU:ssa

Tiedotteen mukaan Kanadassa valmistettu Arepanrix-niminen sikainfluenssarokote on saanut myyntiluvan EU:ssa 23.3.2010. EU:n komissiolle kerrottiin 22.11. 2010 päivätyllä kirjeellä, että GlaxoSmithKline vetää Arepanrixin vapaaehtoisesti pois markkinoilta kaupallisista syistä. Tiedotteen mukaan Arepanrixia ei markkinoitu missään EU-maassa. 13.12.2010 EU-komissio päätti rokotteen myyntiluvan perumisesta.

(3.2.2011) Päivi Räsänen: Narkolepsialasten perheille korvauksia (blogikirjoitus)

(3.2.2011) Iltalehti: Kriisiviestintä on taitolaji (pääkirjoitus)

"Sosiaali- ja terveys-ministeriöllä oli viestintäkonsepti koko lailla hukassa, kun narkolepsiatapausten ja rokotteen välinen yhteys varmistui tiistaina. Lasten sairastumisia toki pahoittelivat sekä THL:n pääjohtaja Pekka Puska että peruspalveluministeri Paula Risikko (kok). Vastuupalloa sen sijaan pompoteltiin terveyspäättäjältä toiselle eikä virheitä myönnetty.

Sellainen ei käy laatuun. Mitä korkeampi asema, sitä painavampi vastuu. Vastuun väistely tai työntäminen alaisten kannettavaksi ei ole suoraselkäistä toimintaa. Useimmat sisäistävät tämän jo varhaisina elinvuosinaan."

(3.2.2011) Rokotuspäätöksestä vastaavien ministerin ja johtajien eroa vaativa adressi

ei ole ainakaan toistaiseksi saavuttanut suurta suosiota, allekirjoittajia on vain reilu sata. Sen sijaan rokoteosaston johtajan Terhi Kilven eroa koskenut Iltalehden lukijakysymys "Pitäisikö THL:n rokotejotaja Terhi Kilven erota?" oli Iltalehden sivuilla saanut 1.2. klo 21.49 mennessä 16 015 vastausta, joista 84 prosenttia oli eron kannalla.

Tässä suhteessa ylintä johtoa suojaava tiedotuslinjaus on mahdollisesti saavuttanut jonkinasteista menestystä - vrt. tiedotteemme 30.1.2011:

"Viime talvena sikainfluenssarokotuksia suositteli voimakkaasti sekä ylin poliittinen terveysjohto että THL:n ylin johto. Peruspalveluministeri Paula Risikko, pääjohtaja Pekka Puska ja rokotepuolen ylijohtaja Juhani Eskola ovat viime kuukausina pysytelleet visusti poissa narkolepsiajulkisuudesta. Vastuu ja seurausten kantaminen on vieritetty alemmas. Pekka Puska on nimittänyt Terhi Kilven johtamaan narkolepsiaselvityksiä. Hallintojohtaja Jaakko Penttinen on antanut julkisuuteen lausunnon, jonka mukaan Terhi Kilven muistio, jolla oli keskeinen rooli sikainfluenssarokotehankinnassa, ei ole THL:n virallinen lausunto.

Ylimmän virkamies- ja poliittisen johdon väistöliikkeet ovat johtaneet Terhi Kilpeen kohdistuvaan kovaan paineeseen ja erovaatimuksiin, joihin liittyvistä tunnelmistaan osastonjohtaja on kertonut henkilöhaastatteluissa viime viikon Lääkärilehdessä ja tämän päivän Sunnuntaisuomalaisessa. Kilpi katsoo olevansa tähänastisen uransa pahimmassa paikassa.

Väistöt ja paineen kohdentaminen eivät kuitenkaan näytä auttaneen kansalaisten luottamuksen säilyttämisessä - vain viisi prosenttia 6722 vastanneesta vastasi myöntävästi Iltalehden kysymykseen "Luotatko Suomen terveysviranomaisiin"."

(3.2.2011) Kiinalaistutkimus: Sikainfluenssarokotteella ei ollut yhteyttä Guillain-Barrén oireyhtymään

(2.2.2011) Suomalainen (THL:n) Pandemrix-narkolepsia -tutkimus - malli autismitutkimukselle? (blogikirjoitus)

Kirjoittaja pitää THL:n tekemää rokottamattomia ja rokotettuja verrannutta narkolepsiatutkimusta hyvää tapana selvittää rokotteen ja sairauden yhteyttä ja toivoo, että autismin ja rokotteiden yhteydestä tehtäisiin samanlainen tutkimus.

(2.2.2011) Yle Savo: Rokotuskriittisyys lisääntynyt selvästi

"Keskustelu sikainfluenssarokote Pandemrixin haittavaikutuksista on lisännyt lasten vanhempien kriittisyyttä rokotteita kohtaan. Kuopion kaupungin terveysjohtaja Matti Pietikäisen mukaan esimerkiksi neuvoloiden henkilökunta saa vastailla hyvin usein rokotteisiin liittyviin kysymyksiin."

(2.2.2011) Keskustelu jatkuu: Hatunvaihtoa hallinnossa

"Miksi jääviys on niin vaikeaa tunnustaa?"

(2.2.2011) Keskustelu jatkuu: Eläkkeelle jäävä infektiolääkäri Jukka Lumio Aamulehdessä 30.1.2011 sikainfluenssasta

"Sikainfluenssasta

Opiskeluaikoina Lumio oli hyvin kiinnostunut kehitysmaista, oikeudenmukaisuudesta ja etiikasta. Hän on aina ollut idealisti. Omat arvot ja päätöksentekokyky on testattu monta kertaa uran aikana.

Lumio luettelee kolme asiaa, jotka ovat olleet vaativia paikkoja uralla.

Ensimmäinen oli aidsin tulo Suomeen samana vuonna, kun hän aloitti työnsä Taysissa. Ensin ei edes tiedetty, mikä taudin aiheuttaa.

Toinen oli MRSA-sairaalabakteerin leviäminen ennätysmäisesti vuonna 2008.

Kolmas oli sikainfluenssa vuonna 2009. Lumio joutui osallistumaan isoihin päätöksiin sosiaali-ja terveysministeriön asiantuntijana.

Uskalletaanko rokottaa, vaikka rokotetta ei ole ehditty testata yhtä paljon kuin normaalisti?

Uskalletaanko lapsille antaa sikainfluenssalääke Tamifluta, vaikka lääkkeellä ei ole myyntilupaa pikkulapsille?

Lumio sanoo, että sikainfluenssan aikaan viranomaisten työtä kyseenalaistanut Rokotusinfo ry on ollut "rakas vastustaja".

- He kysyivät aivan oikeita kysymyksiä. Hän lisää, että kansalaisaktivisti voi kysyä rennosti kysymyksiä, mutta viranomaisten pitää vastata ja kantaa vastuu päätöksistä."

(2.2.2011) Keskustelu jatkuu: Sörkan Kierkegaard: Raskas jälkipyykki

"Mitä julkisuuspuoleen tulee, THL teki äärimmäisen suuren virheen väittämällä, että rokote on täysin turvallinen ja painostamalla lähes henkisen väkivallan tasolla ihmisiä ottamaan rokotuksia. Vähintä, mitä THL:n edustajat olisivat voineet tehdä, olisi ollut kertoa julkisesti, ettei rokotetta ole testattu kattavasti - tieto oli nytkin olemassa, mutta kaivamisen takana. Kuitenkin tässä joudumme palaamaan jälleen sen tosiasian eteen, että THL joutui kammottavimpaan mahdolliseen rakoon yrittäessään antaa potentiaalista pandemiaa koskevat toimintaohjeet viidelle miljoonalle ihmiselle. Ymmärrän täysin, miksi THL toimi jo mainitsemani "pienemmän pahan" periaatteen mukaan."

(2.2.2011) MTV3: THL: Kausi-influenssarokote täysin turvallinen

THL:n Petri Ruutu: "- Kaiken olemassa olevan tiedon perusteella tämä rokote on turvallinen. Sikainfluenssaosa on tässä kausirokotteessa merkittävällä tavalla erilainen kuin Pandemrixissä."

THL:n pääjohtaja Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009 Pandemrix-rokotteesta, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

(2.2.2011) Yle: Jertta Blomstedt: KOLUMNI: Kuinka pitkälle kilpailutus voi mennä?

"Ykkösaamun kolumnisti Jertta Blomstedt pohtii kolumnissaan kilpailutusta lääketeollisuudessa. "On ikävää ostaa väärennetty huivi, mutta lääketeollisuuden vääristynyt perusta on hengenvaarallista.", hän vertaa."

(2.2.2011) Salon Seudun Sanomat: Rokotteella yhteys narkolepsiaan (pääkirjoitus)

"Vahinkovakuutusyhtiöiden muodostama Lääkevahinkovakuutuspooli kiirehti tiistaina tiedottamaan, ettei sairastuneille makseta korvauksia, ennen kuin "riittävät kansalliset ja kansainväliset selvitykset sekä tutkimustulokset on saatu valmiiksi". Tämän jälkeen ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti."

"Arkkiatri Risto Pelkosen mielestä narkolepsiasta kärsiville perheille pitäisi maksaa korvauksia joka tapauksessa, koska sairastuminen ilmeisesti liittyy joko sikainfluenssaan tai rokotteeseen (Ilta-Sanomat 1.2.). Jos rokotteen ja sairastumisen välinen kytkentä varmistuu, pitäisi korvauksia Pelkosen mukaan maksaa kuten muistakin lääkevahingoista."

"Pelkosen näkemykseen on helppo yhtyä. Ihmiset patistettiin rokotusjonoihin, eikä tällaisesta riskistä ollut etukäteen mitään käsitystä."

"KOHU koettelee rokotusohjelmien luotettavuutta. Kansalle vakuutettiin "sikapiikin" riskittömyyttä, mutta rokote aiheuttikin odottamattoman ongelman."

"Kaikesta huolimatta rokotusohjelmia tarvitaan jatkossakin, koska ilman niitä vahingot olisivat mittavampia. THL:n mukaan epidemian huippuaikana oli päivittäin satoja ihmisiä sairaalahoidossa ja 50 tehohoidossa. Epidemiaan kuoli 44 ihmistä ja heistä vain neljä oli rokotettu."

"Narkolepsiatutkimuksen tulos viittaa kuitenkin siihen, että lääkkeiden tutkimukseen on jäänyt aukkoja. Ne on tukittava ja vastuut selvitettävä."

(2.2.2011) Turun Sanomat: Blogi: Paras tieto ei lohduta

"Jossain määrin tilannetta voisi helpottaa - mutta ei sinänsä ratkaista - se, että valtio mukisematta maksaisi sairastuneille lapsille kunnon korvaukset sairauden vuoksi."

"Olisi aivan kohtuutonta, jos sairastuneiden lasten perheet joutuisivat tilanteen takia vielä taloudelliseen ahdinkoon. Monet tietävät, kuinka hankalaa korvausten saaminen on valtiolta. Nyt kitsauteen ei ole varaa."

(2.2.2011) Lakiasianpalveluja tarjoava Defensora: Sikainfluenssarokotuksen aiheuttamien vahinkojen korvausmenetteyly

(2.2.2011) Risikko Iltalehdelle: "Narkolepsiaperheille pitäisi maksaa korvauksia"

(2.2.2011) Iltalehti: Näkökulma narkolepsiakohusta: Piiri pieni pyörii

"Lääkäreiden, tutkijoiden, lääkefirmojen ja muiden terveydenhoidossa toimivien tekijöiden välisten kytkösten tulisi olla mahdollisimman läpinäkyviä."

(2.2.2011) Turun Sanomat: Korvaukset venkoilematta (pääkirjoitus)

"Narkolepsia on krooninen sairaus, joka rajoittaa monin tavoin normaalia elämää. Arkkiatri Risto Pelkonen on oikeassa suositellessaan korvausten maksamista sairastuneiden lasten omaisille, vaikka influenssarokotteita ei pystyttäisikään tyhjentävästi osoittamaan taudin syyksi (IS 1.2.)."

"Lääkevahinkovakuutuspoolille on tehty tähän mennessä 15 vahinkoilmoitusta. Pooli on kuitenkin ilmoittanut, ettei se ryhdy kansallisen työryhmän alustavien tulosten perusteella arvioimaan tapausten korvattavuutta. Se odottaa lopullisia tutkimustuloksia, joiden on määrä valmistua elokuussa."

"Toivottavasti edessä ei ole samanlainen venkoilu kuin 1980-luvulla, jolloin poliorokotuksesta sairastuneiden lasten vanhemmat joutuivat hakemaan korvauksia oikeusteitse. Ja saivat ne vasta korkeimman oikeuden päätöksellä - kymmenen vuotta myöhemmin."

(2.2.2011) Savon Sanomat: Sairastuneille pitää maksaa korvauksia (pääkirjoitus)

"Jokainen sairastuminen narkolepsian kaltaiseen vakavaan sairauteen on kuitenkin inhimillinen tragedia. Ainakaan toistaiseksi lääketiede ei tunne keinoja parantaa narkolepsiaa. Sairaus varjostaakin siihen sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä loppuelämää."

"Lasten ja heidän perheidensä kärsimystä ei saa katsella sivusta. Vaikka Pandemrix-rokotetta yksinään ei voitaisikaan todeta syyksi sairauksien puhkeamiseen, rokote silti on jo narkolepsiatyöryhmän tähänastisten tutkimusten mukaan osasyy. Sen pitäisi riittää siihen, että sairastuneille maksetaan korvauksia. "

(2.2.2011) Keskipohjanmaa: Pahoittelu on laiha lohtu (pääkirjoitus)

"Narkolepsiaan sairastuneita lisäselvitykset eivät auta, mutta ne ovat tarpeen mahdollisten jatkotoimien varalta. Välttämättömiä ne ovat myös tulevien rokotussuositusten ja -käytäntöjen kannalta."

"Millään rahalla narkolepsiaankaan sairastumista ei voi korvata. Sairastumisen taloudellisia seurauksia korvauksilla voi kuitenkin lievittää."

"Virallinen korvauspolitiikka on niukka ja ehdollinen. Kun varmoja todisteita rokotteen ja sairauden yhteydestä ei ole, Lääkevahinkovakuutuspooli ei suostu edes arvioimaan sairaustapausten korvattavuutta. Samalle kannalle linnoittautuu myös THL:n johto."

"Humaanimpaa linjaa edustaa arkkiatri Risto Pelkonen (IS 1.2.). Hän maksattaisi narkolepsiaperheille korvauksia, vaikka rokote ei taudin syyksi osoittautuisikaan."

"Kun yhteys on niinkin vahva kuin THL:n asiantuntijat nyt arvioivat, korvausten maksuunpanossa ei kannattaisi viivytellä. Vaadittava raha ei ketään kaada, mutta sairauden koettelemia perheitä se voisi osaltaan auttaa."

"Vastuun omista toimistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pääjohtajansa Pekka Puskan mukaan kantaa. Mitä se merkitsee käytännössä, selviää tuonnempana."

(2.2.2011) Satakunnan Kansa: Massarokotukset olivat virhe (pääkirjoitus)

"Merkittävin kritiikki tuli jo rokotusten aloittamisen aikaan Helsingin yliopiston infektiotautien professori Heikki Peltolalta. Hänen mielestään massarokotukset olivat ylireagointia suhteutettuna taudin tuomiin riskeihin. Hänen mukaansa suuret massarokotukset ovat aiemminkin saattaneet aiheuttaa joidenkin tautien puhkeamista."

"Suurimman tuskan virheestä kantavat kuitenkin ne perheet, jotka hyvässä uskossa veivät lapsensa rokotettaviksi ja saavat nyt kantaa elinikäistä murhetta asiasta. Arkkiatri Risto Pelkonen ehättikin jo vaatimaan perheille taloudellista korvausta asiasta. Se on kuitenkin pieni lohtu vakavassa sairaudessa."

"Oman vastuunsa tapahtuneesta saa kantaa myös media, joka päivästä toiseen rummutti sikainfluenssan riskejä ja kertoi rokotejonoista. Median puolustukseksi on toki mainittava, että se myös kertoi rokotukseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä."

"Vakavaa tässä asiassa on luottamuksen menetys viranomaisiin. Seuraavalle massarokotukselle on varmasti erittäin vaikea saada yleistä hyväksyntää. Samoin yleensä luottamus rokotteisiin on horjunut kansalaisten keskuudessa."

(2.2.2011) Keskisuomalainen: Korvausasiat ja vastuukysymykset on hoidettava (pääkirjoitus)

"Sairastuneita ja heidän perheitään ei tule jättää yksin. Ikävin tulevaisuuden näkymä on, että perheet joutuvat vuosikausia kestävään korvausvaatimuskierteeseen valtion kanssa. Näin ei saa tapahtua."

"Valtion tulee ottaa vastuu asiassa ja huolehtia asianmukaisista korvauksista, jotta lapset ja nuoret voisivat elää niin normaalia elämää kuin sairauden kanssa on mahdollista. Pelkästään kalliiden lääkkeiden korvaukset eivät rokotuksista sairastuneiden kohdalla riitä. Narkolepsialääkkeet maksavat vuodessa noin 13 000 euroa."

"Korvausasiat pitää hoitaa ripeästi kuntoon, sillä kyse on lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja sen turvaamisesta. Narkolepsiaan sairastuneita ja heidän perheitään ei saa kuormittaa lisää pitkittyneillä korvauspäätöksillä."

(2.2.2011) Sanomalehti Länsi-Suomi: Narkolepsiaseuraukset pelottavia (pääkirjoitus)

"Joka tapauksessa varmaa on, että THL:n ja Pekka Puskan arvovalta on kokenut pahan kolauksen. Laitokselta on - vieläpä suorastaan ylimieliseen sävyyn - kommentoitu sairastuneiden lasten vanhempien hätähuutoja."

"Nyt THL:stä todetaan, että he ovat toimineet parhaan tiedon mukaan. Se tässä onkin pelottavaa. Todellista tietoa laitoksella ei ole ollut."

"Toimittiinko jossain maassa sitten eri lailla kuin Suomessa? Kyllä. Esimerkiksi Sveitsi asetti rajoituksia nimenomaan Pandemrix-rokotteelle."

(2.2.2011) Keskustelu jatkuu: Kainuun Sanomat (pääkirjoitus): Yhteys varmistui (sikainfluenssarokote ja narkolepsia)

"On tärkeää, että sairastuneet ja heidän perheensä saavat kaiken mahdollisen tuen ja asianmukaiset korvaukset"

"Narkolepsiakohu todennäköisesti lisää muutenkin kasvussa olevaa rokotustenvastaisuutta ainakin joksikin aikaa."

"Terve järki pitää kuitenkin säilyttää. Laajojen rokotusohjelmien hyödyt ovat kiistattomat. Niitä on pitkälti kiittäminen siitä, että länsimaissa nyt eletään terveempinä ja pitempään kuin koskaan."

(2.2.2011) HBL: Terhi Kilpis ord vägde tungt, ursäkterna lätt

"- Det svåraste har varit att jag som utbildat mig till läkare för att rädda liv och arbetat med vacciner för att förebygga lidande har rekommenderat ett vaccin som gett en svår sjukdom som biverkning."

"- Den allra värsta stunden var att möta föräldrarna till de drabbade barnen. I det rummet kände jag tydligt hur jag hade förvandlats till en person som man inte litar på. Det har jag svårt att ta - att man betvivlar min hederlighet och anständighet. Samtidigt förstår jag föräldrarnas tvivel. Deras sorg och vånda har ställt mig inför mig själv. Jag har stått inför min personliga domstol och frågat mig om mina bevekelsegrunder."

(1.2.2011) Iltalehti: Ministeri Risikko puhetilaisuuksissa - eikun ministeriössä, mutta ei kommentoi

YLEn uutisissa ministeri Risikko kaipaa "puuttuvaa palaa", haluaa tietää mikä muu syy kuin rokote on narkolepsian aiheuttajana.

(1.2.2011) Taloussanomat(Bloomberg): WHO tutkii sikainfluenssarokotteen

"Maailman terveysjärjestö tutkii suomalaisille annetun sikainfluenssarokotteen suomalaistutkimusten vuoksi. Niillä ilmeni, että rokote lisäsi lasten ja nuorten riskiä sairastua sikainfluenssaan. Rokotteen tehneen Glaxosmithklinen mielestä johtopäätökset on tehty liian aikaisin. "

Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedote koskien THL:n väliraporttia ja narkolepsian ja rokotteeen yhteyttä

(1.2.2011) THL: Pandemrix-rokotetta saaneilla lapsilla ja nuorilla lisääntynyt riski sairastua narkolepsiaan

"Tähän mennessä tekemänsä selvitystyön perusteella Kansallinen narkolepsiatyöryhmä pitää todennäköisenä, että talvella 2009-10 annettu Pandemrix-rokotus myötävaikutti Suomessa 4-19-vuotiailla havaittuun narkolepsiatapausten määrän kasvuun, todennäköisimmin yhteisvaikutuksessa jonkin muun tekijän kanssa."

"Havaittu yhteys on niin selvä, että mikään muu taustalla vaikuttava ns. sekoittava tekijä tuskin voi selittää taudin lisääntymistä."

THL on julkaissut myös asiaa selvittäneen työryhmän väliraportin.

(1.2.2011) Mediuutiset: GSK kaipaa lisätutkimuksia narkolepsiayhteydestä

Uutisen mukaan GSK:n asiantuntijalääkäri "'Taneli Puumalainen toteaa, että johtopäätöksiä rokotteen ja narkolepsian yhteydestä pitäisi vetää vasta, kun THL:n ja Euroopan lääkeviranomaisen EMA:n ja muiden maiden lopulliset tutkimukset asiasta valmistuvat."

(1.2.2011) MTV3: Arkkiatri painottaa, että narkolepsiaan sairastuneiden on saatava hyvää hoitoa ja asiallinen korvaus.

(1.2.2010) Kari Uoti (lakiasiaintoimisto), blogi: Narkolepsia (valtion ja virkamiesten vastuusta)

"THL:n pääjohtaja Pekka Puska on jo keskustellut asiasta juristinsa kanssa, koska sanamuodot pahoitteluissa ovat kuin suoraan lakikirjasta. Olen tosi pahoillani, mutta teimme parhaamme silloisen käsillä olevan tiedon perusteella. Tämä tarkoittaa, että julkista valtaa on tässä Pekka Puskan arvion mukaan käytetty siten, että mitään vahingonkorvausvelvollisuutta valtiolle ei synny."

"Hän tietysti nyt lausuu omassa asiassaan ja se pitäisi jokaisen huomioida, miehellä on tässä kaksoisrooli. Hän on terveyden ja hyvinvoinnin korkein virkamies ja samalla se pääpahantekijä, jonka johdolla suuri joukko lapsia viettää loppuelämänsä invalidina."

(1.2.2011) Tiedote 1.2.2011: Rokotusinfo: Valtion kannettava vastuu rokotehaitoista

"- Sekä ylin poliittinen terveysjohto että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylin johto suosittelivat Pandemrix-rokotuksia hyvin voimakkaasti, vaieten rokotetta koskevan tutkimusnäytön vähäisyydestä. Pääjohtaja Pekka Puska korosti rokotteen turvallisuutta harhaanjohtavasti vedoten kokemuksiin kausi-influenssarokotteista. huomauttaa Rokotusinfo ry:n puheenjohtaja Jyrki Kuoppala."

"Rokotusinfon mukaan ministeri Risikko, pääjohtaja Puska ja ylijohtaja Eskola voisivat kantaa vastuutaan edistämällä ripeitä valtion korvauksia perheille."

(1.2.2011) THL: Pandemrix-rokotetta saaneilla lapsilla ja nuorilla lisääntynyt riski sairastua narkolepsiaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) virallisen tiedotteen mukaan '"Pandemrix-rokotteen saaneilla 4-19-vuotiailla oli moninkertaisesti lisääntynyt riski sairastua narkolepsiaan rokotusta seuraavan kahdeksan kuukauden aikana verrattuna samanikäisiin rokottamattomiin."' Tehdyn selvityksen perusteella pidetään todennäköisenä, että rokotus vaikutti narkolepsiamäärien kasvuun yhdessä jonkin muun tekijän kanssa. Tiedotteen mukaan Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välinen yhteys vaatii lisätutkimuksia.

(31.1.2011) Itä-Savo (Pääkirjoitus): "Rokotteiden on oltava turvallisia"

Web-toimittajan kommentti: Itä-Savon pääkirjoituksen otsikko heijastaa surullisen osuvasti suomalaisen rokotuspolitiikan kaukana todellisuudesta olevaa perususkonkappaletta ja uskontunnustusta.

Otsikon vaatimus on ymmärrettävä, aivan kuin lapsen vaatimukset: "Mutta kun minä en halua että sinä olet sairas!", "En halua että isomummo on sairas!".

Lapsi oppii ymmärtämään sen, että oma tahto ja todellisuuden rajoitukset ovat joskus ristiriidassa. Hyvää tarkoittavan rokotuskattavuudesta huolestuneen median ja muiden rokotuksen etuja korostavien on myös hyvä lopettaa epärealististen pilvilinnojen rakentaminen ja mielikuvitusmaailmassa eläminen. Sanotaan, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.

Suhtautuminen rokotteiseen kaipaa aikuistumista - kuten millä tahansa lääkkeillä, rokotteilla on tutkimusten perusteella omat odotettavissa olevat hyötynsä ja haittansa. Riskittömiä rokotteita ei ole.

(31.1.2011) Aamulehti: Terhi Kilpi: "En ymmärrä, miten sitä voisi tulkita niin, että olisin sanonut, että se on virhe"

Uutisen mukaan osa mediasta ja lukijoista tulkitsi Kilven myöntävän rokotepäätöksen ensimmäistä kertaa virheeksi. Uutisen mukaan Kilpi kiistää tulkinnan.

Rokotusinfon verkkosivuilla asiaa käsiteltiin jo eilen mm. seuraavasti:

"Vastuu rokottamisesta jää vanhemmille tai ihmisille itselleen. Sananlaskun mukaan "kun savolainen puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle." Vaikka Kuopioon onkin siirretty Lääkealan turvallisuuskeskus Fimea, ehkä tässä tapauksessa sananlaskua joudutaan soveltamaan myös sisarlaitoksen THL:n väeltä tuleviin lausuntoihin. "suattaapa tuo olla, vua suattaapa tuo olla olematta" kuten Ilta-Sanomien jutun otsikko ("Lasten sikapiikki ehkä virhe") kaiketi savoksi kääntyy."

(30.1.2011) Saksassa valmistetun Pandemrixin ja Kanadassa valmistetun Arepanrixin eroista

THL:n rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi on esittänyt julkisuuteen virheellisiä väitteitä, joiden mukaan Pandemrix ja Arepanrix ovat sama rokote - esim. THL:n verkkosivuilla julkaistussa, Sosiaali- ja terveysministeriössä 13.12. pidetyssä esityksessä ja Sunnuntaisuomalaisen haastattelussa 30.1.2011.

Pandemrix ja Arepanrix kuitenkin valmistetaan eri tehtaissa eri valmistusprosesseilla, käyttäen valmistusproseseissa eri aineita ja mm. viruksen inaktivoinnissa eri menetelmiä. Valmistusprosessien ero mainitaan mm. kyseisesten rokotteiden arviointiraporteissa, jotka ovat lääkkeen hyväksyntää varten lääkevalvontaviranomaisten laatimia raportteja. Alla ovat lainaukset EU:n lääkevalvontaviraston EMAn arviointikertomuksista - Pandemrix ja Arepanrix:

Pandemrix:

"Manufacture

A master and working seed were prepared from the NIBRG-14 reference virus, received from the WHO Reference centre (NIBSC, UK). The manufacturing process for the monovalent bulks is similar to the manufacturing process for the monovalent bulks of the licensed product Fluarix (seasonal influenza virus) and can be divided into four main parts:

 • Propagation of the working seed in fertilised hen's eggs, harvesting and pooling of infected allantoic fluids
 • Purification of the whole virus bulk
 • Splitting of the monovalent with sodium deoxycholate
 • Inactivation of the monovalent split virus using sodium deoxycholate and formaldehyde, followed by ultrafiltration and sterile filtration"

Arepanrix:

"Manufacture

The manufacturing process for the monovalent bulks is similar to the manufacturing process for the monovalent bulks of the seasonal vaccines FluLaval and Fluviral, which are licensed in USA and Canada (there is no EU licence). The manufacturing process for the monobulks is in some aspects different to the process reviewed and approved for the Pandemrix/Prepandrix licences (the prepandemic and pandemic adjuvanted vaccines produced at the applicant´s German site in Dresden).

The manufacturing process can be divided into five main parts:

 • Propagation of the working seed in fertilised hen's eggs, harvesting and pooling of infected

allantoic fluids

 • Inactivation of the monovalent virus using UV and formaldehyde/thiomersal
 • Concentration and purification of the whole virus bulk
 • Splitting of the monovalent with sodium deoxycholate
 • Homogenisation and sterile filtration"

(30.1.2011) Poiminta: Rokotuskäytännöt Suomessa

Lääkäri Mirjaleena Isoaho:

"Sanotaanko näin, että rokotukset ovat ulkoistettu opiskelleiden lääkärien ajatuksista. Ne eivät "kosketa" lääkäreitä ei henkisesti tai fyysisesti. Lähinnä aiheuttavat matkutelijoiden osalta ylimääräistä vaivaa."

"Terveydenhoitajat ovat vastuussa koko Suomen rokotebisneksessä THL:n aivopesemänä, näin on pakko sanoa nykytietojen valossa."

"Tiedän kuinka he kokevat loukkaavana sen mitä sanon, heidän ammatti-identiteettisensä tietenkin perustuu siihen, että he pyrkivät tekemään työnsä hyvin ja voivat luottaa viranomaisiin."

"Mutta tittelistä tai lompakon paksuudesta huolimatta on pakko nyky-yhteiskunnassa jokaisen kyseenalaistaa kaikki saamansa tieto. Tämäkin mitä itse kirjoitan : )"

Samasta asiasta - lääkärien asiantuntemuksesta tai oikeastaan sen puutteesta rokotusten suhteen - puhui lokakuussa 2009 A-talk -keskusteluohjelmassa infektiolääkäri Markku Broas.

(30.1.2011) STT/Salon Seudun Sanomat: THL:n ylijohtaja Juhani Eskola ei halunnut kommentoida narkolepsia-asiaa STT:lle

(30.1.2011) Mitä THL:n rokoteosaston johtaja sanoi 5-20 -vuotiaiden rokottamisesta nykytiedon valossa?

Ilta-Sanomien mukaan "THL:n ylilääkäri Terhi Kilpi kertoo Väli-Suomen median Sunnuntaisuomalaisessa, että hän ei enää suosittelisi rokotetta 5-20-vuotiaille." Ilta-Sanomien jutun alareunassa lukee "STT". Jutun otsikko on "THL-lääkäri Sunnuntaisuomalaisessa: Lasten sikapiikki ehkä virhe"

Katsotaanpa, mitä Sunnuntaisuomalainen tarkkaan ottaen kertoo rokoteosaston johtajan Terhi Kilven sanoneen:

"OLISIKO KILPI toiminut vuosi sitten toisin, jos olisi silloin tiennyt tämän hetken tilanteen? Ylilääkäri miettii kysymystä pitkään ja hiljaa."

"- Niillä tiedoilla ja siinä tilanteessa olisin varmasti toiminut samoin myös uudestaan. Sikainfluenssaviruksen mahdollisesta vaarallisuudesta juuri nuorille oli jo saatu tietoa, eikä ollut aihetta epäillä, että rokotteella olisi vakavia haittavaikutuksia."

"- Jos sama päätös pitäisi tehdä nyt, olisi hyvin vaikea antaa suositus 5-20-vuotiaiden lasten ja nuorten rokottamisesta. Viime vuonna rokote suunnattiin ensisijaisesti juuri tähän ikäryhmään, jolta puuttui tautiin vastustuskyky"

Kilven mukaan siis "olisi hyvin vaikea" antaa 5-20 -vuotiaiden rokotussuositus. Entäpä mitä muuta Kilpi sanoo vaikeista ratkaisuista - Savon Sanomissa:

"- Britanniassa on parhaillaan käynnissä vakava sikainfluenssaepidemia, johon on jo kuollut parisataa ihmistä. Heistä parikymmentä on lapsia. Kausi-influenssarokote on paikoin loppunut, joten sikainfluenssarokote Pandemrix on otettu uudestaan käyttöön. Vaikeissa tilanteissa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, Kilpi korostaa."

Kilpi siis korostaa, että vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään vaikeissa tilanteissa, ja toteaa, että 5-20 -vuotiaiden lasten ja nuorten rokottamissuosituksen antaminen olisi hyvin vaikea päätös.

Vastuu rokottamisesta jää vanhemmille tai ihmisille itselleen. Sananlaskun mukaan "kun savolainen puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle." Vaikka Kuopioon onkin siirretty Lääkealan turvallisuuskeskus Fimea, ehkä tässä tapauksessa sananlaskua joudutaan soveltamaan myös sisarlaitoksen THL:n väeltä tuleviin lausuntoihin. "suattaapa tuo olla, vua suattaapa tuo olla olematta" kuten Ilta-Sanomien jutun otsikko ("Lasten sikapiikki ehkä virhe") kaiketi savoksi kääntyy.

(30.1.2011) Iltalehden päätoimittaja (kolumni): Näkökulma: Narkolepsialapset (julkaistu viikonlopun paperilehdessä nimellä "Vs: Narkolepsialapset")

Kirjoituksen mukaan ensi viikolla julkistettava THL:n narkolepsian ja rokotteen yhteyttä selvittävien tutkimusten väliraportti nostaa enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

(30.1.2011) Tiedote: Rokotusinfo: Terhi Kilven väite Kanadan rokotteesta virheellinen

Tiedotteen mukaan Kanadassa ei ole käytetty täsmälleen samanlaista rokotetta kuin Suomessa, vaan mm. valmistusmenetelmä erosi.

(29.1.2011) Google: Savon Sanomat 30.1.2011: "THL:n ylilääkäri Terhi Kilpi myöntää, että 5-20-vuotiaat lapset ja nuoret olisi ehkä pitänyt jättää rokottamatta sikainfluenssaa vastaan."

Googlen välimuistin mukaan Savon Sanomat kertoo huomisaamulle päivätyssä Sunnuntaisuomalaisen uutisessaan, että THL:n rokoteosaston johtajan Terhi Kilven mukaan lasten sikapiikki oli ehkä virhe, ja että "5-20-vuotiaat lapset ja nuoret olisi ehkä pitänyt jättää rokottamatta sikainfluenssaa vastaan".

Uutisen mukaan Suomen ja Ruotsin lisäksi narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välistä yhteyttä on havaittu myös Ruotsissa ja Islannissa.

Terhi Kilven haastatteluun perustuvassa uutisessa kerrotaan myös näin: "Vielä ei kukaan tiedä, miksi narkolepsiaa esiintyy juuri Suomessa, kun samaa rokotetta käyttäneessä Kanadassa on vain kaksi sairastunutta."

Web-toimittajan kommentti: Väite siitä, että Kanadassa on käytetty samaa rokotetta kuin Suomessa, on virheellinen. Kanadassa on käytetty Arepanrix -nimistä rokotetta, Suomessa Pandemrix-nimistä rokotetta. Arepanrix on valmistettu Kanadassa. GlaxoSmithKline Oy:n Pandemrix-rokotteesta vastaavan henkilön Rokotusinfo ry:lle toukokuussa 2010 kertoman mukaan rokotteiden valmistusmenetelmät eroavat.

(29.1.2011) Miksi lääketieteen toimittaja toistaa ylilääkäreiden totuuksia?

Edellisen merkinnän ja Iltalehden päätoimittajan kolumnin teemoihin liittyen, poiminta Rokotusinfon uutisvirrasta elokuulta 2010:

(19.8.2010) Länsiväylä (Päätoimittajan kolumni): Media sairastui sikainfluenssaan

"Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jakoivat tautitietoa oman pelitilanteensa mukaisesti. Millään ulkopuolisella taholla ei ollut mahdollisuutta arvioida terveysviranomaisten tietojen luotettavuutta ja riskien suuruutta. Media levitti viranomaistiedotteita viranomaisten määräysten mukaisesti ilman vastaväitteitä."

"Sikaflunssan tiedotus osoitti, miten kritiikittömästi media on viranomaisten kuljetettavana ison uhan edessä. Vapaa lehdistö alistuu viranomaistoiminnan jatkokappaleeksi. Yksi totuus ja yksi tapa toimia ottavat ylivallan. Sikaflunssa on varoittava huutomerkkinä."

"Miksi [...] lääketieteen toimittaja toistaa ylilääkäreiden totuuksia? Isojen medioiden erikoistoimittajista on tullut oman seuranta-alansa sananjulistajia eikä kriittisiä tiedonvälittäjiä."

"Alistuva ja nöyrä auktoriteettiusko ja valtavirroissa valuminen ovat viruksia, joista kehittyy henkinen kulkutauti. Eniten siitä kärsii lukija, joka ei saa uutta ajateltavaa."

(29.1.2011) Kissankulmasta (blogi): THL:n maineenpalautuskampanja ja kytkökset

(29.1.2011) Narkolepsia, calmette-kuolemat, oikeuskanslerin tutkimukset: Pääjohtaja Pekka Puskan ja ylijohtaja Juhani Eskolan hiljaisuus

Puheenjohtajan kommentti:

Yli vuosi sitten pääjohtaja Pekka Puska ja ylijohtaja Juhani Eskola esiintyivät julkisuudessa voimallisesti puhuen THL:n GlaxoSmithKlinelta tilaaman sikainfluenssarokotteen puolesta. Erityisesti pääjohtaja Puska korosti rokotteen turvallisuutta.

Nyt, kun oikeuskanslerin tutkimuksista ja narkolepsiatutkimuksista kerrotaan julkisuudessa, THL:n ylimmän johdon eli pääjohtaja Pekka Puskan ja ylijohtaja Juhani Eskolan poissaolo asian käsittelystä kiinnittää huomiota.

Hallintojohtaja Jaakko Penttinen on kommentoinut julkisuuteen, kuinka rokotteiden hankintaan liittyvä, rokoteosaston johtajan Terhi Kilven ja Rose-Marie Ölanderin allekirjoittama muistio ei ole THL:n virallinen lausunto.

Näiden kahden asian sekä pääjohtaja Pekka Puskan päättämän narkolepsiatyöryhmän puheenjohtajanimityksen perusteella joukot on nyt järjestetty sellaiseen muodostelmaan, että on ilmeistä, missä eturivin vastuuseen joutuvat henkilöt ovat, mikäli asioista vastuuseeen vaaditaan. Ylin johto ei tähän eturiviin näytä kuuluvan, vaan on pysytellyt hyvin hiljaa ja taka-alalla, poissa julkisuudesta. Pyrkimys sysätä vastuuta alemmas näyttää selvältä.

Vastuuseen joutuminen näyttää hyvinkin mahdolliselta, kun esim. Aamulehti puhuu poliisitutkinnan mahdollisuudesta.

Muistin virkistykseksi lainauksia pääjohtaja Pekka Puskalta sikainfluenssarokotteen suosittelun ja vastuun kantamisen suhteen, poiminta uutisvirrastamme 26.10.2010:

THL:n pääjohtaja Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."

THL:n viestintälinjaus sikainfluenssarokotetteen ja kausi-influenssarokotteen eroista oli vuosi sitten täsmälleen päinvastainen kuin nyt. Vuosi sitten korostettiin pääjohtajan johdolla (kts. yllä) sitä, kuinka sikainfluenssarokote ja kausi-influenssarokote ovat miltei sama asia ja kausi-influenssarokotteen kokemukset osoittavat sikainfluenssarokotteen turvalliseksi. Nyt korostetaan sitä, että kausi-influenssarokote on erilainen kuin sikainfluenssarokote, siinä ei ole adjuvanttia. Selitysten ja perustelujeen vaihtuminen on johtanut THL:n kohdalla luottamuksen ja uskottavuuden romahtamiseen.

Poiminta 21.8.2010: THL:n pääjohtaja Pekka Puska vastuusta ja rokotehaitoista, Nelosen uutiset video 21.8.2010

Toimittaja: "Oletteko te valmis henkilökohtaisesti tässä kantamaan minkäänlaista vastuuta, jos näitä tapauksia nyt paljastuu vielä enemmälti ja lisää haittavaikutuksia?"

Pekka Puska: "Niin, kysymys on siitä, että mitä vastuuta tässä otetaan. Me toimimme silloin parhaan tiedon perusteella, niinkuin muutkin maat - todennäköisesti tällä on voitu pelastaa suuri määrä ihmishenkiä. Se, että tuliko tässä yllättäviä sivuvaikutuksia rokotetteesta, selvitetään. Tämä on se elämä, jossa me terveydenhuollosta vastuussa olevat joudumme toimimaan."

Toimittaja: "Rokotusinfo perää nyt sitä, että nyt pitäisi tämä 2000-luvun alun Calmette-kampanjakin tutkia, ja siellä mahdollisesti ilmenneet nämä kuolemantapaukset ja haittavaikutukset. Miten te kommentoitte tätä?"

Pekka Puska: "No tätä asiaahan jatkuvasti selvitellään, ja minusta on hyvä, että kaikki mahdolliset epäilyt aina tutkitaan."

Tämän jälkeen esim. Calmette-kuolemista ja -haitoista ei ole THL:stä paljoa kuulunut, kuten ei vuosiin tätä ennenkään.

(29.1.2011) STT/HS: Aamulehti: Oikeuskansleri vaatii selvitystä rokoteostoksista

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka vaatii Sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä 11.maaliskuuta mennessä. Selvityspyynnön liitteenä on neljäkymmentä kantelua.

Aamulehden tietojen mukaan kantelujen pohjalta on käyty keskusteluja poliisin kanssa. 29.1. ilmestyneen Aamulehden mukaan tutkintapyyntö poliisille asiassa on mahdollinen.

Iltalehti on julkaissut nettietusivullaan uutisen ohessa kyselyn "Luotatko Suomen terveysviranomaisiin?. Kun vastauksia oli 1103, niistä oli Kyllä-vastauksia kuusi (6) prosenttia ja Ei-vastauksia 94%. Sama prosenttijakauma on edelleen 3875 vastauksella.

Iltalehti käsittelee rokoteasioiden eturistiriitoja myös tänään ilmestyneessä paperisessa lehdessään päätoimittajan kolumnissa otsikolla "Vs: Narkolepsialapset". Kirjoituksen mukaan ensi viikolla julkistettava THL:n narkolepsian ja rokotteen yhteyttä selvittävien tutkimusten väliraportti nostaa enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

Aamulehden mukaan oikeuskansleri Jaakko Jonkan tutkimus koskee myös Aamulehden osittain julkaisemaa, THL:n salaisena pitämää mutta Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatua asiakirjaa. Aamulehti kertoo, että THL:n hallintojohtaja Jaakko Penttisen mukaan Terhi Kilven ja Rose-Marie Ölanderin allekirjoittama asiakirja ei ole THL:n virallinen kanta. Rokotteen hankinta tehtiin asiakirjassa ehdotetulla tavalla.

Aamulehden artikkelin verkkoversio

(28.1.2011) THL: Medialle: Tiedotustilaisuus ti 1.2. klo 10.30-12 Narkolepsian ja Pandemrix-rokotteen yhteyttä selvittäneen työryhmän väliraportti valmistuu, Tilkanmäki, F1-kokoustilat, Mannerheimintie 166, Helsinki

Päivitys: kalenteriin on ilmestynyt peräkaneetti "- vain lehdistölle!" - pohdittavaksi jää, miksi moinen rajoitus, pyrkiikö THL ehkä hallitsemaan TV-kanavien ajoittain varsin kriittisin äänenpainoin esitettyä uutisointia?

Mahdollisesti voi myös olla kyse viestinnän lapsuksesta, kuten mennyt aikamuoto työryhmän toiminnasta - tilaisuuden mediakutsuissa tiettävästi kerrotaan, että sisään pääsee vain pressikortilla, joten ehkä tarkoitus ei kuitenkaan ole sulkea pois pressikortilla varustautuneita TV- ja radiotoimittajia.

(27.1.2011) Bloomberg: Novartis-rokotevalmistajan voitot laskevat, pandemiarokotteen myynnissä terävä pudotus

(27.1.2011) Uusi Suomi: Narkolepsialasten vanhemmat tyrmistyivät: "Hyökkäys"

"Narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat ovat järkyttyneet Lääkärilehdessä ilmestyneestä jutusta, jossa haastateltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotejohtajaa Terhi Kilpeä."

(26.1.2011) MTV3: Jo 54 lasta ja nuorta on Suomessa sairastunut narkolepsiaan viimetalvisten sikainfluenssarokotusten jälkeen.

(26.1.2011) Rokotusvaurio.fi: Narkolepsiavanhemmat eivät ole lähettäneet vihapostia Terhi Kilvelle

Vanhemmat ovat ottaneet kantaa Lääkärilehden kirjoituksiin (21.1. paperilehdessä, 20.1. verkkoversiossa). Narkolepsiaan sikainfluenssarokottamisen seurauksena sairastuneiden vanhempien perustama keskustelu- ja tiedottamisfoorumilla on myös muuta ajankohtaista tietoa narkolepsiaan ja sikainfluenssarokotteeseen liittyen.

(24.1.2011) Iltalehti: Rokotejohtaja myöntää vihdoin: Yhteys narkolepsiaan löytyy! (sikainfluenssarokote)

(24.1.2011) ABC News (USA): Andrew Wakefield haastattelussa (MPR-rokote, autismi)

(24.1.2011) Irish Examiner: Rokotekokeissa ilman vanhempien suostumusta lapsina olleet eivät saa terveyttään tai rokotekokeita koskevia tietoja, materiaalit on oikeuden määräyksellä palautettava GlaxoSmithKlinelle

(23.1.2011) Rokotusinfo ry: Tiedote: Rokotejohtaja Lääkärilehdessä: Rokote ei aiheuttanut narkolepsiaa yksin

(21.1.2011) Lääkärilehti: Tiedeyhteisö arvioi rokotetutkimuksen puolueettomuuden

"- Vanhempien vaatimus tutkimuksen puolueettomuudesta on ymmärrettävää, toteavat hallintoylilääkäri, OTT Lasse Lehtonen ja potilaiden oikeuksia tutkinut oikeustieteen tohtori Irma Pahlman."

(21.1.2011) Apteekkari: Sikainfluenssa on muuntunut

Jutussa kerrotaan myös, että Britanniassa on vapautettu Pandemrix-rokote uudelleen käyttöön.

(21.1.2011) Aamulehti: Narkolepsia haittaepäilynä jo 56 rokotetulla

Uutisessa kysytään, onko syytä pelätä, että vuosi sitten saadusta rokotteesta saisi narkolepsia. Neurologi Outi Saarenpää-Heikkilä vastaa:

"Ei ole. Jos oireet alkavat enemmän kuin kuusi kuukautta rokotuksen jälkeen, yhteyttä rokotteeseen ei enää ole.

(20.1.2011) Lääkärilehti: Terhi Kilpi joutui myrskyn silmään - Terhi Kilpi: Sikainfluenssarokotteen ohella narkolepsian aiheuttajana lienee ollut jokin muukin tekijä

"- Tämän hetkisen tiedon valossa on todennäköisintä, ettei rokote ole yksin aiheuttanut narkolepsian puhkeamista, vaan siinä on täytynyt olla jokin muukin tekijä mukana. Onko se H1N1-virus, joku muu virus vai geneettinen tekijä? Näitä vaihtoehtoja nyt selvitetään useammassa tutkimuksessa, Kilpi sanoo."

(13.1.2011) Ilta-Sanomat: Mies kuoli sikainfluenssaan Kroatiassa rokotteesta huolimatta

(12.1./13.1.2011) Kouvolan Sanomat: Sikainfluenssa vaati kuolonuhrin Kymenlaaksossa

Myös Iltalehti kertoo tapauksesta.

Päivitys 13.1.: Ilta-Sanomien mukaan mies oli hoidossa sikainfluenssan vuoksi, mutta kuolinsyytä ei tiedetä: "Emme tiedä kuolinsyytä. Parhaillaan on selvityksessä, kuoliko hän siihen tautiin vai tuliko jokin muu komplikaatio, kertoo Kymenlaakson sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen IS:lle." YLEn uutisen mukaan on syytä epäillä, että taustalla on muutakin kuin sikainfluenssa.

(13.1.2011) MTV3: Sikainfluenssa on tämän talven kausi-influenssa

(12.1.2011) Tutkimuksen eettisyys, oma patentti, rahoituksesta kertomatta jättäminen, tutkiminen ilman eettisen toimikunnan hyväksyntää

 • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille ja eettiselle toimikunnalle patentista, jonka edunsaajana oli
 • Tutkija jätti kertomatta koehenkilöiden vanhemmille, että tutkimus oli tutkimuksen aiheesta mahdollisesti hyötyvän tahon rahoittama
 • Tutkimusta tehtiin ilman tutkimusetiikan ja lain vaatimaa eettisen toimikunnan hyväksyntää
 • Tutkimukselle ei ollut nimitetty lain vaatimaa tutkimuksesta vastaavaa henkilöä

Yllämainittu luettelo ei käsittele rokotetutkimusta, vaan Eduskunnan oikeusasiamiehen havaitsemia, Kansanterveyslaitoksen pääjohtajan Pekka Puskan ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtajan Juhani Eskolan hyväksymiä menettelytapoja Kansanterveyslaitoksen toiminnassa. Esimerkiksi ylijohtaja Eskola katsoi lääketieteellisen lehden päätoimittajalle lähettämässään kirjeessä, että tutkimuksen asiat olivat kunnossa, vaikka Eduskunnan oikeusasiamies oli ylläolevat asiat todennut.

Ylin suomalainen laillisuusvalvoja, eduskunnan oikeusasiamies asettui näkemyksissään varsin eri kannoille kuin Puska ja Eskola - hän löysi useita puutteita ja virheitä ja kohtia, joissa lakia ei ollut noudatettu. Asiasta kertoo esim. Yleisradio verkkosivuillaan. Myös Eduskunann oikeusasiamien ratkaisu on luettavissa verkossa ja lisätietoa löytyy myös sivulta Findia-kantelu.

Rokotusasioita seuraavalla lukijalle saattoi tulla otsikosta ja tapahtumakuvauksen alusta mieleen tutkija nimeltään Andrew J. Wakefield ja vuonna 1998 The Lancetissa julkaistu ja sittemmin "tieteen kirjoista poistettu" tapaussarja-artikkeli. Tutkimuksen julkaisuun liittyvän tiedotustilaisuuden kommentteihin ja MPR-rokotepolitiikkaan ja yleensä rokotepolitiikkaan liittyvät jälkimainingit lyövät edelleen myös suomalaismediassa - jolle näyttää olevan tässä asiassa varsin tyypillistä raportoida asiasta hyvin yksipuolisesti, lähinnä asiaa vuosikausia esillä pitäneen toimittajan Brian Deerin näkemysten perusteella ja faktoja tarkistamatta - esimerkiksi em. uutisessa brittiläinen tapaussarja-artikkeli on muuttunut yhdysvatalaiseksi rokotetutkimukseksi. Rokotusinfo on sivunnut asiaa sivullaan Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys? joka tosin keskittyy enemmän muihin asioihin kuin toimittaja Brian Deerin käymään Wakefield-kampanjaan.

On mielenkiintoista verrata, millaista median toiminta on ollut Kansanterveyslaitoksessa tehtyjen, eduskunnan oikeusasiamiehen toteamien laiminlyöntien suhteen ja varsin samankaltaisilta vaikuttavien, Wakefieldin tekemiksi osin väitettyjen ja osin brittiläisen lääkärien kurinpitolautakunnan GMC:n toteamien tekojen suhteen.

Yhtymäkohtia on myös MPR-rokotteen ja autismin epäillyn yhteyden ja sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian mahdollisen yhteyden välillä - on kiintoisaa verrata MPR-autismi -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Wakefieldin ja sikainfluenssarokote-narkolepsia -yhteyden mahdollisuuden esillenostaneen Markku Partisen hyvin erilaisia suhtautumistapoja siihen, kun paine alkoi kasvaa. Myös Partinen oli julkaisemassa tapaussarja-artikkelia, mutta näyttää siltä että asia on mahdollisesti viivästynyt tai jäänyt toteutumatta ministeriön puhuttelun, peruspalveluministerin TV-uutisissa nimeltä mainiten esittämän tuomion ym. jälkeen. Näkemyksiä siitä, että myös GMC:n Wakefield-ratkaisu oli motiiveiltaan enemmän poliittinen kuin objektiivinen, on myös esitetty.

Wakefield-syytökset ja puolustukset ovat laaja asia, eivätkä ole Rokotusinfon kannalta kovin keskeisiä, mm. koska alkuperäisen vuoden 1998 Lancet-tutkimuksen tarkoituskaan ei ollut millään tavalla osoitaa, että rokotteen ja autismin välillä olisi selvä yhtey, eikä tällaista tulosta sen johtopäätöksissä ollut. Niinpä tuskin niihin kovin syvällisesti perehdymm sivuillamme - monet briutti- ja yhdysvaltalaismediat kuitenkin näyttävät käsittelevän asiaa ainakin kahdelta puolelta, antaen tilaa sekä toimittaja Deerin näkemyksille että Wakefieldin näkemykselle, joten asiasta kiinnostuneille löytynee runsaasti tietolähteitä goolella. Pyrimme myös tarjoamaan joitakin linkkejä asiaan liittyen. Wakefieldin omat näkemykset löytynevät selvimpinä hänen kirjastaan "Callous Disregard". Wakefield kommentia asiaa myös tuoreessa esiintymisessä CNN:llä.

(12.1.2011) Aftonbladet: Cochrane-asiantuntija & tutkimus: influenssarokotteesta ei hyötyä

(12.1.2011) YLE/THL: Sikainfluenssan huippu ohi

(12.1.2011) Guardian/Brian Deer: Lääketieteellinen establismentti suojasi Wakefieldiä petossyytöksiltä

Deer syyttää lääkärikuntaa kollegiaalisuudesta ja Wakefieldin suojaamisesta, ja haastaa lääkärit paljastamaan toisensa. Hän kirjoittaa, että häneltä meni 13 vuotta MPR-hirviön lyömiseen, ja 13 vuotta on liian pitkä aika. Deer hehkuttaa saavutustaan lainaamalla BMJ:n pääkirjoitusta, joka kiittää Deeriä "petoksen näyttämisestä".

(12.1.2011) BMJ/Brian Deer: MPR-rokote-autismi -yhteysepäilyä esillä pitäneellä Wakefieldillä liiketoimintahankkeita sairaalan ja lääkeyhtiöiden kanssa

Deer kertoo liiketoimintasuunnitelmista Royal Free Hospitalin (Wakefieldin työnantaja), Wakefieldin ja lääkeyhtiöiden kesken käydyistä neuvotteluista yhtiön perustamiseksi ja liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Tätä Deerin artikkelia ei ole vertaisarvioitu.

(12.1.2011) CNN BMJ:n/Brian Deerin juttusarjan toisesta osasta: Rokotetutkimuksen tekijällä oli asiaan liittyvä patentti

CNN:n uutinen käsittelee BMJ:n juttusarjan toista osaa, jossa toimittaja Brian Deerin syytökset Wakefieldiä kohtaan jatkuvat. Deer kertoo patentista, ja Wakefield kommentoi asiaa BMJ:lle. Tieto patentista ei ole uusi, esim. Rokotusinfo on maininnut patentista Onko MPR-rokotteen ja autismin välillä yhteys? -sivullaan 8.2.2009.

(12.1.2011) BMJ/Brian Deer: Kuinka juttu MPR-rokotetta vastaan oli pedattu

Toimittaja Brian Deer on jo vuosia kirjoittanut MPR-rokotteen ja autismin mahdollisesti yhteydestä epäilyjä esittäneen Wakefieldin toiminnasta hyvin tuomitsevia näkemyksiä. Wakefieldin mukaan Deer on myös ollut aloittajana kantelussa brittiläiselle lääkärien kurinpitoelimelle GMC:lle, jonka päätöksellä Wakefieldin läkärioikeudet Britanniassa on lakkautettu. Wakefieldin mukaan Deer on maksettu "hitman", jonka toiminnan tarkoituksena on luoda varoittava esimerkki, ja kyseessä on häikäilemätön pyrkimys musertaa kaikki perusteltu rokoteturvallisuuteen kohdistuva tutkimus. Ulkopuolisen näkökulmasta näyttää siltä, että Deerillä on hyvin vahva omistautuminen Wakefieldiä koskevien näkemystensä esilletuomiseksi.

On mielenkiintoinen käänne, että toimittaja Brian Deerin kirjoituksia julkaistaan nyt BMJ:ssä (tunnetaan myös nimellä British Medical Journal). Julkaisua on pidetty poikkeuksellisena - kyseessähän on lääketieteellinen lehti, ja Deerin artikkeli on toimittajan kirjoittama, ei lääketieteellistä tutkimusta. Toisaalta BMJ on lähimenneisyydessä julkaissut muitakin taloudellis-poliittiseksi tai tutkivaksi journalismiksi luokiteltavia kirjoituksia, ainakin WHO:n toimintaa ja eturistiriitoja pandemian suhteen käsittelevän artikkelisarjan, josta kävi ilmi että WHO:n pandemia-asioita valmistelleilla henkilöillä oli vakavia eturistiriitoja lääkeyhtiöisuhteidensa vuoksi.

Suurelta osin BMJ:ssä julkaistu artikkeli näyttäisi olevan vanhan kertausta, koostuen pääosin samoista syytöksistä ja väitteitä joita Deer on aiemminkin Wakefieldin toimista toistellu, joita on käsitelty GMC-käsittelyssä ja jotka Wakefield on pääosin kiistänyt mm. kirjassaan. Kuten otsikosta käy ilmi, Deer syyttää Wakefieldiä tulosten "fixaamisesta", peukaloinnista, siitä että juttu "MPR-rokotetta vastaan" oli "fixattu". Peukalointisyytöksetkään eivät ole uusia vaan Deer on esittänyt niitä aiemmpinkin, mutta ilmeisesti nyt mukana on aiempia suorempi syytöksiä aineiston peukaloinnista, autismiin liittyvien oireiden kirjaamisesta tarkoitushakuisesti. Syytöksiään Deer perustelee mm. Wakefieldin tapaussarjan lasten vanhemmilta saaduiksi kerrotuilla tiedoilla. Aiemmin Deer on perustellut samankaltaisia syytöksiä lasten luottamuksellisia terveystiedoilla.

Deerin artikkelista kertoo mm. Helsingin Sanomat uutisessa "Raportti: Tutkimus autismin ja MPR-rokotteen yhteydestä oli peukaloitu".

Monen tiedotusvälineen uutisointi tapahtuneesta vaikuttaa hyvin erikoiselta siinä mielessä, että tapaussarja-artikkelin tulkitaan väittäneen tai osoittaneen sen kirjoittajien mielestä, että autismin ja MPR-rokotteen välillä olisi yhteys. BMJ:n julkaisemat syytökset epärehellisyydestä ja peukaloinnista taas tulkitaan osoitukseksi siitä, että yhteyttä ei ole. Nämä johtopäätöksen eivät perustu tapahtuneeseen. Tutkimus ei sisältänyt johtopäätöstä tai väitettä, että MPR-rokote aiheuttaa autismia, eikä kyseinen tapaussarjatutkimus ole ollut merkittävä tekijä esim. USA:ssa rokotevauriorahastosta autistisille lapsille myönnetyissä korvauksissa. Wakefieldin ja kumppaneiden tapaussarjakuvaus toki oli artikkeli, jossa esitettyyn ajatus lisätutkimuksista mahdollisen yhteyden eslvittämiseksi, mutta sen merkitys syy-yhteyden arvioimisessa ei ole ollut merkittävä, koska siinä ei tapaussarjaluonteen vuoksi olisi voitukaan syy-yhteyttä osoittaa.

Referointia ja kommentteja:

http://www.ageofautism.com/2011/01/the-british-medical-journal-shows-misjudgement-bias-in-further-attack-on-andrew-wakefield.html Age of Autism -kirjoitus] joka käsittelee myös aiempia Deerin kirjoituksia ja kertoo, kuinka viime vuonna BMJ:n sivuilta poistettuun kommentteja oikeudellisten valitusten jälkeen.

Asiaa on kommentoitu myös BMJ:n julkaiseman kolmen artikkelin kommenttiketjuissa (kaksi Deerin artikkelia, yksi Fiona Godleen ym. pääkirjoitus).

(12.1.2011) Medicinenet: Sikainfluenssasta toipuneet antavat vihjeitä paremmasta rokotteesta

(12.1.2011) Eurooppalaistutkimus: Sikainfluenssarokote antoi hyvän suojan

(3.1.2011) Inside Vaccines: Tutkimus: Kuinka osittainen immuniteetti voi tappaa (sikainfluenssa)

Kirjoitus käy läpi Nature Medicinen tutkimusartikkelin johtopäätöksiä. Kirjoituksen mukaan sikainfluenssarokotteen kuormitus oli tavallista influenssaa lievempi ja vanhemmilla ikäryhmillä oli tautia vastaan kauan sitten saatua suojaa. Kirjoituksen mukaan aiempi altistus taudille tai rokotteelle saattoi toisaalta johtaa myös sellaisten vasta-aineiden muodostumiseen, jotka tarttuivat taudinaiheuttajieen mutta eivät kyenneet neutraloimaan niitä, ja tämä tapahtui taudin vakavissa muodoissa. Tätä nimitetään immuunikomplekksisairaudeksi (Immune Complex disease). Kirjoituksen mukaan joukkorokotuksilla voi olla ongelma, että laajamittainen joukkorokotus saattaa altistaa koko väestön tällaiselle taudille. Kirjoitus mainitsee myös epäonnistuneen RS-virusrokotteen 1960-luvulla, seurauksena immuunikompleksisairaus sisältäen kaksi kuolemantapausta.

(28.12.2010) Magneettimedia: Narkolepsia herättää muidenkin kuin sairastuneiden tunteita

(21.12.2010) THL: Sikainfluenssarokotusten kattavuus eri ikäryhmissä

Aiemmin THL on puhunut julkisuudessa 80 prosentin rokotuskattavuudesta lapsilla Suomessa. Tämän taulukon mukaan lasten rokotuskattavuus vaihtelee kuitenkin välillä 46 (16-20 -vuotiaat) - 77 (6 - 10) prosenttia. Suurin rokotuskattuvuus on ryhmissä 6-10 vuotta (77 prosenttia) ja 11-15 vuotta (76 prosenttia), jotka ovat myös ne ikäryhmät joissa on havaittu merkittävä narkolepsiadiagnoosien lisääntyminen.

(21.12.2010) Daily Mail: Sikainfluenssa - 14 kuollutta ja 190 teho-osastolla, kannattaa harkita miten perhettä voi suojata (mm. D-vitamiini, hygienia)

Artikkeli käy monipuolisesti läpi sikainfluenssaa, pandemiavarautumista eturistiriitoineen ja tarjolla olevia mahdollisia suojatumiskeinoja kuten rokotteita, käsienpesua, D-vitamiinia ym. Rokotteen suoja on artikkelin mukaan näytön perusteella eri ryhmissä vaatimaton, ja asiantuntijan mukaan kannattaisi suosia yksinkertaisia suojautumiskeinoja kuten käsienpesua, kasvosuojuksia ym. Uutisessa viitataan myös japanilaistutkimuksen havaintoon, että 1200 IU:n D-vitamiinilisän saaneilla lapsilla influenssa oli n. puolet siitä mitä lumeryhmällä.

(20.12.2010) Sikainfluenssarokotteen muut haitat ja suhtautuminen niihin (poimintoja 2009 kertomastamme)

 • (19.12.2009) Ruotsissa kaksi kuolemantapausta ilmoitettu sikainfluenssarokotteen jälkeen sydän- ja verisuonitauteihin liittyen - Kirjoitus viittaa aiemmin mainitsemaamme lokakuussa 2009 julkaistuun tutkimusartikkeliin sikainfluenssarokotteet mahdollisesti sydän- ja verisuonitautien etenemistä kiihdyttävänä tekijänä.
 • (19.12.2009) Tutkimus: GlaxoSmithKlinen AS03-adjuvanttia sisältävällä sikainfluenssarokotteella saattaa olla sydän- ja verisuonitautiriskejä. Tutkimusartikkelin mukaan eläinkokeiden ja kliinisen epidemiologisen näytön perusteella adjuvantillinen rokote saattaa kiihdyttää sydän- ja verisuonitautien etenemistä. Tutkimusartikkelin mukaan tähänastisissa turvallisuustutkimuksissa ei ole tähän asti selvitetty näitä haittoja. Tutkijoiden mukaan nyt olisi kohtuullista seurata tarkasti vaikutuksia adjuvantteja käyttävissä joukkorokotuksissa, lykätä joukkorokotuksia todelliseseen tarpeeseen (mahdollisesti esiintyvä vaarallisempi H1N1-kanta) tai käyttää adjuvantitonta rokotetta haittavaikutuksille alttiilla yksilöillä. Myös artikkelin (Med Microbiol Immunol (2009) 198:205-209) koko teksti on luettavissa.
 • (18.12.2009) THL: Sikainfluenssarokotteen epäiltyinä haittoina on ilmoitettu mm. halvauksia ja keskenmenoja sekä yksi kuolemantapaus - "Kahden viikon kuluessa sikainfluenssarokotuksesta ilmenneistä hermo-oireista on raportoitu yksi Guillain-Barrén syndrooman oirekuvan uusiminen, neljä kasvohermohalvausta ja kolme mahdollista kuulohermosta johtuvaa toispuoleista kuulon alenemaa. Lisäksi keskenmenoja on raportoitu: Neljä ilmoitettua alkuraskauden keskenmenoa on ajallisesti liittynyt rokotuksiin. Lisäksi yksi 23. viikolla oleva raskaus päättyi neljä vuorokautta äidin rokotuksen jälkeen ennenaikaiseen synnytykseen ja vastasyntynyt menehtyi pian synnytyksen jälkeen. THL:n tiedottamien haittojen lisäksi julkisuudessa on ollut esillää. kohtukuolema. Lääkäri Antti Heikkilä on koonnut blogiinsa kertomuksia rokotekokemuksista: ROKOTUKSEN KOMPLIKAATIOITA - PALAUTTEITA, UUTISIA JA AJATUKSIA. THL:n tiedotus rokotteiden haitoista on omiaan johtamaan harhaan - vaikka THL itse kertoo, että rokotteen haittailmoitusten tarkoitus ei ole arvioida haittojen yleisyyttä, THL silti tiedotteessaan antaa ilmoitusten perusteella arvioita haittojen yleisyydestä. Lisäksi THL:n esim. Kalevan uutisesta ilmenevä nurinkurinen suhtautuminen rokotteiden epäiltyihin haittoihin ja haittailmoituksiin on omiaan vähentämään haittailmoitusten tekemistä. Mitään merkkejä WHO:n suosittamasta tehostetusta haittaseurannasta sikainfluenssarokotteen kohdalla ei THL:n toiminnassa ole näkynyt - pikemminkin päinvastoin, kun on ohjeistettu jättämään raportoimatta tiettyjä haittoja.
 • (22.11.2009) Kaleva: Kouristelukohtaus säikäytti vanhemmat - sikainfluenssarokotteen jälkeisenä aamuna kahden tunnin kouristelukohtaus, lapsi neljäksi päiväksi sairaalaan, kaikki ilmoitettavat oireet - haittailmoituksen tekoa kuitenkin uutisen mukaan vasta harkitaan. Tästä huolimatta THL:n rokoteosaston johtaja pystyy jo arvioimaan syy-yhteyden: haitat on todennäköisesti aiheuttanut "muu influenssa"

Uutisen mukaan 1,4 -vuotias lapsi sai rokotuksen jälkeisenä aamuna kouristelukohtauksen, joka vei lapsen neljäksi päiväksi sairaalaan. Pojan kouristuskohtauksen diagnosoitiin kestäneen kaksi tuntia. Äidin mukaan lapsella oli kaikki oireet, joista tulisi ilmoittaa. "Kun olimme lähdössä ambulanssilla sairaalaan ja yritin pukea pojalle toppahaalaria päälle, huomasin, etten saa taivutettua hänen käsiään puvun sisälle. Hän muuttui veteläksi menemisen jälkeen kokonaisvaltaisesti jäykäksi, emmekä saaneet häneen mitään kontaktia", pojan äiti kertoo. Ilmoitusta epäillystä rokotehaitasta harkitaan. THL:n rokoteosaston johtajan Terhi Kilven mukaan syy ei todennäköisesti ole rokote, vaan samaan aikaan ollut muu influenssa, joka on aiheuttanut oireet.

Mikäli terveydenhuollon ammattilainen ei tee haittavaikutusilmoitusta edes tällaisessa tapauksessa, kannattanee perheen itse tehdä haittailmoitus lääkehaittarekisteriä ylläpitävälle Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Lisätietoa on haitat ja riskit -sivullamme.

 • (21.11.2009) CTV (Kanada): Pandemrix -sikainfuenssarokote-erä A80CA007A hyllytettiin haittavaikutusten jälkeen - tavallista enemmän anafylaksiasta johtuvia haittailmoituksia aiheuttanut 170 000 rokoteannoksen erä otetaan varotoimena rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinen pyynnöstä pois käytöstä. Uutisen mukaan rokote-erästä on normaalisti odotettavissa 1-2 vakavaa allergista reaktiota, mutta tästä erästä ilmoitettiin kuusi reaktiota. Kaikkiaan viranomaiset ovat tiedottaneet, että 6,6 miljoonan käytetyn annoksen jälkeen on haittailmoituksia vakavista haitoista tehty vain 36 kappaletta. Yhden henkilön arvellaan kuolleen rokotuksen jälkeen ilmenneeseen anafylaktiseen reaktioon, mutta valtion korkein kansanterveysvirkamies painottaa, että varmuudella ei tiedetä, aiheutuiko reaktio rokotteesta.

(17.12.2010) Uutinen: Uusia tutkimustuloksia autoimmuunisairauksista: "Elimistö voi luoda oman rokotteen puolustusjärjestelmän vahvistamiseksi"

Uutisen mukaan on saatu selville uusia asioita elimistön puolustusjärjestelmän toiminnasta ja autoimmuunisairauksista (joita ovat mm. narkolepsia, ykköstyypin diabetes, MS-tauti) joissa elimistön puolustusjärjestelmä hyökkää omia kudoksia vastaan. Uutisen mukaan Journal of Clinical Investigation -lehdessä julkaistun artikkelin löydykset antavat tärkeää tietoa siitä, miten tulehdukset ja autoimmuunireaktiot kehossa toimivat. Uutisen mukaan terapeuttisen rokotteen avulla voidaan ehkäistä ja hoitaa useita sairauksia kuten MS-tautia, reumaa, allergista astmaa ja ihon yliherkkyyttä.

Tutkimuksesta kertoo myös Infection Control Today.

(17.12.2010) Vielä pakollisista rokotuksista - puolustusvoimissa jokavuotisia

Julkaisimme toissapäivänä tiedotteen, jossa käsitellään sosiaali- ja terveysministeriön tiedotetta. Ministeriön tiedotteen mukaan pakollisia rokotuksia koskevaa "pykälää ei ole koskaan ollut tarvetta soveltaa käytännössä." Ministeriö kritisoi pakkorokotuksia vastustavaa adressia.

Mainitsimmekin tiedotteessa, että tartuntatautilaki säätää myös puolustusvoimien pakollisista rokotuksista. Täydennyksenä aiempaan lisäämme, että puolustusvoimien epidemiologin Maria Virkin mukaan puolustusvoimien pakolliset rokotukset ovat jokavuotinen käytäntö. Viime vuosina rokotteina ovat olleet kurkkumätä- jäykkäkouristus- ja meningokokkirokotteet. Virkki vahvistaa pakolliset rokotukset. Rokotusta ei tarvitse ottaa, mikäli esittää todistuksen voimassaolevasta rokotuksesta - ellei todistusta ole, rokotus on Virkin mukaan pakollinen.

Aamulehdessä 10.12. epidemiologi Maria Virkki kommentoi kausi-influenssarokotteiden käyttämisen ja pakollisuuden harkintaa: "- Tästä käydään keskustelua. Päätös olisi niin kallis, että siihen tarvitaan budjettivaroja. Varusmiehiä ei voi pakottaa ottamaan rokotusta. Suomessa on nyt niin voimakas rokotuksen vastainen ilmapiiri, että kansa ei hyväksyisi pakottamista."

(17.12.2010) Keskustelu jatkuu: "Mistä johtuu, että vain murto-osa rokotetuista on saanut narkolepsian, ehkä 1/10000 ?"

Hyvä kysymys. Tätä olisi hyvä tutkia ja selvittää kuten esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa tehdään - vain murto-osa liikenteessä olevista kuolee tai vammautuu. Yleensä vahingon tapahtuessa tällöin ei kuitenkaan keskitytä osoittamaan, millä tavalla kuolema tai vammautuminen onkin jonkun muun syyn aiheuttama - tosin alan kriitikoiden mukaan tästä poikkeuksena vammautumisten suhteen on ala nimeltä vakuutuslääketiede.

Nyt tässä narkolepsia-asiassa näyttää siltä, että keskitytään sellaisten tarinoiden ja selitysten löytämiseen, joilla rokotteen yhteys voitaisiin sulkea pois, jolloin ei aikaa ja resursseja riitä sen tarkastelemiseksi, mitä on tapahtunut.

Jos liikennekuolemia tutkittaisiin samalla tavalla kuin narkolepsian ja sikainfluenssarokoteen mahdollista yhteyttä, niin:

 • Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat antaisivat ennen työnsä aloittamista julkisuuteen lausuntoja, että tilannetta selvitetään, mutta ei näytä todennäköiseltä, että autossa olemisella oli osuutta ajallisesti samalla tieosuudella vastakkaiseen suuntaan liikkuneen auton äkilliseen pysähtymiseen ja kuljettajan ja matkustajien äkilliseen kuolemaan, koska niin moni muukin liikkui Suomessa ja muualla teillä, ja niin harva muista kuoli.
 • Liikenteen tärkeyttä ja etuja puolustavat henkilöt julistaisivat julkisuudessa, että onhan naurettavaa väittää, että liikenne tappaisi ihmisiä, kun yli 5 miljoonaa ihmistä on liikenteessä vuosittain ja esimerkiksi viime vuonna vain alle 300 kuoli. Jos liikenne oikeasti tappaisi, miksi sitten vain yksi 18 000:sta kuoli, eikä suurempi määrä ihmisiä?
 • Lehtiin vedottaisiin, että älkää nyt ihmeessä kirjoittako mitään liikennekielteistä liittyen näihin liikenteessä väitetysti tapahtuneisiin kuolemiin, sillä varomaton kirjoittelu voi saada ihmiset vastustamaan liikennettä, ja jos liikenne kiellettäisiin, ihmishenkiä menetettäisiin runsaasti mm. koska ambulansseilla ei voitaisi kuljettaa esim. sydänkohtauksen saaneita henkilöitä hoidettavaksi
 • Jos (väitetysti) kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa olisi osallisena jonkin kuljetusyhtiön rekka, tutkintalautakunnan nimittäisi kyseisen kuljetusyhtiön pääjohtaja. Hän nimittäisi tutkintalautakuntaa johtamaan (väitetyssä) turmassa osallisena olleen rekan kuljettajan, koska kuljettajalla on paras asiantuntemus tapahtumista
 • Menehtyneiden omaisten epäilyihin, että kuljettaja ei ole oikea henkilö johtamaan tutkimuksia, vastaisi liikenneministeri, että on aivan turhaa epäillä, koska tutkimuksia seurataan ympäri maailmaa niin tarkasti, että mitään vilunkipelin mahdollisuutta ei ole.

(15.12.2010) Yle: Pneumokokkirokote tekee kauppansa neuvoloissa - hyötyjä tutkitaan vielä

(15.12.2010) Rokotusvaurio.fi -sivusto on avattu

(15.12.2010) Keskustelu jatkuu: Mielenosoittajat narkolepsiaan sairastuneiden tukemiseksi

(15.12.2010) Keskustelu jatkuu: Yle Ykkösaamu 14.12.2010: Narkolepsia, sikainfluenssarokote ja kausi-influenssarokote (kohdassa n. 24 minuuttia)

Lähetys ei ole tätä kirjoitettaessa kuunneltavissa ilmeisesti sähkötöiden yhteydessä sattuneen virheen vuoksi, mutta YLEltä on kerrottu, että ohjelma on tulossa Areenaan.

(15.12.2010) Media/viihde: Lehti: Tukholman pommi liitetty rokote-epäilyyn (*)

Lehden selvityksen mukaan myöskään Helsingissä tapahtuneen räjähdyksen yhteyttä THL:n rokoteyhtiö GlaxoSmithKlinelta tilaamaan H1N1-rokotteen saaneisiin ei voida poissulkea.

(*) vrt. EVORAn rokotetutkimus, jossa kansainvälinen lääkeyhtiö värväsi tutkimukseen jota pidetiin täysin riskittömänä ja jolla oli ehdottoman humaanit tarkoitusperät, ilmoittautumiset Porvoon torilla 1.4. ja kyseiseen uutiseen liittyneet, parodiahorisontin olemassaoloon liittyneet tulkintavaikeudet.

Web-toimittajan kommentti: Väärinkäsitysten välttämiseksi ja torjumiseksi tätä uutisvirran merkintää on täsmennetty päiväyksen jälkeen olevalla tekstin luonnetta koskevalla kuvauksella. Kiitämme palautteesta asian tiimoilta. Myös yllämainitun Ylen taannoisen aprillipilan kohdalla koetimme paitsi alunperin myös myöhemmin täsmennyksillä tuoda ilmi asian luonteen, mutta väärinkäsityksiä syntyi silti. Edelleen pidämme yleisön medialukutaitoa arvossa ja suosittelemme myös lämpimästi kriittisyyttä lähteiden lukemisessa, mutta parasta on varmaan kuitenkin myös selkiyttää merkintöjä tältä osin.

Esimerkiksi "keskustelu" -sana uutisvirran merkinnässä kuvaa jonkun puheenvuoroa, ja asioihin vaikuttamiseksi lausutut tai kirjoitetut puheenvuorot ovat usein kärjekkäitä ja poleemisia, jolloin niihin luonnollisesti kannattaa suhtautua hiukan eri tavalla kuin vaikkapa tutkimustulokseen, eikä keskustelun puheenvuorojen sisältö ole välttämättä kaikin osin yhtä täsmälliseen ja yleispätevään tietoon pyrkivää kuin vaikkapa tutkimusartikkelin sisältö. Merkintä "Media" tai "Media/viihde" taas kuvaa uutisvirran merkintää, joka on tarkoitettu kiinnittämään huomiota siihen, miten media asiasta kertoo, tai, kuten tässä tapauksessa, mikä asia on noussut esille ns. populaarikulttuurissa ja millä tavalla. Jonkin lähteen esittäminen ei suinkaan tarkoita sitä, että uutisvirtaa ylläpitävä yhdistys tai edes uutisvirran toimitus olisi samaa mieltä lähteen kanssa sen esittämästä väitteestä, siitä välittyvästä piiloviestistä tai tyylilajin ja käsiteltävien asioiden valinnasta.

Joistakin merkinnöistä - kuten tässä tapauksessa - voi myös kysyä, miten merkinnän julkaiseminen edistää mahdollisimman monipuolisen, laadukkaan, totuudenmukaisuuteen pyrkivän ja tarkistettavissa olevan rokotuspäätökselle merkityksellisen informaation saatavilla oloa. Tässä tapauksessa vastaus löytynee jostain monipuolisuuden ja medialukutaidon ja kriittisen arvionnin parantamismahdollisuuksien tienoilta.

Ehkä tässä yhteydessä myös voidaan palautteessa enemmän rokotusmyönteistä informaatiota toivoneille mainita, että sitä löytyy jonkin verran meidän sivustomme kautta, mutta runsaasti muualta (jota kaikkea ei ole tarkoituksenmukaista sivustollemme liittää), esimerkiksi lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen sivustolta www.rokote.fi, em. lääkeyhtiön yhteistyökumppanin [THL:n sivustolta http://www.kausi-influenssa.fi www.kausi-influenssa.fi] sekä THL:n verkkosivujen rokottaminen -osiosta. Muut yhteystiedot -sivultamme löytyvät myös tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen neuvontapuhelimista rokotuksiin liittyen. Kiitos palautteesta tältäkin osin.

(15.12.2010) Sosiaali- ja terveysministeriö levittää virheellistä tietoa pakkorokottamisesta (tiedote)

Sosiaali- ja terveysministeriö kritisoi tämänpäiväisessä tiedotteessaan yli 8000 nimeä kerännyttä nettiadressia, jossa vedotaan pakkorokotuksia koskevan lakipykälän muutoksen hylkäämiseksi ja nykyiseen lakiin sisältyvien pakkorokotusten poistamiseksi.

Ministeriön mukaan pakkorokotuksia koskevan "pykälän mukaan pakolliset rokotukset voisivat tulla harkittaviksi, jos jokin erittäin vaarallinen tauti alkaisi levitä Suomessa ja aiheuttaisi paljon kuolemantapauksia."

Ministeriön tiedote on virheellinen ja voimakkaasti harhaanjohtava. Lakipykälässä ei pakkorokotusten edellytyksenä ole suuri määrä kuolemantapauksia eikä taudin suuri vaarallisuus. Lakipykälän mukaan pakollisia joukkorokotuksia voidaan määrätä huomattavaa vahinkoa aiheuttavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai "muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä". Lisäksi lain mukaan puolustusvoimissa toimeenpannaan pakolliset rokotukset tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

Kyseessäoleva tartuntatautilain 12 pykälä nykyisin voimassaolevassa muodossaan kuuluu seuraavasti:

"12 § (14.11.2003/935)"

"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Kansanterveyslaitoksen lausunto, jollei Kansanterveyslaitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä."

"Milloin pakollisen rokotuksen järjestämistä on pidettävä erityisen kiireellisenä, sosiaali- ja terveysministeriö voi tehdä sen toimeenpanemiseksi väliaikaisen päätöksen. Päätös on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jonka on päätettävä asiasta lopullisesti."

"12 a § (14.11.2003/935)"

"Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Kansanterveyslaitoksen lausunnon."

Eduskunnan jo hyväksymässä, 1.1.2011 voimaan astuvaksi kaavaillussa muodossaan lakipykälän uusi sisältö on:

"12 §"

"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä."

"12 a §"

"Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon."

(15.12.2010) STM:n tiedote: Nettiadressi levittää väärää tietoa pakkorokottamisesta

"Ei pakkorokotuslaille" -adressi on kerännyt jo yli 8000 nimeä. Rokotuksia hallinnoivat virkamiehetkin ovat heränneet kommentoimaan asiaa. Aamulehdessä 14.12. THL:n pääjohtaja Pekka Puska ja peruspalveluministeri Paula Risikko kommentoivat pakkorokotuksia:

"Puskan ja Risikon mukaan pakkorkottaminen on valtiolta valmiuslakiin verrattava keino, joka on varastossa pahimman varalta. He painottavat, etteivät esimerkiksi sika- ja lintuinfluenssaepidemiat tule mitenkään kyseeseen pakkorokotusten perusteina."

"Risikon mukaan lähinnä joku Euroopassa leviävä, tappava isorokkoepidemia" voisi olla tilanne, jossa pakkorokottamista voitaisiin harkita.

Ministeriön tiedotteen mukaan "adressissa annetaan ymmärtää, että terveysviranomaiset esittäisivät rokotuspakkoa Suomen lainsäädäntöön." Ministeriön näkemyksen tämä ilmeisesti siis on väärä tieto.

Adressissa vedotaan paitsi lakimuutost vastaan, myös pakkorokotusten poistamiseksi myös nykyisestä laista.

(15.12.2010) Kari Uoti (lakiasiaintoimisto), blogi: Narkolepsia "Mielestäni valtiolla on velvollisuus korvata rokotuksista aiheutunut vahinko niille, joille siitä on todella aiheutunut erittäin ikäviä seuraamuksia."

Ote:

"Julkisen vallan vahingonkorvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaan, julkista valtaa käytettäessä virheellä aiheutettu vahinko on korvattava, korvausta saa kaiken muun lisäksi taloudellisesta vahingosta, joka virheellä aiheutettiin."

"Julkinen valta terveydenhoitoviranomaisten suulla on anatanut sikainfluensa rokotuksista ja niihin liittyvistä riskeistä väärää tietoa. Jos yleisölle olisi kerrottu, että rokotuksiin sisältyy tällainen riski, olisi jokaisella ollut mahdollista arvioida, ottaako riskin vai ei. Kun viranomainen nimenomaisesti kehottaa rokotuksen ottamiseen kertomatta riskista, tekee viranomainen väärin. Tämä riippumatta siitä, tiesikö viranomainen rokotukseen sisältyvästä riskistä vai ei, viranomaisen velvollisuutena on tietää."

(15.12.2010) Congress of the International Pediatric Sleep Association: Narkolepsian lisääntyminen Suomessa 2010 (s. 5)

Tulosten mukaan vuosina 2002-2009 on Suomessa esiintynyt kaikkiaan vain 24 tapausta lasten (<= 16 v) narkolepsiaa eli keskimäärin kolme uutta tapausta vuodessa. Lokakuun 2010 loppuun mennessä kaikkiaan 36 uutta tapausta oli raportoitu. Kaikissa tapauksessa oireet ovat alkaneet joulukuun 2009 ja huhtikuun 2010 välillä. Esiintyvyys on yli 12 kertaa korkeampi aiempaan verrattuna. Syyskuun loppuun mennessä 81 tapausta oli raportoitu Euroopassa, näistä 34 Ruotsista, 30 Suomesta.

(14.12.2010) Iltalehti: Narkolepsia: 20 ohjetta vanhemmille (THL, Lääkevahinkovakuutuspooli, neurologi)

(14.12.2010) Ilta-Sanomat: 20 kysymystä narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välisestä yhteydestä (THL)

(14.12.2010) Iltalehti: Narkolepsiatutkijat pelkäsivät sikainfluenssaa jo etukäteen

Tämä näyttää olevan yksi eilisen viranomaisten tiedotustilaisuuden pääviesteistä.

"Tutkijat pelkäsivät sikainfluenssaviruksen lisäävän narkolepsiasairastumisia."

"Unitutkija Markku Partisen mukaan huoli nukahtelusairauden yleistymisestä nousi esille ennen kuin sikainfluenssa levisi pandemiaksi eli kesällä 2009."

"- Viruksena se muistuttaa vuonna 1918 Euroopassa jyllännyttä virusta, jota nimitettiin Espanjantaudiksi. Siihen influenssavirukseen liittyi, että miljoonia eurooppalaisia sairastui myös poikkeavaan uneliaisuuteen. Me pelkäsimme, että nyt käy samoin."

Maineenhallinta (*):

Ongelma: Sikainfluenssarokotteeseen ja sen käyttöön liittyvä kritiikki voimistuu. Narkolepsiaan ovat sairastuneet vain rokotetut lapset. Lasten narkolepsia ei näytä yleistyneen ennen sikainfluenssarokotuksia. Narkolepsian lisääntymiselle ei tunnut löytyvän muita uskottavalta vaikuttavia syitä kuin rokote.

Hallintakeino(t): Espanjantaudin (1917-1920) kanssa osittain samoihin aikoihin (1915-1926) liikkui tauti nimeltä Enecephalitis lethagica, eurooppalainen unitauti, joka on epätyypillisen aivotulehduksen seurausta. Tauti ei ole narkolepsia, mutta kuten lainauksesta ja lukijoiden kommenteista eri medioissa nähdään, aivotulehdukseen liittyvä unitauti kyllä muuttuu narkolepsiaksi toimittajan näppäimistöllä tai viimeistään lukijan mielikuvissa - unitauti kuin unitauti. Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan (tutkimusartikkeli) encephalitis lethargica on yhteydessä streptokokkibakteeriin, eikä yhteyttä influenssavirukseen tai mihinkään muuhunkaan virukseen etsinnöistä huolimatta löydetty. Lukuisien lähteiden mukaan tällä unitaudilla on vain osittainen ajallinen yhteys espanjantautiin, kerrotaan mm., että pelottavaksi espanjantaudin teki se, että sen loppuvaiheessa oli samanaikaisesti liikkeellä tappavaa aivotulehdusta eli unitautia (encephalitis lethargica). Maineenhallinnan kannalta näiden yhteyksien puute on kuitenkin sivuseikka - harva jaksaa perehtyä yksityiskohtiin, joten vetämällä surutta ja perusteetta yhtäläisyysmerkkejä eri asioiden (unitauti = narkolepsia, espanjantauti = unitaudin aiheuttaja) välillä saadaan suurelle joukolle ihmisiä luotua mielikuva, että ehkäpä itse asiassa rokotuksilla saatiinkin ehkäistyä narkolepsiaa, ja ei voi tietää olisiko narkolepsiaa kuitenkin esiintynyt peräti enemmän ellei olisi rokotettu. Asia on ehkäpä omiaan uppoamaan yleisöön myös siksi, että kanadalaisessa TV-sarjassa "virussota" (ReGenesis) on esitetty kuvitteellisia tutkimustuloksia espanjantaudin ja encephalitis lethargican yhteydestä.

(*): Maineenhallinta, spin: tapahtumien tulkinta tai värittäminen tiedotuksessa parhain päin, niin että ne näyttävät ulospäin hyvältä omalta kannalta: voidaan suomentaa myös sanoilla harhautus, hämäys, sumutus tai värittäminen, jotka kuvaavat sitä, miten spin toteutuu, mutta nämä ovat ehkä sävyltään tuomitsevampia kuin spin. Viralliskielessä asiasta käytettävä termi ilmeisesti on maineenhallinta. Maineenhallinta on otettu käyttöön valtionhallinnon uudessa viestintäsuosituksessa.

(14.12.2010) Iltalehti 14.12. (paperilehti): Rokotejohtajan eroa vaaditaan - Ilta-Sanomat (paperilehti): "Haluamme rikostutkinnan"

Iltalehden mukaan narkolepsiaan sairastuneen lapsen äiti kertoo, että hän haluaa syylliset henkilöt rikosoikeudelliseen vastuuseen.

"On törkeää, että valittiin vaarallinen rokote, vaikka vaaratonkin olisi ollut tarjolla. Sitten vielä vaaroista vaiettiin ja kampanjoitiin rokottamisen puolesta. Haluamme, että asiasta aloitetaan rikostutkinta"

Paikalla olleet mielenosoittajat vaativat esteellisenä pidetyn rokoteosaston johtajan Terhi Kilven eroa tehtävästään.

Ilta-Sanomien mukaan vanhempien riveistä vaaditaan muutoksia narkolepsiatyöryhmän kokoonpanoon, erityisesti asiantuntijaryhmän puheenjohtajan eli Terhi Kilven vaihtamista.

(14.12.2010) Ilkka: Sikainfluenssapiikki kuumensi tunteet

"Narkolepsiatilaisuus sosiaali- ja terveysministeriössä eteni jatkuvasti kuumenevan tunnelman vallitessa. Kiivaat välihuutelut ja kyyneleet saattelivat vanhempien kysymyksiä asiantuntijoille sankan mediajoukon edessä. Yksi turhautunut isä lähti salista ovet paukkuen."

"Vanhemmat kiittivät saaneensa lisää tietoa narkolepsiasta sekä toivoa tutkimuksen ja hoidon kehittämisestä."

"- Muuten olemme aika pettyneitä. Tutkimuksen johdon riippumattomuus lakaistiin taas maan alle, eräs isä kommentoi."

Maineenhallinta (*):

Ongelma: Vanhemmat ovat kritisoineet viranomaisia viivyttelystä, tiedottamisen puutteesta ja esteellisyydestä. Vanhemmat ovat verkostoituneet keskenään ja pitäneet asiaansa ja kritiikkiä esillä tiedotusvälineissä haastatteluin ja mielipidekirjoituksin. Vanhemmat ovat lähestyneet viranomaisia neuvotteluyhteyden luomiseksi ja tuoneet tilaisuuteen valmistelemansa vaatimuksia sisältävän neuvottelumuistion sisältöä myös tiedotusvälineisiin. Viranomaisten maine kärsii.

Hallintakeino(t): Kritiikin mitätöinti saattamalla vanhemmat ikävään valoon. Luodaan otolliset olosuhteet tunteiden esillesaamiseksi. Mikäli saadaan esitettyä vanhemmat tunteiden hallitsemina, vanhempien kritiikki on vähemmän vakavastiotettavaa. Hajota ja hallitse. Tunteenpurkaukset ovat omiaan luomaan eripuraa vanhempien keskuuteen siitä, millaisia keinoja on hyvä käyttää. Vanhemmat olivat ilmoittaneet tapahtumaan myös omia avustajia, joilla olisi ollut mahdollisuus katsoa asioita hieman etäämmältä ja pitää pää kylmänä. Ministeriö kuitenkin ilmoitti viime hetkessä perjantai-iltapäivänä, että ministeriö hyväksyy tilaisuuteen vain vanhemmat. Lapsen vakava sairastuminen, muuttunut elämäntilanne ja vaikea tiedonsaanti sairaudesta ja sen mahdollisesti liittymisestä rokotteeseen eivät tee vanhempien asemasta helppoa. Kun vanhemmat järjestetään monille uuteen tilanteeseen keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa, eikä heille sallita tukihenkilöitä ja neuvonantajia tilaisuuteen ja puheenvuoroja pallotellaan asiantuntijoilta toisille, on todennäköistä, että tunteet nousevat pintaan. Näin todellisuudessa tilanteeseen huolella mm. neuvottelumuistion laatimisella varustautuneet vanhemmat pyritään harhaanjohtavasti esittämään joukkona, jonka kanssa keskusteleminen ja neuvotteleminen on vaikeaa.

(*): Maineenhallinta, spin: tapahtumien tulkinta tai värittäminen tiedotuksessa parhain päin, niin että ne näyttävät ulospäin hyvältä omalta kannalta: voidaan suomentaa myös sanoilla harhautus, hämäys, sumutus tai värittäminen, jotka kuvaavat sitä, miten spin toteutuu, mutta nämä ovat ehkä sävyltään tuomitsevampia kuin spin. Viralliskielessä asiasta käytettävä termi ilmeisesti on maineenhallinta. Maineenhallinta on otettu käyttöön valtionhallinnon uudessa viestintäsuosituksessa.

(13.12.2010) Mediavinkki: Ajankohtainen kakkonen YLE TV2 14.12. klo 21: Rokotteet ja bisnes.

(13.12.2010) YLE: Narkolepsian ja rokotusten yhteys selviää vasta kuukausien päästä

(13.12.2010) Lääkärilehti: Narkolepsiaoireiden rajuus yllätti lastenneurologit

(13.12.2010/15.12.2010) STT/Iltalehti: Narkolepsiatutkija: Suomessa ei peitellä - THL ja STM myöntävät narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen ajallisen yhteyden

Uutisen mukaan narkolepsiatutkija Markku Partinen on yhtenä ulkopuolisena asiantuntijana THL:n pääjohtajan asettamassa narkolepsiatyöryhmässä.

"Tutkimukset saavat Partisen mukaan myös paljon kansainvälistä huomiota. Narkolepsialasten vanhemmat ovat epäilleet THL:n riippumattomuutta tutkimuksissa. Partisen mukaan huolta tässä suhteessa ei ole."

"- Ei Suomessa peitellä, sehän asettaisi Suomen omituiseen valoon."

Aiempien uutisten mukaan narkolepsiatutkija Partinen on mm.

Päivän narkolepsiaan liittyvä pääuutinen liittyy myös tästä tutkijan kommentista ilmenevään, Suomessa tinkimättä noudatettuun avoimuuteen ja siihen, että Suomessa ei peitellä.

Pääuutinen on, että sosiaali- ja terveysministeriö eikä myöskään THL peittele sitä kalenteristakin ilmenevää seikkaa, että 41 rokotetulla lapsella ja nuorella ilmennyt narkolepsia on todellakin ajallisessa yhteydessä sikainfluenssarokotuksiin, vaan myöntää yhteyden. "Narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja sikaflunssarokotusten välillä on selvä ajallinen yhteys, myöntää Terveydenhuollon laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö.".

Päivitys 15.12.: Parodiahorisontin vuoksi asian käsittely on hankalahkoa, ja niinpä tämän yhteyden myöntämistä merkitsevän uutisen merkitys voi jäädä epäselväksi. Mutta siirretäänpä uutinen hiukan toiseen asiayhteyteen - mikäli samankaltainen uutisointi jatkuu, tulemme näkemään ensi kesänä STT:n jakelussa ja kaikissa suurimmissa joukkotiedotusvälineissä seuraavan uutisen:

"Jäätelökohu: Nestlé myöntää Valiojäätelön syönnin ja hukkumisten välisen ajallisen yhteyden"

tai olisimme aiemmin nähneet uutisen:

"Tupakkakohu: Tupakkayhtiöt myöntävät kuolleiden tupakoineen"

Eihän Nestléllä muutakaan vaihtoehtoa olisi, mahdotonta tuota yhteyttä on kiistääkään - hukkumiset ja jäätelön syönti nyt kun vain ovat ajallisessa yhteydessä keskenään. Toinen asia on sitten, miksi jäätelön suhteen tällainen asia tuskin ylittäisi uutiskynnystä, mutta rokotusten suhteen ylittää. Voi myös pohtia, miksi valtaosa tiedotusvälineitä ei käsittele jotakin asiaan liittyvää merkityksellistä seikkaa, kuten esimerkiksi sitä, että vuosina 2002-2009 on Suomessa esiintynyt kaikkiaan vain 24 tapausta lasten (<= 16 v) narkolepsiaa eli keskimäärin kolme uutta tapausta vuodessa. Lokakuun 2010 loppuun mennessä kaikkiaan 36 uutta tapausta oli raportoitu. Kaikissa tapauksessa oireet ovat alkaneet joulukuun 2009 ja huhtikuun 2010 välillä. Esiintyvyys on yli 12 kertaa korkeampi aiempaan verrattuna. "Suomessa ei peitellä", väittää uutinen, mutta Suomea paremmin tietoa Suomen narkolepsiatilanteesta näyttää olleen saatavilla esimerkiksi Italiassa joulukuun alussa, jossa neurologi Partisen ja THL:n henkilön esittämän luvut narkolepsian esiintymisestä on esitelty.

(13.12.2010) Iltalehti: "Helmikuussa lapsi tuli koulusta ja nukahti lattialle" - Moni narkolepsiaan sairastuneista lapsista ei jaksa käydä koulussa.

(13.12.2010) Tiedote: Narkolepsia kymmenkertaistui 4-15 -vuotiailla sikainfluenssarokotusten myötä

(13.12.2010) THL:n tiedotuslehti Tesso: "Moni jättää yhä ottamatta kausi-influenssarokotuksen" -"Ikääntyneistä puolet ottaa kausi-influenssarokotuksen, ja riskiryhmistä ja pikkulapsista vajaa kolmannes saa rokotuksen. Tavoitteena on, että näistä ryhmistä 75 prosenttia rokotettaisiin."

"Kausi-influenssarokotusten antamasta suojasta on kiistelty paljon. Satunnaistetut ja sokkoutetut kliiniset tehotutkimukset eri-ikäisillä ovat kovin harvinaisia. Havaintoihin perustuvat tutkimusasetelmat ovat herkkiä sekoittaville tekijöille. Sairastuvuuden ero saattaa selittyä muilla tekijöillä kuin rokotteen antamalla suojalla. Väestöseurannassa ikääntyneiden kuolleisuus ei ole juuri pienentynyt, vaikka yhä useampi on saanut influenssarokotuksen."

(10.12.2010/13.12.2010) Guardian / Wikileaks: Lääkeyhtiö Pfizer käytti likaisia temppuja Nigerian oikeusviranomaisen painostamiseksi

Guardian kertoo, että Wikileaksin kautta paljastuneiden tietojen mukaan lääkeyhtiö Pfizer käytti likaisia temppuja pyrkien vaikuttamaan kliinisten lääketutkimusten toteutukseen liittyviin korvauksiin. Pfizerin toimeksiannosta toimivat yksityisetsivät etsivät näyttöä syyttäjän korruptiosta käytti sitä painostukseen, ja välitti sitä medialle.

Web-toimittajan kommentti: Useilla lääkeyhtiöillä on historiassaan tapahtumia, jotka eivät ole yhtiölle mairittelevia. Voisiko jotain samankaltaista tapahtua Suomessa? Nelosen uutiset kertoi 25.8.2010: Oikeuskansleri tutkii: vauhditettiinko rokotekauppoja lahjomalla?. Kyse oli eri lääkeyhtiöstä kuin Nigeriassa. Reilu kuukausi tämän jälkeen ilmestyi Suomen Kuvalehden artikkeli oikeuskanslerin menneisyydestä: "Poliisiin käsiksi, ei sakkoja", joka käsitteli tapahtumahetkellä Helsingin yliopiston assistenttina toimineen nykyisen oikeuskanslerin vuonna 1993 tapahtunutta putkareissua ja siihen liittyneitä tapahtumia.

Kuten rokotehaittojen yhteydessäkin on tapana sanoa, havainnoitu ajallinen yhteys ei osoita, että kyse olisi syy-yhteydestä. Asiaan vaikuttamassa saattaa olla muitakin samaan aikaan tapahtuneita seikkoja, ja ajallinen yhteys voi olla silkkaa sattumaa. Oikeuskanslerin aiempien edesottamusten julkisuuteen tulemisella on ajallinen yhteys myös oikeuskanslerin ratkaisuun 16.9.2010 ex-pääministeriä koskevassa laillisuuskysymyksessä.

Päivitys: Myös Lääkärilehdessä julkaistussa kommentissa käsitellään asiaa.

(13.12.2010) Iltalehti: Narkolepsiaperheet toivovat lapsille laajempia tutkimuksia

(12.12.2010) Keskustelu jatkuu: Mirjaleena Isoaho: Rokotteet kuin tupakka?

(12.12.2010) Länsi-Suomi: Rokotteen vaikutuksia halutaan salata

Uutisen mukaan narkolepsiaan sairastuneen lapsen isä ihmettelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) salailevaa suhtautumista sairauden ja rokotteen väliseen yhteyteen.

(11.12.2010) Daily Telegraph: Terveysviranomaiset kehottavat rokotusten ottamiseen sikainfluenssakuolemiin viitaten

(11.12.2010) Iltalehti / STT / THL: Tietoa narkolepsiatutkimuksista ehkä kevääksi

Uutisen mukaan "Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi, että vie kevääseen ennen kuin käytettävissä on luotettavaa lisätietoa sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian välisestä mahdollisesta yhteydestä."

Luotettavan tiedon ja tutkimusnäytön puute ei estä THL:ää esittämästä jo nyt arvioita syy-yhteydestä. Rokoteturvallisuuslääkäri: "- Syy-yhteys on mahdollinen, mutta ei erityisen todennäköinen, sen tiedon valossa mitä meillä on ollut."

Hämärän peittoon jää, mitä tietoa rokoteturvallisuuslääkäri tarkoittaa - mahdollisesti viime vuonna THL:n voimakkaasti mm. pääjohtajan suulla toistamaa tietoa siitä, kuinka turvallinen rokote on sen valossa, mitä kausi-influenssarokotteista tiedetään?

Aiemmin uutisissa kerrotun mukaan lasten narkolepsia on esiintynyt keskimäärin kolme tapausta vuodessa, vaihteluna 2-7. THL:n julkaisemien tietojen mukaan 0-16 -vuotiaiden narkolepsiaa on vuosina 2006-2009 esiintynyt 2-9 tapausta vuosittain. Nyt lasten ja nuorten narkolepsiaa on ilmoitettu pelkästään rokotehaittarekisteriin 38, ja lukemasta puuttuvat vielä mahdolliset sellaiset tapaukset, joissa rokotteella ei epäillä olevan yhteyttä narkolepsiaan esim. siksi, että rokotetta ei ole otettu.

(11.12.2010) Keskustelu jatkuu: Keskisuomalainen (mielipide): Tutkimattomat ovat THL:n tiet

Kirjoittaja käsittelee mm. pakollisia rokotuksia ja katsoo ne ihmisoikeuksien julistuksen ja Nürnbergin sopimuksen vastaisiksi. Kirjoittaja perää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n vastuuta rokotehaitoista.

(10.12.2010) Keskustelu jatkuu: Veikko Launis: Pandemiaetiikkaa (Lääkärilehti 49/2010)

(10.12.2010) Aamulehti 10.12.2010: Pakollisia rokotuksia ei voida puolustusvoimissa nyt käyttää kansan vastustuksen vuoksi, Pandemrixia käyttöä pidetään mahdollisena

Aamulehdessä 10.12.2010 haastateltu puolustusvoimien epidemiologi:

"Aamulehti: Onko kaikkien varusmiesten rokottamista harkittu?

"- Tästä käydään keskustelua. Päätös olisi niin kallis, että siihen tarvitaan budjettivaroja. Varusmiehiä ei voi pakottaa ottamaan rokotusta. Suomessa on nyt niin voimakas rokotuksen vastainen ilmapiiri, että kansa ei hyväksyisi pakottamista."

"Aamulehti: Pandemia päättyi viime kesänä. Sikainfluessarokotteita on varastossa 2,2 miljoona annosta. Voidaanko ne ottaa käyttöön?"

"Ministeriön virkamies: - Se ei ole mahdoton ajatus, rokotteet ovat käyttökelpoisia. Niitä saa käyttää yksilöllisen harkinnan mukaan, vaikka väestön rokotukset keskeytettiin narkolepsiaselvityksen takia."

Pakkorokotuksia vastustava adressi on kerännyt reilut 6000 nimeä ja on ylivoimaisesti suosituin palvelun adressi viikon ja vuorokauden aikana.

(10.12.2010) Tiedote: Lasten narkolepsia-rokote-epäilyjen määrä kasvanut, nyt jo 38 - vanhemmat vaativat rokotusjohtajan siirtämistä pois narkolepsiatyöryhmästä

(9.12.2010/10.12.2010) Keskisuomalainen: Ministeriö järjestää sittenkin tilaisuuden narkolepsialasten perheille - perheet vaativat THL:n ylilääkärin, rokoteosaston johtajan Terhi Kilven siirtämistä pois narkolepsiatutkimusryhmästä eturistiriitojen vuoksi.

Päivitys 10.12.: Ministeriö oli ensin vastannut perheille, ettei määrärahoja ole. Perheiden vedottua ministeri Risikkoon ja kun asia oli esillä YLE TV2:n Ajankohtaisessa kakkosessa, määrärahat löytyivät. Ministeriön ohella myös vanhemmat ovat kutsuneet tiedotusvälineitä kuulemaan kantojaan, lapsia suojatakseen ilman nimiä julkisuuteen. Vanhemmat myös kertovat tiedotteessaan monista muista maista poikenneesta Suomen käytännöstä lasten rokottamisessa, ja kysyvät syytä siihen. He myös kyseenalaistavat THL:n tiiviin lääkeyhtiöyhteistyön, kysyvät rokotehaittojen vastuunkantajia, vaativat riippumatonta narkolepsiatutkimusta ja toivovat keskustelua THL:n rooleista rokotteisiin liittyen.

(9.12.2010) Keskenmenot ja sikainfluenssarokote - mahdollinen yhteys keskusteluttaa

Sikainfluenssarokotteen ja keskenmenojen mahdollinen yhteys ovat keskusteluttaneet verkossa. Natural Newsin mukaan sikainfluenssarokotteen käyttöön USA:ssa on liittynyt 700 prosentin kasvu keskenmenoissa. Tarkempia yksityskohtia on kerännyt ProgressiveConvergence.com, johon NaturalNews viittaa. ProgressiveConvergence on myös julkaissut asiasta lehdistötiedotteen Tautivirasto CDC:n väitetään väärentävän raportteja ja jättävän huomiotta 3587 keskenmenoa.

(8.12.2010) Aamulehti: H1N1: 350 varusmiestä hakeutunut hoitoon Parolassa - epäilyksiä myös Rovaniemellä

- myös YLE kertoo asiasta, YLE:n mukaan Parolassa on useita varmistuneita sikainfluenssatapauksia.

(8.12.2010) Ministeri Risikko: Pandemiarokotteiden EU-yhteishankinnalla saataisiin hyötyjä

"Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan käynnissä oleva selvitystyö EU:n jäsenvaltioiden pandemiarokotteiden yhteishankinnasta on erittäin hyödyllinen ja kannatettava."

Web-toimittajan kommentti: Vastuu rokotehankinnoista näyttää olevan kuuma peruna, jota kukaan ei oikein halua. Rokotehankinnoista voi joutua markkinaoikeuteen, jos kilpailutuksessa asiat eivät mene pykälien ja normien mukaan, ja tämä voi tietysti olla ikävää oikeuteen haastetulle. Tällä hetkellä lakisääteisesti vastuu rokotehankinnoista kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, THL:lle. THL on halunnut rokotehankinnoista eroon, ja eduskunta onkin nyt hyväksynyt lakimuutoksen, jolla vuoden alusta hankinnat siirtyvät ministeriölle. Ministeriö on ottanut hankinnat kontolleen varsin vastahakoisesti, kun muitakaan tahoja ei oikein ole löytynyt. Mahtaako yksi syy pandemiarokotteiden jaetun hankintavastuun kannattamiseen olla, että silloin ei joutuisi yksin vastaamaan kysymyksiin rokotehankinnoista, vaan voisi vedota EU-tasoon.

(7.12.2010) Influenssakysely käynnissä

Verkossa on käynnissä influenssakysely, johon värvätään eri verkkopalstoilla.

(7.12.2010) EU:n lääkevirasto EMA: Sanofi Pasteur vetää pois tehosteellisen (adjuvantillisen) pandemiarokotteen myyntilupahakemuksensa

Poisveto perustuu tiedotteen mukaan EU:n lääviraston komitean 19.3.2009 annettuun kielteiseen näkemykseen rokotteen hyöty/haittasuhteesta. Lisätietoa arviosta julkaistaan 13.-19.12.2010 pidettävän komitean kokouksen jälkeen. Rokotteen tehosteaineena oli alumiinihydroksidiadjuvantti.

(6.12.2010) Punnittuja puheenvuoroja: Lasten narkolepsia on kansallinen kriisi - narkolepsiaan sairastuneen lapsen äiti vetoaa lasten tutkimisen ja hoidon puolesta (Aamulehti mielipide 3.12.2010)

(3.12.2010) Pakkorokotuslakia vastustava adressi on kerännyt jo yli tuhat nimeä

(3.12.2010) Narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen yhteydestä THL:n tutkimustuloksia ensi viikolla?

Jos ennakkotiedot pitävät paikkansa, ensi viikolla olisi odotettavissa ensimmäisiä THL:n tutkimustuloksia narkolepsian ja sikainfluenssan yhteydestä.

THL:n pääjohtajan Pekka Puskan nimittämässä ryhmässä on THL:n rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi, joka on myös lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen rahoittaman n. 12 miljoonan euron FinIP-rokotetutkimuksen johtaja ja vastaava henkilö. Neljä muuta THL:n työntekijää ryhmässä ovat Terhi Kilven alaisia, joista tilastotutkija Jukka Jokinen toimii myös GlaxoSmithKlinen rahoittaman FinIP-tutkimuksen tilastotutkijana. THL:n ulkopuolisia jäseniä ovat sosiaali- ja terveysministeriön Merja Saarinen, joka oli vuosi sitten voimakkaasti suosittelemassa sikainfluenssarokotetta sekä kuusi kliinikkoa, enimmäkseen narkolepsian tuntijoita.

THL:n narkolepsiasivulla on edelleen väite, että narkolepsian "Yhteys sikainfluenssa- rokotteeseen on ainoastaan ajallinen." Nähtäväksi jää, onko tämä ilmeisesti jo ennen tutkimuksen käynnistymistä kirjattu julistus myös tutkimuksen johtopäätös.

(2.12.2010) Lääkärilehti: Luontaistuotekauppa sanoo EI rokotuksille

Lääkärilehti kertoo Life -kauppaketjun mainoksesta, jossa Lääkärilehden mukaan punakeltaisessa "liikennemerkissä" lukee EI, minkä perässä on neljä huutomerkein varustettua ilmiötä, joihin ei-kehotus viittaa: rokotuksille, influenssalle, kolesterolille ja vyötärörasvalle. Lehti on haastatellut Life Finlandin toimitusjohtajaa, jonka mukaan mainoksen tarkoitus on saada ihmiset itse tykönään pohtimaan rokotuksia. "Nythän eletään sitä aikaa, jolloin esimerkiksi influenssarokotuksia harkitaan."

(30.11.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 9 - "ROKOTUSINFO RY:N NETTISIVUT on tämän vuoden sananvapausteko."

 • (10.12.2009) Keskustelu jatkuu: Image-lehden 11/2009 pääkirjoitus "Piikki lihassa" (päätoimittaja Mikko Numminen): (poimintoja)

"IHMISKETJU JATKUU SILMÄNKANTAMATTOMIIN. Viranomaiset kutsuvat lisää järjestyksenpitäjiä pitämään kansan aisoissa. Toisinajattelijat haastavat vallitsevan totuuden tiedotusvälineissä. Kansasta vieraantuneet vallanpitäjät puolustautuvat hermostuneesti."

"Ehkä [ ... ] Suomesta on tulossa länsimainen kansalaisyhteiskunta, sellainen, jossa voi olla omaa mieltä asioista, vaika mielipide olisi vallanpitäjien tai enemmistön mielestä väärä."

"ROKOTUSINFO RY:N NETTISIVUT on tämän vuoden sananvapausteko. Ei siksi, että ne olisivat vähentäneet ihmisten huolta sikainfluenssasta tai tarjoneet luotettavaa tietoa rokotteen vaikutuksista, vaan pikemminkin täysin päinvastaisista syistä. Ne ovat nostaneet esiin kysymyksiä, joihin kellään ei ole tyydyttäviä vastauksia."

"Sairaanhoitajat, jotka ovat jättäneet rokotteet ottamatta, ovat mielestäni väärässä ammatissa. Silti arvostan sitä, mitä rokotusinfolaiset ovat saaneet aikaan: He ovat pakottaneet THL:n laskeutumaan norsunluutornistaan ja vastailemaan kansalaisten kysymyksiin. Lisäksi sivusto on nostanut esille suomalaisen terveydenhuollon ja lääketeollisuuden yhteistyön, joka on ilmeisesti hyödyistään huolimatta myös kaikkea muuta kuin ongelmaton."

Pääkirjoitus kokonaisuudessaan kannattaa lukea.

(30.11.2010) Skepsis ry - tieteellinen yhdistys? - kommentteja Skepsis ry:n lehdessä 4/2010 julkaistuun kirjoitukseen

(28.11.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 8 - GlaxoSmithKlinella meni hyvin; valtio siirsi "sikainfluenssarokotelaskun" Huoltovarmuuskeskukselle; Enemmistö ei aikonut ottaa rokotetta

(28.11.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 7 - Tiedotuksen keinot - Ufoihminen viranomaistiedotuksen tukena; ensimmäinen "sikainfluenssakuolema" ei ollutkaan sikainfluenssakuolema; rokottamattomat lääkärit puhetteluun ja terveystietojen yksityisyydestä luovuttava

 • (26.10.2009) Päivitetty / Sikainfluenssaaan sairastuneen kuolema - Muut asiat merkittävämpiä kuoleman kannalta, mutta sikainfluenssalla on voinut olla jonkinlainen osuus Vanhempi uutinen: Ilta-Sanomat: Nainen kuoli sikainfluenssaan Suomessa - uutisen mukaan kuollut on 25-vuotias vaikeaa pitkäaikaissairautta potenut nainen, jolle oli 16.10. todetun hengitystieinfektion jälkeen annettu samana päivänä Tamiflu-lääkehoito. Kuolemansyytä selvitetään parhaillaan. Päivitys: YLE: Sikainfluenssa saattoi olla osasyynä kuolemaan - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pandemiapäällikkö: "Minusta tämä tilanne kuvaa hyvin sitä realiteettia, mikä influenssapandemian yhteydessä on, että esimerkiksi selvä syy-yhteys että liittyykö joku kuolemantapaus influenssaan, ei välttämättä ole ihan yksiselitteinen. Tässäkin tapauksessa nämä muut asiat olivat merkittävämpiä tämän potilaan kuolemisen kannalta, mutta toki jonkinlainen osuus sillä influenssalla on voinut siinä tilanteessa"
 • (26.10.2009) (ensimmäisestä Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tiedottamasta ns. sikainfluenssakuolemasta) [http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/10/983290 MTV3: Pandemiapäällikkö: Sikainfluenssaaan sairastunut menehtyi perussairauteensa "Tämä kyseinen henkilö oli jo influenssasta parantumassa, kun perustautiin liittyen tuli uutta ongelmaa. Hän menehtyi tähän perustautiinsa. Eli käytännössä tällä sikainfluenssalla oli merkitystä, että se oli osa tätä ketjua, mutta siinä tuli muita asioita, joiden takia hän menehtyi"
 • (27.10.2009) Aamulehti: Arkkiatri: Rokottamattomat lääkärit puhutteluun! - arkkiatrin arvion mukaan sikainfluenssarokotteesta kieltäytyvä lääkäri tai hoitaja on merkittävä riski esimerkiksi syöpää sairastavalle potilaalle. Uutinen kertoo, että peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan potilas voi kieltäytyä rokottamattoman lääkärin hoidosta. Potilaalla on Risikon mukaan myös oikeus kysyä, onko hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja ottanut rokotteen.

(28.11.2010) Keskustelu jatkuu: Pakkorokotukset mahdollistava laki keskusteluttaa, samoin Aamulehden arvioima 14 miljoonan euron hintaisten rokotteiden muuttuminen ongelmajätteeksi ja uusi rokotehankintakierros

(28.11.2010) Aamulehti: Pandemiarokote: Uutta jonotussopimusta valmistellaan jo

(25.11.2010) Pääesikunta / Nelonen: Syksyn ensimmäinen sikainfluenssatapaus on varmistunut Parolan panssariprikaatissa

Aamulehti kertoo, että THL:n Ruudun mukaan viime talvena otettu sikainfluenssarokote suojaa hyvin sikainfluenssalta vieläkin.

(25.11.2010) Kaleva: Rokotetutkimusten suosio on laskenut

Asiasta on uutisen mukaan lisää perjantain Kalevassa.

(25.11.2010) Hus: THL:n ohjeita influenssarokotteiden markkinoimiseksi

Esityksestä selviää mm., että influenssarokotteiden rokotuskattavuus kaudella 2009-2010 on 65 vuotta täyttäneissä ollut n. 43 %, ja sitä edeltävinä neljänä vuotena vaihdellut välillä 45-52 prosenttia.

(25.11.2010) Karjalan Sanomat: Karjalan asukkaat kieltäytyvät yhä useammin influenssarokotuksesta

- "Vain kolme tuhatta ihmistä otti rokotuksen Karjalassa." - "vaikka kaksi vuotta sitten heitä oli 34 000."

"- Ihmiset pelkäävät, että rokotus haittaa terveyttä. Otan itse rokotuksen joka vuosi eikä siitä tullut mitään ongelmia terveydelleni", kertoo terveysministeri Elmiar Zilber uutisessa.

(25.11.2010) Kaleva: THL:n asiantuntija: Kausi-influenssarokotteen aiheuttama narkolepsia "epätodennäköinen"

Uutisen mukaan THL:n asiantuntija kertoo, että on epätodennäköistä, että kausi-influenssarokote aiheuttaisi narkolepsiaa. Uutisen mukaan "Jos tällainen yhteys löytyisi, influenssavirus aiheuttaisi suuremman riskin taudille kuin rokote."

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut epätodennäköiseksi myös sen, että sikainfluenssarokote olisi aiheuttanut Suomessa rokotteen saaneille lapsille vajaat 40 narkolepsiatapausta, ja että on mahdollista, että narkolepsian onkin aiheuttanut sikainfluenssavirus. Lapsille annetuista n. 4 miljoonasta sikainfluenssarokoteannoksesta n. 53 prosenttia on annettu Suomessa ja Ruotsissa, ja nimenomaan näissä maissa on raportoitu myös huomattava lisääntyminen lasten narkolepsiassa. Tavallisesti Suomessa lasten narkolepsiaa on esiintynyt noin kolme tapausta vuodessa. THL johtaa tutkimuksia, joissa pyritään saamaan tulos, onko rokotteella ja narkolepsialla yhteys.

(23.11.2010) Keskustelu jatkuu: Antti Heikkilä Korporaation vieraana

Aiheena mm. sikainfluenssarokote, lakimuutoshanke jolla rokotekokeilut ilman vanhempien suostumusta ja salaa vanhemmilta olisi mahdollistettu ja THL:n lääkeyhtiökytkökset.

(23.11.2010) Turun Sanomat: Turkulaistutkimus voi lisätä influenssarokotuksia Euroopassa

Tähänastisen tutkimusnäytön mukaan alle kaksivuotiaiden influenssarokotteella ei ole ollut laadukkaiksi arvioiduissa tutkimuksissa lumetta parempaa tehoa. Uutisen mukaan tänään tiistaina Turun Sanomissa ja lääketieteellisessä Lancet Infectious Diseases -lehdessä julkaistut suomalaistutkimuksen tulokset osoittavat, että influenssarokote tehoaakin alle 2-vuotiaisiin. Uutisen mukaan alle 2-vuotiaita lapsia rokotetaan influenssaa vastaan vain Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Tutkimusartikkeli Lancetissa, The Lancet Infectious Diseases, Early Online Publication, 23 November 2010, doi:10.1016/S1473-3099(10)70255-3

Päivitys: Lancetin artikkelista ei pääse tavanomaisia sidonnaisuusmainintoja artikkelia ostamatta tai ilman lukuoikeitta. Artikkelissa kerrotaan, että tutkimuksen rahoittaja oli lääkeyhtiö Roche, Tamiflu -influenssalääkettä myyvä yhtiö. Toisesta artikkelista löytyy artikkelin yhteyshenkilölle sidonnaisuusilmoitus: konsultti yhtiöille MedImmune, Novartis ja GlaxoSmithKline. Tämän artikkelin ilmoituksen perusteelle pitää joukkoon lisätä vielä neljäskin rokotevalmistaja, Solvay.

(22.11./23.11.2010) Düsseldorfin yliopisto: Pekka Puskalle Düsseldorfin teollisuusklubin mitali

Kun Suomessa on kyselty THL:n narkolepsiavastuiden perään ja epäilty THL:n jääviyttä, ei THL:n pääjohtaja Pekka Puska ole ollut suomalaisten toimittajien tai vanhempien kysymyksiin vastaamassa. THL:stä kerrotun mukaan pääjohtaja on ollut lomalla.

Nyt pääjohtajasta kuitenkin on havainto ja valokuva: saksalaisten uutisten mukaan pääjohtaja Puska on käynyt Düsseldorfin teollisuusklubilla pokkaamassa SENECA-mitalin ja 20 000 euroa.

Päivitys 23.11.: Myös THL tiedottaa teollisuusklubin palkinnosta. THL:n tiedotteen mukaan pääjohtaja lahjoittaa palkintosumman THL-säätiölle ja Pohjois-Karjala-projekti -säätiölle.

Päivitys 2, 23.11.: THL-säätiöstä ei löydy tietoja google-haulla eikä Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Sellainen säätiö on kuin KTL-säätiö, josta löytyvät maininnat THL:n verkkosivuilta, KTL:n tiedotuslehdestä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

(23.11.2010) HS: Ennakkopäätös saattaa vaikuttaa narkolepsiakorvauksiin

Helsingin Sanomat kertoo verkkosivuillaan ja maksullisessa sisällössään talven 1984-1985 sokeripalapolirokotekampanjasta ja kymmenen vuoden oikeustaistelun jälkeen maksetusta yhdestä rokotehaittakorvauksesta. Uutisen mukaan narkolepsiasta korvauksia hakevat saattavat saada tukea vuonna 1995 tehdystä ennakkopäätöksestä. Lukuisia muitakin haittatapauksia oli, mutta ennakkopäätöksen tultua oli vahingonkorvauksien saantioikeus jo vanhentunut. Uutisessa kerrotaan myös, että oikeuskanslerille oli juttua kirjoitettasessa tehty kaikkiaan 23 sikainfluenssarokotteeseen liittyvää kantelua.

(23.11.2010) Punnittuja puheenvuoroja: THL:n narkolepsiatutkimuksen johtajan esteellisyys (Aamulehti mielipide 23.11.2010)

(22.11.2010) Keskustelu jatkuu: Antti Liikkanen: Rokotellaan

(21.11.2010) Vindy.com (USA): Pelkoja vähemmän kuin viime vuonna, influenssarokotuskattavuus tippui puoleen

Uutisen mukaan influenssarokotuksia on otettu vain puolet edellisvuodesta. Tämä johtuu uutisen mukaan siitä, että tänä vuonna ei ole ollut pelotteena pandemiaa eikä rokotepulaa.

(21.11.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 6 - Sveitsin muutos rokotussuositukseen - siirtyi mm. lapsilla tehosteaineettomaan rokotteeseen riskien vuoksi

Rokotusinfon sivulta 22.10.2009: Tages Anzeiger (Sveitsi): Sveitsi päätti muuttaa sikainfluenssarokotesuositusta - raskaana oleville ja lapsille suositellaan nyt adjuvantitonta rokotetta, koska adjuvantillisella rokotteella on ilmennyt haittoja ja sen turvallisuudesta ei ole riittävästi tietoa.

(19.11.2010) GlaxoSmithKlinen uusi pandemiarokote Pumarix on saamassa myyntiluvan - THL valmistautuu tilaamaan Suomeen lisää pandemiarokotteita

EU:n lääkeviraston tiedotteen mukaan GSK:n Pumarixille suositellaan myyntilupaa. Kyseessä on ns. mallirokote, joka nyt hyväksytty lintuinfluenssarokotteena (H5N1) ja johon voidaan vaihtaa viruskomponentti. Kyseessä on tehosteaineellinen (adjuvantillinen) rokote.

YLEn MOT-ohjelman 20.9.2010 käsikirjoituksesta ilmeni, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL valmistautui syyskuusssa tilaamaan syyskuun lähikuukausina Suomeen lisää pandemiarokotteita järjestämällä kilpailutuksen jonopaikasta. Edessä on myös 1,7 miljoonan aiemman pandemiarokoteannoksen hävittäminen.

Tiedotteesta tai uutisista ei selviä, millä tavalla Pumarix mahdollisesti eroaa Pandemrixista - molemman ovat tehosteaineellisia, viruksen osia sisätäviä rokotteita. Todennäköisin ero on tehosteaine eli adjuvantti - Pandmemrixin sisältämän AS03-skvaleeniadjuvantin sijasta rokotteessa saattaa olla jokin muu http://www.gsk.com/media/flu/flu-adjuvant.pdf GSK:n 25 erilaisesta "adjuvanttijärjestelmästä"], skvaleenilla tai ilman.

(19.11.2010) Turun Sanomat: Oikeuskanslerilla kaikkiaan 19 kantelua sikainfluenssarokotteeseen liittyen

(19.11.2010) THL:n uusi sivu "Narkolepsia ja sikainfluenssarokote", jossa kerrotaan tutkimuksista, joita THL tekee syy-yhteyteen liittyen

(19.11.2010) THL:n ja GSK:n saloja julki - Aamulehti julkaisee osan THL:n salatusta muistiosta

Aamulehden kertoman lisäksi on tiedossa, että Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä on kaksi THL:n ja GSK:n suhteisiin liittyvää asiakirjajulkisuusasiaa, ja Turun hallinto-oikeudelta odotetaan marraskuun aikana ratkaisua Pandemrix -rokotteen hankintasopimuksen julkisuudesta.

Pari täydennystä uutisen ja muiden uutisten tietoihin:

 • Salaamisessa ei vedottu lääkeyhtiön liikesalaisuuteen vaan julkisyhtiön liikesalaisuuteen, eli rokotteen oston turvaamiseen
 • Uutisessa mainittu rokoteosaston johtaja ei vielä johtanut GSK:n THL:ltä tilaamaa n. 12 miljoonan euron arvoista tutkimusta, koska tutkimuksen sopimus oli allekirjoitettu vain pari viikkoa aikaisemmin ja tutkimus ei vielä ollut käynnistynyt. Tutkimus on edelleen meneillään, ja rokoteosaston johtaja johtaa edelleen paitsi tätä jättitutkimusta myös tutkimusta, joka selvittää narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen mahdollista syy-yhteyttä.
 • Toisin kuin rokoteosaston johtaja MTV3:n haastattelussa antaa ymmärtää, THL ei suinkaan pyydettäessä luovuttanut muistion julkisia osia, vaan ne luovutti Sosiaali- ja terveysministeriö

(18.11.2010) WHO: Pandemrixin Kanadassa valmistettu sisarrokote Arepanrix poistetaan WHO:n hyväksyttyjen rokotteiden listalta

Päätös perustuu siihen, että rokotteen myyntilupa Kanadassa on rauennut.

(18.11.2010) Maailman terveysjärjestön rokotusasiantuntijaryhmän kokous 9.-11.11.2010: sidonnaisuudet

WHO:n sidonnaisuusilmoituksissa THL:n ylijohtaja Juhani Eskolan ilmoituksiin sisältyy THL:n miljoonien eurojen pneumokkirokotetutkimus. Tällä kertaa ylijohtaja Eskolan sidonnaisuuslistauksen yhteenveto ei ole pisin, vaan vasta toiseksi pisin WHO:n rokotusasiantuntijaryhmän jäsenistä.

(18.11.2010) BMJ/blogi: Richard Smith: Lääketieteellisten lehtien eturistiriidat

Kirjoitus käsittelee lääketieteellisen julkaisun taloutta ja eturistiriitoja: pelkästään yhden lääkeyhtiön teettämän tutkimuksen artikkelin julkaiseminen voi tuottaa lehdelle 700 000 dollaria nettoa, kun lääkeyhtiö ostaa artikkelin painatuksia lääkäreille lähettäväksi. Muulla rahoituksella tehtävän tutkimuksen julkaisemisesta ei ole odotettavissa tällaisia tuloja. Lisäksi lääkeyhtiöiden rahoituksella tehtyjen tutkimusten julkaiseminen on eduksi myös lehden tieteellisen arvostuksen kannalta, mm. koska lääkeyhtiöllä on paljon resursseja hankkia tutkimukselle näkyvyyttä jolloin sitä siteerataan.

(18.11.2010) Aamulehti / THL: Jokaisena talvikuukautena 11 000-19 000 suomalaista loukkaantuu liukastuttuaan ulkona (sikainfluenssa ja tapaturmat)

"Kuperkeikkoja voit välttää valitsemalla oikeat kengät. Paras pito on pehmeissä ja voimakkaasti kuvioiduissa kengänpohjissa. Pohjakuvion syvyys pitäisi Työterveyslaitoksen testien mukaan olla vähintään 5 millimetriä. Myös koron muotoilu ratkaisee. Pääkallokelillä paras turva ovat kenkiin laitettavat liukuesteet."

Web-toimittajan kommentti: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on varmistettu kaikkiaan 7669 pandeemisen influenssa A(H1N1) 2009 -viruksen aiheuttamaa infektiota 10.5.2009-8.3.2010 välisenä aikana. Sairastuneiden määrään on vaikea arvioida, mutta ei ehkä mene pahasti pieleen, jos arvioidaan, että suuruusluokka tuskin on suurempi kuin THL:n arvion mukaan ulkona liukastuneiden määrä talven aikana.

Voimme tehdä ajatuskokeen, miltä Suomen talveen varautuminen ja jälkihoito näyttäisi, jos liukastumisia ehkäistäisiin samaan tapaan kuin sikainfluenssaa:

 • THL tilaisi jokaiselle suomalaiselle kengänpohjiin laitettavat liukuesteet
 • Liukuesteiden valmistaja olisi rahoittanut THL:n tapaturmiin liittyviä testejä 12 miljoonalla eurolla
 • Liukesteet jaeltaisiin koulujen ja terveyskeskusten välityksellä kansalaisille
 • THL vakuuttaisi, että liukuesteet ovat täysin turvallisia ja voimakkaasti suosittelisi liukuesteiden käyttöä kaikille
 • Liukuesteiden käyttö esiteltäisiin mediassa kansallisena yhteisvastuuprojektina - media olisi talvisodan hengessä kampanjassa voimakkaasti mukana
 • Median ollessa läheisessä THL-yhteistyössä THL:n toiveita noudattaen, toisenlaista liukastumisenestonäkemystä esittäviä tapaturmiin liittyviä amamttilaisia (esim. vain osalle väestöä liukuesteiden hankkimista kannattavia) ei mediassa juuri nähtäisi
 • Erityisesti terveydenhuollon henkilöstöä niin arkkiatri, THL:n pääjohtaja kuin asiasta vastaava ministeri voimakkaasti suosittelisivat liukuesteiden käyttöä. Julkisuudessa olisi avointa paheksuntaa liukuesteiden käyttöä epäröiviä ammattilaisia kohtaan, ja kysyttäisiin, ovatko he oikealla alalla. Ministeri vaatisi, että terveydenhoitohenkilöstön tulisi pyydettäessä esittää liukuesteensä asiakkaalle, jotta asiakas voi säilyttää luottamuksensa terveydenhuollon henkilöstöön ja liukuesteisiin
 • Jos joku sanoisi, että toisen valmistajan liukuesteet ovat jossain suhteessa turvallisemmat koska niissä ei ole sellaista uutta ja mahdollisesti riskialtista tekniikka kuin THL:n tilaamissa, THL:n pääjohtaja tuomitsisi tahon "huhujen levittäjänä" ja sanoisi, että jos joku huhujen vuoksi ei käytä liukuesteitä, vähintäänkin moraalinen vastuu tapaturmista ja mahdollisista kuolemista on "huhujen levittäjillä"
 • Kun talven jälkeen heräisi epäily, että liukuesteet ovat olleet mallia, josta on voinut aiheutua pysyviä liikkumista haittaavia vaurioita niitä käyttäneille lapsille, epäilyn tutkiminen ei suinkaan olisi tuoteturvallisuusviranomaisten tai oikeuslaitoksen velvollisuus, vaan maan parhaaksi katsottu liukuesteasiantuntija THL tutkisi, ovatko liukuesteet aiheuttaneet väitettyjä vaurioita
 • Vammautuneiden lasten jääviysepäilyihin ministeri toteaisi, että ei tässä ole ongelmaa, koska koko kansakunnan ja maailman huomio kohdistuu liukuesteiden turvallisuustutkimuksiin, ja THL:ssä on paras asiantuntemus, ongelmaa ei ole
 • Kun THL:n pääjohtajalta kysyttäisiin, mikä on THL:n vastuu liukuesteiden mahdollisesti aiheuttamista vaurioista, pääjohtaja toteaisi, että ei liukuesteiden turvallisuudesta kukaan voinut tietää mitään, koska niitä ei ehditty testata ennen käyttöönottoa

(18.11.2010) Aamulehti: Tampereella tuore tuberkuloosiepäily

(18.11.2010) Narkolepsia: linkkejä

(17.11.2010) Sikainfluenssarokote ja narkolepsia: 53% kaikesta lapsille annetusta Pandemrixista käytettiin Suomessa ja Ruotsissa

Kaikkiaan 4 miljoonasta lapsille annetusta Pandemrix-annoksesta on rokotuskattavuusarvioiden mukaan Suomessa ja Ruotsissa käytetty n. 53 prosenttia. Näin ollen ei ole yllätyksellistä, että nimenomaan Suomessa ja Ruotsissa on raportoitu valtaosa lasten narkolepsiatapauksista.

Lähde: BMJ 17.11.2010

(17.11.2010) MedPageToday: Tutkimus: Pneumokokkirokotteet ovat muuttaneet korvatulehdusten aiheuttajia

Uutinen kertoo tästä tutkimusartikkelista.

(17.11.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 5 - Rokotusinfon ehdotus tehosteaineettoman rokotteen käytön selvittämiseksi

Lainauksia Rokotusinfon tiedotteesta 24.10.2009:

"Lisäaineen haitat johtamassa Sveitsin rokotuskäytännön muutoksiin - odottaville ja lapsille lisäaineeton rokote

- Rokotusinfo ry ehdottaa samaa muutosta selvitettäväksi Suomessa"

"Sveitsi aikoo turvallisuussyistä vaihtaa raskaana olevien ja lasten sikainfluenssarokotetta. Raskaana oleville ja lapsille aiotaan antaa adjuvantitonta rokotetta, jollaista maailman terveysjärjestö WHO suosittelee."

".. selvitetään, saadaanko raskaana oleville ja lapsille toisen valmistajan lisäaineetonta rokotetta, vai voidaanko tilattu Pandemrix-rokote hyväksyä käyttöön ilman lisäainetta. Teknisesti tämä onnistuu, koska rokote ja adjuvantti ovat eri pakkauksissa.

Myöskään Saksan lääkäriliiton tiedotteen mukaan raskaana olevia ja lapsia ei pidä rokottaa adjuvanttia sisältävillä rokotteilla. (2)

Muista maista ainakin Espanja, Kanada ja USA antavat raskaana oleville turvallisuussyistä adjuvantitonta rokotetta. "

"Rokotusinfo ry:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väitteet rokotteen ainesosien vaarattomuudesta sikiölle ja raskaana oleville eivät perustu tutkimusnäyttöön. EU:n lääkeviraston julkaisemista asiakirjoista ilmenee, että adjuvanttia sisältävien rokotteiden käytöstä ei ole tutkimustietoa raskaana olevilla.(4)"

"Rokotusinfo ry:n mukaan keskustelua varjostaa kuuden miljoonan euron virtahepo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen olohuoneessa.(5)

Summa on THL:n rokoteosaston johtajan arvio siitä, minkä verran laitos saa tänä vuonna rahaa rokotevalmistajien tuotekehitykseen liittyvien tutkimusten toteuttamiseksi. Valtion budjettirahaa THL:n rokoteosastolle on viime vuosina varattu tästä vain murto-osa, hiukan yli miljoona euroa."

(16.11.2010/17.11.2010) YLE: Narkolepsiakanteluita virtaa oikeuskanslerille - Ajankohtainen kakkonen TV2 klo 21.00 käsittelee asiaa

"Sikainfluenssarokotteen valmistaneen lääkeyhtiön GlaxoSmithKlinen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n yhteydet ovat poikineet runsaasti kanteluita oikeuskanslerille. Tiistaina iltapäivällä kantelun oli jättänyt jo 14 eri henkilöä."

"Uutisen mukaan oikeuskansleria pyydetään selvittämään, oliko THL jäävi, kun se viime vuonna suositteli sikainfluenssarokotteen hankkimista GlaxoSmithKlineltä. THL on saanut yhtiöltä merkittävää tutkimusrahoitusta." sekä "voiko valtion korkein terveysviranomainen THL ylipäätään olla läheisessä yhteistyössä lääkeyritysten kanssa."

"Lisäksi oikeuskanslerin pyydetään tutkivan, onko THL:n asettama työryhmä, joka selvittää sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian välistä mahdollista syy-yhteyttä, jäävi samasta syystä."

Päivitys 17.11.: Ajankohtainen kakkonen on katsottavissa YLE Areenassa.

(15.11.2010) Keskisuomalainen (mielipide): Kenellä vastuu narkolepsiatapauksista? - vanhemmat vaativat riippumatonta narkolepsiatutkintaa ja GSK:n ja THL:n taloudellisisten kytkösten tutkintaa

"Miksi jo tiedetyistä tehosteaineen ongelmista ei tiedotettu avoimesti? Miksi tietoa pimitettiin viranomaistahoilta?

Miksi vain Suomessa ja Ruotsissa joukkorokotettiin lapsia, jopa 90 prosentin kattavuudella paikoitellen? Muissa Euroopan maissa lapsia ja raskaana olevia ei haluttu joukkorokottaa Pandemrex-rokotteella, koska sitä ei oltu riittävästi tutkittu lapsilla.

On järkyttävää huomata, miten korruptoitunutta suomalaisten viranomaisten toiminta voi olla. Jättimäinen lääkeyritys GlaxoSmithKline (GSK)rahoittaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksia ja samaan aikaan THL tekee päätöksiä ostaa GSK:n valmistamia rokotteita kymmenillä miljoonilla euroilla. Nyt kaiken huipuksi sama THL tutkii lasten saamia rokotevaurioita! Onko tämä riippumatonta tutkimusta?

Onneksi oikeuskanslerille on jo tullut kanteluita kyseisestä korruptiokuviosta."

(14.11.2010) Fox Business: GSK:lle huolestuttavia uutisia Benlysta -punahukkalääkkeestä (punahukka tunnetaan myös nimillä lupus ja SLE)

Uutisen mukaan autoimmuunisairauteen kehitetty lääke, jolle julkisuudessa olleiden tietojen mukaan odotettiin hyväksyntää vielä vähän aikaa sitten, saattaakin nyt olla vastatuulessa lääkettä saaneiden keskuudessa ilmenneiden kuolemantapausten ja muiden vakavien haittojen johdosta. USA:n lääkevirasto FDA arvioi hyöty- haittasuhdetta ja sitä, myönnetäänkö lääkkeelle myyntilupa. Esille tulleet vakavat haitat ovat huolestuttavia erityisesti siihen nähden, että hyötyjen arvioidaan olevan marginaalisia. Uutisen mukaan perjantain keskipäivän vaihdossa lääkkeen kehityksessä mukana olleen Human Genome Sciences Inc -yhtiön osakkeen kurssi putosi kahdeksan prosenttia ja viimeisen kuukauden aikana 14 prosenttia. Pörssianalyytikot kuitenkin odottavat lääkeen saavan myyntiluvan.

GlaxoSmithKline (GSK) on Suomessa tunnettu sikainfluenssarokotteen valmistajana ja Pekka Puskan johtaman THL:n läheisenä ja THL:n luotettavana pitämänä yhteistyökumppanina, jolta THL on tilannut Suomeen mm. sikainfluenssarokotteet ja jolta THL saa yli 10 miljoonaa euroa rahoitusta GSK:n toimeksiannosta tekemäänsä, parhaillaan käynnissä olevaan FinIP-rokotetutkimukseen. THL selvittää parhaillaan myös GlaxoSmithKlinen valmistaman Pandemrix -sikainfluenssarokotteen mahdollista yhteyttä Suomessa yli kymmenkertaistuneeseen lasten narkolepsiaan. Peruspalveluministeri Risikko ei näe näissä läheisissä kytköksissä ongelmaa, koska ministeri Risikon mukaan tutkimuksia seurataan maailmalla hyvin tarkasti. Narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat ovat olleet asiasta toista mieltä ja ovat vaatineet riippumatonta tutkimusta asiasta.

(13.10.2010) YLE: Influenssarokote kiinnostaa varsin harvoja

(13.11.2010) Rokotusinfo ry: Narkolepsiatapauksia jo yli sata - vanhemmat peräävät hoitoa edistäviä tutkimuksia

(13.11.2010) Euroopassa yli sata rokotehaitaksi epäiltyä narkolepsiatapausta, valtaosa Suomessa ja Ruotsissa

Rokotehaitaksi epäiltyä narkolepsiaa on viranomaisilta saamiemme tietojen mukaan Suomeesa 37, Ruotsissa 43, Norjassa 9, Ranskassa 10 ja Portugalissa 1, yhteensä sata.

Narkolepsiaa on havaittu Pandemrixin kaltaisella rokotteella rokottamisen jälkeen myös Kanadassa. Sleep -lehti tarkastelee 1.11. ilmestyneessä numerossaan yhteensä 16 narkolepsiatapausta, joista kolme (3) on tehosteaineetonta rokotetta saaneilla, yksi sellaisella jolla on todettu H1N1-infektio, yksi sellaisella jolla on epäilty H1N1-infektiota ja loput 11 tehosteaineellista, Pandemrixia tai sen Kanadassa valmistettua sisarrokotetta Arepanrixia saaneita.

Sleep -lehden aineistossa on myös eurooppalaisia Pandemrix-rokotettuja tapauksia - yksi 10-vuotiaana narkolepsian saanut Sveitsistä, yksi 3,5-vuotiaana narkolepsian saanut Britanniasta ja kuusi Ranskasta. Alussa mainituissa luvuissa ei ole Sveitsiä eikä Britanniaa, joten Sleep -lehden aineisto nostaa eurooppalaisten rokottamisen haitaksi epäiltyjen narkolepsiatapausten määrän yli sadan. Kanadasta tapauksia on Sleep-lehden aineistossa neljä, kaikki Arepanrix-rokotteen saaneita, joista alaikäisiä kaksi - Ranskan yhteensä kuudesta tapauksesta alaikäisiä on neljä.

Suomen ja Ruotsin yhteensä 80 epäiltyä tapausta muodostavat n. 78 prosenttia Euroopassa esille tulleista narkolepsiaepäilyistä. THL:n mukaan Pandemrixia on käytetty lapsilla yhteensä neljällä miljoonalla lapsella. THL:n rokotuskattavuusarvion perusteella näistä 800 000 eli n. 20 % on Suomessa. Ruotsin rokotuskattavuus koko väestössä oli suurempi kuin Suomessa. Mikäli Ruotsin rokotuskattavuus lapsissa oli sama kuin Suomessa, on Ruotsissa ja Suomessa yhteensä yli 50 % kaikista rokotetuista lapsista, joten Suomen ja Ruotsin 78 % osuus pelkästään Euroopan epäillyistä narkolepsiatapauksista ei rokotettujen määrään suhteutettuna näytä ollenkaan ihmeteltävältä.

(12.11.2010) AP: THL:n läheiselle yhteistyökumppanille jälleen haaste - Utahin osavaltio vaatii GSK:lta miljoonakorvauksia

Uutistoimisto AP:n välittämän uutisen mukaan Utah on haastanut GlaxoSmithKlinen oikeuteen väitteellä, että GSK markkinoida Avandia -diabeteslääkettään harhaanjohtavasti ihmelääkkeenä kakkostyypin diabetekseen. Utahin osavaltion juristin mukaan osavaltio ei usko, että GSK:lla on näyttöä markkinointiväitteidensä tueksi. Utah vaatii uutisen mukaan GSK:lta 7,8 miljoonaa dollaria, joka osavaltion mukaan on summa jonka GSK on petoksella saanut osavaltion sairausvakuutusohjelmalta.

Avandian ja sisarlääke Avandametin myynti lopetettiin Suomessa tämän viikon maanantaina EU:n komission päätöksellä, jonka komissio teki EU:n lääkeviraston esittelystä.

(12.11.2010) Rokotusinfo ry: THL:n lääkeyhtiökytkyjä vaaditaan purettaviksi lääkärikunnassakin

(11.11.2010) Rokotusinfo ry: THL salaa narkolepsiatutkimusten suunnitelmat

Pääjohtaja Pekka Puska ei ole viime aikoina julkisuudessa kommentoinut narkolepsiaan liittyviä asioita - työsarkaa on ollut mm. yritysmaailman yhteistyökumppanien parissa, esim. Keskon vastuullisen toiminnan esillenostamisessa Keskon verkkosivuilla. Pääjohtaja Puskan narkolepsiatutkimusten salauspäätökseen (kts. myös tiedote 11.11.2010) liittyen on tänään lähtenyt kysymys pääjohtaja Pekka Puskalle:

"Hyvä pääjohtaja Pekka Puska,"

Hallintojohtaja, juristi Jaakko Penttisen mukaan laki ei aseta esteitä narkolepsian ja sikainfluenssan yhteyttä koskevien, THL:n johdolla tehtävien tutkimusten tutkimussuunnitelmien sisällön julkaisemiseksi. Miksi olette halunnut salata tutkimussuunnitelmat?

yst.terv. Jyrki Kuoppala pj, Rokotusinfo ry"

Pääjohtaja Puskan vastaus:

"Hyvä Jyrki Kuoppala

THL haluaa toimia mahdollisimman avoimesti - myös kertoen laitoksen projektiryhmistä (asettamispäätökset ovat julkisia) sekä tutkimuksista. Tutkimussuunnitelmapaperit eivät kuitenkaan ole suoraan laitoksen puolelta julkisia (koska niihin liittyy tutkijoiden - usein laitoksen ulkopuolistenkin - IPR-oikeuksia ym.). Sen sijaan tutkimusryhmät ovat vapaita (ja heidän jopa toivotaan) kertomaan tutkimuksistaan kiinnostuneille. Tässä tapauksessa ryhmän johtaja ylilääkäri Terhi Kilpi ilman muuta on käytettävissä kertomaan tutkimuksen suunnitelmista.

Ystävällisin terveisin

Pekka Puska"

(10.11.2010) Keskustelua narkolepsiasta

(10.11.2010) THL: Asiantuntijaryhmä selvittää narkolepsian lisääntymisen syitä

(10.11.2010) YLE: THL perusti erikoisryhmän tutkimaan narkolepsiatapauksia

Uutinen viittaa Ajankohtaiseen kakkoseen. Uutisen mukaan "Ohjelmassa haastateltiin narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhempia, jotka pitivät yhteiskokouksen sunnuntaina. Ohjelman mukaan vanhemmilla ei ollut tietoa tutkimusprojektista."

Web-toimittajan kommentti: Tässä lienee uutisessa mainitulla ministeri Risikolla ja toimittajalla jonkinlainen väärinkäsitys. Rokotusinfon tietojen mukaan THL:ssä ei ole vireillä mitään tutkimusta, jonka tarkoitus olisi selvittää narkolepsian hoitoa ja siinä mielessä tutkia potilaita, joka on se lasten tutkimistapa, jota vanhemmat ovat halunneet. Sen sijaan THL:ssä on vireillä tai käynnistynyt peräti neljä (4) tutkimusta, joiden tarkoitus on osoittaa, onko sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian välillä yhteyys. THL:n rokotepuolen johtaja on julkisuudessa pitänyt yhteyttä epätodennäköisenä, ja THL:n verkkosivujen mukaan yhteys on ainoastaan ajallinen. Edellytykset asianmukaiselle tutkimusten edistymiselle eivät tämän perusteella näytä hyviltä. On mahdollista, että erityisesti THL:ssä tehtävä molekyylitason tutkimus immunologisista mekanismeista saattaa pitkällä aikavälillä edistää narkolepsian hoitojen kehittymistä, mutta tämä ei ole tuonkaan tutkimuksen tarkoitus.

(10.11.2010) Rokotteissa ja rokotetutkimuksissa on eroja

Sikainfluenssan ja narkolepsia mahdollista yhteyttä käsittelevän keskustelun tiimellyksessä lienee paikallaan muistuttaa, että rokotteissa on eroja, samoin rokotetutkimuksissa ja siinä, mitä rokotetutkimukset eri rokotteista kertovat. Vaikka THL päinvastaista julkisuudessa väitti, sikainfluenssarokotetta oli tutkittu ja siitä tiedettiin oleellisesti vähemmän kuin monista muista rokotteista. Hyväksyntää edeltävissä rokotetutkimuksissa on omat, usein vakavatkin puutteensa, mutta myös käytön myötä tulee usein uusien tutkimusten myötä lisää tietoa rokotteen hyödyistä ja haitoista.

Kannattaa muistaa, että toisin kuin esim. THL antaa ymmärtää, rokotuskriittisyys on eri asia kuin rokotusten kategorinen vastustaminen. Ja, että rokotteissa on eroja, joka sanottakoon vielä, ellemme sitä ole tulleet sanoneeksi. Esimerkiksi voimakkaasti influenssarokotteita niiden hyötyjä koskevan näytön puuttumisen vuoksi kritisoinut arvostetun Cochrane-verkoston johtaja katsoo Time -lehden haastattelun mukaan, että monista muista rokotteista on parempaa näyttöä kuin influenssarokotteista.

Tässä yhteydessä lienee taas paikallaan nostaa Tekstit -osiostamme esille Väitteitä ja vastaväitteitä -tekstistä esille:

"V: Jos rokotteissa sitten on näin paljon ja vakavia haittoja kuin esim. Internetissä tuodaan esille ja hyödytkin ovat varsin kyseenalaisia, eihän kenenkään kannata rokotuttaa itseään tai lapsiaan!"

"VV: "Rokotukset" ei ole pelkästään "kyllä tai ei" -valinta. Päätöksiä kannattaa punnita kulloisenkin rokotteen ja rokotettavan mukaan. Ei ole perusteltua yleistää esim. yhden rokotteen suhteellisen suuria haittoja ja suhteellisen pientä hyötyä koskemaan muita rokotteita, joiden ominaisuudet ja vaikutukset ovatkin aivan erilaiset. Kannattaa myös pyrkiä suhteuttamaan hyötyjä ja haittoja - esimerkiksi autolla liikkumisessa on omat riskinsä, mutta useimmat käytännön toimissaan päätyvät ottamaan näitä riskejä (samalla kuitenkin pyrkien niitä pienentämään), koska liikkumisesta tulee hyötyjä. Rokotteissa haittojen riskejä pyrkivät monet pienentämään esim. rokotuttamalla vain täysin terveenä, vertailemalla rokotteita esim. muiden pohjoismaiden käytäntöihin, valitsemalla vähempihaittaisiksi tiedettyjä tai vaarallisiksi tiedettyjä lisäaineita sisältämättömiä rokotteita jos mahdollista ym."

THL:n narkolepsiaan suhtautumisen vuoksia voi paikallaan voi olla myös nostaa esille Yleistä -sivultamme yksi kohta:

"7. Rokotuksia koskevien tutkimustulosten ja erityisesti niiden julkisuudessa esittämisen suhteen näyttää muodostuneen jossain määrin eräänlaisia "rintamalinjoja" tyyliin "rokotusten vastustajat" ja "rokotusten puolustajat". "Puolustajat" voivat sanoa "vastustajien" tai pelkästään mahdollisia riskejä esille tuovien (kuten Wakefield) yleistävän perusteettomasti hyvin harvinaisia rokotusten haittoja ja turhaan pelottelevan ihmisiä joka on omiaan vähentämään väestön rokotusmyöntyvyyttä ja siten heikentämään jokaisen suojaa vaarallisia tauteja vastaan. "Vastustajat" taas voivat sanoa "puolustajien" (esim. viranomaistahot ja jotkut tutkijat) olevan liian läheisissä suhteissa rokotuksista taloudellisesti hyötyvän lääketeollisuuden kanssa, ja tällä perusteella asettaa viranomaisten suositukset ja lääketeollisuuden rahoittaman tutkimuksen tulokset kyseenalaisiksi."

"Kärjekkäämpiäkin syytöksiä esitetään välillä puolin ja toisin, jotkut "puolustajat" leimaavat kaikki "vastustajat" tieteen hylänneiksi, höyrähtäneiksi huuhaa-lääketieteen kannattajiksi, tai vainoharhaisiksi salaliittoteoreetikoiksi, jotkut "vastustajat" puolestaan esittävät scifi-fantasioilta kuulostavia teorioita siitä kuinka rokotukset ovat olennainen osa valtioiden biologisen sodankäynnin suunnitelmia tai kuinka HI-virus on rokotuksiin liittyvien kokeiden myötä karkuun päässyt biologisen sodankäynnin muoto. Onneksi kuitenkaan kaikkia tällaisia leimoja tai teorioita joita ei yleensä voi luotettavasti todentaa puoleen tai toiseen ei liene tarpeellista huomioida rokotusten hyötyjä ja riskejä punnitessaan."

" Kannattaa myös muistaa, että vaikka joku esiintyisikin asiattomasti, perustelemattomasti, huonotapaisesti ja/tai yleistyksiä laukovasti, saattaa hänen näkemyksessään silti olla jotain arvokasta ja hyödyllistä - vaikka huonot perusteet ja rähinöivä esiintyminen eivät todista näkemystä oikeaksi, eivät ne sitä toki yksiselitteisesti vääräksikään todista. Sama tietysti pätee myös monenlaisiin motiiveihin mitä rokotuskysymyksestä keskustelevilla kerrotaan olevan - oma taloudellinen toimeentulo, läheisen kärsimä rokotevamma tai jopa kuolema, oman maineen tai elinkeinon ylläpito, omien valintojen puolustaminen ym. ovat toki seikkoja, joilla on oma merkityksensä ihmisen toiminnan suunnalle ja jotka ehkä kannattaa huomioida. Toisaalta jos tällaisten todellisten tai luuloteltujen motiivien perusteella laskettaisiin henkilö jääviksi ja hänen esittämänsä kokonaan mitättömäksi, tuskin jäisi jäljelle ketään rokotusten kanssa tekemisissä ollutta joka olisi riittävän jäävitön asiasta näkemyksiä esittämään."

Web-toimittajan kommentti: Muistinkohan nyt tuoda esille, että rokotteita ei kannata niputtaa, vaan kannattaa harkita kutakin rokotusta erikeen kussakin tilanteessa. Lisäksi haluan huomauttaa, että THL:n esiin tulleet, kestämättömäksi käyvät taloudelliset kytkökset ja epäasiallienn tiedotus mm. sikainfluenssarokotteen ominaisuuksista eivät nähdäkseni ole järkevä peruste rokotusten ottamattä jättämiselle. Rokotuspäätökset kannattaa perustaa rokotteiden ominaisuuksiin mieluummin kuin niitä jakelevien ja suosittelevien tahojen ominaisuuksiin. THL:n jääviysongelmat ja epäasiallinen tiedotus tuovat kuitenkin esille tarpeen puuttua THL:n rooleihin ja toimintaan, ja nyt on oikea aika, kun eduskunnassa on vireillä rokotehuoltoa koskeva lakimuutos. Nyt kannattaa siis asiaan vaikuttaa esim. ottamalla yhteyttä kansanedustajiin! Asiaa käsiteltäneen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, yhteystiedot sen jäseniin löytyvät Eduskunnan sivuilta.

(9.11.2010) GlaxoSmithKline: jälleen ikäviä uutisia

(8.11.2010/9.11.2010) Lääkärilehti / Timo Vesikari: THL:n ja lääkeyritysten yhteistyö on syytä purkaa

5.11.2010 ilmestyneessä Lääkärilehden kirjoituksessa professori Vesikari kirjoittaa mm., että muualla Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa THL:n harjoittama, THL:n johtajien Eskolan ja Kilven normaalina pitämä toiminta olisi mahdotonta. Vesikarin mukaan Eskolan ja Kilven väite siitä, että THL:n harjoittama rokotetutkimusyhteistyö on valtion asiantuntijalaitosten normaalitoimintaa, on "lähtökohtaisesti harhaanjohtava ja väärä". Vesikarin mukaan "Suomen poikkeavaan tilanteeseen onkin vain yksi syy: raha. Kaupallinen yritysyhteistyö tuottaa liikevaihtoa."

Professori Vesikari toivoo eduskunnalta löytyvän selkeänäköisyyttä, jotta vireillä olevaa tartuntatautilain muutosta ei hyväksyttäisi. Vesikarin mukaan THL:n korjausliike menisi täysin väärään suuntaan - THL valmistelisi kaikki päätökset ja STM:lle jäisi lähinnä kumileimasimen osa. Vesikarin mielestä kaupallisista rokotetutkimuksista olisi luovuttava - kytköksiä ei asiantuntijuuden säilyttämiseksi Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtajan, professori Vesikarin mielestä tarvita.

Web-toimittajan kommentti: Hyvin samaansuuntaisia kantoja on ottanut myös Rokotusinfo ry tiedotteissaan.

(8.11.2010/9.11.2010) Ajankohtainen kakkonen: "Rokote, narkolepsia, uusi käänne?" - ti 9.11. klo 21.00 TV2

Ohjelman keskustelusivu on avattu. Ohjelma on katsottavissa verkossa.

(3.11./5.11./8.11.2010) RSI (Sveitsi): Patti chiari: Influenssarokote

Päivitys 8.11.: Ohjelma on katsottavissa Internetissä. Suomen tapahtumia käsittelevä osuus alkaa n. kohdasta 32.32.

Perjantaina 5.11. esitettävä Sveitsin TV:n italiankielinen ohjelma käsittelee Suomessakin ajankohtaista aihetta, influenssarokotuksia, Sveitsiin, Italiaan ja Suomeen viitaten. Entä jos rokote ei toimi? Google-konekäännös

(8.11.2010) HS / HBL: Narkolepsialasten vanhemmat vaativat maksuttomia tutkimuksia ja riippumatonta tutkintaa

Uutisen mukaan vanhemmat vaativat peruspalveluministeri Paula Risikolle (kok) lähettämässään vetoomuksessa uuden rokotteiden haittavaikutuksia selvittävän riippumattoman tutkimusryhmän perustamista. Uutisen mukaan vanhemmat harkitsevat uudenlaisen rokotteiden haittavaikutuksiin keskittyvän yhdistyksen perustamista, ja ovat pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta tapaamisiin. STM:n Merja Saarisen mukaan ministeriöllä ei ole mahdollisuuksia vanhempien toiminnan rahalliseen tukemiseen.

Paperilehden puolella on vanhemmilta myös kommentti: "On käsittämätöntä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vetää tutkimusta, jossa he tutkivat omia jälkiään"

Asia näyttää herättävän HS:n sivuilla kiivassävyistäkin keskustelua suuntaan ja toiseen, jopa vanhempia syyttäviä ja syyllistäviä viestejä on useita, vaikka vanhempia toki myös ymmärretään. Lainaus vanhempien näkökulmaa ymmärtävän nimimerkin "Luhtarölli" kirjoituksesta:

"jos sinulle myydään turvallisena ja luotettavana autona sellainen auto josta jarrut saattavat pamahtaa millä hetkellä hyvänsä, ja kaikkien luottettavana pitämä ja tunnustettu myyjä pimittää tämän seikan ja yrittää kaikin keinoin estää muita kertomasta sinulle tätä yksityiskohtaa, onko silloin sinun syysi kun ajat sillä kohtalokkaan kolarin?"

Asiaa käsiteltiin myös YLEn Aamu-TV:ssä kausi-influenssarokotusosuuden yhteydessä ja tämän päivän Hufvudstadsbladetissa.

(8.11.2010) Punnittuja puheenvuoroja: Lääkeyhtiön raha ei sovi viranomaislaitokseen

(5.11.2010) The Flu Case: Oliko Pandemrixin käyttö lapsilla laitonta EU-normien mukaan?

Kirjoitus viittaa Pandemrixilla lapsilla tehtyjen tutkimusten suuriin haittavaikutusosuuksiin ja kyseenalaistaa, oliko Pandemrix-rokote asianmukaisesti hyväksytty lapsilla annettavaksi.

(5.11.2010) Suomen osuus maailman Pandemrix-rokotetuista lapsista arviolta n. 20 % (sikainfluenssarokote ja narkolepsia)

Suomen osuus koko maailmassa Pandemrixillä rokotetuista lapsista näyttäisi olevan n. 20 prosenttia. Toisin kuin esim. THL on julkisuudessa kertonut, ei siis ole mitenkään ristiriitaista rokotteen ja narkolepsian mahdollisen syy-yhteyden kanssa, että Suomessa on havaittu hyvin paljon lasten narkolepsiaa suhteessa väestöön. Narkolepsiaan sairastuneiden määrä Suomessa ei näyttäisi olevan mitenkään odottamattoman suuri Suomen rokotettujen osuuteen nähden.

Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan 0-17 -vuotiaita oli Suomessa vuonna 2009 yhteensä 1 088 456. Vuonna 2009 syntyi 60 430 lasta. Sikainfluenssarokotetta suositeltiin kaikille yli puolivuotiaille alaikäisille. Niinpä rokotteen kohderyhmä oli n. 1 050 000 lasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkisuudessa esittämien tietojen mukaan sikainfluenssarokotteen rokotuskattavuus lapsissa oli n. 80 prosenttia, eli tämän mukaan laskettuna n. 840 000 suomalaislasta sai sikainfluenssarokotteen. Tämä on

Laskelmassa on epävarmuustekijänä mikä missäkin dokumentissa luetaan lapseksi. Rokotuskattavuuslaskelmat THL:ssä eivät ole vielä valmiina, mutta 80% arvio ulottuu ainakin n. 16 vuoden ikään asti. Arvion mukaan 18 vuoden iästä kattavuus laskee varsin nopeasti. 16-17 vuoden ikäisten lasten osuus voi siis olla jonkin verran pienempi, joka voi laskea rokotuskattavuutta jonkin verran. Jos kattavuus 16-17 -vuotiaissa olisi esim. n. 45 %, rokotettujen määrä olisi yhteensä n. 800 000 eli 20% maailmassa Pandemrixilla rokotetuista lapsista. Epävarmuustekijänä on myös KRAR:n pöytäkirjan 4 miljoonan annoksen tarkka ikäryhmä.

Kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän kokouksen 24.8.2010 pöytäkirjan mukaan maailmanlaajuisesti Pandemrix-rokotetta on annettu lapsille 4 miljoonaa annosta. Suomen osuus koko maailman lapsille annetuista Pandemrix-annoksista on tämän mukaan siis 0,8 / 4 * 100 = n. 20 prosenttia.

Kaikkiaan Pandemrix-rokotteella on saman pöytäkirjan mukaan rokotettu 90 miljoonaa. Suomessa on rokotettu n. 2,5 miljoonaa, eli kaikenikäisisten rokotuksista Suomen osuus on vain n. 2,8 prosenttia.

Euroopassa on lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen mukaan käytetty n. 30 miljoonaa annosta Pandemrixia. Euroopassa on THL:n Hanna Nohynekin mukaan (HS Mielipide 1.11.2010) raportoitu 98 narkolepsiaepäilyä rokotteen jälkeen. Jos kaikkialla maailmassa narkolepsiaepäilyjä olisi samassa suhteessa kuin Euroopassa ja rokotetut lapset jakautuisivat samalla tavalla kuin rokotetut yleensä, epäilyjä olisi maailmanlaajuisesti 294.

Suomen 20 prosentin osuudella laskettuna Suomen odotettavissa oleva osuus narkolepsiaepäilystä olisi 0.20*294 = n. 59 tapausta. Nohynekin mukaan 1.11. Suomessa epäiltyjä tapauksia oli 36. Tälla tavalla laskettuna Suomessa ei ole enempää narkolepsiatapauksia kuin rokotettujen lasten osuuden mukaan on odotettavissa, vaan pikemminkin vähemmän.

Toisaalta, ei ole tiedossa, minkä verran lapsia Euroopan ulkopuolella ja Euroopassa on rokotettu Pandemrixilla. Mikäli Euroopan väestöosuutta suurempi osuus rokotetuista lapsista on Euroopassa tai Pohjoismaissa johon Suomen suuri osuus ja Ruotsin ja Norjan Suomen kanssa samankaltaiset rokotussuositukset viittaavat, voi olla että tuo Suomessa havaittujen tapausten määrä on linjassa Suomen rokotettujen osuuden kanssa.

Suomen osuus todetuista narkolepsiaepäilystä Euroopassa on 100*36/98 % = 37%

Jos esim. 2 miljoona kaikkiaan 4 miljoonasta rokotetusta lapsesta on Euroopassa ja narkolepsia on jakautunut rokotettujen kesken tasaisesti, on Suomen odotettavissa oleva narkolepsiatapausten määrä 0,20*(98/2*4) = 39, eli varsin lähellä ilmoitettua 36 tapausta.

(4.11.2010) THL:n rokotehankintojen esteellisyys käsittelyssä myös lakiehdotuksessa

Rokotehankintojen kilpailuttamisen THL:ltä STM:lle siirtävän lakiehdotuksen perusteluissa käsitellään rokotehankintoihin liittyen esteellisyyttä.

(4.11.2010) THL: Kausi-influenssarokotukset ovat käynnistyneet

(4.11.2010) YLE: Influenssarokote ei enää houkuttele lasten vanhempia

(4.11.2010) Keskustelu jatkuu

"- Media määrittelee, mistä keskustellaan ja mistä ei, sanoi Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläinen.

"Kuopion sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen käytti esimerkkinä median vaikutuksesta viime syksyistä sikainfluenssakohua."

"- Alkutilanteessa tuskin kukaan oli ottamassa rokotusta, mutta kun uutisoitiin 7-vuotiaan tytön kuolleen Oulussa, syntyivät seuraavana päivänä mahtavat rokotusjonot Kuopioon. Mielipide muuttui hetkessä."

"Kansanedustaja Kari Rajamäki vertasi iltapäivälehdistöä George Orwellin romaanin Vuonna1984 totuusministeriöön, joka suoltaa kansalaisille ajattelun sumentavaa roskaviihdettä. Myös kansanedustaja Markku Rossi latasi, että kun media oikein iskee, jälki on kuin Stalinin uruista."

(3.11.2010) Esteellisyys (rokotehaitat, narkolepsia, sikainfluenssa, rokotehankinnat)

"Esteellisyys syntyy, mikäli virkamiehellä tai luottamushenkilöllä on erityisen läheinen suhde käsiteltävään asiaan. Läheisyyden katsotaan vaarantavan henkilön kyvyn arvioida asiaa tasapuolisesti ja puolueettomasti."

Lähde: Wikipedia

Onko vuosi sitten tiedotusvälineissä erityisen voimakkaasti sikainfluenssarokotetta suositellut THL:n rokoteosaston johtaja esteellinen johtamaan tutkimusta, joka pyrkii selvittämään, onko narkolepsialla ja sikainfluenssarokotteella syy-yhteys? Rokoteosaston johtaja on myös GlaxoSmithKlinen rahoittaman, yli 10 miljoonan euron parhaillaan meneilään olevan pneumokokkirokotetutkimuksen vastuuhenkilö. Katsotaanpa mitä oikeusoppineet sanovat esteellisyydestä:

"Esteellisyys on kysymyksessä myös silloin, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa virkamiehelle tai hänen läheiselleen. Palvelus- tai toimeksiantosuhde hallintoasian asianosaiseen tai muuhun asian ratkaisusta hyötyvään tahoon tekee virkamiehen niin ikään esteelliseksi ja virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on merkittävässä asemassa sellaisessa yhteisössä, joka on käsiteltävänä olevan hallintoasian asianosainen tai erityinen hyötyjä."

"Laissa on edellä mainittujen esteellisyysperusteiden lisäksi yleissäännös virkamiehen esteellisyydestä. Virkamiehen esteellisyyttä voidaan viime kädessä arvioida kyseisen yleissäännöksen valossa. Säännöksen mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta kuin edellä mainitusta erityisestä syystä vaarantuu."

Lähde: Laki24

"Lähtökohta on se, että esteellisyys syntyy, jos on olemassa jokin sellainen ulkoinen seikka, jonka johdosta virkamiehen tai ministerin puolueettomuuden voidaan epäillä vaarantuvan. Kyse on niin sanotusta puolueettomuuden objektiivisesta testistä eli siitä, miltä asia näyttää ja millainen vaikutelma syntyy, kun sitä tarkastellaan ulkoapäin. Jos syntyy perusteltu vaikutelma puolueettomuuden vaarantumisesta, on virkamies/ministeri esteellinen, vaikka hän olisi itse asiassa toiminut kuinka objektiivisesti tahansa. - Tämä juuri on unohdettu Matti Vanhasen Nuorisäätiö-tapauksessa, kun on väitetty, että kyse on vain mitättömästä muoto- tai pikkuseikasta; Matilla oli hallituksessa vain yksi ääni; Matin "käytävälle hyppäämisellä" ei olisi ollut mitään vaikutusta jne. jne."

Lähde: Professori Jyrki Virolainen blogissaan, pohtiessaan ydinvoimaan liittyviä ja ex-pääministeri Vanhasen jääviysasioita.

Entäpä onko THL esteellinen käsittelemään lääkeyhtiöiden asioita silloin, kun samaan aikaan vastaanottaa miljoonien toimeksiantoja samoilta lääkeyhtiöiltä? Ei ole, sillä esteellisyys ei ole laitokseen vaan henkilöön liittyvä käsite.

Oikeuskansleri tutkii THL:n henkilökunnan menettelyjä rokotehankinnoissa ja rokotehuollon jääviysongelmia. Viime perjantaina annettiin lakiehdotus, jolla rokotehankinnat siirrettäisiin THL:stä sosiaali- ja terveysministeriöön. Rokotusinfon kannan mukaan tämä ei jääviys- ja eturistiriitaongelmia ratkaisisi.

(3.11.2010) Opasnet: Sikainfluenssa (ja narkolepsia)

Opasnetin sivu kokoaa yhteen sikainfluenssarokotetta ja narkolepsiaa koskevaa uutisointia ja keskustelua. Rajauksena esitetään kysymykset "Onko sikainfluessarokote vaarallinen? Pitäisikö rokoteohjelmasta luopua?"

(2.11.2010) Topiikki: Kuka on vastuussa narkolepsiakohusta?

Sivu kokoaa yhdelle koolle suomalaismedian uutisia ja kannanottoja narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen epäillystä yhteydestä ja kausi-influenssarokotteesta.

(2.11.2010) Epäiltyjen narkolepsiatapausten määrä

Epäiltyjä narkolepsiatapauksia on yhteensä Euroopassa noin sata, joista eniten Ruotsissa (43), Suomessa tapauksia on 36. (Lähde: Hanna Nohynek, THL, HS mielipide 1.11.2010)

(1.11.2010/2.11.2010) YLE: Tekes huolissaan lääketeollisuuden Suomessa tehtyjen lääkekokeilujen vähenemisestä - GSK:n johtaja huolissaan "lokajournalismista"

Uutisen mukaan TEKESin Pharma -ohjelman päällikkö on huolissaan siitä, että suomalaisilla tehtyjen kliinisten lääketutkimusten eli lääkekokeilujen määrä on vähentynyt.

Myös STT on välittänyt uutisen asiasta - Kauppalehden julkaiseman uutisen mukaan "Myös viimeaikainen lokajournalismi voi asiantuntijoiden mielestä vähentää intoa lääketutkimukseen entisestään.".

Päivitys 2.11. Helsingin Sanomien uutisesta käy ilmi, että vielä eilen nimettömäksi jäänyt "lokajournalismista" erityisesti huolissaan ollut asiantuntija on lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen (GSK) lääketieteellinen johtaja Petteri Knudsen. Lääkärilehden mukaan GSK:n Knudsen näkee median toiminnan ongelmallisena myös rokoteasioiden kannalta: "Missä on median vastuu, jos esimerkiksi rokotekattavuus laskee?"

Web-toimittajan kommentti: Vielä jää jossain määrin epäselväksi, mihin GSK:n johtaja "lokajournalismilla" viittaa. GSK on kieltämättä ollut varsin ikävien uutisten aiheena viime aikoina, mm. lääkkeiden saastumisongelmien ja hyvän lääkkeiden valmistustavan noudattamattomuuden vuoksi, Avandiksen poisvetämisestä puhumattakaan. Mutta näiden asioiden suhteen täytyy muistaa sanonta "Turha on peiliä syyttää, jos naama on vino". Kyse lienee siis jostain muusta.

Viitteitä voisi löytyä artikkelissa haastatellun toisen, kliinisiä lääketutkimuksia johtaneen asiantuntijan näkemyksistä. Hän viittaa HS:n mukaan kriittisesti mm. YLEn MOT-ohjelmaan, joka käsittely kolesterilääkitykseen liittyviä Käypä hoito -suosituksia. Hänen mukaansa tällaiset ohjelmat voivat vähentää merkittävästi lääkäreiden haluja osallistua lääkeyhtiöiden rahoittamiin tutkimuksiin.

Toisaalta, GSK:n sijaan hän on liputtanut tutkimusartikkeleiden sidonnaisuusraporteissa enemmänkin Sanofi-Aventiksen ja Novartis -sidonnaisuuksia. Muutenkin on tietysti vaikea tehdä GSK:n näkemysten suhteen paljonkaan päätelmiä toisten henkilöiden näkemysten perusteella.

(1.11.2010) Sunday Times / The One Click Group: Britannian raportoidut rokotehaitat 7 vuoden ajalta: 40 kuolemantapausta, 1500 muuta neurologista reaktiota

Tapauksiin sisältyy mm. epilepsiaa ja aivovaurioita.

(30.10.2010) Time: Toimivatko influenssarokotteet todella?

(30.10.2010) Science Life: Narkolepsia pään sisälle menneestä kuuden tuuman naulasta

Chicagon yliopiston julkaiseman blogikirjoituksen mukaan unihäiriöt ovat vaurioituneiden aivojen yleinen oire, ja 30-70 prosentilla aivovaurion saaneista esiintyy unihäiriötä. Kirjoituksessa viitataan tutkimukseen, jossa havaittiin, että narkolepsiaa esiintyi peräti kuudella prosentilla traumasta (ulkoinen fyysinen tekijä, esim. liikenneonnettoomuus) aiheutuneen aivovaurion saaneista. Narkolepsian esiintyvyys USA:ssa on 0,2 prosenttia, eli ero on melkoinen. Kirjoituksen mukaan unihäiriöiden esiintyminen ei ole yhteydessä minkään tietyn aivojen osan vaurioon, vaan unihäiriöitä esiinty minkä tahansa osan vaurioiduttua.

Web-toimittajan kommentti: Kirjoitus viittaa siihen, että narkolepsiaan sairastuneiden suomalaisvanhempien huoli lasten perusteellisesta tutkimuksesta kannattaa huomioida. Rokotteiden aiheuttamat aivovauriot (enkefalopatia) ovat tunnettu haittavaikutus, jota ei kiistetä, vaan enkefalopatian perusteella maksetaan rutiinina korvauksia esim. USA:n rokotehaittarahastosta. Kuten olemme aimemmin kertoneet, myös autistiset lapset ovat saaneet korvauksia rokotehaittarahastoista, kun on katsottu, että rokote on aiheuttanut aivovaurion. Aivovaurion mahdollisen yhteyden autismiin on sitten katsottu olevan asiassa epäoleellisen. Vallitsevan ja korvauksia ohjaavan näkemyksen mukaan autismilla ja rokotteilla ei ole syy-yhteyttä - niinpä perheet ovat USA:ssa ohjeistaneet toisiaan korvausten hakemisessa välttämättään autismi -termiä ja korostamaan diagnosoitua enkefalopatiaa. Vallitsevalla ja korvauksia ohjaavalla näkemyksellä saattaa lääkeyhtiöiden ja tiedeyhteisön kansainvälisen toiminnan vuoksi olla oma merkityksensä myös suomalaisten haittakorvausten kannalta. Mikäli THL:n omaksuma ennakkoasenne siitä, että narkolepsialla ja rokotteella ei ole yhteyttä, säilyy ja myös lääkevahinkovakuutuspooli omaksuu sen, voi olla oleellisen tärkeää lapsen hoidon korvaamisen kannalta, että lapsen terveydentila on tutkittu muiltakin osin kuin narkolepsiadiagnoosin saamiseksi, jotta mahdolliset muut vaikutukset aivoihin saadaan kirjatuksi ja korvatuksi.

(30.10.2010) GlaxoSmithKlinen tuotteiden saastuneisuusongelmat jatkuvat

Kanadan terveysviranomainen kertoi 29.10.2010, että GlaxoSmithKline on vetänyt Kanadan markkinoilta hydrokortisonivoiteitaan kuluttajan valitettua ruskeasta aineesta voiteissa. Selvisi, että kyseessä oli sienikasvusto, joka on terveydelle haitallinen, koska voi aiheuttaa paikallisia tai laajempia infektioita. Vastikään uutisoitiin, että GlaxoSmithKline maksaa 750 miljoonaa euroa korvauksia Puerto Ricon tehtaalla olleiden saastumiseongelmien vuoksi terveydelle vaarallisista tuotteistaan. Uutisten mukaan GSK tiesi ongelmistaan vuosia. Silloin GlaxoSmithKline korosti, että tehdas on suljettu. Tuotteisiin liittyvät ongelmat kuitenkin näyttävät jatkuvan.

Lontoossa pääkonttoriaan pitävä lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on suomalaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suuri rahoittaja ja yhteistyökumppani. Parhaillaan on meneillään yli 10 miljoonan euron tutkimus, jota tehdään suomalaisissa lastenneuvoloissa GlaxoSmithKlinen rahoituksella. Miljoonien rahoitusta lääkeyhtiöltä saava THL tutkii parhaillaan, onko GlaxoSmithKlinen Pandemrix -rokotteella yhteys suomalaislasten n. kymmenkertaistuneeseen narkolepsiaan. THL kirjoittaa verkkosivuillaan, että yhteys on vain ajallinen, vaikka tutkimukset ovat vasta käynnistymässä. THL:n mukaan sikainfluenssarokotteen toimittajaksi valittiin THL:ää esim. viime vuonna seitsemällä miljoonalla eurolla rahoittanut GlaxoSmithKline, koska "Rokotteen toimittajaksi valittiin rokotevalmistaja, jonka toimitusvarmuudesta ja laadusta voitiin olla varmoja.". Yhdeksi mahdolliseksi syyksi narkolepsiaan on epäilty, että rokote-erissä olisi eroja, ja Suomeen tulleessa rokotteessa olisi ollut jokin ongelma jota ei ollut muihin maihin menneessä rokotteessa ainakaan yhtä voimakkaana.

(29.10.2010) Wall Street Journal: GlaxoSmithKlinen laadunvalvojan pitkä matka

Kirjoitus käsittelee lääkeyhtiötstä potkut saaneen ja nyt 96 miljoonan dollarin palkkion viranomaisten auttamisesta saaneen GSK:n ex-työntekijän matkaa Puerto Ricon tehtaalta ennätyksellisen korvaussumman vastaanottajaksi.

GlaxoSmithKline puolestaan kertoo julkisuuteen aurinkoisempia ja vihreämpiä uutisia - eilisen York Dispatchin uutisen mukaan yhtiö on aloittanut Pohjois-Amerikan suurimman aurinkokaton rakentamisen tuotteidensa jakelukeskukseen. Yhtiö kertoi tiedotustilaisuudessa olevansa maailman viidenneksi vihrein yhtiö. Uutisen mukaan myös osavaltio ja liittovaltio osallistuvat kustannuksiin - osavaltion osuus on miljoona dollaria ja liittovaltion reilut neljä miljoonaa.

(29.10.2010) Sosiaali- ja terveysministeriö: Rokotehankinnat sosiaali- ja terveysministeriön päätettäviksi

Lakiehdotus on tarkoitus jättää eduskunnalle tänään ja lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 alusta. Tällä hetkellä rokotteiden hankkiminen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakisääteinen rokotuksiin liittyvä perustehtävä. Ministeriö on käynnistänyt lakimuutoksen mm. Valtiontalouden tarkastusviraston THL:n moniin rooleihin liittyviä eturistiriitoja koskevan huomautuksen vuoksi - THL saa miljoonia euroja rahoitusta rokotevalmistajilta, joiden rokotteita se kilpailuttaa.

(29.10.2010) YLE: Lasten influenssarokotus voisi tuoda miljoonien säästöt

Uutisen mukaan tällä hetkellä alle 30 prosenttia pikkulapsista saa influenssarokotuksen. YLEn uutisen mukaan lapsen influenssarokote voi vähentää terveydenhuollon kuluja 10 euroa lasta kohden, ja kun mukaan lasketaan myös aikuisten töistä poissaolon kulut, päästään kokonaissäästöön 20 euroa. Mediuutisten mukaan rokotusten kattavuuden nostaminen nykyisestä 30 prosentista yli 90 prosenttiin säästäisi kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

Web-toimittajan kommentti: Tutkijan mukaan laskelma perustuu oletukseen, että influenssarokote ehkäisee kohderyhmässä (alle kolmivuotiaat) 80 prosenttia infuenssasta. Kuitenkaan arvostetun tutkimusverkoston Cochrane-verkoston Cochrane-katsauksen mukaan ei ole näyttöä siitä, että influenssarokotteella olisi lumetta enempää tehoa alle kaksivuotiaissa. Myös kaksi vuotta täyttäneiden osalta oletus 80 prosentin suojatehosta näyttää ylimitoitetulta - Cochrane-katsauksen mukaan tutkimusnäyttö osoittaa kaksi vuotta täyttäneissä Suomessa käytettävän kaltaisen inaktivoidun influenssarokotteen tuottaan 59 prosentin suojan. Aiheesta ja suomalaiskommenteista enemmän influenssarokotesivullamme esim. kohdassa 20.11.2008.

(28.10.2010/29.10.2010) New York Times kertoo GlaxoSmithKlinen saastuneista lääkkeistä

New York Timesin uutinen kertoo tarkemmin tapauksesta, josta GlaxoSmithKline maksaa 750 miljoonaa euroa korvauksia. Uutisen mukaan GlaxoSmithKline valmisti ja myi vuosien ajan tietoisesti saastuneita lääkkeitä ja mm. vauvanhoitoon tarkoitettuja voiteita. Uutisen mukaan tehtaalta toimitettiin 20 erilaista turvallisuudeltaan kyseenalaista lääkettä, mm. tehotonta masennuslääkettä. Uutisen mukaan satoja GlaxoSmithKlinen maksamiin korvauksiin johtaneen kaltaisia oikeusjuttuja. Uutisesta käy myös ilmi, että 750 miljoonan dollarin korvaus on sovittu maksu, jolla vältetään varsinaiset rikossyytteet ja mahdolliset tuomiot sekä oikeuden tuomitsemat varsinaiset vahingonkorvaukset

Uutisen mukaan tämäntyyppiset lääkeyhtiöiden vahingonkorvaukset ja oikeusjutut ovat niin tavallisia, että kun GlaxoSmithKline heinäkuussa ilmoitti pistävänsä syrjään 2,4 miljardia dollaria tulevien vahingonkorvausten kattamiseksi, reaktio oli haukotus.

Päivitys 29.10.: Guardian kertoo, että viiden GlaxoSmithKlinen johtajan, joiden väitetään olleen välittämättä epäkohdista, uskotaan vielä olevan GlaxoSmithKlinessa.

(28.10.2010) Oikeusasiamiehen toimistosta jälleen nuhteita THL:lle

THL sai nuhteita mm. aiheettomasta viivyttelystä HPV-rokotteen haittoja koskevaan asiakirjapyyntöön vastaamisessa. Vastaus ei täyttänyt lain vaatimuksia sittenkään, kun THL sen antoi. Vastauksessaan tähän asiakirjapyyntöön THL katsoi rokotehaittoja koskevien asiakirjojen olevan salaisia, mutta ei antanut lain edellyttämää valitusosoitusta. Aiemmin THL:n edeltäjä KTL on saanut kahteen otteeseen nuhteita siitä, että lapsilla tehdyissä lääketieteellisissä tutkimuksissa ei ole noudatettu lain vaatimuksia.

Web-toimittajan kommentti: Rokotehaittoja koskevia tietoja saa paremmin lain vaatimuksia noudattavin tavoin lääkehaittarekisteristä vastaavalta viranomaiselta, Lääkelaitokselta (nyky. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea).

(28.10.2010) Rokotusinfo ry: Narkolepsiatutkimuksissa riskejä

Rokotusinfo: Narkolepsian syy-yhteystutkimukseen liittyy eturistiriitoja ja ennakkoasenteita; on myös tärkeää tutkia rokotettujen, narkolepsiaan sairastuneiden lasten oireita kun ne eroavat tavanomaisesta narkolepsiasta.

(27.10.2010) Poimintoja: Sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian liepeiltä (ei näyttöä siitä, että yhteys aiheeseen olisi muuta kuin ajallinen tai toimijoihin liittyvä)

Yksi esillä ollut mahdollinen selitys narkolepsiatapausten osumiseksi Suomeen on, että rokote-erissä mahdollisesti olisi ollut eroja - jossain vaiheessa julkisuudessa myös kerrottiin, että lääkeyhtiö pitää rokotetehtaan sijainnin omana tietonaan. Toisaalta luonnollisempi selitys narkolepsiatapausten esiityntymiselle Suomessa ja Pohjoismaissa on se, että nimenomaan Suomessa ja Pohjoismaissa rokotteita on käytetty suhteessa väestöön reippaasti enemmän kuin useimmissa muissa maissa. Kaikissa maissa sikainfluenssarokote Pandemrixia ei edes hyväksytty käytettäväksi haavoittuvilla ryhmillä kuten lapsilla ja raskaana olevilla, koska tiedettiin, että Pandemrixin tehosteaineen (skvaleeniadjuvantti) turvallisuudesta ei ollut tutkimustietoa kovin paljon yleensäkään eikä lainkaan tai juuri lainkaan näissä haavoittuvissa ryhmissä. Suomessa riski otettiin siitä perheille ja yleisölle kertomatta, vrt. poimintamme esim. THL:n pääjohtajan Pekka Puskan lausunnoista vuoden takaa. Guardian puolestaan kertoo, että tehtaalla olleista ongelmista tuotantoa valvoville viranomaisille kertonut työntekijä sai 96 miljoonan dollarin korvauksen. Terveydelle vaarallisista ongelmista kertoneen, potkut saaneen GlaxoSmithKlinen ex-työntekijän korvaus perustuu Abraham Lincolnin ajoilta peräisin olevaan lainsäädäntön jonka perusteella petoksesta tietoiset kansalaiset voivat haastaa petollisen tahon oikeuteen ja saada osan rangaistuskorvauksista.

(27.10.2010) Poimintoja: Sikainfluenssarokote ja narkolepsia

 • Radio Pori: "Narkolepsia ei pilaa elämää"
 • Krooninen äly: Sikainfluenssarokote ja narkolepsia
 • THL: Narkolepsia ja sikainfluenssarokote - Narkolepsian ja rokotteen yhteyttä verkkosivullaan jo ennen tutkimusten valmistumista epätodennäköisenä pitävällä THL:llä on meneillään yli 10 miljoonan euron pneumokokokkirokotetutkimushanke sikainfluenssarokotteen valmistajan rahoittamana. Tutkimushankkeen johtaja on samainen THL:n rokoteosaston johtaja, joka on vastuuhenkilö myös narkolepsian ja sikainfuenssarokotteen syy-yhteyttä selvittävässä THL:n tutkimuksessa. Eturistiriidat ovat ilmeiset ja poikkeuksellisen räikeät. THL:n tutkimukset, jotka selvittävät mahdollista syy-yhteyttä rokotteen ja narkolepsian välillä ovat varsin alkuvaihssessa. Silti THL tiedottaa verkkosivuillaan ikäänkuin tutkimusten tulos olisi saatu tai ainakin jo päätetty: "Yhteys sikainfluenssarokotteeseen on ainoastaan ajallinen."

(26.10.2010) Keskustelu jatkuu: Martti Backman (YLE MOT): Ketä tohtori edustaa?

"Länsimaissa journalismin tärkeimpänä tehtävänä pidetään vallankäytön valvontaa. Siksi onkin hämmästyttävää, kuinka vähällä media päästää lääkärit. Valkotakit nimittäin käyttävät poikkeuksellisen kovaa valtaa. He päättävät ihmisten terveydestä, elämästä ja kuolemasta."

"Kun ennen kehitettiin lääkkeitä sairauksiin, niin nykyisin kehitetään sairauksia lääkkeisiin. Sponsoroidun lääketutkimuksen ajan suuria innovaatioita on ollut teoreettisten riskien määrittely sairauksiksi, joiden katsotaan vaativan ehdottomasti ennalta ehkäisevää lääkehoitoa."

"Jos paljastuisi, että minä toimittajana istuisin esimerkiksi meijeriteollisuuden tiedotusvaliokunnassa, ja nostaisin sieltä säännöllisesti konsulttipalkkioita, niin kuinka paljon katsojat ja lukijat luottaisivat sanomisiini? Syystäkin: eivät vähääkään. Asetelma olisi aivan mahdoton."

"Tällainen kollektiivinen eturistiriita tuskin voisi tulla kysymykseen millään muulla yhteiskunnan osa-alueella."

"Luulisi, että potilasjärjestöjen asiantuntijalääkärien tärkeä tehtävä olisi puolustaa potilaitaan lääketeollisuuden propagandaa sekä lääkkeiden ylenmääräistä tuputusta vastaan. Mutta voimmeko luottaa siihenkään, kun tiedämme, että esimerkiksi Sydänliiton ylilääkäri istuu suurimpien lääkeyritysten asiantuntijaelimissä. Ketä tohtori silloin edustaa?"

(26.10.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 4 - ennakkotiedotus turvallisuudesta

THL:n pääjohtaja Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."

THL:n viestintälinjaus sikainfluenssarokotetteen ja kausi-influenssarokotteen eroista oli vuosi sitten täsmälleen päinvastainen kuin nyt. Vuosi sitten korostettiin pääjohtajan johdolla (kts. yllä) sitä, kuinka sikainfluenssarokote ja kausi-influenssarokote ovat miltei sama asia ja kausi-influenssarokotteen kokemukset osoittavat sikainfluenssarokotteen turvalliseksi. Nyt korostetaan sitä, että kausi-influenssarokote on erilainen kuin sikainfluenssarokote, siinä ei ole adjuvanttia. Selitysten ja perustelujeen vaihtuminen on johtanut THL:n kohdalla luottamuksen ja uskottavuuden romahtamiseen.

(26.10.2010) Keskustelu jatkuu: Satunnaisgeneraattorilla oikeusturvaa etsimässä (Narkolepsia ja sikainfluenssarokote)

(26.10.2010) MTV3/THL: Ensi talvesta ennustetaan keskivertoa influenssan suhteen - MTV3/THL: Varaudu vakavaan influenssakauteen - Influenssakaudesta ei ole välttämättä kuitenkaan tulossa keskimääräistä pahempi

THL:n Zieglerin mukaan viime talven lievät kokemukset ovat ehkä saaneet ihmiset unohtamaan influenssan vakavuuden: - H3N2-influenssakaudet ovat yleensä vakavampia kuin H1N1-talvet, Ziegler selittää.

(25.10.2010) YLE: Suomalaisaktivismi hakee muotoaan verkossa

YLEn Aamu-TV:ssä n. klo 7.18 esitetyssä keskustelussa käsiteltiin mm. sikainfluenssarokotteen haittoja ja niitä käsitellyttä mielenosoitusta eduskuntatalon portailla.

(25.10.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 3 - salaisia sopimuksia

"Lainaus verkkosivuiltamme 25.10.2009: Infosota.fi: THL:n mukaan sikainfluenssarokotteen hankintaa koskevat sopimusasiakirjat (prepandeemisen rokotteen hankintaa koskeva sopimus ja täsmärokotteen hankintaa koskeva sopimus) ovat liikesalaisuuksia. THL:n vastaus asiakirjapyyntöön. THL:n ratkaisusta on infosota.fi -sivuston mukaan valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Infosota -sivuston mukaan THL ei ole esittänyt tutkimusnäyttöä rokotteen turvallisuutta koskevien väitteidensä tueksi."

Nykytilanne: Käsittely on siirretty huhtikuussa 2010 Turun hallinto-oikeuteen ja on edelleen meneillään - ratkaisun arvioidaan tulevan marraskuussa. Myös muissa maissa on ollut salaisia sopimuksia. Joistakin maista julki vuotaneiden sopimusten ehdoissa on ollut mm. haittojen käsittelyä koskevia kohtia.

(25.10.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 2 - uhkakuvia

Lainaus verkkosivuiltamme 25.10.2009: "BBC: Miltä numerot näyttävät pahimman tapauksen sikainfluenssa -skenaariossa. - BBC:n esittämän asiantuntijoiden pahimman tapauksen arvion mukaan talven aikana 30 prosenttia briteistä voisi sairastua ja 65 000 kuolla. Suomen väestöllä laskettuna BBC:n esittämässä skenaariossa n. 1,6 miljoonaa suomalaista voisi sairastua, n. 240 000 voisi saada komplikaatioita, n. 61 000 voisi tarvita sairaalahoitoa ja n. 1600-5600 voisi kuolla. BBC:n mukaan Britanniassa sikainfluenssan vuoksi lääkäriinsä yhteyttä ottaneiden määrä on tällä hetkellä keskimääräistä pahemman talvikuukausina ilmenevän kausi-influenssan luokkaa, paitsi Skotlannissa ja Walesissä joissa on ollut vähemmän tapauksia."

Nykytilanne: Pahimman uhkakuvan tuhansista kuolemista jäätiin kauas, ja myös THL:n pääjohtajan Pekka Puskan ennustamasta sadasta kuolemasta ollaan THL:n omienkin lukujen mukaan varsin kaukana, noin viidenkymmenessä. Luvuissa ollaan kaukana myös siitä määrästä, jonka vuosittain arvioidaan kuolevan kausi-influenssaan.

(25.10.2010) Sikainfluenssa ja -rokote: Katse tapahtuneeseen, osa 1

On kulunut noin vuosi siitä kun sikainfluenssarokotukset Suomessa aloitettiin ja rokotuskeskustelu kävi kuumimmillaan. Narkolepsia on tullut sikainfluenssatalven jälkeen kymmeniin suomalaisperheisiin jäädäkseen. Ajallinen yhteys sikainfluenssarokotteen käyttöön on selvä - vanhempien julkisuudessa kertoman mukaan sairastumisen oireet ovat ilmenneet jo esim. seuraavana yönä rokotteen saamisen jälkeen. Vanhemman näkökulmasta syyn hakeminen jostain muusta kuin rokotteesta - jota esim. rokotteen valmistaja GlaxoSmithKline ja siltä rahoitusta saava THL ovat julkisuudessa olleiden tietojen mukaan harjoittaneet - tuntunee erikoiselta.

Sikainfluenssarokotteen hankintaan ja käyttöön liittyy lukuisia kysymyksiä herättäviä asioita. Taloudellisesten kytkösten lisäksi näitä ovat esimerkiksi se, että monissa maissa Suomessa käytettyä sikainfluenssarokotetta ei käytetty lapsilla tai raskaana olevilla, koska tietoja mahdollisista haitoista pidettiin liian vähäisinä.

On tullut aika hiukan kerrata tapahtunutta, katsoa asioita mitkä ovat tähän hetkeen johtaneet. Esitämme uutisvirrassa joitakin poimintoja ja yhteenvetoja tapahtuneesta.

Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Christer Sundqvist Kunto & Terveys -lehden artikkelillaan tammikuulta 2010.

(25.10.2010) WHO: THL:n ylijohtaja Juhani Eskola raportoi eniten lääkeyhtiösidonnaisuuksia SAGEn työryhmässä

Ylijohtaja Eskola ja WHO näyttävät petranneen taloudellisten sidonnaisuuksien raportoinnissa ja julkistamisessa. Joulu-tammikuussa 2009-2010 ylijohtaja Eskola oli laajalti kansainvälisessä julkisuudessa, koska ei ollut raportoinut sidonnaisuuksistaan WHO:lle kuten olisi pitänyt. WHO puolestaan on saanut kritiikkiä siitä, että se ei ole julkistanut sille raportoituja sidonnaisuuksia kuten monet muut toimijat. Kovin yksityiskohtaisia tietoja WHO ei tälläkään kertaa julkaise - se kertoo THL:n lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta saaman rahoituksen olevan "taloudellisesti merkittävä", mutta ei kerro sitä, että kyseessä on yli kymmenen miljoonan euron rahoitus, kun THL:n rokoteosaston rahoitus valtion budjetista on tyypillisesti ollut reilu miljoona.

WHO:n arvion mukaan mikään ylijohtaja Eskolan raportoimista sidonnaisuuksista ei muodostanut eturistiriitaa, joka olisi tehnyt Eskolasta jäävin osallistumaan WHO:n asiantuntijaryhmään.

(24.10.2010) Ruotsin yleisradio: Kausi-influenssarokote ei auta senioreja

Uutisen mukaan kausi-influenssarokotteet eivät alkuvuodesta julkaistun tutkimuksen mukaan tee vanhempia ihmisiä terveemmiksi. Tutkimusta varten on läpikäyty neljänkymmenen kauden influenssatilastot ympäri maailman. Uutisen mukaan mikään ei todista sitä, että kausi-influenssarokotteesta olisi hyötyä yli 65 -vuotiaille henkilöille. Tutkimuksen teki kansainvälinen Cochrane-tutkijaverkosto. Linkki Cochrane-katsaukseen

(22.10.2010) YLE: Kausi-influenssarokotesesonki on käynnistynyt, heikko menekki hämmästyttää apteekissa

Uutisessa käsitelty apteekki sai rokotteet valikoimaansa jo syyskuun puolivälissä, mutta tähän mennessä vasta kaksi annosta on myyty. Yliopiston apteekista puolestaan kerrotaan, että puhelimessa rokotteesta on kyselty. Heikon menekin syyksi epäillään narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen mahdollista yhteyttä - lapsilla ja nuorilla esiintyneet narkolepsiatapaukset ovat yli kymmenkertaistuneet viime talvena annetun sikainfluenssarokotteen myötä. Kausi-influenssarokotteeseen sisältyy tällä kaudella sama sikainfluenssaosa kuin viime talvena annettuun sikainfluenssarokotteeseen.

(21.10.2010) Kirjeenvaihtoa: Tieteeseen vetoava fundamentalismi

(20.10.2010) HS/STT: Nuorille tarjotaan mahdollisuus klamydiakokeeseen kotona

THL:n edeltäjän Kansanterveylaitoksen aiemmin kertoman mukaan lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen rahoittamaan HPV-rokotetutkimukseen liittyvä klamydiaseulontahanke toteutetaankin uudelle tavalla, itsepalvelulla kotitesteinä.

(20.10.2010) HS: THL:n narkolepsiaselvityksen tuloksia vuodenvaihteeseen mennessä, EU:n lääkeviraston tuloksia vasta ensi vuonna

Aiemmin julkisuudessa on uutisoitu, että tutkimus on odottanut lupia ja asiaa on käsitelty mm. tietosuojavaltuutetun toimesta. THL:stä kuitenkin kerrottiin Rokotusinfolle, että nyt lupa-asia on kuitenkin hoidettu niin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt itselleen luvan saada potilastiedot käyttöönsä. Tämä on mahdollista 1.10.2010 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen, jonka myötä yksityisen ja julkisen sektorin potilastietojen tutkimustarkoituksiin luovuttamisesta päättäminen siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä THL:ään.

Päivitys: Hankimme asiasta lisää tietoa. THL:ssä on vireillä asiasta kaksi tutkimusta, mutta THL on toistaiseksi myöntänyt itselleen luvan vain toiseen kahdesta narkolepsiaan liittyvästä tutkimuksesta. Luvan saaneen tutkimuksen nimi on "Narkolepsian ja Guillain-Barrén oireyhtymän yhteys sikainfluenssarokotteeseen". Toiseen tutkimukseen, nimeltään "Sikainfluenssarokotteen turvallisuus- ja vaikuttavuustutkimus" THL ei jättämänsä hakemuksen perusteella vielä ole myöntänyt itselleen lupaa, vaan THL on pyytänyt THL:ltä hakemukseen lisätietoja ennen luvan myöntämistä.

(19.10.2010) YLE Akuutti: Rokote piikkinä lihassa

(18.10.2010) Daily Mail: Asiantuntijat: Sikainfluenssarokote voi aiheuttaa hermostosairautta

Daily Mailin mukaan terveysdjohtajat ovat nyt todenneet, että sikainfluenssarokote voi olla yhdeydessä polion kaltaiseen halvauttavaan sairauteen, Guillain-Barrén oireyhtymään (GBS). Aiemmin on painotettu, että näyttöä rokotteen ja oireyhtymän yhteydestä ei ole. Uutisen mukaan lääkeviraston raportti kertoo nyt, että hieman kohonnutta halvauttavan sairauden riskiä ei voida sulkea pois sikainfluenssa- eikä kausi-influenssarokotteen kohdalla. Enimmäkseen sairaus halvauttaa käsiä ja jalkoja, mutta voi olla myös kohtalokas. Uutisen mukaan viranomaiset sanovat, että vuoden 1976 sikainfluenssarokotteen yhteydessä ilmenneisiin määriin sairauden esiintyminen ei yllä, mutta nyt tutkitaan, onko Pandemrix-rokote aiheuttanut vähäisempää oireyhtymän lisääntymistä.

(18.10.2010) Keskustelu jatkuu

 • Lääkärilehti on pyynnöstämme julkaissut kaikkien luettavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotepuolen johtajien kirjoituksen Julkisen ja yksityisen kumppanuus rokotteiden kehittämisessä. Kirjoituksessa ylijohtaja Juhani Eskola ja rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi perustelevat, miksi heidän mielestään on tarpeellista, että THL toimii rokotetutkimuksissa lääkeyhtiöiden rahoituksella ja toimeksiannosta.

(16.10.2010) Olemme Muksumessuilla Tampereella viikonloppuna 23.-24.10.2010. Tervetuloa juttelemaan!

(13.10.2010) Medpega Today: USA:n korkein oikeus käsittelee PDT-rokotehaittatapausta

(5.10.2010) Wall Street Journal: Tutkimus: GlaxoSmithKlinen rotavirusrokote lisäsi suolentuppeumariskiä

Uutisen mukaan USA:n lääkevalvoja FDA tiedotti alustavia tuloksia Rotarix -rotavirusrokotetta koskevasta tutkimuksesta, jonka mukaan rokotteen jälkeen suolentuppeumariski lisääntyi. THL:n Rokottajan käsikirjan rotavirusrokoteosion mukaan Suomen yleisen rokoteohjelman rokote on Rotateq ajalla 2009-2011.

Aiemmin on vedetty suolentuppeumariskin vuoksi markkinoilta yksi Wyethin (nyk. Pfizer) rotavirusrokote. Asiasta kerrotaan mm. Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehdessä.

(1.10.-3.10.2010) Keskustelu jatkuu

"Jouduin itse peruspalveluministerinä vuonna 2001 pohtimaan, kannattaako koko kansa rokottaa vanhentuneella isorokkorokotteella, jos pahin uhkakuva biologisesta sodankäyn­nistä toteutuu. Vaikka rokote olisi tappanut satoja, en olisi empinyt. Taudin vaarat olisivat olleet paljon rokotteen vaaroja suuremmat."

"Tilastotieteilijän on vaikea ymmärtää, miksi hoidon haittavaikutuksiin kuoleminen on vakavampi asia kuin kuoleminen hoidon puutteeseen."

Web-toimittajan kommentti: Soininvaaralaiseen terveydenhuoltoon ei selvästikään kuulu Hippokrateen valasta tai "Primum non nocere" ("Älä ainakaan haittaa tee") -sanonnasta tuttu vahingoittamisen välttämisen hoitoetiikka. Soininvaaralaisuudessa jää huomiotta se, että riskien arviointiin käytettävissä oleva tieto on tilastotieteilijän kammion ulkopuolisessa maailma tositilanteessa yleensä varsin puutteellista. Tätä käsittelee esim. Arlette Mercaen väitöskirja joka pohtii rokotteiden pakollisuuden oikeutusta, päätyen siihen, että pakollisiin rokotteisiin ei ole eettisesti kestävää oikeutusta, koska rokotteiden tehon ja turvallisuuden pohjaksi käytettävissä oleva tieto on niin hataraa. Soininvaaran esittämä "uhrataan satoja" -ajattelu ei rokotteiden kohdalla siis saa länsimaissa tavallisesti käytössä olevien eettisten periaatteiden valossa oikeutusta.

"Nämä tutkimuslaitokset ovat viime aikoina joutuneet sangen huonoon valoon julkisuudessa. Oikeusasiamies tutkii tällä hetkellä, onko Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos (VTT) rajoittanut tutkijoidensa sananvapautta. VTT:n tutkija sai nuhtelut esimieheltään, kun hän oli käynyt eduskunnassa kritisoimassa sähkömarkkinaselvitysten luotettavuutta ydinvoimapäätöksen edellä. Toinen tutkija oli aikonut kirjoittaa kriittisen kirjoituksen lehteen turpeen polttamisesta, mutta työnantaja esti aikeen. Toinen sektoritutkimuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, on puolestaan menettänyt uskottavuuttaan luotettavana asiantuntijana sikainfluenssakohun takia."

(26.9.2010) Keskustelu jatkuu

 • Kissankulmasta: THL pörssiin? - kirjoitus käy läpi erilaisten viranomaisroolien ja tehtävien keskittämistä THL:ään ja THL:n yrityssuhteita
 • Keskisuomalainen (mielipide, Anne Ukkonen): Ihannekansalaisen 10 käskyä - Ensimmäinen käsky: "Lopeta itsenäinen ajattelu. Vapauta aivosolusi tästä turhasta, raskauttavasta työstä, ja jätä se niille, joihin me Suomen kansalaiset voimme luottaa. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitosta, Eduskuntaa tai Eviraa sinun ei pidä koskaan epäillä." - Seitsemäs käsky: "7: Vaali perheesi terveyttä rokottamalla itsesi, lapsesi ja eläimesi. Jos sairastut, mene lääkäriin ja pyydä mitä tahansa reseptiä, jotta THL:ää rahoittava lääkeyhtiö GlaxoSmithKline ei joutuisi vararikkoon. Pysy loitolla vitamiineista, hivenaineista ja luontaishoidoista, ne ovat sinulle iljetys."
 • Suomen Kuvalehti: Oma näkemys vastaan työnantajan linja - mitä tutkija saa sanoa? - "Muuttuuko ilmasto ihmisen toimien takia vai luonnostaan? Onko voi vaarallista vai ei? Onko ydinvoima päästötöntä vai ei? Syntyykö turveperäisestä biodieselistä paljon vai vähän päästöjä? Aiheuttiko sikainfluenssarokote narkolepsiaa vai ei? Onko Venäjä suurvalta? - Kuka näistä saa ylipäänsä kertoa ja mitä, ja ketä pitäisi uskoa?"
 • Mirjaleena Isoaho: Kuuman sodan aika. Nyt.

(24.9.2010) Lääkevirasto Fimean (ent. Lääkelaitos) tiedote EU:n lääkevirasto EMA:n pandemiarokote Pandemrixin ja narkolepsian yhteyttä käsittelevästä tiedottessta

(24.9.2010) YLE: (rokotetutkimus): Pandemiarokotteen kokeilu jatkuu Tampereella

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus jatkaa niin ranskalaisen Sanofi-Pasteurin kehittämän rokotteen kuin muidenkin rokotteiden kokeiluja suomalaisilla. Uutisen mukaan koehenkilöitä on ollut sikainfluenssarokotekohun myötä aiempaa vaikeampi saada.

Aikalainen -lehden mukaan yli puolet suomalaisten yliopistojen hankkimasta ulkomaisten yritysten rahoituksesta tulee Tampereen yliopistoon lääkeyhtiöiden lukuun tehtävän rokotetutkimuksen ansiosta.

(23.9.2010) EU:n lääkevirasto EMA: Rotarokotteen sikavirus ei ole terveysuhka

(23.9.2010) MTV3: Pandemrixin käyttöön ei rajoituksia

EU:n lääkevirasto EMA ei suosita sikainfluenssarokote Pandemrixin käytön rajoitusta Euroopassa. EMA:n tiedote. Avandiaa koskevassa tiedotteessaan EMA kertoo suosittavansa Avandian ja sukulaislääkkeiden hyllyttämistä.

(23.9.2010) MTV3: Sikainfluenssarokotteesta yhä enemmän haittailmoituksia

(23.9.3010) YLE: Kaksi Hyks:n huippulääkäriä keskittyy narkolepsiatapauksiin

(22.9.2010) Euroopan unionin neuvoston 13.9. julkaistu pandemiaraportti: Mitä opittiin

(huom. kyseessä ei ole Euroopan neuvoston raportti kuten aiemmin virheellisesti otsikoimme ja mihin raportin nimessä oleva CoE viittaa).

Yhteenveto suomeksi

(22.9.2010) Ilta-Sanomat (tutkimusuutinen): D-vitamiini torjuu influenssaa jopa rokotetta paremmin

Tutkimus tehtiin 6-15 -vuotiailla Japanissa.

(22.9.2010) Keskustelu jatkuu

 • HS Vieraskynä (Kari Raivio, Helsingin yliopiston emerituskansleri): Saako tutkijalla olla kytköksiä teollisuuteen?

Kirjoitus käsittelee mm. tupakkateollisuuden kampanjaa taistella tieteellä tiedettä vastaan - tupakoinnin haittojen kiistämiseki voidaan rahoittaa tutkimusta, josta saadaan mieluisia tuloksia. Asia on ajankohtainen mm. turvepolitiikan kannalta. Kirjoittaja käsittelee myös lääketeollisuuden alaa:

"Tiede ei kohota ihmistä moraalisesti muiden yläpuolelle, ja tutkijoiden joukossa on varmasti niitä, joille puolueettomuus ei ole yhtä tärkeää kuin runsas tutkimusrahoitus, hulppeat lausuntopalkkiot tai kunnon korvaukset esiintymisestä halutulla tavalla todistajana oikeudessa."

"Varsinkin lääketieteessä on pohdiskeltu, kuinka tunnistaa puolueellisen tutkijan."

"Uusien lääkkeiden kehittämisen kustantaa pääosin teollisuus, joka tarvitsee yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden panosta. Tutkijat toimivat myös asiantuntijoina ja kouluttajina, joille teollisuus maksoi takavuosina runsaita korvauksia tai kustansi eksoottisia kongressimatkoja. Ilmeisenä toiveena oli saada asiantuntija-apua tuotteiden rekisteröintiin tai edistää myyntiä. "

(17.9.2010/22.9.2010) CBS (USA): Nimi vaikuttaa - rokotteet, enkefalopatia (aivovaurio) ja autismi

Uutisen mukaan rokotteet ovat pelastaneen miljoonia ihmishenkiä, ja valtaosalla rokotteen ottavista ei ole rokotteista ongelmia. Kolikolla on uutisen mukaan kuitenkin toinenkin puoli: toisinaan rokotteet aiheuttavat vammoja ja kuolemia. Hyvin harvoin vanhemmat huomaavat lapsensa saaneen enkefalopatian, joka on uutisen mukaan lääketieteellinen termi aivovauriolle.

CBS on löytänyt miltei 1300 tapausta, joissa rokotteeseen liittyvästä aivovaurioista on maksettu oikeudellisia korvauksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Keskustelu rokotteen ja autismin mahdollisesta yhteydestä käy edelleen kuumana. Lääketieteellisten toimijoiden ylivoimainen valtaosa kiistää, että rokotteilla ja autismilla olisi yhteys. Monet samoista asiantuntijoita kuitenkaan eivät kiistä rokotteen ja aivovaurioiden yhteyttä.

Autistisia oireita saaneet lapset ovat saaneet korvauksia rokotevaurioista, kunhan ovat korostaneet yleisiä, laajalti hyväksyttäjä vaurioita aivoille, eivätkä erityisesti austimia. Kun autismi tai autistiset oireet on esitetty korvaushakemuksessa pääasiallisena rokotushaittana, jutut on hävitty.

Perheille, jotka näkevät autismin yhtenä rokotteiden aiheuttaman aivovaurion muotona, korvauskäytännössä ei ole järkeä. Sen sijaan rokoteturvallisuusasiantuntijana toimineen tohtori Brian Stormin mukaan tilanne on täysin järjellinen - vallitseva lääketieteellinen näkemys hänen mukaansa on, että lääketieteellisesti rokotukset ovat yhteydessä enkefalopatiaan, mutta eivät ole yhteydessä autismiin. "Vaikka henkilö kärsisi sekä enkefalopatiasta että autismista, se ei tarkoita, että rokote olisi aiheuttanut molemmat." "Jos rokote aiheutti enkefalopatian, se ei välttämättä tarkoita sitä, että rokote aiheutti autismin - kyseessä on kaksi eri kysymystä."

Uutisen mukaan vanhempien keskuudessa kiertää neuvo: autismi -sanan käyttäminen korvaushakemuksessa tekee varmaksi, että korvausta ei myönnetä. Uutisen mukaan käytännön kokemus vahvistaa tämän: autismidebatin vuoksi autismiepäilyjen käsittely kestää vuosia ja korvauksia todennäköisesti ei saa, kun taas rokotteen aiheuttamasta aivovauriasta korvauksen voi saada nopeasti.

Päivitys 22.9.2010: Adventures in autism on julkaissut Fox News:in uutisen aiheesta

(21.9.2010) Keskustelu jatkuu

 • Iltalehti: Rasvasota! - THL:n pääjohtajan kanssa eri linjoilla oleva, lehden haastatettelema raahelainen lääketieteen lisensiaatti toivoo, että että Suomen kansa aikuistuisi: "Olemme perinteisesti uskoneet suuriin johtajiin. Nyt olisi itse päätettävä, mikä on totuus."

(6.9.2010/20.9.2010) EU:n lääkeviraston EMA:n komitea CHMP kokoontuu keskiviikkona 8.9. käsittelemään GlaxoSmithKlinen Avandian ja Pandemrixin hyöty-haitta -suhdetta.

Diabeteslääke Avandia -lääkkeeseen liittyvät epäillyt haitat ovat suuremmassa mittakaavassa kuin Pandemrixin - Wikipedian mukaan joidenkin tutkimusten tulokset kertovat, että lääkkeellä on tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä kasvaneeseen sydänkohtausten riskiin, ja yli 13 000 oikeudellista kannetta on nostettu yhtiötä vastaan. Heinäkuussa 12 000 GlaxoSmithKline oli sopinut jutuista yli 11 500.

Päivitys 20.9.2010: Tänään alkoi 20.-23.9. kestävä komitea CHMP:n varsinainen kokous, jossa on tarkoitus tehdä ratkaisuja em. asioissa.

(20.9.2010) YLE TV1 MOT (klo 20): Pandemiapannnukakku - ohjelman sivuilla mm. käsikirjoitus ja sieltä pitäisi löytyä myös blogikirjoitus aiheesta

Käsikirjoituksesta selviää mm., että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL valmistautuu taas lähikuukausina tilaamaan Suomeen lisää pandemirarokotteita, vaikka infektiotautiopin professori pitää pandemiaa varsin epätodennäköisenä.

(19.9.2010) HS: Terveystuoteyhtiöt ostelevat aiemmin hyljeksittyjä rokotevalmistajia

"Monet rokotteet ovat viime vuosina osoittautuneet niiden valmistajille jymymenestyksiksi, vaikka rokotekauppaa on perinteisesti on pidetty alhaisten marginaalien bisneksenä."

"Alan markkinatutkimusyhtiön Datamonitorin mukaan rokotemarkkinat ovat kolminkertaistuneet viiden viime vuoden aikana."

(17.9.2010) Keskustelu jatkuu: Satu Hassi: Tarvitaanko politiikan ja bisneksen välille hajurako ja kuinka leveä?

Satu Hassi pohtii mm. THL:n jääviysepäilyjen innoittamana eturistiriitojen, lobbauksen ja hyväveliverkoston merkitystä.

(17.9.2010) Hankintailmoitus: THL:n GlaxoSmithKlinelta hankkima 'pneumokokkirokote hankintailmoituksen mukaan "vuosille 2010-2010" maksoi 7,36 miljoonaa euroa ilman ALV:tä.

(17.9.2010) Aikalainen: Yli puolet suomalaisten yliopistojen hankkimasta ulkomaisten yritysten rahoituksesta tulee Tampereen yliopistoon rokotetutkimuksen ansiosta.

(14.9.2010) Mediavinkki: YLE TV1 MOT 20.9.2010 klo 20: Pandemiapannukakku

"Sikainfluenssa oli tavallista kausi-influenssaa lievempi. Oliko paniikki turhaa?"

Päivitys 17.9.2010: YLEn sivuilla kerrotaan myös tarkemmin ohjelmasta.

(16.9.2010) MTV3: Vanhas-kantelun tehnyt: Hyvä muistutus päättäjille

Kuten Vanhas-kantelun, myös oikeuskansleri Jaakko Jonkan tutkittavana parhaillaan olevan THL:n ja lääkeyhtiön suhteita koskevan kantelun on tehnyt kaksi kansalaista yksityishenkilöinä.

(28.8.2010/10.9.2010/15.9.2010) Pohjalainen 28.8.2010: Pääjohtaja Puska tiesi sikainfluenssarokote-narkolepsiaepäilyistä jo paljon aiemmin

Pohjalaisen mukaan "viime viikolla julkisuuteen pulpahtaneet narkolepsiaepäilyt eivät tulleet THL:n pääjohtajalle Pekka Puskalle täytenä yllätyksenä." (ote artikkelin tekstistä) Pääjohtaja Puska tiesi epäilyistä Pohjalaisen mukaan jo paljon aiemmin. Lehden mukaan mitään kiirettä asian kertomiseen julkisuuteen ei ollut. Pääjohtaja Puska kuitenkin lehden mukaan napauttaa neurologi Markku Partista: "Jos epäilys on, siitä pitää ilmoittaa".

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan neurologi Markku Partinen on ilmoittanut epäilyistä puhelimitse THL:lle. Narkolepsiatapauksista ja niiden mahdollisesta sikainfluenssarokoteyhteydestä artikkelia valmistelleeseen ryhmään kuului myös THL:n tutkimusprofessori, ja julkisuudessa olleiden tietojen ainakin kaksi neurologia on lisäksi erikseen ilmoittanut epäilyistä THL:lle. Pohjalaisen artikkelin mukaan siis pääjohtaja itse tiesi epäilyistä jo kauan sitten - ilmeisesti kokolailla samoihin aikoihin kuin epäily tapaussarja-artikkelia tehneillä neurologeilla heräsi.

Vielä viikko sitten lauantaina 21.8. pääjohtaja Puska kertoi Nelosen uutisten haastattelussa (pitempi haastattelu) narkolepsiaepäilyjen tulleen hänelle täytenä yllätyksenä, ja saaneensa tietää epäilyistä vasta muutama päivä aiemmin:

Toimittaja: "Ovatko nämä tapaukset tulleet teille aivan täytenä yllätyksenä?"

Pääjohtaja Puska: "Aivan täytenä yllätyksenä"

Toimittaja: "Tämän päivän aamulehden mukaan THL tiesi näistä epäilyistä jo toukokuussa. Milloin te saitte tietää näistä?"

Pääjohtaja Puska: "Minä sain muutama päivä sitten tietää, ja ..."

Päivitys 10.9.2010: Suomenmaan toimittajan Seppo Kuisman välitettyä uutisemme (28.8.) sisältävän verkkosivuotteemme THL:n pääjohtaja Pekka Puskalle, saimme asiaan 10.9.2010 allaolevan pääjohtaja Pekka Puskan kommentin:

Hyvät Jyrki Kuoppala ja Seppo Kuisma

Seppo Kuisma toimitti ystävällisesti minulle alla olevan informaation. En puutu siihen muuten kuin, että alla oleva Pohjalaisen otsikko kaipaa selvennyksen. Sanoin Pohjalaisen toimittajalle, että "THL tiesi sikainfluenssarokote-narkolepsiaepäilyistä ja paljon aikaisemmin". Tämähän on moneen kertaan dokumentoitu. Itse sain 15.8. päivätyn (sunnuntai) asiasta ensimmäisen kansalaiskirjeen, jonka panin 17.8. ylijohtaja Eskolalle, enkä vielä ymmärtänyt asiasta mitään. Ylijohtaja Eskola tuli samana päivänä kertomaan minulle asiasta ja THLn rokoteosaston toimista.

Huomasin kyllä Pohjalaisen virheen, mutta en pitänyt asiaa sellaisena, että lähtisin lähettämään oikaisua. Sanoma oli kuitenkin se, että THL tiesi. Jos rupeaisin kaikille lehdille lähettämään opikaisija kaikista epäterkkuuksista haastatteluissani, se olisi aika homma.

Tiedoksi ja terveisin

Pekka Puska

Päivitys 15.9.2010: Tarkistimme uutisen taustat Pohjalaisesta, ja Pohjalaisen toimittaja pysyy sekä jutun yllälainatun tekstin että otsikon ("Puska kuuli huhuja narkolepsiasta jo kesällä") takana.

(14.9.2010) GlobalResearch WHO:n kehittelemistä väestönhallintarokotteista

Monen ensireaktio puhuttaessa siitä, että WHO käyttää tai suunnittelee käyttävänsä rokotteita raskauden ehkäisyssä eli väestön rajoittamisessa on varmaankin torjua puheet huuhaana, löyhäpäisinä salaliittoteorioina ja kehitysmaiden asukkaiden vainoharhaisena epäluulona länsimaisten toimijoiden tarkoitusperiä kohtaan. GlobalResearchin Rockefeller-otsikkokin helposti johtaa ajatukset tähän suuntaan.

Rokotteiden suunniteltu käyttö syntyvyyden säännöstelyssä myös WHO:n puitteissa on kuitenkin aivan vakavissaan jo pitkään kehitelty ajatus ja menetelmä, kuten voimme lukea tieteellisistä artikkeleista (Efficacy of a Recombinant Chimeric Anti-hCG Antibody to Prevent Human Cytotrophoblasts Fusion and Block Progesterone Synthesis). Myös käytännön kokeiluja on tehty.

Kuten muihinkin pitkään vaikuttaviin ehkäisykeinoihin joita ehkäisyn käyttäjä ei voi helposti tai lainkaan itse keskeyttää - kuten esim. suomalaisyhtiön markkinoille tuoma pitkävaikutteinen ehkäisykapseli Norplant ) - liittyy ehkäisyrokotteen käyttöön eettisiä kysymyksiä. Esimerkiksi Yhdysvaltalaisen oikeuden määräys Norplant-kapselin asentamisesta lasten kaltoinkohtelutuomion osana herätti eettistä keskutelua. Useissa USA:n osavaltioissa oli pyrkimyksiä säätää lakeja, joiden mukaan lasten kaltoinkohtelusta tuomitut tai raskausaikana huumeita käyttäneet äidit olisivat saaneet valita vankeustuomion ja ehkäisykapselin välillä. Artikkelin mukaan on myös alueita, jossa sosiaalietuuksien vastaanottamisen edellytyksenä on ehkäisykapselin asentaminen.

Ehkäisyrokotteet ja pitkäaikaisvaikutteiset ehkäisykapselit tarjoavat mahdollisuuden nykyään ihmisoikeussyistä karsastettujen eugeniikan menetelmien (pakkosteriloinnit, painostetut steriloinnit) käyttöön jossain mielessä pehmeämmällä tavalla - ehkäisyrokotteita ainakin periaatteessa suunnitellaan vaikutukseltaan suhteellisen lyhytaikaiseksi, eli jos kaikki menee hyvin, ehkäisyvaikutus ei ole pysyvä. Ongelmia asiassa tietysti aiheuttaa yksilöllinen vaihtelu.

Joka tapauksessa tehokkaat väestönrajoituskeinot myös rokotteita hyväksikäyttäen ovat globaalisti tietoisten, maailman tilaa parantamaan tähtäävien toimijoiden pitkäaikainen unelma, myös Suomessa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, kuten blogikirjoituksen lainauksesta voimme lukea. Aina rokotteiden väestönkavua rajoittavalla vaikutuksella ei toki tarkoiteta rokotteen ehkäisyvaikutusta - vastakkaisista väitteistä huolimatta esimerkiksi miljardööri Bill Gatesin TED-puhe maininnalla väestönkasvun vähentämisestä mm. rokotteilla ei näytä käsittelevän ehkäisyrokotteita, vaan sosiaalisia keinoja, ajatusta että lapsikuolleisuutta vähentämällä voitaisiin saada ihmiset käyttämään enemmän perhesuunnittelua ja valitsemaan pienempiä lapsimääriä.

(14.9.2010) Veteraaniurheilija: (THL:n pääjohtaja) Pekka Puska MOTissa

Blogikirjoitus kertoo Yleisradion ohjelmasta "Rasvainen kupla" (es. 13.9.2010). Ohjelman voi katsoa joitakin päiviä YLE Areenassa, linkit löytyvät blogikirjoituksesta.

Ohjelma ei kerro rokotuksista, mutta yhtymäkohta rokotuksiin löytyy siitä, että ohjelman perusväite on, että THL:n johtaman eläinrasvoihin liittyvän ravitsemuspolitiikan ja -tiedotuksen pohjaksi ei ole tieteellistä näyttöä. Vrt. esim. Rokotusinfo ry:n tiedote "KTL:n rokoteosasto lääkeyhtiöiden leivissä - tiedotus uusista rokotteista ei perustu näyttöön" tai THL:n ajoittain hyvinkin virheellinen ja tutkimusnäyttöön perustumaton tiedotuslinja sikainfluenssarokotteesta viime talvena.

(14.9.2010) Iltalehti: D-vitamiini: Paras flunssarokotus

"Huippulääkärin mukaan D-vitamiinin käyttö estää flunssat."

(14.9.2010) STM: Ministeri Risikko WHO/Euron aluekomiteaan Moskovaan

Lainaus tiedotteesta:

"WHO on jaettu hallinnollisesti kuuteen maantieteelliseen alueeseen. WHO:n Euroopan alueeseen kuuluu kaikkiaan 53 jäsenmaata, Suomi mukaan lukien. Alueen ylin päättävä elin on aluekomitea, joka kokoontuu vuosittain syyskuussa. Aluekomitea hyväksyy järjestön ohjelmabudjetin sekä päättää tärkeimmistä Eurooppaa koskevista terveyspoliittisista linjauksista."

WHO:n Euroopan alue on tiedotteessa lyhennetty termillä "WHO/Euro".

Kuten WHO:n julistaman sikainfluenssapandemian aikaan huomattiin, WHO:n toimilla ja ratkaisuilla on merkittäviä vaikutuksia suomalaiseenkin terveyspolitiikkaan - pandemiavarautumiseen ohjattiin merkittävästi resursseja, jotka olivat pois muusta terveydenhoidosta. Näyttää siltä, että tämä WHO:n terveyspoliittinen merkitys on suomalaisessa keskustelussa jäänyt vähälle huomiolle. Europan neuvoston mukaan WHO tarvitsee erilaisia suojakeinoja mm. lääkeyhtiöiden vaikutukselta. Ehkäpä ministeritason merkittävä aktiviteetti niin pandemiarokotehankinnassa kuin WHO:ssa nostaa Suomessakin WHO:n roolit ja toimintaedellytykset keskusteluun.

Ministeri Risikon johtaman valtuuskunnan kokoonpano on valtioneuvoston päätöksellä seuraava:

Puheenjohtaja on peruspalveluministeri Paula Risikko, varapuheenjohtaja ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat pääjohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, kansainvälisten asian johtaja Liisa Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Ismo Kolehmainen ulkoasiainministeriöstä, erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta sekä asiantuntijana ylitarkastaja Hannele Tanhua sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 09 160 73230)

(13.9.2010) Iltalehti: HS: Suomalaisviranomaiset tietämättömiä sikarokotuksen vaikutuksista

Uutisen mukaan Helsingin Sanomat kertoo, että suomalaisviranomaisilla ei ollut tietoa Euroopan lääkeviraston (EMA) raportista silloin, kun Pandemrix-rokote otettiin käyttöön.

Uutisen mukaan sikainfluenssarokotuksen vaikutuksista ihmisiin oli olemassa vain hyvin vähän tietoa siinä vaiheessa, kun piikkejä ryhdyttiin jakaman suomalaisille. Lehden mukaan tämä käy ilmi EMA:n raportista. Uutisen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki kertoo HS:ssä, että suomalaisviranomaisilla ei puolestaan ollut käytössään edes tätä tietoa silloin, kun he ryhtyivät rokottamaan kansalaisia.

Web-toimittajan kommentti: Onpas outo uutinen ja outoja väitteitä. Siinä vaiheessa kun kansalaisia alettiin lokakuussa rokottamaan, oli erittäin hyvin ainakin lääkeviranomaisten tiedossa, että rokotteesta oli tutkimustietoa niukasti, raskaana olevilla ei lainkaan ja lapsilla niukemmin kuin aikuisilla. Tämä kerrottiin mm. rokotteen valmisteyhteenvedossa. Esim. Rokotusinfo ry viittasi valmisteyhteenvedon tietoihin ja EU:n lääkeviraston julkistamiin asiakirjoihin tiedotteissaan 22.10.2009: WHO: Raskaana oleville lisäaineeton sikainfluenssarokote ja 24.10.2009: Lisäaineen haitat johtamassa Sveitsin rokotuskäytännön muutoksiin - odottaville ja lapsille lisäaineeton rokote.

(13.9.2010) Radio86: Rokotuskampanja tuhkarokkoa vastaan herättää pelkoja Kiinassa

Uutisen mukaan epäluulo rokotuksia kohtaan on yleistä aikaisempien skandaalien vuoksi. Myrkkymaitoskandaali sekä useat epidemiat, joiden puhkeamista viranomaiset ovat peitelleet, ovat koetelleet kansalaisten luottamusta. Aivotulehdusta, hepatiitti B:tä sekä muita tauteja vastaan annettujen rokotteiden epäillään aiheuttaneen neljän lapsen kuoleman ja usean sairastumisen yhdessä provinssissa. Viranomaisten mukaan kyseiset rokotteet oli varastoitu väärin.

(13.9.1020) HS (oma kaupunki): Mielenosoitus THL:n rokotepolitiikkaa kohtaan kiinnosti ihmisiä

(13.9.2010) HS: THL:n Ruutu: Maahantulijoille tartuntatautiseula

"Ihmiset, jotka tulevat taudin korkean esiintyvyyden maista, olisi hyvä seuloa kattavasti. Maahantulovaiheen tarkastuksen lisäksi lääkärien olisi riskiryhmien kohdalla oltava valppaita, jotta myöhemmin puhkeava tauti voidaan tunnistaa", sanoo tutkimusprofessori Petri Ruutu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Uutisen mukaan pakolaiset ja turvapaikanhakijat seulotaan, mutta opiskelijoita ja työhön tulevia ei.

"Tässä on ilman muuta aukko. Seulonta pitäisi tehdä kaikille, jotka tulevat tänne kuukausiksi tai vuosiksi", Petri Ruutu sanoo.

Maahantulokäytäntöjä tartuntatautien suhteen säätelee kansainvälinen terveyssäännöstö International Health Regulations (IHR), johon Suomikin on sitoutunut.

(13.9.2010) Daily Mail: Meningokokki B -rokote on askelen lähempänä onnistuneen rokotekokeilun jälkeen

Uutisen mukaan Novartiksen rokotetta kokeiltiin 3600 pikkulapseen.

Sivuillamme on julkaistu tietoa Suomessa ja muualla tehdyistä meningokokkirokotetutkimuksista. Novartiksen rokotetta on kokeiltu Suomessa.

(13.9.2010) Keskustelu jatkuu

(13.9.2010) Rokotusinfo ry: Tiedote: Pneumokokkirokote voi lisätä antibioottiresistenttien bakteerien esiintymistä

(12.9.2010) YLE: HPV-rokote eli papilloomavirusrokote verovaroin kustannettavaksi aikaisintaan 2013

Ylen uutisen mukaan osa lääkäreistä ihmettelee Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n päätöstä lykätä edelleen papilloomarokotteen ottamista verovaroin kustannettavaksi. Rokotetutkimusta rokotevalmistajan rahoitukselle tehneen HYKS:n naistenklinikan ylilääkärin mukaan Suomi kohtelee nuoriaan huonommin kuin monet Euroopan maat.

Uutisen mukaan Suomessa tehtävään papilloomarokotetutkimukseen on osallistunut 60 000 yläasteikäistä tyttöä ja poikaa. Tutkimusta tehdään rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinen rahoituksella ja varsinainen toteuttaja on Tampereen yliopisto, mutta tutkimuksessa on käytetty myös Kansanterveyslaitoksen nimeä ja kutsuja on mm. postitettu Kansanterveyslaitoksen nimellä varustetuissa kuorissa. Lisätietoa HPV-rokotetutkimuksesta löytyy rokotetutkimussivultamme.

(12.9.2010) Keskustelu jatkuu

(12.9.2010) YLE: THL:n pääjohtaja Puskan yhteydenotto Supoon uhkaavien viestien johdosta olikin kolmen vuoden takainen

Sanomalehti Suomenmaa julkaisi 10.9.2010 artikkelin otsikolla Pekka Puska pyytänyt Supolta apua, jonka sisältö käsitteli kansalaisilta sikainfluenssarokoteasioissa pääjohtaja Pekka Puskalle tulleita yhteydenottoja ja 11.9. pidettävää mielenosoitusta sikainfluenssarokotehaittojen pimittämisestä. Tämänpäiväisen Ylen uutisen mukaan näyttääkin siltä, että Suomenmaan nostama yhteydenotto oli kolmen vuoden takainen, eikä siten liittynyt sikainfluenssarokotteeseen: "Puska kertoo saaneensa kolme vuotta sitten uhkaavia viestejä, minkä jälkeen hän keskusteli Suojelupoliisin asiantuntijoiden kanssa turvallisuudestaan."

(10.9.2010/12.9.2010) Helsingin Sanomat: Mieltä osoitetaan Helsingissä THL:n johtoa vastaan

Helsingin Sanomien lukijan uutisen mukaan myös "THL:n ravitsemuspolitiikka on kokenut takapakkeja viimeaikoina, kun viralliset ravintemus-suositukset ovat saaneet kritiikkiä mediassa ja kansan parissa." Uutisen mukaan mieltä osoitetaan Eduskuntalolla lauantaina 11.9 klo 15, jotta THL:n johto vaihtuisi.

Päivitys: Tietoa mielenosoituksesta löytyy Facebook-ryhmästä Mielenosoitus 11.9- 2010 klo. 15.00

Päivitys 12.9.2010: Videota mielenosoituksesta löytyy Nelosen uutisvideolta ja mielenosoituksesta kertoo myös Allvoices -uutissivusto (englanniksi). Myös YouTubessa on kuvamateriaalia.

(11.9.2010) Rokotusinfo: Kirjeenvaihtoa: Kirje oikeuskanslerinvirastoon 10.9.2010

(11.9.2010) THL: Selvitys THL:n lääkeyhtiörahoituksesta vuodelta 2009 ja kuukausilta 1-8/2010 - GSK-rahoja ei maksettukaan THL:lle 6,3 miljoonaa vuonna 2009 kuten aiemmin on julkisuudessa ollut, vaan n. 7,0 miljoonaa euroa, arvonlisäveroineen n. 7,3 miljoonaa euroa

(10.9.2010) CBC News (USA): Ensimmäinen korvaus rokotteisiin liittyvästä autismitapauksesta

Uutisen mukaan korvauksena maksetaan kertasumma 1,5 miljoonaa dollaria sekä hoitokuluihin 500 000 dollaria vuodessa. Uutisen mukaan valtio on päätynyt Hannah Polingin vahingot myöntäessään siihen, että rokotteet eivät "aiheuttaneet" ("cause") Hannah Polingin autismia, vaan sen sijaan rokotusten "tuloksena oli" ("resulted") Hannah Polingin autismi. Hannah Poling oli terve 18-kuukautinen, kunnes sai yhtenä päivänä rokotteet tuhkarokkoa, sikotautia, vihurirokkoa, poliota, vesirokkoa, kurkkumätää, hinkuyskää, jäykkäkouristusta ja Hib-tauteja vastaan.

Tapausta kommentoi mm. Adventures in Autism.

(10.9.2010) Keskustelu jatkuu

 • Keskustelua sähköpostissa Suomenmaan artikkelin aiheiden tiimoilta:

"Hyvä Pekka Puska,

Allaoleviin Suomenmaan haastattelun lainauksiin viitaten. Käsitykseni mukaan monien toimijoiden (kansalaiset ja erilaiset sidosryhmät) mielipiteissä ongelmaksi THL:n toiminnan suhteen ei suinkaan ole muodostunut puoluueton asiantuntijatyö, vaan nimenomaan huoli siitä, että THL:n yhtiösuhteet syövät edellytykset puolueettomalta asiantuntijatyöltä. Nythän esimerkiksi rokotteiden hankinnan suhteen on käynyt niin, että THL ei kykene suoriutumaan kunnolla lakisääteisestä rokotteisiin liittyvästä perustehtävästään eli rokotteiden hankinnasta mm. lääkeyhtiörahojen aiheuttamien eturistiriitojen vuoksi. Perustehtävästä luovutaan aiemmin aputehtäväksi kerrotun rokotetutkimuksen tieltä.

Ongelmaksi on nimenomaan noussut THL:n ja suomalaisen terveydenhoidon puolueettomuuden ja riippumattomuuden vaarantaminen sillä, että THL on toimeksiantosuhteessa lääkeyhtiöihin, vaikka samalla toimii lukuisissa viranomaisrooleissa ja lähellä viranomaistoimintaa olevissa rooleissa. Näillä lääkeyhtiöiden toimeksiannoilla voi olla ikäviä vaikutuksia suomalaiseen terveydenhuoltoon ja siihen kohdistuvaan luottamukseen.

Esimerkiksi tänä kesänä on oltu THL:n toiminnan myötävaikuttamana ja THL:n linjausten johdosta tilanteessa, että lastenneuvoloiden asiakkaiden pääsy neuvolan vastaanotolle on kiinni siitä, kuinka paljon lastenneuvolan henkilökunta värvää koehenkilöitä THL:n lääkeyhtiön toimeksiannosta tekemään rokotetutkimukseen. Sijaisten palkkaaminen on ollut kiinni siitä, saadaanko lääkeyhtiön rahaa. Rahan saanti on puolestaan kiinni siitä, paljonko koehenkilöitä kunnassa on tutkimukseen värvätty. Kunnissa on myös linjauksena maksaa bonuksia neuvolan terveydenhoitajille lääkeyhtiöltä THL:n kautta tulevista rahoista, joiden määrä riippuu siitä, kuinka paljon koehenkilöitä terveydenhoitaja värvää tutkimukseen. THL on myös asettanut kuntien kanssa tekemissään sopimuksissa kunnille tavoitteet tutkimuksen koehenkilöiden määristä, joka on eettisesti hyvin arveluttavaa, koska lääketutkimuksen etiikan mukaan suostumuksen tulee olla korostetun vapaaehtoinen.


ystävällisin terveisin

Jyrki Kuoppala

pj, Rokotusinfo ry"


"Puska sanoo itsekin tykkäävänsä debatista ja osoittaneensa mieltä eduskunnan edessä ylioppilaspolitiikan kuumina vuosina, mutta toivoisi, että mieltä osoitettaisiin vähän toisenlaisista asioista kuin sellaista työtä kohtaan, mitä valtion asiantuntijat koittavat mahdollisimman hyvää tarkoittaen tehdä suomalaisten terveyden hyväksi."

"- Mielipidettä saa osoittaa, mutta kun koitamme verorahoilla tehdä puolueetonta asiantuntijatyötä, niin tuntuu vähän oudolta. Meidän ihmisistä tämä tuntuu vähän pahalta, kun koitamme aikamoisessa paineessa tehdä mahdollisimman hyvää työtä. Ei tässä mitään pimitetä, se on ihan selvä, Puska sanoo."

Pääjohtaja Pekka Puskan vastaus:

"Hei

Kiitos viestissä, jossa on sinänäs tärkeitä näkökohtia, jotka joudutaan koko ajan ottamaan huomioon kokonaisuutta pohdittaessa.

Yst terv.

Pekka Puska"

(10.9.2010) Suomenmaa: THL:n pääjohtaja Pekka Puska on pyytänyt Supolta apua sikainfluenssa-asioissa tulleiden yhteydenottojen johdosta

(katso myös uutinen 13.9.2010)

Suomenmaan mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja on joutunut turvautumaan ammatissaan suojelupoliisin apuun kansalaisilta tulleitten uhkaavien sähköpostien takia. Lehden mukaan pääjohtaja Puska myös hämmästelee "huomiseksi suunniteltua THL:n vastaista mielenosoitusta, jonka järjestäjää ei ole ilmoitettu."

Puheenjohtajan kommentti: Suomenmaa -lehden toimittajan näkemys on, että Rokotusinfo ry on "rokotusvastaisesta toiminnasta tunnettu yhdistys". Suomenmaa on samalla Seppo Kuisma - Pekka Puska -yhdistelmällä aiemminkin (29.10.2009) levittänyt samansuuntaista väitettä, joka perustuu toimittajan ja pääjohtajan näkemyksiin. Tosiasiassa Rokotusinfo ry ei ole antanut suosituksia sikainfluenssarokotteen tai muiden rokotteiden ottamisesta tai ottamatta jättämisestä. Rokotusinfo ry:n kantoja asiassa valaisevat esimerkiksi Uuden Suomen uutinen 29.10.2009 ja Kalevassa julkaistu mielipidekirjoitus "Kukin joutuu arvioimaan rokotteen hyödyt ja haitat".

Puheenjohtajan kommentti: Suomenmaan suhtautuminen Journalistin ohjeisiin: Suomenmaa jatkaa asian käsittelyä jo viime lokakuulta tutulla, journalistin ohjeiden kanssa ainakin maallikon silmään ristiriitaiselta näyttävällä linjalla. Viime lokakuussa Suomenmaa ei Rokotusinfo ry:n kielteiseen valoon saattanutta artikkelia varten ottanut yhteyttä Rokotusinfo ry:hyn ennakolta, vaikka journalistin ohjeiden 21. kohta niin näyttäisi edellyttävän. Suomenmaa korjasi asian myöhemmin julkaisemalla oman kannanottomme asiasta. Tämänpäiväistä paperilehden artikkelia tehdessään Suomenmaa taas ei nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta lähettänyt lausumaani koskevaa artikkelin kohtaa tarkistettavaksi, vaikka journalistin ohjeiden 17. kohdan mukaan tällaiseen pyyntöön on yleensä syytä suostua.

Tällä kertaa jutun lopputuloksen kannalta Suomenmaan linja on sinänsä varsin vähämerkityksinen tai merkityksetön - kuultuani Suomenmaan toimittajalta ensimmäistä kertaa tilaisuuden tarkemmat tiedot (mm. aika), totesin Suomenmaan toimittajalle puhelimessa jotain sellaista, että koska taidan olla muissa asioissa sielläpäin liikkellä, voisinpa käydäkin tapahtumaa vilkaisemassa. Totesin myös, että _en_ ole miettinyt, osallistuako vai eikö - tästä sitten toimittaja näköjään on innostunut laittamaan lehteen näkemyksensä "Miehellä on käynyt mielessä mahdollisesti osallistua tilaisuuteen." Kaipa sitä sitten näinkin voi asian nähdä.

(9.9.2010) Kuinka suuri osuus rokotuksilla on tautien vähenemisessä? Graafisia helposti hahmotettavia esityksiä

(9.9.2010) Keskustelu jatkuu: Veikko Launis (haastattelu): Sikainfluenssa, narkolepsia ja eettinen vastuu

(9.9.2010) Savon Sanomat: Suomessa 26 rokotehaittailmoitusta narkolepsiasta (sikainfluenssarokote)

"Suomessa THL on saanut 26 haittaepäilyilmoitusta, joissa rokotetulla epäillään narkolepsiaa. Heistä 21 on alle 15-vuotiaita. Kaikki diagnoosit eivät ole vielä varmistuneet."

(9.9.2010) Keskustelu jatkuu: Suomenmaa: Mielenosoitus Eduskuntatalon edessä la 11.9. klo 15

Rokotusinfon Suomenmaa -lehdeltä saaman tiedon mukaan Eduskuntatalon edessä ollaan järjestämässä lauantaina 11.9. klo 15 mielenosoitus "Sikainfluenssarokotehaittojen pimittämisestä". Suomenmaan toimittajan tulkinnan mukaan mielenosoitus on suora hyökkäys Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ää vastaan.

Puheenjohtajan kommentti: On hienoa ja mielenkiintoista, kuinka maan ylin poliittinen johto (ministeri Risikko), alan virkamiehet (sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Välimäki, Lääkelaitoksen virkamiehet) ja mielenosoittajat ovat liikkeellä saman asian puolesta, eli rokotehaittojen asiallisen ilmoittamisen, käsittelyn ja tiedottamisen puolesta. Hienoa, että eri näkemyksistä huolimatta on löytynyt yhteinen tavoite - Rokotusinfon puheenjohtajana voin lämpimästi omastani ja yhdistyksen puolesta kannattaa tavoitetta, että rokotehaittoja ei tule pimittää, vaan ne tulee ilmoittaa huolellisesti ja käsitellä avoimesti ja asiallisesti.

Päivitys: Mielenosoituksen aihe on rokotuspolitiikkaa laajempi, ja koskee myös THL:n harjoittamaa terveyspolitiikkaa yleensä. Lisätietoa mm. Suomen suosituimmassa terveysblogissa, Veteraaniurheilijan blogissa.

(8.9.2010/9.9.2010) EU:n lääkeviraston EMA:n tiedote Avandian ja Pandemrixin hyöty-haittasuhdetta käsitelleestä tämänpäiväisestä ylimääräisestä kokouksesta

 • CHMP arvioi tekevänsä ratkaisun Avandian sydänriskien suhteen varsinaisessa kokouksessaan 20.-23.9.2010, jolloin on tarkoitus päättää mm. vedetäänkö lääke markkinoilta
 • CHMP keskusteli myös Pandemrix-rokotteen mahdollisesta narkolepsiariskistä, ja julkaisee johtopäätöksensä asiasta kokouksensa 20.-23.9.2010 jälkeen.

Päivitys 9.9.2010: Myös suomalainen lääkeviranomainen Fimea on julkaissut tiedotteen kokouksesta.

(8.9.2010) Keskustelu jatkuu: Erilaisia johtopäätöksiä ruotsalaishavainnoista narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen yhteysepäilyyn liittyen

 • Lääkärilehti useimpien muiden suomalaismedioiden tapaan toistaa ruotsalaistiedotteen alustavaa johtopäätöstä: "Narkolepsiatapaukset ovat lisääntyneet Ruotsissa, mutta yhtä paljon sekä Pandemrix-rokotuksen saaneilla että rokottamattomilla."
 • Rokotusinfon web-toimittaja kommentoi tähän: perin kummallinen johtopäätös: eihän Pandemrix-rokotuksen saaneita ole aiemmin ollut, joten ei voida sanoa, onko "Pandemrix-rokotuksen saaneilla" narkolepsia lisääntynyt vai ei. Rokottamattomien suhteen taas tilanne näyttää siltä, että rokottamattomien lasten narkolepsiamäärä (kaksi, 2) on sattuman vaikutus huomioiden normaalivaihtelun piirissä, eli näyttää selvästi perusteettomalta väitteeltä, että rokottamattomien keskuudessa narkolepsia olisi merkittävästi kasvanut.
 • Rokotusinfon web-toimittaja jatkaa: Ruotsalaistiedotteen aiemmassa kohdassa sanotaan, että lukujen mukaan narkolepsian suhteellinen esiintyminen on samaa luokkaa rokotettujen ja rokottamattomien lasten keskuudessa. Näin tosiaan on - lasten rokotuskattavuus on 65 % luokkaa, ja Tukholman läänissä narkolepsiaan sairastuneista kuudesta lapsesta neljä eli n. 67 prosenttia oli rokotettuja. Otoskoko on kuitenkin niin olemattoman pieni (vain kaksi rokottamatonta narkolepsiatapausta), että johtopäätös on verrattavissa siihen, että otettaisiin kaksi suomalaisperhettä joista toisessa on kolme poikaa ja toisessa kaksi poikaa ja yksi tyttöä, ja tämän otoksen perusteella pääteltäisiin, että "83 prosentin todennäköisyydellä suomalaisperheeseen syntyvä lapsi on poika".
 • Uuden Suomen uutisen kommentoijat osaavat ilmaista asian huomattavasti web-toimittajaa ytimekkäämmin ja lyhyemmin:

"MarkkuK: Vai olisiko niin, että kaksi rokottamatonta olisivat joka tapauksessa sairastuneet ja nämä neljä muuta rokotuksen seurauksena."

"ksr: Nythän näyttäisi siltä, että entisen suhteellisen matalan perustason lisäksi on tullut lukuisa joukko uusia sairastuneita."

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastotutkija Jukka Jokinen sanoo MTV3:n mukaan: "Tutkimustulos on toistaiseksi luotettavinta tietoa tästä yhteydestä" Web-toimittajan näkökulmasta THL:n asiantuntijat näyttävät soveltavan "luotettavuuteen" varsin vaihtelevia kriteerejä - aiemmin THL:n asiantuntijat olivat valmiit lukemaan neljätoista (14) Suomessa diagnosoitua narkolepsiatapausta normaalien 3 (neurologit) tai 2-7 (THL) vuosittaisen tapauksen normaalivaihtelun piiriin, mutta nyt kahden (2) tapauksen kohdalla ei puhuta sattuman mahdollisuudesta yhtään mitään, vaan tietoa pidetään luotettavampana tietona yhteydestä kuin Suomesa esillä olleita toisensuuntaisia tietoja.

(8.9.2010) WHO: Seuraavaa pandemiaa varten tarvitaan enemmän rokotteita ja nopeammin

(8.9.2010) Keskustelu jatkuu

(8.9.2010) Ruotsin Lääkelaitos: Ajankohtaista tietoa narkolepsiaselvityksistä

MTV3:n 45 minuuttia -ohjelman uutisen mukaan otsikkoon linkatut ruotsalaistulokset kertovat, että narkolepsiaa on Tukholmassa ilmennyt yhtä paljon sikainfluenssarokotteella rokotetuissa ja rokottamattomissa. Suomessa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kaikki Suomessa alkuvaiheessa ilmitulleet tapaukset olivat ajallisessa yhteydessä sikainfluenssarokotukseen. Lapsilla on esiintynyt narkolepsiaa kaksi tapausta rokottamattomissa ja neljä tapausta rokotetuissa, joten aineiston pienuuden vuoksi sattumallakin voi olla osuutensa, eikä aineistosta voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

(8.9.2010) Mediuutiset: Vain joka kymmenes lääkkeen haittavaikutus raportoidaan

(7.9.2010/8.9.2010) Tutkimus: Pneumokokkirokotteen käyttöönotto yhteydessä lääkkeille vastustuskykyisen keuhkokuumeen lisääntymiseen

7.9.: Gaia Newsin uutisessa viitataan JAMA:ssa julkaistuun tutkimukseen, jossa useissa maissa on pneumokokkirokotteen käyttöönoton jälkeen havaittu monille antibiooteille vastustuskykyisen keuhkokuumetta aiheuttavan bakteerin yleistyminen. JAMA:n tuoreimmassa numerossa ei artikkelia vielä tätä kirjoitettassa ole - päiväyksen perusteella uusi numero ilmestyy ilmeisesti huomenna.

Päivitys 8.9.: Artikkelin sisältävä JAMA:n numero on nyt ilmestynyt. Eilinen tekstimme "syy-yhteyden osoittaminen vaatii lisää tutkimuksia" oli virheellisesti ymmärretty - oikeampi kuvaus on "syy-yhteyden osoittaminen vaatii tutkimuksia", ja nyt julkaistu tutkimusartikkeli on tällainen tutkimus. Tästä tutkimuksesta saatiin näyttöä, jonka perusteella 2+1 -annostuksella (sama kuin Suomessa syyskuun alusta käyttöön otettu) pneumokokkirokotetta saaneilla antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri oli yleisempi kuin rokottamattomilla.

(8.9.2010) Näyttöön perustuvat rokotteet: Tieteellinen katsaus puuttuvaan tieteeseen influenssarokotteiden takana

(7.9.2010) Keskustelu jatkuu: Sikapandemian suuri syyllisjahti

(7.9.2010) MTV3: Lääkkeiden riskejä piilotellaan

MTV3 viittaa mm. eilen julkaistuihin BMJ:n kirjoituksiin, joista tarkemmin alempana.

(7.9.2010) BMJ: lääkeyhtiö ja THL kiistävät lahjontaepäilyt

Oikeuskanslerin tutkinnasta kertovassa BMJ:n (tunnetaan myös nimellä British Medical Journal) uutisessa kerrotaan, että rokotevalmistaja GlaxoSmithKline ja THL kiistävät syyllistyneensä lahjontarikoksiin.

(7.9.2010) Aamulehti: Voiko vauvan harmaakaihi tulla rokotteesta?

Aiempaa: Keskustelu jatkuu: Sikainfluenssarokotteen raskaana ottaneiden lapsilla kaihia tavallista enemmän?

Päivitys: THL:stä kerrotun mukaan asiasta ei ole tullut haittailmoituksia THL:ään, mutta oikea ilmoituspaikka tässä tapauksessa onkin Fimea, koska kyseessä ei ole lapsen saaman rokotteen aiheuttamaksi epäilty.

(6.9.2010/7.9.2010) Daily Mail / BBC Panorama / BMJ: Lääkeviranomaisten salailu vaarantaa terveyden

Uutisen mukaan eilen esitettiin BBC1-kanavalla Panorama -ajankohtaisohjelma, jossa mm. lääketieteellisen BMJ:n (tunnetaan myös nimellä British Medical Journal) päätoimittaja Fiona Godlee huomioi, että on suuri ongelma, että lääkeyhtiöt itse rahoittavat ja hallitsevat kaikkia tutkimuksia ja kokeita, joita lääkkeillä tehdään. Tilanne on kuin jalkapallo-ottelussa toinen puoli maksaisi erotuomareiden palkat. "Teollisuuden ei tulisi tutkia omia tuotteitaan."

Toinen huolenaihe on, kuinka vähän yleisölle ja potilaille kerrotaan riskeistä ja haitoista, vaikka lääkeviranomaisen (kuten EU:n lääkevirasto EMA) piirissä huoli nousisikin esille. On käynyt ilmi, että sydänkohtausriskiepäilyn vuoksi julkisuudessa olleelle GlaxoSmithKlinen Avandia-diabeteslääkkeelle myyntiluvan kymmenen vuotta sitten myöntänyt EU:n lääkevirasto EMA oli huolissaan lääkkeestä jo silloin. Huolista ei raportoitu potilaille, ja lääkeviraston erityisesti vaatiman sydänvaikutustutkimuksen tulosten saanti kesti yhdeksän vuotta.

BMJ:n päätoimittajan mukaan ongelmana ovat myös eturistiriitojen vuoksi virheelliset tutkimukset.

Päivityksiä 7.9.2010: GlaxoSmithKline on julkaissut tiedotteen BBC:n ohjelmaan vastatakseen. BMJ:n Mikä meni pieleen? -artikkeli -artikkeli on myös verkossa luettavissa - artikkelissa pohditaan, mikä hyväksynnässä meni pieleen. Britannian lääkeviranomaisten hyllytysratkaisun ja EU:n lääkeviraston tieteellisen neuvonantajaryhmän markkinoiltavetoa puoltavan kannanoton jälkeen mediassa pohditaan, onko tämä Avandian lopun alkua. Dekkaritarinamaisia tarinan käänteitä on aiemmin kerrottu mm. New York Timesissa, jonka artikkelissa kerrotaan kuinka USA:n kongressin työryhmä on päätynyt tulokseen, että GlaxoSmithKline on uhkaillut tutkijoita jotka ovat yrittäneet tuoda esille lääkkeen riskejä, ja mukana kuvioissa on lääkettä kritisoineen tukijan GSK-tapaamisesta salaa tekemä nauhoitus, jonka GlaxoSmithKline on eilen julkaissut. BMJ:n sivuilla on myös luettavissa BMJ:n päätoimittajan pääkirjoitus "Rosiglitazoni: varoittava kertomus". Myös Lääkärilehti on iltapäivällä julkaissut uutisen asiasta.

(7.9.2010) EU:n lääkevirasto piti ensimmäisen työpajan nanolääkkeistä

Tiedotteen mukaan 200 osallistujaa 27 eri maasta kokoontui 2.-3.9. käsittelemään nanolääkkeitä. EU:n lääkevirasto on tähän mennessä arvioinut n. 18 nanolääkkeen/-valmisteen myyntilupahakemukset, mukana mm. immuunijärjestelmään eli elimistön puolustusjärjestelmään vaikuttavia valmisteita. Uusi nanotekniikka antaa kuitenkin syytä pohtia, onko nykyinen hyväksymiskäytäntö soveltuva nanolääkkeisiin - nanolääkkeiden nanokoko aiheuttaa haasteita hyväksyntäprosessille nanokokoisten järjestelmien biologisissa rakenteissa ilmenevän ainutlaatuisen käyttäytymisen vuoksi.

- Huomenna keskiviikkona EU:n lääkeviraston CHMP-komitea kokoontuu arvioimaan GlaxoSmithKlinen Avandian ja Pandemrixin hyöty-haitta -suhdetta.

(6.9.2010) Mediuutiset: Narkolepsia-(Pandemrix)-salapoliisityö alkoi

(6.9.2010) Republica Daily (Katmandu, Nepal): Nepal hyllytti Pandemrix-sikainfluenssarokotteen hermostollisten ongelmien epäilyn vuoksi

Uutisen mukaan Nepal pysäytti 2,7 miljoonan Pandemrix-rokoteannoksen maahantuonnin ja käytön joissakin Euroopan maissa raportoitujen hermostollisten ongelmien vuoksi. "Tuomme Pandemrix-rokotteita vain mikäli WHO:n tutkinta selvästi osoittaa, että rokotteella ei ole mitään tekemistä oireiden kanssa", kommentoi terveys- ja väestöministeriön edustaja. Päätökseen vaikuttivat myös oikeassa lämpötilassa säilyttämisen vaikeus ja kustannukset ja rokotteen hävittämiskustannukset, mikäli ne todettaisiin kelvottomiksi.

(6.9.2010) Lääkeyhtiöiden ja THL:n rokotetalousmatematiikkaa, osa 2 - FinIP-tutkimus ja "merkittävä osa" 12 miljoonasta

1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n "Vastauksia ajankohtaisiin rokoteasioihin" -sivun mukaan lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen "rahoitusosuus FinIP-tutkimuksesta on vuosien 2008-2012 aikana kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa, ja merkittävä osa siitä menee mukana oleville (yli sata) terveysterveyskeskuksille laajasta tutkimuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen ja tutkimuksen tutkimushenkilöstön palkkakuluihin."

2) Ilomantsin kunnan aiemmin julkaiseman, THL:n ja Ilomantsin kunnan välisen sopimuksen mukaan 63,9-71,6 euroa jokaista tutkimukseen otettua lasta kohden.

3) THL:n 23.6.2010 päivätyn verkkosivun mukaan FinIP-tutkimukseen osallistuu "jo yli 40 000 lasta". Tavoitteena oli Mediuutisten mukaan hankkia tutkimukseen n. 90 000 lasta neuvoloiden välityksellä.

4) Jos arvioidaan tutkimukseen saadun värvätyksi esim. 43 000 lasta, kunnille maksettava korvaus Ilomantsin sopimuksen mukaisilla hinnoilla olisi 2,7-3,1 miljoonaa euroa. Kukin voi arvioida, miten merkittävä osa n. 3 miljoonaa on 12 miljoonasta.

5) Huomionarvoinen seikka Ilomantsin kunnan sopimuksessa on, että periaatteessa kyseessä on "nuppikorvaus" eli pääkohtainen maksu niistä, jotka tutkimukseen on värvätty. Käytännössä näyttää kuitenkin siltä, että sopimuksen mukaan THL maksaa arvioperustaisesti ja etupainotteisesti kunnalle 70% tavoitteen (kts. seuraava kohta) mukaisesta korvauksesta. Sopimuksen mukaan suoritusperusteisia eriä on vain kaksi, joista kumpikin 15 prosenttia - ensimmäinen olisi maksettu loppukeväästä-alkukesästä 2010, toinen puoli vuotta myöhemmin.

6) Tavoitteena sopimuksen mukaan on "rekrytoida 80 % alle 7 kk ikäisistä lapsista ja 60 % 7-18 kuukauden ikäisistä lapsista." Käytännössä sopimus tarkoittaa web-toimittajan ymmärryksen mukaan siis sitä, että pääkohtainen korvaus rekrytoiduista eli värvätyistä lapsista alkaa juosta alle 7 kk ikäisten lasten kohdalla vasta 56 % värväysmäärän kohdalla (0.70*0.80). Vastaavasti 7-18 kk ikäisten lasten kohdalla nuppikorvaus alkaa pyöriä vasta 42 prosentin värväyskattavuuden (0.70*0.60) saavuttamisen jälkeen.

(6.9.2010) Lääkeyhtiöiden ja THL:n rokotetalousmatematiikkaa, osa 1 - kuinka rahoittajalta saatu 12 miljoonaa onkin rahoittajan tukemista

1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n "Vastauksia ajankohtaisiin rokoteasioihin" -sivun mukaan lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen rahoitusosuus FinIP-tutkimuksesta on vuosien 2008-2012 aikana kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa.

2) Lääkeyhtiö Pfizerin hakiessa markkinaoikeudelta virheelliseksi katsomansa THL:n rokotevalinnan purkamista, Pfizer kysyy THL:n lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelle mahdollisesti osoittamaan tukeen viitaten:

"Tarjous siis viittaa siihen, että tarjoushinnat ovat perusteltuja sen johdosta, että GSK:n strategiaan sisältyy FinIP-tutkimuksen suorittaminen Suomessa. Ilman ko. tutkimusta hinnat olisivat siis ilmeisesti olleet korkeammat. Tästä herää kysymys siitä, minkälaista tukea GSK saa THL:ltä rokotetutkimuksen yhteydessä, kun tällä on hintavaikutusta tarjoukseen."

3) Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan lääkeyhtiö GlaxoSmithKline kiistää saaneensa tukea THL:ltä. Markkinaoikeus perustaa ratkaisunsa mm. siihen, että GSK ei ole saanut hankintayksiköltä hankintalain 64 §:ssä tarkoitettua tarjoushintaan vaikuttavaa taloudellista tukea.

4) THL:n rokotehankintapäällikkö kuitenkin Aamulehden 4.9.2010 mukaan katsoo GSK:n saaneen taloudellista tukea tutkimuksiinsa:

"GSK sai taloudellista tukea tutkimuksiin, mutta sillä ei ole merkitystä hankinnassa. Hinta ratkaisi. GSK tarjosi rokotetta halvalla, Pfizerilla olisi ollut sama mahdollisuus."

Web-toimittajan kommentti: Miten sitä sanotaankan tilanteesta, joss velatkin muuttuvat saataviksi - rahoituksen muuttuminen rahoittajan tukemiseksi lienee tälle tilanteelle jotain sukua. Kova vauhti näyttää THL:llä olevan yritysrahoituksen hankkimisessa - tai yritysten tukemisessa, jos nämä tutkimukset sitten sellaista ovat - vaikka THL:n mielestä rahoittaminen onkin väärä termi.

(6.9.2010) Keskustelu jatkuu: professori Heikki Peltola (Lääkärilehti): Narkolepsiakysymyksen ratkaisu vie aikaa

Professori Peltola mm. arvioi rokotuskampanjan tehoa:

"Hyvää tarkoittavat toimet jättävät kuitenkin tällä kerralla kiusallisen kysymyksen, oliko rokotuksista ylipäätään apua."

"Väestötason hyötyä ei saavutettu kahdesta syystä: rokote ei odotusten mukaisesti ehtinyt ajoissa, ja - ennen kaikkea - SSIVA tarttuu kehnonlaisesti (Juupajoen kouluepidemia ja Rovaniemi ovat poikkeuksia). Tanska, Viro ja Puola eivät ryhtyneet massarokotuksiin lainkaan - missä ovat joukkosairastumiset ja -kuolemat siellä? Näkemys, jonka mukaan Suomessa estettiin paljon sairastumisia ja useita kuolemia, ei ole uskottava."

(6.9.2010) Aamulehti: Sunnuntai: Pääjutut: Virkamiehellä on miljoonat harteilla

Pääjutussa pohditaan pään pölkylle joutumista: "Kun poliittinen päätös ajautuu Suomessa ristituleen, ministerin pää ei joudu pölkylle."

(6.9.2010) Markkinaoikeuden päätös THL:n pneumokokkirokotehankinnasta (päätöksestä valitti Pfizer, THL hankki rokotteen toimeksiantajaltaan GlaxoSmithKlinelta)

Markkinaoikeus ratkaisi asian THL-GSK -liittouman eduksi. Markkinaoikeus toteaa kuitenkin mm. seuraavaa:

"Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailun aikana samanaikaisesti käynnissä oleva tarjoajan ja hankintayksikön muu yhteistyö voi herättää epäilyjä siitä, tulevatko tarjoajat kohdelluksi tasapuolisesti. Tällaista epäilyä on tässä omiaan tukemaan se, että GSK on tarjouksessaan nimenomaisesti todennut, että rokotetutkimuksella on ollut vaikutusta tarjoushintaan."

"Yleisestikin tarkasteltuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja yritysten välinen säännöllinen ja pitkäkestoinen yhteistyö saattaa kysymyksessä olevalla toimialalla aiheuttaa ongelmia tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamisessa hankintamenettelyissä."

Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan kuitenkin tässä nimenomaisessa tarjouspyynnössä asiat ovat olleet kunnossa:

"Vaikka yhteistyö saattaakin edellä todetuin tavoin sisältää ongelmallisia piirteitä, markkinaoikeus katsoo, että nyt tarkasteltavana olevassa tarjouspyynnössä esitetyt kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ovat olleet luonteeltaan syrjimättömiä, konkreettisia ja objektiivisesti mitattavissa."

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kommentoi asiaa tiedotteessaan ja uudella verkkosivullaan "Vastauksia ajankohtaisiin rokoteasioihin" jossa asiaan liittyvinä alaotsikoina: "Miksi THL tekee rokotusyhteistyötä lääkeyritysten kanssa?", "Rahoittaako lääkeyhtiö GSK laitoksen pneumokokkirokotetutkimusta ?", "Miksi THL tekee rokotteiden hankintapäätöksiä?", "Miksi THL joutui markkinaoikeuteen pneumokokkirokotehankinnasta?", "Miksi oikeuskansleri tutkii kantelua THL:stä?".

Kolmas valtiovalta -ohjelmassa yhdessä THL:n rokoteosaston johtajan kanssa esiintyneen GlaxoSmithKlinen yhteiskuntasuhteiden johtajan mukaan "Det kan vara en krig mellan oliga [läkemedels]bolag" eli "[Lääke]yhtiöt voivat olla keskenään sodassa" (toimittajan aiempaan keskusteluun viittaava lause, jonka johtaja vahvisti). Johtajan mukaan rokotuskielteisyyteen johtavat mediajutut saattavat olla peräisin siitä, että lääkeyhtiöt voivat levittää toisistaan väitteitä median kautta. GlaxoSmithKlinen yhteiskuntasuhteiden johtaja vaatiikin medialta lähdekriittisyyttä.

Päivitys: Pfizerin yhteiskuntasuhteiden johtaja on kommentoinut Aamulehdelle, että Pfizer tyytyy markkinaoikeuden ratkaisuun. Aamulehden mukaan THL:n rokotehankintapäällikkö kertoo, että GSK on saanut THL:ltä taloudellista tukea rokotetutkimukseensa: "GSK sai taloudellista tukea tutkimuksiin, mutta sillä ei ole merkitystä hankinnassa. Hinta ratkaisi. GSK tarjosi rokotetta halvalla, Pfizerilla olisi ollut sama mahdollisuus."

(3.9.2010) Reseptori: Voiko sikainfluenssarokote aiheuttaa narkolepsiaa?

Radiolähetyksessä neurologi Markku Partinen sekä tutkijalääkäri Hanna Nohynek ja immuunivasteyksikön päällikkö Outi Vaarala - lähetyksessä käsitellään mm. sitä, mikä voisi olla se tapa, jolla sikainfluenssarokote voisi aiheuttaa narkolepsiaa.

(3.9.2010) Aamulehti / STT: THL sai markkinaoikeudelta puhtaat paperit rokotehankinnasta

Lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen suosimisesta THL:ää epäillyt lääkeyhtiö Pfizer hävisi valituksensa markkinaoikeudessa. Tapauksesta on vielä mahdollista valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

(3.9.2010) Sisäasianministeriö: Ministeri Holmlund myönsi THL:n ylijohtaja Juhani Eskolalle väestönsuojelun ansiomitalin, I luokka

(2.9.2010) YLE: STM: Rokotehankinnat pois THL:ltä "keskustelun lopettamiseksi", ei siksi että jääviyttä olisi syytä epäillä

YLE:n uutisten mukaan sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson kertoo, että päätäntävallan siirtämisessä on kyse nimenomaan siitä, että jatkuva keskustelu yhteistyökumppanien suosimisesta saataisiin kertakaikkisesti päätökseen.

Web-toimittajan kommentti: Aiemmin verkkosivuillamme on raportoitu rokoteostojen siirtämiseen liittyviä syitä seuraavasti:

 • siirto tehdään jääviys- ja eturistiriitaongelmien ratkaisemiseksi
 • THL:n osaamisvaje ja vastuun siirto muualle: THL itse on katsonut, että sillä ei ole riittävää asiantuntemusta kilpailuttamiseen ja on halunnut luopua kilpailuttamisesta ja käytännön hankintavastuusta - vrt. markkinaoikeudessa käsitelty riitautettu hankinta, jossa laitokselta vaadittiin yli 5 miljoonan euron korvauksia kilpailutuksessa tehdystä muotovirheestä. THL:n linjana näyttää olevan sellainen, että THL käytännössä hoitaisi kilpailutuksen lopputuloksen kannalta oleellisen valmistelun, mutta varsinaisen vastuun prosessista kantaisi joku muu.

Nyt sitten THL:n yritysrahoitukseen liittyvän rokotuspoliittisen keskustelun lopettaminen tulee lisätä ministeriöstä kerrottuihin syihin, joiden vuoksi muutos halutaan tehdä. Mahtaako ministeriö ehdottaa myös muita keskustelun lopettamiseen tähtääviä lakimuutoksia?

Tiedotteessaan 20.11.2009 Rokotusinfo katsoi, että sopimuksenvarainen yritysrahoituksella tehtävä tilaustutkimus ja viranomaistehtävät eivät sovi saman katon alle, ja ratkaisuja eturistiriitoihin kannattaisi etsiä yritysrahoituksen kanavoimisesta muualle kuin viranomaistehtäviä hoitavaan laitokseen.

Toisin sanoen, THL:n ydintehtävien THL:stä poissiirtämisen sijaan ratkaisuja olisi mielekkäämpää etsiä lääkeyhtiön lukuun tehtävän tutkimuksen siirtämisestä toisten tahojen hoidettavaksi - rokotteiden hankinnasta vastaaminen nimittäin on yksi harvoista THL:lle selkästi säädetyistä rokotteisiin liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä, joten tuntuu erikoiselta, että STM, THL ja Fimea lähtevät ratkomaan eturistiriita- ja jääviysongelmia nimenomaan tällaisen ydintehtävän ja leipälajin siirtämistä muualle. Oleellista olisi viranomaistoiminnan ja yhtiötoiminnan erottaminen, joka ei ratkea sillä, että vain pieni osa viranomaisluonteisesta tehtävistä siirrettäisiin pois THL:stä, kun sinne samaan aikaan on siirretty lisää toisia viranomaistehtäviä, kuten kuolemansyyn tutkinta ja mielentilatutkimukset.

(1.9.2010) MTV3: Vanhemmat harkitsevat nyt tarkemmin lastensa rokotuksia

(1.9.2010) YLE: Lapsia aletaan rokottaa pneumokokkia vastaan

Uutisen mukaan rokote on samalta valmistajalta kuin sikainfluenssarokote. Uutisen mukaan THL:n rokotus- ja immuunipuolustuksen osaston lääkäri Hanna Nohynek haluaa rauhoittaa rokotteista huolestuneita vanhempia:

"- Vastaavanlainen rokote on ollut markkinoilla jo vuodesta 2000, eikä mitään hälyttävää ole tullut ilmi. Tämän rokotteen kohdalla olisin luottavaisin mielin, sanoo Nohynek. "

Web-toimittajan kommentti: Suomeen tilattu pneumokkirokote on tullut markkinoille keväällä 2009, ja kaikkia myyntiluvan myöntämiseen liittyviä tutkimuksia ei vielä ole tehty.

THL:n lääkärin vakuuttelua turvallisuudesta voi verrata siihen, että huonosta maineesta kärsineen automerkin, jos sallitaan esimerkki, niin vaikkapa Ladan, jälleenmyyjä houkuttelisi Lada-katumaasturin luotettavuutta tai turvallisuutta epäileviä ostajia sanomalla:

"Vastaavanlainen auto on ollut markkinoilla jo vuodesta 1994, eikä mitään hälyttävää ole tullut ilmi. Niinpä olisin tämän juuri markkinoille tuomamme Lada-katumaasturin kohdalla luottavaisin mielin."

Aivan totta, Toyotan RAV4-katumaasturi tuli markkinoille jo 1994 - mutta mitä ihmeen tekemistä sillä on uuden Lada-katumaasturimallin luotettavuuden ja turvallisuuden kanssa? Eipä tietenkään juuri mitään.

(1.9.2010) MTV3: GSK-THL -liittoumaa kritisoiva lääkeyhtiö Pfizer: GSK:n pneumokokkirokotteen tehosta ei ole varmuutta

MTV3:n uutisen mukaan tänään aloitettujen pneumokokkirokotteiden taustalla käydään sotaa lääkefirmojen välillä. Uutisen mukaan lääkeyhtiö Pfizer kertoo, että "kaikki aiemmin pneumokokkirokotteista tehdyt tutkimukset on tehty heidän rokotteillaan, ja GSK:n rokotteen teho on varmistettu vain laboratoriokokeissa". Uutinen siteeraa Pfizerin Heidi Åhmania, jonka mukaan GlaxoSmithKlinen rokotteen toiminnasta on näyttöä vain laboratoriokokeiden perusteella, ei tositilanteesta:

"- Laboratoriokokeissa katsotaan, saako rokote rokotetun vasta-aineet nousemaan. GSK:lla ei ole näyttöä siitä, pureeko rokote itse asiassa lainkaan keuhkokuumeeseen, aivokalvontulehdukseen tai verenmyrkytykseen. Sen myyntilupaa ei ole myönnetty siihen, että se ehkäisi esimerkiksi keuhkokuumetta, kun taas meidän myyntiluvassamme näin lukee, kertoo Pfizerin rokotteiden tieteellinen asiantuntija Heidi Åhman."

Hän myös painottaa rokotteiden eroavan:

"- Ei ole kyse siitä, että olisi kaksi rokotetta, joilla on vain eri valmistaja. Nämä rokotteet ovat aidosti erilaisia. Niissä on muun muassa eri määrä bakteereja ja erilaisia kantajaproteiineja."

Pfizerin rokotteiden tieteellinen asiantuntija myös arvelee, että THL:llä ei ollut GSK:n rahoittaman rokotetutkimuksen (viime vuonna n. 6,3 miljoonaa euroa, kokonaisbujetti huomattavasti enemmän) vuoksi muuta vaihtoehtoa kuin tilata GSK:n rokote, jotta GSK pystyy täyttämään rokotteen hyväksyntään liittyvän velvoitteensa ja tutkimuksesta saadaan tulos.

Web-toimittajan kommentti: Lääkejäteillä (kaksi maailman suurinta lääkevalmistajaa) näyttää olevan titaanien taistelu käynnissä myös muualla Pohjolassa: kun Suomessa Pfizer epäilee THL:ää GSK:n suosimisesta, Tanskassa tilanne on sama, mutta roolit päinvastoin, eli GSK syyttää SSI:tä Pfizerin kanssa liittoutumisesta. Tilannehan on siinä mielessä uusi, että lääkejätti Pfizer vastikään osti pienemmän Wyeth -nimisen lääkeyhtiön, jonka tuote pneumokkirokote on. Mahtaako lääkejättien välillä olla nyt käynnissä etupiirijako, jonka pelinappuloiksi Pohjolan valtiolliset rokotetoimijat ovat joutuneet?

YLE:n uutisesta käy ilmi, että rokote annetaan myyntiluvasta poikkeavalla annosmäärällä.

(1.9.2010) Ilta-Sanomat: HUS:n alueella jo yhdeksällä lapsella narkolepsia

Lisäksi uutisen mukaan kuusi lasta odottaa tutkimuksiin pääsyä. Uutisen mukaan tavallisina vuosina koko maassa esiintyy keskimäärin kolme narkolepsiatapausta lapsilla.

(1.9.2010) Keskustelu jatkuu

 • Lehti: "THL SUOSITTELEE SIKAINFLUENSSAROKOTETTA KAIKILLE JA NOPEAAN" sekä "ROKOTUSTEN YHTEYS NARKOMANIATAPAUKSIIN SELVITETÄÄN" (osana kansalaisjournalismikokeilua)

(31.8.2010) Keskustelu jatkuu

 • Jani Korhonen: Päitä vadille rokotusjupakassa - kirjoittaja vaatii päitä vadille, mutta ei "siksi, että rokotteen osto saattoi osoittautua virheeksi vaan siksi, että viranomaiset valehtelivat kansalaisille". Kirjoittaja myös kertoo kuunnelleensa radio-ohjelmaa, jonka juontaja vertasi Suomen, Norjan ja Ruotsin rokottamis- ja tiedottamispolitiikasta. "Suomessa ja Norjassa viranomaiset kuulemma toimivat pelottelu- ja valehtelulinjalla, ja liioittelivat taudin vaarallisuutta terveelle ihmiselle. Ruotsin viranomaiset sen sijaan totesivat suoraan, että tauti ei itse asiassa ole kovin vaarallinen terveelle aikuiselle, mutta rokote kannattaa ottaa siksi, ettei levitä tautia riskiryhmään kuuluviin, joille se voi olla kohtalokas. ... Juontajan mukaan Ruotsissa rokotuksen otti suurempi osuus väestöstä kuin Norjassa ja Suomessa."
 • Keskisuomalainen: Epävarmuus rokotuksista - kolumnisti pohtii mm. sitä, olisiko päätöstä sika-influenssan rokotusten keskeyttämisestä tehty, jos lasten lisääntyneet narkolepsiatapaukset ja niiden mahdollinen yhteys rokotuksiin eivät olisi nousseet mediassa esille.

(31.8.2010) Keskustelu jatkuu: Ilkka: Koekaniinina (yleisöltä)

"Marjo Renko sanoi Nelosen uutisissa (24.8.), että 'narkolepsian (nukahtamistauti) aiheuttajaksi epäillään sikainfluenssarokotteen tehosteainetta eli ns. adjuvanttia'."

"Kiitos kansalaisaktiivien, etupäässä lääkäri Mirja Leena Isoahon (Lempäälä) työn tuloksena on paljastunut, että tämä tehosteaine on nanohiukkaset. TV 4-uutisissa Marjo Renko edelleen kertoo, että:'Riskit tiedettiin jo silloin, kun rokotteet tilattiin'"

(31.8.2010) Aamulehti: pneumokokkirokote ei välttämättä tehoa

Aamulehden mukaan keskiviikkona alkavat pneumokokkirokotteet ovat osoittautumassa suhteettoman kalliiksi. Aamulehden mukaan valtionvarainministeriöltä heruivat rahat rokotteen ottamiseen suomalaiseen rokotusohjelmaan, kun rokotetta perusteltiin epäsuorilla vaikutuksilla - lasten rokottamisen luvattiin ehkäisevän erityisesti vanhusten sairastumisia. Aamulehden mukaan vuoden jatkunut lääkejätti GlaxoSmithKlinen rahoittama pneumokokkitutkimus on yrittänyt löytää samaa tulosta Suomessa, turhaan, ja muissakaan Euroopan maissa vaikutusta ei ole havaittu. Myös THL:n rokotusohjelmayksikön päällikön Tuija Leino kommentoi asiaa: "- Vaikka rokote poistaisi kaikki lasten taudit, mutta se ei tehoa ikääntyneisiin, rokote ei ole kustannustehokas".

Olemme käsitelleen sivustollamme aiemminkin pneumokokkirokotteen liioiteltuja hyötyjä 1.8.2009/2.8.2009: Web-toimittajan kommentti: Johtaa kokolailla harhaan nimittää pneumokokkirokotetta korvatulehdusrokotteeksi - tutkimusnäyttöä laajasti arvioiva lääkevalmistajista riippumaton Cochrane Collaboration on näytön arvioituaan todennut, että pneumokokkirokotteen "laajamittainen käyttö ei ole perusteltua äkillisen välikorvantulehduksen ehkäisyyn". Tutkimusnäyttö vähäisestä tehosta ei kuitenkaan ole estänyt rokotevalmistajia ja niitä lähellä olevia tahoja (kuten rokotevalmistajien toimeksiannosta rokotetutkimuksia tekevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteosasto ja Tampereen yliopisto) liioittelemasta rokotteen etuja. Lisätietoja tiedotteessamme "KTL:n rokoteosasto lääkeyhtiöiden leivissä - tiedotus uusista rokotteista ei perustu näyttöön"

Lisäys 2.8.: Korvatulehdusta paremmin pneumokokkirokotteen on havaittu torjuvan vakavia pneumokokki-infektiota. Professori Heikki Peltolan puheen (Lääkäripäivät 2008) mukaan "Maamme suurimman lastensairaalan yli kymmenen vuotta kattanut selvitys (2) paljasti, että pneumokkikonjugaatilla ehkäistäisiin 5 - 8 vakavaa lasten pneumokokkitautia vuodessa koko Suomessa." - Tämän perusteella pneumokokkitautien torjuminen ministeri Risikon ajamalla rokotteella maksaisi n. 1,2-1,9 miljoonaa euroa per torjuttu pneumokokkitautitapaus. Ehkä noille miljoonille voitaisiin löytää sellaistakin käyttöä, jolla saataisiin useampaan ihmiseen kohdistuvia terveyshyötyjä?

Uutisen mukaan pneumokokkibakteereja on 90 erilaista, mutta tuleva rokote tehoaa niistä vain kymmeneen. Ongelmana rokottamisessa on THL:n rokotusohjelmayksikön päällikön Tuija Leinon mukaan myös, että kun kymmenen rokotetaan lasten nieluista pois, tilalle voi tulla toiset kymmenen. Aamulehden paperiversion ("Huippukallis rokote ei tehoa lupausten mukaan") mukaan Tuija Leino olikin sitä mieltä, että tieteelliseltä kannalta olisi ollut parasta jatkaa GSK:n rahoittamaa rokotetutkimusta, eikä ottaa rokotetta rokotusohjelmaan. Radio Nova / STT kertoo puolestaan uutisessaan, että rokote on THL:n mukaan tehoonsa nähden liian kallis.

Myös MTV3 käsittelee asiaa uutisissaan MTV3 "Yhdysvaltalaistulokset ujuttivat pneumokokkirokotteen budjettiin ja "Aamulehti: Pneumokokkirokote ostettiin ilman varmuutta tuloksista".

(30.8.2010) Iltalehti: "Hän sen paljasti" (narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen ajallinen yhteys)

Iltalehti kertoo tapahtumista, joiden myötä uutisen mukaan Markku Partisen ensimmäisenä esiin tuoma epäilys narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen yhteydestä johti rokottamisen keskeyttämiseen ja mm. EU:n lääkeviraston aloittamaan narkolepsiayhteyden selvittämisen. Uutisessa kerrotaan myös, kuinka heti epäilyjen tultua julkisuuteen rokottamisen jatkamisesta julkisuuteen ilmoittanut ministeri Risikko tuomitsi Partisen TV-kameroiden edessä. Nyt ministeriö on asian selvitettyään todennut, että Partinen ei ole laiminlyönyt ilmoittamista, ja asia on loppuunkäsitelty.

(30.8.2010) Aamulehti: Ennenkin pelättiin rokotekuolemaa

Aamulehden "Päivän nopeat" -kirjoitus muistuttaa, kuinka myös 1976-1977 keskeytettiin sikainfluenssarokotukset. Silloin todettiin USA:ssa yli 500 Guillain-Barrén oireyhtymää, joista 25 johti kuolemaan. Kirjoituksen mukaan rokotteen epäiltiin lisäävän GBS:ään sairastumisen riskiä, mutta varmoja todisteita ei löydetty.

(30.8.2010) YLE: Ministeriö kuultuaan neurologi Partista: Ilmoitusvelvollisuutta ei ole rikottu

Uutisen mukaan ministeriöstä kerrotaan, että ilmoittamattomuutta koskevissa, julkisuudessa liikkuneissa tiedoissa on mahdollisesti ollut kyse väärinkäsityksestä:

"Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan Partinen ei ole kertonut mahdollisesta yhteydestä, vaikka laki velvoittaa siihen. Tutkijat olisivat asettaneet etusijalle laatimansa tieteellisen artikkelin.

- En tiedä, onko Partinen sanonut asian vähän epäselvästi vai onko asiassa tullut väärinkäsitys, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson toteaa."

"Ilmoitusrikkomuksia ei havaittu

Hanssonin mukaan yksittäiselle lääkärille on äärimmäisen vaikeaa yhdistää epäilyt rokotuksiin.

- Emme ole havainneet, että tässä olisi laiminlyöty ilmoitusvelvollisuutta. Kun epäilyt ovat vahvistuneet, niin kyllä ilmoitukset on sen jälkeen tehty. Rikkomuksia me emme ole havainneet, Hansson jatkaa. "

Asiasta kirjoittaa myös Savon Sanomat.

(29.8.2010) Aamulehti (pääkirjoitus): Sinisilmäisten aika päättyi

Aamulehden mukaan finanssikriisi, rokotekohu ja riita rossipohjien terveydestä ovat oikealla tavalla ravistelleet luottamusta auktoriteetteihin.

(29.8.2010) Aamulehti: Lääkefirma haastoi THL:n markkinaoikeuteen - kihlautuiko THL lääkejätin kanssa?

"Pfizerin mukaan GSK:n tarjous rikkoi tarjouskilpailun ehtoja, ja THL:n olisi pitänyt hylätä GSK:n tarjous." "Pfizer epäilee THL:n suosineen kilpailijaa, sillä tarjouksessaan GSK perusteli tarjoavansa alhaista hintaa sillä, että se on saanut tutkia rokotettaan Suomessa." "Kihlautuiko THL lääkejätin kanssa? Lue rokotuskohusta laajemmin Aamulehden Sunnuntai Asioista."

(29.8.2010) Daily Mail: Perhe voitti 18 vuoden korvaustaistelun: MPR-rokotteen jälkeisestä vakavasta aivovauriosta ensimmäinen korvauserä

Uutisen mukaan MPR-rokotteen jälkeen tiheästi epileptisiä kohtauksia saavan, 13-kuukautisena MPR-rokotteen saaneen Robert Fletcherin saama korvaus antaa toivoa satojen muiden rutiinirokotteiden vaurioittamien lasten perheille.

(29.8.2010) Keskustelu jatkuu: Jyrki Kasvi: Rokottaako vai eikö rokottaa, kas siinä pulma

Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi pohtii mm. mahdollista yksilön ja yhteisön eturistiriitaa rokotteissa, hyötyjen ja haittojen punnintaa ja terveysviranomaisiin kohdistuvaa luottamusta ja sen menettämistä.

(29.8.2010) Kertaus: Iltalehti 17.11.2009: "THL ei seuraa, kuinka moni saa rokotteesta haittavaikutuksia"

"Tiedotusvälineissä levisi tiistaina virheellinen käsitys, jonka mukaan vain 87 tähän mennessä rokotetuista olisi kärsinyt sivuvaikutuksista, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

Väärä käsitys syntyi, kun THL kertoi saaneensa rokotteesta 87 haittavaikutusilmoitusta.

- Ilmoitukset ovat vain jäävuoren huippu, korostaa ylilääkäri Terhi Kilpi THL:sta.

Lääkäreitä on pyydetty kertomaan laitokselle, mikäli joku rokotetuista saa yllättäviä tai huolestuttavan vakavia haittavaikutuksia. Esimerkiksi rokotetun käden kipeytymisestä ilmoitusta ei ole tarkoitus tehdä, sillä se on tunnettu ja vaaraton rokotuksen haitta.

- Tarkoitus ei ole yrittääkään kuvata, kuinka yleisiä haitat ovat, vaan etsiä huolestuttavia signaaleja."

Vrt. THL:n myöhempi tiedotus rokotehaitoista, esim. Turun Sanomat 18.8.2010:

"THL:n mukaan 2,5 miljoonaa suomalaista on saanut sikainfluenssarokotteen. Lääkäriraporttien mukaan yli 750 rokotetulla on ilmennyt haittavaikutuksia. Näistä yksi liittyy narkolepsiaan."

(29.8.2010) Etelä-Saimaa: Sikainfluenssarokote annettu lähes 79 000 eteläkarjalaiselle

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) influenssarokotusten kattavuustietokannan mukaan yhteensä 78 599 henkilöä on saanut Etelä-Karjalassa sikainfluenssarokotuksen. Rokotusten kattavuus on täten noin 59 prosenttia maakunnan väestömäärästä."

(29.8.2010) Narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen syy-yhteyden arviointi ja käytettävissä olevat tiedot

Lääkeyhtiö GlaxoSmithKline Daily Expressin mukaan:

"In a statement, the drug maker said 'the currently available information is insufficient to assess the likelihood of a causal relationship between Pandemrix and narcolepsy.'"

Suomennettuna: "Tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto on riittämätöntä Pandemrixin ja narkolepsian syy-yhteyden todennäköisyyden arvioimiseksi."

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteosaston johtaja syy-yhteydestä YLE:n uutisten mukaan:

"Asiantuntija: H1N1-rokotteen ja narkolepsian yhteys ei todennäköinen".

THL:n rokoteosaston johtaja on vastuuhenkilö (eli tutkimuksesta vastaava henkilö) rokotetutkimuksessa, jota tehdään kuntien lastenneuvoloissa, ja josta THL laskutti lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinea vuonna 2009 n. 6,3 miljoonaa euroa.

(29.8.2010) Sarjassamme "Luetaan tartuntatautilakia": Finlex: Tartuntatautilaki, 9 a §

"9 a § (19.12.2008/1042)"

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien ehkäisyyn käytettäviä kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita, 12 ja 12 a §:ssä tarkoitettuja rokotteita sekä vasta-aineita ja tutkimusaineita on saatavilla tarvittava määrä, seurata tartuntatautien ehkäisyyn käytettävien rokotteiden tehoa ja vaikutuksia, ryhtyä toimenpiteisiin todetun tai epäillyn rokotuskomplikaation selvittämiseksi sekä huolehtia, että 25 §:ssä tarkoitetut rokotteet tulevat asianmukaisesti jaelluiksi."

Web-toimittajan kommentti: Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan THL sai toukokuussa kirjallisen ilmoituksen rokotuksen haittavaikutukseksi epäillystä narkolepsiatapauksesta, ja ilmeisesti kesäkuussa ainakin kaksi puhelimella tehtyä ilmoitusta narkolepsian ja sikainfluenssarokotuksen epäillystä yhteydestä. Onko THL täyttänyt lakisääteisen velvollisuutensa ja ryhtynyt toimenpiteisiin näiden sille ilmoitettujen epäiltyjen rokotuskomplikaatioiden selvittämiseksi? Olisi mielenkiintoista nähdä esimerkiksi jonkin tiedotusvälineen selvittävän asiaa vaikkapa kysymällä sitä THL:ltä.

Jos verrataan tämän tartuntatautilain pykälän noudattamista koskevan kysymyksen selvittämistä haittailmoitusjupakkaan, voimme kysyä, että jos joku epäilee, ettei THL ole noudattanut lain vaatimuksia, mikä mahtaisi olla oikea taho ryhtymään toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, onko THL täyttänyt lakisääteisen velvollisuutensa asiassa? Tai kuka voisi antaa tiedotusvälineille arvion siitä, onko joku nimeltä mainittu THL:n työntekijä noudattanut tartuntatautilain 9 a § rokotuskomplikaation selvitys -kohtaa? Mahdollisesti ministeri Risikko? Vai olisiko THL:n väki syytä kutsua kansliapäällikkö Välimäen kuultavaksi ja keskusteluun? Vai valvoisiko THL:ssä toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä Valvira?

Web-toimittajan ymmärryksen mukaan vallanjako-oppiin, perustuslakiin, oikeusperiaatteisiin, voimassaolevaan laintulkintaan (perustuen mm. Rokotusinfon aiempaan THL:n toimintaa koskevaan kirjelmöintiin) ja ministeriön linjauksiin perustuen vastaus on "ei mikään edellisistä". THL:n toiminnan lainmukaisuuden valvonta ja arviointi asiassa ei kuulu sen paremmin ministeri Risikolle, kansliapäällikkö Välimäelle kuin Valvirallekaan. Lainmukaisuuden valvonta kuuluu toisaalta poliisille ja tuomioistuinlaitokselle, toisaalta - enemmänkin ohjausmielessä - ylimmille laillisuusvalvojille, joita ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri.

Vastuu laillisuusmielessä voi realisoitua lähinnä silloin, jos tuomioistuin katsoo, että virkamies ei ole noudattanut virkavelvollisuuksiaan. Ylimmät laillisuusvalvojat erittäin harvoin määräävät syytteitä nostettavaksi, jolloin laillisuusvalvojien kautta tällainen vastuu harvoin realisoituu - sen sijaan laillisuusvalvojien näkemyksillä voi olla ja usein onkin kantelun kohteen myöhempää toimintaa korjaavaa vaikutusta. THL:n tapauksessa tosin jo kaksi kertaa saatu ylimmän laillisuusvalvojan opastus ja käsitys siitä, että THL:n edeltäjä KTL ei ole noudattanut lakeja, jotka ohjaavat lääketieteellistä tutkimusta, ei toistaiseksi ole johtanut siihen, että THL olisi korjannut menettelyjään kaikkien niiden seikkojen osalta, joista oikeusasiamies on ojennustaan jakanut.

(28.8.2010) Aamulehti: Australia keskeytti lasten kausi-influenssarokotukset rajujen oireiden vuoksi

Kausi-influenssarokotteet sisälsivät sikainfluenssakomponentin. Aamulehden uutisessa on myös linkki uutisen lähteeseen, 23.4.2010 julkaistuun WA Todayn artikkeliin. Sittemmin tapahtunutta käsitellään esimermiksi Crikey-terveysblogissa - rokotusongelman käsittelystä on mm. julkaistu blogikirjoituksen mukaan langettava raportti ja rokotehaittojen keräämiseen ja käsittelyyn on luvattu merkittävä remontti.

(28.8.2010) Keskustelu jatkuu: Radio Rockin Korporaatio soitti 27.8. THL:n rokoteohjelmayksikön päällikölle ja keskusteli THL:n rahoituksesta, vuosien 1976 ja 2009 sikainfluenssoista ym. Keskustelu alkaa n. 32 minuutin kohdalta.

(28.8.2010) Keskustelu jatkuu: Antti Heikkilä: Jälkilöylyjä - Kissankulmasta: Moraalin kuolema

(28.8.2010) Telegraph.co.uk: Sikainfluenssarokotteen yhteys narkolepsiaan tutkitaan - suurin osa narkolepsiaa sairastavista jää diagnosoimatta

Telegraph uutisoi sikainfluenssarokotteen tutkimuksista ja kertoo samalla, että Euroopasta on raportoitu tähän mennessä 27 narkolepsiatapausta, joita edeltää GlaxoSmithKlinen valmistama Pandemrix-sikainfluenssarokote. Britanniasta ei ole raportoitu yhtään tapausta, mutta uutisen mukaan Suomen, Ruotsin ja Ranskan lisäksi sekä Saksassa että Norjassa on ilmoitettu yksi narkolepsiatapaus, joiden yhteyttä rokotteeseen tutkitaan.

Britanniassa arviolta 25 000 ihmistä kärsii narkolepsiasta, mutta asiantuntijoiden mukaan 80 prosenttia heistä on jäänyt ilman diagnoosia.

(27.8.2010) Independent (Irlanti): Lisää salattuja rokotekokeita

Artikkelin mukaan valtio salasi enemmän rokotetutkimuksia [ kuin on tähän asti tiedetty ]. Kokeilujen takana ollut lääkejätti GlaxoSmithKline antoi valtiolle kokeiluihin liittyviä dokumentteja lasten hyväksikäyttötutkinnan yhteydessä vuonna 2004. Artikkelin mukaan tutkimusten uhrit, adoptiojärjestöt ja poliittinen oppositio vaativat nyt täyttä tutkintaa kaikista valtion huollettavana olleiden lasten rokotekokeiluista. GlaxoSmithKline on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Hiljaisuus on herättänyt vakavia huolia kokeilujen luonteesta.

(27.8.2010) Pohjalainen: Vauvoille uusi rokote ensi keskiviikona (pneumokokkirokote)

Uutisen mukaan rokote on tilattu samalta monikansalliselta lääkevalmistajalta eli GlaxoSmithKlinelta kuin sikainfluenssarokote, ja kilpailija on haastanut THL:n markkinatuomioistuimeen. THL:n päällikköä GSK:n suosimisesta syyttävä oikeusjuttu ei hätkäytä. "- Voitamme sen kyllä", uskoo rokotusohjelmayksikön päällikkö Tuija Leino.

(27.8.2010) Reuters: EU-lääkevalvoja arvioi GlaxoSmithKlinen sikainfluenssarokotteen turvallisuuden; EMA:n tiedote

Uutisen mukaan EU:n lääkeviraston EMA:n lausunnossa todetaan, että tällä hetkellä ei tiedetä aiheuttiko rokote narkolepsian, vaikka narkolepsiatapauksilla on ajallinen yhteys Pandemrixiin.

Uutisen mukaan GlaxoSmithKlinen osake oli vakaa ja 0,3 prosentin nousussa klo 13.25 Britannian aikaa.

Myös EMA:n tiedote löytyy verkosta - tiedotteessa kerrotaan EMA:n käynnistävän asiassa selvityksen.

(27.8.2010) Mediuutiset / Aamulehti: Partinen: "Minulla on nyt sellainen käsitys, että lisääntyneet narkolepsiatapaukset ovat olleet ikävä sattuma ja että niillä ei ole mitään tekemistä sikaifluenssarokotteen kanssa. Tässä on nyt hätiköity ja tehty kärpäsestä härkänen."

Mediuutisten mukaan neurologi Markku Partinen kertoo haastattelussa näin tämän päivän Aamulehdessä. (Sitaatin lihavoinnit web-toimituksen.)

(27.8.2010) YLE: Sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian mahdollista yhteyttä mietitään parhaillaan EU:n lääkeviraston kokouksessa

(27.8.2010/29.8.2010) Keskustelu jatkuu: Pääkirjoituksia

Rokotus-, rahoitus-, narkolepsia-, haittailmoitus-, haittaselvitys- ja THL-soppaa keitetään, maustetaan ja maistellaan myös eri lehtien pääkirjoitustoimituksissa:

(27.8.2010) MTV3: Euroopan lääkevirasto kokoustaa tänään narkolepsiasta

(27.8.2010) Keskustelu jatkuu: Blogi (Petri Sarvamaa): Sikaa ja sököä rokotteilla

(27.8.2010) WHO:n liiketoimintasuunnitelma (McKinsey) pandemiavarautumiseksi

Otsikon linkistä avautuu WHO:n rokotetutkimussivuilla julkaistu, osoitteesta päätellen Suomenkin hallituksen käyttämän McKinsey-konsulttitoimiston laatima liiketoimintasuunnitelma pandemiavarautumiseksi. Dokumentin päiväys on helmikuu 2008. Dokumentissa suunnitellaan influenssarokotetuotannon kasvattamisen keinoja.

WHO:n sivuilta löytyy myös toinen dokumentti, varustettuna päiväyksellä 19. lokakuuta 2007. Tässä dokumentissa käsitellään WHO:n liiketoimintasuunnitelmaa (business plan) ja varoitetaan pandemiavarautumisen riskeistä, kertoen WHO:n kokouksen pohdinnoista:

"A major risk factor is the underlying assumption that there will infact be a pandemic. If there is not a pandemic within the next five years, there may be loss of interest and political awareness, and other public health needs may shift investment away from pandemic influenza. Therefore, it is critical to identify the best possible strategy to maintain political commitment and WHO is working with partners (UNICEF) and donors to mitigate this risk. The Advisory Group appreciated that the business plan was developed by independent consultants following discussions with country representatives and other stakeholders to achieve buy-in by the international community, and to prevent the GAP from being considered a bureaucrat-driven solution"

Suurena riskitekijänä nähtiin suunnitelmien taustalla oleva oletus, että pandemia tulee. Pohdittiin, että mikäli seuraavien viiden vuoden aikana ei pandemiaa tule, mielenkiinto ja poliittinen tietoisuus pandemioiden suhteen voi lopahtaa, ja terveydenhuollon painopisteet voivat siirtää investoinnit pois pandemiavarautumista. Niinpä katsottiin tavoitteen kannalta oleellisen tärkeäksi luoda paras mahdollinen strategia poliittisen omistautumisen säilyttämiseksi, ja WHO työskenteli lahjoittajien ja yhteistyökumppanien (UNICEF) kanssa riskin hallitsemiseksi. Kokous arvosti sitä, että liiketoimintasuunnitelman olivat tehneet riippumattomat konsultit, jotka olivat keskustelleet valtioiden edustajien ja muiden eturyhmien kanssa saavuttaakseen kansainvälisen yhteisön hyväksynnän, ja ehkäistäkseen vaikutelmaa, että suunnitelma on byrokraattien ajama ratkaisu.

Vuoden 2007 kokouksesta kertovan WHO-dokumentin perusteella voisi melkein päätyä johtopäätökseen, että ellei pandemiaa olisi tullut, se olisi pitänyt keksiä. Mutta hetkinen, mitä sanoikaan Euroopan neuvoston - Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö - parlamentaarisen yleiskokouksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Paul Flynn liittyen Euroopan neuvoston WHO-arviointiraportin julkistamiseen:

"Billions of pounds in public money were wasted worldwide on buying drugs to combat a swine flu "pandemic that never was", says Newport West MP Paul Flynn."

"Miljardeja puntia julkisia varoja tuhlattiin maailmanlaajuisesti lääkkeisiin, joilla torjuttiin sikainflunssapandemiaa "jota ei koskaan ollut"".

(Lähde: BBC)

(27.8.2010) HS (maksull.): Kuusi rokotettua sairastunut narkolepsiaan Ranskassa, yhdellä adjuvantiton rokote

HS:n mukaan viisi sairastuneista oli saanut Suomessakin käytetyn Pandemrix-rokotteen, mutta yksi henkilö oli saanut narkolepsian sellaisen rokotteen jälkeen, jossa ei ole narkolepsian aihauttajaksi epäiltyä adjuvanttia.

(27.8.2010) HS: THL:n tutkimusprofessori mukana narkolepsiatutkimuksen teossa

Helsingin Sanomien mukaan myös THL:n tutkimusprofessori Ilkka Julkunen on ollut mukana neurologi Markku Partisen hankkeessa. Hän on myös tutkimusartikkelin kirjoittaja, neurologi Markku Partisen ohella. HS kertoo, että "THL:n pääjohtajan Pekka Puskan mukaan Julkusella ei ole ollut lain mukaan velvollisuutta ilmoittaa ryhmän epäilyksistä, koska hän ei ole hoitava lääkäri."

Puheenjohtajan pohdintaa: Tapahtumissa alkaa olla jo enemmän käänteitä kuin Robin Cookin romaaneissa. Mutta asiantynkääkin tähän liittyy: palataanpa vielä siihen, mitä laki sanoo rokotehaittojen ilmoittamisesta:

"Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista." (lähde: Finlex, tartuntatautilaki, 12 b §)

Laissa ei siis suinkaan sanota, että "hoitavalla lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa". Ilmoitusvelvollisuus ei rajoitu edes lääkäreihin, vaan koskee muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä - esim. Apteekkari kertoi eilen Fimean muistuttaneen, että myös proviisoreilla ja farmaseuteilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista rokotehaitoista. Lakitekstin perusteella näyttäisi olevan aika selvää, että myös epäiltyyn rokotehaittaan liittyvää tutkimusta tekevällä terveydenhuollon ammattilaisella on lakisääteinen velvollisuus ilmoitukseen.

Näyttää ikävästi siltä, että pääjohtaja Puska on nyt antanut julkisuuteen virheellistä tietoa siitä, mitä laissa on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta. Kutsutaankohan pääjohtaja Puska asiassa ministeriön kuultavaksi välittämällä kutsu tiedotusvälineiden kautta? Tällaisen lain sisältöä koskevan "väärän tiedon" välittämisenhän ministeriön johto on nyt kertonut syyksi neurologi Markku Partisen kutsumiselle kuultavaksi.

Täytyy vain ihmetellä sitä tarmoa ja resurssia, minkä ministeri, kansliapäällikkö ja pääjohtaja katsovat tarpeelliseksi kohdistaa yhden lääkärin haittailmoitusedesottamusten ruotimiseen. Rokotehaitoista ilmoittaminen on tietenkin hyvin tärkeä asia, ja koska todellisuudessa vain pieni murto-osa haitoista on tähänkin asti tullut ilmoitetuksi, ilmoittamistiheydessä ja järjestelmässä on hyvinkin paljon parantamisen varaa. Tuskinpa yhden lääkärin julkinen ristiinnaulitseminen kuitenkaan aikaansaa asiassa merkittävää parannusta, etenkään kun näyttää siltä, että huomion kohdistaminen neurologiin voi liittyä enemmän muihin syihin kuin lomakkeen täyttämättä jättämiseen ja sen sijasta tehtyyn puhelinilmoitukseen.

Haittojen suhteen ministeriö ja THL:n johto voisivat kohdistaa tarmoaan vaikkapa sen kertomiseen, onko päädytty johonkin välituloksiin Calmette-rokotteen haittoja (mm. kuolemantapauksia) koskevissä selvityksissä, jota asiaa pääjohtaja Puskan (Nelosen uutiset 21.8.2010) mukaan edelleen "jatkuvasti selvitellään".

(26.8.2010) Keskustelu jatkuu: YLE blogi: Ei saa vauvamme piikkiä, ei

(26.8.2010) THL:n julkaisemia tietoja rokotusten haittavaikutuksista

Puheenjohtajan pohdintaa:

Viime aikoina on puhuttu siitä, milloin narkolepsiaepäilyistä olisi pitänyt kertoa. Esimerkiksi Iltalehti kysyy nettisivullaan "Olisiko rokotetutkimustiedot pitänyt julkistaa heti?", ja yli 90 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että olisi.

Katsotaanpa vertailun vuoksi tavallisempien rokotteiden haittaepäilyjen julkistamista. Otsikon linkin takaa löytyy tietoja THL:n julkaisemia yhteenvetoja rokotusten epäillyistä haitoista. THL:n sivun tuoreimmat tiedot koskevat vuotta 2007. Pandemiarokotusten raportoiduista haitoista löytyy sentään väliraportit 4.12.2009 ja 14.2.2010. En ole huomannut, että ministeri Risikko tai iltapäivälehdet olisivat kyselleet sen perään, miksi rokotusohjelmassa raportoituja haittoja ei näy olevan esillä vuoden 2007 jälkeiseltä ajalta, saati että kansliapäällikkö Välimäki olisi lehtien palstoilla kuuluttaen vaatinut THL:n rokoteosaston väen asiassa kuultavaksi ministeriöön.

Haittaepäilyjen ja ilmenneiden haittojen julkistamista voidaan verrata myös Calmette-rokotteen haittoja koskeviin tapahtumiin ja haittoihin reagointiin. Haittoja ei tuonut julki suinkaan silloinen Kansanterveyslaitos, vaan lapsenlapsensa saamasta haitasta Helsingin Sanomien mielipidepalstalla kertonut isoäiti. Rokotuksia jatkettiin, vaikka odottamattomia haittoja tuli esille varsin runsaasti. Loppujen lopuksi n. neljä vuotta käytettiin rokotetta, josta KTL:n oman arvion mukaan oli enemmän haittaa kuin hyötyä.

Mediuutisten artikkelin loppukaneetti oli "Lääkärit pitävät valitettavana, että Partisen rempseät kommentit ovat ohjanneet koko maan rokotuspolitiikkaa.". Kommentin perusteella voimme päätellä, että samaa menettelyä kuin Calmette-rokotteen kanssa eli rokottamisen jatkamista haitoista tai haittaepäilyistä huolimatta olisi ilmeisesti ainakin joidenkin, nimettömiksi jääneiden lääkärien mielestä toivottu myös Pandemrix -sikainfluenssarokotteen suhteen - mikäli vain neurologi Markku Partinen olisi pitänyt suunsa kiinni. Nähtävästi ainakin joidenkin neurologi Markku Partisen toiminnasta närkästyneiden ongelmana on pikemminkin se, että neurologi toi haittaepäilyn esille, kuin se, että hän ei täyttänyt siitä THL:n laatimaa lomaketta, vaan julkisuudessa olleiden tietojen mukaan raportoi epäilystä puhelimitse THL:n rokoteosaston johtajalle.

(26.8.2010) Keskustelu jatkuu: Kansalaisjournalismi sikainfluenssarokotteeseen liittyen

Sekä Mirjaleena Isoahon blogi että [2] kertovat jälleen toisaalta perusteellisesti ja toisaalta ansiokkaasti tiivistäen viime aikojen sikainfluenssarokotteen tiimoilla tapahtunutta kirjoituksissa ja kommenteissa.

(26.8.2010) Keskustelu jatkuu: Tuula Sykkö (Lapin Vihreät): Turvallisuusvaje Pandemrix-rokotteissa

Rokotteet mietityttävät Vihreitä myös Etelä-Suomessa: Rokotteiden turvallisuus selvitettävä tarkkaan kirjoittaa Johanna Sumuvuori.

(26.8.2010) Keskustelu jatkuu: Skeptikon ohje journalisteille: Unohtakaa kriittisyys!

Aiheena toimittajien sikainfluenssaviestintä: Skeptikon päiväkirjaakin pitävä Marko Hamilo kehuu Maria Veitolaa, joka antoi äänen vain pääjohtaja Pekka Puskalle tehden Hamilon mielestä asiallisen ja hyvän ohjelman, ja moittii ajankohtaisohjelma A-talkia, joka antoi äänen myös muille näkemyksille, ja sai aikaan Hamilon mielestä propagandaohjelman. Niinpä neuvona on: unohtakaa kriittisyys.

(26.8.2010) Sun Tzu (blogi): Oikeuskansleri tutkii Suomen THL:n toiminnan

Sikainfluenssarokotteen hankintaan liittyvien lahjontaepäilyjen tutkimisesta Suomessa kirjoittaa Sun Tzu, tunnetaan myös nimellä Tom Jefferson, blogissaan "Attenti alle bufale" - googlen italiasta kääntämänä "Varo huijauksia", tarkoituksena edistää näyttöön perutuvaa lääketiedettä. Epidemiologi Tom Jefferson on riippumattoman Cochrane Collaborationin rokotealan tutkija.

Sun Tzun mukaan epäilyt kohdistuvat THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön ja lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen välisiin suhteisiin. THL on saanut yli 6 miljoonan euron rahoituksen Pandemrix-rokotteen valmistajalta GlaxoSmithKlinelta ja on ollut samaan aikaan avainasemassa rokotteen hankintaan ja sen mahdollisten haittavaikutusten tutkimiseen liittyen.

Vaikka oikeusasiamiehen mukaan suoria todisteita lahjonnasta ei ole, rokotteen hankinnassa julkiset ja yksityiset asiat ovat sekoittuneet, roolit hämärtyneet ja tieteelliset seikat jääneet kolmannelle sijalle, Jefferson kirjoittaa. Pandemiarokotteista ei ole väestötason tutkimuksia, joten ei tiedetä, toimivatko ne vai eivät. Uhka ei ole uskottava, mutta kustannukset ovat ja haittavaikutukset aliarvioidaan, kuten Suomen ja Australian tilanteet osoittavat.

(26.8.2010) Nelonen: Oikeuskansleri tutkii, vauhditettiinko H1N1-rokotekauppoja lahjomalla

Nelosen uutisten mukaan oikeuskansleri Jaakko Jonkka selvittelee sikainfluenssarokotteen kauppoja neljän kantelun pohjalta. Näistä kaksi koskee rokotusjärjestystä ja kaksi rokotteen ostopäätöstä.

Oikeuskansleria on pyydetty selvittämään, onko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tai sosiaali- ja terveysministeriössä syyllistytty esimerkiksi lahjoman ottoon. Pandemrix-rokote hankittiin lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta, joka on rahoittanut THL:n tutkimustoimintaa miljoonilla.

Jonkka toteaa Nelosen uutisten haastattelussa, että konkreettista epäilyä ei ole syntynyt, mutta hän näkee yleisesti riskejä asetelmassa, jossa myyjä rahoittaa ostajan toimintaa.

(22.8.2010/25.8.2010/26.8.2010) Ruotsin lääkelaitos (Läkemedelsverket): Ruotsin lääkelaitos selvittää narkolepsian yhteyttä Pandemrix-rokotteeseen

Ruotsin lääkelaitoksen tiedotteen mukaan se on saanut kesän aikana yhteensä kuusi haittavaikutusilmoitusta, joissa varmistetun narkolepsian epäillään aiheutuneen sikainfluenssarokotteesta. Ilmoitukset ovat tulleet terveydenhoitohenkilöstön kautta. Lisäksi lääkelaitos on saanut ilmoituksia vastaavista oireista suoraan yksityishenkilöiltä.

Päivitys 25.8.2010: YLE Uutisten mukaan Ruotsin terveysviranomaiset ovat nyt raportoineet yhteensä kahdeksasta narkolepsiatapauksesta, joiden yhteyttä Pandemrix-rokotteeseen tutkitaan.

Päivitys 26.8.2010: Aamulehti kirjoittaa Yle uutisiin viitaten, että myös Ruotsissa on ilmennyt yhteensä parikymmentä narkolepsiaepäilyä.

(26.8.2010) Lakisääteinen epäiltyjen rokotehaittojen ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan 1.11.2009

Tartuntatautilain 12 b, joka lisättiin lakiin niin että se astui voimaan 1.11.2009, kuuluu seuraavasti:

"12 b § (24.7.2009/596)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää rokotteiden haittavaikutusrekisteriä rokoteturvallisuuden varmistamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista. Rokotteiden haittavaikutusrekisteriin tallennetaan potilasturvallisuuden ja rokoteturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, joita ovat potilaan nimi ja henkilötunnus, sekä tiedot rokotuksista, niiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos luovuttaa tiedot rokotteiden haittavaikutusrekisteristä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus luovuttaa saamansa rokotetta koskevat tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Rokotteiden haittavaikutusrekisteriin sovelletaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekisteristä annettua lakia (556/1989).

Tiedot haittavaikutuksista tulee säilyttää rokotteen myyntiluvan tai rekisteröinnin voimassaoloajan päättymisestä kymmenen vuotta. Sen jälkeen tiedot on hävitettävä vuoden kuluessa, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos erityisestä syystä määrää tietojen säilyttämistä jatkettavaksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan."

Web-toimittajan kommentti: Pyrimme seuraamaan rokotuksia koskevan lainsäädännön muutoksia, mutta haittailmoituksiin velvoittava lakimuutoksen kohta ei ole meidän silmiimme osunut THL:n tai STM:n tiedotuksesta tai muualtakaan. Ehkäpä lakimuutos ei myöskään ole tullut lääkärien tietoon? Millä tavalla muutoksesta mahtaa olla tiedotettu?

Tarkoitushakuiselta vaikuttavan, lähinnä eräiden THL:ää lähellä olevien henkilöiden varsin jälkijättöisesti käynnistämän, neurologeihin kohdistuneen haittailmoituskohun myötä haittavaikutusten ilmoittamista on viimeaikaisten uutisten myötä käsitelty julkisuudessa varsin monipuolisesti ja informatiivisesti, ja esimerkiksi Fimea (ex-Lääkelaitos) on tiedottaa (Apteekkari), että myös proviisoreilla ja farmaseuteilla on tartuntatautilain säätämä velvollisuus ilmoittaa rokotehaitoista. Myös sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa tänään 26.8. lain vaativan, että epäillyistä ja todetuista haitoista ilmoitetaan

(26.8.2010) Le Parisien: Kuusi narkolepsiatapausta Ranskassa sikainfluenssarokotuksen jälkeen

Tapauksista kolme on ollut lapsilla, kolme aikuisilla.

(26.8.2010) Suomen Kuvalehti: H1N1-rokotteen käyttöohje varoitti uneliaisuudesta

Suomen Kuvalehden mukaan Pandemrix-rokotteen käyttöohjeissa ei mainita nukahtelutautia eli narkolepsiaa. Harvinaisina psykiatrisina sivuvaikutuksina siellä mainitaan kuitenkin unettomuus (insomnia), samoin kuin harvinaisina hermojärjestelmän sivuvaikutuksina uneliaisuus (somnolence), huimaus/pyörrytys (dizziness) ja parestesia (paraesthesia) eli häiriöt tuntoaistimuksissa. Yleisempiä sivuvaikutuksia rokotteesta ovat päänsärky, nivel- ja lihaskivut (arthralgia, myalgia), imusolmuketauti tai -vaivat (lymphadenopathy) sekä kivut, mustelmat ja turvotus rokotuskohdassa.

(26.8.2010) Aamulehti: Narkolepsiaepäilyjä jo 17

Aamulehden mukaan Pandemrix-rokotteeseen mahdollisesti liittyvien narkolepsiatapausten lukumäärä kasvaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL:llä) on nyt tiedossa jo 17 tällaista tapausta. Asian selvittäminen kestää kuukausia.

(26.8.2010) YLE: Peruspalveluministeri Risikko selvityttää, laiminlyötiinkö rokotehaitoista ilmoittamisia

(26.8.2010) YLE: Oikeuskansleri: Rokotekauppojen säännöksiin tarvittaneen muutos

Uutisen mukaan oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ryhtynyt selvittämään, onko nykyisessä laissa esimerkiksi lahjonnan mahdollistava rakenteellinen riski.

"- Selvitämme, onko siinä rakenteellinen riski, että lääketeollisuus tukee THL:n toimintaa. Se on iso kysymys, johon liittyen on pohdittava, onko nykyisissä säännöksissä korjaamisen varaa."

"On mahdollista, että säännöksiin tulee muutos, Jonkka toteaa."

(26.8.2010) Finland: Chancellor of Justice is investigating if bribery was used in narcolepsy-suspect Pandemrix vaccine trade

According to Nelonen (Channel 4) news, the investigation has begun because two individuals have reported their suspicions to the Chancellor. Investigation targets the Ministry of Health and THL, National Instute for Health and Welfare. THL has received more than six million euros last year from GlaxoSmithKline, which manufactures Pandemrix. THL has also had a key role in the decision to order Pandemrix for every Finnish inhabitant.

To worries that there's a conflict of interest with THL investigating whether narcolepsy is caused by Pandemrix, the Ministry of Health has the position that it trusts THL and sees no problem with the issue. The written material which lead to the bribery investigation however also requested that the Ministry of Health's actions should be investigated. Ministry of Health made the final decision of ordering Pandemrix.

According to Chancellor of Justice, Jaakko Jonkka, there's no direct [ evidence to support ] suspicion of bribery, but the situation where GlaxoSmithKline has funded THL's activities with millions of euros and THL buys vaccines from GSK is, generally speaking, a risky situation, since the seller funds the buyer. "As the old saying goes, there's no such thing as a free lunch".

Update: Helsingin Sanomat international edition also mentions the investigation.

Update: YLE (Finnish Broadcasting Corporation): Chancellor of Justice: Change Probably Needed for Rules on Vaccine Trade

(26.8.2010) Aamulehti: THL sai jo heinäkuussa narkolepsiatutkimuksesta, muistutti haittojen ilmoittamisvelvollisuudesta.

Aamulehti haastatteli THL:n rokotusohjelmayksikön päällikköä Tuija Leinoa: "Leinon mukaan THL muistutti lääkäreitä erikseen ilmoitusvelvollisuudesta heinäkuussa sähköpostilla. Syynä oli huhu, jonka mukaan joku neurologi valmisteli väitöstutkimusta Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian yhteydestä."

(26.8.2010) YLE: Tutkimukset narkolepsian ja rokotteiden yhteydestä alkoivat jo kuukausia sitten.

"Sikainfluenssan, rokotteen ja narkolepsian yhteyttä ryhdyttiin tutkimaan valtakunnallisesti, kun lastenneurologit nostattivat julkisuuteen yhteysepäilyn viikko sitten. He jättivät kertomatta, että samat tutkijat ovat tehneet omaa selvitystyötään jo kuukausia aikaisemmin. Tähtäimessä on ollut kansainvälinen tiedejulkaisu, jonne käsikirjoitus artikkelista on jo lähetetty."

"Neurologit perustelevat valintaansa pistää tieteen teko viranomaiskovistelun edelle tiedeyhteisön tehokkuudella. Partisen mukaan narkolepsia-asia olisi saattanut pyöriä viranomaisten rattaissa, mutta jos tutkimus julkaistaisiin tiedelehdessä, viranomaisten pitäisi ottaa asia vakavasti."

(22.8.2010/25.8.2010/26.8.2010) Health News Gate -blogi: H1N1-rokotteen epäillään aiheuttaneen narkolepsiaa Saksassa

Yksityishenkilön pitämän terveysblogin mukaan Saksassa epäillään yhteyttä sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian välillä. Blogitekstissä sanotaan, että kyseinen tapaus on ilmoitettu EudraVigilanceen, joka on Euroopan lääkeviraston (EMA:n, ent. EMEA:n) tietokanta. EUR-Lexin mukaan "Euroopan lääkevirasto on keskittänyt epäiltyjen haittavaikutusten hallinnoinnin ja haittavaikutuksia koskevat ilmoitukset Euroopan laajuiseen tietokantaan (Eudravigilance-tietokanta)."

Apotheke adhocin mukaan EudraVigilance-tietokantaan on ilmoitettu 19.8.2010 mennessä yksi rokotehaitaksi epäilty narkolepsiatapaus. Uutisessa ei mainita, missä maassa tapaus on sattunut. Saksan rokoteviranomaiselle Paul Ehrlich -insituutille tai rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinelle ei ole toistaiseksi tullut asiaan liittyviä ilmoituksia.

Päivitys 25.8.2010/26.8.2010: DAZ.Onlinen mukaan Saksan rokoteviranomaiselle PEI:lle eli Paul Ehrlich -insituutille on tullut ilmoitus katapleksiasta, jonka 15-vuotias tyttö on saanut kaksi kuukautta Pandemrix- ja HPV-rokotteen jälkeen. Narkolepsia on tässä tapauksessa suljettu pois. PEI:n 23.8.2010 päivätyn tiedotteen mukaan tapaus tutkitaan kuitenkin uudelleen.

(25.8.2010) Ilta-Sanomat: THL:n pääjohtaja lahjontaväitteistä: Kuulostaa kovin pahalta

THL:n pääjohtaja Pekka Puska: "- Kuulostaa kovin pahalta, että joku olisi syyllistynyt lahjontaan."

Pääjohtaja Puska syyttää Rokotusinfoa lahjontaväitteiden levittämisestä. Ilta-Sanomien mukaan Rokotusinfon hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kuoppala ihmettelee Puskan kommenttia, jonka mukaan yhdistys olisi syyttänyt viranomaisia lahjusten vastaanottamisesta: "- Emme ole puhuneet lahjonnasta yhtään mitään. Olemme nostaneet esille sen asian, että THL ottaa vastaan rahaa rokotusten valmistajalta".

Ilta-Sanomien mukaan pääjohtaja Puska kertoo, että Rokotusinfon (ja, sivumennen sanoen, myös mm. ylimmän laillisuusvalvojan, oikeuskansleri Jaakko Jonkan) käyttämä termi "rahoittaa" on väärä THL:n ja lääkeyhtiön suhteista puhuttaessa. Puska kertoo lääkeyhtiöiden ja THL:n suhteista näin: "He osallistuvat tiettyjen projektien rahoitukseen sovitulla tavalla ja valtion pelisääntöjen mukaan."

Web-toimittajan kommentti: Hyvä tutkimustapa Kansanterveyslaitoksessa kertoo laitoksen linjasta rahoituksen suhteen mm. näin:

"Kansanterveyslaitoksen toimintapolitiikkana on hankkia mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta toimintasuunnitelmiensa toteuttamiseen."

(25.8.2010) Nelonen: Oikeuskansleri tutkii: vauhditettiinko rokotekauppoja lahjomalla?

Aiheesta on myös video Nelosen sivustolla.

Myös Uusi Suomi kirjoittaa asiasta Nelosen uutiseen viitaten.

(25.8.2010) MTV3 Huomenta Suomi to 26.8. klo 7.50: Rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi: Leviääkö rokotevastaisuus Suomessa

Median teema tänään ja huomenna on sikainfluenssarokotteeseen liittyvien THL:n valintojen ja tiedotuskäytäntöjen sekä haittaepäilyjen vaikutus ihmisten suhtautumiseen rokotuksiin yleensä. Tämän johdosta julkaisemme uusintana sivustolla 8.6.2010 julkaistun tekstin:

8.6.2010/25.8.2010 Median toiminta - elämmekö pandemian suhteen neuvostovastaisuuden varomisen ja Kekkosen aikaa?

Web-toimitus: Valtamediat Suomessa eivät ruotsalaisomisteista MTV3:a lukuunottamatta näytä olevan juurikaan kiinnostuneita kertomaan uutisia Euroopan neuvostossa esitetystä WHO-kritiikistä, sen enempää kuin BMJ:ssä esitetystä kritiikistäkään. Suomalaismedian vaikeneminen Euroopan neuvoston ja BMJ:n pandemiaraporteista palauttaa mieleen, kuinka Helsingin Sanomat muisteli artikkelissa "Juhani Eskolasta tuli pandemian siviiliuhri" (sunnuntaina 23.5. - verkkoversio vaatii tilauksen tai maksun) Kekkosen aikaa seuraavin sanoin:

"Suomeen kohu levisi tavalla, joka muistutti Kekkosen ajasta. Silloinhan uutisia kerrottiin ruotsalaislehtiä siteeraamalla: 'Ruotsalaislehti: Suomalainen asiantuntija salasi kytköksensä.'"

Kekkosen ajan mainitseminen tuo mieleen ajan käsitteet "neuvostovastaisuus" ja "yleiset syyt". Neuvostovastaisuudessa ja rokotevastaisuudessa on yhtymäkohtia. Tiedotusvälineet eivät halua tulla leimatuksi rokotevastaisiksi, mikä näkyy esimerkiksi suomalaisessa pandemiaa ja rokotuksia koskevassa uutisoinnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä jotkin tiedotusvälineet ovat pyrkineet mitätöimään esimerkiksi Rokotusinfon esittämän kritiikin THL:n lääkeyhtiösuhteita tai muita kiusallisia asioita koskien leimaamalla Rokotusinfon rokotusvastaiseksi yhdistykseksi.

Wikipedia kertoo neuvostovastaisuudesta muun muassa näin:

"Neuvostovastaisuudesta tuli tässä ilmapiirissä negatiivisesti latautunut käsite, jota kukaan ei halunnut ottaa harteilleen. Neuvostovastaisen leiman saaminen ei edistänyt poliittisten pyrkimysten toteuttamismahdollisuuksia. Ilmiötä alettiin paheksua Saksan liittotasavallan kristillisdemokraattisen lehdistön termein suomettumisena. Pisimmälle kehitys meni 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella."

"Neuvostovastaisuutta saattoi olla tässä tarkastelussa mikä tahansa Neuvostoliittoa vähänkin arvosteleva lausunto tai vain sellaiseksi tulkittu. Muihinkin poliittisiin ryhmiin muodostui jakoja suhtautumisessa Neuvostoliittoon ja neuvostosuhteisiin.

Koska presidentti Urho Kekkonen oli ulkopoliittisen linjan takaaja vähitellen neuvostokriittinen suhtautuminen käsitettiin myös kekkosvastaisuudeksi."

"Neuvostovastaisuustabu merkitsi Suomessa pidättyvyyttä Neuvostoliiton olojen arvostelussa tai Neuvostoliiton olojen arvostelemista muihin tietolähteisiin vedoten. Tekniikka, missä neuvostoliittolaisia lähteitä käytettiin Neuvostoliiton arvostelemiseen Suomessa kutsuttiin neulanpistopolitiikaksi. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi Uuden Suomen artikkeleissa sitä, että siellä siteerattiin Literaturnaja gazetassa olleita kriittisiä kirjoituksia neuvostotaloudesta tai neuvostoliittolaisesta yhteiskuntaelämästä, mikä oli poliittisesti korrekti tapa, koska kirjoitukset oli hyväksytty julkaistavaksi Neuvostoliitossa ja jo julkaistu. Myös Suomen kuvalehti oli mielipideartikkeleissaan neuvostoskeptinen."

Yhtymäkohtia takavuosiin voi löytää myös Rokotusinfon omasta toiminnasta: Rokotusinfon sivustolla siteerataan mm. lääketieteellisen BMJ:n (aiemman British Medical Journalin) esittämiä kriittisiä kirjoituksia WHO:n toimista. Nämä kirjoitukset on hyväksytty julkaistaviksi lääketieteellisen yhteisön piirissä. Myös Euroopan neuvoston selvityksen alkuunpanevana voimana oli lääkäri, saksalainen kansanedustajalääkäri.

Elääkö mediassa neuvostovastaisuus-tabun perinne muuntuneena ja sovellettuna? Takavuosien yleiset syyt ja itänaapurin arvostelun kavahtaminen ovat korvautuneet - niin, millä?

Lääkekorvausjärjestelmää koskevassa kiistassa ja poliittisessa päätöksenteossa on perusteltu omia kantoja sillä, että Suomi voi jäädä ilman tärkeitä lääkkeitä, mikäli Suomen suhteet vieraan valtion lääkeyhtiöihin eivät ole kunnossa.

Yhtymäkohdilla on rajansa - toki median toiminnalle on muitakin selityksiä kuin yllä mainittu. Tärkeitä niin median kuin maallikkojenkin suhtautumista ohjaavia tekijöitä ovat ajatusmalli taistelusta tauteja vastaan sekä voimakas luottamus tekniikkaan ja tieteeseen ja niiden hyvää tekevään vaikutukseen ja voittokulkuun.

Pandemiassa on ollut voimakkaasti mukana sodan retoriikka. Torjuttavana hyökkääjänä on ollut sikainfluenssavirus, jonka torjunnassa tiedotusvälineet ovat olleet hyvässä maanpuolustushengessä vahvasti mukana. Esimerkkinä ylimmän sodanjohdon eli sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tiedotteiden sisällön uskollisen toistamisen lisäksi vaikkapa Suomen Kuvalehden artikkeli "Näin Suomi torjui sikainfluenssan" (1.4.2010).

Vahvoja viestejä olivat myös THL:n pääjohtajan, professori Pekka Puskan sekä arkkiatri Risto Pelkosen lokakuiset ärähdykset rokotteisiin kriittisesti suhtautuville. Käskyluonteiset suositukset kohdistuivat niin rivimiehiin ja -naisiin eli terveydenhoidon ammattilaisiin kuin siviileihinkin eli maallikoihin, ja tietysti myös mediaan. Itsenäisyyden sijaan taisteltiin terveydestä ja ylipäällikkö Pekka Puska puhui "huhujen levittäjistä", kuten sota-aikana tapana on.

Sodan retoriikalla on oma vaikutuksensa pandemiaa koskevaan tiedonvälitykseen - kaikkihan muistamme, mikä sanonnan mukaan on sodan ensimmäinen uhri - totuus.

Päivitys 25.8.2010: Niin, mitenkäs narkolepsiaepäilys tulikaan Suomessa julki - mitenpä muuten kuin ruotsalaislehdistön ensin kirjoitettua asiasta. Tosin tällä kertaa on merkkejä siitä, että median toiminnassa on ehkä jotain muuttumassa - esimerkiksi rokotehaittojen ja yleensä lääkehaittojen levittämistä koskeviin asioihin ovat tarttuneet varsin avoimesti myös muut kuin ruotsalaisomisteinen media.

(25.8.2010) MTV3: Noin 90 % lääkehaittaepäilyistä jää ilmoittamatta

"Lääkehaittaepäilyistä vain noin kymmenen prosenttia päätyy valtakunnalliseen haittavaikutusrekisteriin, kertoo rekisteriä ylläpitävän Fimean, entisen lääkelaitoksen lääketurvayksikön ylilääkäri Marja-Leena Nurminen."

(25.8.2010) YLE Radio X3M: Debatt om vaccinering

(25.8.2010) Havaitsija: Sikainfluenssa ja narkolepsia

Kirjoittaja pohtii taustoja sille, miksi neurologeja vastaan on hyökätty rokotushaittojen epäillyn ilmoittamatta jättämisen johdosta, ja millä edellytyksillä haitta voidaan huomata.

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja ministeri sanoivat, että lastenlääkärien puutteellisen ammattitaidon takia (suora lainaus ministeri Risikolta YLE 21.30 uutisista) narkolepsian yhteyttä sikainfluessarokotteeseen ei havaittu niin nopeasti, kuin olisi ollut mahdollista."

"Kaikki tämä saa minut ajattelemaan asiaa toiselta kannalta. Miksi oli niin tärkeää tuoda tämä epäily lääkäreiden toiminnasta esiin juuri samana hetkenä, kun ilmoitettiin rokotusten lopettamisesta? Ottaen huomioon edellämainittujen tilastojen todistusvoiman, herää melko perusteltu epäilys siitä, että huomio haluttiin kääntää pois jostain ikävästä asiasta."

(25.8.2010) MTV3: Rokotusohjelmat - yhteinen hyvä vai salaliitto?

MTV3 pohtii, ovatko rokotusohjelmat yhteisen hyvän vuoksi vai lääkeyhtiöiden salaliitto, sekä muistuttaa rokotteiden hyötyjen ja haittojen punnitsemisesta.

(25.8.2010) YLE: Partinen ihmettelee lääkäreiden ylle langetettua varjoa

YLE:n uutisen mukaan neurologit ovat tuohtuneet syytöksistä, joiden mukaan he olisivat tahallaan jättäneet tekemättä haittavaikutusilmoituksia Pandemrix-rokotteesta. Helsingin uniklinikan neurologi Markku Partinen sanoo, että lääkäreille tuli vasta elokuussa yleinen ohje tehdä haittailmoitus. Edelleenkään lääkäreille ei ole annettu tarkempaa ohjeistusta siitä, mitä tietoa haittavaikutusilmoituksessa tulee antaa tai miten toimia, jos rokotusten yhteydessä ilmenee odottamattomia sivuvaikutuksia.

(25.8.2010) Taz.de: Suomi keskeyttää sikainfluenssarokotukset

Saksalainen taz.de uutisoi Suomen terveysviranomaisten päätöksen keskeyttää H1N1-rokotukset välittömästi. Pandemrix-rokotetta käytettiin myös Saksassa Celvapanin ja Focetrian ohella. Raskaana oleville hankittiin australialaisen valmistajan adjuvantiton rokote.

Uutisen mukaan EudraVigilance-tietokantaan eli EU:n lääkeviraston haittavaikutusrekisteriin on ilmoitettu yksi mahdollinen Pandemrix-rokotteeseen kytkeytyvä narkolepsiatapaus. Taz.de kertoo Hufvudstadsbladetiin viitaten, että tapaus olisi peräisin Saksasta.

(24.8.2010) Nelosen uutiset: Tehosteaine (GlaxoSmithKlinen AS03-adjuvantti) epäiltynä

Myös Ilta-Sanomat kertoo Nelosen uutisten tiistaiseen uutiseen viitaten, että Pandemrix-sikainfluenssarokotteen apuaine, adjuvantti, on epäiltynä narkolepsian aiheuttajaksi.

(24.8.2010) YLE: Kausi-influenssarokotteen turvallisuudesta ei täyttä varmuutta

(24.8.2010) THL: tiedote: THL suosittaa Pandemrix-rokotusten (sikainfluenssarokote) keskeyttämistä

Tiedotteen mukaan Pandemrix-rokotukset keskeytetään muuten kokonaan, mutta "yksilöllisen harkinnan perusteella rokotetta voidaan kuitenkin käyttää, esimerkiksi epidemia-alueille matkustaville." Tiedotteen mukaan kausi-influenssarokotussuositukset pysyvät ennallaan.

Web-toimittajan kommentti: Päätöksessä on muutama yllättävä ja ristiriitaisuuksia viestivä seikka:

 • Vaikka on kesken selvitys, onko rokotteella syy-yhteys narkolepsiaan, eikä tiedetä, onko syy-yhteys mahdollisesti rokotteen adjuvantin vai H1N1- eli sikaviruskomponentin, jo tässä vaiheessa sanotaan, että kausi-influenssarokotussuositukset pysyvät ennallaan. Australian kokemusten (kouristusten moninkertaistuminen lapsella siirryttäessä H1N1-kausi-influenssarokotteeseen) perusteella on mahdollista, että H1N1-komponentissa on ongelmia.
 • Ennakolta kerrottiin, että ollaan harkitsemassa lähinnä lasten ja nuorten rokotussuositusta. THL päätyi kuitenkin rokottamisen lopettamiseen (lähes) kaikilta.
 • Aiemmin uutisoitiin ensin, että Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) päättää asiasta. Sitten kertomus vaihtui sellaiseksi, että KRAR ehdottaa, THL suosittaa. Päättäjästä ei THL:n tiedotteessa mainita yhtään mitään.
 • THL:n mainitsee tiedotteessaan narkolepsiatapausten määrän erittäin harhaanjohtavalla tavalla verrattuna siihen, mitä neurologit ovat varmistetuista narkolepsiatapauksista kertoneet julkisuuteen. Neurologien mukaan tapauksia on puolen vuoden aikana parisenkymmentä, joista 14 on varmistettuja. Edelleen on kerrottu, että kaikki ovat saaneet sikainfluenssarokotteen. Tapausten normaalimäärä on vuodessa neurologien mukaan kolme. Jos oletetaan, että edes yksi puolesta tusinasta epävarmoja tapauksia varmistuu, on narkolepsiatapausten määrä kymmenkertainen normaaliin verrattuna. Mutta THL tiedottaa asiasta näin: "Tähän mennessä THL:n haittavaikutusrekisteriin on ilmoitettu kuusi tapausta, joissa narkolepsia on ilmaantunut rokotuksen jälkeen. Tämä vastaa vuosittaista narkolepsian normaalia ilmaantuvuutta". THL:n tiedotus näyttää osoittavan varsin tietoista harhaanjohtamista, mikäli lähdemme siitä, että kliinistä työtä tekevillä neurologoille on tieto narkolepsiatapauksista.

(24.8.2010) Keskustelua: Epikriisi: Sikapandemian suuri syyllisjahti

(24.8.2010) Blogi: 4 lasta kuoli rokotuksen jälkeen, 3 lääkäriä otettiin panttivangeiksi, poliisi pelasti ja pidätti

Terveysministeri asettu blogikirjoituksen mukaan työryhmän tutkimaan asiaa. Tuhkarokkorokotteeseen liittyvästä tapauksesta kertoo myös Two Circles.

(23.8.2010) Nelonen: Emilian syyte: Sikainfluenssarokote aiheutti keskenmenon

(23.8.2010) Huomionarvioisia asioita rokotehaitoista, narkolepsiasta, sikainfluenssarokotteesta ja riskin merkeistä

 • Mitä neurologit sanovat sikainfluenssan ajallisesta yhteydestä narkolepsiaan? Entä rokotteen ajallisesta yhteydestä narkolepsiaan? Mitä THL sanoo?
 • THL:n linja julkisuuteen narkolepsiaepäilyssä näyttää olevan kokolailla: Emme voineet tietää, kukaan ei voinut tietää, muutkin maat päättivät samoin (pääjohtaja Pekka Puska Nelosen TV-uutisissa 21.8.2010, rokoteosaston johtaja, GlaxoSmithKlinen toimeksiantaman rokotetutkimuksen vastuuhenkilö Terhi Kilpi MTV3 23.8.2010). Kuitenkin - Pandemrix-rokotteen valmisteyhteenvedossa kerrottiin, että tutkimustuloksia käytöstä raskaana olevilla ja lapsilla ei ole. Esim. Sveitsi päätti tämän vuoksi rajoittaa rokotteen käyttöä näissä ryhmissä, turvallisuuden vuoksi. Mitä tähän sanoi THL? Syytti Sveitsiä päätöksenteosta kauppapoliittisin perustein, vaikka THL:n rokoteosasto itse teki ja tekee edelleen tutkimuskauppaa Pandemrixin valmistajan kanssa, eli vastaanottaa miljoonia euroja GlaxoSmithKlinen tilaaman tutkimuksen toteuttamiseen. Esim. epidemiologi, rokotetutkimusten asiantuntija, Cochrane Collaboration Tom Jefferson varoitti jo vuosi sitten, että uusista rokotteista (huom. mm. Pandemrixin uusi adjuvantti) tulee aina odottamattomia haittoja. Riskeistä oli saatavilla ennakkotietoa, ja jotkut maat toimivat varovaisesti riskien johdosta. Suomessa THL ja STM toimivat toisin.
 • Calmette-rokotteen kohdalla jo vuonna 2003 ilmeni varsin runsaasti odottamattomia haittoja; rokotteen käyttämistä kuitenkin jatkettiin Kansanterveyslaitoksen päätöksellä näistä varoitusmerkeistä huolimatta. Lopputuloksena oli, että käytettiin neljä vuotta rokotetta, josta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. 2000-luvulla Calmette-rokotteen seurauksena on ilmennyt useita kuolemantapauksia. Ellei historiasta opita, historialla on taipumusta toistaa itseään.

(23.8.2010) Aamulehti: Narkolepsiaan sairastuneille ei vielä korvauksia

(23.8.2010) MTV3: Asiantuntijan mukaan H1N1-rokotukset on keskeytettävä

"- Mielipiteeni on, että kun on selvä ajallinen yhteys, rokotetta ei tulisi käyttää ennen kuin meillä on tarkempi selvitys asiasta, toteaa neurologian dosentti, unitutkija Markku Partinen Helsingin uniklinikalta."

(23.8.2010) MTV3: Laaja selvitys WHO:n suhteista lääketeollisuuteen

Uutisen mukaan "Euroopan neuvoston asettama riippumaton asiantuntijaryhmä on ryhtynyt selvittämään, miten pandemialääkkeiden valmistajat mahdollisesti vaikuttivat WHO:n toimintaan, kun järjestö julisti sikainfluenssaepidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi kesällä 2009. Raportin odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä."

(22.8.2010) Nelonen (TV-uutiset): Joakim-vauvan äiti syyttää THL:ää lapsensa rokotekuolemasta (teksti ja video)

Kyse on BCG- eli Calmette-rokotteen aiheuttamasta kuolemasta. Aihetta käsiteltiin myös Nelosen uutisissa klo 18.45 (katsottavissa verkossa uutisina ja erillisenä uutisjuttuna) ja mahdollisesti käsitellään myös 23.00. Asiasta on myös tekstimuotoinen uutinen Nelosen sivuilla, mm: "Joakimin äiti pelkää, että sikainfluenssarokote voi vaatia samankaltaisia uhreja kuin hänen poikansa."

Joakimin äiti Annika "Sundell toivoo, että Suomen rokotusohjelmasta käytäisiin perusteellinen keskusteltu. Sundellin mielestä viranomaiset ovat mitä suurimmassa määrin vastuussa Joakimin kuolemasta."

"- Kyllä vastuu on Kansanterveyslaitoksella ja rokoteosastolla. Äitinä minä luotin, että rokotukset ovat turvallisia, Sundell sanoo."

(22.8.2010 YLE Elävä arkisto: Sikainfuenssa

(20.1.2010/21.1.2010/22.8.2010) Frontal21 (ZDF, Saksa): Becker-Brüser: Sikainfluenssarokotukset - joukkotesti miljoonilla

(Videolinkki, kolmas video ylhäältä oikealla palstalla, suora linkki isomman kuvan videoon) - Lääkäri ja apteekkari Wolfgang Becker-Brüser pitää arveluttavana 25 miljoonan ihmisen rokottamista rokotteella, jota ei ole testattu tarpeeksi. Saksan ZDF-televisiokanavan Frontal21-ohjelma haastatteli häntä elokuussa 2009 sikainfluenssarokotteisiin liittyen. 25 miljoonalla Becker-Brüser viittaa siihen 30 prosenttiin Saksan väestöstä, jota varten Saksa on varannut Pandemrix-rokotetta. Suomessa on käytössä sama rokote.

Becker-Brüser, Arznei-Telegrammin julkaisija, kritisoi rokotteen adjuvanttia. "Adjuvantti ei vahvista vain rokotteen toivottuja vaikutuksia, vaan samalla se vahvistaa myös ei-toivottuja reaktioita ja sivuvaikutuksia", hän sanoo Frontal21:n haastattelussa. USA ottaa tässä suhteessa varman päälle käyttämällä perinteisiä rokotteita, joissa ei ole adjuvanttia. "Adjuvantin käyttäminen on lääkeyhtiöiden edun mukaista - halvempaa ja nopeampaa. Se ei ole käyttäjän edun mukaista, sillä käyttäjä haluaa mahdollisen turvallisen ja toimivan rokotteen", Becker-Brüser jatkaa.

Sikainfluenssarokotetta ei ole Becker-Brüserin mukaan myöskään testattu tarpeeksi. "Adjuvantin käytöstä on liian vähän kokemusta, aiemmin vain yhden influenssarokotteen osalta, joka sekin on hyväksytty vain yli 65-vuotiaille. Adjuvantin käytöstä ei sen sijaan ole kokemusta nuorilla aikuisilla, lapsilla, eikä etenkään raskaana olevilla", hän painottaa.

Tilannetta jossa miljoonia ihmisiä rokotetaan kerralla, Becker-Brüser pitää arveluttavana. Kun rokotusten kanssa edetään kerralla nollasta miljooniin, ei hänen mukaansa voida koota väliaikatietoja, mikäli ei-toivottuja, odottamattomia reaktioita ilmenee. Sivuvaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. Rokotteen valmistuksen jälkeen tehdään tutkimuksia vasta-aineiden muodostumisesta, vaikka systemaattisesti pitäisi tutkia ei-toivottuja vaikutuksia. Tutkimuksiin osallistuvien määrä on Becker-Brüserin mukaan liian pieni siihen nähden, että rokotteen sivuvaikutuksilla vaarannetaan miljoonia ihmisiä.

Nykyistä tilannetta sikainfluenssaa koskien Becker-Brüser pitää ylireagointina. "Epidemia on mieto ja suurin osa sairastuneista ihmisistä on tervehtynyt", hän korostaa. Jos virus muuntuisi aggressiiviseksi, olisi syytä pelätä, että nykyinen rokote ei tehoa riittävästi - koska virus olisi muuntunut, mutta rokote pysynyt samana. Jos virus muuntuu totaalisesti, tämä rokote ei auta.

Sikainfluenssarokotteen hyötyjä on Becker-Brüserin mukaan vaikea arvioida. "Vasta-aineet nousevat rokotuksen jälkeen, mutta nousevatko ne riittävästi", hän kysyy. "Ei tiedetä, antaako rokote todellisen suojan virusta vastaan, eikä suoja ole ainakaan 100-prosenttinen", Wolfgang Becker-Brüser päättää.

Päivitys 22.8.2010: Adjuvantillista Pandemrix-rokotetta käytettiin WHO:n lääkkeiden haittoja tutkivan Upsalan yhteistyökeskuksen (The WHO Uppsala Monitoring Centre, UMC:n) mukaan ainoana rokotteena seuraavissa maissa: Belgia, Kypros, Tanska, Suomi, Islanti, Malesia ja Ruotsi.

Lisäksi sitä käytettiin muiden H1N1-rokotteiden ohella seuraavissa maissa, muut annetut rokotteet suluissa: Ranska (Celvapan, Focetria, Panenza), Saksa (Celvapan, Focetria: australialainen adjuvantiton rokote raskaana oleville), Kreikka (Focetria), Irlanti (Celvapan), Israel (Focetria), Alankomaat (Focetria), Norja (Celvapan), Singapore (Panvax), Espanja (Focetria, Panenza), Sveitsi (Focetria ja Celtura: raskaana oleville, alle 18-vuotiaille ja yli 65-vuotiaille ei Pandemrixiä; Focetria eräin varauksin raskaana oleville) ja Iso-Britannia (Celvapan). Pandemrixin lisäksi Focetria sisältää adjuvanttia.

Pandemrix-rokotetta ei käytetty UMC:n sivuston mukaan seuraavissa maissa: Australia, Itävalta, Kanada (Arepanrix ja adjuvantiton rokote Australiasta: raskaana oleville ja 6-36 kk:n ikäisille pikkulapsille australialaisrokote), Kiina, Taiwan, Kroatia, Hong Kong, Unkari, Italia, Japani, Korea, Montenegro, Uusi-Seelanti, Puola (ei rokottanut kansalaisiaan ollenkaan sikainfluenssaa vastaan), Serbia, Slovakia, Thaimaa ja USA. Arepanrix-rokote sisältää myös adjuvanttia, mutta rokotteen valmistustapa poikkeaa Pandemrix-rokotteen valmistustavasta.

(22.8.2010) TV5 (Ohjelmaopas): Su 22.8. klo 21.50: 5D: 90 nukahdusta päivässä (narkolepsia)

"Brittiläiset Samantha, Ken ja Tony kärsivät narkolepsiasta eli tahattomasta ja pakonomaisesta nukahtelusta. Heidät kutsutaan Amerikkaan erityiseen narkoleptikoiden konferenssiin, jonne he lähtevätkin odottavaisin mielin, sillä kotimaassa heitä ei juuri tueta. Löytyisikö Amerikasta heidän elämäänsä helpottavia mullistavia ratkaisuja? (90 Naps a Day, dokumentti, Iso-Britannia)"

(22.8.2010) Aamulehti: Jos epäilet saaneesi rabieksen, rokotteen kanssa ei kannata aikailla

Artikkelin mukaan kuitenkaan "rabiesalueille matkustavia turisteja ei rokoteta ennakkoon Suomessa eikä muuallakaan." "Rokotus annetaan sitten, jos altistus tulee. Rabiesriski arvioidaan joka kerta, mutta rokotus annetaan hyvin herkästi, jos altistus on tapahtunut." Altistus voi artikkelin mukaan tapahtua esim. kulkukoiran tai lepakon johdosta. Artikkelin mukaan Euroopassa rabiestapauksia on hyvin vähän, mutta Suomessakin "terveydenhuoltoon tulee kuitenkin tasaisin väliajoin kyselyitä rabieksesta, ja rokotteitakin annetaan toisinaan." "- Kysymys ei ole tunneista, mutta intensiivinen rokotesarja kannattaa aloittaa mahdollisimman pian."

(22.8.2010) The Independent (Irlanti): Uhri paljastaa salaisten rokotekokeilujen kauheuden

Uutisen mukaan katolisen kirkon hallinnoimissa lastenkodeissa tehtiin rokotekokeiluja, joissa arvellaan olleen ainakin 211 lasta. Oikeustoimia rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinea ja kirkkoa vastaan suunnitellaan. "Meillä ei ollut aavistustakaan siitä, mitä meille tehtiin". "Asia paljastui vasta vuosia myöhemmin.", kertoo nyt 58-vuotias John Barrett. Satoja lapsia uskotaan käytetyn 1960- ja 1970-luvuilla rokotekokeissa, joiden tarkoituksena oli parantaa jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja hinkuyskärokotteita. John Barrettia käytettiin neljässä eri kokeessa, kun hän oli 12 ja 13. Asiasta vaaditaan täyttä selvitystä, koska valtio on osallistunut lapsiin kohdistuviin väärinkäytöksiin. Terveysministeri on uutisen mukaan antanut alaisilleen ohjeet, että kaikki tiedot tutkimuksista tulee julkistaa. Lääkekokeissa olleet valmistautuvat oikeustoimiin GlaxoSmithKlinea vastaan USA:ssa.

Web-toimittajan kommentti: On mielenkiintoista verrata eri maissa ilmenevää suhtautumista tietoisen suostumuksen periaatteen loukkauksiin. Irlannissa lastenkodeissa olleilla lapsilla ilman riittävää tietoon perustuvaa suostumusta 1960- ja 1970-luvuilla tehdyt kokeet ovat laajan huomion kohteen.

Myös Suomessa on tullut ilmi tuhansilla lapsilla tehtyjä kokeiluja, jotka eivät ole noudattaneet vaatimuksia tietoon perustuvasta suostumuksesta. Lääke- ja elintarvikeyhtiöiden (mm. GlaxoSmithKline) toimeksiannosta ja rahoituksella lapsilla kokeiluja tehnyt ja tekevä Kansanterveyslaitos, sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, on saanut kahdesti lainvalvojan moitteet siitä, että lain ja lääketutkimuksen etiikan sekä ihmisoikeuksien vaatimuksia tietoon perustuvasta suostumuksesta ei ole noudatettu. Molemmissa tapauksissa KTL:n, sittemmin THL:n pääjohtaja Pekka Puska on hyväksynyt menettelyt ja pitänyt niitä asianmukaisina. Moitteiden jälkeen pääjohtaja Pekka Puska on puoltanut viime talvena vireillä ollutta, mm. "Salaa vanhemmilta" ja "Lex Puska" -nimillä tunnettua lakimuutosehdotusta, joka olisi poistanut vaatimuksen siitä, että lasten käyttöön tutkimuksissa tulee olla vanhempien lupa. Lakimuutoksen toteuduttua vanhemmille ei olisi tarvinnut edes kertoa lapsilla tehdyistä kokeiluista. Suomen kunnallisissa lastenneuvoloissa meneillään olevan tutkimuksen eettisen arvioinnin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja GlaxoSmithKline katsovat liikesalaisuudeksi.

Suomessa tietoon perustuvan suostumuksen puuttuminen Kansanterveyslaitoksen ja THL:n tutkimuksissa on ohitettu keskusteluitta, suurin osa tiedotusvälineistä ei ole katsonut asiaa edes uutiskynnyksen ylittäväksi. Ehkä suhtautuminen ihmisoikeuksiin on suomalaisessa yhteiskunnassa erilaista kuin esim. Irlannissa - näin voisi arvella myös sen perusteella, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta on tullut eri valtioille langettavia tuomioita. Wikipedian mukaan Suomelle annetaan moitteita lähes kaksi kertaa niin paljon kuin maille keskimäärin. Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomi saa noin seitsenkertaisen määrän langettavia päätöksiä.

(21.11./30.11.2009/22.8.2010) Onko nanorokotteilla ja sikainfluenssarokote Pandemrixillä jotain yhteistä?

Aiemman tekstin perusteella nanorokotteet ovat toistaiseksi varsin varhaisessa kokeiluvaiheessa ihmisillä. Verkossa esitetyt huolet nanorokotteista sikainfluenssarokotteen yhteydessä herättävät kysymyksiä. Onko nanorokotteilla ja Pandemrixillä jotain yhteistä? Mitä riskejä nanorokotteisiin mahdollisesti sisältyy?

Pandemrix -rokotteen valmisteyhteenvedossa kerrotaan, että Pandemrix toimitetaan kahdessa pakkauksessa suspensiona ja emulsiona, jota sekoitetaan 10 annoksen pakkauksessa ennen käyttöä. Suspensio on antigeeni (virusosa) ja emulsio on adjuvantti. Valmisteyhteenvedon mukaan "emulsio on melkein valkoinen homogeeninen neste."

Aimmin viittasimme tekstiin, jonka mukaan nanohiukkaset (nanopartikkelit) eivät vaurioita useimpia soluja. Nanoemulsiota käsittelevän wikipedia-artikkelin mukaan mikroemulsioita käytetään mikrobien tappamiseen ja rokotteiden välittämiseen. Artikkeli kertoo, että näitä tekniikoita käytettävessä käytetään tyypillisesti soijaöljyn nanoemulsioita joissa partikkelit ovat halkaisijaltaan 400-600 nanometriä eli 0,4-0,6 mikrometriä. Wikipedia-artikkelin mukaan soijaöljyemulsio ei vahingoita useimpia soluja, poikkeuksena siittiösolut ja verisolut jotka ovat haavoittuvia nanoemulsioille kalvorakenteensa johdosta.

Entäpä sitten sikainfluenssarokote Pandemrix? Valmisteyhteenvedon mukaan Pandemrix sisältää skvaleenia. Kaupallisiin tarkoituksiin käytetty skvaleeni saadaan yleensä hainmaksaöljystä. Verkossa gesundheitlicheaufklaerung -sivustolla esitetyn varoituksen (konekäännös englanniksi) mukaan Pandemrixissä olisi yhden mikrometrin (1000 nanometriä) kokoisia hiukkasia. Kirjoitus sisältää ennestään tutut varoitukset siitä, että uutta adjuvanttia ei ole vielä kovinkaan paljon tutkittu.

Päivitys 30.11.2009: Vertaisarvioidun Molecules -lehden artikkeli rokotteiden ja lääkkeiden skvaleeniemulsioista kertoo enemmän skvaleenista, skvaleeniadjuvanteista ja Suomeenkin tilatussa sikainfluenssarokotteessa käytettävästä AS03-adjuvantista. Tutkimusartikkelin mukaan skvaleenilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä ihanteellisen vakaiden ja myrkyttömien nanoemulsioiden tekemiseen. Artikkelissa käsitellään myös eri valmistajien sikainfluenssarokotteissa käytettyjen nanohiukkasten hiukkaskokoja - GlaxoSmithKlinen AS03-adjuvantin hiukkaskooksi kerrotaan 150-155 nm, Novartiksen MF59-adjuvantin hiukkaskooksi 165 nm ja Sanofi-Aventiksen AF03-adjuvantin (jota on kokeiltu Suomessa lapsilla tehtävissä sikainfluenssarokotekokeissa) hiukkaskooksi alle 100 nm.

Tieto Molecules -lehden sikainfluenssarokotteiden adjuvantteja ja nanoemulsioita käsittelävästä artikkelista on julkaistu ensin Mirjaleena Isoahon blogin kommenteissa

Päivitys 22.8.2010: Mirjaleena Isoahon blogissa käsitellään edelleen nanorokotteita ja Pandemrixiä.

(21.8.2010/22.8.2010) Times of Malta.com: Ruotsissa tutkitaan narkolepsiatapausten yhteyttä sikainfluenssarokotteeseen

AFP:n mukaan Ruotsi tutkii GlaxoSmithKlinen valmistaman Pandemrix-rokotteen mahdollista yhteyttä narkolepsiaan. Ruotsin lääkelaitos on saanut kuusi ilmoitusta narkolepsiatapauksista, joiden epäillään aiheutuneen H1N1-rokotteesta. Ilmoitukset koskevat 12-16 -vuotiaita nuoria, joiden oireet ovat alkaneet 1-2 kuukauden kuluttua H1N1-rokotteen ottamisesta.

Hufvudstadsbladetin mukaan tämänvuotiset narkolepsiatapaukset Suomessa koskevat "iältään huomattavasti nuorempia lapsia" kuin yleensä. Aamulehden uutisen mukaan aiemmat tapaukset ovat koskeneet alle 16-vuotiaita lapsia.

Päivitys 22.8.2010: Apotheke adhocin mukaan Suomessa epäiltyjä haittoja on ilmoitettu 5-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten osalta. Diagnoosit on tehty joulu-helmikuun aikana.

(22.8.2010) The Independent: Ruotsi ja Suomi tutkivat sikainfluenssarokotteen yhteyttä narkolepsiatapauksiin

Uutisen mukaan Suomessa tutkitaan erityisesti Pandemrix-rokotteen yhteyttä kevään aikana ilmenneisiin narkolepsiatapauksiin lapsilla. Alustavia tuloksia selvityksestä on odotettavissa tämän vuoden loppuun mennessä.

(21.8.2010) Tri Mercola: Varoitus kausi-influenssarokotteesta - verkossa myös osittainen suomennos

(21.8.2010) MTV3: Keliakia on kaksinkertaistunut 20 vuodessa

Narkolepsiaa pidetään nykyään autoimmuunisairautena, joka aiheutuu siitä, että elimistön puolustusjärjestelmä hyökkää elimistön omia kudoksia vastaan. MTV3:n mukaan "Merkittävin mysteeri keliakian ja muiden autoimmuunisairauksien ja allergioiden kohdalla on, että tutkijat eivät pysty vieläkään selittämään, miksi ne ovat lisääntyneet hyvinvointivaltioissa niin räjähdysmäisesti." Kun nyt epäillään sikainfluenssarokotteen mahdollisesti olevan yhteydessä narkolepsiaan, myös muiden rokotteiden yhteyksiä autoimmuunisairauksiin on todettu ja epäilty - esimerkiksi influenssarokotteiden jälkeen on havaittu Guillan-Barrén oireyhtymää. Myös harvinaista ADEM-nimistä autoimmuunisairautta esiintyy MPR-rokotteen harvinaisena haittavaikutuksena ja verihiutaleiden autoimmuunisairautta (ITP) raportoidaan rokotehaittana.

(21.8.2010) Nelonen: Uutisjuttu: Pääjohtaja Pekka Puska on täysin yllättynyt narkolepsiatapauksista

Uutisen mukaan THL tiesi epäilyistä jo toukokuussa, mutta Puskan kertoman mukaan hänen tietoonsa asia tuli vasta muutama päivä sitten.

(21.8.2010) THL:n pääjohtaja Pekka Puska sikainfluenssarokotteen turvallisuudesta, vakavien haittojen riskeistä ja narkolepsiatapauksista

Lyhyesti:

Pekka Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat käynnistymässä seuraavana päivänä:

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska kymmenen kuukautta myöhemmin, 21.8.2010, kun epäiltiin Pandemrix-rokotteiden aiheuttaneen lapsille ja nuorille parantumatonta aivosairautta narkolepsiaa, varmistettu 14 tapausta puolessa vuodessa kun tavallisesti tapauksia havaitaan 3 vuodessa:

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."


Pitemmin:

Pekka Puska A-studiossa 21.10.2009

"Rokotteen turvallisuus näyttää olevan hyvin selvä, että se on turvallinen, aivan niin kuin muutkin influenssarokotukset."

"Kaikista influenssarokotuksista tällaista paikallista arkuutta, pientä punotusta tulee - joillakin sitä on vähän enemmän, joillakin vähän vähemmän.".

"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."

Pekka Puska Helsingin Sanomat 28.10.2009

Espoon kaupunki aloitti keskiviikkona raskaana olevien rokotukset sikainfluenssaa vastaan. Puskan mukaan rokote ei huhuista huolimatta aiheuta odottamattomia haittavaikutuksia.

"Tämä on turvallinen rokote. Tätä tukee kaikki mitä tiedämme aiemmista influenssarokotteista."

Puskan mukaan rokotuksen jälkeen voi kyllä ilmetä paikallisia oireita.

"Rokotuskohtaan saattaa tulla punotusta ja vähän jomotusta. Vähän suuremmalle osalle tulee kurkkuun lievää karheutta ja kurkkukipua. Mutta mitään näyttöä vakavista haittavaikutuksista rokotuksessa ei ole."

Pekka Puska STT / Nelosen uutiset 21.8.2010

"Puska myöntää, että kaikissa Pohjoismaissa käytettyä sikainfluenssarokotetyyppiä Pandemrixia ei ole tutkittu tarpeeksi."

Pekka Puska videolla, Nelosen uutisten nettisivu 21.8.2010

"Meillähän ei ollut mitään syytä olettaa, että rokotuksiin liittyisi vakavia sivuvaikutuksia, koska kysymys on influenssarokotteesta, joita on vuosikausia pyöritetty niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla."

"Me emme tienneet kukaan, liittyykö tähän jotakin, me emme vieläkään tiedä, se oli se paras tieto."

"Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia kuten tämä, suurissa väestöissä, ei ollut mitään mahdollisuutta tutkia."

Pekka Puska Iltalehti 21.8.2010

"- Ei mitään pandemiarokotetta ole ehditty tutkia tarpeeksi, sillä väestötason tutkimus vaatii useamman vuoden. Nyt täytyy selvittää, onko tautitapauksilla jokin yhteys rokotteeseen."

(21.8.2010) THL:n pääjohtaja Pekka Puska vastuusta ja rokotehaitoista, Nelosen uutiset video 21.8.2010

Toimittaja: "Oletteko te valmis henkilökohtaisesti tässä kantamaan minkäänlaista vastuuta, jos näitä tapauksia nyt paljastuu vielä enemmälti ja lisää haittavaikutuksia?"

Pekka Puska: "Niin, kysymys on siitä, että mitä vastuuta tässä otetaan. Me toimimme silloin parhaan tiedon perusteella, niinkuin muutkin maat - todennäköisesti tällä on voitu pelastaa suuri määrä ihmishenkiä. Se, että tuliko tässä yllättäviä sivuvaikutuksia rokotetteesta, selvitetään. Tämä on se elämä, jossa me terveydenhuollosta vastuussa olevat joudumme toimimaan."

Toimittaja: "Rokotusinfo perää nyt sitä, että nyt pitäisi tämä 2000-luvun alun Calmette-kampanjakin tutkia, ja siellä mahdollisesti ilmenneet nämä kuolemantapaukset ja haittavaikutukset. Miten te kommentoitte tätä?"

Pekka Puska: "No tätä asiaahan jatkuvasti selvitellään, ja minusta on hyvä, että kaikki mahdolliset epäilyt aina tutkitaan."

(21.8.2010) Nelosen uutiset (video): THL:n pääjohtaja Pekka Puska kommentoi sikainfluenssarokotteen haitaksi epäiltyä narkolepsiaa, BCG-rokotteen 2000-luvulla Suomessa aiheuttamia kuolemantapauksia ja muita haittoja sekä omaa vastuutaan.

(21.8.2010) Google host news / AFP: Ruotsi tutkii epäilyksenalaista sikainfluenssarokotetta

Uutisen mukaan Ruotsissa tutkitaan 1-2 kuukauden kuluttua rokotuksesta 12-16 -vuotiailla ilmennneitä narkolepsian oireita mahdollisena rokotteen haittana. Samasta aiheesta kirjoittaa myös The Intelligence.

Bild.de uutisoi, että rokotehaittoja H1N1-rokotteesta on Ruotsissa ilmoitettu yhteensä 4380. Rokotteen otti lähes 6 miljoonaa ruotsalaista.

(21.8.2010) Aamulehti: Narkolepsiatapauksia kymmeniä - sikainfluenssarokotukset lopetetaan?

(21.8.2010) STT/Nelonen: THL:n pääjohtaja "Puska myöntää, että kaikissa Pohjoismaissa käytettyä sikainfluenssarokotetyyppiä Pandemrixia ei ole tutkittu tarpeeksi."

(20.8.2010) Aamulehti: THL tiesi narkolepsiaepäilystä jo toukokuussa - Asiaa ei tutkittu

Puheenjohtajan kommentti: On nähdäkseni varsin suoraa seurausta pääjohtaja Pekka Puskan linjauksista - hankkia THL:lle mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta mm. lääkeyhtiöiltä - että esim. rokotteisiin liittyvistä haitoista ja riskeistä kertominen ja niiden tutkiminen jäävät THL:n toiminnassa usein taka-alalle. Tietoisuus haitoista ja riskeistä kun voisi vähentää vanhempien halukkuutta antaa suostumuksensa lastensa osallistumiseen lääkeyhtiöiden THL:ltä tilaamiin rokotetutkimuksiin. On myös suoraa seurausta pääjohtaja Puskan linjasta, että THL ei enää kykene suoriutumaan yhdestä rokotteisiin liittyvästä lakisääteistä perustehtävästään, rokotteiden hankinnasta - jääviysongelmien vuoksi rokotushankinnat ollaan siirtämässä THL:stä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Jos rokoteasioissa noudatettaisiin muusta yhteiskunnasta tuttuja jääviys- ja sopivaisuuskäytäntöjä, olisi täysin poissuljettua tämän hetken tilanne, että THL on johtavassa roolissa selvitettäessä sen itsensä suositteleman ja sen suurrahoittajan valmistaman Pandemrix-rokotteen mahdollista syy-yhteyttä lisääntyneeseen narkolepsiaan, ja asiasta tiedotettaessa avainhenkilönä on GlaxoSmithKlinen miljoonatutkimuksen vastuuhenkilö, rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi. Tilanne myös osoittaa hyvin sen, että rokoteostojen siirtäminen pois THL:stä ei suinkaan ratkaise THL:n tiiviistä lääkeyhtiöisuhteista aiheutuvia jääviysongelmia.

(20.8.2010) Vaccine News Daily: USA ja EU kielsivät H1N1-kausi-influenssarokotteen lapsilta kouristusten ja kuolemien jälkeen

Asiasta kertoo myös The Australian. USA:n ja EU:n lääkeviranomaiset ovat uutisen mukaan kieltäneet australialaisen CSL:n valmistaman kausi-influenssarokotteen käytön. Käyttö lopetettiin jo aiemmin Australiassa, kun rokotteen jälkeen raportoitiin moninkertainen määrä kouristuksia alle viisivuotiailla aiempaan verrattuna ja joitakin kuolemantapauksia. USA ei suosittele alle yhdeksänvuotiaiden rokottamista, EU puolestaan kielsi rokotteen alle viisivuotiailta kuten Australiakin. Rokote, kuten muutkin tämän vuoden kausi-influenssarokotteet, sisälsi myös sikainfluenssakomponentin. Haittojen aiheuttaja ei ole tiedossa, mutta on keskusteltu siitä, liittyykö riski myös muiden valmistajien kausi-influenssarokotteeseen.

(20.8.2010) Uusi Suomi: H1N1-epäilijöitä syyllistänyt Puska narkolepsiasta ja sikainfluenssarokotteesta: "Tämä on järkyttävä tilanne"

Pääjohtaja Pekka Puska: "Tämä täytyy selvittää ilman muuta". "Täytyy silti muistaa, että vuosikymmenten ajan rokotteet ovat olleet ehkäisevän terveystyön yksi suuria keinoja".

Puheenjohtajan kommentti: On hienoa, että THL:stä löytyy nyt halua asioiden selvittämiseen. Ehdotan, että pääjohtaja Puska aloittaa rokotehaittojen selvittämisen käynnistämällä riippumattoman selvityksen niistä tapahtumista, jotka 2000-luvulla Suomessa johtivat useaan Calmette-rokotteen saaneen pikkulapsen kuolemantapaukseen ja siihen, että vastasyntyneille annettiin n. neljän vuoden ajan Calmette-rokotetta, josta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. THL:n päätösten johdosta rokotetta jaeltiin ilman lain vaatimaa myyntilupaa ja pistettiin paikkaan, josta valmistajan mukaan oli enemmän haittaa kuin myyntiluvan mukaisesta pistokohdasta. Tapahtumista ei tähän mennessä ole järjestetty minkäänlaista kokonaisselvitystä, ja vastuulliset jatkavat edelleen THL:ssä rokotehuollon avaintehtävissä, oltuaan tällä välin avainrooleissa lintu- ja sikainfluenssarokotehankinnoissa.

Pääjohtaja Puska on johdonmukaisesti pyrkinyt hankkimaan KTL:lle ja nyttemmin THL:lle mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta. Puskan linjauksen seurauksena esim. vuonna 2009 rokoteosaston tuloista yli kuusi miljoonaa euroa tuli lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta, kun valtion budjetista rokoteosastolle tavallisesti tuleva rahoitus on hiukan yli miljoona euroa. Osana pyrkimyksiään laajentaa rokotteiden kokeilutoimintaa ja siitä saatavaa lääkeyhtiörahoitusta pääjohtaja Puska mm. ajoi lakimuutoshanketta, jolla olisi poistettu vanhemmilta mahdollisuus päättää lastensa osallistumisesta lääkeyhtiön rahoittamiin ja THL:n toteuttamiin rokotetutkimuksiin. Pääjohtaja Puskan voimakkaasti edistämä läheinen yhteistyö lääke- ja elintarvikeyhtiöiden kanssa on tähän asti saattanut asettaa omat rajoituksensa tämäntyyppisten asioiden selvittämiselle ja rokotehaittojen avoimelle käsittelylle, mutta on hienoa jos tilanne nyt on muuttumassa, mihin Puskan esiintyminen viittaa.

(20.8.2010) STT / Iltalehti: Narkolepsiahavaintojen määrä kasvaa päivä päivältä, voi nousta viiteenkymmeneen

Juttua varten on haasteltua mm. narkolepsiatapauksia tutkinutta neurologia: "Partinen myös huomauttaa, että Suomessa käytetty sikainfluenssarokotetyyppi Pandemrix ei kelvannut esimerkiksi Yhdysvaltojen viranomaisille."

"- Arvatenkin sen takia, että heidän mielestään rokotetta ei ollut riittävästi tutkittu."

"Neljäntoista todetun tapauksen lisäksi tutkinnan alla on vielä muutamia tapauksia, jotka nekin näyttävät hyvin todennäköisiltä narkolepsiatapauksilta. Joidenkin arvioiden mukaan tapausten määrä saattaa nousta vielä jopa viiteenkymmeneen."

(20.8.2010) YLE: Rokotusasiantuntija: Lääkärit salasivat narkolepsiatapauksia ammatillisista syistä

Uutisen mukaan lääkevalvontaviranomainen Fimeassa (ent. Lääkelaitos) työskentelevä rokotusasiantuntija syyttää THL:n kanssa yhteistyössä toimivia lääkäreitä rokotehaittojen salaamisesta. Tapauksia on ollut useita, mutta asiantuntijan mukaan tapaukset on jätetty ilmeisesti tietoisesti ilmoittamatta. Syyksi asiantuntija epäilee ammatillisia tavoitteita, lähinnä tieteellisten artikkelien saamista kansainvälisiin julkaisuihin. Uutisen mukaan ilmoitus epäillystä haitasta on lääkäreille vapaaehtoinen.

Web-toimittajan kommentti: Tartuntatautilaissa on säädetty seuraavasti: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista. (12 b §). Käytännössä perheiden kanssa käymiemme keskustelujen perusteella on valitettavasti niin, että usein lääkäriä voi olla vaikea saada tekemään haittailmoitusta. Näissä tapauksissa perheen on mahdollista ilmoittaa haitasta myös itse Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, joka ylläpitää lakisääteistä lääkehaittarekisteriä. Sivustoltamme löytyy myös tarkemmat ohjeet asiaa koskien.

(19.8.2010) YLE: Several times the normal rate of narcolepsy in Finnish children after GlaxoSmithKline's Pandemrix swine flu vaccine.

Although the THL's Vaccine Department Director Terhi Kilpi does not fear any connection between the H1N1 jab and narcolepsy, according to the news THL is investigating the issue. THL received last year more than six million euros, several times it's vaccine department's normal budgetary allowance, from Pandemrix's manufacturer GlaxoSmithKline. Ministry of Health has plans of moving vaccine bidding from THL to Ministry of Health because of the conflict of interest resulting from THL's GlaxoSmithKline and other vaccine manufacturer contracts.

According to YLE, Minister of Health and Social Services, Paula Risikko says the issue must be investigated thoroughly - however, the Minister said the swine flu vaccination programme would continue. According to Aamulehti however, another THL's vaccine expert, Hanna Nohynek, who unlike the Vaccine Department Director Terhi Kilpi is not directly involved in the several million euros research contract between GlaxoSmithKline and THL, recommends that children and adolescents should not be vaccinated with Pandemrix.

(19.8.2010) Turun Sanomat: THL keskeyttämässä lasten sikainfluenssarokotukset

Turun Sanomissa kerrotaan, että tänä vuonna Suomessa on lapsilla jo 14 varmistettua narkolepsiadiagnoosia, kun yleensä diagnooseja on vuosittain noin kolme.

"Narkolepsiaa pitkään tutkinut lastenneurologian erikoislääkäri Outi Saarenpää-Heikkilä Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta toteaa, että 14 tapausta on merkittävästi enemmän kuin normaalisti. Yleensä narkolepsiadiagnooseja tulee noin kolme vuosittain eri puolilta maata."

"Saarenpää-Heikkilän omat potilaat ovat koulu- ja esimurrosikäisiä. Hän kertoo, että valtaosa tänä vuonna narkolepsiadiagnoosin saaneista ei ole sairastanut sikainfluenssaa, mutta on rokotettu."

(19.8.2010) Aamulehti: THL:n asiantuntija ei suosittele sikainfluenssarokotetta lapsille

Aamulehden mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää, onko Suomessa käytetty Pandemrix-sikainfluessarokote syynä poikkeukselliseen narkolepsiamäärään. THL:n asiantuntija kehottaa vanhempia välttämään lasten ja nuorten rokottamista sikainfluenssaa vastaan.

Lisäksi kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä harkitsee Pandemrix-rokotusten keskeyttämistä lasten ja nuorten osalta asian selvittämisen ajaksi. Virallinen suositus on tulossa lähiaikoina.

(19.8.2010) Aamulehti: Jo 10 parantumattomasti sairasta lasta: syynä rokote?

Aamulehti uutisoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) aikomuksesta selvittää sikainfluenssarokotteen, lähinnä Pandemrixin, ja narkolepsian välillä yhteyttä. Narkolepsia aiheuttaa yllättävää nukahtelua ja sen diagnoosi on elinikäinen. THL:n mukaan narkolepsiatapauksia on todettu tänä vuonna jo 10, aiemman vuosittaisen 2-7 tapauksen sijaan.

(19.8.2010) HS: THL: Sikainfluenssarokotteen jälkeen ilmennyt narkolepsia voi aiheuttaa muutoksia rokotussuosituksiin

(19.8.2010) Länsiväylä (Päätoimittajan kolumni): Media sairastui sikainfluenssaan

"Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jakoivat tautitietoa oman pelitilanteensa mukaisesti. Millään ulkopuolisella taholla ei ollut mahdollisuutta arvioida terveysviranomaisten tietojen luotettavuutta ja riskien suuruutta. Media levitti viranomaistiedotteita viranomaisten määräysten mukaisesti ilman vastaväitteitä."

"Sikaflunssan tiedotus osoitti, miten kritiikittömästi media on viranomaisten kuljetettavana ison uhan edessä. Vapaa lehdistö alistuu viranomaistoiminnan jatkokappaleeksi. Yksi totuus ja yksi tapa toimia ottavat ylivallan. Sikaflunssa on varoittava huutomerkkinä."

"Miksi [...] lääketieteen toimittaja toistaa ylilääkäreiden totuuksia? Isojen medioiden erikoistoimittajista on tullut oman seuranta-alansa sananjulistajia eikä kriittisiä tiedonvälittäjiä."

"Alistuva ja nöyrä auktoriteettiusko ja valtavirroissa valuminen ovat viruksia, joista kehittyy henkinen kulkutauti. Eniten siitä kärsii lukija, joka ei saa uutta ajateltavaa."

(16.8.2010) Iltalehti: H1N1-rokotteesta unisairaus?

Uutinen kertoo Ruotsissa ja Suomessa sikainfuenssarokotteen aiheuttamaksi epäillystä narkolepsiasta.

(16.8.2010) YLE: Tutkimus: Lääkefirmojen tutkimukset rahoittajilleen myönteisiä

(15.8.2010) Aftonbladet: Sairaina sikainfluenssarokotteesta

Aftonbladetin mukaan 12-vuotias Caroline ja 5-vuotias Reidar ovat sairastuneet Pandemrix-sikainfluenssarokotteen jälkeen äkkinukahtamisia aiheuttavaan aivosairauteen, narkolepsiaan. Iltalehti 14.8.2010 kertoo, että myös Suomessa on ilmoitettu sama tauti Pandemrixin haittavaikutuksena.

(12.8.2010) Pharmalot: WHO julkaisi sikainfluenssapandemian salaisen hätäkomitean jäsenten nimet ja sidonnaisuustiedot

WHO:n listalla on jäsenluettelo ja ilmeisesti WHO:n laatima yhteenveto sidonnaisuuksista, mutta ei varsinaisia sidonnaisuusilmoituksia. Suomalaisnimiä ei listalta löydy, eli aiempi ruotsalaissivuston väite THL:n ylijohtajan Juhani Eskolan jäsenyydestä ei nähtävästi pitänyt paikkaansa. Professori Eskola on sen sijaan jäsenenä ainakin kahdessa WHO:n rokotusasiantuntijaryhmässä, SAGE:ssa ja sen alaryhmässä.

(11.8.2010) HS: Sikainfluenssa-asiantuntijoilla suhteita lääkeyrityksiin

HS:n mukaan Maailman terveysjärjestö WHO:n sikainfluenssaneuvonantajilla oli kytköksiä lääketeollisuuteen.

(10.8.2010) Inside Vaccines (suom. rokotusten sisällä): Imettämättömyyden taloudellinen taakka

Kirjoituksessa viitataan aiempaan analyysiin rokotusten miljardisäästöjä koskevista väitteistä, ja pohditaan, voisiko terveyttä parantaa ja miljardeja säästää muilla terveyttä suojaavilla tavoilla. Kirjoitus viittaa Pediactricisssa huhtikuussa julkaistuun katsausartikkeliin, jonka mukaan USA:ssa säästettäisiin vuodessa 13 miljardia dollaria ja yli 911 henkeä, useimmat imeväisten, mikäli 90 prosenttia perheistä imettäisi suositusten mukaan.

(10.8.2010) Iltalehti: THL suosittaa edelleen sikainfluenssarokotetta

Iltalehti kertoo pandemian päättymisen julistamisesta kertovassa uutisessaan, että THL:n Petri Ruudun mukaan "suomalaisten kannattaa edelleen ottaa sikainfluenssarokotus ja riskiryhmien uusi kausi-influenssarokotus, joka suojaa myös sikainfluenssaa vastaan."

(10.8.2010) Keskustelu jatkuu: "Rokoteohjelmillamme ei ole moraalia puoliksikaan"

Sikainfluenssan jälkimaininkeja ja THL:n rahoitusta käsitellään blogeissa ja verkkosivustoilla. Rokotekiinnostuksen vähentämisen lisäksi sikainfluenssarokotekampanja näyttää toimineen hyvinkin merkittävänä ihmisten tiedonhaun ja tiedon jakamisen siivittäjänä - blogimaailmassa ja verkkosivustoilla on kerätty ahkerasti tietoja sikainfluenssasta ja lääkeyhtiöiden ja terveysviranomaisten kytköksistä ja tietoja on ollut verkossa esillä kauan ennen kuin asiat ovat viimein ehtineet Suomessakin uutisotsikoihin. Sikainfluenssa-asioita ovat tiivistii seuranneet otsikkoon linkatun lääkäri Mirjaleena Isoahon blogin lisäksi mm. Kissankulmasta-blogi sekä Antti Heikkilä ja Infosota.

(10.8.2010) Yle Keski-Pohjanmaa: Punkkirokoteinto hiipui, syynä mm. sikainfluenssarokotekampanja

Rokotuksia tarjoavasta yrityksestä kerrotaan, että "viimetalvinen sikainfluenssarokotekampanja vähensi ihmisten kiinnostusta muihin rokotteisiin."

(10.8.2010) Ilta-Sanomat (STT): WHO: Sikainfluenssapandemia on ohi

Myös Helsingin Sanomat kertoo aiheesta. Ilta-Sanomien mukaan WHO kertoo, että "riskiryhmiä pitäisi kuitenkin edelleen rokottaa varastossa olevilla sikainfluenssarokotteilla.". Helsingin Sanomien mukaan WHO on "kiistänyt jyrkästi syytökset esimerkiksi lääketehtaiden vaikutuksesta pandemiajulistukseen."

(6.8.2010) Nelonen: Uutisjuttu: Pandemia, jota ei koskaan tullut

Sikainfluenssaan varautuminen maksoi Suomelle uutisen mukaan 100 miljoonaa euroa. Euroopan neuvoston raportoijan mukaan pandemian uhkaan ylireagoitiin, mikä aiheutti valtavia kustannuksia.

(2.8.2010) Mediuutiset: THL:n johtaja kiistää rikokset THL:n GlaxoSmithKline-suhteissa: "Ei salaliittoa"

Mediuutisten mukaan rokoteosaston johtaja kiistää "salaliiton": "FinIP-tutkimuksen johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen immuunisuojan osaston johtaja Terhi Kilven mukaan salaliittoa ei ole, vaan kyse on normaalista menettelystä ja liikesalaisuuden suojelemisesta."

Web-toimittajan kommentti: Käsitteistö salaisten sopimusten suhteen näyttää olevan hienosyistä. THL:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja GlaxoSmithKlinen välisten liittojen yksityiskohdat (sopimukset) sekä sikainfluenssarokotteen että FinIP-rokotetutkimuksen osalta ovat salaisia. THL:n mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole salaliitto. - Hämmentävääkö? Kyse on nähtävästi siitä, että ainakin Wikipedian mukaan salaliitto "on kahden tai useamman henkilön salainen sopimus jonkin rikollisen tavoitteen saavuttamiseksi." THL:n johtajan lausunto täytynee siis ymmärtää niin, että THL:n ja GlaxoSmithKlinen välillä kylläkin on tehty salaiset sopimukset, mutta THL:n mukaan sopimusten tavoite ei ole rikollinen, siispä kyseessä ei ole salaliitto."

(2.8.2010) Daily Telegraph (Britannia/Australia): Australiassa valmistettu influenssarokote alle viisivuotiailla yhteydessä kouristuksiin

Britanniassa on luovuttu Pfizerin markkinoiman ja australialaisen CSL:n valmistaman influenssarokotetteen käytöstä alle viisivuotiailla. Ongelman aiheuttajaa ei tiedetä. Tämän kauden kausi-influenssarokotteilla - myös muiden kuin CSL:n valmistamissa - on tarkoitus antaa suojaa myös sikainfluenssavirusta vastaan. Kouristusongelmat tulivat esille, kun Australian talven aikana (pohjoisen pallonpuoliskon kesällä) käytettiin paikallista kausi-influenssarokotetta. Suomalaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa ei käytetä Pfizerin tai CSL:n rokotteita, vaan Solvayn ja GlaxoSmithKlinen rokotteita, joita puolestaan ei Australiassa käytetty.

(27.7.2010) YLE uutiset: Hollanti tuhoaa miljoonia sikainfluenssarokotteita

Uutisen mukaan Hollanti hävittää rokotteita, joiden käyttöaika on umpeutumassa. Hollanti on marraskuusta lähtien kaupitellut ylijäämärokotteita huonolla menestyksellä. Iol.co.za kertoo, että vanhenevia rokotteita tuhotaan yli 17 miljoonaa annosta. The Flu Case -sivuston mukaan Hollanti yritti myös myydä rokotteita takaisin valmistajille GlaxoSmithKlinelle ja Novartikselle. Toukokuun 26. päivä kerroimme, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen hankituissa GlaxoSmithKlinen rokote-erissä riittää käyttöpäiviä marraskuulle 2011 saakka. Suomeen hankitun pandemiarokotteen valmistaja, lääkeyhtiö GlaxoSmithKline kertoo, että rokotteen säilyvyysaika on kaksi vuotta.

(12.7.2010) Infosota: Salaliiton makua - H1N1-huijaus

Infosota kirjoittaa, kuinka EU-parlamentti päätti olla tutkimatta H1N1-kampanjointia, vaikka tutkimusta vaati yli 200 eurokansanedustajaa. Euroopan neuvoston väliraportti H1N1-pandemiasta osoittaa kuitenkin varsin kattavasti H1N1-huijauksesta hyötyneet tahot, hallituksiin kohdistetun painostuksen, täydellisen läpinäkyvyyden puutteen ja vastuun siirtelyn, median sensaatiohakuisuuden uutisoinnissa ja testaamattomien rokotteiden haittavaikutukset.

(11.7.2010) Transparency International: Korruptio lääketeollisuudessa

Transparency Internationalin artikkeli käsittelee korruptiota lääketeollisuudessa. Transparencyn artikkelin mukaan lääketutkimuksissa ilmenee korruptiota, kun lääkäreille maksetaan potilaiden värväämisestä lääketutkimukseen tai lääketutkimuksen valvontalautakunnassa olemisesta ja lääkärit saavat samaan aikaan rahaa lääkevalmistajalta. Valvonta on artikkelin mukaan ongelmallista - kuka valvoo eturistiriitoja ja pitäisikö eturistiriitojen ilmoittamatta jättämisestä olla rangaistuksia? Onko eturistiriitojen paljastaminen riittävää, vai pitäisikö tutkimuksen tekemisen olla kiellettyä, mikäli henkilöllä on eturistiriitoja?

(9.7.2010) Turun Sanomat: Jääviysongelmat veivät rokoteostot THL:ltä

Turun Sanomien mukaan nykyisin THL:n lakisääteisenä rokotehuollon perustehtävänä olevat rokotehankinnat ovat siirtymässä Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Myös YLE, HS ja Kauppalehti kertovat asiasta.

"- Kansallisen rokotusohjelman päätöksen kestävät päivänvalon, mutta jottei kysymyksiä heräisi, tämä muutos päätettiin tehdä," lääkintöneuvos Merja Saarinen STM:stä kertoo Turun Sanomissa. YLE:n uutisille hän kommentoi: "Ministeriö tekee päätökset, koska ei ole löytynyt hyvää vaihtoehtoa, jolla ei olisi tavalla tai toisella jääviysongelmia". YLE:n uutiset on haastatellut myös lääketieteen etiikan professori Veikko Launista, jonka mukaan "varsinkin rokotteiden kohdalla tärkeintä on ihmisten luottamus niiden turvallisuuteen ja valvontaan."

Web-toimittajan kommentti: Rokotusinfo on aiemmin ottanut kantaa, että tämä muutos on lähinnä kosmetiikkaa, eikä ratkaise todellisia eturistiriitoja. Rengistä tehdään isäntä, kun THL:n lakisääteinen perustehtävä eli rokotteiden hankinta siirretään pois THL:ltä aputehtävän eli lääkeyhtiöiden toimeksiannosta tehtävien rokotetutkimusten tieltä.

Kuten Merja Saarisen lausunnosta ilmenee, mitään hyvää vaihtoehtoa ei ministeriön mukaan ole. Tämä on kuitenkin suoraa seurausta ministeriön ja ministerin toiminnasta - THL:n on annettu syödä eväänsä toimia riippumattomana rokotustoimijana ja -asiantuntijana, kun sen on annettu ryhtyä lääkeyhtiöiden toimeksiantojen toteuttajaksi. Todennäköisesti jatkossakin ministeriö käyttää THL:n asiantuntemusta rokotehankinnoissa, jolloin käytännössä eturistiriidat eivät poistu.

Joka tapauksessa THL:lle jää avainrooleja rokotusohjelman valmistelussa ja rokotteiden haittojen seurannassa, ja erityisesti rokotusohjelman päätöksillä on suurempi taloudellinen merkitys kuin kilpailutuksen teknisellä toteutuksella, jota nyt ollaan siirtämässä. Jääviysongelmia siirto ei siis tässäkään suhteessa ratkaise. Merja Saarisen kommentin perusteella näyttää siltä, että rengistä on tullut isäntä myös toisessa mielessä - periaatteessa STM:n alaisuudessa toimiva THL on itse halunnut siirtää teknisen kilpailutuksen pois itseltään, ilmeisesti lähinnä kilpailutuksessa muutama vuosi sitten tapahtuneen muotovirheen vuoksi syntyneen "läheltä piti" -tilanteen jälkeen, kun THL:ltä vaadittiin miljoonien korvauksia virheen vuoksi. Tälläkin hetkellä THL on korvausvaatimuksen kohteena markkinaoikeudessa, kun kilpailutusta ei ole asiasta valittaneen mukaan tehty, kuten olisi pitänyt. Näyttää siltä, että ministeriö joutuu tähän pitkin hampain suostumaan.

Toiseen asiaan - Merja Saarisen ja Veikko Launiksen kommentit heijastavat mielenkiintoisesti rokotteita koskevan keskustelun ja päätöksenteon erityispiirteitä. Merja Saarinen esittää yhtenä päätöksen syynä, että muutos tehdään, "jottei kysymyksiä heräisi". Veikko Launis puolestaan katsoo, että "tärkeintä on ihmisten luottamus [rokotteiden] turvallisuuteen ja valvontaan". Herää kysymys, miten luottamusta luodaan - silläkö, että pyritään toimimaan niin, ettei kysymyksiä heräisi? Onnistuisiko luottamuksen luominen ehkä myös niin, että asiasta voisi kysyä ja kysymyksiin voisi vastata, eli asioista voisi keskustella?

(8.7.2010) Mediuutiset: FinIP-tutkimuksen asiakirjojen julkisuutta puidaan Korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi perustelee asiakirjojen julkistenkin osien salaamista Mediuutisille:

"Jos arviossa käsitelty paljon erilaisia asioita, niin siitä on hyvin vaikea irrottaa osia, jotka eivät varsinaisesti salaisia olisikaan."

Kilpi ei myöskään näe ongelmia THL:n rokoteosaston ja lääkeyhtiöiden läheisissä suhteissa:

"Ei-toivotut yhteydet ja sidonnaisuudet täytyy tunnistaa ja hallita siten, etteivät rokotusohjelman arviointi ja puolueettomuus vaarannu."

Sivuiltamme löytyy myös asiaa koskeva Rokotusinfo ry:n tiedote: Rokotetutkimuksen salailu KHO:een, jossa mm. kerrotaan, että THL:n rokoteosasto on viime vuonna laskuttanut lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelta n. 6,3 miljoonaa euroa, kun valtiolta saatu budjettirahoitus on tyypillisesti reilut 1 miljoonaa euroa, ja THL on tiedotteessaan ajanut linjausta, että FinIP-tutkimuksen kaltainen tutkiminen voisi jatkossa olla edellytys rokotteen ottamiselle rokotusohjelmaan.

(8.7.2010) Rokotusinfo ry: Tiedote: Pneumokokkirokote voi jopa lisätä korvatulehduksia

(6.7.2010) Eri maissa tehdään selvityksiä sikainfluenssaan varautumisen kustannuksista ja arvioidaan menettelyjä.

Mediuutiset kertoo Ruotsin ja Britannian selvityksistä seuraavasti:

Ruotsi: Sikainfluenssan hoito maksoi Ruotsille 140 miljoonaa euroa - "SKL:n terveydenhoidosta vastaava päällikkö Gören Stiernstedt pitää loppulaskua liian suurena epidemian vakavuuteen nähden ja vaatii asiaan riippumatonta tutkimusta." "Pääkysymys on, kannattiko veronmaksajien rahoja käyttää näin suuri määrä. Näitä rahoja olisi voitu käyttää muualla terveydenhoidossa", kommentoi Stiernstedt.

"Ruotsi ehti rokottaa yhteensä 60 prosenttia väestöstä eli noin 5,5 miljoonaa ihmistä, 7 miljoonaa rokotetta ehti vanhentua ja 11 miljoonaa rokotetta jäi vielä yli."

Iso-Britannia: Brittiselvitys tyytyväisenä sikainfluenssaan käytettyyn 1,5 miljardiin euroon - "[...] tulevaisuuden sopimuksissa lääkevalmistajien kanssa mukaan täytyy lisätä pykäliä, joilla turhien lääkkeiden ostamista voidaan välttää. Sopimusten jäykkyyden vuoksi saarivaltakunta joutui hankkimaan miljoonia tarpeettomia rokotteita." Vähemmän mairittelevia brittireaktioita referoi Aamulehti jutussaan "Sikaflunssan uhka-arvio petti: 65 000 kuolleen sijasta 457" - "Muun muassa Veronmaksajien liiton edustaja Mark Wallace luonnehti The Independentin haastattelussa hallinnon reagointia 'farssiksi' ja 'skandaaliksi'."

Web-toimittajan kommentti: Kuka olisi Suomessa sopiva taho tekemään riippumattoman selvityksen täkäläisten lääkeyhtiösuhteiden mahdollisesta vaikutuksesta varautumiseen ja arvioimaan varautumisen hyötyjä ja haittoja? Eduskunnan terveysvaliokunta? Valtiontalouden tarkastusvirasto toiminnantarkastuksen muodossa? Otamme mielellämme ehdotuksia vastaan.

(5.7.2010) Rokotusinfo ry: Tiedote: Rokotetutkimuksen salailu KHO:een

(5.7.2010)